992.990

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Gazdaság és Oktatás

Dolgozatok a Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar tudományos műhelyéből

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Immár harmadik alkalommal jelenik meg a BGF PSZK tudományos műhelyének kiadványa: ezúttal Gazdaság és Oktatás címmel gyűjtöttük össze a Kar oktatóinak a 2009-es évben írott dolgozatait.
Miként a... Tovább

Előszó

Immár harmadik alkalommal jelenik meg a BGF PSZK tudományos műhelyének kiadványa: ezúttal Gazdaság és Oktatás címmel gyűjtöttük össze a Kar oktatóinak a 2009-es évben írott dolgozatait.
Miként a korábbi kiadványok esetében, most is örömmel töltött el, amikor a készülő kötet kézirataiba bepillantottam, és láttam, mennyire széleskörű a kollégáim érdeklődése, s milyen sok témakörben folytatnak kutatómunkát. A spektrum a legelvontabbnak tűnő elméleti kérdésektől a leggyakorlatibb tudnivalókig terjed. Egyre több cikk jelenik meg idegen nyelven, leginkább angolul. A kutatás gyakran több tudományágat is érint, néha még azon is lehet elmélkedni, hogy egy-egy téma melyik tudományághoz is áll közelebb. Ez természetesen nem baj: az interdiszciplináris stúdiumokat a főiskolán mindig is bátorítottuk. A matematikusok például gyakran olyan speciális feladatok megoldására vállalkoznak, ahol nemcsak felsőbb matematikai ismereteikre, hanem valamely ipari folyamat részletes ismeretére is szükségük lehet.
Az elmúlt év bővelkedett eseményekben mind a főiskolán belül, mind a közélet több területén. Egyes események örvendetesek voltak, mint például az, hogy főiskolánk állami elismerésben részesült, de voltak váratlan fejlemények is, s itt elsősorban a világot (s így hazánkat is) sújtó gazdasági recesszióra és az ezzel járó megszorításokra. Szerencsére nem tapasztaltam, hogy a szerencsétlen helyzet oktatóink munkakedvét szegte volna. Ezúton is köszönöm munkatársaim kitartó munkáját, ami - többek között - ebben a kötetben is manifesztálódik.
Főiskolánk gyakorlatorientált oktatási koncepciója ellenére sok kollégánk eddig is szívesen foglalkozott elméleti tudományos munkával és kutatással, s eredményeiket gyakran publikálták is. A most - ebben a kötetben is tükröződő - fellendült érdeklődésre azonban valószínűleg serkentően hatottak a felsőoktatási törvény szigorú előírásai, aminek következtében még több kollégánk keresett publikációs lehetőségeket. Köztudott ugyanis, hogy főiskolánknak (s ezen belül Karunknak is) törekednie kell a minősített oktatók számának növelésére.
Természetesen több indíték is motiválhatta a jelen kötet szerzőit. Voltak, akik különféle konferenciákon (köztük elsősorban a 2009 novemberében szervezett konferencián) elhangzott előadásaikat adták ehelyütt közre cikk formájában, voltak, akik Ph. D. tanulmányaik részeredményeiről adnak itt számot, voltak, akik más helyen publikált tanulmányukat másodközlésként juttatják el hozzánk is, és vannak, akik eredetileg is ebbe a kiadványba szánták dolgozatukat. De bármilyen indító ok is vezérelte szerzőinket: örömmel bocsátjuk közre munkájukat. Vissza

Tartalom

Jánosa András - Előszó 5
Az üzlet és a gazdaság világa
Ivanyos János - Roóz József: A vállalatirányítás alapelvei és működésük a pénzügyi válság
tükrében 9
László Csaba: A vállalkozási folyamat: vállalkozói és menedzseri döntések 26
Zsupanekné Palágyi Ildikó: A vállalati növekedés elméleti megközelítései 36
Kardos Barbara: A vállalkozások növekedésére ható tényezők és a sikeres vállalkozók 46
Galbács Péter: A Phillips-görbe jelentésváltozásai 59
Halász Imre: Turisztikai trendek a pannon régióban a tömegturizmus kialakulása előtt 72
A pénz világa
Blumné Bán Erika: Az ellenőrzés szerepe a vállalkozásoknál a gazdasági válság időszakában 85
Sági Judit: Lakóingatlan-finanszírozó projekthitelek szerződéses kockázatai 96
Gál Erzsébet: Miért kell a helyi önkormányzatok eladósodottságával foglalkozni? 103
Gál Erzsébet: Bankszektor versus önkormányzati szektor 113
A számvitel néhány kérdése
Sztanó Imre: A transzferárak dokumentálásának számviteli problémái 127
Simon Szilvia: A konszolidáció sajátosságai és végrehajtásának hatásai a magyar
élelmiszergazdaságban 134
Koháriné Dr. Papp Edit: Controlling in the Public Sphere 143
Zatykó Zsuzsanna: Az új biztonsági elem: a Magatartási Kódex 153
Ország Gáborné: Az állami felsőoktatási intézmények költségvetési beszámolójának
összehasonlítása 165
A számok világából
Kinczel Ferenc: Gyógy-hintaágy rekonstrukció függvényillesztéssel 177
Hornung Tamás: Diszkrét egyenletes közelítés: a lineáris programozás egy alkalmazása 195
Gubán Ákos: Biomasszát feldolgozó üzemek logisztikai aspektusai 203
Gubán Miklós: Késleltetett összeszerelő üzemek logisztika orientált telepítésének
módszere és vizsgálata 213
Kaderják Gyula - Simon András : Open Source Software's Expanding Role in the
Customer Relationship Management 221
Az oktatás és tanulás módszerei
Éva Sándor-Kriszt - Anita Csesznák - Tamás Radványi: Online Programs: Bold Ventares or
Scams? 229
Henczi Lajos: együttműködés és/vagy verseny? A szociális kompetenciák fejlesztési
lehetőségei felsőoktatási környezetben 234
Nick Chandler: Factors influencing the merging of organisational cultures in Higher
Education: a case study approach 246
Radványi Tamás: Nyelvoktatás a BGF PSZK távoktatási tagozatán 257
Apróné G. Ágnes: Collins Cobuild: English Dictionary 263
A társadalom mozgása
Heidrich Balázs: Változó idők nyomában 271
Rozgonyi Tamás - Török L. Gábor: Rólunk és nélkülünk 288
Göndör András: A szervezeti konfliktuskezelés sztereotipizálódása 298
Engelberth István: Nógrád megye választási földrajza (1990-2009) 304
Benyó Marianna: Két furcsa történet a hidegháború idejéből 320
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem