1.018.280

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szabad Művészet 1950. január-december

Képzőművészeti és iparművészeti folyóirat - IV. évfolyam, 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Állami Lapkiadó N. V.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 520 oldal
Sorozatcím: Szabad Művészet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér képekkel illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

TANULMÁNYOK, CIKKEK:
Babics Antal: A pécsi Városi Múzeum
szénbányászati kiállítása 63
Bajor Jenő: A Kossuth-díjas Konecsni 236
Bedő Rudolf: Ion Andreescu 238
Dénes Tibor: Színpadkép és realizmus 50
Fenyő A. Endre: Lengyelországi beszámoló 121
Finogenov: A haladó kínai művészetről 38
Gyenes Tamás: Képzőművészeti nevelés a Szovjetunióban 386
Havas Lujza: Az Első Összlengyelországi Képzőművészeti Kiállítás tanulságai 128
Hoffmann Tamás: Dunántúli betyárábrázolások 44
Horváth Tibor: A Keletázsiai Művészeti Múzeum kínai kiállítása . . 30
Horváth Tibor: Korea régi művészete 242
Jakovlev, V.: Milyen tájképre van
szükségünk 312
Juhász Antal: Az általános iskolai
rajzoktatás új eredményei 252
Képzőművészek a Tanácsokban (székelv) 417
Királyné, Csilléry Klára: Munkácsy
Mihály tulipánosládája 188
László Gyula: Megjegyzések vidéki
múzeumaink újjárendezéséhez 308
Lehel István: Az anatómiai ismeretek
szerepe a képzőművészeti fejlődésben 439
Lobanov, B.: Baksejev, a legöregebb
szovjet tájképfestő 25
Markos Erzsébet: Az üvegablak . .. 347
Mihailov, A.: B. V. Joganszon ... 433
Művészetünk haladó hagyományai
és az I. Magyar Képzőművészeti
Kiállítás 459
A művészet és az új közönség 465
Nagy Géza: Obrazcov bábszínháza .. 144
Németh Lajos: Fiatalok a kiállításon 330
Oelmacher Anna: Bihari Sándor . . 376
Oelmacher Anna: Fényes Adolf és
egykori kritikusai 494
Oltványi Imre: Munkácsy Mihály
életrajzi levelei 490
Osztrova, Sz.: A képzőművészeti kritikáról 249
Pogány Ö. Gábor: Csók István ... 13
Pogány Ö. Gábor: Kisfaludy-Stróbl Zsigmond 103
Pogány Ö. Gábor: Munkácsy Mihály 162
Pogány Ö. Gábor: A csehszlovák képzőművészet félévszázados fejlődése 215
Pogány Ö. Gábor: Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás előzményei 278
Pogány Ö. Gábor: Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás szobrászati anyaga 369
Rabinovszky Máriusz: Haladó hagyományok a magyar festészetben 190
Rabinovszky Máriusz: A grafika és
az I. Magyar Képzőművészeti
kiállítás 420
Radó János: Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás és a dolgozó
tömegek 429
Redő Ferenc: Feladataink 1
Révai József megnyitó beszéde az I.
Magyar Képzőművészeti Kiállításon 273
Schubert Márta dr.: A szovjet grafika
a történelem tükre 84
Sebestyén György: Pátzay Pál 104
Simor Livia: Kukrinikszi politikai
karikatúrái 152
Szegi Pál: A képrestaurátor munkájáról 55
Szegi Pál: Hogyan készülnek művészeink az I. Magyar Képzőművészeti Kiállításra 207
Szegi Pál: A műfajok gazdagsága 321
Szen U-dam: Képzőművészet Koreában 247
Székely Zoltán: A városi látkép a
szovjet, grafikában 94
Székely Zoltán: Csorba Géza 108
Székely Zoltán: „Ez a kiállítás az
életből nőtt ki" 288
Szitnyik, K.: Kaszatkin 336
Végyáry Lajos: Deák-Ebner Lajos .. 111
Végváry Lajos: A Munkácsy-kérdés 174
Végváry Lajos: A Munkácsy-iskola 181
Végváry Lajos: Hozzászólás Rabinovszky Máriusz kritikájához 392
Zádor Anna: Ilja Rjepin 479
Zamoskin: A Szovjetunió művészete
és a népi demokráciák 4
KIÁLLÍTÁSOK
Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás:
A dolgozó nép Alkotmánya. (Amit
az augusztus 20-i kiállításról
minden művésznek tudnia kell) 60
Képzőművészeink nagy lelkesedéssel
készülnek az augusztusi kiállításra (székely) 131
Hogyan készülnek művészeink az I.
Magyar Képzőművészeti Kiállításra (Szegi Pál) 207
Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás előzményei (Pogány Ö.
Gábor) 278
Révai József népművelési miniszter
megnyitó beszéde 273
„Ez a művészet az életből nőtt ki".
Közönségvélemények az I. Magyar Képzőművészeti Kiállításról (székely) 288
A műfajok gazdagsága (Szegi Pál) .. 321
Fiatalok a kiállításon (Németh Lajos) 330
Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás szobrászati anyaga (Pogány Ö. Gábor) 369
Szovjet beszámoló az I. Magyar
Képzőművészeti Kiállításról... 400
A grafika és az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás (Rabinovszky Máriusz) 420
Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás és a dolgozó tömegek
(Radó János) 429
Művészetünk haladó hagyományai
és az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás 459
A művészet és az új közönség ____465
Falképvázlatok és mozaikok az I.
Magyar Képzőművészeti Kiállításon (Szegi, Markos) 470
A Magyar Képző- és Iparművészek
Szövetsége szakmai ankétjai 364, 474
Szovjet Grafikai Kiállítás:
A Szovjet Grafikai Kiállítás (sz) 81, 93
A szovjet grafika a történelem tükre
(Schubert Márta dr.) 84
A városi látkép a szovjet grafikában (Székely Zoltán) 94
Almár György: Építész- és festőnövendékek kiállítása 504
Balassa Iván: Lengyel népművészeti
kiállítás 225
Fenyő A. Endre: A Vasutas Képzőművészeti Iskola (70), A Lengyel
Plakát művészet Kiállítása
(ankét) (220), A sopoti III. Fesztivál (233). Miskolci Képzőművészek kiállítása 503
Gábor Pál: Fotóművészeink 140
Gerő Gyula: Balázs János emlékkiállítása 231
„Harc a békéért" kiállítás (-i) . y 446
Kazinczy János: A Kaposvári Múzeum új kiállítása 354
Kurucz D. István: Képzőművészek
a Néphadseregben 139
Markos Erzsébet: Mozaikok az I.
Magyar Képzőművészeti Kiállításon 471
Nagy Tibor: Kernstok Károly ----67
Obrazcov-kiállítás (N. G.) 398
Pataki Dénes: A Fővárosi Képtár
grafikai kiállítása 503
Rabinovszky Máriusz: A Bernáth-osztály műtermi kiállítása 70
Rajnai Miklós: Edvi-Illés Aladár
kiállítása 231
Román-Gács: Tavaszi Mezőgazdasagi Kiállítás 134
Rózsa György: Rembrandt és kortársai 397
Scheiber Mária: Koreai kiállítás Budapesten 396
Szegi Pál: Barna Miklós (68), A
Szovjet Grafikai Kiállítás (81),
A szolnoki Művésztelep (138),
Csók István jubiláris kiállítása
(228), Színes Világ (233), Az újjárendezett Szegedi Képtár (350),
A suzzarai nemzetközi kiállítás
(399), Endre Béla emlékkiállítása (444), Freskóvázlatok (470),
Karikatúra-vándorkiállítás (502),
Székely Zoltán: Reprodukció-kiállítás (Tretyakov) (71), Deák-Ebner
emlékkiállítás (138), Pedagógusművészek kiállítása (232), Bihari
Sándor emlékkiállítása (499).
Szilágyi Jolán: Színes Világ grafikai
bemutató 233
Tanévvégi Kiállítások (-rá-) ... 256
Úttörő Áruház művészi dísze (b. j.) 445
Végvári Lajos: A Paál László Társaság jubiláris kiállítása (71),
Petri Lajos, Dely B. Rózsi és
Szuly Angéla (72), Ifjúsági Képző- és Iparművészeti Kiállítás
(211),
Z. Gács György: A II. Újító Kiállítás 444
LAPSZEMLE
A Szovjetunió művészete:
Arkin, D.: Harc az építészeti stílusért 458
Arkin, D.: A monumentális szobor
születése 508
Csegodajev: Harc a békéért (A szovjet karikatúráról) 258
Geraszimov, A: A békeharcos szovjet
művészek feladatairól 506
Nyedosivin: Az impresszionizmus
maradványai 358
Miljina, M.: Két szovjet tájképfestő 402
Szokolnyikov, M.: B. N. Jakovlev,
a szovjet tájkép mestere 454
Szuharevics: A munka témája a szovjet festészetben 364
Usenyin, H.: A panoráma-festés .. 455
A békés alkotómunka a szovjet művészek főtémája 302
A moszkvai „Sarló és Kalapács" -
gyár dolgozóinak levele 307
Levitán 319
A szovjet művészek nyílt levele a
világ képzőművészeihez 303
Sztálin-díjas képzőművészek 73
Sztálin-díjas szovjet építészek 75
Szovjet képzőművészek harca a
békéért 351
A népi demokráciák művészete:
Bolgár festőművészek XXI. kiállítása 403
Kínai képzőművészek kiállítása
Moszkvában 400
A román népi demokrácia művészetéről 262, 269
Jan Stursa 262
Német haladó művészet 262, 458
Szovjet kritika a haladó francia művészetről 362
Francia haladó művészet 368
Aragon - Matisseról 266
Mit üzen Courbet ? (RMA) 406
Uj utak a francia művészetben (B.
Taslitzky) 264
Az új francia művészet (R. Lacote) 263
Kutyejscsikova: Délamerika haladó
művészei 406
Csók István: A Koreai Hót 318
Fülep Ferenc: Múzeumaink fejlődése 157
Redő Ferenc és Mikus Sándor: A
Szovjetunióban 158
KÖNYVEK
Ék Sándor: A szovjet festészet né-
hány tanulsága (sz) 451
Jovcsuk, M. T.: A leninizmus és a
XIX. század haladószellemű
műveltsége (Pogány Ö. Gáborné dr.) 453
Lebegyev, P. J.: Szovjet művészet a
külföldi fegyveres intervenció
és a polgárháború korában 452
Munkácsy-album (Rajnai Miklós) .. 189
KIS LEXIKON
Alap, alapozás
Aquatinta 450
Bán Béla 397
Bastien-Lepage 141
Beck András 297
Berény Róbert 297
Bernáth Aurél 298
Breton, Jules 142
Burattino . . 143
Csekei Zoltán ' 298
Dioráma 447
Dobroszláv Lajos 298
Ék Sándor ., 298
Falconet 495
Fametszet 443
Farkas Aladár 299
Felekiné Gáspár Anna 299
Félegyházi László 299
Hidegtű 449
Imre István 300
Kerényi Jenő 300
Kiegészítő szín 447
Kozlovszkij 496
Kurucz Dezső 300
Lazur 57
Linóleum-metszet 450
Litográfia 450
Marionett , 143
Martosz 496
Mezzotinto 450
Monotypia 450
A Munkácsy Mihály-díj első kitüntetettjei 297-302
Panneau 447
Panoráma 447
Peredvizsnyikok 58
Perspektíva 447
Petruska 143
Pettenkofer eljárása 58
Pór Bertalan 300
Rembrandt 449
Rézkarc 449
Rézmetszet 448
Scholz Erik 301
Sokszorosító grafikai eljárások 448-450
Szabó Iván 301
Szentiványi Lajos 301
Szilágyi Jolán 301
Tar István 302
Tónus 496
Tretyakov 143
Vén Emil 302
Wayang ... 59
Zsánerkép 59
Glosszák 234,319,355,460, 505
Levél a Szerkesztőséghez 395
Bibliográfiai adatok 267, 510
HÍREK:
(76-79, 159-160, 268-270, 320
366-368, 410-416, 461-464,
510-513) .
A Magyar Képző- és Iparművészek
Szövetsége Hírei 270, 364
Építeszek és képzőművészek (M. E.) 463
Fülep Lajos akadémiai székfoglalója 411
Geraszimov beszéde a Béke Híveinek II. Szovjetuniói Konferenciáján 461
Guttuso, Renato 320
Kobzdej, A. 412
Az Összkínai Művészszövetség üzenete 150
Lázár Béla (Végvári Lajos) 268
Magyar Képzőművészek békegyűlése 303
Manes, Josef 268
Magyar-Román barátság hete 511
A Munkácsy Mihály-díj 161
A Munkácsy Mihály-díj első kiosztása 294
Művészeink munkafelajánlásai 462
Nemzetközi Békepályázat 320, 368
Pór Bertalan 70 éves 510
Vedres Márk 80 éves 410
Kiállítások Naptára 79, 160, 272,
416, 464, 513
KÉPEK JEGYZÉKE
Abegjan, M.: Sztálin a tifliszi munkásgyűlésen 9
Aggházy Gyula: Terefera 182
Agricola: Illusztrációk 63, 64, 65, 66
Ajvazovszkij: Tengeren 313
Alexejev, F. J.: Pétervári látkép 94, 95
Andreescu, I. festményei 238, 239, 240, 241
Aszódi Weil Erzsébet: Rézkarc----426
Bajnai-Tóth Lajos: Parasztfiú ---- 324
Baksa-Sós György: Sztálin 369
Baksa-Sós György: Ságvári Endre portréja 375
Baksejev, V. N. festményei 26,27, 29
Balázs János: Rajz és festmény 320, 321
Bán Béla: Kónyi elvtárs (8. sz. címlapja)
Baranov, P. J.: Sztálingrád 88
Barcsay Jenő: Rajz ----- 423
Barna Miklós: Szovjet élmunkásnő 69
Beck András: Olvasó munkás 208, 280
Bencze László: Tszcs Sztálin születésnapjára készül 292
Bencze László: Rajz 420
Benedek Jenő: Mit láttam a Szovjetunióban 281
Benedek Jenő: Szovjet-magyar barátság 469
Berény Róbert: Majális 1950 289
Bernáth Aurél: Család 290
Bernáth Aurél: Festőműterem ____329
Bihari Sándor festményei: 182, 376,
377, 378, 379, 380, 381, 382, 383,
384, 385 és a 10. szám címlapja
Bogatkin, V. V.: Berlin eleste ____ 91
Bogdány Jakab: Csendélet 394
Borsos Miklós: Szüret 374
Breton, Jules: Hazatérés a mezőről 142
Brockij, L: Lenin a Szmolnijban ... 432
Bruck Lajos: Kéregető 182
Courbet festményei 407, 408, 409
Cumpelik, J.: Plakátterv 215
Cvetkov, V.: Parasztasszony 405
Czajkovszky, S.: Munka 126
Csekei Zoltán: Traktorosbgriád ... 288
Cseremnik, M.: Karikatúra (11. szám
címlapja)
Csók István arcképe (foto) 207
Csók István festményei: 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 228, 229
Csorba Géza: Sztálin 108
Csorba Géza: Szabadság 109
Dabóczi-Soproni Stöcker: Öntöző lány 135
Deák-Ebner Lajos festményei: 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Dencsev-Ivojlov: Találkozás 404
Dobroszláv Lajos: Tatabányai bányász 298
Domanovszky Endre: Dolgozók esti
iskolája 210, 295
Domanovszky Endre: Tanulmányfej 324
Dunántúli betyárfaragások, 44, 45,
46, 47, 48, 49,
Eibisch, E.: „Varsó" 124
Ék Sándor: Rákosi elvtárs portréja 277
Ék Sándor: Felszabadítás 278
Ék Sándor: A Dunánál 322
Endre Béla: Szeles idő 351
Falconet: Nagy Péter 509
Farkas Aladár: Szovjet katona ... 299
Farkas Aladár: Sztálin 371
Fábry Zoltán: Díszlet 50
Félegyházi László: Bútorgyári sztahánovista 284
Felekiné Gáspár Anna: A füttyös kalauznő
Fényes Adolf: Öregasszony 352
Fényes Adolf: Parasztember (12. szám (címlapja)
Fenyő A. Endre: Készülődés egy illegális tüntetésre 306
Ferenczy Béni: Játszó fiúk 374
Finogenor, K. J.: Sztálin a fedezékben 89
Fougeron, A.: M. Thorez édesanyja 264
Fülöp Zoltán: Díszlet .. 51, 53
Gera Éva: DISZ kongresszus előtt 325
Geraszimov, Sz.: Aratás a kolhozban 360
Gorjajev, V.: Karikatúra 258
Grigorjev, Sz. A.: Fogadás a Komszomolban 74
G. Szabó Kálmán: Fametszet 424
Gyermekrajzok . . 252, 254, 255, 256, 257
Györgyi Alajos: Meglepett udvarló 394
Győry Miklós: Puskin-illusztráció .. 427
Hanula, J.: Szlovák paraszt 214
Hecht, W.: Fametszet, Rubens reprodukció 448
Holl, L.: Fametszet 448
Horno-Poplawski: Tengerészfej 131
Iglin, A, J.: Moszkva 100
Illés Gyula: Földmunkás 333
Imre István: Folyamőr 285
Ismeretlen firenzei festő XIII., század 440
Ismeretlen olasz festő, XVIII. század 55
Iván Szilárd: Mozaik 473
Jablonszkája, T. N.: Kenyér 73
Jefimoy, B.: Karikatúra 261
Jerzy, K.: Plakát 223
Joganszon, B. V. festményei: 433, 435,436, 437
Józsa-Szentgyörgyi-Kurucz: Falkép 134
Kádár György: Illegális plakátragasztók 321
Kallus László: Karikatúrák ... 77, 410
Karlovszky Bertalan: Unatkozó gazdagok 186
Karpov: Sztálin 83
Kaszatkin, N. A.: festményei : 336,
339, 340, 342, 343, 344, 345
Kaszatkin, N. A. rajza 341
Kazinczy János: Traktorok felvonulása 306
Kerényi Jenő: Ifjúmunkás 208
Kerényi Jenő: Munkás fúróval 283
Kerényi Jenő: Munkához készülő paraszt 399
Kernstok Károly festményei 67, 68, 186, 352
Kibrik, J. A.: Lenin Razlivban 84
Kibrik, J. A.: „Van ilyen Párt" ... 87
Kína régi művészete, 30, 31, 32, 33, 35,36, 37
Kína haladó művészete (rajzok, fametszetek) 39, 40, 41, 42, 43, 151, 401
Kisfaludy-Stróbl Zsigmond: A Gellérthegyi Szabadságszobor 103
Kisfaludy-Stróbl Zsigmond : Hálaszobor 105
Kisfaludy-Stróbl Zsigmond: És mégis
elindul a munka 307
Kmetty János: Csendélet 329
Kobzdei, A.: Építkezés 412
Kolef, K.: Partizán 404
Kolozsvári György: Falkép 137
Konecsni György: Falkép 236
Konecsni György: Plakát 337
Koreckij, V.: Plakát 357, 414
Koreai régi művészete 243, 244, 245, 246
Koreai művészet 396, 397
Kotov és Jakovlev: Sztálingrádi panoráma 457
Kozlovszkij, Sz. M.: Szuvorov emlékmű 509
Krajevska, Helena: Ifjúsági brigád 123
Krajevski, Julius: Élmunkásnő ... 123
Kukrinikszi karikatúrák .. 152, 154, 155, 156
Kupala, I.: Üvegfestmény 438
Kurucz D. István: Szántó Kovács tárgyalása 291
Kutateladze, D. J.: Sztálin, a bakui
sztrájk vezetője 86
Laptyev, A. M.: Grafikák 92, 93
Lauda, J.: Lenin 216
Lelkes István: Épül az új Csepel... 471
Lengyel művészkollektiva: Béketüntetők 127
Lengyel népművészeti alkotások 226, 227
Lengyel plakátok 220-224
Leonardo da Vinci: Rajz 441
Levitán, I. L: Március 318
Lotz Károly: Fövényes patak 498
Lopusinszki, Z.: A harcoló gettó .. 127
Mányoky Ádám: Hegedülő ifjú ... 393
Markos Erzsébet: Üvegablakterv .. 349
Marton László: Alkotmány 312
Marton László: Balatoni halász ... 334
Matoriri, M. V.: Színes linóleum-metszetek 98, 99
Martosz, I. P.; Minyin és Pozsarszkij 508
Mednyánszky László: Tiszai halászat 201
Megyery Barna és Marosán László:
Olvasó munkás (3-4. szám címlapja)
Mészáros László: Rajz 501
Michalowski, S.: Réparakodás 125
Michelangeló(?): Rajz 443
Mieczyslaw, B.: Plakát 220
Mihalik Dániel: Tanya 350
Mikus Sándor: Küzdelem 373
Miskolczi László: Alkotmány 475
Mitov, B.: Dimitrov arcképe 403
Moor, D.: Forradalmi plakát 7
Munkácsy Mihály: Rajzai (5. szám
címlapja) 491, 493
Munkácsy Mihály festményei: 163,
165, 167, 168, 169, 171, 172, 173,
174, 175, 177, 178, 179, 195, 197
Munkácsy Mihály festett ládája ... 188
Múzeum-rendezés____ 308, 309, 310, 311
Myselbeck, K.: Kivándorlók 214
Nagy István: Népfölkelő 203
Nagyajtay Teréz: Színpadi kosztümterv 54
Nolipa István Pál: Város szélén ... 296
Nyilassy Sándor: Hazatérő munkáspár 353
Obrazcov bábszínháza, 143, 144, 145,147,148, 149
Oláh Gusztáv: Díszlet 50, 53
Orlov, Sz.: Dolgorukij 508
Osztrumova-Lebegyeva: Leningrád 100
Pap Gyula: Győztes műszak a nagykalapácsnál 296
Pataky László: Vallatás 183
Pátzay Pál: Madách-emlékmű 106
Pátzay Pál: Halászlegény 107
Pátzay Pál: Lenin 370
Pátzay Pál: Kenyérszegő nő 372
Pavlov, J. N.: A régi Moszkva 96, 97
Picasso, P.: Thorez arcképe, rajz .. 79
Pirotte, J.: Plakát 221
Plasztov: Ünnep a kolhozban 11
Plasztov: Kolhoz-szérű 361
Pokorny, K.: Bányász 218
Pór Bertalan: Sztálin 275
Pór Bertalan: Rákosi elvtárs és felesége parasztküldöttekkel beszélget 279
Pór Bertalan: önarckép 511
Poznanski, S.: Építés 127
Prorokov, B. J.: Rajzok 260
Repcze János: Kövezők 305
Révész Imre: Petőfi a nép között 181
Rippl-Rónai József festménye 182
Rippl-Rónai József rajza 507
Rjepin festményei ... 479, 481, 482,
485, 486, 487, 489
Rjepin rajzai 480, 483, 486, 488
Rozs János: Első termés 305
Rubo, F.: Borodinói csata 456
Rudnay Gyula festményei . ... 187, 205
Scholz Erik: Felszólaló 287
Scsedrin, Sz. F.: Capri szigetén 312
Scseglov, V. V.: Illusztráció 89
Signorelli, L.: Tanulmány 442
Siskin, I. I.: Rozsföld 315
Smarinov, B. A.: „Nem felejtünk". 90
Somogyi Árpád. Traktoroslány 333
Stursa, J.: Győzelem 263
Szabó Iván: Közös föld fele _____282
Szalmás Béla: Mozaik 472
Szentgyörgyi Kornél: Szénlapátoló . 323
Szentiványi Lajos: Rajzok 421, 470
Szeröv: Lenin, 1917-ben Petrográdon
beszédet mond 6
Szinyei-Merse Pál: Pipázó fiú 198
Szojfertisz, L.: Karikatúra 259
Szokolov-Szkalj: A Téli Palota megrohamozása 5
Szokolov, M.: Lenin a Szmolnijban 432
Szovjet plakátok 357, 417, 446
Szőnyi István: Krumpliszedők----292
Tar István: Habarcskeverő lány ... 301
Tar István: Ifjúmunkás (9. szám címlapja)
Taslitzky, B.: Rajz 265
Tendetter, L.: Dokkmunkások sztrájkja
Thorma János: Kártyázók 185
Tornyai János: A juss .184
Toroczkai Oszvald: A termelőcsoport hazatér 477
Trepkowski, T.: Plakát 223
Vadász Endre: Rézkarc 499
Varga Mátyás: Díszlet 51
Varsányi Pál: Fametszet 425
Varyazorski: A Vörös Hadsereg ..217
Vasziljev: Lenin 82
Vasziljev, A. F.: Mocsaras táj ----315
Vén Emil: Bartók Béla 325
Verejszkij, G. Sz.: Kukrinikszi 152
Vidovszky Béla: Kis utca Sümegen 326
Vidovszky Béla: Reggeli csendélet 328
Vorobjev, M. N.: A Téli Palota ...95
Vucsetics: Berlini szovjet emlékmű
(1. szám címlapja) és 76
Weiss, Wojciech: Kiáltvány 122
Williams, C.: Soha többé 412
Wisniewski, A.: A béke őre 129
Witz, L: Plakát 224
Zakrewski, W.: Plakátok ____221, 222
Zavjálov: Lenin mauzóleuma 101
Zenkova, R.: A felszabadított földön 59
Z. Gács György: Üvegablak 347
Zivny: Bányában 219
Zlatev, N.: Pléveni börtön 405
Zsukov, N. N.: Lenin Razlivban 85
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szabad Művészet 1950. január-december Szabad Művészet 1950. január-december Szabad Művészet 1950. január-december Szabad Művészet 1950. január-december

Belülről megerősített példány. A címlapon tulajdonosi bejegyzés, néhány lapon aláhúzások láthatók.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba