A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kultúra 1936. január-december

Társadalmi és tudományos szemle - XXIII. évfolyam, 1-24. szám

Szerző

Kiadó: Pázmány Péter Irodalmi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 734 oldal
Sorozatcím: Magyar Kultúra
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 32 cm x 23 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Nyomatta a Korda Részvénytársaság nyomdája.
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Tartalom

I. félév

Bangha Béla S. J.: Egy pápajelölt a 15-ik században - 72
A katolikus eszmeterjesztés új útjai 101
Bárd János: Hagyjuk meg Nérót Nérónak! 105
Bíró Bertalan: Sajtókiállítás a Vatikánban 296
Bochkor Ádám: Az orvosi etika és a keresztény erkölcs 293
Cesco Vian: Mark Twain centenáriuma - 169
Csiszár Béla: Gil Robles 132
Deák Bárdos György: Liszt Ferenc 69
Démann Sándor: Harc a keresztvíz körül - 136
Dénes Gizella: A névtelen asszony 328
Dús József: Társadalmi egyesületeink világnézete 135
Vallásosság a sínek mentén - 362
Fábián László: Bartók Béla és a keresztény világnézet 40
Hajós József: A katolikus egység új akadálya - 361
Heller András: Lelkek a pusztán 165
Ijjas Antal: A dunavölgyi sors lovasa 261
Incze István: Egy jeltelen katonasírra 41
A vatikáni sajtókiállítás 166
Karácsonyi József: A magyar holnap elé 189
Kiss István: Fény és árny a matyók földjén 70
Kifáradt-e a faj? 298
Korom Pál: Szereposztás a nyomorfronton 263
Jajszó a tanyán - 73
Hol késik az egységes munka? 200
Léber János: A liberalizmus dilemmája 8
Lehet-e védeni a kartelleket? 325
Maderspach Viktor: A Tana-tó kulturális és politikai jelentősége 297
Markovics Sándor: Magyar kincsek a porban 103
Nagy Péter: dr. Gerlich vértanúsága 7
Nyirváry József: Hivatalos kritika a polgári házasságról 359
Nyisztor Zoltán: Túri Béla emlékezete 231
Perr Viktor: Egyházi vagyon és földreform 134
Petrovácz Gyula: Hová építsük a magyar stadiont? 5
Fórum vagy periféria? 229
Pezenhoffer Antal: Hol laknak a legműveltebb falusiak hazánkban? 5
Lélekmérgezés 199
Pongrácz Kálmán: A bolseviki polgár 264
Rónay György: Berzsenyi Dániel 104
Sármándi Sándor: Oswald Spengler 358
Schillinger Ferenc: Ausztria katolikus irodalma 137
Sípos István: A bíborosi testület nemzetközisége 37
Somos Lajos: Élet és iskola 167
Sprenger Mercedes: A klastromhegyen 232
Tamás József: Átokháza 265
Tamás Viktor: Lélektan, vagy élettan? 38
Megvédem a generációmat 329
Tower Vilmos: Túl vagyunk-e a „babonán"? 230
Varga László S. J.: Magyar muzsikok a Tiszaháton- -169
Az új vörös taktika tanulságai 197
Vid József S. J: A gazdasági reformok és az alkotmány
harca az Egyesült Államokban 294
Virágh Andor S. J.: Vándorúton a tanyák világában - 326
Balogh Albin 0. S. B.: Magyar ősvallás? 42
S. Béla S. J.: Boldog újesztendőt 3
Dikció vagy akcio? 227
Tudás és hitvédelem 306
Buday Gyula: Az adó jelene és jövője 271
Búzna Viktor S. J.: Atomtól az Istenig 74
Nemes Czike Gábor: Iskoláink szerepe a nemzet eleteben 299
Csiszár Béla: A vajúdó új Franciaország 13
A francia baloldal győzelme 291
Drucker György: Új nevelés a nemzetek együttműkődésében 12
Egyed István: Katolikus politika? 99
A polgári házasság reformja 232
Fábián László: A baloldal misztikája 331
Halamka Gyula: Új stílust a lelkiségbe? I-II. 140, 172
Hermann János: A szellemi pályák munkanélkülisége 106
Ijjas Antal: Bainville és a francia történelem 144
Ledóchowska grófnő. I-II. 236, 269
Az Institúciók Kálvinja 366
Koltay Kastner Jenő: Az olasz próza mestere; Antonio Fogazzaro 77
Kovrig Béla: A keresztény rendi állam 363
Krywald Ottó: A világmisszió és a magyarok 267
Peter Lippert S. J.: Te teremtetted a fájdalmat! 111
Marosi Arnold: Emberi kultúránk kezdete 138
Franpois Mauriac: A szamariai asszony 274
Muntyán István: Az Alföld lelke 195
Nizsalovszky Endre: A tulajdon „átalakulása" 170
Nyisztor Zoltán: Európa nyugtalanító sorsa 35
Erba Odescalchi Sándor: XL. Ince pápa halála 369
Perr Viktor: A mezőgazdasági munkanélküliség 44
Pongrácz Kálmán: A modern jogfejlődés zökkenői 207
Rusznyák Gyula: A falu világnézete 142
Scipiades Elemér: Bűn és bűnhődés az anyaságban 75
Shvoy Lajos: A gyermek sorsa falun 355
Sík Sándor: A magyar irodalom lelke 109
Oscar Pérez Solis: A spanyol események háttere 10
Forradalom Spanyolországban 234
Szántay-Szémán István: Oroszország és egyetemesség 174
Szendy Károly: Budavár visszavétele 1686-ban 323
Szekely László: Krisztus, Egyház, háború 131
Tatray István: A magyar földbirtokpolitika feladatai 201
Thewrewk-Pallaghy Attila: A hitvalló férfiú és osztrák kancellar. I-II. -334
Vajtai István: Magyarság és szocializmus 336
Varga László: Katolikus Akció szociális feladatköre József S. J: A házasság "szentsége" 67
Weninger Antal: Természettudományos műveltségünk 205
Zsamar Jenő S. J.: A mai Kína 301
Bakács György: Pillanatfelvételek az angol katolicízmus életéből 48
Bangha Béla S. J.: Svájci emlék 147
Dénes Gizella: Ködben 239
Gondár Aranka: Horváth Mihály 275;
Nagy Miklós: Az idegen csavargó 371
Asszonyok az éjszakában 176
Nyisztor Zoltán: Magyar Gőg 113
Elpidio Mioni: Athos, a Szent Hegy 338
Ormos Gerő: Ünnepi kenyér 308
Babakocsi 82
Semjén Gyula: Az üvegkastély 16
Zaymus Gyula: Mimózát tessék, mimózát! 209
VISSZHANGOK
A vörös fegyház 372
Almásy Gusztáv: A szociáldemokrata szakszervezetek Magyarországon 148
Yves de la Eriére: Jobboldali vagy baloldali-e a nacionalizmus? 340
Alberto Castelli: V. György és az angol katolicizmus 149
Farkas József: Eugenikai törekvések 50
Fábián István: Túrán és Európa 178
Frey András: Az olasz néplélek 211
Havas István: A százéves Szózat 310
Horger Antal: Keresztyén és keresztény 49
Kovács Béla: A segédtanító sorsa 84
Réczey Ferenc: Fegyverkezés a tengeren 309
Semetkay József: Költő és közönség 241
Sényi Pál: Gazdasági pályák és a keresztény ifjúság 84
Sulyok István: A Nansen-hivatal 114
Szántay-Szémán István: A keletiek és az únió 115
Szekfű Gyula: Politikai érzékünk 241
Szekfű Gyula: Ami a mai diktatúrák mögött van 18
Szentiványi Róbert: A legolvasottabb könyv 18
K. Török Miklós: Giesswein Sándor, az úttörő 179
Tóth Nándor: A faluzás divatja 210.
A MULT NAGYJAITÓL
Julius Firmicus Maternus: A lélek kenyeréről 242
Justinus őskeresztény bölcselő: A miséről 339
Nagy Szent Leó pápa: A kereszt diadala 178
Sulpicius Severus: A keresztény női szépségről 243
Szent Ciprián: Az Egyház egységéről 177
Szent Ciprián: Az elesettekről 50.
KORRAJZ
Diktatúra a pult mögött 211
Laci intőt kap 243
Vidámsággyár 211.
TÁVLATOK
Minden számban.
SZEMLÉK ÉS KRITIKÁK
Deák-Bárdos György: Zenei szemle 26
Galambos Gruber Ferenc: Saint-Saens és az egyházi zene 26
Ijjas Antal: Irodalmi élet 378
Jajczay János: Irodalmi élet 24
Jajczay János: Képzőművészeti szemle 56, 120, 185, 250, 314, 379, -
Kársai Géza 0. S. B.: Irodalmi élet 155, 282, -
Molnár Lajos: Irodalmi élet 249, 377, -
Molnár Lajos: Színház 25, 57, 122, 156, 196, 219, 251, 284, 315, 348, 379,
Molnár Lajos: 156, 187, 220, 251, 284, 316, 349, 380,
Nagy Miklós: Irodalmi élet 218, 313,
Rónay György: Irodalmi élet 24
Semjén Gyula: Irodalmi élet 120
Szabó Zoltán: Irodalmi élet 89
Weninger Antal: Irodalmi élet 56
A casciai csodarózsa 221 - A mi életünk. Jelentés a szombathelyi papnövendékek Szent Ágoston egyesületének 1934-35. évi működéséről 125
A magyarság szellemi néprajza 282
F. H. Acherman: A láthatatlan élet 190
Alszeghy Zsolt: A tizenhetedik század 155
Árky József: így folytatódott 313
Marguerite Áron: Prétres et religieuses de Notre-Dame de Sión 221
Az Isten jegyese (Erzsébet nővér, dijoni karmelita apáca életrajza) 190
Balassa Imre: W. A. Mozart csodálatos élete 120
Bardócz Árpád: Fényáradás 93
Bardócz Árpád: Német költők 351
Dr. Baráth Tibor: A franciaországi magyarság 158
Bárczy István: Jézus Krisztus evangéliuma 124
Maurice Baring: Krisztus köntöse 28
Oskar Bauhofer: Das Geheimnis der Zeiten 61
Blaskó Mária: Multvári leányok 59
Berezeli Károly: Mária próféta 382
Georges Bernanos: Egy falusi plébános naplója 347
Nikolai A. Berdjájev: Wahrheit und Lüge des Kommunismus 24
Birkás Géza: Mistral en Hongrie 382
Bíró Vencel: Altorjai gróf Apor István és kora 220
Dr. Bodor Antal: A falukutatás vezérfonala 29
Bókay János: Julika, a fiúk barátja 348
Bónyi Adorján: Úri világ 190
Bouffier Gábor: Jézus nyomában 61
Bozzay Margit: A tizenötéves feleség 221
Bruno Brehm: A kétfejű sas lehull 125
Patrick Chalmers: A walesi herceg keletafrikai vadászútja 59
Antonio Cojazzi: Új ifjúság 318
Coudenhove-Kalergi: Judenhass von heute 126
Coué Emil: Egészség és önfegyelmezés 188
Csorba Tibor: Az utolsó lőcsei diák 158
Darkó István: Égő csipkebokor 184
Pierre Delattre: Nos amis les hongrois 125
Albert Drexel: Die Rassen der Menschheit 189
Endes Miklós: Erdély három nemzete és négy vallása autonómiájának története 188 Endrefalvy Ottó: Szívek miséje 125
Erdey Franc: Ethica, seu Philosophia Morális 381
Vittorio Facchinetti: X. Pius pápa lelke 94
Faluhelyi Ferenc: Államközi jog 91
Dr. Carl Feckes: Das Mysterium der heiligen Kirche 187
Dr. Fejér Lajos: Zsidóság 350,
P. Félix: A jó Isten virágoskertje 125
Gaál István: Amit rosszul tudunk 188
Galla Ferenc: A Pázmáneum alapítása és a Szentszék 60
Dr. Géfin Gyula: Szombathely legrégibb látképe 188,
Gyenis András S. J.: A Hollandisták társasága 60
Gyenis András S, J.: A jezsuita rend generálisai 28
W. G. Hardy: Ábrahám 377
Harsányi István: A hazugság mint nevelési probléma 93
Harsányi Zsolt: Magyar rapszódia 56
Dr. Ernst Háckel: Tanuljunk könnyen, gyorsan németül 30
Anton Hekler: L'Université de Budapest 61
Der Grosse Herder 189, 253
Hermann Egyed: Az 1922-i erdélyi egyházmegyei zsinat 124
Holló József: Moszkva 1936 350
Dr. Hollós István: Abesszínia, Olaszország, szankciók 317
Horner Miklós: A német nemzetiszocializmus útja 124
Alois Hudal: Deutsches Volk und christliches Abendland 382
Iván János: Földbirtokreform és társadalmunk 189
Dr. Jablonkay Géza: „Gyermeknapló" 286
Jánosi József S. J.: Mária 24
Jász Géza: A világ egyensúlyának törvényei 189
Mirko Jelusich: Caesar 120
Dr. Kalmár Gusztáv: Régi népek, új világok 381
Kapuváry Gusztáv: Az építőmesteri múlt, jelen és jövő 124
Kállay Miklós: A pápa és a Vatikán 125
Kárpáthy-Kravjánszky Mór: Az 1697-i kuruc felkelés 61
Erich Kastner: Három ember a hóban 125
Wilhelm Keilbach: Die Problematik der Religionen 317
Kessler Hubert: Barlangok mélyén 59
Kolozsvári G. Emil: Dr. Csibráky szerelmei 89
Kornis Gyula: Pázmány személyisége 157
Kozáky István: A haláltáncok története 252
Dr. Közi Horváth József: Proletárok megváltása 126
Krane-Ijjas: A véres csillag 92
Lambrecht Kálmán: Az ösvilági élet 349
Laubernheimer: Und du siehts die Sowjets richtig 126
Lenz János S. J.: Az egek hirdetik 92
Lépes Andor: Zsidók keresztény álarcban 350
Ligeti Lajos: Kína 189
Lippay Lajos: A protestantizmus 380
Dr. Madarász István: Életproblémák 91
Mael Ferenc: Ünnepi szavalókönyv 253
Dr. Marczell Mihály; A bontakozó élet 220
P. Marcell: Mária ruhájában 351
P. Marko Marcell O. F. M.: Szibérián át a kolostorig 253
Francis Mauriac: Tűzfolyam 158
Francis Mauriac: Jézus élete 282
Márai Sándor: Nap. nyugati őrjárat 347
Máthé Ferenc: Katolikus egyházi vonatkozású világi torvények és jogszabályok gyűjteménye 286
B. H. Merkel bach: Summa Theologiae Morális 381
Meszlényi Antal: Szelepcsányi prímás és Északmagyarország rekatolizálása 61
Méreyné Juhász Margit: Meotiszi ének 93
Míhelics Vid: A szociális kérdés és a szocializmus 29
Dr. Georg Moenius: Ein römi, sches Jahr 381
Móricz Zsigmond: Bál 249
Nagy Méda: Mélyből hoztam 318
Nemes Czike Gábor: A magyar termelőtársadalom
Fiatalságunk testi és lelki megvédése 351
Németh László: Gyász 89
Novák Lajos: Mór emlékezete 190
Nyisztor Zoltán: Magyar Góg 378, 253
Perlaky Mária: Ember; Sang et lumiéri 185
Dr. Pohl magyar portákon 286
A Szent Erzsébet-szerzet 60
Polány István: Nyugat-Magyarország közoktatásügyének története 350,
Polzovícs Iván: A Szentszék a nemzetközi béke szolgálatában 189
Popovits József: Harc egy falat kenyérért 351
Alja Rachmanova: Die Fabrik des neuen Menschen 253
Leopold von Ranke: A pápák története 28
Reiner Ferenc: Gondolatok a nevelésről és a gyermekről 381
Reményi József: Szerelmesek voltak 313
Georg Rendi: Menschen im Moor 126
Reviczky Jenő: Két szerelmes asszonykirály 382
Révész László: Latin nyelv és stílusgyakorlatok 382
Roykó Viktor: Vita a rabbinusokkal 318
Roykó Viktor: Katolikus lettem 350
Rónay György: Pázmány magyar elődei 381
Rózsakoszorú, Szavalókönyv 253
Ottó Röckh: Die Wahrheit über Danzig 351
Röss Bertalan 0, M. Cap; Aviánói Márk pápai követsége és a török félhold alkonya Magyarországon 285
Rudnyánszky Gyula: Mária-dalok 286
Dr. Rusznyák Gyula: Faluvédelem 29
Hannes Schneider: Auf Schie in Japán 60
Schweitzer Albert: Orvos az őserdőben 59
Sinzig Péter-Guth Gilbert: Leánykézen 125
Somogyi Ferenc: Zsidójogunk fejlődésének áttekintése 317
Spillmann József S. J: A gyónási titok áldozata 93
Anton Stonner: Die religiös-sittliche Führung Jugendlicher 30
Surányi Miklós: Egyedül vagyunk 218
Szabó János: A mai Amerika 124
Szathmáry István: Rákóczi 253
Szathmáry Kálmán: A kecskeméti szegénygondozás 318
Szántó György: Fekete éveim 89
Szécsi Ferenc: Idegen szavak nagyszótára 350
Szitnyai Zoltán: Hodinai Hodinák 313
Szombathy Viktor: A zöld hegyek balladája 184
Dr. Szunyogh Ferenc: A szociális diák 286
Taksonyi József: Pécs egyházzenei művelődése a 18. században 190
Tamás Mihály: Két part közt fut a víz 184
Terescsényi György: Merre van napkelet 313
Tiborc Lajos: Andor József 382
Tornay Károll: A leventeintézmény története 350
Tower Vilmos: A pápák Szerepe hazánk megmentésében és fennmaradásában 61
Tóth János: Apostolok útján 158
Török Sándor: És mégsem forog a föld 59
Túrmezei László: A turániság alapváza 351
Túri Béla: Külpolitika és királykérdés 60
Tyukoss Ev. János: Vasárnapi kenyér 351
Urr Ida: Nincs kenyér 351
Vanyó Tihamér: Püspöki jelentések a magyar szent korona országainak egyházmegyéiből 92,
Vanyó Tihamér: A bécsi nunciusok jelentései Magyarországról 92
Varga László S. J.: Társadalmi etika 123
Vályi Nagy Géza: Kócsag 93
Várkonyi Fidél S, O. Cist.: Szűz Mária 351
Városi István: Vérzik a harangok nyelve 318
Wagner: Lángoló szívecskék 125
Weszely Ödön: A korszerű nevelés alapelvei 29
Winkler Pál: A kalocsai és bácsi érseki főkáptalan története alapításától 1935-ig 188
Paul Wolff: Vom Sinn der Ehrfurcht 381
Zilahy Lajos: Fehér hajó 190
Zsolt Béla: Kínos ügy (regény). Polgári házasság (novellák) 28
Stephan Zweig: A rendőrminiszter 377

II. félév

Kultúra és élet
A „katolikus" szó eredete 167
Balásházy Péter: Színházak kapunyitásához 233
Bárdos Ferenc: Nem vagyunk mind egyformák! 13
Bartócz József: A falumunka intézményesítése 265
Bíró Bertalan: A legmodernebb Krisztus-dráma 229
Csávossy Elemér S, J.: A férfi vallásossága 56
Dávid Tibor: Sajtóeszme a Kapós mentén 62
Dénes Gizella: Hegyháti magyarok pusztulása 166
Dsida Elemér: Az osztrák rendi állam fejlődése - 104
Erőss Alfréd: A dán katolikusok első nagygyűlése 329
A válságteológia Kálvin jubileumán 11
Fábián László: A válóperes hölgy 137
Félegyházy József: A mai ember világnézete 10
Forgács Károly: Rákok a falu testén 135
Fülöp Béla: ,,A zsidóság penetráns verejtéke" 7
Gianone Egon: A budaörsi passiójátékok 7
Hofmann László: Egy francia katolikus költő halála 7
Horváth Sándor: Az egyetem reformja és az államháztartás 294
Ijjas Antal: A magyar kálvinizmus lélektanához 294
Az osztrák szociáldemokrácia lelki felszámolása 135
Incze István: A spanyol események margójára 60
A keresztény bölcselet fellegvárai 134
Jeles László: Ismét vakolnak 104
Keresztesy Győző: A társadalombiztosítás és a társadalom 196
Kiss István: Népünk lelke 102
- Az Egyház a történelem sodrában 261
Klemm Kálmán: A német újpogányság szelleme és mai arca
Kováts Sándor; Baltazár Dezső 105
Léber János: Templom - vagy csatorna? 58
- Jóhiszemű demagógia 262
Migray József: A szociáldemokrácia haldoklása 164
Mihalovics Zsigmond: Budapest harca a nyomor ellen 53
Mikos Ferenc: A gazdasági liberalizmus válaszúton 59
Molnár Gyula: Az elkallódott lélek a berlini Olimpián 102
Molnár Lajos: Lipótvárosi apokalipszis 1936 198
Nagy Miklós: Lelkiség a falun 166
Nyirváry János: A párbaj és a törvény 296
Nyisztor Zoltán: Falazás és uszítás 55
Amit megoldottak és ami megoldatlanul maradt 232
Az érzékenykedő baloldal 264
Perr Viktor: A telepítési törvény készülő végrehajtásához 297
Petruch Antal S. J.: Az evangélium csodája 199
Pongrácz Kálmán: Falukérdés és Katolikus Akció 57
Pörneczi József: Krisztus a magyar faluban 100
Ruszthy-Rusztek Károly: Chesterton harca 200
Sípos István: A reverzális kérdésről 325
Slatinay Ernő: A diák-munkatábor 132
Székely László: Modern bálványimádók 5
Tóth Nándor: Kopog az asztal 9
Varga László S. J.: Társadalompolitika és Katolikus Akció 12
- Mozgolódás a bolsevizmus ellen 327
Virágh Andor S. J.: Erő vagy gyávaság? 293
Bangha Béla S. J.: A Te országod, Uram! I. 18
- II. 62
- III. 106
- Genf tegnap és ma I. 201
- II. 235
XI. Ince pápa és a jelenkor 323
Bártfai Szabó László: II. Rákóczi Ferenc és a jezsuiták 15
- Széchenyi György esztergomi érsek 234
Blazovich Jákó O. S. B.: A spanyol véres mementó 301
- A katolicizmus felelőssége a spanyol polgárháborúban 331
R. N. Coudenhove-Kalergi: Az európai lélek 266
Czettler Jenő: Wolff Károly 51
Czeyda-Pommersheim Ferenc: A modern sebészet útja 65
Csiszár Béla: Léon Blum kettős arca 22
Fábián László: A magyar Liszt-jubileum mérlege 238
Gálos László: A házasság eszmei alapjai 27
- Cortez Donoso történetbölcselete 270
Hitter József S. J.: A mai Németország arca 306
Ijjas Antal: Az Institúciók Kálvinja II. 24
III. 68
Incze István: A felekezeti pszichózis 299
Jajczay János: Róma új arca 141
Jungmann József S. J.: Árnyoldalak a mai vallásosságban 175
Kovács Alajos: A jövő a statisztika tükrében 334
Kühár Flóris O.S.B.: Boldog Mór és kora 195
Markovics Sándor: Kármelita építésziskola a barokk korban 71
Márffy Ede: Szédelgés a világnézettel 99
Mester János: Mussolini egyénisége 72
Mikos Ferenc: A Katolikus Akció szociális hivatottsága 259
Molnár Lajos: Amerika, Európa és a Szovjet filmen 145
Muntyán István: A pacifizmus és nacionalizmus problémái 268
Nagy Miklós: Isten háta mögött 74
- Férfitömegek és eszmények 304
Nyisztor Zoltán: Az ősellenség 163
- A tekintélyi elv falun 207
Pável Ágoston: Az újabb horvát katolikus irodalom 272
Pintér István: Népességünk száma és természetes szaporodása 143
- Házasságkötések és válások a statisztika tükrében 205
Pongrácz Kálmán: Választójogunk kérdései 172
A. Prince Paul: A mexikói egyházirtás legújabb fejezete 337
Rahner Hugó S. J: Szent Ignác misztikája és a magyar katolikus Egyház 139
Rónay György: Századeleje 171
Sándor István: Pesszimista kereszténység? 3
- Kultúra falun 3
Slatinay Ernő: Az egyetemnek is vannak kötelességei! 227
Tamás József: A gyermek táplálkozása falun 115
Trugly Pál S. J.: Mi biztosabb: Isten-e vagy a világ? 110
Varga László S. J.: Győzhet-e a ,,Rex"? 131
Vid József S. J.: Világnézeti harcok küszöbén? 291
Zibolen Endre: Szociális nevelés az iskolában 168
Brazíliai magyar pap jelöltek 339
Gondár Aranka: Titok 274
Just Béla: Trappista matutinum 77
- Esti ima a kolostorban. 309
Nagy Méda: Ellenséges világ 147
Ormos Gerő: Koldusbot 241
Rák István: A diktátor halála 76
Rónay György: Az áldozat 176
Semjén Gyula: Hulló csillag 28
Zsigovits Béla: Egy világkörüli út dióhéjban 117
- Kelet nagy kikötőiben 209
A lutheránus egyház harca Németországban 276
A zsidókérdés és a modern „vallásszociológia" 31
Bátory Dagmár: A szent jászol-kultusz története „Magyar Betlehemes" mozgalom 276
Hilaire Belloc: Chesterton géniusza 276
Charlotte Demming: Mauriac és korunk vallási élménye 78
Gorki Maxim és a marxizmus 243
John Gunther: Európán belül 148
Karl Klinghammer: A spanyol események intelme 213
Kotaro Tonaka: A modern gondolat válsága Japánban 79
Lincselés 341
Luigi Gedda: A mai ifjúság jellemképe 243
Montalembert gróf a Jézustársaságról 78
Szabó Zoltán: A falu és a város 178
A mult nagyjaitól
A mise legrégibb szövege 244.
Korrajz
Dénes Gizella: Szerkesztői üzenetek 214
Vandra Jenő: Várom a tanfelügyelő látogatását 80
Vadvirágok a tanyán 178.
Távlatok
Minden számban.
Szemlék és kritikák
Bangha Béla S. X: Irodalmi élet 89
Borbély István: Irodalmi élet 219
Bory István: Színházi szemle 251
Deák-Bárdos György: Zenei szemle 153
Faludi Béla: Zenei szemle 219
Félegyházy József: Irodalmi élet 248
Ijjas Antal: Katolikus történetírásunk új nemzedéke 345
Jajczay János: Képzőművészeti szemle 186, 250, 347
Jánosi József S. J.: Irodalmi élet 39
Kállay Miklós: Színház 41
Molnár Lajos: Irodalmi élet 185, 313
Molnár Lajos: Színház 42, 153. 187, 220, 252, 281, 314, 348
Molnár Lajos: Film 43, 124, 154, 188, 221, 253, 281, 315, 349
Nagy Miklós: Irodalmi élet 39, 152, 346
Rónay György: Irodalmi élet 90
Semjén Gyula: Irodalmi élet 249
Thurzó Gábor: Irodalmi élet 280.
Ady Endre: Jóslások Magyarországról 40
Ádám Éva: Hadak útján 125
A Kir. Magy. Pázmány Tudományegyetem jubileumi emlékkönyve 89
Almásy Gusztáv: És ne vígy minket a kísértésbe 285
Angehrn Tivadar S. J.: Légáramlások Kalocsán 283
Aradi Zsolt: öt éjtszaka 39
Árva László: Ember, csak menj az útadon 285
Aszlányi Dezső: A béke innen indul 190
A walesi herceg keletafrikai vadászútja 222
Balásházy Péter: A láthatatlan ellenség 90
Balogh Pál: Múzsa a hullámhosszon 93
Bangha Béla S. J.: Magyar jezsuiták Pombal börtöneiben 282
Bánhidy Antal: A Gerle 13. útja 316
Barabás Gyula: Domáldi jegenyék 46
Beaudenom-Gerely: Elmélkedések az evangéliumról 156
Benda Jenő: A titokzatos másik 249
Bernanos Georges: A Sátán árnyékában 254
Bilkei Ferenc: Miért nem ünnepelhetjük okt. 31-ét 158
Bittenbinder Miklós: A Szent Orsolya-rend 253
Blaskovits Zoltán: Theorie des Kapitalismus 155
Bopp Linus: Liturgie und Lebensstil 39
Brandenstein Béla: Az ember a mindenségben 350
P. Bruno a Jesus-Marie - P. Ernő a S. Teresia: Keresztes szent János életrajza 350
Buchnerné Nyárasdy Ilona: Az ezüsthárfa zeng 285
Cather Villa: Árnyékok a sziklán 316
Csávossy Elemér S. J.: Egy élet Jézusért 44
Kereszt és feltámadás 94
Csete Balázs: Mesél az élet 46
Csekey István - Diósi Géza: Hírhedett zenésze a világnak 158
Dávid Tibor: Regöly nagyközség szociográfiája 316
Destek Jenő: ,,Ego sum! ..." 44
Döry Ferenc: P. Bús Jakab S. J. emlékezete 94
Dragon Antonio S. J. Tűzvonalban. P. Pro Mihály S. J. élete 46
Dudon Paul S. J.: Saint Ignace de Loyola 158
Dvorzsák Dezső: Politikai és gazdasági nacionalizmus 283
Emmerich Katalin: Jézus Krisztus kínszenvedése 94
Erb Alfons: Zeugen Gottes 93
Erdélyi László: Magyar történelem 221
Esztergár Lajos: A szociálpolitika tételes jogi alapja 124
Félegyházy József: Katolikus történetszemlélet feladatai 188
Földes Jolán: A Halászó macska uccája 280
Galla Ferenc: Harminckilenc kiadatlan Pázmány-levél 155
Gábriel Asztrik: Gosztonyi püspök és párizsi mestere 91
Gáspár Pál: Éljen a vakáció 46
Gerely Jolán: Gib mir dein Herz 158
Ki vagyok? 126
Hammerich: Visiones Georgii 44
Hammerstein Hans: A sárga fal 350
Havas István: Lenau verseiből 190
Hirschler József: Dante Purgatóriuma 189
Hock János: Az élet könyve 283
Holló Ernő: Fűz a tóparton 92
Hudal Alois: Der Vatikan und die modernen Staaten 44
Hunyady Piroska: Az ismeret eredete és bizonyossága 155
Huxley Aldous: Két vagy három grácia 185
Ijjas Antal: Az üzenet 313
Jánosi Gyula 0. S.B.: Barokk hitélet Magyarországon 92
Kaffka Margit: Színek és évek 44
Kalló Ferenc: Nostalgia d'amore 155
Kákossy A. Elek: Szent Pál, a népek apostola 185
Katona Jenő: Magyar hitleristák 313
Keöpe Viktor: A szigetek gyöngye 92
Kerényi György: Az énekkari műveltség kezdetei 185
Kertész János: Lengyelország és az Andrássyak 284
Kiss Antal: Hánzi 222
Kiss Oszkár: Miénk a világ 350
Klement Ilona: Szavak, amiket megtagadok 285
Kosáryné Réz Lola: Ida néni és Samu bácsi 254
Kosztolányi Dezső: Tengerszem 45
Kovách Géza: Szamártövisek 94
Kovách Imre: Magyar megújhodás felé 285
Kovrig Béla: Szociálpolitika 45
Kőszegi János: Kis Teréz rózsája 94
Köves Károly: Vidám esetek 285
Krampol Miklós: Film és művészet 157
Kreszta Riza: A Karmel tövében 92
Krisztus szent titkai
Kühár Flóris 0. S. B.: Egyetemes vallástörténet 219
de Launay Louis: L'Église et la Science 91
Legény Elemér: Pénz a szelek szárnyán 46
Lenz Johann: ,,Die Himmel rühmen ..." 253
Lepin Marius: Le probléme de Jésus 91
Lovag Sándor: Százhúros hegedű 254
Lukács István: Csodatevő álom 125
Magyar földrajz 125
Magyar László: Sziklasír 152
Majthényi György: Lizi 316
Mauriac Francois: Nagycsütörtök 158
Megyesi Schwartz Antal: Az isteni kegyelem Anyja 158
Mester János: Az Agazzi-módszer 283
Giovanni Gentile művészetfilozófiája 283
Az olasz nevelés a 19. és a 20. században 153
Bosco szent János nevelői rendszere 189
Mesterházy Ambrus: Új Fílótea 94
Meszlényi Antal; Horváth Mihály menekülése 91
Mihály László: Költő, ne félj! 158
Miklóssy Zoltán: A magyar király tengeri hajóhada 254
Miklósi László: Magyar hősök öt világrészen 284
Mohi Adolf: A karácsonyi misztérium 285
Molnár Antal: A gyermek és a zene 284
Kodály Zoltán 93
Molnár Ernő; A nagyjenő-tüskevári pálosmonostor 156
Müller Lajos S. J: Pünkösdi ajándék 90
Nagy Emma: Megkötözve - Az árva nő balladája 152
Nagy Méda: Hét ősz, egy tavasz 157
Neubauer Pál: Mi közöm hozzá 157
Oberkofler: Die Knappén von Prettau 157
Sebastian und Leidlieb 254
Orbán Dezső: Fiúméi kaland 350
Az ezüst flotta 47
Paár István: A vasárnapi evangéliumi szakaszok 254
Padányi Lajos: Vagyok, aki voltam 317
Padányi Viktor: Májusi fagy 92
Palazzeschi Aldo: Materassi nővérek 126
P. Pál: Éviké 190
Pálinkás Mihály: A jövő faluja 189
Perlaky Lajos: Csillagok és lidércek 92
Polány István: Nyugatmagyarország néprajzi története 92
de Poncins Léon: Société des Nations 189
de Poncins Léon: Le Portugál renaít 317
La mysterieuse internationale juive 316
De Pourtalés Guy: A zongora poétája 156
Proity Márton: Isten, Szentek, Bálványok 45
Puskás Lajos: Az új olasz ember 90
Puszta Sándor: Jegenyék, üzenem a nyárnak 222
Rendi Georg: A messzi út 156
Rittlinger Herbert: Kajakosok, előre! 316
Rudai Rezső: A politikai ideológia, pártszerkezet, hivatás és életkor 156
Salten Félix: Flórián 316
Sáfár Katalin: Mégsem történt semmi 153
Sármándí Sándor: Dollfuss, Ausztria mártír kancellárja 139
Sík Sándor: Magányos virrasztó 343
Somogyváry Gyula: És mégis élünk 152
Schneider Friedrich: Bildungskraftc im Katholizismus der Welt 282
Schott Anselm O. S. B.: Das Messbuch 286
Schütz Antal: Őrség 248
Stadler Frieda: Szeretnéd, ha szeretnének? 126
Statkowskí József: Lengyelország 44
Szabados Mihály: Földmunkáskérdés, munkástelepítés, munkaalkalmak 349
Szabó Pál: Csodavárás 249
Szabó Zoltán: A tardí helyzet 40
Szabolcsi Bence: A magyar zene története 254
Szalay Mátyás: Lelki könyv 93
Szent-Imrey György: Sugárszálak az én világomból 92
Szentpétery Imre: A bölcsészettudományi kar története 45
Szentiványi Róbert: A szentírástudomány tankönyve 43
Szívós Donát O. S. B.: A ma diákja 351
Szlovák elbeszélők 280
Szmutkó Etelka: Szegények kenyere 92
Tamás Lajos: Hamuszínű ég alatt 93
Tóth Nándor: Táltos szíve 93
Trikál József: Az új nemzedék lelkisége 90
Trócsányi Zoltán: A történelem árnyékában 125
Tucci-Ghersi: A kincses Tibet 350
Új váry Lajos: A mai gyermek és a könyv 283
Urbán Gusztáv: A jó sajtóreform feltételei 283
Váth János: Szent László népe 90
Veszprémy Dezső; Jegyzetek ágyúszó mellett 189
Voinovich Géza: Petőfi 125
P, Wagner: Mai lányok életstílusa 94
Tollheggyel
Minden számban.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem