A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Néprajzi Hírek 2006/1-4.

A magyar néprajzi társaság tájékoztatója/35. évfolyam, 2006. 1-4. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

A Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékén 2005. június 23-án tartotta alakuló közgyűlését a Solymossy Sándor Közhasznú Egyesület. A Csongrád Megyei Bíróság 2006.... Tovább

Tartalom

1-2. szám
Társaságok, egyesületek, szervezetek
Simon András: Új néprajzi egyesület alakult Szegeden 3
Kutatások
Takács György: „Angyalok csenditének..." Emlékek, álmok, gondolatok 4
Tudományos rendezvények, konferenciák
Mód László: A partvidék, a tenger és Európa. A kultúraközi kommunikáció modelljei (Pomorie, Bulgária, 2005. szeptember 7-12.) 11
Mód László: A posztszocialista vidék átalakulásának értelmezési lehetőségei (Helsinki, 2005. november 10-11.) 12
Tanulás hete - művelődés ünnepe, 2005
Várkonyi Tekla: „Régi szokás szerint szabad megtartani..." Népszokások az óvodában és az iskolában (Budapest, 2005. október 27.) 13
Várkonyi Tekla: Fejlesztés népi játékokkal (Budapest, 2005. november 9.) 14
Flórián Mária: Gazdaság-, társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének lehetőségei (Budapest, 2006. február 23-24.) 15
A. B.: A Kárpát-medence felszínének változása a földhasználat és az életmód változásának következtében. Antropogén ökológiai változások a Kárpát-medencében (Budapest, 2006. május 23.) 18
Múzeumok, gyűjtemények
Pusztai Zsolt: A mezőtúri Túri Fazekas Múzeum 21
Sári Zsolt: Emlékszoba és konferencia K. Csilléry Klára tiszteletére a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 23
Máté György: A Néprajzi Múzeum Napja - negyedszer 25
Kemecsi Lajos: Erdélyi épületegyüttes a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 27
Demeter Éva: Székelyföldi Múzeumok Majálisa 29
Oroszné Prepog Erika: Hagyományok és adományok Tarcalon. Beszámoló egy helytörténeti kiállítás megnyitójáról 30
Kiállítások
A II. Medgyaszay István Emléktúra vándorkiállítása
Ládonyi Emese: Bevezetés 32
Varga Péter: A Medgyaszay István Emléktúrák 32
Ládonyi Emese: Medgyaszay István néprajzi gyűjtőútjai 33
Jeszenői Petra: Az I. Medgyaszay István Emléktúra tapasztalatai 34
Kürtös Veronika - Dimény Gábor: A II. Medgyaszay István Emléktúra a Kis-Homoród mentén 36
Tóth Katalin: A két Homoród mente falvai ma, avagy a gyűjtés az utolsó pillanatokban 37
Havay Viktória: Zenei élet a Homoródok mentén 39
Szabó Eszter: Élő népművészet 39
Varga Anna: A Kis-Homoród mente tájtörténete 40
Flórián Mária: Huszka József, a rajzoló gyűjtő (Néprajzi Múzeum, 2005. június 1 .-2006. március 5.) 41
H. Csukás Györgyi: Komáromi pingáló asztalosok (Klapka György Múzeum, Komárom, 2005. november 25.-) 44
Oktatás
Vargyas Gábor: A Pécsi Tudományegyetem Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszékén
folyó oktatásról 49
Téka
Békefi Antal posztumusz műve
Sebő Ferenc: A posztumusz kiadás elé (A könyv előszava) 72
Örsi Julianna: Lapok és könyvek a Kunságtól Bácskáig 73
Voigt Vilmos: Az ELTE BTK Folklore Tanszékének kiadványai 2005 első felében 75
Máté György: A táj- és népkutatás legújabb eredménye,. A Magyar Néprajzi Társaság és az ELTE Európai Etnológia doktori programjának rendezvénye (Budapest, 2005. október 26.) 79
Máté György: A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai 80
Voigt Vilmos: Megjelent a magyar folklór szöveggyűjteménye 81
Voigt Vilmos: Kézikönyv a Nemzeti Zenede történetéről 82
Rokaly József: Gyergyói hímzések 83
Évfordulók, megemlékezések, köszöntések
Húszéves a Néprajzi Múzeum Néprajzi Filmstúdiója 86
Vargyas Gábor: Nagy Ilona köszöntése 88
Köszöntések, 2005 93
Szilágyi Miklós: A 70 éves Szabó Ferenc köszöntése Orosházán 93
Köszöntők, 2006 95
Balogh Jánosné Horváth Terézia: A nyolcvanéves Varga Marianna köszöntése. Munkássága és a vele való találkozásaim 95
Kothencz Kelemen: Interjú Solymos Edével 80. születésnapja alkalmából 98
H. Csukás Györgyi: Köszöntő S. Lackovits Emőke 80. születésnapjára 101
In memoriam
Bali János: „Még találkozunk!" Boglár Lajos (1929-2004) emlékére 106
Granasztói Péter: Emlékezés Benda Gyulára 215
Keszeg Vilmos: Vöő Gabriella (Kolozsvár, 1937- Budapest, 2006) 117
Vöő Gabriella fő művei 118
Merk Zsuzsa: Solymos Edéné Göldner Márta (1927. március 13.-2006. június 10.) 119
Mindenféle
Schubert Gabriella az MTA külső tagja 121
Paládi-Kovács Attila: Méltatás Schubert Gabriella, az MTA külső tagja székfoglalóján 121
Máté György: Palóc ünnep Herencsényben 123
Hála József (összeáll.): Rövid hírek, tudósítások 125-152

2-3. szám
A Magyar Néprajzi Társaság 118. rendes és egyben tisztújító közgyűlése (Budapest, 2006. május 17)
Jegyzőkönyv 3
Elnöki megnyitó 5
A Társaság kitüntetettjei 8
Főtitkári jelentés 13
A Magyar Néprajzi Társaság közhasznúsági jelentése a 2005. évről. Tartalmi beszámoló 19
A Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság jelentése 21
Társaságok, egyesületek, szervezetek
Bali János: Új szakosztály alakult a Magyar Néprajzi Társaságban 22
Szablyár Péter: Tájházi Műhely. A Magyarországi Tájházak Szövetségének képzési programja 25
Kutatások
Klamár Zoltán: Délvidéki kutatások (2006. július 22-26.) 28
Tudományos rendezvények, konferenciák
Bali János: A Magyar Néprajzi Társaság XV. Néprajzi Szemináriuma (Vác, 2006. április 26-29.) 31
Agócs Gergely: Megnyitó, avagy mit akarunk Bartókkal? 34
Novák László Ferenc: Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön (Nagykőrös, 2006. szeptember 4-6.) 35
Bata Tímea: A néprajzi muzeológia „helyi" körülményei és kontextusai. Néprajzos muzeológusok éves konferenciája (Veszprém, 2006. október 4-6.) 37
Vass Erika: Tájegység születik?! Erdély és a Partium a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban (Szentendre, 2006. november 22-23.) 39
Múzeumok, gyűjtemények
Tari János „Bolondmalom" című filmjének bemutatója (Néprajzi Múzeum, A Néprajzi Múzeum Napja, 2006. március 5.) 41
Kemecsi Lajos: Megnyílt a Felföldi mezőváros tájegység a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 42
Kiállítások
Kiállítások a Sóstói Múzeumfaluban 45
Bodnár Zsuzsanna: Rejtőzködő kincsek. Sulykok és mángorlók (Nyíregyháza, 2006. május 1.-június 2.) 45
Bodnár Zsuzsanna: Állatábrázolás megyénk népéletében (Nyíregyháza, 2006. augusztus 4.-szeptember 12.) 45
Biró Anna: „Aki elment a világ túlsó oldalára". Bíró Lajos-emlékkiállítás (Magyar Természettudományi Múzeum, 2006. július 7.-szeptember 4.) 47
Oktatás
Néprajzidoktor-képzés az ELTE Tárgyi Néprajzi Tanszékén (1996-2006) 50
Telenkó Bazil: A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékén PhD-fokozatot szerzett néprajzkutatók (1997-2005) 51
Hírek a szegedi Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékről 53
Téka
Harminc éve jelennek meg a Magyar Néprajz, Társaság nemzetiségi könyvsorozatai 54
Eperjessy Ernő: A Magyar Néprajzi Társaság nemzetiségi könyvsorozatairól 54
Paládi-Kovács Attila: Köszöntő a magyarországi nemzetiségek néprajzi kiadványsorozatának 30. évfordulójára 57
Tóth Zoltán József: öntudat vagy felejtés. Köszöntő a Magyar Néprajzi Társaság nemzetiségi néprajzi kiadványsorozata megjelenésének 30. évfordulójára 57
Voigt Vilmos: Könyv az eurázsiai sámánokról 58
Klamár Zoltán: Etnicitás és kontaktzónák. Gondolatok egy konferenciakötet kapcsán 62
Erdélyi Zsuzsanna: Havasok alján, hitek mélyén 65
A Néprajzi Tanulmányok című sorozat kötetei (2000-2006) 69
Évfordulók, megemlékezések, köszöntések
Paládi-Kovács Attila: A Magyar Néprajzi Társaság elnökének levele a nyolcvanéves Ján Podolákhoz 72
A nyolcvanesztendős Kallós Zoltán köszöntése 73
Hála József: Magyarországi ünnepségek Kallós Zoltán tiszteletére 73
Kobzos Kiss Tamás: Drága Zoltán! 75
T. Bereczki Ibolya: Kisbán Eszter hetvenéves 76
Voigt Vilmos: A hetvenéves Domokos Péter 77
Kocsis Gyula: Köszöntjük a hetvenéves Filep Antalt 80
Knézy Judit: Király Lajos 70 éves 88
Küllős Imola: A 70 éves Szigeti Jenő köszöntése 91
Bődi Erzsébet: Köszöntjük Szabó Piroskát 93
Rendek Csaba: A hatvanéves Gulyás Éva köszöntése 96
Petercsák Tivadar: Cs. Schwalm Edit 60 éves 97
Szilágyi Miklós: Zentai Tünde születésnapjára 99
In memoriam
Gráfik Imre: Szilágyi István (1938-2005) 102
Búcsú Kerecsényi Edittől 105
Eperjessy Ernő: Kerecsényi Edit (1927-2006) 105
Petánovics Katalin: Kerecsényi Editre emlékezünk 105
Mindenféle
Hála József (összeáll.): Anekdoták és történetek a magyar néprajztudomány köréből 108
Halász Adolf: Apróságok Herrmann Antal dr. tiszteletbeli tagról 108
Bartók Béla gyűjtési élményeiből 110
Bartók Béla levele Geyer Stefi hegedűművésznőnek (1907. augusztus 16.) 110
Kosztolányi Dezső: Bartók Béla 112
A „48-as gyűjtés"-ről 114
Egy cédula a „48-as gyűjtés"-ből 114
Solymos Ede: Emlékeim a „48-as gyűjtés"-ről 115
Hála József: Esetem Bódisné kövével 115
Liszka József: Kalendáriumnak hasznárul... 116
Lanczendorfer Zsuzsanna: Dr. Timaffy László Terem Győrben 118
Gazda Klára kitüntetése 120
Bodó Sándor: Gazda Klára köszöntése 120
Hála József (összeáll.): Rövid hírek, tudósítások 122
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem