864.225

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Uj Idők 1943. január-június (fél évfolyam)

Szépirodalmi, művészeti, képes hetilap - XLIX. évfolyam, 1-26. szám

Szerző

Kiadó: Uj Idők Irodalmi Intézet RT. (Singer és Wolfner)
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 780 oldal
Sorozatcím: Uj Idők
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 30 cm x 22 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fél évfolyam. Fekete-fehér képekkel, ábrákkal illusztrált. Budapesti Hirlapnyomda és Kiadó R.-T. nyomása.

Előszó

Részlet:

Újesztendőre

Ha az óesztendő befejezése s az újnak kezdete nem lenne egyéb, csak önkényesen megállapított naptári időpont, eszköze az észrevétlenül múló idő mérésének: nem érdemelné... Tovább

Tartalom

Regények, elbeszélések, rajzok,
színdarabok
Adonyi Farkas: Kamillatea 350
Babay József: Leány lesz .198
Barabás Gyula: Elszabadult farkasok 453
- Fekete galamb 63
- - Havon piros rózsa . . .22
- - Szegények mennyországa 246
---Üldözöttek 553
Baróti Géza: Gonosz majom .280
Bókay János: A fejedelem .342
- - A munkakerülő 19
- - Láz 133
Bónyi Adorján: Csipetnyi bors 403,
. 431, 465, 493, 525, 555, 586, 618,
643, 673, 702, 731, 763
Estély 186
Csathó Kálmán: Bözsike 391
- - Tinka néni meg az öccse 39
Dienes Andor: Isaszeg 311
- - Kinga alszik 542
Falu Tamás: Ebadó 544
---Itthon 380
- - Vadászat 738
Balajti Farkas Erszébet: Családi
vagyon 260
Fóthy János: «Az utolsó szó jogán...» 677
- - Befejezetlen levél 166
Gedényi Mihály: Egy dénár . . . .164
Gulácsy Irén: Európa hulló csillaga
1, 32, 65, 97, 128, 153, 182,
213, 243, 275, 301, 335, 362, 395,
457, 484, 519, 547, 572, 610, 633,
692, 723, 752
Harsányi Grete: A kaszni . . . . .171
Hegyi Ilona: Így és úgy . . . .669
Hunvady Sándor: A hajó királynője
15. 44, 76, 105, 135, 159, 190,
220, 249, 284, 315, 343, 377
llly János: Kicsi viskó... kicsi bolt. 229
Isdai Péter: Óbor 81
Kassav Solt: Örökség . .50
Kassák Lajos: Egy szegény vak 224
- - Tengerek 373
- - Ünnep 605
Kárpáti Aurél: Estefelé . .21
- - Élet és álom . . . 111
Koroda Miklós: A malac .729
Kosáryné Réz Lola: Hriato 72
Kőváry Zsigmond: Cinikusok 523
_ Kellemes utazást! . .741
--Rügyek 706
Krúdy Gyula: Klaránsz utazása 435
Lövik Károly: A fürjecske . .304
Magyar Tibor: Székfoglaló . . .347
Makkai Sándor: A család ítél . .217
- A szobor 721
- - Viszontlátás 514
Makra Sándor: Mihály 47
Ünnepi lakoma 710
Márai Sándor: A buta nő .8
- - A kulcs 271
- - Lujzika 92
Mezőffy Adrienne: Pirospettyes kis-
asszony 409
Nyéki Méhes Mózes: Fiatoknak való
a szerelem 615
Molnár Ákos: A látogatás . . .254
- - Hármasban 578
- - Pesti utazás 499
Nadányi Zoltán: Hajótörés . .489
Ormos Gerő: Apám 632
- - Jégvágók 195
- - Madárka 290
- Szél .758
- Veron 428
Pajzs Elemér: Másodfokú 400
- - Pléhdoboz 140
Portörő László: Adósság 318
- - Szereted ezt a legényt? 639
Rostás Oltó: Férfiak . . . .648
Sásdi Sándor: Későn nyíló virágok 438
Kaposvári Szabó István: A durrha 463
- Judit 760
vitéz Szarka Géza: Kényszervágás 101
Szánthó Dénes: A főispán .109
Székely Tiibor: A kék káprázat .308
Szombathy Viktor: A legnagyobb sze-
rep 257
- Küzdelem a monoklivel 581
- Tizennégy fillér 698
Tábor István: A két pásztor 767
- - Vetélytársak 169
Terescsényi György: Beszélőtudomány 331
- Ezerkétszáz perc 287
- Két vonat közt 157
Tömörkény István: Tanyaverés 11
Walleshausen Éva: Döcögünk, nagyságos
asszony 138
Tanulmányok, bírálatok, ismeretterjesztő cikkek, útirajzok, kisebb
elbeszélések
A Magyar könyvnap 631
A pápa és Vatikán 455
Az olvasóhoz 28. 381. 411
Az Uj.Egyetemes Regénytár . . 50
Az Uj Idők 1000 pengős elbeszélés-
pályázata 211
Az Uj Idők 10.000 pengős regény-
pályázata 211
Barabás Gyula: Régi festmény 219
Bella Andor: Beszélgetés Csathó Kálmánnal 161
Benedek Marcell: Hit, játékos kedv,
fantázia 347
- Zsörtölődés a nyájas olvasóval 103
vitéz Berkó István: A bécsi Burg
testőrségei 740
Bizalmas beszélgetés Bókay Jánossal .252
Clementis Ervin: Búcsú a sétapálcától? 20
Csathó Kálmán: Születésnap 212
Darkó István: Hazai föld gyümölcse 602
- - Petőfi orosz földön 451
Dienes Andor: Esztergom 91
- - Szigetvár 189
Fekete István: Cigaretta 697
- - Otthon voltam 242
- - Remény 31
Flórián Tibor: Költemények prózában 167
Kendi Finály András: Gondolatok .115
Gábor László: Arab vásár 142
Meglepetés az «olajmezőkön» .769
Gulácsy Irén: Tömörkény lstván .226
Harsányi Gréte: Kedves emberek .761
Harsányi Zsolt: Horthy Miklós hetvenöt éves 691
- - Mátyás király 61
- - Szeretett és szerették 346
- - Új regényét közli a következő félévben az Uj Idők 771
Ifj. Hegedűs Sándor: Eötvös Károly
és Gyulai Pál 112
Herczeg Ferenc: Ahol én gyermek
voltam 481
----Petőfi . . .361
- - Zrinyi Ilona 121
Kassay Solt: Puskás Tivadar 258
Kárpáti Aurél: Alibi és logika .671
- - Krúdy Gyula 433
- - Jules Lemaitre 193
- - Mesék múmiái 345
Úton-útfélen 407
Kittenberger Kálmán: Hogy szerzett
Józsi cifra szűrt 679
Kornis Gyula: Hegedűs Loránt .96
Koroda Miklós: Az Orczy-ház halálára 766
Lyka Károly: Falujáró piktorok .541
- - Farkas István képei 274
- - Öt festő és egy szobrász .604
- - Régi képcímek 722
Marék Antal: Vera és a háború . .676
Márai Sándor: Jimmy King . . . .571
- Próba 37
- - Rózsa 751
- - Vízesés 151
Mednyánjszky László világa .125
Morlin Adorján: Dédanyáink farsang-
jai 278
Nadányi Zoltán: Ecetek ecete 46
- - Lesben 22
Nagy írók - kis mondatokban. Váli
Németh László: Vajda János . 334. 579
Neller Mátyás: Az élet megy tovább 661
- - Kérdőívek világa 134
- - Vox humana 430
Pajzs Elemér: Azulejo 736
- - Evora, a fehér város 288
P. E.: Róma háborús ruhája 378
Sárospataki Mihály: Az én bajom 584
- - Bizalmas beszélgetés Kosáryné
Réz Lolával 42
Sebestyén Károly: A parancsnoki
hídon 550
- A tudós lelki alkata . . . 107
- - Forró esték 641
.- - Földönjáró Jókai 313
- - Két halhatatlan a katedrán . 17
Siklóssy László: Szellemi kincsesház 759
nemes Suhay Imre: Udvari konyha.
udvari ebédek 705
- - A bécsi udvari pincék és boraik 339
- - Az oroszországi téli hadjárat 317
- - Hogvan készülnek a katonai
térképek 196
- - Húsvéti ünnepségek a bécsi
Burgban 497
- - Régi magyar huszárcsaládok . 559
- - Udvari ebédek 617
Szabó Lőrinc: Egy eltűnt városban 421
- - Születésnapi ajándék 511
Szabolcsi Bence: A barokk zene . 222
- - Mozart munkaadói 79
Szászy Istvánné: Aisha nyaklánca . 42
Szerb Antal: Nagy írók - kis mondatokban. Chamfort 70
- - Nagy írók - kis mondatokban. Baltasar Gracián 727
- - Nagy írók - kis mondatokban. Georg Christoph Lichtenberg . 168
- - Nagy írók - kis mondatokban. Jean Paul 6
Újesztendőre 1
Dr. Viski Károly: A magyar nép . . 366
Zajzon Ádám levelei 71, 100, 127,
156, 184, 216, 248, 283, 310, 341.
372, 394, 427, 462, 492, 518, 546,
577, 609, 636, 668, 701, 728. 757
Zsigray Julianna: Mühlbeck Károly . .303
Versek
Ábrányi Emil: Március tizenötödikén 301
Balogh Béla: Lepkeszárnyon . . . 102
Baráth Imre: Kis falunk erdejét... 647
Bán Aladár: Alázat 10
Hanis Benzmam: Esti áldás. Fordította Lányi Viktor 132
Berda József: Hála 571
--Napsütésben: 282
Bódás János: Nagy urak . . . 14
Bródy László: Téli tárlat 286
Gutierre de Cetina: Madrigál. Fordította Pál Endre 543
Borsi Darázs József: Badacsonyi
nyárfák alatt 83
Philippe Desportes: Villanelle. Fordította Saly János . 172
Dragorits Eugénia: Egyszerű könyörgés 19
Dudás Kálmán: Este 290
- - Koratavasz 471
Eichendorff: Üzenet. Fordította Lányi Viktor 456
Falu Tamás: Gazdátlan bánatok . . 317
Kisváros 223
Mozart temetés 152
- Oszlop 762
Vas 517
Felhő András: Egyedül 199
Fenyő László: A jó emlékért . . . 251
Kendi Finály András: Szerelem . . 723
Fodor József: Napfény az árnyban . 571
Fonyódi Miklós: Mágia 525
Gallai Gaibel Sándor: Esti ének . . 614
Gaál Ferenc: Parasztok 78
Hermann von Gilm: Éj. Fordította
Lányi Viktor .. 491
Goethe: A patkó legendája. Fordította: Harsányi Zsolt 731
- - Találkozás és búcsú. Fordította
Somlyó György 605
Gyárfás Miklós: A bogár halála . 70
-- Veronika 155
Gyökössy Endre: Ahol legszebb a
föld 499
Harsányi Zsolt: A kifejezés tömörsége 483
- - Ócska kalap 542
Hatvani Judit: Szonett 603
Havasi István: Költő-penzió 770
- - Szilágyi Erzsébet 192
Agyagfalvi Hegyi István: Sóhajtás 52
Hésiodos: A helikoni múzsák. Fordította Treacsényi-Waldapfel Imre. 335
Hugo von Hoffmansthal: Kikelet.
Fordította: Lányi Viktor . . .680
Holló Ernő: Elhagyott kastély .71
Horatius: A boros korsóhoz. Fordította: Szabó Lőrinc 274
- - Odi profanum vulgus et arceo. . . Fordította: Harsányi Zsolt 631
Horváth Béla: Két himnusz a Breviáriumból 391
- - Két pünkösdi himnusz a Breviáriumból 692
Horváth Imre: Ballada . . . . . 614
- - Nők, madarak 524
M. Hrabovszky Júlia: Évek múlnak... 772
Francis Jammes: Az élet. Fordította: Lányi Viktor 246
- - Szeretem a jó szamarat. . .
Fordította: Lányi Viktor 38
- - Van egy fapipám. Fordította:
Lányi Viktor 18
Jánosházy György: Nocturne . . . 523
Karafiáth Jenő: Alkonyat 672
- - Mi még megyünk 134
- - Whistpartie 583
Kassák Lajos: Boldogító szentencia. 735
--Dal 643
- - Egy csukott ajtó előtt . . .307
- - Tavaszi reménykedés . . .554
Erich Kästner: Jardin du Luxembourg. Fordította: Fenyő László .491
- - Tárgyilagos románc. Fordította: Fenyő László 580
Keblovszky Lajos: Álomországban .399
- - Mindent el kell temetnem . . .529
- - Requiescat 21
Hegyaljai Kiss Géza: Opálfény 141
- Ünnep 225
Komjáthy Aladár: Tavasz felé 454
Korompay Viola: Mi lett a kezem
emlékével? 442
Koskenniemi: 1940 újévére. Fordí-
totta: Szabó Lőrinc 368
- - Katonafiú. Fordította: Szabó
Lőrinc 368
- - Sínyomok a hóban. Fordí-
totta: Szabó Lőrinc 368
Kövy János: Alkony 399
- - Szél . . 735
- - Tavaszi este 735
- - Vízkereszt 5
Kunszery Gyula: Tavaszi hangverseny 677
Lázár János: Magány 522
- - Napfelkelte 558
Detlev von Liliencron: Hazatérés
Fordította: Harkányi Zsolt . . . 181
- - Jön a zene. Fordította: Harsányi Zsolt 181
- - Szép júniusi napok. Fordította:
Harsányi Zsolt 181
Majthényi György: Emlékezés a régi
völgyre 137
--Próba az élet 429
John Masefield: Vadkacsák. Fordította: Gönczy Gábor 491
Mátyás Ferenc: Bolondulj meg egy
pillanatra 678
--Téli álom 126
Meyer Conrad Ferdinánd: Két szóval.
Fordította: Horvát Henrik . . . 740
Max Mell: A hazád int neked. For-
dította: Lányi Viktor 132 .
- - Régi nóta. Fordította: Lányi
Viktor 132
Kunszentmártoni Molnár István:
Anyám varrogat... 407
--Mi lesz velünk? 739
Ifj. Muraközy Gyula: Üzenet önmagamnak 32
Nadányi Zoltán: Balatoni ballada . 241
--Díszelnökök . 312
- - Losoncon született . . . . 331
Vályi-Nagy András: Vers 441
Várkonyi Nagy Béla: Ne szólj most 529
Nedeczky György: Te és én . . . , 620
Nietzsche: Ecce homo. Fordította:
Sebesi Ernő 641
Ölbey Irén: A Don mentén áll az
öcsém 188
Pál Endre: Avilai Szent Teréz két
verse 662
Petri Mór: Hideg szobrok közt . . 608
Ifjabb Raics István: Halál, ne vidd
el Hannát! : . . 110
Neidhart von Reuenthal: Dal. Fordította Raics István 723
Ritoók Emma: Visszanézek 339
Rumi Erzsébet: Atlantiszban . . . 158
Salamon László: A fák beszélgetése 461
Joannes Secundus: Erasmus hazatér.
Fordította: Trencsényi-Waldapfel
Imre 139
Simonfay Margit: Apám 408
Schillcr: Jeremiád. Fordította: llarftányi Zsolt 752
Schiller ódája a naphoz. Fordította
Harsányi Zsolt . . 271
Szabó Lőrinc: Anyám mesélte . . 601
- - A vágy szégyene 513
- - A vándor elindul 513
- - Buddha válaszol 212
- - Fák között 513
- - Hajnal a nagyvárosban . . . 638
- - Nem nyúlok hozzád, csak nézem, hogy alszol 638
- - Örökzöld bánat 638
- - Pannón ősz 513
- - Tihany partján a hegy alatt 638
- - Zavar 513
Vitéz Szarka Géza: Vallomás . . . 399
Számadó Ernő: Megtérés 75
Szász Károly: Étetem 585
Szegedi István: Idegen 410
Szentiványi Béla: Primavera . . . 672
Szentpáli Pál: Csók-lepke 197
Szigethy Ferenc: Kosztolányi Dezső bútorai között 650
Szőke Sándor: Utadnak jöttem, célodul keretnek 107
Thang-Shi-Yi-Tsai: Ó faragott lantom. Fordította: ifjabb Gyökössy
Endre. . 168
Tábor István: Ezüst tenger ... 36
Tjucsev: A tavasz. Fordította: Képes
Géza 723
Kis Tóth Miklós: Szobasarok . . 653
Török Sophie: Mindenkié! . 549
Varga Lajos: Monoszló 108
- - Öreg barátomnak 343
Vas István: Arany hálóban 756
Vöröss István: Gyöngyök esője . . 51
Trencsényi-Waldapfel Imre: Erasmus
hazatér. Joannes Secundus verse . 139
Zagyva Mária: Szegénység . . . . 143
Zsámboki Lajos: Pali bátyám . . 104
Műfordítások
Fenyő László: Jardin du Luxembourg.
Erich Kästner verse 580
- - Tárgyilagos románc. Erich
Kästner verse 491
Gönczy Gábor: Vadkacsák. John Masefield verse 491
Ifjabb Gyökössy Endre: Ó faragott
lantom. Thang-Shi-Yi-Tsai gyűjteményéből 168
Harsányi Zsolt: A patkó legendája.
Goethe verse 181
- - Hazatérés. Detlev von Liliencron verse 181
- - Jeremiád. Schiller verse .752
- - Jön a zene. Detlev von Lilien-
con verse 181
- - Odi profanum vulgus et arceo . . . Horatius verse 631
- - Schiller ódája a naphoz .271
- - Szép júniusi napok. Detlev
von Liliencron verte 181
Horváth Henrik: Idegen fűszer .552
- - Két szóval. Meyer Condrad Ferdinánd verse 740
Képes Géza: A tavasz. Tjucsev verse 723
Lányi Viktor: A hazád int neked.
Max Mell verse 132
- - Az élet. Francis Jammes verse 246
- - Esti áldás. Hanz Benzmann
verse 132
Éj. Hermann von Gilm verse .491
- - Kikelet. Hugó von Hoffmansthal verse 680
- - Régi nóta: Max Mell verse .132
- - Van egy fapipám. Francis
Jammes verse 18
- - Szeretem a jó szamarat . . .
Francis Jammes verse 18
Üzenet. Eichendorff verse 456
Pál Endre: Madrigál. Gutierre de
Cetina verse 543
Raics István: Dal. Neidhart von
Reuenthal verse 723
Saly János: Villanelle. Philippe Dasportes verse 641
Sebesi Ernő: Ecce homo. Nietzsche
verse 641
Somlyó György: Találkozás és búcsú.
Goethe verse 605
Szabó Lőrinc: A boros korsóhoz. Horatius verse 274
__ 1940 újévre. Koskenniemi
verse 368
- Katonafiu. Koskenniemi verse 368
- - Sí-nyomok a hóban. Koskenniemi verse 368
Trencsényi-Waldapfel Imre: A helikóni múzsák. Hesiodos verse .335
Színház, Zene
Benedek Marcell: A fekete macska.
Asztalos István népi drámájáról .739
- - Az atyai ház. Remenyik Zsigmond színművéről 376
- - Bolero. Duran vígjátékáról .75
- - Északi fény. Németh Johanna
színművéről 590
- - Hatalom. Galamb Sándor színművéről 137
Henschel fuvaros. Hauptmann
színművéről 471
- Jákyak. Hertelendy István
színművéről
- Méreg. Illés Endre színművéről 159
- - Oedipus király, - Oedipus
Kolonosban. Sophokles drámáiról .314
- - Rosmersholm. Ibsen színművéről 590
- - Sellő. Giraudox színművéről .590
- - Szépanyám. Zilahy Lajos színművéről 544
Dömötör István: Északiak. Madetoja
zenedrámájáról 400
- - Az arany meg az asszony 615
- - Rodelinda. Händel dalművéről 522
Könyvismertetések
Baktay Ervin: Bengáli tűz. G. Hajnóczy Rózsa könyvéről 709
Benedek Marcell: A hegyek fia. Calzini regényéről 14
- - Egy álom megvalósul. Kassák
Lajos regényéről 525
- Lassan leszáll az éj. Kede
László regényéről 647
B. M.: A diadalmas porszem, Temesváry Kriszta verskötetéről 140
--Az ifjú Ferenc József. Angyal
Dávid könyvéről 402
- - Árnyék az úton. Fehér Tibor
regényéről 438
- - Noé galambja. Ligeti Ernő korrajza 470
- - Valaki, ismeretlen. Finta Zoltán verskötetéről 83
vitéz Bodor Aladár: A hadtest hű
marad. Vitéz Somogyváry Gyula
regényéről 108
F. T.: Batyuzó halál. Mátyás Ferenc verskötetéről 402
- - Hegedű és koldusbot. Mohácsi
Jenő könyvéről 57
- - Mécses az erdőn. Gallay-Gaibel Sándor verskötetéről 774
- - Versek a Don partjáról. Dr.
Papp Pál verskötetéről 144
Gáspár Jenő: Az Opálgyűrű. Havas
István könyvéről 647
Győry János: Arany Legenda. W.
Petrolay Margit könyvéről . . . 165
Hámas György: Apponyi. Kerekesházy
József könyvéről 349
- - A vér és vas költője. Tombor
Tibor könyvéről 349
--Furcsa lány. Komjáthy Aladár
elbeszéléskötetéről 256
Kárpáti Aurél: Családfa. Csathó Kálmán regényéről 487
A Művelődés Könyvtáráról .351
Lukinich Imre: Magyarország története. Balla Antal könyve ... 82
Marék Antal: Láz. Bókay János elbeszéléskötetéről . . . 762
Ö. I.: Még tűz a nap. Horváth Ákos
verskötetéről 743
R. M.: A híd panasza. Csorba Győző
verseiről 711
--Két verseskönyv. Harmath
Imre és Bárdfai Roland verseiről 472
R. M.: Virrasztó asszony. Dénes Gizella regényéről 83
Suhay Imre: Szovjetoroszország. Vitéz Faraghó Gábor könyvéről . . 140
Ceruzajegyzetek
Ambrózy Ágoston: Hej, boldog vadászidők! Idősebb Bánó István
könyve 234
Andor L. András: Seb 534
A.: Előleg 562
- - Céltalan őrszem 595
A történelem margójáról . .324
- - Válasz 534
- - Vigyázzunk hírnevünkre 595
A természet kis mérnökei . . . .621
Államférfiak mosolyognak . . . .352
vitéz Berkó István: Katonai indulók
történelmi érdekességei 261
- - Katonai kiváltságok és hagyományok 650
- - Mária-kultusz a hadseregben 561
Bihari Miklós: «A pesti Olympus» .144
- - Illik-e tartóztatni a vendéget 54
B. A.: Tiltakozott a halhatatlanság
ellen 415
B-n T-r: Svájci jegyzetek . . .685
- - Útijegyzetek 445
B. R.: Feltalálókról és találmányokról 176
- - Kinek van igaza? . . . .651
- - Nem kell kétségbeesni, ha nem
sikerül az első kísérlet . . . .263
Clementis Ervin: Séta egy ismeretlen
budapesti múzeumban 382
C. T. L.: Alapítványok perlekedők
részére 352
- _ _ Frakkbarátok - Frakkellenségek 57
Dénes György: Tisztelegj! . . . .440
- - Vigasz 501
Dr. F. I.: A délibáb a tudósok bonckése alatt 773
Farkas Katalin: Ozmán pasa nagyapám testvére volt 294
Farkas Zoltán: Boszporuszi emlékek 26
H. Fekete Péter: Hogy is volt eddig? 145
Feliczián Vilmos: A gyujtósról 144
- - A hagyma gátolja a növekedést . 653
- - A pattogatott kukorica . . . 413
Csokaji Fényes Attila: Attika . . 87
Kendy Finály András: Gondolatok . 440
Flórián Tibor: Gondolatok 205
Dr. F. I.: Amíg a gyapjúból szövet
lesz 174
- - Amit a penésznek köszönhetünk 54
- - Dugótól a cipőtalpig . . . 473
- - Napraforgó az asztalunkon . . 296
- - Szappanfőzés lúgkőoldattal . . 442
Györgypál László: Egy harctéri nap-
lóból 383
Hajós Elemér: A gyermek és a bizonyítványosztás 203
Dévaványi Halasy Tekla: A rébusz 263
Historicus: Történelmi kulisszatitkok 355
Hogyan készülnek a katonai térképek 197
Holló Ernő: A szabadságharc tréfái . 231
Péchy-Horváth Rezső: A spalatói
mozgó feszületek 441
- - Az aknaszlatinai sóbányákban . 233
H. F. P. Istvánka és az iskola . . 627
Kallós Ede: «Kifli» 203
K. E.: «Burgonya» 775
- - «Karfiol» 711
Karádi Emil: Gondolatok 323, 502, 653
Kassay Solt: Mindig szerettelek . . 651
- - Vitaminkert . 530
Királyhegyi Pál: Barátom, a ravasz
liba . 230
- - Manci megtanít kártyázni . . 85
K. J.: Ezt adta a magyar a világnak
24, 53, 86, 112, 143, 199. 230,
293, 353, 382
Kőváry Margit: Jutka és a marcipán 113
- - Jutka és Gyurka . . . . . 353
- - Jutka haragszik 201
K. E.: A platánfa és a palacsinta 232
--»Biszkvit« 265
K. E.: «Citrom» . . 384
- - «Datolya» . : . . 447
- - «Narancs» 324
- - «Piskóta» . 176
- - «Spenót» 622
--«Torta» . . . ... . . 297
K. J.: A mexikói trónörökös magyar
felesége 172
L. P.: Gondolatok 145
Lánczy Péter: Lisszaboni széljegyzetek . . .199
- - Portugáliai jegyzetek 84
Leszkay Iréne Éva: Török-magyar
mozaik 774
Nagy Lajos: A zsarnok leánya . . 413
N. S. I.: «Északnyugat-Afrika és a
Földközi-tenger nyugati réssze» . 146
O. P. . 710
Orbók Attila: Gordiusi csomó « . . 682
O. P.: Mosolygó opera 173
- - Vadászok . 322
Pesti Krónikás: Jubilál a Citadella . 323
H. M.: Amit mindenkinek tudnia kell
a világításról 25
- - Kisbetű vagy nagybetű? ...
- - Szappan-opera és fogpasztaeposz az amerikai rádióban . . . 292
- - Tavasz Párizsban ... . . 590
Salazar 266
Sándorfy Kamill: Nagyanyám mesélte . . 625
- - Primorok, lófők, darabontok . 322
Sárváry Dezső: Hét kis történet gróf
Andrássy Gyuláról . . . . 411
S. D.: XI. Gergely, XIV. Benedek,
XII. Leó 772
Somlai Sebestyén: Cinzánó 471
S. D.: Bartakovics érsek és a bélapátfalvai tiszttartó 531
- - Három önéletrajz 621
- - Lord Masefield ítél . . . . 565
S. L: Ludovikás Évkönyv 1942 . . 621
Szegedi István: Vásárfia Péter . . 55
Sz. S. B.: Egy falu jószelleme . . . 202
Tóth József: Két régi történet . . . 266
Ceglédi Tóth László: A portugálok . 54
- - Becsületvédelem a lovagkorban 176
- - Fridericus Rex 143
- - Holtverseny
Tőke László: Az olasz kultúrintézet
húszéves munkája 685
T. K.: Álmodozás a kávéról . . . 321
- - Gyönyörde, Annabál és más
szép dolgok 651
- - Három régi tréfa 712
- - Kolumbusz tojása - tévedés 234
- - Mihál gazda, meg a bótos .57
- - Utazás az ember körül . .295
T. L.: A Stradivári-iskola első magyar tanítványa 773
- - Élet a meteoron . . . . 711
_ _ 3000-ből 29 772
_ 750 . 711
__ _ Jubilál a Filadelfia . . .775
- - Tűzoltó diákok . 623
- Csak úgy mondom 143
T. W. I.: Mátyás király könytáráról 447
- - Ujfalvy Sándor emlékiratai 114
Pápai Varga Gyuláné: Egy anya vallomásai a nevelésről 592
Villámhistoriák 681
özv. Zemplényi Lászlóné: Pattogatott
kukorica 475
Zirczy Ilona: Nő a tükör előtt . .743
Zólyáné Rácz Etus: Gyaluval bánt . . .590
Zsiray Károly: Öt levél 264
Egészségápolás, szépségápolás
A fejfájásról. . . . 11. sz. boríték
A levegő 209
A alvásról 149
Kertészet
H. G. I.: A «vitaminkert» 5. sz. boríték
- - Áprilisi kerti munkák 14. sz. boríték
- - Februári kerti munkák . . . 179
- - Januári kerti munkák 1. sz. boríték
- - Júniusi kerti munkák . . . 719
- - Májusi palántázás . . . ' . 659
- -. Márciusi kerti munkák 10. sz. boríték
- - Mire ügyeljünk, hogy
eredményes legyen magvetésünk? 8. sz. boríték
H. G. J.: Mitől piros a pipacs.
kék a búzavirág? . . 4. sz. boríték
H. Gébert Ilona: Paprikafarm az erkélyen . . . 3. sz. boríték
Májusi kerti munkák 540
Arcképek
sédeni Ambrózy Gyula 243
Arragóniai Beatrix 62
dr. Báthory-Hüttner János 554
dr. Benda Jenő 555
Bókay János otthonában . . 252, 253
Bornemisza Géza 624
nemes csatai Csatay Lajos 752
Csathó Kálmán otthonában . . 162, 163
grof Esterházy János 17
Frühm Gerti 711
Harkányi Zsolt 554
Hegedűs Lóránt 65
Kass Endre 555
Kállay Miklós . 555
dr. vitéz Kolosváry-Borrsa Mihály . 554
Kosáryné Béz Lohi 42
Kosáryné Réz Lola unokáival ... 43
Lyka Károly Farkas Istxán kiállításán 274
Linder Ernő 555
Mátvás király 63
dr. Miheacs Vid . 555
Mühlbeck Károly 303
Nitsch Mátyás 554
Puskás Tivadar, családjával . . . 259
dr, Miloíay István 554
vitéz Somogyváry Gyula és a fia . . 633
Szmreceányi Lajos 194
dr. Tóth László 554
Thökölyné Zrínyi Ilona 125
Zajzon Ádám a kutyájával 729
Zsigray Julianna Édesanyja . . . 433
Zsindely Ferenc . 625
Művészi és kultúrtörténeti képek
Manfredo Acerbo: Sebesültszállítás a
máltai rend kórházvonatán . . . 761
Fra Angelico: A granadai szűz . . 543
Az aixi Angyali üdvözlet című oltárkép részlete 606
Azulejo . 736, 737, 740
Spanio Berlendin: A Monza-magaslat
elfoglalása 763
Borsos Miklós:- Leányfej 604
- Szegény emberek 365
Francois Boucher: Az odaliszk . . 639
Böcklin: Önarckép 493
Böhm Pál: Az alma 401
Pieter Brueghel: A tél 37
- - Hajnali támadás 768
Vittorio Caroli: Éjjel a havon . . . 769
Ezio Gastellucci: Hadiloglyok munkára mennek 760
- - Orosz hadifogoly 767
Paul Cézanne:- Kártyázók 285
Pierre Cécile Puvis de Chavannes:
Párizs védőszentje, Szent Genovéva
őrködik a város felett 247
Jean-Baptiste-Siméon Chardin: Asztali áldás . 645
Maria Cimara: A bersagliere hazatérése . 766
Jean Baptiste Camille Corot: A honfleuri part házai 733
Csók István: Szivárvány a felhők
felett . 337
Csorba Géza: «Az örök vándor»: Körösi Csoma Sándor 15
Danhauser: Liszt zongorázik 586
Honoré Daumier: Dráma 245
Daumier: Felebbezek 671
Edgar Degas: Színpadi ballettpróba . 307
Derkovits Gyula: Önarckép 367
A. Feuerbach: Nana 515
Fragonard: Spanyol lovag 665
G. Gensler: A hamburgi művészegylet tagjai 1840-ben . . . . . . 487
Géricault: Az epsomi derby 669
--Tébolyodott 667
Franceseo de Guardi: Hajók a viharban . 189
Horváth Géza: Tormay Cecil . 19, 647
Indrikovics János: Gyümölcs-csendélet 396
Kabók Győző: Göre Gábor gyászol . 384
Kisfaludy Károly: Viharos tenger . . 336
Josef Anton Koch: Szivárványos táj . 485
Kováts Ákos fejlécei . . . .318. 319
Kovács Mária: Szent Ferenc . . . 339
Josef Lanner és az idősebbik Johann
Strauss . 278
Henri de Toulouse-Lautrec: Fiatal
leány a műteremben 282
Claude Lorrain: Naplemente a kikötőben 611
Édouard Manet: A Tuileries kertben .735
- - Bár a Folies Bergéreben 734
- - Pálmaházban 249
- - Pincérnő 305
Hans von Marées: Hármas arckép 589
- - Pihenő vértesek 584
Mátéfy Lajos: Legény Jánosné arcképe 589
Báró Mednyánszky László festményei
95, 97. 126. 129
Adolf von Menzel: Erkélyes szoba . .488
Modern svéd szobrászat . 648, 649. 650
Mühlbeck-híradó 8, 55. 83, 84. 86.
114, 116. 133, 14L 145, 159. 175,
187, 191, 254, 255, 259, 265, 265, 386
A. F. Oeser: A művész gyermekei .545
Jean- Baptiste Perronneau: A könyv 641
Pettenkofen: Pusztán 519
Angolo Pinciroli: Ejtőernyős kilátás 760
Biagio Poidimani: A távozó 759
Nicolas Poussin: Nyár 607
Rafael öt remekműve 215. 217, 219
221, 225
Guido Reni: Mihály arkangyal .183
Renoir: Gitárosnő 7
Auguste Renoir: Nyár 309
Renoir: Tengerparton 6
Rippl-Rónai József: Virág-csendélet .397
Luca della Robbia három remeke
578. 579. 581
George Pierre Scurat: Sétatér .251
Karl Spitzweg: Fuvolakoncert 489
- - Szerenád 437
Steinacker Károly: Testvérek 371
Stróbl Alajos: Erkel Ferenc . . . .692
Ottó Sholderer: Hegedüs az ablakban . 512
Gottlieb Schick: Humboldt Adelheit
és Gabriella 436
Moritz von Sebwind: Reggel . . . .439
Peter Schwingen: Hármas arckép 517
Tápai Antal: Tömörkény István . .
G. B. Tiepolo: A pestis Este városában . , 193
Johann Friedrich August Tischbein:
Lujza porosz királyné 441
Tornyai János: Szitáló leány . . .373
Adrien van de Venne: A tél . . . .35
Jean-Antoine Watteau: A csábító .613
Művészi fényképek
Bayer Kornél: A legjobb reggeli . .708
Bán József: A pálosok budai rendháza 72
Cseh Sándor: Leányarckép 155
Táncosnő 342
- - Zuhany 170
Dulovits Jenő: A játszótér gyönyörei 320, 321
---A tél 39
- - Az első meséskönyv 46
- - Azt, aki jó volt, színházba
vitték . . . .54
- Csónak-utca .105
- - Fasor .161
- Harminckilenc négytized 504
- Harmonikaszó 679
- -Hóvirág 322
- - Jégcsap 257
- Lámpa 138
- Nekem jó! 616
- Talicskások 132
- - Téli Balaton 135
Grossmann Sándor: Strandolók 681
Gruber Ferenc: Bimbók 157
Halász Ferenc: Langyos a Balaton .772
Járai Rudolf: Álmondjunk a nyárról 227
- - Kis liba fürdik fekete tóban...707
Jónás Pál: Januári köd a Lánchídon 73
Kozák Lajos: Az Országház boltívei 107
- - Levente-betlehemjárás a Kormányzói Családnál 12. 13
Pál Miklós: A tél virágzik a fákon 77
Rédei György: De furcsa a világ! . . .22
Salgó Jolán: A napsugár rajzolta .527
Spronz Károly: Nápoly 551
- - Velence . , .550
Szántó István: A Szent Gellért-szobor
Szendrő István: Bujósdi Apátfalván 109
Szöllősy Kálmán: A guggerhegyi kilátó 101
- - Fegyvertánc 523
- - Június 709
Tihanyi Lajos: Mátyás király csizmái 65
Tóth Jolán: Akinek nyugodt a lelkiismerete 262
- - A lánchídi aluljáró . . . .103
Vadas Ernő: A nagy pillanat . . .231
- - A Szépművészeti Múzeum oszlopsora 69
Kinn a pusztán . . 47, 48, 49
Színházi képek
Girandoux: A sellő 74
Harsányi Gréte: Annamária . . .261
Daphne du Maurier: A Manderley-ház asszonya 199
Mikszáth-Harsányi: A vén gazember 340
Remenyik Zsigmond: Az atyai ház 376
Shakespeare: Julius Caesar 675
Időszerű képek
A hét Választó Fejedelmek táncterme 279
A Kormányzó Úr átadja a medvei
hidat a forgalomnak 404
A körmagyar 279
A nagyszalontai Egyesült Női Tábor
tagjai szeretetcsomagokat készítenek a honvédeknek 53
Annak a 12 szegény bécsi öregembernek a névsora, akik 1907-ben Zöldcsütörtökön résztvettek a lábmosási
szertartásban 498
A pápa és a Vatikán 455, 457, 4759,
461, 463, 465, 467, 470, 472, 473
A pesti első Vigadó képe 279
A régi Balatonfüred 652
A sumeni Kossuth-ház 429
A Talpra magyar! emléktáblája a
Nemzeti Múzeum lépcsőjének falán 311
Az Első Magyar Országos Szaksajtókiállítás megnyitása a városligeti
Műcsarnokban 165
Bokrétások a Délvidéken 292
Evorai képek 288, 289, 290
V. Gusztáv svéd király június 16-án
ünnepelte 85. születésnapját 755
Három mackó 81
Három régi magyar huszár .559
Vitéz Nagybányai Horthy István
arcképének leleplezése a Sajtó-
kamarában . 405
Játékok a Diákkaptár vásáráról . .26
Kállay Miklósné a rádió útján fordult a magyar társadalomhoz, hogy
gondoskodjék a honvédhősök árváiról 407
Lyka Károly a Gróf Almásy-Teleki
Éva Művészeti Intézet kiállításán . 604
Magyar Könyvnap 697, 698, 699, 700,
702, 703. 705
«Magyar táncvigalmi öltözet» . . 278
Mussolini és Kállay Miklós miniszterelnök találkozása Itáliában . . . 497
Mühlbeck Károly temetése 346
Róma háborús ruhája 379
Szerencsére puha a hó 45
Tihanyi Lajos: Mátyás király szülőháza 61
Tömörkény István szobrának leleplezése 673
Udvari ebéd étrendje a bécsi Burgban, 1906 november 6-án 618
Udvari ebéd étrendje a budai Várban, 1906 november 26-án . . . 617
Udvari ebéd étrendje József királyi
herceg budai palotájában, 1907 de-
cember 14-én 617
Új Horthy István-emlékmű . . . 426
Úrnapi körmenet a régi Bécsben . 498
Zrínyi Ilona névaláírása 124
Divatképek és divatcikkek
M. R. M.: Rövidujjú lumberjack . . 712
Farnadi Ilonka: Parasztruhák . . . 412
Kalapdivat 173
Kecső Erzsébet: Két blúz . . . . . 146
--Nyári divat 682, 683
--Tavaszi divat . . . .115, 294
- - Téli divat 27
M. Recht Mártha: Ujjatlan kötött
ruha csíkos pulloverrel 562
M. R. M.: Ujjatlan mellény, elütő-
M. R. M.: Rövidujjú pullover kétféle
kötéssel 296
Nyári divat 443, 622, 653
Szegő Kató: Áldozási és bérmálási
ruhák 505
__ __ Délutáni ruhák 531
___Divatos blúzok 413
- Koszoruslány-ruhák 531
Nyári divat 591
_ Nyári divat 742, 743
- Sportruhák 474
- Tavaszi divat 200, 201. 232, 233, 263
Szövetruhák 501
Tavaszi divat 176, 293, 326
Tavaszi kalapdivat 322, 323
Estélyiruha 174
Kézimunkaképek
és kézimunkaleírások
Csermely István: Horgolással vagy
recemunkával készült terítő . . .623
---Keresztöltéssel vagy horgolás-
sal készült terítő sarka 352
- Keresztszemes minta 264
- Magashímzés 264
-Párnalap 113
Tüllhímzéssel és rátéttel készült terítő 353
Tüllterítő beszövéssel 114, 530, 621
Varrott csipke 593, 652
- - Zsúrterítő, színes rátéttel .442
Farnadi Ilonka: Horgolt vitrincsipke 25
--Kis terítők 234
- - Mezőkövesdi hímzésminta 202.
--Mezőségi csillag 203
Guttray Béláné és dr. Tarcsay Istvánné:
Rece vagy horgolt terítő 474, 563, 682
- Rececsík 532
Hayden Lajosné: Terítő 354
Uso Ella: Két réfülöpi színes vert csipke 714
Kapuvári Zelma: Faliszőnyeg 351
G. Papp Emilia: A magyar nép művészetének kincsesházából 354
Színes laposhímzéssel készült párna 353
Tarcsay Istvánné: Receminta 741
Timár Margit: Csillagokkal összeállított, horgolt terítő
horgolt terítő . . 324
Horgol terítő 414, 502
Borítékképek
Andrássy Bismarck aláírják az
Osztrák-Magyar Monarchia
Németország szövetségi szerződését 13. sz.
Az Uj Idők pályázata 8. sz.
Betegh Bálint: Lépcsők 18. sz.
Dulovits Jenő: Aki együtt nő a virágokkal 10. sz.
- - Hegytetőn 4. sz.
- - Tavaszi kirándulás 22. sz.
- - Virágzik a gesztenyefa .20. sz.
Február 6. sz.
Franciabigi: Fiatal író képmása 7. sz.
Gruber Ferenc: Ami megolvasztja
a jégcsapot is 2. sz.
- - Szól a harang 21. sz.
Gulácsy Irén 1. sz.
Horthy Miklós 24. sz.
Járay Rudolf: Ünnep 25. sz.
Nemzeti dal 11. sz.
Salgó Jolán: «... s te újra
vagy, jó gólyamadár . . .» 19. sz.
- - Virágos mező 16. sz.
Spronz Károly: Ők nem fáznak 9. sz.
--Vihar előtt 12. sz.
Sterio Károly: Papagájos hölgy 14. sz.
Szendrő István: Peng a kasza 26. sz.
Vadas Ernő: Az Országház oroszlánja és az Igazság szekere .3. sz.
- - Mőzsi mosoly 15. sz.
- Pünkösdi búcsúsok . . .23. sz.
Paolo Veronese: «... és halottaiból feltámadott .. .» 17. sz.
Zrínyi Ilona 5. sz.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem