Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.029

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Belügyi Szemle 1972. január-december

A Belügyminisztérium központi folyóirata - X. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: BM Oktatási és Közművelődési Csoportfőnökség
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.536 oldal
Sorozatcím: Belügyi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Összesített tartalommutatóval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Politikai és általános szakcikkek
Dr. Takács Imre: A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége megalakulásának 50. évfordulója3
Rácz Sándor: Az MSZMP Központi Bizottsága 1969. november 28-i határozata végrehajtásának főbb tapasztalatai3
Dr. Korom Mihály: Népköztársaságunk alkotmánya és államelméletünk fejlesztése3
Dr. Szénási Géza: Az ügyészségről szóló új törvény9
Dr. Csendes Károly: A cigánylakosság bűnözésének társadalmi problémáiról9
Papp Árpád: Együtt a munkásosztály hatalmának védelmében, a nép szolgálatában3
Nádor György: Az ifjúságról szóló törvény végrehajtásának helyzetéről (Interjú)32
Dr. Berecz János: A szocialista közösség globális biztonsága3
Dr. Farkas György: A tűzoltóság tanácsi irányításának néhány kérdéséről15
Szalay Zoltán: A büntetésvégrehajtás helyzetéről és feladatairól (Interjú)24
Körösi György: A közrend és közbiztonság helyzete hazánkban3
Dr. Rudas György: A bűnözés és a bűnüldözés alakulása 1971-ben10
Dr. Rudas György: A bűnügyi szolgálat előtt álló egyes feladatokról3
Solymosi József: A közrendvédelmi szolgálat aktuális kérdéseiről (Interjú)33
Makádi János: A Belügyminisztérium műszaki fejlesztésének néhány kérdéséről (Interjú)36
Dr. Selmeci György: A BM Nyilvántartó Központról (Interjú)33
Soczó József: A személyzeti munka új rendjéről (Interjú)30
Szabó Károly: Az igazgatásrendészeti munka továbbfejlesztéséről21
A belügyi állomány szocialista gondolkodásának és magatartásának erősítéséért3
Gém László: A politikai, társadalmi és közéleti aktivitásról10
Varga László: A közéleti aktivitásról62
Eszes Ferenc: A rendszeres hatásvizsgálat jelentősége és módszerei a politikai nevelő munkában10
Dr. Csiba István: A bűnügyi szolgálat aktuális problémáiról (Interjú)27
Dr. Prohászka József: A rendőri szervek társadalmi tulajdonvédelmi munkájának aktuális problémáiról (Interjú)38
Gazdasági és rendőri vezetők a népgazdaság elleni és a társadalmi tulajdont károsító bűncselekmények alakulásáról (Konzultáció)30
Fehér Sándor: Az Állami Biztosító és a rendőri szervek együttműködésének egyes kérdéseiről (Interjú)33
Dr. Tóth Tihamér: Gondolatok az új büntetőeljárási törvény előkészítéséhez3
Dr. Révész Ferenc - Balogh Zoltán: Számítógépes jogszabály-nyilvántartási és visszakereső-rendszerek41
A közlekedés biztonságának javítása társadalmi érdek (Szerkesztőségi cikk)3
Állambiztonsági cikkek
Dr. Deák József: A Btk. novella állam elleni bűncselekményeket érintő módosításai17
F. J. r. alezredes: Az ellenséges hírszerzés kozmikus útjai27
Kiss Pál: Állam elleni bűncselekmények elkövetésére szövetkezett ifjúsági galeri leleplezése88
Miért kezdett el beszélni a hallgatag "szürke tábornok?" (Lapszemle)115
Az új amerikai kém-stílus (Lapszemle)124
Beszélgetés a jugoszláv állambiztonsági tanács titkárával (Lapszemle)117
A titkos háborúk történetéből
"Titkos" objektum64
A közös ügyért (I. rész)81
A közös ügyért (II. rész)65
A légyfogó71
Egy sikertelen Abwehr-akció68
A Spanyol Köztársaság védelmében71
Német hírszerző rezidentúra a Baltikumban68
Pénzhamisítás mint a titkos háború eszköze67
A "nagy ugrás" rosszul végződött70
Hírszerző szervek egymás ellen (I. rész)71
Hírszerző szervek egymás ellen (II. rész)67
Terrorakciók végrehajtására beszervezett ügynökök felderítése73
Jogi cikkek
Dr. Korom Mihály: Népköztársaságunk alkotmánya és államelméletünk fejlesztése3
Dr. Halász Sándor: A Btk. Általános Részének módosításáról13
Dr. Deák József: A Btk. novella állam elleni bűncselekményeket érintő módosítása17
Dr. László Jenő: A fiatalkorúakra, a katonákra vonatkozó és egyes bűncselekményeket érintő jogszabályi változásokról13
Dr. Vágó Tibor: A közlekedési bűncselekmények új szabályozása17
Dr. Demeter András: A Büntető Törvénykönyv módosításával és kiegészítésével kapcsolatos közlekedésrendészeti feladatokról (Interjú)33
Dr. Patkós Lajos: A vagyon elleni bűncselekményekről10
Dr. Horváth Tibor: A népgazdaság elleni bűncselekmények módosításáról27
Dr. Polgárdi Loránd: A Btk. módosításával kapcsolatos néhány jogalakalmazási és jogértelmezési problémáról62
Dr. Szénási Géza: Az ügyészségről szóló új törvény9
Dr. Gödöny József: A nyomozás és a kodifikáció elvi kérdései3
Dr. Szabó Géza: Az egyszerűsített büntetőeljárásról59
A büntetőeljárás egyszerűsítéséről (Konzultáció)34
Dr. Rónai Róbert: Ügyészi észrevételek a büntetőeljárás egyszerűsítéséről szóló vitához52
Dr. Barna Sándor - Bánfi Sándor: A nyomozás ügyészi felügyeletének néhány problémájáról56
Dr. Erdei Árpád: A nyomozás megindításának általános feltételeiről50
Dr. Ihász József: A büntetőeljárás egyszerűsítéséről szóló vitához46
Budavári László: Egyszerűbb büntetőeljárást!65
Dr. Tóth Tihamér: Gondolatok az új büntetőeljárási törvény előkészítéséhez3
Dr. Kovács Dénes: Néhány gondolat a büntetőeljárás egyszerűsítésével kapcsolatban67
Dr. Hernádi György: A rendőri szervek, valamint az ügyészi általános törvényességi és polgári jogi felügyelet együttműködési lehetőségei50
Dr. Katona Géza: Büntetőítélet a jog határán37
Dr. Cséka Ervin: Dr. Kertész Imre: A tárgyi bizonyítékok elmélete a büntetőeljárási jog és a kriminalisztika tudományában című doktori értekezésének nyilvános vitájáról44
Dr. Kádár Krisztina: A tárgyalás bírói előkészítésének feladatai és rendszere39
Dr. Gáspárdy László: A vagyonelkobzással kapcsolatos vagyonjogi problémák és a nyomozó szervek feladatai43
Dr. Fekete István: A feljelentési jog és gazdasági kockázatvállalás66
Dr. Ihász József: Az önkiszolgáló rendszerű boltokból történő lopásokról54
Dr. Hudy Zoltán: Egy új büntetőrendelkezés problémáiról70
Bárdy Tibor: A személyi tulajdon sérelmére - lopással - elkövetett szabálysértések helyzete71
Dr. Gálffy Lajos - Dr. Kovács József: A társas bűnelkövetés egyes alakzatainak pszichikai problémáiról60
Dr. Szűk László: Észrevételek az életfogytiglani szabadságvesztés bevezetéséhez57
A Legfelsőbb Bíróság XXXIII. sz. büntető elvi döntése109
Dr. Horváth László - Dr. Takáts Ádám: A védők nyomozási szakaszban kifejtett tevékenysége Zala megyében88
Dr. Horváth László: A védelem érvényesítése a nyomozásban53
Hégely Ferenc: A büntetőjogi Feltevés Pályázatról72
A védő részvétele az előzetes vizsgálatban (Lapszemle)115
A társadalmi haladás és a jogrend (Lapszemle)114
A törvények ismerete és népszerűsítése (Lapszemle)121
A jogrendet csak a törvény fegyvereivel szabad védeni (Lapszemle)114
A szovjet jog szocialista internacionalizmusa és a törvényesség egysége a Szovjetunióban (Lapszemle)113
Kriminalisztika
Krimináltechnika
Dr. Cséka Ervin: Dr. Kertész Imre: A tárgyi bizonyítékok elmélete a büntetőeljárási jog és a kriminalisztika tudományában című doktori értekezésének nyilvános vitájáról44
Dr. Kertész Imre: A tárgyi bizonyítékok meghatározásának kérdései49
A tárgyi bizonyítékok természete (Lapszemle)113
Dr. Kiss Lajos: A kézírási sajátosságok és az azonosítási komplexum információs értéke27
Dr. Katona Géza: A kézírások szakértői vizsgálata a büntetőeljárásban36
Molnár Éva: Torzított kézírás leleplezése109
A szakértői, különösen az írásszakértői munka hibalehetőségeiről (Lapszemle)125
Dr. Bárkányi Pál: Rost- és egyéb irónokkal készült kereszteződő vonalak mikroszkópos vizsgálata104
Kriston Lálszló - Kriston Lászlóné: Grafitceruzától származó vonalanyag röntgen-diffrakciós és mikroszkópos vizsgálata103
Dr. Bakonyi István - Molnár László: Faanyagokon levő latens jelek láthatóvá tétele114
Dr. Molnár József - Várnay Géza: A beszéd egyéni jellemzői - beszédhang-azonosítás27
Személyazonosítás hang alapján (Lapszemle)116
Dr. Illár Sándor: Az ajaknyomokról19
Dr. Nádasi Antal: A gyalogos elütések szakértői értékelésének egyes problémái110
Molnár László: A laserkutatás eredményeinek felhasználási lehetősége a rendőri munkában46
Dr. Móré Imre: A bűnjeliratok kezeléséről76
Zsellér János: A nyomozó kutyák alkalmazásának problémái77
A rendőrség kutyás járőrei és a prevenció (Lapszemle)124
Dr. Székely János: Fényképek felhasználása tűzesetek nyomozásánál84
Pongor Sándor: A baleseti fotók és helyszínrajzok egységes kialakításáról86
A fényképezéssel elkészített baleseti helyszínrajz (Lapszemle)23
A fényképész szerepe (Lapszemle)126
Dr. Beregszászi Gábor - Olbrich Zita: Távírászoknál végzett zajszint-meghatározások és audiometriás vizsgálatok94
Lőfegyverek akusztikai azonosítása (Lapszemle)120
Lövési maradványok gyors kimutatása atomabszorpció és neutronaktivációs elemzés útján (Lapszemle)126
A lőfegyverhasználat bizonyításának hibalehetőségei (Lapszemle)22
Dr. Bakonyi István: Palackozott sörbe tett nikotinnal elkövetett emberölés nyomszakértői vizsgálata102
Ritkán előforduló nyomok (Lapszemle)121
Kriminalisztikai odorológia (Lapszemle)115
Mechanoszkópiai vizsgálatok a gazdasági bűncselekmények területén (Lapszemle)120
Textilnyomok a köröm alatt (Lapszemle)123
Autómotorolajok és kapcsolatos anyagok lumineszcenciájának jellege és bizonyító értéke (Lapszemle)126
Krimináltaktika
Dr. Rudas György: A bűnügyi szolgálat előtt álló egyes feladatokról3
Dr. Csiba István: A bűnügyi szolgálat aktuális problémáiról (Interjú)27
Dr. Tóth Tihamér: A bűnügyi szolgálat hatékonyságát érintő problémákról42
Dr. Prohászka József: A rendőri szervek társadalmi tulajdonvédelmi munkájának aktuális problémáiról (Interjú)38
Szentpáli István: A társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények nyomozásának tervezéséről és szervezéséről23
Dr. Szabó Károly - Dr. Juhász Zoltán: Az 1971. évi idegenforgalom bűnügyi tapasztalatai17
Dr. Diczig István: A hűtlen és hanyag kezelés megelőzésének és felderítésének problémái22
Bodó József: A Szabolcs-Szatmár megyei Rendőr-főkapitányság bűnüldözési munkájáról (Interjú)26
Dr. Selmeci György: A BM Nyilvántartó Központról (Interjú)33
Dr. Berkes István - Dr. Csiba István - Dr. Molnár Elek: A bűnözők visszaesésének megelőzése érdekében tett rendőri intézkedésekről (Interjú)37
Fehér Sándor: Az Állami Biztosító és a rendőri szervek együttműködésének egyes kérdéseiről (Interjú)33
Dr. Dobos János: A betöréses lopások főbb jellemzői11
Dr. Gödöny József: A nyomozás és a kodifikáció elvi kérdései3
Dr. Kertész Imre: A nyomozó csoport munkájának hálódiagramos tervezése8
Hans Gläser - Horst Schulze: A hálóterv-technika alkalmazása bűncselekmények vizsgálatánál43
G. A. Avanyeszov - Sz. E. Vicin: A bűnözés elleni harcot vezető szervek tevékenységének perspektivikus tervezésével kapcsolatos kérdések50
Ferk Sándor: A nyomozás szervezésének korszerűsítéséről56
Dr. Répási Ferenc: A nyomozás egyszerűsítésének néhány problémája65
Dr. Majtényi János: A vizsgálati munka tervezésének, szervezésének néhány időszerű kérdése69
Smidu Sándor: A vizsgálati munka szervezése élet elleni bűnügyekben69
Dr. Somorjai Imre: A tudományos-technikai forradalom hatása a nyomozói gondolkodásmódra59
Dr. Erdei Árpád: A nyomozás megindításának általános feltételeiről50
Smidu Sándor: A nyomozás kiterjesztése66
Dr. Horváth Sándor: A nyomozás egyszerűsítésének néhány kérdéséről63
Dr. Vetró István: Az egyszerűsített nyomozás64
Dr. Kántor Géza: Nélkülözhető elemek a jelenlegi nyomozásban62
Kovács Sándor: A nyomozás-szervezés egyes problémáiról42
Dr. Széles Sándor: Nyomozói szakcsoport vezetésének és irányításának problémái50
Ács János: A bűnügyi szolgálat munkájának egyes problémáiról56
Dr. Armin Forker: A kibernetikus gondolkozási módszerek elsajátítása50
Dr. Diczig István: A számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása a jogtudományban és az államigazgatásban36
L. F. Jotova: A társadalom irányítása és a társadalmi információ31
Dr. Nyerges Lajos: A bűnözés dinamikájának vizsgálata az aktivitási index segítségével18
Dr. Révész Ferenc - Balogh Zoltán: Számítógépes jogszabály-nyilvántartási és visszakereső-rendszerek41
A kriminalisztika elmélete fejlődésének útjai (Lapszemle)112
A rendőrség és a komputer - ezúttal más szemszögből (Lapszemle)119
Produktív ügyvitelszervezet az Osztrák Szövetségi Belügyminisztériumban (Lapszemle)121
Céltudatosabb tervező munkát! (Lapszemle)115
Az ügy pótnyomozásra való visszaküldése és előkészítő ülésről (Lapszemle)115
A nyomozási terv az ésszerű kriminalisztikai munka alapja (Lapszemle)116
A tudományos munkaszervezés egyes kérdései a vizsgáló munkájában (Lapszemle)120
A tudomány és a bűnügyi nyomozás (Lapszemle)119
Bárdy Tibor: A személyi tulajdon sérelmére - lopással elkövetett szabálysértések helyzete71
Dr. Dietz Gusztávné: A személyek javait károsító lopás szabálysértései alakzatáról63
Horváth Ferenc: A lopási jogsértések megítélésének egyes problémái54
Dr. Polgárdi Loránd: A vásárlók megkárosításának feljelentési és bizonyítási problémái59
Salamon Ervin: Az üzérkedés néhány időszerű kérdése52
Houguel Iván: Az üzletszervezői tevékenység megítéléséről és az árak néhány problémájáról47
Dr. Polgárdi Loránd: Az önkiszolgáló kereskedelmi egységekben elkövetett lopásokról56
Dr. Ihász József: Az önkiszolgáló rendszerű boltokból történő lopásokról54
Dr. Hudy Zoltán: Egy új büntetőrendelkezés problémáiról70
A bolti lopás (Lapszemle)122
Dr. Somogyi József: A bűncselekmények elkövetési idejének számbavétele58
Dr. Ihász József: A büntetőeljárás egyszerűsítéséről szóló vitához46
Dr. Fekete István: A feljelentési jog és gazdasági kockázatvállalás66
Dr. Avar Jenő: A zsarolás kriminológiai vizsgálata74
Dr. Fadgyas András: A feljelentési gyakorlat a magánlaksértés bűncselekményénél86
Dr. Kürti Pál - Soós Endre: A főváros belkereskedelmi szállításának bűnügyi helyzetéről73
Dr. Horváth István: A rendőri intézkedések és a bűnmegelőzés74
Dr. Horváth László - Dr. Takács Ádám: A védők nyomozási szakaszban kifejtett tevékenysége Zala megyében88
Dr. Lossó Ferenc: A panaszügyintéző munka 1971. évi tapasztalatai82
Dr. Pusztai László: A szemle elrendelésének gyakorlati problémái86
Dr. László János - Torma László: A helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvekről64
Oláh József: Szükséges-e a helyszínelés69
Piros Zoltán - Dr. Basch András - Dr. Bajnoczky István: A nem megfelelő együttműködés és a késedelmes nyomozás káros következményei112
Dr. Mados Imre - Regős Andor - Dr. Konczer István: Akció a fővárosi prostítucióhoz kapcsolódó bűncselekmények felszámolására82
Oláh Imre: Az erkölcsi bizonyítványokról64
Hadas János: A szakértői vélemények késedelmes előterjesztésének okairól68
Dr. Pusztai László: Személyleírás (Könyvszemle)111
A nyomozó szervek által végzett operatív-köröző tevékenység és nyomozás elhatárolása (Lapszemle)116
A súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos bejelentésekről (Lapszemle)119
A feljelentés büntetőeljárási jelentősége (Lapszemle)114
Az utóbbi évek társadalmi változásai és a bűnözés (Lapszemle)125
Videomagnetofon a vizsgálói munkában (Lapszemle)115
Jobb bűnüldözést (Lapszemle)123
Élő személy felismertetésének taktikája az előzetes eljárás során (Lapszemle)117
Következtetések a helyszíni szemle eredményeiből (Lapszemle)118
Vízi holttest azonosítása lakáskulcs alapján (Lapszemle)124
A szembesítés egyes sajátosságai (Lapszemle)119
A bűncselekmény elkövetési módjáról szóló kriminalisztikai tanítás (Lapszemle)113
Személyi törzsszám bevezetése az NDK-ban (Lapszemle)119
Igazságügyi orvostan
Dr. Földes Vilmos: Az élet elleni bűntettek leleplezése defenzív cselekményekkel18
Dr. Kovács Margit - Dr. Harsányi László - Dr. Sellyei Mihály: A nem meghatározása mikroszkópos vizsgálattal108
Nem-meghatározás vérfoltból (Lapszemle)114
Dr. Kósa Ferenc - Dr. Virágos Kis Erzsébet: Önakasztás megállapítása motorbaleset utáni cselekvőképesség tisztázása alapján108
Hardayné Dr. Grusz Éva: A nikotinnak, mint mérgezési eszköznek kimutathatóságáról111
Dr. Szuchovszky Gyula: Az 1971. évi budapesti rendkívüli halálozásokról77
Piros Zoltán - Dr. Basch András - Dr. Bajnoczky István: A nem megfelelő együttműködés és a késedelmes nyomozás káros következményei112
Dr. Nagy László - Antal Gabriella - Horváth Ágnes: Alkohol felszívódása a szájüregből93
Az alkoholkoncentráció mennyiségi és minőségi meghatározásának gyakorlati lehetőségei vér- és vizelet tekintetében (Lapszemle)120
A vérvétel optimális ideje tovább szűkíti a hibalehetőségeket (Lapszemle)125
Az igazságügyi odontológia (Lapszemle)123
Kromoszómák és a bűnözés kapcsolata (Lapszemle)122
Dr. Kiszely György - Dr. Halász Katalin - Dr. Bardócz László - Csáki László: A forgalomirányító rendőrök szénmonoxid elleni védelméről87
Dr. Kisszékelyi Ödön: Egyes gyógyszerekkel való visszaélés kábítószer-élvezetet eredményez110
Kábítószer - az ifjú nemzedék rákja (Lapszemle)124
Kriminálmetodika
Kovács József: Mezőgazdasági termékekkel elkövetett visszaélések nyomozása95
Farkas Miklós: Üzérkedés szövetkezet szabályszerű működésével leplezve99
Farkas Károly - Varga Lajos: Termelőszövetkezetben elkövetett visszaélések nyomozása106
Losonczi István: Szerződéssel leplezett vesztegetés felderítése és bizonyítása97
Dr. Varga Imre - Nagy László: Egy bűnszövetség társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett visszaéléseinek vizsgálata91
Németh László: Egy korrupciós ügy és tanulságai96
Bessenyei István: Építőanyagokat fosztogató bűnszövetség felderítése91
Dr. Horváth Sándor - Dr. Kántor Géza: A TERMÁL termelőszövetkezeti vezetők ügyének vizsgálata85
Oláh János: Adócsalás nyomozásának tanulságai102
Dr. Szabó József: Termelőszövetkezeti vezetők bűncselekményeinek leleplezése94
Barna Sándor: Vásárlók sorozatos megkárosításának felderítése101
Dr. Vetró István: Különösen nagy kárt okozó bűncselekmények egy tsz melléküzemágában94
Stefán Béla: Egy ktsz leple alatt elkövetett üzérkedés felderítése99
Dr. Nagy István - Mészáros Bálint: Különösen nagy kárt okozó sikkasztás nyomozása100
Horváth Sándor: Órajavító üzletvezető sikkasztásának vizsgálata105
Csiga György: Folyamatosan elkövetett sikkasztás leleplezése97
Bessenyei István: Termelőszövetkezeti pénztáros sikkasztásának felderítése105
Négyesi Miklós: Folyamatosan elkövetett sikkasztás felderítése és bizonyítása96
Szemenyei Pál: Egy embercsempész banda leleplezése87
Szentpáli István: Nyomozásszervezés a gyakorlatban86
Lukács Kálmán: Személyiségvizsgálat fiatalkorúak által elkövetett bűnügyben94
Kiss Pál: Állam elleni bűncselekmények elkövetésére szövetkezett ifjúsági galeri leleplezése88
Dr. Konczer István - Dr. Csiba Istvánné: A népligeti galeri felszámolása a közrendvédelmi szolgálat segítségével91
Kerezsi Tamás: Fiatalkorú bűnöző galeri leleplezése102
Bakos Sándor: Az egri galeri kialakulása és felszámolása109
Róna Béla - Dr. Prohászka János: Emberölés vagy öngyilkosság?103
Gyurkó Vince: Nyereségvágyból elkövetett emberölés felderítése96
Dr. Madách Olivér - Bódogh Gyula: Tűzesettel leplezett emberölés felderítése85
Dr. Molnár László: A recski emberölés nyomozása92
Dr. Magyar Pál: Többrendbeli emberölés bizonyítása97
Dr. Schiffer János - Mester János: A gépjárművezetők orvosi ellenőrzésének fogyatékossága miatt bekövetkezett tömegszerencsétlenség107
Halász Jenő - Polgárfi István: Nyomozási kísérlet szerepe egy közlekedési bűncselekmény bizonyításában99
Simon Imre: Segítségnyújtást elmulasztó, gázoló gépjárművezető leleplezése104
Rapcsák István - Antal László: Lakásban elkövetett rablás felderítése98
Demjén Béla: Rablás felderítése gúnynév alapján108
Dr. Széles Sándor - Enyedi Márton: Súlyos bűncselekmény-sorozat felderítése101
Horváth Sándor: Egy veszélyes bűnöző leleplezése91
Bene Imre: Betörőtolvajok elfogása101
Pekár Gyula: ÁFÉSZ sérelmére elkövetett betöréses lopás felderítése96
Lénárt István: Nyomozási taktika egy bőrlopás miatt indított bűnügyben104
Ungvári Sándor: Betöréses lopássorozat nyomozása112
Varga György: Bűnszövetségben elkövetett lopások felderítése tettenérés nélkül99
Major József: Riglihúzó betörőtolvajok felderítése tárgykörözés alapján103
Tömböly László - Domján István: Gyújtogatással létrehozott alkalom lopás elkövetésére106
Hadas János: Súlyos üzemi baleset a TV-torony építésénél109
Szigetvári István - Dr. Csontos Ferenc: Hamis denárokkal elkövetett csalás felderítése99
Vágvölgyi József: A Kaposvári Állami Gazdaság zaránypusztai tűzesete96
Tonhauser László: Újabb bűncselekmények felderítése hamis védekezés ellenőrzésével108
Ács János: Vadászbaleset nyomozása105
Bognár Ferenc: Egy körözési akció végrehajtása103
Kriminológia
Dr. Földvári József: A kriminológia alapkérdései (Könyvszemle)108
Dr. Egressy András: Kriminológiai felmérés a kohó- és gépiparban25
Sárvári Simon: A társadalmi tulajdon védelme a kohó- és gépiparban75
Gazdasági és a rendőri vezetők a népgazdaság elleni és a társadalmi tulajdont károsító bűncselekmények alakulásáról (Konzultáció)30
Dr. Kövesdi István: Az üzembiztonsági és a rendőri szervek együttműködésének tapasztalatai77
Országhegyi Károly: A rendőri és rendészeti szervek kapcsolatáról66
Dr. Szabó Károly - Dr. Juhász Zoltán: Az 1971. évi idegenforgalom bűnügyi tapasztalatai17
Dr. Mados Imre - Regős Andor - Dr. Konczer István: Akció a fővárosi prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmények felszámolására82
Néhány megjegyzés a prostitúcióról (Lapszemle)125
Dr. Avar Jenő: A zsarolás kriminológiai vizsgálata74
Dr. Rózsa János: A szemérem elleni bűnözés tapasztalatairól73
Az áruházi lopásokról (Lapszemle)120
Az önkiszolgáló üzletből való lopás mint pedagógiai probléma (Lapszemle)123
Új módszerek az Amerikai Egyesült Államokban az üzleti lopások leküzdésére (Lapszemle)119
Dr. Orell Ferenc János: A tanács- és a bűnüldöző szervek együttműködése a bűnözés megelőzésében60
Dr. Ihász József: A fejlődő kisvárosok bűnügyi problémái91
Dr. Dávid Gábor: A bűnözés mérésének néhány kérdése21
Dr. Dávid Gábor: A bűnözés számbavételének elméleti alapkérdései44
Acsai Katalin: A kriminálstatisztika valóban időszerű kérdései hazánkban60
Dr. Pusztafi Károly - Sz.-né Dr. Kránitz Mariann: Észrevételek a bűnügyi statisztika aktuális problémáihoz74
Dr. Nyerges Lajos: A bűnözés dinamikájának vizsgálata az aktivitási index segítségével18
Dr. Kovacsics Józsefné: A bűnözés korstruktúrájának mérése17
Baki István: Az értékelő és elemző munka helyzete, az adatgyűjtés tapasztalatai Békéscsabán90
A statisztika vezető szerepe (Lapszemle)113
Dr. Nyerges Lajos: Pszichológia a büntetőeljárásban42
Perczel Zoltán: Kriminálpszichológiai módszerek alkalmazása a kihallgatások során62
Kruspier György: A kihallgatási taktika egyes módszerei90
Dr. Mayer Béla: A szembesítés lélektanáról31
Dr. Hudy Zoltán: A szembesítés egyes gyakorlati kérdései54
Dr. Gálffy János - Dr. Kovács József: A társas bűnelkövetés egyes alakzatainak pszichikai problémáiról60
Dr. Pál László: A bűncselekmény pszichikai hátterének felderítéséről56
Dr. Vigh József: A visszaeső bűnözővé válás prognózisa13
Dr. Berkes István - Dr. Csiba István - Dr. Molnár Elek: A bűnözők visszaesésének megelőzése érdekében tett rendőri intézkedésekről (Interjú)37
A visszaeső bűnözés elleni küzdelem (Lapszemle)117
A bűnözés elleni harc fő iránya napjainkban - bűnmegelőzés (Lapszemle)114
A visszaesők által elkövetett bűncselekmények nyomozásának néhány kérdéséről (Lapszemle)116
A rendőri munkát befolyásoló környezeti feltételek (Lapszemle)125
Dr. Láng György: A gyanúsított igaz vallomásának pszichológiai komponensei9
A gyanúsított beszámítási képességeinek meghatározása (Lapszemle)114
Tanúk megfigyelőképességének kísérleti tesztmódszerrel történő ellenőrzése (Lapszemle)117
A tanú vallomástételi képességének előzetes ellenőrzése és értékelése (Lapszemle)120
A rendőrségi kihallgatásról (Lapszemle)121
A gyújtogatók személyisége és motívumai (Lapszemle)124
Nádor György: Az ifjúságról szóló törvény végrehajtásának helyzetéről (Interjú)32
Dr. Kovács Lajos: A fiatalkori bűnözés Szeged város közvéleménye tükrében57
Dr. Szabó András: A fiatalkorúak csoportos bűnözéséről és a galeriképződés folyamatáról (Könyvszemle)109
Lukács Kálmán: Személyiségvizsgálat fiatalkorúak által elkövetett bűnügyben94
Toronyi Tibor: A személyiség megismerésének feltételei a fiatalkorúakkal szembeni eljárásban67
Dr. Tóth Péter: A családi környezet és az iskolai végzettség vizsgálata fiatalkorú elkövetők körében86
Dr. Árvay József: A környezettanulmány a fiatalkorúak bűnügyeiben27
Dobay József: A belügyi osztályfőnöki órákról a tanulók szemével51
Dr. Sereg József: Pedagógusvélemény a belügyi témájú középiskolai osztályfőnöki órákról59
Hegedűs Istvánné: A Fiatalkori bűnözés című kiállítás megszervezéséről és bemutatásáról79
A fiatalkori bűnözés megelőzési rendszere (Lapszemle)118
A gyermek- és ifjúsági bűnözés területén érvényesülő új munkarendszerről119
A fiatalkori bűnözés elleni harc (Lapszemle)121
Kiskorúak és fiatalkorúak kihallgatásának vizsgálati-pszichológiai sajátosságai a hamis tanúzással kapcsolatos ügyekben (Lapszemle)119
Fiatalkorúak csoportosulásának fokozott ellenőrzése (Lapszemle)117
Gyermekkorúak által elkövetett büntetendő cselekmények hatékony üldözése és megelőzése egy nagyvárosban (Lapszemle)115
Aszociális szülők gyermekeinek aszocialitása (Lapszemle)118
A kriminalitás nem örökölhető! (Lapszemle)124
Fiatalkorú gyilkosok (Lapszemle)124
Fiatalkorú elítéltek szüleinek bevonása a nevelő munkába (Lapszemle)118
Fizikai igénybevétel, mint a fiatalkori bűnözés leküzdésének módszere (Lapszemle)120
A fiatalkorúak bűnözése elleni küzdelem a Szovjetunióban (Lapszemle)114
Dr. Csendes Károly: A cigánylakosság bűnözésének társadalmi problémáiról9
Bognár Ferenc: A Zala megyében élő cigánylakosság helyzete és bűnözéseben való részvétele57
Dr. Sajti Imre - Fekete Béla: A cigánylakosság bűnözésének helyzete Békés megyében58
Kerezsi Tamás: A cigányság helyzete és bűnözése Szabolcs-Szatmár megyében68
Dr. Madách Olivér - Fehér Lajos: A cigánybűnözés felszámolását akadályozó tényezők48
Mikor oldjuk meg alapvetően a cigánykérdést? (Lapszemle)117
Dr. Szuchovszky Gyula: Az 1971. évi budapesti rendkívüli halálozásokról77
Az idős emberek mint a családi bűnözés áldozatai (Lapszemle)25
A tömegtájékoztató munka további fellendítése (Lapszemle)117
A kriminológiai tudományos kutatások programja (Lapszemle)113
A nyelv helyessége és tömörsége az információcsere igazi feltétele (Lapszemle)118
A büntetlenül maradt bűncselekmények (Lapszemle)124
A börtön elrettentő hatásárjól (Lapszemle)123
Intézkedések a Szovjetunióban az alkoholfogyasztás mérséklésére (Lapszemle)113
Kezességvállalás és felelősség (Lapszemle)116
A társadalomellenes cselekmények üldözése (Lapszemle)117
Egy kriminológus a bűnözés helyzetéről (Lapszemle)118
Kábítószer-üldözés (Lapszemle)122
Az USA-ba irányuló kábítószer-csempészés (Lapszemle)119
A bűnözéstől való félelem egy kisvárosban (Lapszemle)121
A bűnmegelőzés szervezete az olasz nagyvárosokban (Lapszemle)120
Közvélemény-kutatás a fontosabb bűncselekmények súlyosságának megítélésére (Lapszemle)120
A müncheni olimpián elkövetett agresszióról (Lapszemle)123
Az Interpol évi közgyűlése (Lapszemle)122
Az Amerikai Egyesült Államok az 1970. évi bűnügyi statisztika tükrében (Lapszemle)121
Az amerikai rendőrség és a korrupció (Lapszemle)125
A Német Szövetségi Köztársaság 1970. évi bűnügyi statisztikája (Lapszemle)122
A bűnözés elleni harc hatékonyabbá tétele az NSZK-ban (Lapszemle)122
Az NDK és az NSZK bűnözésének összehasonlítása (Lapszemle)117
Az elemző tevékenység mint a lappangó bűncselekmények felderítésének módszerei (Lapszemle)116
A bűnözés megelőzésének egy hatékony módszere (Lapszemle)117
Közlekedésrendészet
Dr. Vágó Tibor: A közlekedési bűncselekmények új szabályozása17
Dr. Demeter András: A Büntető Törvénykönyv módosításával és kiegészítésével kapcsolatos közlekedésrendészeti feladatokról (Interjú)33
Gazsó Sándor: Zala megye közlekedésrendészeti helyzete9
Dr. Buncsák László: A főváros forgalmi rendjének szerkezeti és forgalomtechnikai fejlesztése24
A közelkedés biztonságának javítása társadalmi érdek (Szerkesztőségi cikk)3
Dr. Gaál János: Az alkoholos befolyásoltság vizsgálatának kikényszeríthetőségéről69
Az elsőbbségi helyzetben lévő gyalogosok elütéses baleseteinek szakértői vizsgálatáról28
Gonda Attila: A Kresz alkalmazási és értelmezési problémáiról41
Dr. Orosz Miklós: A Kresz értelmezési és alkalmazási problémáiról66
Dr. Irk Ferenc: A közúti forgalomellenőrzés néhány időszerű kérdéséről50
Dr. Makovecz István: Egy koordinált közúti gépjármű-ellenőrzés tapasztalatai80
Sipos István: A kiránduló útvonalak közlekedésrendészeti biztosításáról82
Gépkocsik légi ellenőrzése a Moszkva környéki közutakon (Lapszemle)115
Tasnádi József: Önfeljelentés vagy ténymegállapítás?62
Dr. Irk Ferenc: A közúti közlekedési balesetek helyszíni szemléinek néhány időszerű kérdése58
Pongor Sándor: A baleseti fotók és helyszínrajzok egységes kialakításáról86
Az autópályákról (Lapszemle)124
Légi mentőszolgálat az autópályán (Lapszemle)123
Dr. Gábor László: Dr. Viski László: Közlekedési büntetőjog című doktori értekezésének nyilvános vitájáról37
Pongor Sándor: A vádirat és a tárgyalás kitűzése nélküli bíróság elé állítás gyakorlata a közlekedésrendészetben70
Dr. Pelbárt Jenő: A tudomány és a nevelés eszközeivel a közúti közlekedés biztonságáért86
Korunk követelménye: a közlekedési tájékoztatás (Lapszemle)125
Fehér Imre: A gépjárművezetői igazolványok kicserélésének megszervezése Hajdú-Bihar megyében89
Holicza István - Csákvári Gábor: A gépjárművezetői engedélyek visszavonásának nehézségei66
Dr. Váry László: A gépjárművezetői engedélyekkel kapcsolatos intézkedések a bűnüldözési gyakorlatban78
Csiky Antal: Gépjárművezetők figyelemelterelésének baleseti veszélyei83
Villim András - Csáki László: A lovaskocsi-hajtók Kresz-vizsgáztatásának tapasztalatai Csongrád megyében92
Vályi Iván: A forgalomszámlálás szerepe a forgalomellenőrzésben84
Dr. Kiszely György - Dr. Halász Katalin - Dr. Bardócz László - Csáki László: A forgalomirányító rendőrök szénmonoxid elleni védelméről87
Dr. Juhász Károly: A közlekedési ismeretek oktatásának 100 éve79
Bábszínház a közlekedési oktatás szolgálatában (Lapszemle)124
Dr. Ternai Zoltán: A Ferodo féklassulásmérő használatáról62
Csáki László: A kerékpáros balesetek csökkentéséért Csongrád megyében64
Kiss István: A Balaton melletti közutak Somogy megyei szakaszának 1971. évi nyári forgalmáról67
Babos László: A vontatók és munkagépek problémája a közúti közlekedésben68
Csáki László: A személyes érdekeltség szerepe a közúti balesetek megelőzésében65
Halász Jenő - Polgárfi István: Nyomozási kísérlet szerepe egy közlekedési bűncselekmény bizonyításában99
Simon Imre: Segítségnyújtást elmulasztó, gázoló gépjármű leleplezése104
Bagin Dezsid: A Mongol Népköztársaság Közbiztonsági Minisztréiuma tevékenységéről és a szocialista országok belügyi szerveivel való együttműködésről41
A gépjárműlopások elleni harc megszervezése43
A román körzeti közlekedésrendészeti szervek beosztottai képzésének korszerű formái és módszerei47
A közúti közlekedési balesetek alakulása és a helyzet javítására tett intézkedések a Lengyel Népköztársaságban (1961-től 1970-ig)46
Rafael Balart Peréra: A nép mozgósítása a közúti közlekedési szabályok megszegése elleni harcra és a közlekedési fegyelem megszilárdítására52
Gyermekek a közúti közlekedésben (Lapszemle)121
Iskolás gyermekek közlekedési balesetei (Lapszemle)125
Orvosok és testi fogyatékosok kivételes helyzete a várakozási tilalmaknál (Lapszemle)122
URH-járőrgépkocsik automatikus helymeghatározása (Lapszemle)123
Merre tovább a közlekedésrendészeti munkában? (Lapszemle)124
Járműlámpák bizonyítékként való felhasználása (Lapszemle)126
Készpénz nélküli helyszíni bírságolás (Lapszemle)122
Új szervezet a közlekedési kihágások elbírálására (Lapszemle)120
Segíts a másiknak - partneri viszony a közlekedésben (Lapszemle)123
Közlekedési balesetnek álcázott élet elleni bűntettek (Lapszemle)124
A gépjárművezető kötelességei a jármű leállítása után (Lapszemle)125
A közúti közlekedés mint a modern bűnözés színtere (Lapszemle)123
Közrendvédelem
Solymosi József: A közrendvédelmi szolgálat aktuális kérdéseiről (Interjú)33
A közrend - a legfontosabb tisztség (Lapszemle)116
Szilvási Ferenc: Az ingázás problémái és csökkentésének lehetőségei a rendőri szolgálatban39
Petress István: A rendőrségről a rádiós-újságíró szemével57
Grexa Lajos: A járőr- és őrszolgálati szabályzat bevezetésének egyes tapasztalatai Nógrád megyében80
A járőr- és őrszolgálat szervezésének, irányításának és ellátásának Baranya megyei tapasztalatairól76
A járőrszolgálat operatív jellegének erősítése (Lapszemle)115
Az 1972. évi Müncheni Olimpiai Játékok előzetes rendőri biztosításáról (Lapszemle)121
Az illetékes kerületi szervek együttműködése és a megelőzés munkája (Lapszemle)117
A parancsnokság és a szolgálati ágak együttműködése (Lapszemle)117
Új, speciális csoportok a Baden-Württemberg-i rendőrségnél (Lapszemle)121
Dr. Horváth István: A rendőri intézkedések és a bűnmegelőzés74
A rendőri intézkedés pszichológiai aspektusai (Lapszemle)122
Békési József: A területzárással és ellenőrzéssel végrehajtott operáció megszervezése72
Bognár Árpád: Gondolatok az operáció megszervezéséről72
A tömeges rendzavarás problémáiról (Lapszemle)116
A ló a rendőrségi szolgálatban (Lapszemle)123
Dr. Orosz Miklós: Az előállítás néhány vitás kérdése56
Szobonya József: Ittas személlyel szembeni rendőri intézkedések egyes problémái68
Dr. Gaál János: Az alkoholos befolyásoltság vizsgálatának kikényszeríthetőségéről69
A rendőri felszólítás és jogkövetkezményei (Lapszemle)119
A rendőrség fellépése a túszokat fogva tartó bűnözőkkel szemben (Lapszemle)118
Dr. Konczer István - Dr. Csiba Istvánné: A népligeti galeri felszámolása a közrendvédelmi szolgálat segítségével91
Mátyás József - Duray Ferenc: Egy tragikus kimenetelű lakóháztűz életmentési és oltási munkálatai74
A holland rendőrség (Lapszemle)118
Polgári önvédelem a bűnözés ellen az USA-ban (Lapszemle)123
Válságban az angol rendőrség (Lapszemle)122
Határőrség
Gém László: A politikai, társadalmi és közéleti aktivitásról10
Nyiri Lajos: Az imperialista fellazító politika megjelenési formái és az ellene folytatott tevékenység tapasztalatai a határőrségnél83
Keserü István: Tervek és elképzelések a diverziós-felderítő erők alkalmazására az imperialista hadseregekben87
Hajdu János: A végrehajtó szolgálat ellenőrzése a határőr-őrsökön78
Fekete János: A határőr egységek ellenőrző tevékenységének tervszerűsége sé igényessége79
Erdős Sándor: Az erők és eszközök alkalmazásáról61
Varga László: A határőr járőrszolgálat ellenőrzésének hatékonyságáról69
Csele József: A határőr egységek ellenőrző tevékenységéről63
Németh János: A szállítmányozó plombák ellenőrzéséről82
Zentai József: Bűnüldözés és határőrizet62
Békési József: A területzárással és ellenőrzéssel végrehajtott operáció megszervezése72
Nagy Albert - Dr. Terényi György: A becsületbíróságok működésének tapasztalatai a határőrségnél77
Hajdu János: Az újonc határőrök nevelésének kezdeti lépései a határőr őrsökön81
Hajdu János: A határőr őrsparancsnokok és beosztottaik közötti kölcsönös bizalom kialakítása92
Eszes Ferenc: A rendszeres hatásvizsgálat jelentősége és módszerei a politikai nevelő munkában10
Szabó József: Az erkölcsi normák értelmezéséről és megvalósításáról63
Mányoki László: A jogtalanul szerzett útlevelekkel való visszaélésekről83
Németh János: Kulturált magatartást az idegenvforgalom ellenőrzésében80
Németh János: A sorállomány és az útlevélkezelés82
Székely János: Kifelé irányuló határsértő elfogása82
Szemenyei Pál: Egy embercsempész banda leleplezése87
Pauló Mihály: A határőr hagyományok ápolásáról79
Tűzrendészet
Dr. Farkas György: A tűzoltóság tanácsi irányításának néhány kérdéséről15
Mátyás József - Duray Ferenc: Egy tragikus kimenetelű lakóház életmentési és oltási munkálatai74
Vágvölgyi József: A Kaposvári Állami Gazdaság zárványpusztai tűzesete96
Vezetéselméleti, pedagógiai, személyügyi, anyagi
Soczó József: A személyzeti munka új rendjéről (Interjú)30
Makádi János: A Belügyminisztérium műszaki fejlesztésének néhány kérdéséről (Interjú)36
Dr. Lendvai József - Bajkán Mihály: A szervezési állománytáblázatról és a munkaköri nomenklatúráról47
Bajkán Mihály: A belügyi munkaerő-szükségletek keletkezésének és megoldásának néhány kérdése40
Lukács József: Az utánpótlási és iskoláztatási tervek szerepe, jelentősége a kádermunkában21
Dr. Timár Sándor: A képzési feladatokkal összefüggő káder- és személyzeti munkáról78
Hegedüs Istvánné: A Fiatalkori bűnözés című kiállítás szervezéséről és bemutatásáról79
Major János: A területi lőkiképzés javításának lehetőségeiről92
Varga Lajos: A BM-iskolák testnevelési kiképzésének problémáiról63
Világnézeti nevelés és képzés a rendőri szakiskolán (Lapszemle)115
Az angol rendőri főiskola munkája (Lapszemle)117
A katonai vezetés bevált alapelvei (Lapszemle)119
Oktató tiszthelyettesek (Lapszemle)115
Kovács V. László: A fegyveres erők és testületek újítómozgalmának tapasztalatairól66
Slezák Imre: Magángépkocsik szolgálati célra való igénybevételéről44
Dr. Magyar István: A gépkocsiellátás fejlesztési lehetőségeinek hatékonysági elemzése54
Endrődi Ferenc: A szolgálati gépjárművek technikai ellátottságáról67
Lapszemle
Annales Internationales de Criminologie
Áruházi lopások120
Archiv für Kriminologie
Textilnyomok a köröm alatt123
Bezpecnost
Mikor oldjuk meg alapvetően a cigánykérdést?117
Gékocsik légi ellenőrzése a Moszkva környéki közutakon115
Bulletin-Bonn
A bűnözés elleni harc hatékonyabbá122
Crime and Delinquency
Fizikai igénybevétel, mint a fiatalkori bűnözés leküzdésének módszere120
A bűnözéstől való félelem egy kisvárosban121
Ceskoslovenská Kriminalistika
A fiatalkori bűnözés megelőzési rendszere118
Deutsche Polizei
Kábítószer - az ifjú nemzedék rákja124
Az utóbbi évek társadalmi változásai és a bűnözés125
Jobb bűnüldözést!123
Új módszerek az Amerikai Egyesült Államokban az üzleti lopások leküzdésére119
Die Polizei
Az idős emberek mint a családi bűnözés áldozatai125
Polgári önvédelem a bűnözés ellen az USA-ban123
URH-járőrgépkocsik automatikus helymeghatározása123
A rendőrség fellépése a túszokat fogva tartó bűnözőkkel szemben116
Az NDK és az NSZK bűnözésének összehasonlítása117
Die Volkspolizei
A feljelentés büntetőeljárási jelentősége114
Világnézeti nevelés és képzés a rendőri szakiskolán115
A tömegtájékoztató munka további fellendítése117
Személyi törzsszám bevezetése az NDK-ban119
A járőrszolgálat operatív jellegének erősítése115
A katonai vezetés bevált alapelvei119
A rendőri felszólítás és jogkövetkezményei119
Oktató tiszthelyettesek115
Der Spiegel
A müncheni olimpián elkövetett agresszióról123
Forum der Kriminalistik
Az illetékes kerületi szervek együttműködése és a megelőzés munkája117
Gyors és alapos munkát az eltűnések nyomozásánál118
Nem-meghatározás vérfoltból114
A nyomozási terv az ésszerű kriminalisztikai munka alapja116
Fiatalkorúak csoportosulásainak fokozott ellenőrzése117
Gyermekkorúak által elkövetett büntetendő cselekmények felderítésének módszere115
Az elemző tevékenység mint a lappangó bűncselekméynek felderítésének módszere116
A bűnözés megelőzésének egy hatékony módszere117
Aszociális szülők gyermekeinek aszocialitása118
Fiatalkorú elítéltek szüleinek bevonása a nevelő munkába118
A visszaesők által elkövetett bűncselekmények nyomozásának néhány kérdéséről116
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Válságban az angol rendőrség122
In slujba Patriei
A fiatalkori bűnözés elleni harc121
A törvények ismertetése és népszerűsítése121
Védjük a magángazdaságokat tűzkár ellen122
Journal of the Forensic Science Society
Járműlámpák bizonyítékként való felhasználása126
A fényképész szerepe126
Autómotorolajok és kapcsolatos anyagok lumineszcenciájának jellege és bizonyító értéke126
Kriminalistik
A súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos bejelentésekről119
Ritkán előforduló nyomok121
Egy a huszonháromból122
A rendőrség és a komputer - ezúttal más szemszögből119
A csendes halál120
Az Interpol évi közgyűlése122
A Német Szövetségi Köztársaság 1970. évi bűnügyi statisztikája122
A rendkívüli haláleset123
A szakértői, különösen az írásszakértői munka hibalehetőségeiről125
A rendőrségi kihallgatásról121
Kábítószer-bűnözés122
Az önkiszolgáló üzletből való lopás mint pedagógiai probléma123
Vízi holltest azonosítása lakáskulcs alapján124
A kriminalitás nem örökölhető!124
Fiatalkorú gyilkosok124
Új, speciális csoportok a Baden-Württemberg-i rendőrségnél121
A lőfegyverhasználat bizonyításának hibalehetőségei122
A bolti lopás122
Az USA-ba irányuló kábítószer-csempészés119
A gyújtogató személyisége és motívumai124
Kriminalisticky Sbornik
A gyermek- és az ifjúsági bűnözés területén érvényesülő új munkarendszerről119
A tömeges rendzavarás problémáiról116
A visszaeső bűnözés elleni küzdelem117
Új módszerrel elkövetett lakásbetöréses lopás118
L'Année Sociologique
Közvélemény-kutatás a fontosabb bűncselekmények súlyosságának megítélésére121
Le Monde
Az amerikai rendőrség és a korrupció125
Národni Vybory
A társadalomellenes cselekmények üldözése117
Neue Justiz
A fiatalkorúak bűnözése elleni küzdelem a Szovjetunióban114
Newsweek
Az új amerikai kémstílus124
Novoje Vremja
Miért kezdett el beszélni a hallgatag "szürke tábornok"?115
Öffentliche Sicherheit
Az Amerikai Egyesült Államok az 1970. évi bűnügyi statisztika tükrében121
Produktív ügyvitelszervezet az Osztrák Szövetségi Belügyminisztériumban121
Készpénz nélküli helyszíni bírságolás122
Az 1972. évi Müncheni Olimpiai Játékok előzetes rendőri biztosításáról121
Pentru Patrie
Lőfegyverek akusztikai azonosítása120
Univerzális riasztóközpontok121
Pogranicsnik
Céltudatosabb tervező munkát!115
Polizei Technik Verkehr
A fényképezéssel elkészített baleseti helyszínrajz123
A rendőrség szeme mindent lát!124
Bábszínház a közlekedési oktatás szolgálatában124
Gyermekek a közúti közlekedésben121
Orvosok és testi fogyatékosok kivételes helyzete a várakozási tilalmaknál122
A vérvétel optimális ideje tovább szűkíti a hibalehetőségeket125
Segíts a másiknak - partneri viszony a közlekedésben123
Közlekedési balesetnek álcázott élet elleni bűntettek124
A gépjárművezető kötelességei a jármű leállítása után125
Korunk követelménye: a közlekedési tájékoztatás125
A közúti közlekedés mint a modern bűnözés színtere123
Az autópályákról124
Iskolás gyermekek közlekedési balesetei125
A ló a rendőrség szolgálatában123
Légi mentőszolgálat az autópályán123
Színes rendőrautók?124
Pravda
A társadalmi haladás és a jogrend114
Intézkedések a Szovjetunióban az alkoholfogyasztás mérséklésére113
Problemy Kryminalistyki
Mechanoszkópiai vizsgálatok a gazdasági bűncselekmények területén120
Tanúk megfigyelőképességének kísérleti tesztmódszerrel történő ellenőrzése117
Következtetések a helyszíni szemle eredményeiből118
Revue de l'Institut de Sociologie
A büntetlenül maradt bűncselekmények124
Párizs bűnözése125
A bűnöző galeri kialakulása125
Revue de la Police Nationale
A rendőrség kutyás járőrei és a prevenció124
Revue internationale de Criminologie et de Police Technique
Néhány megjegyzés a prostitúcióról125
Kromoszómák és a bűnözés kapcsolata122
Revue Internationale de Police Criminelle
Az igazságügyi odontológia123
Fényképezés és a rendőrség123
A bűnmegelőzés szervezete az olasz nagyvárosokban120
Scienteia
A jogrendet csak a törvény fegyvereivel szabad védeni114
Sluzba MO
A rendőri intézkedés pszichológiai aspektusai122
A nyelv helyessége és tömörsége az információcsere igazi feltétele118
Szovjetszkoje Goszudarsztvo i Pravo
A kriminalisztika elmélete fejlődésének útjai112
A tárgyi bizonyítékok természete113
A szovjet jog szocialista internacionalizmusa és a törvényesség egysége a Szovjetunióban113
Szovjetszkoje Juszticija
Személyazonosítás hang alapján116
Az ügy pótnyomozásra való visszaküldése az előkészítő ülésről115
A bűnözés elleni harc fő iránya napjainkban - a bűnmegelőzés114
Szovjetszkaja Milicija
A kriminológiai tudományos kutatások programja113
A statisztika vezető szerepe113
A parancsnokság és a szolgálati ágak együttműködése117
Szocialisztycseszko Pravo
A nyomozó szervek által végzett operatív-köröző tevékenység és a nyomozás elhatárolása116
Élő személy felismertetésének taktikája az előzetes eljárás során117
Az alkoholkoncentráció mennyiségi és minőségi meghatározásának gyakorlati lehetőségei vér és vizelet tekintetében120
Kiskorúak és fiatalkorúak kihallgatásának vizsgálati-pszichológiai sajátosságai a hamis tanúzással kapcsolatos ügyekben119
A tanúkihallgatás nevelő és megelőző hatása120
A szembesítés egyes sajátosságai119
A tanú vallomástételi képességének előzetes ellenőrzése és értékelése120
A tudományos munkaszervezés egyes kérdései a vizsgáló munkájában120
Szocialiszticseszkaja Zakonnoszty
A Belügyminisztérium szerveinek feladatai az SZKP XXIV. kongresszusának szellemében113
Videomagnetofon a vizsgálói munkában115
A védő részvétele az előzetes vizsgálatban115
Kriminalisztikai odorológia115
A bűncselekmény elkövetési módjáról szóló kriminalisztikai tanítás113
A gyanúsított beszámítási képességének meghatározása114
The Journal of Forensie Sciences
Lövési maradványok gyors kimutatása atomabszorpció és neutronaktivációs elemzés útján126
Hisztokémiai változások mint bőrégések ante mortem eredetének bizonyítékai126
The Polizei Journal
A közrend - a legfontosabb tisztség116
Az angol rendőri főiskola munkája117
A holland rendőrség118
A börtön elrettentő hatásáról123
A tudomány és a bűnügyi nyomozás119
Egy kriminológus a bűnözés helyzetéről118
A rendőri munkát befolyásoló környezeti feltételek125
Traffic Quarterly
Merre tovább a közlekedésrendészeti munkában?124
Új szervezet a közlekedési kihágások elbírálására120
Trybuna Ludu
Kezességvállalás és felelősség116
Vjesnik u Srijedu
Beszélgetés a jugoszláv állambiztonsági tanács titkárával117
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem