A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Radnóti Miklós válogatott művei

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Fülszöveg

Gyűjteményünkben megtalálja az olvasó a költő életében kötetben kiadott összes verseit, valamint a halála után, de még a haláláról való megbizonyosodás előtt kiadott Tajtékos ég című gyűjtemény anyagát. Az utolsó kötetet természetesen - miként az eddigi kiadások is tették - kiegészítettük a költő utolsó verseivel, amelyek az abdai tömegsírból kerültek elő. Kiadásunk nem kritikai igényű, s éppen ezért fiatalkori és későbbi kiadatlan verseiből a költőnek csupán annyit adunk közre, amennyit a mindeddig legjobb kiadásban (Radnóti Miklós: Versek és műfordítások, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954) Koczkás Sándor hozott nyilvánosságra. Radnóti verses műfordításait - amelyek legteljesebben eddig ugyancsak Koczkás Sándor kiadásában szerepelnek - egy azóta előkerült jelentős darabbal kiegészítettük. A versek és műfordítások szövegének alapjául Koczkás kiadását használtuk; csupán néhány apróbb interfunkcionális helyesbítést végeztünk a költő kéziratai alapján. Az eddigi közkézen forgó... Tovább

Tartalom

Bevezetés: Írta: Tolnai Gábor5
Pogány köszöntő (1930)
Köszöntsd a napot!71
Naptestű szűzek, pásztorok és nyájak72
Erdei énekek valahonnan72
Tavaszi szeretők verse73
Pogány köszöntő74
Játékos vers aratás után74
Az áhitat zsoltárai75
Sirálysikoly9
Sok autó jár itt80
Szegénység és gyűlölet verse80
Megbocsájtás81
"És szólt és beszélt vala Káin Ábellel:"82
Májusi igazság83
Italos ének84
Variáció szomorúságra84
Békesség85
Meditáció86
Szerelmes vers Boldogasszony napján87
Este, asszony, gyerekkel a hátán88
Téli vers88
Ó fény, ragyogás, napszemű reggel!89
Ádvent. Kései ember90
Jámbor napok90
Csöndes sorok lehajtott fejjel91
Újmódi pásztorok ének (1931)
Táj, szeretőkkel95
Októberi vázlat95
Tápé, öreg este96
Eső97
Homály97
Két groteszk98
Télre leső dal99
Tavaszi vers100
Vihar után100
Keseredő101
Elégia egy csavargó halálára101
Sirató103
Kedd és szerda között103
Hajnali elégia104
Kedvtelen férfiak verse105
Elégi, vagy szentkép, szögetlen105
Szélesen106
Szerelmes keseredő107
Beteg a kedves107
Olasz festő108
Arckép110
Két szentkép110
Emlék111
Kis kácsa fürdik111
Boldog, hajnali vers112
Széllel fütyölj!113
Három részlet egy nagyobb lírai kompozícióból113
Szerelmes játék114
Pirul a naptól már az őszi bogyó115
Szerelem115
Zaj, estefelé116
Lábadozó szél (1933)
Férfinapló119
1931 április 19120
1931 december 8120
1392 január 17121
1932 február 17123
1932 április 24124
1932 május 5125
1932 július 7127
1932 október 6128
Táj129
Estefelé130
Kánikula131
Zápor131
Szerelmes vers november végén132
Szusszanó133
Április eső után133
Fogaid ne mossa panaszszó133
Szél se fúj itt már135
Gyerekkor136
Júliusi vers, délután136
Hont Ferenc137
Tavaszra jóslok itt137
Ének a négerről, aki a városba ment139
Újhold (1935)
Mint a bika145
És kegyetlen16
Montenegrói elégia146
Vihar előtt147
Tört elégia148
Emlékező vers150
Férfivers151
Számadás152
Táj, változással152
Tűzhimnusz153
Nyári vasárnap154
Téli vasárnap156
Pontos vers az alkonyatról156
Hőség157
Zápor után158
Vénasszonyok nyara159
Pipacs160
Este a kertben161
Október, délután161
Szerelmes vers az Istenhegyen162
Szerelmes vers az erdőn163
Kortárs útlevelére164
Járkálj csak, halálraítélt (1936)
Istenhegyi kert167
Alkonyi elégia168
Írás közben168
Himnusz169
Bizalmas ének és varázs170
Dicséret172
Hajnal172
Április I.173
Április II.173
Vátlozó táj174
Július175
Déltől estig177
Egy eszkimó a halálra gondol178
Temetőben179
Háborús napló180
Alvás előtt183
Lomb alatt184
Parton184
Ballada185
Törvény186
Decemberi reggel187
Hazafelé188
Szilveszter és újév között189
Elégia190
Járkálj csak, halálraítélt191
Meredek út (1938)
Huszonnyolc éve195
Ez volna hát196
Éjjfél198
Este a hegyek között198
Három hunyorítás201
Himnusz a Nilushoz202
Chartes203
Cartes postales204
Hajnaltól éjfélig205
Emék208
Piranói emlék209
Toborzó209
Béke, borzalom210
Hajnali kert210
Októberi erdő211
Ének a halálról212
Elégia Juhász gyula halálára212
Keseredés213
Tegnap és ma214
Lapszéli jegyzet Habakuk prófétához215
Aludj215
Il faut laisser216
Őrizz és védj217
Himnusz a békéről218
Első ecloga219
Huszonkilenc év221
Tajtékos ég (1946)
Hispánia, Hispánia225
Federico García Lorca226
Ősz és halál226
Nyugtalan órán228
Trisztánnal ültem228
Csütörtök230
A "Meredek út" egyik példánya231
Koranyár232
Dal233
Szerelmes vers234
Alkonyat235
Két töredék236
Lángok lobognak236
Együgyű dal a feleségről237
Mint a halál238
Tajtékos ég239
Talán240
Emlékeimben241
Veresmart242
Eső esik. Fölszárad243
Az undor virágaiból244
Mivégre244
Tarkómon jobbkezeddel245
Két karodban246
Második ecloga247
Péntek248
Csodálkozol barátném249
Harmadik ecloga250
Zápor251
Csak csont és bőr a fájdalom253
Nyugtalan őszül255
Hasonlatok256
Naptár260
Ha rámfigyelsz261
Egy verselőre261
Bájoló262
Rejtettelek263
Rímpárok holdas éjszakán263
Száll a tavasz264
Egyszer csak265
Éjszaka265
Virágének266
Októbervégi hexameterek266
Kecskék267
Téli napsütés268
Negyedik ecloga270
Tétova óda271
Kolumbusz271
Ifjúság272
A félelmetes angyal273
Páris274
A mécsvirág kinyílik275
Nyugtalan éj276
Mint észrevétlenül277
Ötödik ecloga278
Nem tudhatom279
Gyerekkor279
Nem bírta hát280
Papírszeletek283
Ó, régi börtönök284
Zsivajgó pálmafán284
Sem emlék, sem varázslat285
A bujdosó286
Majális286
Álomi táj287
Töredék288
Hetedik ecloga289
Levél a hitveshez290
Gyökér291
A la recherce292
Nyolcadik menet295
Razglednicák295
Első verseimből (1925-1930)
A Duna partján299
Rózsa300
A bolond és a hold300
Levél301
Futottál-e már...?302
Tájképek302
C. Neumann & Söhne306
Szerelmi ciklus 1927-28-ből315
Nocturno316
Soka láttak, hogy317
Az áhitat zsoltáraiból318
Beteg a lány az ágyon322
Mária tegnap újra itt volt323
Minden árvaság szomorú dicsérete324
Őszi vers325
Kiadatlan versek (1930-1933)
Változat szomorúságra329
Asszonyommal boldog mellemen330
Szerelmes, őszi vers330
Szombat éji groteszk331
Október331
Rettentő, dühös arckép332
(Jóllakott abalkokon...)332
Párisi elégia333
Téli kórus334
Acélkórus335
Ismétlő vers338
(Most fölfújom...)339
Tél340
Kerekedő mítosz341
Betyárok verse341
Déli vers342
Történelem342
Előhang344
Hajnal dumál párkányról verebeknek344
Emlékvers345
Kedd346
Januári jelentés347
Kiadatlan versek a későbbi évekből
Mondogatásra való351
Elégia352
Az "Újhold" ajánlása353
Henri Barbusse meghalt353
Lapszéli jegyzet Lukácshoz354
Köszöntő355
(A fákra felfutott...)356
(Töredék 1944-ből)357
Műfordítások
Sappho: Töredék361
Ibykos: Töredék a tavaszról361
Anekreon: Töredék a halálról362
Anakreon: Gyűlölöm362
Asklepiades: Szomjúhozónak a hó362
Onestes: Nem kell363
Catullus: Lesbiához363
Vergilius: IX. ecloga363
Horatius: Ad Faunum366
Horatius: Kibékülés367
Horatius: Ad Tyndariden368
Horatius: Féltékenység369
Tibullus: Hűség370
Tibullus: Detestatio belli371
Sulpicia: Vallomás373
Propertius: Cíntia hűtlenségéről373
Martialis: Száll az idő374
Rhuphinos: Illatozó hoszorút374
Kürenberg lovag: Több mint egy éven által375
Walter von der Vogelweide: Ó jaj, hogy eltűnt minden375
Johannes Hadlaub: Gyermeki szerelem377
Ismeretlen német költő: Különben mindegy377
Clément Marot: Önmagáról378
Pierre de Ronsard: Az utolsó szonettekből378
Joachim du Bellay: Panasz379
Joachim du Bellay: A római szonettekből379
Remy Belleau: Április380
Marie Stuart: Búcsú Frankhontól382
Shakespeare: Carpe diem383
Ben Jonson: Volpone csábít383
Cyrano de Bergerac: A szegény beteg388
Scarron: Páris389
Jean de La Fontaine: A pásztor és az oroszlán. Az oroszlán és a vadász390
Jean de La Fontaine: A kakas és a róka392
Jean de La Fontaine: A városi és a mezei patkány393
Jean de La Fontaine: A nyúl füle394
Jean de La Fontaine: A szarvas és a szőlő394
Jean de La Fontaine: A nyílsebzette madár395
Jean de La Fontaine: A vajúdó hegység395
Jean de La Fontaine: A kígyó és a ráspoly396
Jean de La Fontaine: A pávatolakkal ékeskedő szajkó397
Jean de La Fontaine: A felfuvalkodott béka397
Jean de La Fontaine: A származásával kérkedő öszvér398
Jean de La Fontaine: A két bika meg a béka398
Jean de La Fontaine: A levágot farkó róka399
Jean de La Fontaine: A farkas és a gólya400
Jean de La Fontaine: Az oroszlán és a patkány. A galamb meg a hangya401
Jean de La Fontaine: A kis hal és a halász402
Jean de La Fontaine: A farkas és a sovány kutya403
Jean de La Fontaine: A szatív és a vándor404
André Chénier: Alszom s szivem virraszt405
André Chénier: Arcom meghervadt már405
Goethe: A "Római elégiák"-ból406
Goethe: A "Római elégiák"-ból406
Friedrich Hölderlin: A föld szétosztása407
William Blake: London408
Friedrich Hölderlin: Menon panasza Diotimáért409
Wiliam Wordsworth: A Westminster hídon409
Wiliam Wordsworth: A velencei köztársaság halálára410
W. S. Landor: Búcsú Itáliától410
Byron: Senakherib pusztulása410
Shelley: Dal411
Shelley: A "Hellasz" zárókúrusa412
John Keats: A Parthenon szobraira413
Victor Hugo: Gitár414
Victor Hugo: A rózsa és a sír415
Victor Hugo: Stella415
Eduard: Mörike: Éjfél416
Eduard Mörike: Theokritos417
Gerard de Nerval: Fasor a Luxemborug-kertben418
Gérard de Nerval: Április418
Gérard de Nerval: Ábrándozás419
Robert Browning: Sziklák között420
Gottfried Keller: Téli éj421
Conrad Ferdinand Meyer: A régi híd421
Conrad Ferdinand Meyer: Éji út422
Conrad Ferdinand Meyer: A magvető mondokája423
Conrad Ferdinand Meyer: A csillagok alatt423
Emily Jane Bronte: Bátyja halálára424
Mallarmé: Sóhaj426
Jean Richepin: Miért öltöznél már426
Arthur Rimbaud: Ma Bohéme427
Francis Jammes: A ház rózsával lenne itt teli 427
Francis Jammes: Nagyon kívánom428
Francis Jammes: Szívtam agyagpipám429
Francis Jammes: Mint egy lármás bogár429
Francis Jammes: A munka nagy csupán430
Rainer Maria Rilke: Áldozat430
Rainer Maria Rilke: Az idegen431
Rainer Maria Rilke: A fiú432
Adolf Meschendörfer: Erdélyi elégia432
Adolf Meschendörfer: Őszi vers433
Guillaume Apollinaire: Égöv433
Guillaume Apollinaire: Délen440
Guillaume Apollinaire: Az éji szél440
Guillaume Apollinaire: Kötéltáncosok441
Guillaume Apollinaire: Az utas441
Guillaume Apollinaire: A megsebzett galamb és a szökőkút444
Guillaume Apollinaire: Saint-Merry muzsikusa445
Guillaume Apollinaire: Kikericsek448
Guillaume Apollinaire: Madár dalol449
Guillaume Apollinaire: Egy szép vörösesszőkéhez450
Guillaume Apollinaire: A búcsúzás452
Georg Trakl: Gyerekkor452
Georg Trakl: Magános ősz453
Christian Morgenstern: Ember, vándor453
Paul Fort: Nyáréji álom454
Max Jacob: Búcsúzó vers455
Valéry Larbaud: Múzsám456
Valéry Larbaud: Óda457
Blaise Cendrars: A világ szívében458
Ivan Goll: Elindulás460
Ivan Goll: Nap460
Ivan Goll: Ákác461
Henry de Montherlant: Költemény461
Jean Cocteau: Ha napba nézek én462
Jean Cocteau: Az álom elkerül462
Jean Cocteau: A tengernagy halála463
Jean Cocteau: Fénykép464
Erwin Neustaedter: Búcsúzás464
Heinrich Zillich: Emlék465
Bert Brecht: Mikeről és a szénről466
Paul Éluard: A szerető467
Paul Éluard: A guernicai győzelem468
Pierre Robán: Malag469
Műfordítások - átköltések
Táncdal473
Táncdal473
Asszonydal474
A halál éneke474
Ének, ha vágják a fának kérgét475
Egy asszony éneke, aki ikreket szült a világra475
Varázsdal477
Pygmeusok dala477
Ének478
Táncdal478
Szerelmi ének479
Maláji gyermekversek479
Ikrek hava
(Napló a gyerekkorról)483
Tanulmányok, cikkek
Kafka Margit művészi fejlődése519
Balassa Bálint599
Berzsenyi307
Jegyzet József Attila hátrahagyott verseihez315
Az idő rabságában (Bárlin György könyve)320
La Fontaine323
Jegyzetek a formáról és a világszemléletről630
A műfordításról637
Klasszikusok és modernek a "ponyván"641
Utoszó645
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Radnóti Miklós válogatott művei Radnóti Miklós válogatott művei Radnóti Miklós válogatott művei Radnóti Miklós válogatott művei

Néhány lap nedvességtől enyhén hullámos. Az előzéklapon ajándékozási bejegyzés található.

Állapot: Közepes
1.640 Ft
650 ,-Ft 60
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Radnóti Miklós válogatott művei Radnóti Miklós válogatott művei Radnóti Miklós válogatott művei

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.640 Ft
820 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Radnóti Miklós válogatott művei Radnóti Miklós válogatott művei Radnóti Miklós válogatott művei

A borító enyhén foltos.

Állapot:
1.640 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba