A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Valóság 1987. január-december I-II.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata - XXX. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.536 oldal
Sorozatcím: Valóság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal, illusztrációkkal.

Tartalom

1. szám
Andorka Rudolf: A népesedéspolitika lehetőségei és korlátai1
Krokos János: A tulajdonlás legjobb szimulációja a bérbeadás22
Szemle
Gombás István: A környezetvédelemről reálisan31
Műhely
Cserey Emil: Bírói hivatás és alkalmasság43
Michael Stewart: "Igaz beszéd" - avagy miért énekelnek az oláh cigányok?49
Iskola és társadalom
Kozma Tamás: Miért (ne) legyenek önállók az iskolák?65
Szokolszky Ágnes: Az iskola élő alternatívái (Alternatív iskolák az Egyesült Államokban)78
Hozzászólás
Herédi István: A klasszikus és a modern szocialista újratermelési mód (Gazdasági-társadalmi reformunk elméletéhez)88
Napló, és kritika
Kulcsár Szabó Ernő:
Németh G. Béla: Századutóról - századelőről102
Balogh Tibor: A műalkotás mint komplex modell107
2. szám
Németh László: A technológia története1
Balázs Sándor: Egy hídverési kísérlet - tanulságokkal20
Dobossy László: Masaryk és a magyar kérdés35
Kilátó
Kulcsár Kálmán: Amerika - Délen51
Jordán Gyula: Gazdasági-társadalmi reformok és a bűnözés Kínában60
Fórum
Takács Géza: Az iskola vaskos bástyái75
Hozzászólás
Visegrády Antal: Az "ázsiai" termelési mód államelméleti összefüggései90
Napló és kritika
Nagy Géza: Az élő felvilágosodás - gondolatok Köpeczi Béla monográfiájáról93
Albert Gábor: "Az igaz - nem mindig valószínű"98
Berend Nóra: A japán modernizálás102
Külföldi folyóiratokból
Jürgen Habermas: A történelem hivatalos felhasználása107
D. Pinto: A New York-i értelmiség hőseposza110
E. Manyevics: A gazdasági mechanizmus átalakítása115
D. I. Zjuzin: Közép-Ázsia fejlesztési lehetőségei116
E. J. Hobsbawm: Gyilkos Kolumbia118
Ralf Dahrendorf: Élet a gettókban - Levél Amerikából120
Daniel Passent: Mi volt, mi lesz...121
Cl. Gilbert: A gyorssegély háttere122
Pranay Gupte. Interjú az Aga Khánnal124
Solohov és Faulkner - A realizmus sorsa, az emberiség sorsa125
Sz. L. Sumakov: A termelési téma a 70-80-as évek filmművészetében127
3. szám
Miszlivetz Ferenc: Militarizált béke és szeplőtelen háború: a modernizáció összeérő pólusai1
Deák Péter: A hadügy és forradalma17
Szemle
Héthy Lajos: Az új vállalatirányítási formák - lehetőségek és korlátok25
Tóth Tibor: Az átalakulás folyamata az agrártérségekben37
Artner Annamária: A mikroelektronikai ipar fejlődéstörvényei49
Magyar világ
Pünkösti Árpád: Tablókép60
Marin Ferenc: "Popszínház"69
Kilátó
Füzesséry Éva: Családvédelem Franciaországban82
Dokumentum
Menyhárth László: "Afrikába befelé a Zambézi folyamon" (Egy misszionárius útinaplójából)91
Hozzászólás
Boytha György: Gének és társadalom (Vajda Ágnes cikkéhez)104
Napló és kritika
Kelemen János: Válság és kiútkeresés a szemiotikában108
Balogh Tibor: Piaget-ról - Franciaországban és nálunk112
4. szám
Gubán Pál:
Cservék Emil: A tulajdonlásról1
Angyal Ádám: Másik utca (Hiány és gazdasági stratégia)10
Fórum
Hankiss Elemér: A "fekete doboz" (Paradigmák kölcsönhatása és konfliktusa a mai társadalmakban)19
Csizmadia Sándor: Ideológia, kommunikáció, terrorizmus38
Mihályi Péter: Az 1945 előtti külföldi adósságok és az államosítások miatti kártalanítás Kelet-Európában50
Századok
Hajdu Tibor: A tisztikar társadalmi helyzetének változása (1849-1914)65
Dobai Péter: Egy uniformis öngyilkossága (Még egyszer Redl Ezredesről)81
Napló és kritika
Réti György: Rodolf Mosca, Magyarország és az európai katasztrófa95
Némedi Dénes: Tard és Marienthal100
Külföldi folyóiratokból
Jürg Altwegg:
Michael Freitag: Miért olyan fájdalmas a történelem, szövetségi elnök úr? - Interjú Richard von Weizsäckerrel, az NSZK elnökével114
Umberto Colombo: Legyőzheti e az éhséget az emberiség (MIchael Fraitag interjúja)116
Bella Ahmadulina: A sorsot nem választjuk (Sz. Taroscsina interjúja)118
Alfred Starkman: Interjú a 63 éves Norman Mailerrel120
Edic Mottram: Hemingway és a biztonság próbái122
Dieter E. Zimmer: Két dél-amerikai úr hosszú és tanulsáos viszálya124
Nicholas Lemann: Reagan Hollywoodban127
Képek
Menyhárt László rajza, Németh Gyula rajzai
Nagyító8
5. szám
Csanády András: A fejlődés rendjéről1
Sajó András - Tibor Ágnes: A védőháló csapdája (Óvakodások a joggal kapcsolatban)18
Fórum
Czeizel Endre: Bénító gátak az orvosi kutatásban24
Szemle
Gudenus János József - Szentirmay László: A magyar arisztokrácia 1945 után34
Kiss Gy. Csaba: Közép-európai írók - Közép-Európáról (Bevezető egy nem létező olvasókönyvhöz)56
Kilátó
Polonyi Péter: Egyénileg vagy közösen? (A falu fejlődésének kérdései a Kínai Népköztársaságban)64
Hozzászólás
Fricz Tamás: Az individualizáció esélyei (Az állam és a társadalom alakváltozásainak tükrében)77
Bruszt László: A több szólamú politikai rendszer felé (Pokol Béla tanulmányához)87
Buvári Márta: Reform két oldalról96
Révész Sándor: A bizonytalanság bumerángja99
Takács József: A technokrata szemlélet mint "környezeti tényező"102
Napló és kritika
Császi Lajos: A "rendkáosz" anatómiája104
Kampis György: A tudomány kívülről és belülről107
Külföldi folyóiratokból
Alekszandr Bovin: Az emlékezés tartaléka110
Jevtusenko a "glasznosztyról"112
Alain Dupas: A szovjet űrstratégia óvatossága és szívóssága114
John M. Logsdon: Az amerikai űrpolitika bizonytalansága116
Ph. Burrin: Forradalom forradalmárok nélkül118
Brigitta Ashoff: Miért utálkozik a jelentől, monseur Ionesco?121
Jack Kroll: Andy Warhol - Amerika leghíresebb művésze122
John Lukacs: Egy cselló hangja124
Lacan, a nagy szemfényvesztő (Interjú Francois Roustang-nal)127
Képek
Magyar József rajzai
6. szám
Juhász József: Vázlat az önigazgatásról1
Iskola és társadalom
Nagy Mária: Reform és várakozás az oktatásügyben16
Ladányi János: Rétegződés és szelekció a felsőoktatásban25
Műhely
Sükösd Mihály: Utópia hercege (Krassó Miklós és kora)44
Szemle
Standeisky Éva: " A rajongó és a kritikus élt bennem..." (Kassák Lajos 1945 utáni közéleti tevékenységéről)62
Köves Rózsa: A kiátkozott ember (Weisshaus Aladár a magyar munkásmozgalomban)76
Hozzászólás
Szabó A. Ferenc: A politikai demográfia művelésének szükségességéről90
Zongor Gábor: Kérdőjelek (Pokol Béla Alternatív utak a politikai rendszer reformjára című tanulmányához)93
Napló és kritika
Perecz László: Filozófiatörténet és történetfilozófia96
Balogh Tibor: Agyelmélet és filozófia100
Karácsony András: Ökológiai problémák és a modern társadalom102
Fóti Péter: Történet és háttér104
7. szám
Levendel László: Egészségmegőrzés - betegségmegőrzés (A nemzeti program tervezetéről)1
Nyitray Réka: Településökonómia (Régi gazdálkodási formák és új életminták)10
Kuczi Tibor: A második gazdaság politikai, ökonómiai és kistermelői terei24
Laky Teréz: Eloszlott mítoszok - tétova szándékok34
Magyar világ
Surányi Bálint: A munkaerőpiac és az általános iskola társadalmi elfogadottsága50
Vajda Zsuzsanna: Szegény vagyok, szegénynek születtem?63
Műhely
Perneczky Géza: A rejtőzködő Prométheusz (Kutatások Picasso Guernicájának ikonológiai tartalmához)74
Kocziszky Éva: A mitológus Kerényi Károly84
Napló és kritika
Józsa György Gábor: Jönnek a poroszok100
Külföldi folyóiratokból
J. Afanaszjev: Igazságot és realizmust (T. Menysikova interjúja)109
A. Szamszonov: Tudni és emlékezni (I. Larina interjúja)112
Robert Rozsgyesztvenszkij: Ne a látszat kedvéért 114
A szépség az igazság szimbóluma (Andrej Tarkovszkij utolsó interjúja)116
Daniel Passent: "Élő" program 118
Gerd Brüggemann: Interjú Milton Friedman Nobel-díjas közgazdásszal121
Carl Friedrich von Weizsacker: "Az egyedül valószínű a katasztrófa" (Klara Obermüller interjúja)124
Golo Mann: "A németek már régóta ismét emelt fővel járnak" (Paul F. Reitze interjúja)126
Mervyn Rothstein: Interjú Philip Rothtal127
Képek
Nagyító107
8. szám
Csáki Csaba - Rabár Ferenc: A világ éhezői (Ahová a láthatatlan kéz nem ér el)1
Petschnig Mária: Gazdaságunk alkalmazkodásának korlátai12
Dokumentum
Bibó István levelesládájából (Összeállította és sajtó alá rendezte Szilágyi Sándor)22
Szemle
G. Márkus György: Strukturális változások és a szociáldemokrácia41
Porosz Tibor: Justus Pál forradalmi szocializmusa53
Gereben Ágnes: Milyen legyen az új irodalom? (Tanácskozás a bolsevik párt sajtóosztályán 1924-ben)66
Műhely
Bojtár Endre: Irodalomelméleti elmélkedések79
Lakner Judit: Gyászpompa Budapesten a századfordulón90
Napló és kritika
Csepeli György: Mit csináltunk azóta, hogy a Vigyázó utcában jártunk?103
Pelle János: Stádium108
Balogh Tibor: Pszichiátria és emberkép111
Külföldi folyóiratokból114
Képek
9. szám
Kulcsár Kálmán: A modernizáció és a reform1
Simai MIhály: A modernizációs folyamat és a műszaki fejlődés feltételei hazánkban17
Giday András: Reform az infrastruktúra és a szolgáltatások gazdálkodásában (Egy növekedési pályára való rátérés előfeltételei28
Fórum
Szentágothai János:Intés az őrzőkhöz37
Szemle
Pók Attila: Gondolat és cselekvés konfliktusai a Huszadik Század körében45
Kövér György: Egy magánbankár a XX. században - Krausz Simon56
Ludassy Mária: Egy francia szabadelvű szocialista újság 1848 tavaszán63
Bozóki András: A ganghiszmus szellemisége (Moralitás és politikum metszéspontjairól)75
Műhely
Kóbányai János: Az azonosság muzsikái88
Hozzászólás
Szakál Dezső: Egyetemalapítás - más nézetből103
Napló és kritika
Jeszenszky Géza: Tisza István mint tragikus hős - Vermes Gábor életrajzi munkája107
Külföldi folyóiratokból
Piotr Sarzynski: Lépést tartani az idővel112
Valeska von Roques:
Dieter Wild: "Nincs olyan, amit elnökök meg ne tettek volna" (Interjú Gore Vidallal az amerikai erkölcsről)113
Minél jobb, annál jobb (Zbigniev Brzezinskivel beszélget Bogdan Góralczyk, Adam Krzeminski és Daniel Passent)116
Vernon Bogdanov: Egy kroszak krónikása - Raymond Aron118
Octavio Paz: Bürokrácia és demokrácia Mexikóban120
Aryeh Neier:
Cynthia Brown: A Pinochet-módszer121
G. Batigin: Tilalommánia122
Daniel Passent: Felvilágosult szükségszerűség126
Elizabeth Hardwick: A regény Amerikában125
A. Muljarcsik: A "Nabokov-jelenség"126
Képek
10. szám
Valkó János: A hiánygazdaság szabályozástechnikája (Gazdasági reform "technokrata" szemmel)1
Ifj. Marosán György: A változások és a vállalkozások kora17
Krokos János: Ki alkalmazná nálunk Lee Iacoccát?28
Róbert Péter: Mobilitási és reprodukciós folyamatok a magyar társadalomban37
Szemle
Erényi Tibor: Berstein és a magyar szociáldemokrácia48
Kántor Lajos: Aranykulcs - dialógushoz61
Kilátó
Fehér M. István: Gadamer és a hermeneutika71
Radnóti Sándor: A stílus90
Napló és kritika
Gubán Pál:
Weisz János: Államszocializmus, reform, legitimáció97
Szabó Máté: Közösségek, önszerveződés, önsegély105
Külföldi folyóiratokból
Vlajko Krivokapic: Egy elképszető bizonyíték értelme112
George Soros: Világméretű New Deal113
Jeremy Leggett: Gondolatok az Armageddonról117
Dél-Amerika jövője (Beszélgetés Mario Vargas Llosával)118
John Weightman: Sartre - összegzés 120
Roger Shattuck: Mario Vargas Llosa - Flaubert-ről123
Alia: Beszélgetés Amosz Oz izraeli íróval125
Alfred W. Breinersdorfer: Külföldi egyetemi tanulmányok126
Corentin tőzsdézik - Beszélgetés egy nyolcéves francia kisfiúval127
Képek
11. szám
Gyurkó László: Töredékek Leninről1
Kun Miklós: Viták az októberi forradalom előestéjén22
Fórum
Valkó János: Szabályozás felkoppanás nélkül (Gazdasági reform "technokrata" szemmel - 2.)40
Műhely
Sükösd Mihály: Sinkó redivivus (Egy regény regénye)57
Jehuda Bauer: Definiálható-e a Holocaust?70
Ryszard Kapuscinski: Irkalapok82
Kilátó
Paul Lendva: Ausztria: gazdasági és politika kölcsönhatása egy kis ország példáján93
Napló és kritika
Kelemen János: Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez106
Romány Pál: Sziget az Alföldön110
Külföldi folyóiratokból
Amartya Sen közgazdaságtana (V. K. Ramacsandran interjúja)115
Adam Krzeminski: "A társadalom gyengeségének megnyilvánulása vagy a világban való tájékozódás egy formája?"116
Ion Druce: Mi lesz veled, Moldávia?119
Dragan Vukcevic: Mércék a nemzeti kisebbségekre120
Kurt Horwitz: A szanálás és a reformok felelőseit sürgeti az idő Ausztriában122
Thomas L. Friedman: Izrael gazdaságában sincsenek csodák123
Ph. Simonnot: Beszélgetés Ehsan Naraghival125
Aki egész Európát zsebébe tehetné (Beszélgetés Carlo de Benedettivel)127
Képek
12. szám
Kiss Endre: A magyar filozófiáról1
Kelemen János: Tézisek a történeti megítélésről9
Szántó Tibor: Rekombináns DNS: miért igen, miért nem? (Értékközösségek a tudományban)15
Fórum
Lengyel László: Végkifejlet27
Magyar világ
Varga Csaba: Az árnyék nélküli ifjúság43
Műhely
Dávidházi Péter: Egy irodalmi kultusz működése57
Kallós Zoltán: "Minden patakot összejártam..." (Kőbányai János interjúja)71
Szemle
Gazdag Ferenc: Egy programozott bukás anatómiája (Gondolatok a francia szocialisták politikájáról - 1981-1986)80
Szidiropulosz Archimedes: Emigráció és repatriálás (Adalékok a kelet-európai görög emigráció kérdéseihez)92
Napló és kritika
Varga Pál: Freud és az egyistenhit101
Balog Tibor: Karl Popper a pszichiátriában103
Hernádi Miklós: A gyermekkor modernizálódása107
Külföldi folyóiratokból
Képek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Valóság 1987. január-december I-II. Valóság 1987. január-december I-II. Valóság 1987. január-december I-II. Valóság 1987. január-december I-II. Valóság 1987. január-december I-II.
Állapot:
4.200 ,-Ft
34 pont kapható
Kosárba