1.027.591

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Radnóti Miklós összes versei és műfordításai

Fülszöveg

Tragikus halála óta Radnóti Miklós a magyar nép köztudatában legnagyobb klasszikusaink közé emelkedett. Pogány köszöntő - ez volt első kötetének címe. Köszöntsd a napot - ez volt az első kötet első versének a címe. "Ha csak verscímein zongorázunk végig - mondta első költői korszakáról Bóka László, Radnóti halálának huszadik évfordulóján - azok zöme az első hangütést visszhangozza. S noha az első hangütés frissesége után a kötetek hangja egyre szomorodik-komorodik a nehezülő időben, nincs a magyar lírának még egy ilyen napragyogású, életteli, érzékletesen örömtudó életműve, mint Radnótié... Költészetében mintha helyreállt volna a természeti világ és az ember kapcsolata, valami civilizáció előtti, pogány életöröm." Tartalmukkal és formájukkal lázadó fiatalkori versei után, az érett esztendők halálfélelemtől átitatott, letisztult remekművei, harcos antifasiszta költeményei pedig azóta a francia, orosz, olasz, német, angol olvasók ezreit is meghódították. De Radnóti költészetének... Tovább

Fülszöveg

Tragikus halála óta Radnóti Miklós a magyar nép köztudatában legnagyobb klasszikusaink közé emelkedett. Pogány köszöntő - ez volt első kötetének címe. Köszöntsd a napot - ez volt az első kötet első versének a címe. "Ha csak verscímein zongorázunk végig - mondta első költői korszakáról Bóka László, Radnóti halálának huszadik évfordulóján - azok zöme az első hangütést visszhangozza. S noha az első hangütés frissesége után a kötetek hangja egyre szomorodik-komorodik a nehezülő időben, nincs a magyar lírának még egy ilyen napragyogású, életteli, érzékletesen örömtudó életműve, mint Radnótié... Költészetében mintha helyreállt volna a természeti világ és az ember kapcsolata, valami civilizáció előtti, pogány életöröm." Tartalmukkal és formájukkal lázadó fiatalkori versei után, az érett esztendők halálfélelemtől átitatott, letisztult remekművei, harcos antifasiszta költeményei pedig azóta a francia, orosz, olasz, német, angol olvasók ezreit is meghódították. De Radnóti költészetének "érdemét - figyelmeztet tanulmányában a fiatalkori hű barát, Ortutay Gyula - nemcsak a néhány tragikus nagysúlyú, világirodalmi jelentőségű verse adja, ezek a versek egyetlen ívű, következetes költői pálya fejlődésének részei, s éppen az a csodálatos benne, hogy még a külső költői eszközök is annyira organikusan nőnek előzményeikből. Radnóti költői erkölcsét az is jellemzi, hogy könyörtelenül elhagyott minden fölös sallangot, az izmusok minden borzas szecesszióját, de féltő gonddal őrizte minden bátorító, költői, ábrázoló, kifejező többletet adó újdonságát."
Radnóti-kötetünk a költő verseinek és műfordításainak eddig legteljesebb kiadása. Vissza

Tartalom

POGÁNY KÖSZÖNTŐ (1930)
Köszöntsd a napot!7
Naptestü szűzek, pásztorok és nyájak7
Erdei ének valahonnan8
Tavaszi szeretők verse9
Pogány köszöntő9
Játékos vers aratás után10
Az áhítat zsoltárai11
Sirálysikoly14
Sok autó jár itt14
Szegénység és gyűlölet verse15
Megbocsájtás16
"És szólt és beszélt vala Káin Ábellel" 16
Májusi igazság17
Italos ének18
Variáció szomorúságra18
Békesség19
Meditáció19
Szerelmes vers Boldogasszony napján21
Este. Asszony, gyerekkel a hátán22
Téli vers22
Ó fény, ragyogás, napszemű reggel!23
Ádvent. Kései ember24
Jámbor napok24
Csöndes sorok lehajtott fejjel25
ÚJMÓDI PÁSZTOROK ÉNEKE (1931)
Táj, szeretőkkel29
Októberi vázlat29
Tápé, öreg este30
Eső31
Homály31
Két groteszk32
Télre leső dal32
Tavaszi vers33
Vihar után33
Keseredő35
Elégia egy csavargó halálára35
Sirató36
Kedd és szerda között37
Hajnali elégia37
Kedvetlen férfiak verse38
Elégia, vagy szentkép, szögetlen39
Szélesen40
Szerelmes keseredő40
Beteg a kedves41
Olasz festő41
Arckép43
Két szentkép43
Emlék44
Kis kácsa fürdik44
Boldog, hajnali vers45
Széllel fütyölj!45
Három részlet egy nagyobb lírai kompozícióból46
Szerelmes játék47
Pirul a naptól már az őszi bogyó47
Szerelem48
Zaj, estefelé48
LÁBADOZÓ SZÉL (1933)
Férfinapló51
1931. április 1951
1931. december 852
1932. január 1753
1932. február 1755
1932. április 2456
1932. május 557
1932. július 758
1932. október 659
Táj60
Estefelé60
Kánikula61
Zápor61
Szerelmes vers november végén63
Szusszanó63
Áprilisi eső után64
Fogaid ne mossa panaszszó64
Szél se fúj itt már65
Gyerekkor65
Júliusi vers, délután66
Hont Ferenc66
Tavaszra jósolok itt67
Ének a négerről, aki a városba ment68
ÚJHOLD (1935)
Mint a bika73
És kegyetlen73
Montenegrói elégia74
Vihar előtt75
Tört elégia76
Emlékező vers77
Férfivers78
Számadás79
Táj, változással79
Tűzhimnusz80
Nyári vasárnap80
Téli vasárnap82
Pontos vers az alkonyatról83
Hőség84
Zápor után84
Vénasszonyok nyara85
Pipacs86
Este a kertben87
Október, délután87
Szerelmes vers az Istenhegyen88
Szerelmes vers az erdőn89
Kortárs útlevelére90
JÁRKÁLJ CSAK, HALÁLRAÍTÉLT! (1936)
Istenhegyi kert93
Alkonyi elégia93
Írás közben94
Himnusz94
Bizalmas ének és varázs96
Dicséret97
Hajnal97
Április I.98
Április II.98
Változó táj99
Július100
Déltől estig101
Egy eszkimó a halálra gondol103
Temetőben104
Háborús napló105
Alvás előtt107
Lomb alatt108
Parton109
Ballada110
Törvény110
Decemberi reggel111
Hazafelé112
Szilveszter és újév között113
Elégia114
Járkálj csak, halálraítélt!115
MEREDEK ÚT (1938)
Huszonnyolc év119
Ez volna hát...120
Éjfél121
Este a hegyek között122
Három hunyorítás124
Himnusz a Nílushoz125
Chartres126
Cartes postales126
Hajnaltól éjfélig128
Emlék130
Piranói emlék131
Toborzó131
Béke, borzalom132
Hajnali kert132
Októberi erdő133
Ének a halálról133
Elégia Juhász Gyula halálára134
Keserédes135
Tegnap és ma135
Lapszéli jegyzet Habakuk prófétához136
Aludj137
Il faut laisser...137
Őrizz és védj138
Himnusz a békéről138
Első ecloga140
Huszonkilenc év141
TAJTÉKOS ÉG (1946)
Hispánia, Hispánia147
Federico Garcia Lorca148
Ősz és halál148
Nyugtalan órán149
Trisztánnal ültem...150
Csütörtök151
A "Meredek út" egyik példányára152
Koranyár152
Dal153
Szerelmes vers154
Alkonyat155
Két töredék155
Lángok lobognak...156
Együgyű dal a feleségről157
Mint a halál157
Tajtékos ég158
Talán...159
Emlékeimben...160
Veresmart161
Eső esik. Fölszárad...162
Az undor virágaiból163
Mivégre163
Tarkómon jobbkezeddel164
Két karodban164
Második ecloga165
Péntek166
Csodálkozol barátném...167
Harmadik ecloga168
Zápor169
Csak csont és bőr és fájdalom169
Nyugtalan őszül171
Hasonlatok173
Naptár174
Ha rámfigyelsz...177
Egy verselőre178
Bájoló179
Rejtettelek179
Rímpárok holdas éjszakán180
Száll a tavasz...180
Egyszer csak181
Éjszaka182
Virágének182
Októbervégi hexameterek183
Kecskék183
Téli napsütés184
Negyedik ecloga185
Tétova óda187
Kolumbusz188
Ifjuság188
A félelmetes angyal188
Páris190
A mécsvirág kinyílik191
Nyugtalan éj191
Mint észrevétlenül192
Ötödik ecloga193
Nem tudhatom...194
Gyerekkor195
Nem bírta hát...195
Papírszeletek196
Ó, régi börtönök198
Zsivajgó pálmafán199
Sem emlék, sem varázslat200
A bujdosó200
Majális201
Álomi táj201
Töredék202
Hetedik ecloga203
Levél a hitveshez204
Gyökér205
A la recherche...206
Nyolcadik ecloga207
Erőltetett menet209
Razglednicák210
KÖTETBEN MEG NEM JELENT VERSEK AZ ELSŐ VERSEKBŐL (1925-1930)
A Duna partján215
Rózsa215
A bolond és a hold216
Levél216
Futottál-e már...?217
Tájképek217
C. Neumann és Söhne221
Szerelmi ciklus 1927-28-ból221
Nocturno230
Sokan láttátok, hogy230
Szerelmes volt a kis hugom nagyon231
Az áhítat zsoltáraiból232
Beteg lány az ágyon236
Mária tegnap ujra itt volt237
Minden árvaság szomorú dícsérete237
Őszi vers238
KIADATLAN VERSEK 1930-1933-BÓL
Változat szomorúságra241
Asszonyommal boldog mellemen241
Szerelmes, őszi vers242
Szombat éji groteszk242
Október243
Rettentő dühös arckép243
(Jóllakott ablakomon...)244
Párisi elégia244
Téli kórus245
Acélkórus246
Ismétlő vers249
(Most fölfújom...)250
Tél251
Kerekedő mitosz251
Helyzetjelentés252
Betyárok verse252
Déli vers253
Történelem253
Előhang254
Hajnal dumál párkányról verebeknek255
Emlékvers255
Kedd256
Januári jelentés257
KIADATLAN VERSEK A KÉSŐBBI ÉVEKBŐL
Mondogatásra való261
Elégia261
Az "Újhold" ajánlása263
Henri Barbusse meghalt263
Lapszéli jegyzet Lukácshoz264
Köszöntő264
(A fákra felfutott...)266
Előhang egy "monodrámához"266
(Töredék 1944-ből)268
MŰFORDÍTÁSOK
Sappho: Töredék271
Ibykos: Töredék a tavaszról271
Anakreon:
Töredék a halálról271
Gyűlölöm272
Asklepiades: Szomjuhozónak a hó272
Onestes: Nem kell272
Catullus: Lesbiához272
Vergilius: IX. ecloga273
Horatius:
Ad Faunum275
Kibékülés276
Ad Tyndaridem277
Féltékenység278
Tibullus:
Hűség279
Detestatio belli279
Sulpicia: Vallomás281
Propertius: Cynthia hűtlenségéről282
Martialis: Száll az idő283
Rhuphinos: Illatozó koszorút283
Kürenberg lovag: Több mint egy éven által283
Walter von der Vogelweide: Ó jaj, hogy eltűnt minden284
Johannes Hadlaub: Gyermeki szerelem285
Ismeretlen német költő: Különben mindegy285
Clément Marot: Önmagáról286
Pierre de Ronsard: Az utolsó szonettekből286
Joachim du Bellay:
Panasz287
A római szonettekből287
Remy Belleau: Április288
Mary Stuart: Búcsú Frankhontól290
Schakespeare: Carpe diem290
Ben Jonson: Volpone csábít291
Cyrano de Berberac: A szegény beteg296
Scarron: Páris296
Jean de La Fontaine:
A pásztor és az oroszlán, az oroszlán és a vadász 297
A kakas és a róka298
A városi és a mezei patkány299
A nyúl füle300
A szarvas és a szőlő300
A nyílsebzette madár301
A vajúdó hegység302
A kígyó és a ráspoly302
A pávatollakkal ékeskedő szajkó303
A felfuvalkodott béka303
A származásával kérkedő öszvér304
A két bika meg a béka305
A levágott farkú róka305
A farkas és a gólya306
Az oroszlán és a patkány, a galamb meg a hangya 306
A kis hal és a halász308
A farkas és a sovány kutya308
A szatír és a vándor309
André Cherier:
Alszom s szívem virraszt310
Arcom meghervadt már311
Goethe:
A "Római elégiák"-ból311
A "Római elégiák"-ból311
Fiedrich Schiller: A föld szétosztása312
William Blake: London313
Friedrich Hölderlin: Menon panasza Diotimáért313
William Wordsworth:
A Westminster hídon314
A velencei köztársaság halálára314
W. S. Landor: Búcsú Itáliától315
Byron: Sénakherib pusztulása315
Shelley:
Dal316
A "Hellasz" zárókórusa317
John Keats: A Parthenon szobraira318
Victor Hugo:
Gitár318
A rózsa és a sír319
Stella319
Eduard Mörike:
Éjfél320
Theokritos321
John Greenleaf Whittler: Kossuth321
Gérard de Nerval:
Fasor a Luxembourg-kertben322
Április323
Ábrándozás323
Robert Browning: Sziklák között324
Gottfried Keller: Téli éj324
Conrad Ferdinand Meyer:
A régi híd325
Éji út326
A magvető mondókája327
A csillagok alatt327
Emily Jane Bronté: Bátyja halálára327
Mallarmé: Sóhaj329
Jean Richepin: Miért öltöznél már329
Arthur Rimbaud: Ma Boheme330
Francis Jammes:
A ház rózsával lenne itt teli330
Nagyon kívánom331
Szívtam agyagpipám331
Mint egy lármás bogár332
A munka nagy csupán332
Rainer Maria Rilke:
Áldozat333
Az idegen333
A fiú334
Adolf Meschendörfe:
Erdélyi elégia335
Őszi vers335
Guillaume Apollinaire:
Égöv335
Délen342
Az éji szél342
Kötéltáncosok342
Az utas343
A megsebzett galamb és a szökőkút345
Saint-Merry muzsikus346
Kikericsek349
Madár dalol350
Egy szép vörösesszőkéhez350
A búcsúzás352
Georg Trakl
Gyerekkor352
Magános ősz353
Christian Morgenstern: Ember, vándor354
Paul Fort: Nyáréji álom354
Max Jacob: Búcsúzó vers355
Valery Larbaud:
Múzsám355
Óda356
Blaice Cendrars: A világ szívében358
Ivan Goll:
Elindulás359
Nap360
Akác360
Henry de Montherlant: Költemény360
Jean Cocteau:
Ha napba nézek én361
Az álom elkerül362
A tengernagy halála363
Fénykép363
Erwin Neustaedter: Búcsúzás363
Heinrich Zillich: Emlék364
Bert Brecht: Mike-ről és a szénről365
Georges Duhamel: Ballada az átvágott torkú férfiról366
Paul Éluard:
A szerető367
A guernicai győzelem368
Pierre Robin: Malaga369
FORDÍTÁS-TÖREDÉKEK
A. Gleichern-Russwurm A barokk című tanulmánykötetéből
Részlet egy XVII. századi osztrák népi gúnydalból 370
Részlet egy svéd népi gúnydalból370
Madame de Deshouliéres a Napkirály udvaráról370
Részlet R. M. Rilke A király című verséből370
Jakob Balde jezsuitának latin nyelvű verséből371
Részlet Malherbes-től371
Idézet Ariostótól371
Halley csillagász verse Newton könyve elé372
Részlet Racine Britannicusából372
Sebastian Brandt Bolondok hajója c. művéből372
Mazarin verse Monteverdi Orpheo c. operájáról372
MŰFORDÍTÁSOK, ÁTKÖLTÉSEK
Táncdal375
Táncdal375
Asszonydal375
A halál éneke376
Ének, ha vágják a fának kérgét376
Egy asszony éneke, aki ikreket szült a világra377
Varázsdal378
Pygmeusok dala378
Ének379
Táncdal379
Szerelmi ének380
Maláji gyermekversek380
BETŰRENDES MUTATÓ381
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Radnóti Miklós összes versei és műfordításai Radnóti Miklós összes versei és műfordításai Radnóti Miklós összes versei és műfordításai Radnóti Miklós összes versei és műfordításai

A védőborító elszíneződött, szakadozott, nedvességtől foltos.

Állapot:
1.690 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba
konyv