1.027.280

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Kortársak József Attiláról I-III.

1922-1937/1938-1941/1942-1945

Szerző
Szerkesztő
Róla szól

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 2.173 oldal
Sorozatcím: Új Magyar Múzeum
Kötetszám: 13-15
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 16 cm
ISBN: 963-05-4316-8
Megjegyzés: További kapcsolódó személyek a kötetben.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezetés5
Dokumentumok23
1922
Szerkesztőségi üzenet27
József Attila versei27
Egy makói diák versekönyve27
Különfélék28
Juhász Gyula: Előszó (Szépség koldusa)28
Szépség koldusa29
(Espersit János) e. j.: A szépség koldusa29
Un nouveau poéte hongrois: Attila József30
Balogh József: (Önképzőköri bírálat József Attila Tanulmányfej című verséről)31
1923
(Nyigri Imre) ny. i.: "Szépség koldusa)37
József Attila: Szépség koldusa37
Fenyő László: József Attila: Szépség koldusa38
József Attila versei39
József Attila versei39
József Attila: egy új magyar költő40
Moszkitó: A destrukció40
József Attila41
1924
Nyolchónapi fogház istengyalázás miatt45
Nyolchónapi fogházra ítéltek egy költőt istenkáromlásért45
Istenkáromlásért elítélt költő46
József Attila magántisztviselőt és költőt istenkáromlásért vonta ma felelősségre a bíróság47
Az istenkáromló vers honoráriuma48
A Schadl-tanács két ítélete48
Az istengyalázó költő50
Istengyalázás51
Nyolchónapi fogházra ítélték József Attilát51
Istengyalázás volt-e a "Lázadó Krisztus" című vers?52
Egy költőt nyolchónapi fogházra ítéltek54
József Attilát elítélték egy verse miatt54
(Sós Endre) S. E.: Magánhivatalnok és költő55
Kossutány Ignás dr.: Elítéltek56
(Magyar László) m. l.: Elítéltek57
(Hont Ferenc) H. f.: József Attila58
Elítéltek60
A fiatal költő és a sajtószabadság60
A cenzúra60
Márer György: Rikkancs, aki ünnepi beszédeket gyárt a kaszinói urak számára61
Tömörkény István emlékezete63
József Attila büntetését egy hónapra szállította le a Tábla64
József Attila verseskönyve64
1925
(Kormányos István) Kái: József Attila: Nem én kiáltok69
Nem én kiáltok70
(Saitos Gyula) s. gy.: József Attila új verseskönyve71
Galamb Ödön dr.: József Attila új verskötete72
(Pór Tibor) p. t.: József Attila: Nem én kiáltok73
Kárpáti Aurél: Új költők74
Sugdosó76
Egy megszívlelendő erkölcsi prédikáció77
(Nyigri Imre) ny. i.: Nem én káltok77
Melléky Kornél: József Attila: Nem én kiáltok80
Tersánszky J. Jenő: József Attila verskötete81
Az istengyalázásért elítélt költőt, József Attilát, felmentette a Kúria81
Érdekes kúriai ítélet83
Fölmentés istengyalázás vádja alól83
Gy. J.: A halhatatlan poéta első éjszakája a szerkesztőségben84
Nyigri Imre: Világlexikon85
Pintér Ferenc: Nem én kiáltok85
Tóth Béla: József Attila: Nem én kiáltok86
1926
Gergely Sándor: "Rabszolga, ne lázadj..."91
Kállay Miklós: Az új magyar líra92
Fényes Samu: József Attila92
Nagy Lajos: Hogy él a magyar író?93
Ignotus: Vers és verselés94
(Gaál Gábor) G. G.: Tiszta szívvel95
Móricz Zsigmond Kassán98
Raith Tivadar: A XX. század magyar irodalma az európai szellem áramlataiban99
Komlós Aladár: A magyar líra a háború után100
Hatvany Lajos: A polgár válaszúton101
Matheika János: A magyar forradalmi irodalomról102
1927
"Vöröscsontú költő"105
Mi készül?105
Pákozdy Ferenc: Lázadó Krisztus106
1928
József Attila109
József Attila versei109
József Attila: Jut most elég virág110
Új magyar költő, akinek élete Jack Londonéval vetekedik110
Új magyar költők112
József Attila versei112
Németh Andor: József Attila112
Írók előadóestje118
Várkonyi Nándor: József Attila119
Benedek Marcell: Naplójegyzet 1928-ból, József Attiláról120
József Attila122
1929
Hartmann János, Németh László, Rédey Tivadar: Összefoglaló pályázati jelentés125
Acsády Károly: Krónika126
A Bartha Miklós Társaság irodalmi estélye127
A Magyar Föld írói estje a Vigadóban127
(Kecskeméti Pál) P. K.: Die Gedichte von Attila József128
(Vajthó László) vl.: A Bartha Miklós Társaság Magyar Föld-estje129
Zelk Zoltán: József Attila: Nincsen apám, se anyám129
Komlós Aladár: Egy készülő ígéret nevében131
(Zolnai Béla) G. P.: Csodabogár131
Komlós Aladár: Irodalom napló131
Németh Andor: Éhségek hetyke poétája132
(Gereblyés László) g. l.: "Magyar Föld" est a Vigadóban135
(Hatvany Lajos): József Attila137
Nyigri Imre: "Nincsen apám, se anyám"140
Nádass József: József Attila: "Nincsen apám, se anyám"141
Nádass József: Nincsen apám, se anyám142
(Zolnai Béla) Galli Mátyás: Csodabogar143
Szentimrei Jenő: József Attila versei144
Féja Géza: Halotti beszéd145
Németh László: Nincsen anyám, se apám (!)146
Espersit János: Három költő. Makai Emil, Juhász Gyula, József Attila148
1930
József Attila153
Németh László: Öröm153
József Attila153
Féja Géza: József Attila154
Az Istenek halnak, az Ember él156
(Márai Sándor) M. S.: Cégváltozás156
Fiatal magyarok156
Illyés Gyula (nyilatkozata)157
Reflektor157
(Lakatos Páter Pál) L. P. P.: József Attila: Tárgyi kritikai tanulmány158
Tamás István: Fej és írás159
Az Istenek halnak, az Ember él163
Aradi Zsolt: Új arcú magyarok, új magyar föld163
József Attila: Az Istenek halnak, az Ember él164
Féja Géza: Új Kazinczy-korszak165
Féja Géza: A "Nyugat" koncentrációja166
(Kárpáti Aurél) Kár: Költők különcségei167
Forgács Antal: Az új magyar líra167
A munkásság és az ifjúság zarándokútja Ady Endre sírjához171
Álarcosok kifosztották egy Szentesi utcán lakó úricsalád éléskamráját171
Haraszti Sándor: A mai magyar irodalom ideológiai csoportosulásai174
Fábián Dániel: Öt esztendő175
Lakatos Péter Pál: József Attila: Nincsen apám, se anyám176
Féja Géza: Elafántcsonttorony182
Megkezdte működését a Bartha Miklós Társaság vásárhelyi csoportja182
Jancsó Béla: Új Magyar Föld III.184
"Ki a faluba!"184
Vásárhelyen jelent meg a Bartha Miklós Társaság röpirata a magyar ifjúsághoz188
Féja Géza: Lírai seregszemle190
Ismerje meg falvainkat a magyar egyetemi ifjúság190
József Attila191
Bisztray Gyula: Újarcú magyar poéták191
Féja Géza: A Magyar Szemle és a fiatalság193
Féja Géza: Osztályköltészet?194
Mi készül?195
Balogh Edgár: A támadók igazi szerepe a csehszlovákiai magyar ifjúság életében195
(Jancsó Béla) J. B.: Fábián Dániel és József Attila: Ki a faluba196
Kecskeméti György: V. A magyar ifjúság problémájához197
Dobossy Imre, Horváth Ferenc, Sinkovits Béla: A Sarló válasza A Reggeléknek200
Radnóti Miklós: Kállay és a primitív versmagyarázat201
Haraszti Sándor: Magyar eszerek201
A Kortárs hírei203
Narancsik Imre: A magyar reneszánsz felé203
József Attila204
1931
Kik kapják az idén a Baumgarten-díjat?207
Fenyő László: Rabló207
(Zolnai Béla) G. M.: Csodabogár208
(Kardos László) K. L.: József Attila új könyve208
Féja Géza: Szélkakas-költők208
Jenő József: A magyar vers útja211
József Attila új versei213
Dsida Jenő: Döntsd a tőkét, ne siránkozz213
Gergely Sándor: József Attila új versei216
Fenyő László: Döntsd a tőkét, ne siránkozz218
Barta Sándor, Hidas Antal, Illés Béla, Kiss Lajos, Madarász Emil, Matheika János, Zalka Máté: A magyar proletárirodalom plattformtervezete221
Löffler A. Pál: Párizsi napló222
Kálmán József: Van-e szocialista líra?222
Fábry Zoltán: "Döntsd a tőkét, ne siránkozz218
József Attila versekötetét megsemmisítik224
József Attila új versei225
1932
Gergely Sándor, Hidas Antal, Illés Béla, Lippay Zoltán: Az ideológiai tisztaságért, a művészet minőségéért229
József Attila230
Fábián Dániel: Az Új Szellem Diadala230
(Bródy István) B.I.: Szabadság-est a Vígszínházban230
Fábián Dániel: A harmincévesek két halottja231
A Gadó-tanász kritikája egy Villon-versről231
D-r Sztefan Kemen: Danasa magyarszka knyizsebnoszty232
Forgács Antal: Új Anthológia233
Gergely Sándor: Magyarországi lapszemle233
Lakatos Péter Pál: Új Anthológia236
(Bodor Aladár) B. A.: József Attila: Döntsd a tőkét, ne siránkozz239
A halálbüntetés és a statárium ellen239
Július 28-án kezdődött240
Elfogultsági kifogást emeltek a Méhes-tanács ellen a halálbüntetés elleni röpirat pörében240
Különös elfogultsági kifogás egy nemzetgyalázási pörben242
Elfogultsági kifogás Szimonideszék nemzetgyalázási bűnperében243
(Molnár Erik) Jeszenszky Erik: Skolasztika vagy dalektika243
(Bálint György) B. Gy.: József Attila: Külvárosi éj247
Mándy Teréz: Az "I. G. E." - és az Ige realizálása248
Pakots József: Beszámoló az Íróhétről249
(Rónay Mária) r. m.: A "t. Ház" folyosójáról249
(Nádass József) n-s.: A "Társadalmi Szemle"250
(Lukács István) Lu.: A legérdekesebb költő251
Danzinger Ferenc: József Attila, a szocializmus költője251
Kállay Miklós: A magyar költészet új ösvényein256
A halálbüntetés ellen...257
Jodef Turóczi-Trostler: Neue Lyrik. József Attila: Külvárosi éj258
Gosztonyi Lajos: József Attila új versei259
Illyés Gyula: Külvárosi éj260
Erdei István: Valamit József Attiláról262
Fábry Zoltán: A háromszázötvenoldal győzelme265
Külvárosi éj266
1933
Pákozdy Ferenc: Külvárosi éj269
Kik írták a hlálbüntetés elleni röpiratot?273
Írók nemzetgyalázási pere274
Kovács György: Új könyvekről274
Három fiatal írónk így látja az életet275
Bálint György: Magyar költő 1933-ban277
Németh Andor: Külvárosi éj278
József attila: Külvárosi éj280
Németh László: Magyar líra 1932-ben281
A halálbüntetés elleni röpirat282
"Felhígított Ady"282
Ítélet a statárium-ellenes röpirat ügyében283
Szimonidesz Lajost elítélték az írók nemzetgyalázási pörében284
Csak Szimonidesz Lajos lelkészt ítélték el nemzetrágalmazásért pénzbüntetésre284
"Felhígított Ady"285
Katona Jenő: Új népiesség?286
Németh Andor: Miniatűrök293
Pákozdy Ferenc: Külvárosi éj294
A Társadalmi Szemle József Attiláról297
Francois Gachot: Lettres hongroises297
"Döntds a tőkét, ne siránkozz"297
Emil B. Lukác: Mad' ari novej tvári?298
A főiskolai diákok kommunista-ügye300
Tagadnak a kommunista-per úri vádlottjai301
Magyar est a La Fontaine Társaságban302
Ítélet a kommunista pörben303
La Fontaine Társaság304
Somodi László: Külvárosi éj304
József Attila menyasszonya megmérgezte magát a nyomor miatt305
Ja Fontaine-Társaság305
Téglás Ferenc: Az egységfront körül306
József Attila nem hajlandó meghalni!303
Kosztolányi Dezső: Ezerkilencszázharminchárom316
Remenyik Zsigmond: Li-Fu-szun gazda és cselédei (III.)325
József Attila325
1934
Babitsnak fáj...329
Remenyik Zsigmond: Li-Fu-szun gazda és cselédei (V.)330
Remenyik Zsigmond: Li-Fu-szun gazda és cselédei (VII.)334
Fölemelték a bolsevizmus miatt elítélt egyetemi hallgatók büntetését335
Karinthy Frigyes: József Attila (Az elképesztő): Pünkösdi kolbász336
Ascher László, dr. Braun Soma: Irodalom és politika336
Fülöp Ernő: A mű-e vagy a hatás?337
Szimonidesz Lajos ügye338
Hatmany Lajos, Kosztolányi Dezső, Márai Sándor: József Attila válogatott versei339
József Attila új versekötete340
Habán Mihály: József Attila: Medvetánc340
(Szakasits Árpád) sz. á.: "Medvetánc"340
Garai János: Ha a költő jobbra tér342
1935
Josef Turóczi-Trostler: Attila József: Barentanz347
Kik kapják az idei Baumgarten-díjakat347
A Baumgarten-díjások348
Kiosztották az idei Baumgarten-díjakat349
Fejtő Ferenc: Rapszodikus elmélkedés Babits "Amor Sanctusa" fölött351
Veres Péter: Irodalom és világnézet352
Fülöp Ernő: József Attila költészete353
Fejtő Ferenc: Medvetánc362
József Attila: Medvetánc363
Gaál Gábor: Az Erdélyi Szépmíves Céh tíz éve364
Féja Géza: József Attla: Medvetánc364
Füst Milán: József Attiláról367
Vas István: Levél egy szocialistához371
Francois Gachot: Lettres hongroises372
Rögtönzés372
Halász Gábor: Új versekönyvekről372
Újvári László: A mai magyar reformizmus természetrajzához375
Lukács Gástár: József Attila: Medvetánc376
(Mónus Illés) -s.-s.: Hol az írók helye?377
Csömöri József: A mai magyar irodalom378
Bálint György: József Attila versei379
Újvári László: Új szellemi front Magyarországon381
Zsolt Béla: 2 generáció felel 3 kérdésre382
Szerda, 1935. aug. 14.383
Betiltották az építőmunkások hétfői gyűlését384
Az építőmunkássztrájk ügye a főváros közigazgatási bizottságában384
Fejtő Ferenc: Bevezetés (Korunk. Tizenkét fiatal költő)384
Korvin Sándor: A "harmadik nemzedék" költői385
Fejtő Ferenc: Hogyan látja Einstein a világot?386
Sértő Kálmán: Négy napig vidéken voltam387
A "Cobden" Szerkesztősége: A középosztály és a vajúdó világ388
A mi örökségünkhöz388
Egri Viktor: József Attila: Medvetánc389
Fejtő Ferenc: Hat költő390
1935
A mi örökségünk. József Attila393
Molnár Tibor: Cotrus Áron a román-magyar kultúrközeledésről393
Ignotus Pál: "Néoség" és "új humanizmus"394
Odaítélték az idei Baumgarten-díjakat394
Kik kapnak az idén Baumgarten-díjat395
Újvári László: Nagytakarítás egy anthológia körül395
Egri Viktor: József Attila: Medvetánc396
Ignotus Pál: Óda és eszmélet397
É. J.: Irodalmi est a Szövetségben400
(Simándy Pál) S. P.: "Szép Szó"400
Németh Andor: A reménytelenség költői402
Hatvany Bertalan: London 1936402
sz. a.: A Szép Szó...403
Mai magyarok - régi magyarokról405
Németh Andor: Feltámadás405
Dr. Passuth László: Mai magyarok - régi magyarokról412
Méliusz József: Új magyar folyóiratok413
József Attila: Medvetánc413
(Faragó László) Góra Lajos: A vers fegyverével414
Molnár Tibor: A haldó szellemű magyar írók a "Szép Szó" köré tömörülnek415
Molnár Tibor: Beszélgetés a magyar Panait Istratival419
Méliusz József: Négy verseskönyv424
Balás Károly: Ellopott jelszavak és ellopott költők425
Franjo Fejtő: O madzarskoj poratnoj knjizevosti426
Ignotus Pál: "Nagyon fáj"428
Zsigmond Móricz: Zu Weihnachten ist's schmerzlicher...430
Nagy Lajos: Budapest nagykávéház434
József Attila,...441
1937
Ne így oszák szét a Baumgarten-díjat!445
Fejtő Ferenc: József Attila446
Németh Andor: Nagyon fáj447
Thomas Mann levele és a holnapi felolvasás450
A rendőrség nem engedte meg, hogy József Attila előadja Thomas Mannt üdvözlő ódáját451
Thomas Mann budapesti felolvasóestjén betiltották József Attila ódájának előadását451
Thomas Mann beszél452
-l-ó., Fejtő Ferenc: A weimari szellem mellett tett hitet Thomas Mann előadásában452
Bálint György: Thomas Mann felolvasott453
Január 14454
Thomas Mann felolvasó-estje a Magyar Színházban454
s.b.: Találkozás a zsenivel456
A Thomas Mannhoz...456
Thomas Mann közönsége457
Thomas Mann megismerkedik a budapesti "demokráciával"458
Németh Andor: Az új humanizmus458
Gergely János: József Attila: Nagyon fáj459
A Szép Szó Thomas Mann-estje459
(Zsigmond Ede) zs. e.: Költő és kritikus460
(Kecskeméti György) -ti: Attila József: Nagyon fáj460
Dóczy Jenő: Lírai pangás462
József Attila464
Komlós Aladár: Irodalmi Napló465
József Attila - Németh Andor467
Bálint György: József Attila: Nagyon fáj469
Remenyik Zsigmond: Nagyon fáj472
Ignotus. Jószef Attila verseiről474
Németh Andor: József Attila verseiről475
Forgács Antal: József Attila: Nagyon fáj478
Sós Endre: József Attila új versei480
Zárt ajtók mögött tárgyalják Terstyánszky, Veigelsberg Pál és József Attila szemérem elleni vétségét482
Méliusz József: Radnóti Miklós új verseskönyve483
Szegi Pál: Nagyon fáj483
Kőműves Imre: A győztes Nyugat487
Borbély László: Könyvtárszobában487
Lehettem volna oktató487
(Schneider József) Szörényi József: Jószef Attila: Nagyon fáj488
Molnár Tibor: Egyéni kötet, melynek hátterében a tömeg áll489
Balogh Edgár: A második Bartha Miklós Társaság492
József Attila: Nagyon fáj493
Illyés Gyula és József Attila izgalmas költői párbaja494
Makkai László: Bevezető (Új magyar költők II.)495
J. A.: Új magyar költők II.496
(Gosztonyi Lajos) G. L.: Ifjú költők a diktatúra ellen496
Horváth Béla: József Attila: Nagyon fáj500
Kállay Miklós: Körutazás könyvországban503
Tiltakoznak az írók a TESz dömping irodalmi terve ellen503
A TESz Hitler nyomán sterilizálni akarja a magyar írókat?505
B. J.: Van-e szociológiai indokoltsága az új népies iránynak?506
Brassai Viktor: József Attila507
József Attilát, a kiváló fiatal költőt idegszanatóriumba vitték508
József Attila betegsége509
Hallotta?509
Lőrinczi László: Utak, melyek a jövőbe vezetnek. III. Szép Szó509
Földeák János: A "harmadik nemzedék"510
Németh Andor: Látogatás József Attilánál514
Folyóiratszemle516
A költő regénye517
Budapest I. 19. (7). József Attila versei518
Hatvany Bertalan: Dunamenti Európa518
Őszi előadások519
A budapesti "Szép Szó" előadóestje Pozsonyban, Érsekújvárott és Komáromban520
A Szép Szó felolvasó körútja Csehszlovákiában520
Vass László: Köszöntjük a "Szép Szó"-t Szovenszkón!521
A "Szép Szó" előadásai Szlovenszkón523
Győry Dezső: Üdvözlet az íróknak524
Madarsti spisovatelé pred ceskou verejnosti524
A "Szép Szó" írói a pozsonyi magyar rádióban525
Sós Endre: Dunavölgyi kiegyezés525
A "Szép Szó" íróinak nagysikerű irodalmi estje Pozsonyban526
A budapesti "Szép Szó" írógárdájának nagysikerű estje a prágai Petőfi Sándor Körben527
A "Szép Szó" írói Prágában527
Ignotus-Veigelsbergék a háború utáni sérelmek elfelejtését ígérgetik Prágában528
Ifj. Kuban Endre: A magyar Villon528
Fejtő Ferenc: A háború utáni magyar irodalom529
A Szép Szó csehszlovákiai útja535
A "Szép Szó" miskolci előadása541
(Kőnyomatos hír)541
Selbstmord des Dichters Attila József542
József Attila költő borzalmas öngyilkossága543
József Attila, a 33 éves költő megdöbbentő öngyilkossága545
József Attila halálos tragédiája546
Vonat elé vetette magát Jószef Attila költő549
Idegbaja miatt öngyilkos lett József Attila, a "Szép Szó" szerkesztője549
Egy meghasadt lélek drámája550
József Attila öngyilkossága553
József Attila öngyilkosságot követett el553
József Attila, a kiváló költő vonat elé vetette magát554
Katona Jenő: A vonat elé vetette magát és meghalt József Attila költő556
József Attila borzalmas öngyilkossága558
Vonat elé vetette magát s meghalt József Attila558
József Attila élete és tragédiája561
Dr. Bányai Lászlóné József Lucia, özv. dr. Makay Ödönné József Etelka563
József Attila szörnyű öngyilkossága563
A vonat elé vetette magát egy fiatal író564
Pálóczi-Horváth György: Az öngyilkos József Attila565
Vonat elé vetette magát és szörnyethalt József Attila, a kiváló magyar költő567
Öngyilkos lett József Attila568
Németh Andor: József Attila tragikus öngyilkossága568
József Attila országos hírű írót és költőt darabokra tépte a vonat a balatonszárszói állomáson571
Boldizsár Iván: Fülledt este József Attilával571
(Gábor István) g. i.: Egy "mai magyar" a mozdony kerekei alatt573
Illyés Gyula: József Attila574
Zokogó barátok kísérték utolsó útjára vasárnap délután József Attilát575
Harmadnapja nem eszek577
Balatonszárszón eltemették József Attilát578
(Bibó Lajos) ó: A költő halála579
Gyárfás Endre: József Attila tragédiája579
(Bélteky László): Egy meghasadt lelkű fiatal magyar költő megrendítő tragédiája581
Vass László: József Attila583
Nádass József: József Attila halálára586
Bárdos László: Az eltaposott magyar költő588
József Attila temetése590
Szombati Sándor: "Az ige több, mint a tett"591
Németh Andor: József Attila temetésén594
Balatonszárszón temették el József Attilát, az öngyilkos költőt595
Látó Anna: "Elpusztult az emberiértelem"596
Robotos Imre: Költő a sínek közt598
Németh Andor: Szép Szó szerzői est. József Attila verseiből olvas600
(Vass László) V. L.: József Attilát gyászolja a szlovenszkói magyarság605
(Vass László) V. L.: Jószef Attila és - József főherceg606
Sértő Kálmán: Levél a határon túlról606
Zsolt Béla: A költő halála608
Faragó Dezső: Szerbusz Attila!610
Isaia Tolan: La mortea lui József Attila612
(Szántó Miklós) Sz. M.: Vadvirágcsokor József Attila sírjára613
A kétvérű költő616
József Attila emlékest Miskolcon617
A hét bánata618
József Attila útja a halálba és a halhatatlanságba618
Karácsony Sándor: József Attila619
József Attila öngyilkossága620
Gárdos Sándor: Elmebaj620
Molnár Tibor: Hogyan élt és hogyan halt meg Ady Endre óta a legnagyobb magyar költő: József Attila621
József Attila...625
Ignotus: Irodalom és tehetség625
Győry Dezső: Fenyőgally a balatonszárszói sírra628
József Attila-emlékest Pozsonyban629
József Attila,...629
A költő, aki sorsát is írja629
Rónai Mihály András: "Nagyon fáj"630
Sértő Kálmán: József Attila632
Németh Andor: Mit illik József Attiláról tudni?634
Ifj. Kubán Endre: Egy magyar költő sírjára635
Szép szóval hódítottak a "Szép Szó" élharcosai Miskolcon637
Hallotta?638
Zd.: Za Attilou Józsefem638
Dr. Szilágyi András: A skizofréniás költő639
Várnai Zseni: Csillaghullás van642
G. Hajnal László: Ignotus súlyos támadása vagy inkább a magyar írók lelkiismeret643
Katona Jenő: Egy költő halálára645
Sértő Kálmán: Halálesetre647
Kováts József: József Attila649
(Nádas Sándor) n. s.: A költő, aki nekiment a tehervonatnak651
Miért kellett meghalnia József Attilának653
József Attila tragédiája654
H. Kovács Zoltán: József Attila655
Kováts József Attila649
A költő sorsa661
n.: Költő a ravatalon663
Torma Imre: József Attila664
Andreánszky István: József Attila665
Vass László: A balladás halott667
A költő halála - jobbról nézve669
Dr. Somogyi Sári: József Attila fejfájára670
Peéry Rezső: In memoriam: József Attila672
Sikerült kultúrelőadás a Magyar Házban675
Nagy Jenő: A mosónő fia675
Saitos Gyula: "Íme a költő, aki indul magasba és mélybe676
Pszt... Én is csak hallottam680
Ignotus Pál: Helyreigazítás680
Gosztonyi Lajos: 1937 igazi arca683
Eldöntötték, hogy kik kapják a jövőévi Baumgarten-díjakat683
A nagy díj684
Búcsúzunk Tőled, József Attila!684
Longhy A. István: Magyar költő tragédiája685
Ádám Zsigmond: József Attila686
József Attila687
(Stern Emil) S.: József Attila687
Lőrinczi László: József Attila688
Egy meghasadt lelkű fiatal magyar költő megrendítő tragédiája689
Borbély László: Egy fiatal költő halálára691
Komlós Aladár: József Attila692
A Szép Szó mély fájdalommal jelenti694
József Attila temetése694
A Szép Szó miskolci József Attila emlékestje695
Fejtő Ferenc: Költő és kora696
József Attila698
Schöpflin Aladár: Háború után698
Komlós Aladár: Magyar irodalom a háború után699
Hollós Korvin Lajos: Ecce saccerdos Dei700
Jegyzetek701
Rövidítések jegyzéke703
A dokumentumok jegyzetei705
1938
Ignotus Pál: A Baumgarten-díj és az irodalomtörténet913
(Molnár Tibor) M. T.: Disznópásztor, hajósninas, rikkancs, tanárjelölt, magyar költő914
József Attila és a Baumgarten-díj 3000 pengője914
Karinthy Frigyes: Nekrológ? Tetemrehívás?916
Füsi József: József Attila917
A "Cuentul" Romániának követeli - József Attilát is923
Zelk Zoltán: József Attila halálára924
(Andreánszky István) szky: Akik megkésve felfedezik József Attilát,925
Faragó László Pál: Felelős-e a Baumgarten kuratórium József Attila haláláért?926
Faludy György: József Attila emlékére928
Déry Tibor: József Attila930
Méliusz József: Vigaszt! Vigaszt!935
Remenyik Zsigmond: Költő és a valóság936
Salamon Ernő: Búcsú József Attilától941
Brassai Viktor: Befödhetetlen sírgödröd fölött 943
Berda József: Meghalt943
Szalatnai Rezső: József Attila keserű megdicsőülése944
Kassák Lajos: A költő fejfájára946
A tízéves Baumgarten-alapítvány munkájáról és eredményeiről beszél betegágyán Babits Mihály947
Ki ismeri a Baumgarten-díj nyerteseit?947
Komlós Aladár - József Attiláról948
Az új Baumgarten-díjas írók949
(Gosztonyi Lajos) G. L.: Önmagukról beszélnek a Baumgarten-díjasok949
Néhány szó az idei Baumgarten díjakról950
Méliusz József: Emlékezés József Attilára950
Kopogtatás955
Móricz Zsigmond: Nagyon fáj956
Horváth Béla: József Attila961
Németh Andor: A semmi ágán962
Fenyő László: Sorok keretben968
Déry Tibor: Emlékül969
Berda József: Meghalt969
Hatvany Bertalan: Attila969
Devecseri Gábor: József Attila halálára973
Remenyik Zsigmond: Költő és a valóság973
Ignotus Pál: Költő és a halál975
Kelen László: Költő a síneken982
Fejtő Ferenc: József Attila költészete983
Bóka László: Ember és stílus1001
Füsi József: József Attila természetszemlélete1005
Szélpál Árpád: A szocialista költő1008
Thomas Mann részvéte1013
Bak Róbert dr.: József Attila betegsége1014
Melléky Kornél dr.: József Attiláról az ügyvédje1022
Ottó Ferenc: A költőről megzenésítője1024
Nádass József: József Attila és a versforma1027
(Landy Dezső) L. D.: József Attiláról a nyomdász1029
(Vass László) V. L.: József Attila-emlékestek Szlovénszkón1031
Wallesz Jenő: A megátkozott asszony1032
"Ki a felelős József Attila haláláért"1034
Somlyó György: Pogány zsoltárolás1035
Feltűnő éles harc a költő asszonya körül1035
Horváth Béla: József Attila1037
Bóka László: Egy vádoló halott1039
Ki lesz a harmadik?1040
Havas Endre: A költő halálára1041
Murányi-Kovács Endre: József Attila emlékezetére1042
(Mihály László) Pasquino: A költő és a Baumgarten-díj1045
Cs. Szabó László: Ultima verba1047
Szombati Sándor: Megrendítő beszélgetés Kassák Lajossal1049
Gergely Sándor: József Attila halálára1050
(Salamon László) s. l.: A halálra gázolt költő tragikus halálára1051
Boldizsár Iván: József Attila1055
Mátyás Ferenc: József Attila emlékére1058
Arató Tibor: Élet a síneken1059
Jordáky Lajos: Bevezető egy kolozsvári József Attila emlékesten1061
Ma, szombaton este1063
Emlékezzünk József Attilára1063
Ma este a "Szép Szó" irodalmi előadása1064
A "Szép Szó" irodalmi estje1064
Márai Sándor: Kalendárium1066
- y.: A "Szép Szó" József Attila-emlékszáma1066
Németh Andor: Emlékek farkasvermében1067
(Jankovich Ferenc) J. F.: József Attila1071
Magyar költőknek tömeges tisztviselői és egyéb kinevezése Az Est 1938-as Hármaskönyvében1072
József Attila emlékünnepély1072
Nagy tolongás1073
St. Andreánszky: Madarskí spisovatelia pre míslienku podunajskes spolupráce1073
Ifjabb Kubán Endre: A "Szép Szó" József Attila száma1076
Mosonyi Ferenc: Köstler Artur elmondja a "Szabad Szó"-nak francaföldi rabsága és kiszabadulása csodálatos történetét1078
Németh Andor: Medáliák1078
Németh Andor: Kelj fel és járj!1083
Ternyey Árpád: József Attila halálára1087
Karinthy Frigyes: Röpcédula1087
Botrány a "Szép Szó" József Attila-emlékestjén1089
-a-: József Attila-emlékest1090
Das Publikum einer Gedenkfeier verprügelt einen Pfeilkreuzler1090
Móricz Zsigmond: Várostrom1091
Fejtő Ferenc: József Attila, a "felnőtt"1094
Jordáky Lajos: (József Attiláról)1097
(Gulyás Pál) G. P.: József Attila1099
Nagy István: Az elsötétült "külvárosi éj"1099
József Attila sírjára1102
(Szombati Sándor) Kínos botrány József Attila özvegye és Remenyik Zsigmond között1102
"Kínos botrány József Attila 'elátkozott asszonya' és Remenyik Zsigmond között"1105
Szabó Béla: Zum Tode des Dichters József Attila1105
(Szombati Sándor): József Attila özvegye felel Remenyik Zsigmond cáfolatára1106
Faludy György: Bevezető (Európai költők antológiája)1109
Megmérgezte magát az öngyilkos József Attila költő nővére, Bányay Lászlóné1109
ifj. dr. Gallus Sándor: Megjegyzések a Szép Szó József Attila számához1111
Szerkesztői üzenet1112
Ignotus: A József Attila verse1112
Zsigmond Ede: József Attila meghalt1115
Zelenka Sándor: József Attiláról - József Attilával1117
(ifj. Kubán Endre) ifj. K. E.: József Attila emléke Erdélyben1118
(Andreánszky István) A. I.: József Attila emléke Szlovenszkóban1119
A Szép Szó előadásai1120
Gábor Andor: Versek, amiket kiválogattak1121
Gábor Andor: Beosztás1122
Déri Gyula: József Attila, az öngyilkos magyar író - az öngyilkosságról1123
József Attila emlékest Komáromban1125
(Becsky Andor) Pap Gábor: Faludy György: Európai költők anthológiája1125
St. Andreánszky: József Attila, básnik, ktory zutekal zo zivota1126
A Szép Szó hírei1129
Németh Andor: Utószó (József Attila összes versei és válogatott írásai)1130
Kelemen István: A könyvnapra minden készen áll!1134
Gosztonyi Lajos: József Attila összes verseinek megjelenésére1135
Szélpál Árpád: József Attila összes versei1137
(Féja Géza) F. G.: Egy könyvnapi kötetről1138
(Supka Géza) s. g.: A mosónő fia1139
Anton Szerb: Attila József1141
Bálint György: Egy időszerűtlen könyv margójára1146
Szélpál Árpád: Három költő1148
(Szombati Sándor) -tis: József Attila versei1150
Szaltnai Rezső: Meditáció József Attila versei1150
Bálint György: A fájdalom zsenije1152
Füsi József: József Attila: Összes versei1156
Szabó Zoltán: József Attila összes versei1157
(Szkálos Emilné Járossy Erzsébet) Mme Sans-gene: A költő és a reklám1159
Németh Andor: Utószó egy utószóhoz1161
Egy szerkesztő vitázik önmagával1164
Gombos Gyula: József Attila1165
Halász Gábor: József Attila1167
Illyés Gyula: Déry Tibor regénye1173
(Gogolák Lajos) g.l.: József Attila versei1173
Bóka László: József Attila életműve1174
Kodolányi János: József Attiláról1177
Quatre poemes1183
Gró Lajos: József Attila olvasása közben1184
(Kovács Endre) k.e.: József Attila összes versei1187
Aki hiába halt meg1189
Balázs Béla kiadatlan naplójából1191
Tamás Aladár: József Attila életműve körül1192
(Ladislav Novomesky) P. B.: V cele mrtvych1197
József Attila halálának évfordulója1198
Megmérgezte magát József Attila húga1198
Kassák Lajos: Emlékezés József Attilára1199
(Pócsi Ferenc) P. F.: Vak vezet világtalant1203
József Attila emlékének1205
Szélpál Árpád: Egy esztendő József Attla halála után1206
Füzes György: Egy éve már1208
Szélpál Árpád: József Attila emlékezete1209
Goda Gábor: Írók s vádlottak padján1214
Kis Ferenc: Őszi sorok1215
1939
(Pócsi Ferenc) P. P.: Eső után köpönyeg?1219
Gábor Andor: IGE jutányos áron1221
József Attila költeményei1223
Róbert Bak: Über die dynamisch-strukturellen Bedingungen des promaren Beziehungswahns1223
Vészi Endre: Búcsú helyett1227
Arthur Koestler: Ein Toter in Budapest1227
Bálint György: "Gyönyörű képességünk, a rend"1230
Radnóti Miklós naplójából1233
Szabó Zoltán: Évforduló1235
Szalatnai Rezső: József Attila dicsősége1239
(Zsigmond Ede) zs.e.: József Attila emlékest1241
Bálint György: Az értelem vértanúja1241
Kunszery Gyula: A beloldali költő és a jobboldali víziló1244
Darvas József: Emlékbeszéd József Attiláról1245
1940
Szíjgyártó László: A Dunavölgy költője1253
Takáts Gyula: Néma délután1254
(Kállai Gyula) k.gy.: A versekről1255
Méliusz József: Hogyan halt meg József Attila édesapja1256
ifjabb Kubán Endre: Thomas Mann és József Attila1260
József Attila élete1264
Boldizsár Iván: József Attila életének és halálának titka1264
Féja Géza: József Attila élete1265
(Kárpáti Aurél) K. A.: A tragikus költő1266
Móricz Zsigmond: Szerkesztőségi asztal1267
József Jolán: József Attila élete1268
Bálint György: József Attila élete1268
Darvas József: A mi könyvnapunk1270
Bálint György: József Attila összes versei és műfordításai1271
Simándy Pál: Ma van az első könyvnap1271
Kassák Lajos: Egy szegény élet története1273
-ós.: Nyitott szemmel a könyvnapon1275
(Becsky Andor) Pap Gábor: József Attila életéről1276
(Molnár Miklós) Molnár: Attila és Jolán1280
Schöpflin Aladár: Asszonyok költőkre emlékeznek1281
Illyés Gyula: Egy megjegyzést,...1285
Bajcsy-Zsilincsky Endre: Akik zsaroltak és akik hagyták magukat1285
Pogány Ö. Gábor: József Jolán: József Attila élete1286
Benamy Sándor: József Attila sírjánál1288
Borbély László: Könyvtárszobában1290
Rónay György: Antológiák1291
Juhász Gyula és József Attila1293
Tóth Béla: Irodalmunk új útjai1294
Kopott ferencvárosi bérházból a halhatatlanságba1296
Marék Antal: József Attila három ismeretlen verse1298
(Becsky Andor) Pap Gábor: József Jolán: József Attila élete1299
Dudás Kálmán: Nagyon Fáj1301
Herceg János: József Jolán: József Attila élete1301
Dr. Lázár Béla: Három asszonykönyv1304
Bóka László: József Attila élete és életműve1304
(Erdős János) e. j.: József Attiláról mesélt a nővére az impozáns emlékesten1310
(Jemnitz Sándor) J. S.: József Attila-est1311
Szilágyi Lilla: Kései levél József Attilához1312
Tetemrehívás1313
Szabó Zoltán: Vershamisítók1316
Molnár József, Dragos József: Munkások a "vershamisítás"-ról1319
(Losonczy Géza) losonczy: "Ti Józsefek..."1320
(Katona Jenő) K. J.: Látogatás József Attila "másik" testvérénél1322
Demjén József: Három éve1325
Darvas József: József Jolán: József Attila élete1328
Jobbágy Károly: József Attila est a Zeneművészeti Főiskolán1330
Anton Straka: József Attila1332
József Attila1333
Kállai Gyula: József Attila emlékezete1334
Vészi Edre: 1935 november1337
József Jolán: József Attila ismeretlen verseiből1338
Radnóti Miklós naplójából1339
Sándor Pál: Az igazi József Attila1340
(Stern Emil) Fekete Béla: József Attila1361
József Attila: Versek (Bevezető)1364
A Budapesti Református Gimnáziu VIII. osztálya: Irodalmunk a világháború után1366
Szalmás Piroska: A Szalmás-kórus krónikás-könyve 1930-401367
Berkó Sándor: A könyv ünnepén1370
Gáspár Zoltán: Kié József Attila?1372
K. Havas Géza: Új magyar líra1379
Márai Sándor: Szindbád hazamegy1380
1941
Fodor József: A költő és kora1383
A. E.: József Jolán: József Attila élete1385
Kassák Lajos: Írói hivatás és politikai szerep1385
Fiala Ferenc: Válasz Németh Lászlónak1390
Andreánszky István: Meghalt "Eszti néni", József Attila nagynénje a Mária Valéria-telepen1391
Szabó István: József Attila élete és műve1394
László Gyula: Elkésett levél József Attilához1400
Ötvenhét ismeretlen József Attila-verset fedeztek fel Szegeden1401
József Jolán: József Attila ismeretlen versei1401
(Erdődy János) -dy -s: Három nemzedék1402
A költő lelke a boncasztalon1402
(Mártonvölgyi László) M. L.: József Jolán: József Attila élete1404
Makay Gusztáv: József Attila1406
Mártonvölgyi László: Elfelejtett sírhant1415
Lorenz Szabó: Neue ungarische Dichtung1420
(Losonczy Géza) Ly-Ga: József Jolán: József Attila1421
(Demjén József) dj.: A kiadó előszava (József Attila: Költészet és nemzet)1422
(Sándor Pál) sp.: József Attilat...1424
József Attila: Költészet és nemzet1424
Valamit a hanglemezműsorokról1425
Révész Ferenc: József Attila1426
"Az utolsó harcos"1428
Kuti László: Emlékezés József Attilára1430
Kósa János: József Attila: Költészet és nemzet1433
Nagy Imre: Vércsepp a síneken1434
Radnóti Miklós naplójából1435
Illyés Gyula: Naplójegyzetek1436
József Attila három ismeretlen verse1436
Darvas József: Szegedi képek1437
Radnóti Miklós: Jegyzet a hátrahagyott versekhez1437
Kovai Lőrinc: József Attila élete nyomában1441
Szentkirályi János: Igen korán öregszem1443
Lukács László: József Attilához1444
Barcs Sándor: Nagyon fáj1445
(Szász Ferenc) sz.: József Attila négy éve1448
Zsohár István: József Attila siratása1449
Sümegi Tóth Tivadar: Egy életem, egy halálom...1450
Síremléket József Attilának!1451
Síremléket József Attilának/Két kor: két költő1451
Karácsony Sándor: Irodalom és irodalmi nevelés1453
Szalai Sándor: József Attila1454
Hárs László: Invokáció1455
Lukács Imre: Koszorú József Attila sírjára1458
Babits Mihály: Előszó (Babits Mihály: Írók két háború közt)1459
Dr. Vajthó László: Két nagy halott. Dsida Jenő és József Attila1459
A lírai költészet1460
Révész Ferenc: A magyar irodalom kis tükre1460
Darvas József: Tollal és szerszámmal1461
Csömöri József: Jegyzetek versekről és a versről1462
A dokumentumok jegyzetei...1463
1942
Megalakult a József Attila Emlékbizottság1579
Óbudai L. Károly: Emlékezés József Attilára1579
József Attila emléke1580
József Attila - átköltéssel1580
(Aranyossi Pál) A. P.: József Attila élete nyomában1581
Antal Gábor: A magyar munkás-poézis születése1582
(Kállai Gyula) k. gy.: József Attila-est1583
Barcs Sándor: József Attila-est1585
Vasárnap délelőtt zsúfolt terem előtt megismételték a "József Attila estet"1586
-r-k-f: A közönség1587
József Attila emlékezete1589
József Jolán: József Attila1589
Sárkány Oszkár: Galamb Ödön: Makói évek1591
(ifj. Muraközy Gyula) ifj. M. Gy.: "Ebben a megváltott világban"1592
"Holnaposok", szociográfusok és Nagykovácsyék nagysikerű estje Nagyváradon1596
-y: Edmund Galamb: "Makói évek" (Jahre in Makó)1596
Előadás József Attila betegségéről1597
Vághidi Ferenc: József Attilával Párisban1597
Berda Józaef: Beszélgetés egy túlvilági költővel1602
Táncsics Mihály mellé temetik József Attilát1603
(Gábor István) g. i.: József Jolán József Attiláról beszélt Erdélyben1605
Kövendi Dénes: Ez a megváltott világ1608
Farkas Zoltán: Beck András József Attila érme1612
Magyar László: Hogyan ismerte fel Juhász Gyula egy makói kisdiákban az új magyar költészet nagy lángelméjét: József Attilát:1613
Andreánszky István: Egy ismeretlen József Attila-kép regényes útja a Ferencvárosból1616
Szabolcsi Gábor: Az ismeretlen József Attila1619
Díszsírhelyet adott a főváros József attila hamvainak1621
Irodalmi délután Rákospalotán1622
Pilinszky János: Galamb Ödön: József Attila élete nyomában1623
József Attila-est síremléke javára1623
József Attila-est1624
József Attila-est budapesti sírmléke javára1624
(Szerdahelyi Sándor) sz. s.: József Attila-plakett1625
Vér György: Fakereszt a szegedi temetőben1625
Ezen a héten exhumálják Szárszón József Attila hamvait1626
Kodolányi János: József Attila emlékének1626
Rátz Kálmán: József Attila1629
József Attila1630
(Borbély László) B. L.: A tragikusan elhunyt költő1631
Veres Péter: József Attila1631
József Jolán: József attila költészete1644
Kelemen János: József Attila a családban1639
K. J.: A kortársak József Attiláról1649
József Attila1652
Korondi András: Emlékezés József Attlára1652
Hazajött József Attila1655
Gáspár Zoltán: (Gyászbeszéd József Attila pesti temetésén)1658
Barcs Sándor: Ave atque vale!1660
Radnóti Miklós naplójából1661
Hatalmas tömegrészvételével, megható gyászünneppel helyezték nyugalomra József Attila hamvait1662
Vasárnap délelőtt díszsírhelyre temették József Attila Budapestre hozott hamvait1663
"Itt nyugszik József Attila, élt 32 évet"1665
József Attila temetése1666
József Attila pesti temetése1667
A halott költő utolsó útja1670
"Ime, hát megleltem hazámat..."1671
A kolozsvári pártszervezet1672
Márai Sándor: Tegnap és ma1673
József Attila1674
Kovalovszky Miklós: A szárszói halott útja 1675
(Szíjgyártó László) szíj: Sokat megmagyaráz1677
A fogadtatás1677
A József Attila Emlékbizottság felhívása1678
József Attila betegségéről és költészetéről1679
Könyvnap 1942-ben1680
Gönczy Gábor: Galamb Ödön: József Attila élete nyomában. Makói évek I.1680
Rónay György: Város. I. Este1681
József Attila szoborportréja a könynapon1682
Rónay György: Jegyzetek József Attila sírjánál1682
(Szerdahelyi Sándor) sz. s.: Új könyv a munkásoknak József Attiláról1719
Földi Mihály: A szegénység költője1720
Sz. J.: József Attila költészete meghódítja Franciaországot1687
Gombos Gyula: József Attila1689
Kelemen János: Álom az országról1693
Ladislao Bóka: La lirica moderna ungherese (II)1693
Réthy Hugó: A napszámos poéta meg a költőnő1696
(Losonczy Ádám) Névtelen nótárius: József Attila betegsége1700
Barabás Tibor: József Attila a szegénység költője1705
(Szerdahelyi Sándor) sz. s.: Új könyv a munkásoknak József Attiláról1719
Földi Mihály: A szegénység költője1720
Muraközy Gyula: József Attila1724
Kovalovszky Miklós: Üres sír a szárszói temetőben1724
(Erdős László) e. l.: Szocialista irodalomszemlélet1731
József Jolán: Magyar írók Móricz Zsigmondról1732
Farkas Imre: Korszellem és líra1732
József Attila1734
(Mikes Imre) Gallicus: A Földközi-tenger partján, József Attila "különbejáratú kéjszobájá"-ban1735
Öt éve1738
Vincze László: Rend és szabadság1739
Halász Gábor: Az érzékeny költő1742
Vajda Endre: József Attila ars poeticája1747
Gáspár Zoltán: A költő és a köztudat1752
Hegedűs-Bite Dániel: Emlékezés a munkások költőjére1759
Horváth Béla: Hogyan temettük el József Attilát Balatonszárszón?1761
Öt esztendő1765
Gró Lajos: "Nincs bocsánat"1766
Antal Gábor: Ki a sínekre dobtad1770
Nádass József: József Attiláról1770
Féja Géza: Évforduló1776
Barcs Sándor: József Attila öt éve1778
Benedetto Croce cikke József Attila "Mama" című költeményéről1783
Darvas József: József Attila öt év távolából1785
Vasárnap megkoszorúzták József Attila sírját1788
Mama1789
Féja Géza: József Attila11789
Úr György: Egy költő indulása1794
Tibor Csorba: Attila József1796
Szabolcsi Gábor: József Attila emlékezete1799
Hankiss János: Mégegyszer az édesanya1800
Kovalovszky Miklós: A nép költői1802
Várkonyi Nándor: József Attila1804
Képes Géza: József Attilához1807
Kunszery Gyula: Liberalizmus és neobarokk1807
Lukács Imre: "A költő hasztalan vonít"1810
Földeák János: Új irodalmi korszak előtt1813
Illyés Gyula: Öt éve1816
Govrik Elemér: József Attila emlékére1816
Gál György András: József Attila emlékének1817
1943
Költészet a dobogón1821
Erdélyi József: Világirodalom1822
Egy balsikerű leleplezés1823
A leleplezett költő1825
Erdélyi József költő őszinte véleménye József Attiláról1826
Cserhényi Pál: József Attila emlékezete1827
Erdélyi József ellen József Attila emlékének meggyalázása miatt eljárás indult1828
Koppantó1828
Fodor József: Beszéljünk higgadtan1829
Tóth László: Költőharag és írósors1831
Radnóti Miklós naplójából1835
Erdélyi József: Támadóim1836
A szélvető...1828
Tóth László levele és Erdélyi József válasza1838
József Attila - lengyel nyelven1840
Vajthó László levele1840
József Jolán: József Attila Szegeden1841
Politika József Attila körül1844
Erdélyi Jóska és József Attila1846
Popiolemi plomieniem...1847
A hat éve halott nagy magyar költő a "Harc" szerkesztőségében1847
Balogh László: József Attila1849
"József Attila Szegeden"1861
Pesti temetésének első évfordulóján megkoszorúzták József Attila sírját1861
- p b -: Anyák a magyar lírában1861
Vágó Márta: Szonett; Az eltávozotthoz1863
(Hartmann Mihály) H.: A szegedi szervezet munkásság nagysikerű József Attila-estje1864
Nádass József: Két ismeretlen József Attila-vers1867
József Jolán: Ahol Attila "napokat evett"1872
József Attila válogatott lírai versei1874
Gyenge Miklós: Gondolatok József Attila makói évei körül1874
József Jolán: Karády Katalin József Attila versét énekli Zilahy Lajos új filmjében1876
Borbély László: Két halhatatlan a könyvnapon1978
Ausgewahlte lyrische Dichtungen von Attila József1879
Gulyás Pál: József Attilának, a föld alá1879
Királyhágón innen - Királyhágón túl1880
Kiss Miklós: A megcsonkított költő1883
Földes István: József Attila nyomában Balatonszárszón1884
Balogh Edgár: Levél Balatonszárszóra1886
sz.: Hogyan tanácsolta el "Horger Antal úr" a szegedi egyetemről József Attilát?1887
Horger Antal úr, csiszolt ítéletű barátja és József Attila1890
(Erdődy János) -dy -s: Négyszemközt József Attilábal1891
Dr. Kemény István: József Attila sógora "leleplező" könyvet írt1891
Négyszemközt József Attila volt sógorával1894
Bágyoni Váró Andor: József Attila, a kommunizmus és a zsidók1896
a: Bányai László: "Négyszemközt József Attilával"1902
F. Rácz Kálmán: Irodalmi figyelő1902
(Papp Antal) Mosolygó Antal: Kinek van helye a "halhatatlan József Attila uszályán"?1903
-y: Bányai László: Négyszemközt József Attilával1905
m.: Bányai László: Négyszemközt József Attilával1906
(Sibelka Perleberg Artúr) Tempefői: Petőfi unokasógora1906
(Szíjgyártó László) Szíj Gábor: Családi viszály egy kis halhatatlanságba csomagolva1910
Gergely Sándor: József Attila1913
(Barcs Sándor) b.s.: Bányai László: Négyszemközt József Attiával1915
Tamás Aladár: Egy éjszaka a "Japán"-ban1915
Mátyás Ferenc: József Attila sírjánál1920
József Attila1922
Nádass József: Ismeretlen József Attila-versek1923
Fodor József: Mennybéli költő üzenete1925
Ruzicska Pál: Benedetto Croce József Attiláról1927
G. Czudar György: József Attila öröke1929
Irodalmi körökben1930
József Attila-emlékmű1931
Havas Endre: Ignotus Pálnak1932
Havas Endre: Levél egy barátnőhöz1932
Szakasits Árpád: A költő és a munkás1933
Gelléri Andor Endre: Egy önérzet története1934
Németh László: Verselő gyerekek1936
E. B. Lukác: Úvodom (Na brehu ciernych vod)1937
Szalatnai Rezső: Attila József (Na brehu ciernych vod)1937
Féja Géza: József Attila1938
Juhász Géza: Az utca és a föld1948
Pintér Jenő: Naturalisták, szocialisták, expresszionisták1954
Anthony Szerb: Literature1955
Kodolányi János: Zárt tárgyalás1956
1944
D. D.: Mit tudnak József Attiláról1961
Németh Andor: József Attila1964
(Papp Antal) Mosolygó Antal: Koronatanú a költő perében1964
Lengyel Balázs: Galamb Ödön: Makói évek1966
Szabó Zoltán: Irodalmi krónika1968
Nádass József: Egy megrázó könyvról1970
(Vass László) V. L.: Németh Andor: József attila1973
(Barcs Sándor) b. s.: Németh Andor: József Attila1974
A francia rádióban hétszer mondtak József Attila verset1975
Marót Sándor: Fantomok egy levelesládában1976
Kantátát írt Kadosa Pál József Attila öt versére1979
Fejtő Ferenc: Mi az igazság József Attila és a Szép szó kapcsolata körül?1979
Bányai László: Négyszemközt József Attilábal1981
Buzogány Botond: Buzogány Botond levele: "Alpár Gitta szagának" dicsérete 1944 márciusában1982
Kézai Béla: Válasz egy oktalan támadásra1984
Vatai László: Szabadság és kultúra1986
Illyés Gyula: Rajz, eltépésre2001
Bertalan Hatvany: In memoriam "La Belle Parole"2002
(Szőke István) Sz. I.: Ki a tettes?2006
J. G.: József Attila2010
Szalatnai Rezső: A Duna költői2011
Gellért Sándor: József Attila2012
Vincze László: A magányos József Attila2013
Moór Péter: Dal, gyászban2025
Attila József2025
1945
(Hubay Miklós) M. H.: Deux poemes de la misére2029
A dokumentumok jegyzetei2031
József Attila élete2098
Mutatók2115
A jelen kötetben nem közölt cikkek jegyzéke2117
A jegyzetekben közölt, idézett cikkek jegyzéke2122
A dokumentumokat közlő újságok, folyóiratok mutatója2125
A József Attila-művek mutatója2129
Névmutató2140
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv