865.185

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalom tankönyv 15-16 éveseknek

Fülszöveg

A Korona Kiadó sorozatának tankönyveit az ELTE Bölcsészettudományi Karán alakult szerkesztőbizottság irányításával egyetemi tanárok és gyakorló vezetőtanárok írták.
A tankönyv a barokk kortól a 19. század közepéig terjedő korszakok magyar és európai irodalmi hagyományait tekinti át, de e hagyományok mentén haladva századunk irodalmi alkotásaiból is ízelítőt nyújt.
A műelemzésekben a műfaji-poétikai ismeretek tárgyalásában együtt érvényesül az igényesség és a közérthetőség. Ez nyilvánvalóvá teszi a tanulók számára, hogy az irodalmi hagyomány élő, folyamatosan alakuló része a kultúrának.
A tankönyv megfelel a NAT előírásainak.

Tartalom

A BAROKK 11
A barokk világképe 13
Tasso: A megszabadított Jeruzsálem 19
Milton: Elveszett Paradicsom 23
Misztikus költészet 26
Angelus Silesius: Kerúbi Vándor 27
A magyar barokk irodalma 30
Pázmány Péter: 30
Zrínyi Miklós: 33
Szigeti veszedelem 37
Az önéletírás 46
Mikes Kelemen: Törökországi levelek 47
A kuruc kor költészete 50
A FRANCIA KLASSZICIZMUS 53
Descartes 57
Pascal 59
A francia klasszicista dráma 60
Corneille: 62
Racine: 64
Moliére: 70
A FELVILÁGOSODÁS KORÁNAK IRODALMA 77
Felvilágosodás és irodalom 79
A felvilágosodás jellemzői 80
Klasszicizmus és szentimentalizmus 84
A francia felvilágosodás 89
Voltaire: 90
Candide: 92
Rousseau: 96
Értekezés a tudományokról és a művészetekről 97
Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól 98
Angol irodalom a 18. században 100
Swift: Gulliver utazásai 100
Blake: 104
A Tigris 106
A NÉMET FELVILÁGOSODÁS ÉS KLASSZIKA 109
Lessing : 111
Winckelmann: 13
Kant: 115
Schiller: 117
Goethe: 120
A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS IRODALMA 133
A felvilágosodás jelentkezése Magyarországon 135
Bessenyei György: 137
Batsányi János: 139
A franciaországi változásokra 140
Kazinczy Ferenc: 142
Kármán József: 145
Fanni hagyományai 146
Csokonai Vitéz Mihály: 150
Stílusirányok vegyülése 153
A rokokó 156
A vidám természetű poéta 156
Tartózkodó kérelem 160
A boldogság 161
A klasszicizmus hatása 162
Az estve 163
A szentimentalizmus 165
A Magánossághoz 166
A népiesség 168
Az új pályaszakasz kezdete 169
Az ember, a poézis első tárgya 169
Berzsenyi Dániel: 171
Költészetének jellege és korszakai 173
Ódák 178
A magyarokhoz (I.) 178
Osztályrészem 180
Elégiák 182
A közelítettél 182
Levéltöredék barátnémhoz 185
A ROMANTIKA 189
Bevezetés a romantika irodalmába 191
A német romantika 197
Hölderlin: 201
Novalis: 204
Himnuszok az éjszakához 205
Herder: 207
Eichendorff: 208
Kleist: 208
Hoffmann: 211
Az arany virágcserép 211
Az angol és amerikai romantika 213
Wordsworth 215
Sorok a tinterni apátság fölött 216
Babits Mihály: Esti kérdés 219
Táncoló tűzliliomok 220
Coleridge: 222
Kubla kán 223
Rege a vén tengerészről 226
Byron: 227
Shelley: 230
Óda a nyugati szélhez 231
Keats 233
Óda egy görög vázához 235
Angol és amerikai romantikus próza 237
Poe: 238
Emily Bronte: Üvöltő szelek 241
A francia romantika 244
A közép- és kelet-európai romantika 251
A MAGYAR ROMANTIKA 259
Kisfaludy Károly: 264
Kölcsey Ferenc: 266
Katona József: 276
Vörösmarty Mihály: 286
Zalán futása 288
Csongor és Tünde 291
A Rom 295
A Szózattól Az emberekig 296
A szabadságharc bukása után 303
József Attila: A Dunánál, Karóval jöttél 307
Petőfi Sándor: 309
Népies korszaka 312
Népies műdalok 315
Népies korszakának epikája 317
A természet vadvirága 320
A romantikus individualizmus korszaka 321
Felhők 323
Szabadság és szerelem eszményei 327
A világszabadság látomásos versei 328
Júlia-versek 330
Tájleíró költemények 334
Költészete a forradalom és a szabadságharc idején 338
Az apostol 339
Arany János: 342
Indulása az epikus költészet jegyében 347
Toldi estéje 349
Krúdy Gyula: Utolsó szivar az Arabs szürkénél 355
Lírája az ötvenes években 357
Letészem a lantot 357
Ősszel 359
Visszatekintés 360
A nagykőrösi évek balladái 364
Ágnes asszony 366
Szondi két apródja 369
Az örök zsidó 371
Vojtina Ars poétikája 374
Buda halála 376
Őszikék 378
Epilógus 380
Mindvégig 382
Kemény Zsigmond: 384
Jókai Mór: 392
Madách Imre: 405
Az ember tragédiája 408
A drámai költemény műfaja 408
A keretszínek és a történeti színek viszonya 409
A Tragédiát nyitó keretszínek 410
A történeti színek 416
A Tragédiát záró keretszín 428
KRONOLÓGIA 431
MAGYAR FOLYÓIRATOK, LAPOK, ÚJSÁGOK 437
KITEKINTÉS 443
A barokk, a klasszicizmus és a romantika színháza 443
Könyvtárismeret 448
NÉVMUTATÓ 453
CÍMMUTATÓ 455
FOGALOMMUTATÓ 460
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem