A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A XXI. század sikeres Magyarországáért

Tudóstalálkozó - 2000

Előszó

„A tudomány pedig hasonló egy hegyhez, amelyre többen különböző oldalról felmennek. Minél magasabbra hágnak, annál nagyobb, tágasabb látókört nyernek, de annál inkább közelednék is egymáshoz, és... Tovább

Tartalom

ELŐSZÓ 5
BEVEZETÉS 7
Első rész
NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉS 19
Michelberger Pál: ELNÖKI MEGNYITÓ 21
Oláh György: VIDEO-ÜDVÖZLET 24
Orbán Viktor: KÖSZÖNTÉS 25
Klein György: A MAGYAR KUTATÓ SZEREPE A VILÁGTUDOMÁNYBAN TEGNAP, MA - ÉS HOLNAP? 32
Inotai András: GLOBALIZÁCIÓ ÉS INTEGRÁCIÓ: KIHÍVÁSOK MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA 41
Bauer Győző: TAPASZTALATOK ÉS FELADATOK A HAZAI ÉS KÜLFÖLDI MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSE TERÉN 47
Havass Miklós: AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: ESÉLYEK ÉS KIHÍVÁSOK MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA 57
Somogyi Árpád - Talabér Klára: INTEGRÁCIÓ ÉS TUDOMÁNYRA ALAPOZOTT EURÓPAI SZABÁLYOZÁS 61
Kopits György: GLOBALIZÁCIÓ, INTEGRÁCIÓ ÉS FELZÁRKÓZÁS: KÜLFÖLDI TANULSÁGOK MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA 68

Második rész
SZEKCIÓÜLÉSEK 81

I. SZEKCIÓ
MAGYAR ESÉLYEK A TUDOMÁNYBAN ÉS A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI FEJLŐDÉSBEN; FELADATOK AZ EU-CSATLAKOZÁS KAPCSÁN
Ginsztler János: A GLOBALIZÁLÓDÓ VILÁG ÉS NEMZETI ÉRDEKEINK 83
1. téma
Vizi E. Szilveszter: A jobb életkilátások és életminőség megteremtésének prioritásai Magyarországon
SZAKMAILAG SZÜKSÉGES, GAZDASÁGILAG LEHETSÉGES ÉS ETIKAILAG ELFOGADHATÓ ORVOSI ELLÁTÁS A XXI. SZÁZAD EGYIK NAGY KIHÍVÁSA 85
Fehér Márta 89
Ferge Zsuzsa 91
Klein Éva: A NŐK HELYZETE A TUDOMÁNYBAN A NOBEL-DÍJASOK KÖRE PÉLDÁJÁN 94
2. téma
Magyar esélyek a nemzetközi kutatásban.
Prioritások - tudományos struktúrák; a nyugati magyarság integrálásának módszerei. Mivel járulhat hozzá a hazai tudomány az Európai Unió fejlődéséhez?
Gulyás Balázs: MAGYAR ESÉLYEK A NEMZETKÖZI KUTATÁSBAN 100
Aszalós Adorján 107
Bendzsel Miklós 109
Kovács György: A DEMOKRÁCIA JELENTŐSÉGE A DÁN MEZŐGAZDASÁGBAN ÉS EGYETEMI OKTATÁSBAN 112
Puskás Judit 115
3. téma
A gazdaság, az ipar és a kutatás kapcsolata.
A high-tech kutatások megteremtésének lehetőségei,
a tudományos eredmények társadalmi befogadásának feltételei
Nyiri Lajos: KUTATÁS-FEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON: KERESLETI VAGY KÍNÁLATI PIAC? 118
Boda Miklós 125
Székásy Miklós: A GAZDASÁG, AZ IPAR ÉS A TUDOMÁNY KAPCSOLATAI
ARGENTÍNÁBAN
(Összehasonlíthatók-e az argentin tapasztalatok a magyar helyzettel?) 131
Tóth János 137
4. téma
Válhatunk-e, és hogyan a közép-kelet-európai régió szellemi és metodikai (szolgáltató) központjává?
Völgyes Iván: MAGYARORSZÁG MINT REGIONÁLIS KÖZPONT: VÁGYÁLOM, REALITÁS, ANAKRONIZMUS 142
Papp László 148
Schiffer János: MILYEN SZEREPET TÖLTHET BE BUDAPEST A KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉGIÓBAN? 151
Szám Attila 154

II. SZEKCIÓ
MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
Berényi Dénes: MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 158
1. téma
A magyar tudományosság együttműködésének kérdései, magyar tudományos műhelyek, határon átnyúló kutatási programok, a tudományos utánpótlás menedzselése
Bíró Károly Ágoston: AZ ERDÉLYI ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ÉS AZ UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE
162
Ribár Béla: A DÉLVIDÉKI MAGYAR KUTATÓK EGYÜTTMŰKÖDÉSE AZ ANYAORSZÁGI INTÉZMÉNYEKKEL 164
Selinger Sándor: SZABAD A TUDÁS 167
Szabó Zoltán: AZ ELITKÉPZÉS SZEREPE A TUDOMÁNYOS ÖNSZERVEZŐDÉSBEN 171
Lizanec Péter: HUNGAROLÓGIAI OKTATÁS ÉS KUTATÁS AZ UNGVÁRI ÁLLAMI EGYETEMEN AZ EZREDFORDULÓN 174
2. téma
Képzési és kutatási együttműködés a felsőoktatásban
Szilágyi Pál: KÉPZÉSI ÉS KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSBAN - ERDÉLYI SZEMMEL 181
Feszt György: KÉPZÉSI ÉS KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A ROMÁNIAI MAGYAR
NYELVŰ ORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI FELSŐOKTATÁS TERÉN 190
Kása Zoltán 193
Kökényesi Sándor: A TUDOMÁNYOS KUTATÁSI ÉS OKTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS
KÁRPÁTALJAI VONATKOZÁSAI 195
Liszka József 199
3. téma
A Kárpát-medence életének közösen megoldható problémái
Borhidi Attila: KÖZÖS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK A TÁJÖKOLÓGUS SZEMÉVEL 202
Alföldi László 207
Náray-Szabó Gábor: KÖRNYEZET ÉS TÁRSADALOM A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN: MÚLT, JELEN, JÖVŐ 209
Rechnitzer János 214
Varga Zoltán 217
4. téma
Hogyan illeszthetők a környező országokkal kidolgozott együttműködési programok a nagyobb, európai uniós keretbe?
Tamás Pál: MAGYAR-MAGYAR TUDOMÁNYOS KAPCSOLATOK ÉS AZ EURÓPAI BŐVÍTÉSI PROGRAM 221
Bíró A. Zoltán 228
Szkála Károly: TÁVEGYÜTTMŰKÖDÉS AZ INTEGRÁCIÓ ÉS GLOBALIZÁCIÓ KORSZAKÁBAN 230

Harmadik rész
KEREKASZTAL-MEGBESZÉLÉSEK 233
1. KEREKASZTAL
Bácsy Ernő: A MAGYAR LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY FEJLESZTÉSE 235
2. KEREKASZTAL
Láng István: ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 245
3. KEREKASZTAL
Eglesz Gabriella: A KUTATÁS FEJLESZTÉS FŐ IRÁNYAI MAGYARORSZÁGON 253
Negyedik rész
ZÁRÓ PLENÁRIS ÜLÉS 263
Hámori József: TUDOMÁNYOS KUTATÁS A XXI. SZÁZADBAN 265
Nagy Ferenc: A TUDÓSTALÁLKOZÓ NYILATKOZATTERVEZETE 271
Micbelberger Pál: ZÁRSZÓ 279
A TUDÓSTALÁLKOZÓ RÉSZTVEVŐINEK NÉVSORA 283
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A XXI. század sikeres Magyarországáért A XXI. század sikeres Magyarországáért A XXI. század sikeres Magyarországáért A XXI. század sikeres Magyarországáért

A gerinc enyhén töredezett.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba