1.018.095

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Statisztikai Szemle 1971. január-december

A Központi Statisztikai Hivatal folyóirata 49. évf. 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Általános elmélet
A statisztika története és szervezete
Hadházi Gyula: A fővárosi statisztikai szolgálat 100 éve96
Dr. Barta Imre: A vállalati döntéselőkészítés185
Dr. Ormai László: A statisztikai információs-rendszer gépi adatfeldolgozó bázisának kialakítása247
A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 2/1970 (XII. 31.) KSH számú rendelkezése313
A Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottságának ülése422
Huszár István: A magyar Népköztársaság statisztikájának fontosabb időszerű problémáiról451
Dr. Köves Pál: Fix bázisú havi indexek becslése (I.)469
Dr. Kalmár Sándor: A statisztika egyetemi oktatása és a statisztikai gyakorlat követelményei539
Dr. Köves Pál: Fix bázisú havi indexek becslése (II.)597
A Központi Statisztikai Hivatal fontosabb teljes körű összeírásai, 1960-1970645
Dr. Horváth Róbert: Kautz Gyula hozzájárulása a magyar statisztikai tudomány kialakulásához (I.)736
Békés Ferenc: Adalékok a hazai intézményes közvélemény-kutatás történetéhez745
Vincze Mária: Determinációs együtthatók meghatározása nem lineáris függvénykapcsolat esetén881
Dr. Horváth Róbert: Kautz Gyula hozzájárulása a magyar statisztikai tudomány kialakulásához (II.)894
Tájékoztatás a Központi Statisztikai Hivatal szervezetének továbbfejlesztéséről905
A számvitel és a statisztika fejlesztési koncepciója a Német Demokratikus Köztársaságban909
D. Zagaszbaldan: Ötven éves a Mongol Népköztársaság947
Dr. Theiss Ede: A Bayes-módszertan és a statisztikai döntéselmélet alkalmazása1087
A. Szlavkin: Az automatizált adatbank kialakításának néhány kérdése a Szovjetunióban1107
Dr. Ember Győző: Összefoglaló statisztikai táblák Magyarországról a XVIII. század végén1256
Népesség - egészségügy
Dr. Klinger András: Magyarország népesedési helyzete az 1960-as években (VI.)91
Dr. Mádai Lajos: A körzeti orvosi rendelők betegforgalmának alakulására ható tényezők361
Dr. Szabady Egon: A táradalmi tényezők szelektív szerepe a gyermekgondozási segély igénybevételénél339
Az 1970. évi népszámlálás legfontosabb adatai410
Dr. Dávid Zoltán: Magyarország munkaerőhelyzete a XVIII-XIX. század fordulóján632
Dr. Andics Jenő:
Dr. Olajos Árpád: A munkaerőmozgás és mérése688
Dr. Marton Zoltán: A szállítási balesetek osztályozása külső ok szerint706
Dr. Miltényi Károly: A gyermekgondozási segély népesedési és gazdasági hatásai816
Dr. Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás Magyarországon a felszabadulás előtt1020
Szabó Emilné: A cukorbetegek kórházi megfigyelése1059
Gazdaságstatisztika
Nyitrai Ferencné: Az ágazati kapcsolatok mérlegének gyakorlati felhasználása3
Dr. Mód Aladárné: A gazdaság- és társadalomstatisztikai rendszerek összefüggései15
Dr. Csahók István: A vállalatok pénzügyi helyzetének előrejelzései30
Dr. Lengyel László: 88 milliárd óra59
Olajos Árpád:
Somogyi Miklós: Az ifjúsági munkaerőforrás 1969. január 1-én115
Dr. Kozma Ferenc: A KGST-együttműködés elemzésére szolgáló Regionális Gazdasági Táblázatrendszer154
Dr. Barta Imre: A vállalati döntéselőkészítés185
Hulyák Katalin:
Dr. Nyáry Zsigmond: Magyar-csehszlovák ökonometriai modell227
Dr. Deák István: A tőkés országok élelmiszer-gazdaságának néhány jellemzője271
Dr. Nyáry Zsigmond: Az ökonometriai modellek rendszerezésének és vizsgálatának néhány szempontja375
Árvay János: A nemzeti jövedelem és a nettó nemzeti termelés új idősorai (1960-1970)563
Dr. Csahók István: Az állami költségvetés várható helyzetének előrejelzésével kapcsolatos néhány probléma608
Koós Andrásné: Kísérlet a statikus típusú ágazati kapcsolatok mérlegének dinamizálására675
M. Uszievics: A termelés hatékonyságának fokozása a KGST-tagországokban725
Dr. Cukor György: Regionális fejlődés és regionális statisztika827
Dr. Drechsler László: A környezet és közgazdasági fogalmaink842
Palotai László: A népgazdaság munkaügyi tervei és azok teljesítése, 1957-1967 (II.)983
Dr. Theiss Ede: A Bayes-módszertan és a statisztikai döntéselmélet alkalmazása1087
Hegedűs Oszkár: A szolgáltatások fogalma, csoportosítása és teljesítményértéke1120
Dr. Andorka Rudolf: A KSH Ökonometriai Laboratóriumának munkaanyagai1134
Inzelt Annamária: Az iparvállalati véleménykutatás néhány tapasztalata1237
Ipar - építőipar - beruházás
Dr. Orosz László: A vegyi termékek térhódítás a népgazdaságban256
Végvári Jenő: Munkaerőmozgás az iparban348
Lacfalvi József:
Nyitrai Ferencné: A magyar ipar helyzete, 1968-1970487
Barta Barnabás: Adalékok a hazai lakásállomány fejlődéséhez504
Dr. Révfalvi Miklós: A beruházások koncentrációja574
Pánczél Róbert: Az Iparstatsztika és Üzemgazdasági Szakcsoport II. Vándorülése760
Vuics László: A beruházások alakulása 1966-1970. években787
Kerekes Ottó: Az építőipar a harmadik ötéves tervidőszakban (I.)956
Az építőipar a harmadik ötéves tervidőszakban (II.)1073
Pukli Péter: Adatok a kommunális beruházások alakulásáról1193
Barta Barnabás: A lakásállomány számbavételi problémái 1226
Inzelt Annamária: Az iparvállalati véleménykutatás néhány tapasztalata1237
Mezőgazdaság
Dr. Szirota István: A vízgazdálkodási ágazat népgazdasági kapcsolatai8
Dr. Csáki Csaba: A vállalati termelési szerkezet vizsgálata a mezőgazdaságban46
Cseres Tiborné: A bor és a szőlő a külkereskedelemben135
Dr. Kozma Ferenc: A KGST-együttműködés elemzésére szolgáló Regionális Gazdasági Táblázatrendszer154
M. Uszievics: A termelés hatékonyságának fokozása a KGST- tagországokban725
A számvitel és a statisztika fejlesztési koncepciója a Német Demokratikus Köztársaságban909
D. Zagaszbaldon: Ötven éves a Mongol Népköztársaság947
A. Szlavkin: Az automatizált adatbank kialakításának néhány kérdése a Szovjetunióban11107
Történeti dolgozatok
Tóthné Dr. Polányi Nóra: A magyarországi népiskolai oktatás statisztikai forrásai (1777-1848.)296
Dr. Dávid Zoltán: Magyarország munkaerőhelyzete a XVIII-XIX. század fordulóján632
Dr. Horváth Róbert: Kautz Gyula hozzájárulása a magyar statisztikai tudomány kialakulásához (II.)894
Horváth Tibor: A IX. Statisztikatörténeti Vándorülés906
Dr. Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás Magyarországon a felszabadulás előtt1020
Dr. Ember Győző: Összefoglaló statisztikai táblák Magyarországról a XVIII. század végén1256
Jelentések
A Központi Statisztikai Hivatal jelentése a népgazdaság 1970. évi fejlődéséről302
Az 1970. évi népszámlálás legfontosabb adatai410
A Központi Statisztikai Hivatal jelentése a társadalmi és a gazdasági élet fejlődéséről, a népgazdasági terv teljesítéséről a III. ötéves terv időszakában (1966-1970)522
Szemle
Hadházi Gyula: A fővárosi statisztikai szolgálat 100 éve96
Hartner Lászlóné: Pelva Ágoston kandidátusi értekezésének vitája201
A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 2/1970 (XII. 31.) KSH számú rendelkezése313
A Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottságának ülése422
Dr. Kalmár Sándor: A statisztika egyetemi oktatása és a statisztikai gyakorlat követelményei539
A Központi Statisztikai Hivatal fontosabb teljes körű összeírásai, 1960-1970645
Dr. Horváth Gyula: A KGST Statisztikai Állandó Bizottságának XVII. ülése Budapesten758
Pánczél Róbert: Az Iparstatisztikai és Üzemgazdasági Szakcsoport II. Vándorülése760
Tájékoztatás a Központi Statisztikai Hivatal szervezetének továbbfejlesztéséről905
Horváth Tibor: A IX. Statisztikatörténeti vándorülés906
A számvitel és a statisztika fejlesztési koncepciója a Német Demokratikus Köztársaságban909
Kovács Tibor: A Területi Statisztikai Szekció teljes ülése1035
A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 3/1971. KSH számú utasítása a Hivatal adatfeldolgozási terveiről1133
Dr. Andorka Rudolf: A KSH Ökonometriai Laboratóriumának munkaanyagai1134
A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 5/1971. KSH számú utasítása a tanácsok információs rendszerének továbbfejlesztéséről1268
Európai regionális népesedésstatisztika szeminárium Ankarában1270
Magyar szakirodalom
Számítástechnikai Évkönyv 1970. (Held Frigyes)316
Szederkényi Henrik: A gazdasági reform az állami gazdaságokban (Molnár István)423
Dr. Feyér Piroska: Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai (Dr. Domokon Attila)424
Bak János: Magyarország könyvkiadása, 1945-1969 (Erdész Tiborné)652
Szilágyi György: Árstatisztika a makroökonómiában (Dr. Nyáry Zsigmond)916
Gunst Péter: A mezőgazdasági termelés története Magyarországon, 1920-1938 (Homolya Ferenc)918
Gelei Anna: Növekedési trendek a gazdaságban (Homolya Ferenc)1140
Dr. Szekér Gyula: Kemizálás a népgazdaságban (Dr. Orosz László)1272
Statisztikai híradó
Személyi hírek428
Szervezeti hírek - közlemények99
Statisztikai irodalmi figyelő
Külföldi statisztikai irodalom101
Bibliográfia108
Külföldi folyóiratszemle217
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem