Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Debreceni Agrártudományi Egyetem 125 éve II.

Szerző

Kiadó: Debreceni Agrártudományi Egyetem
Kiadás helye: Debrecen
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 688 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-7177-35-3
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal, táblázatokkal illusztrált. A könyv 670 példányban jelent meg.

Előszó

A Debreceni Agrártudományi Egyetem 1992. szeptember 8-án nyitotta meg a 125. - jubileumi tanévet. A gazdag és változatos múltra visszatekintő, egykori kiemelkedő professzoraira, tanáraira, tudós... Tovább

Tartalom

Jubileumi Tanévnyitó 1992 - 93
Dr. Loch Jakab: egyetemi tanár rektor tanévnyitó beszéde
Dr. Szőke Károly: helyettes államtitkár üdvözlő beszéde
Dr. Láng István: akadémikus az MTA főtitkára üdvözlő beszéde
Nyrzinski professzornak a Lublini Agráregyetem rektorának a külföldi
egyetemek nevében tartott beszéde
Jerzy Fabiszevski professzornak a Wroelavi Egyetem képviselőjének
beszéde
Dr. Kocsis Károly: a Gödöllői Agrártudományi Egyetem rektorának,
a Magyar Rektori Konferencia elnökének köszöntő beszéde
Jubileumi Tudományos Szimpózium 1868 - 1993 1
Bevezetés
Dr. Medgyaszay László államtitkár Földművelésügyi Minisztérium
A megújuló magyar mezőgazdaság
Dr. Király Zoltán: akadémikus
A növényvédelem jövője Magyarországon
Dr. Loch Jakab: egyetemi tanár, rektor
A kutatások múltja, jelene és jövője a Debreceni Agrártudományi
Egyetemen
Bublot, G.
Present and future of family farms in EC countries
A családi vállakózások jelene és jövője az EK országaiban
Johnson, S.R.
Industrial policy and farm programs and agricultural policy in the United
States
Az Egyesült Államok agrárpolitikája
Dr. Varga Gyula:
A Magyar mezőgazdaság átalakulása, az új üzemi-vállalati szerkezet
kialakulása
The transformation of the Hungárián agriculture, the establishment of
the new firm structure
Summerfield, RJ. - Ellis, R.H.
Crop productivity in changing climates
A változó éghajlat hatása a növénytermesztés produktivitására
Schön, H.
Landtechnische Forschung in Gegenwart und Zukunft
Mezőgépészeti kutatások ma és a jövőben
Dr. Kaim, E.
Zuchtprogramme für Milchrinder und Schweine
Tejelőtehenek és sertések tenyésztési programja
Técsi János - Balogh Ádám:
A hústermelés és feldolgozás helyzete és kilátásai
The position and prospects of meat production and processing in
Hungary
I. Szekció: 91
Alkalmazkodó növénytermesztés
Bocz Ernő:
A debreceni növénytermesztési kutatások története
History of plánt production researches in Debrecen
Loch Jakab- Kiss Szendille- Jászberényi István- Vágó Imre
Az agrokémiai kutatások eredményei és felhasználásuk az alkalmazkodó
növénytermesztésben
The results and feasiblity of agrochemical researches in sustainable
crop production
Helmeczi Balázs- Kátai János:
A talaj, a talajclet és az alkalmazkodó növénytermesztés
Soil, soil-life and adaptable crop production
E. Przemeck
Umweltschonende Mineraldüngung: Möglichkeitcn und Anforderurigen
Környezetkímélő műtrágyázás: Lehetőségek és követelmények
VJ.G. Houba- I. Novozamsky
The importance of uniform soil analyses
Az egységesített talajvizsgálatok jelentősége
Nyíri László- Blaskó Lajos- Balogh István
Kedvezőtlen fizikai és kémiai tulajdonságú talajok tápanyaggazdálkodási rendszerének továbbfejlesztésére folytatott kutatások főbb eredményei
Main results of reseraches dealing with development of nutritive material
management system of soils with unfavourable physical and chemical
properties
Győri Zoltán- Kovács Béla- Lányi András- Nagy János- Loch JakabRuzsányi László
Elemforgalmi vizsgálatok eredményei a növénytáplálásban
Results of examination on element balance in plánt nutrition
Szász Gábor:
A fenntartható növénytermesztés és a prognosztizált éghajlatváltozás
kapcsolata
The relationship between sustainable crop production and prognosed
climatic changes
A. Falisse
Up-to-date problems of plánt cultivation in EC countries
A növénytermesztés aktuális kérdései az EGK országaiban
M. Demo- A.Streadanská- V.Zvalo
Efficiency of energy in different crop rotations
Az energia hasznosulása a termesztési változatokban
Menyhért Zoltán:
A növénytermesztés feladatai az átalakulás időszakában
(A kukorica példáján szemléltetve)
The tasks of plánt production in the time of agricultural transformation
Kismányoki Tamás:
Szervesanyaggazdálkodás és növényi produkció
Organic matter managcmcnt and plánt production
Lánszki Imre- Szarukán István- Deli József- Kövics György - Lesznyák Mátyás:
A növényvédelem szerepe az alkalmazkodó növénytermesztésben
The role of plánt protection in adaptable crop production in Hungary
Erdei Péter:
A fajta és a technológia szerepe a növénytermesztésben
The role of variety and technology in plánt production
Berzsenyi Zoltán:
Producióbiológiai vizsgálatok a kukorica termesztésben
Production biological examinations in maize production
Hodossi Sándor:
Példa a szoláris energia zöldséghaj tatásban történő hasznosítására -
- perforált termoplasztil^us müanyagfóliával történő növénytakarással
The efficiency of solar energy in vegetable production
A.Fábry-J. VasSak
Az oldajnövények termesztésének főbb kérdései
Major issues of production of oil crops
Ruzsányi László- Sárvári Mihály- Nagy János- Pepó P.- Lesznyák Mátyásné- Huzsvai László:
Termesztési tényezők szerepe az alkalmazkodó növénytermesztésben
The role of cultivation factors in adaptable plánt production
J. Petr
Energy Balance of wheat growing
A búzatermesztés energia mérlege
I. Szekció poszterei 231
Balogh István:
Savanyú erdőtalajok kémiai javítását és nedves&égs/abályozását
biztosító eljárás
Method for improvement of chcmical properties and watcr régime
of the acid brovvn forest soils
Nyakas Antónia:
Xeromorfizmus a pázsitfűfélék (Poaceae) családjában
Xeromorh caracters in the family of poaceae
Blaskó Lajos- Zsigrai György:
Műtrágyázási kutatások néhány eredménye réti csernozjom talajon
Somé results of fcrtilization researches in meadow chernozem soil
Csontos György- Nemeskéri Eszter- Pepó Pál- Pepó Péter:
A biológiai, ökológiai, termesztési tényezők és a termésminőség
kapcsolata
lnterrelationship of biological, ecological, cultivation factors and product
quality
Daróczi Mihály:
A csemegekukorica agrotechnikájának fejlesztése
The developincnt of sweet-corn agrotechnics
Fazekas Miklós- Chrappán György:
A harvade 25 F hatásának vizsgálata különböző hímsteril cirokvonalak
(Sorghum Bicolor) vízleadó képességére
Examination of the effect of Harvade 25 F on water losing capacity of
different inale - sterilé sorghum linc (Sorghum Bicolor)
Fazekas Miklós - Chrappán György - Zsigrai György - Németh István:
A fénymag agrotechnikai elemeinek korszerűsítése, hatása a terméseredményekre
Mqdernization of agrotechnical elements of canary-grass production and
its effects on yields
Iszályné Tóth Judit - Kruppa József:
A DATE-kutató központjában folyó növénynemesítés eredményei
Current plánt breeding results in the Research Centre of the
Debrecen Agricultural University
Kapocsi István - Csontos Imre - Bene Sándor:
Szervesanyagtartalmú melléktermékek mezőgazdasági hasznosítási
lehetősége
Ágricultural utilization possibilities of by-products with organic matter
content
Lazányi János - Vass Eulália - Márton Árpád:
A fenntartható talajhasználat módszereinek tanulmányozása a Westsik
vetésforgó kísérlet eredményei alapján
Study of sustainable land use on the basis of the results of the westsik
crop rotation experiment
Mándi Lajosné - Dobránszki Judit - Magyarné Tábori Katalin:
In vitro gumóelőáállítás, mint a vírusmentes vetőgumótermesztés egyik
módszere
In vitro tuber production, as a method of producing virus-free tubers
Nagy János - Sárvári Mihály:
Fajtaspecifikus kukoricatermesztési technológiák továbbfejlesztése
Further development of hybrid specific maize production technologies
Pepó Pál- Pepó Péter
A mutációs kukorica nemesítés új irányai
Directions of mutation in maize breeding
Ruzsányi László - Nagy János - Pepó Péter - Sárvári Mihály:
A gabonafélék trágyareakciója a tiszántul eltérő tájkörzeteiben
Fertilizer response of generál species in different regions of Trans-Tisza
Ruzsányi László - Pető Károly:
A termesztési eljárások, a csapadék és a talajnedvesség kapcsolata
Interrelationship of agrotechnical procedures, precipitation and
soil-moisture
Sárvári Mihály:
Káliumműtrágyázás hatása a kukorica termésmennyiségére és minősegére
The effect of potassium fertilization on the quantity and quality of maize
Szabó András:
Csernozjom és szikes talajok protozoológiai (Ciiiata) kutatásának eredményei
Results of the protozoology (Ciiiata) researchs in the chernozem and alkaline
soils
Szabóné Komlovszky Ildikó:
Biológiai szabályozás a természetben: atkák (Acari)
Biological control in nature: Mites (acari).
Szabóné Komlovszky Ildikó - Laudai Béla - Litkei Júlia - Bukovinszkyné Gajzer Gyöngyvér:
A környezetgazdálkodás alapján képező integrált növényvédelem ökológiai
alapjainak oktatása a szarvasi MVK karon
Education methodology and technique of ecological principles of integrated
plánt protection at Debrecen Agricultural University, Faculty of Agricultural
Water and Evironmental Management, Department of Biology
II. Szekció: 279
Szaporaság és minőség az állattenyésztésben
Veress László - Tasi Zsolt - Kovács Zoltán - Kovács István:
Az ellési időközök csökkenésének jelentősége tejelő teheneknél
The importance of decreasing the calving intervals of dairy cattle
Veress László- Kovács Zoltán- Komlósi István
Az ellési intervallum alakulását befolyásoló hatások vizsgálata két merinó
fajtaváltozatban
Investigation of the effects influencing the lambing interval in two merino
strains
Szovátay György - Herold István:
A szaporaság növelésének higiéniai és takarmányozási vonatkozásai
Hygienical and feeding relations of fecundity increase
Vinczeffy Imre - Nagy Géza:
Természetes állattartás lehetősége
A possibility for natural animal kecping
J.B. Owen
The feeundity gene and its exploitation in inereasing sheep production
efficiency
A "szaporaság" gén és ennek kiaknázása a juh eredményességének növelése
érdekében
W. Neumann
Internationale Entwicklungstendenzen bei Fleischrindrassen unter besonderer
Berücksichtigung der Fleischqualitát
Európa húsmarha tenyésztésének újabb eredményei
E. Kallweit
Objective measurement of meat quality
A hús minőségének meghatározása
V. I. Glazko
The problems of effective uses of genetic markers in the service of animal
breeding
A genetikai markerek használata az állattenyésztésben
J. D. Leaver
Review of milk production in Great Britain
A brit tejtermelés áttekintése
Mitlasovszky Imre
Állattenyésztés és élelmiszer-feldolgozás néhány időszerű kérdései a
Tiszántúlon
Somé current issues of the development of livestock farming and food
processing in the east of Tisza region
Mile Sándor:
A tejipar termelési, értékesítési kilátásai, megújulási lehetőségei a
Tiszántúlon
Production and marketing perspectives and new possibilities in the milk
industry of the trans-Tisza region
R. Niznikowski
The experiments concerning the improvement of prolicacy in polish sheép
breeding
Kísérleti eredmények a termékenység növelésére a lengyel juhtenyésztésben
Mucsi Imre:
A szaporulat növelésének lehetőségei a juhtenyésztésben
Possible improvements in sheep prolificacy
Mihók Sándor - Magyar Károly:
Célpárosítás és mesterséges termékenyítés a minőségi lótenyésztésben
Mating for selection and artificial insemination in quality horce breeding
Dobrai Lajos - Pócsi László:
Magyarország halászata és lehetőségei
Fish-farming in Hungary and its possibilities
Takács Tibor
Hozamfokozók az állattenyésztésben
Growth promoters in animal husbandry
II. Állattenyésztési szekció poszter előadásai 377
Béri Béla:
A nagy tejtermelőképességű tehenek tőgyhigiéniájának kérdései
Hygienic problems of the udder of high-lactating cows
Bodnár Károly:
Ondóhoz kevert koffein hatása a termékenyülésre és az utódok ivararányára húsnyúlállományban
Dunka Béla:
Hortobágyi Nemzeti Park
"Hortobágy" National Park
Jávor András - Kavaleczné Sás Gyöngyi - Kovács Zoltán:
Tejelő keresztezések a juhtartásban
Breeding ewes for high milk production
Juhász Lajos:
Hatékony, környezetbarát madárriasztás halastavakon
Effective, environment-friendly bird-alarming at fish-ponds
Kavaleczné Sás Gyöngy - Jávor András - Kovács Zoltán:
A genotípus és. néhány környezeti tényező befolyása a juhok
tejtermelésére
The effects of genotype and somé environmental conditions on the milk
production of ewes
Magyar Károly:
Laparoszkóp alkalmazása a juhtenyésztésben
The role of laparascopy in sheep breeding
Müller Ferenc:
Holtágak halászati hasznosítása
Utilization of backwaters by fisheries
Palotás Gábor - Pataky Károly - Juhász Lajos - Szendrei László:
A mező-, erdő- és vadgazdálkodás, valamint a természetvédelem
kapcsolata Tiszántúlon
The connectioii of nature-conservation with agriculture, forestry
and wildlife management in Tiszántúl
Palotás Gábor - Almássy Károly:
Nagyvadfajok élőhelyfoglalása és migrációja a Közép-Tisza mentén
Habitat-Stocking and migration of big game species along river Tisza
Sófalvi Ferenc:
Kendermagos magyar tyúkállomány géiiveszteség nélküli megőrzése
Maintenance of the hungarian speckled Hens without genetic defect
Szabó Péter:
Sertésfarm Phare támogatással
Hog farm sponsored by Phare
Szabó Péter:
Tömegtakarmányok újszerű felhasználása a sertéstartó üzemekben és
farmgazdaságokban
New method of making use of fodder crops on hog farms
Szendrei László:
Fogoly (Perdix perdix L.) élőhelyjavítási lehetősége agrokulturákban
The possibilities of partridge-habitat improvements in agricultural areas
Végh János - Csaholczi László:
A szapora merinó fajta tartástechnológiai és érdekeltségi rendszere a
csengeri szövetkezetben
The housing technology of the merino-breed and the incentive systcm in
"Csenger" cooperative farm
Kovács Alfréd - Szűcs Endre:
A főbb meteorológiai tényezők hatása a limousin növendékbikák hizlalási
teljesítményére
Effect of meteorological factors on the fattiening performance of limousin
young bulls
Szekcióülések
III. Szekció: 423
Az átalakuló mezőgazdaság közgazdasági kérdései
Vadász László
A vállalati gazdaságtan irányzatainak fejlődése a mezőgazdaságban
New tendencies of farm-economy in agriculture
Lakatos Dénes - Zajácz Gizella:
A mezőgazdasági vállalkozás gazdasági környezete
The economic environment of the agricultural enterprise
Pfau Ernő:
A termelési alapok pénzügyi helyzete és fejlesztésük feltételei különös
tekintettel az átalakulásra
The financial position and conditions of production development with
especial emphasis on transformation
Kozma András:
Számvitel az új tipusú mezőgazdasági vállalkozások szolgálatában
Accounting in the service of new-type agricultural ventures
Nemessályi Zsolt:
Az ágazati gazdálkodás feltételei a magyar és az amerikai mezőgazdaságban
Conditons of the farm enterprises management in the Hungárián and American
agriculture
Ertsey Imre:
A magyar mezőgazdaság versenyképességének elemzése egy konkrét példa
alapján
Analysis of the competitiveness of the Hungárián agriculture based on a real
example
Kabat L.
New agricultural policy in Slovakia
Új mezőgazdasági politika Szlovákiában
Jannermann, G.- Jahnke, D.
Betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte im Strukturwandel der
Landwirtschaft
Structural changes of agriculture from economic aspects
Tóth László:
Az agrárstruktúra átalakításának európai peremfeltételei
Marginal conditions of agricultural transformation in Europe
Fehér Alajos - Kurucz Gyula:
A talajhasználat és melioráció helye, szerepe az átalakuló mezőgazdaságban
The position and role of the land use and amelioration in the changing
agriculture
Búzás Gy.
A vállalati és a termelési struktura változásának tendenciái nyugat-Dunántúl
mezőgazdaságában
Tendencies of firm and productional structure changes in the farming of
the west-transdanubian region of Hungary
Széles Gyula:
Az integrált élelmiszergazdaság űj lehetőségei a dél-dunántúlon az
Alpok-Adria együttműködés keretében
The new opportunities of the integrated food sector in the west-south
part of Hungary in the framework of the Als-Adriatic collaboration
Székely Csaba:
A mezőgazdasági üzemek létesítésének vállalatgazdasági problémái
Economic problems of the establishment of agricultural farms
Tenk Antal:
Egy szövetkezeti részvénytársaság két éve
A co-operative company of shareholders and its past two years
Lovas Imre:
Nagy térségek fejlesztésének befolyásoló tényezői és tervezési tapasztalatai
Influencing factors and planning experiences of the development of
large regions
III. Poszter, előadások 493
Bártfai Béla:
Az eltérő számviteli politika hatása a pénzügyi kimutatásokban, a brit
és magyar gyakorlat alapján
The effect of different accounting policies on the companies* financial
reports; comparison between the GAAP and the Hungárián accounting
practice
Bicsérdi Gyula:
Az állategészségügyi tevékenység ökonómiai vizsgálata
Economic analysis of veterinary work
Dombóvári Ella:
Ajánlások külföldi tőkebefektetések elősegítéséhez (francia példa alapján)
Recommendations to promote foreign capital investments
(Based on a French example)
Józsa Árpád:
A talajművelés és a talajművelési ráfordítások elemzése, értékelése
Analysis and valuation of soil eultivation and inputs
Kaiser Imre - Veszter Vilmos:
Az alakuló mezőgazdasági szaktanácsadás kezdeti tapasztalatai
Early experience of formalising agricultural extension services
Laczkó Tibor:
A magyar zöldségfélék exportpiacai, marketing menedzsmentje és a
vállalkozói tapasztalatok az átalakuló mezőgazdaságban
The export markéts of Hungárián vegetables, marketing management and
experiences of business people in changing agriculture
Makra Lászlóné:
Csongrád megye juhászati vállalkozásai a változó mezőgazdaságban
Sheep-farming enterprises in the changing agriculture in Csongrád county
Makra Lászlóné - Bicsérdi Gyula:
Szaktanácsadás területén szerzett tapasztalatok és a szaktanácsadásban
részt vevő vállalkozók főbb jellemzői
Experiences obtained in the field of extension service and features of
the enterprisers taking part in the extension service
Mónusné Goda Ágnes:
Vállalkozások menedzsmentje számítógépes rendszer segítségével
Enterprises management with computers
Nagy Tibor:
A tulajdonviszonyok átalakulásának hatása az állattartó telepek munkaszervezésére
Influence of ownership change on the organization of livestock
Nábrádi András:
Az élelmiszeripari melléktermékek ökonómiai értéke a takarmányozásba
The economic value of food-industrial by-products in feedstuff
Pethő Ferenc - Juhász József:
Különböző állománysűrűségű almaültetvények beruházási költségeinek
alakulása
Capital cost changes in apple plantations with different plánt densities
Posta László:
Földbérlet az Amerikai Egyesült Államokban és annak alkalmazási lehetőségei
hazánkban
Leasing of land in the united states of america, and its adoption possibilities
in our coutry
Szabolkcsik Katalin:
Különböző lucernatartósítási technológiák energetikai vizsgálata
Energetic consumption studies of different alfalfa preservation technologies
Szakály Zoltán - Keller Beáta:
Pasztőrözött tejféleségek élvezeti értékének fogyasztói megítélése önmagában, valamint a csomagolás és az ár ismeretében
Consumers* preferences of generál impression of different pasteurized milks
in itsel and in the knowledge of package and prices
Szolnokiné Karkus Mária:
Az iparsszerű mezőgazdaság által okozott környezeti ártalmak
Environmental damages caused by industrial agriculture
Kuti István - Szolnokiné Karkus Mária:
A környezetpolitikai célú adók lehetőségei a bioszféra rendezőelvei
alapján
New possibilities of eco-taxation adapted to the structure of the biosphere
Tarnóczi Tibor:
A méret és a gépesítettség kapcsolatának modellezése a mezőgazdasági
vállalkozásokban
Modelling of the farm size and the farm mechanization in the agricultural
enterprises
Tímár Vendel:
Az öntözés intenzív gyeptermesztés hatása a szervasmarhatartásra
Influcnce of intensive irrigational grass growing on cattle-breeding
Tóth László - Rácz András:
Vállalkozó tanüzemi gazdaságok
Entrepreneurial training farms
Tóthné Vályi Éva:
A mezőgazdasági nagyüzemek megváltozott szerepköre
Changed role of large-scale farms
Ujhely Mária:
Az oktatási módszerek és a tanterv fejlesztésének szükségessége a
magyar üzleti oktatásban
The necessity of curriculum and teaching methods development in
business education
IV. Szekció: 541
Környezetkímélő technológiák műszaki kérdései a mezőgazdaságban
Csizmazia Zoltán:
Emlékezés Göllner János (1871-1942) professzorra
In memóriám professor János Göllner (1871-1942)
J. Papesch
Rechnergestützte Maschineneinsatz und Maschinenbedarfsplanung
Computer-aided planning of machine employment and demand
Csizmazia Zoltán:
Az egyenletes műtrágyakijuttatás műszaki feltételei
Technical conditions of equalized fertilizer application
Szendrő Péter:
Az egyetemi szintű mezőgazdasági műszaki szakemberképzés helyzete
és fejlesztési irányai
The role and development of the university level agricultural engineering
education
Ulrich Klee
MeBtechnische Probleme bei der Realisierung von Automatisierungsstrukturen
in der mobilén Landtechnik
Meteorological problems in the realization of automated structures far mobile
farm machinery
Neményi Miklós:
A környezetszimulációs technika alkalmazása a környezetkutatásban
Environmental simulation technology for natural protecting researches
R. Rudolph
Erste Versuchsergebnisse zur Reduzierung des Herbizideinsatzes mittels
bedienarmer Maschinenführung am Beispiel der kombinierten Chemisch-mechanischen Zuckerrübenpflege
First results from studies on herbicide reduction by means of low-operation
machine control demonstrated on the example of combined chemical and
mechanical sugarbeet cultivation
Thyll Szilárd:
Meliorációs- és vízgazdálkodási beavatkozások környezetre és gazdálkodásra
gyakorolt hatása
The effect of amelioration and water management on the environment
Patay István:
Az alternatív energiaforrások mezőgazdasági felhasználásának lehetőségei
és korlátai
Possibilities and limits of the use of alternative energy sources in agriculture
Grasselli Gábor:
Gépesítési alternatívák az új tipusú mezőgazdasági üzemekben
Alternatives of mechanization in the new-type agricultural plants
Kosztyu János:
Friss istállótrágya intenzív komposztálása
Intensive compost production from fresh farmyard manure
Suller A.- Tóth Á
Új környezetbarát és energiatakarékos szálastakarmány vágószerkezet
New, environment-friendly and energy-saving cutting mechanism for
cutting green forages
László Alfréd - Béla Pályi:
Környezetkímélő növényvédelmi eljárások
Non-polluting plánt protective processes
IV. Szekció poszterei 615
Beer György - Janik József - Szijjártó Oszkár:
Számítógéppel támogatott gyártástervezésw (CAM) oktatásának
bevezetése
Introduction of CAM teaching
Beer György - Fiedrich Gellért:
Hidraulikus felvonók pneumatikus vezérlése
Pneumatic control of the hydraulic elevators
Hornyik Béla:
Korszerű meliorációs eljárások alkalmazása a mezőgazdasági üzemekben,
különös tekintettel a rendszeresen ismétlődő aszálykárokra
The application of up-to-date melioration techniques giving special
attention to periodically recurring droughts
Janik József - Szijjártó Oszkár:
Mezőgazdasági gépek komplex értékelési rendszere
Complex analysing system of agricultural machines
Kalácska Gábor:
Szemestermények és fémek kölcsönhatásának tribológiai vizsgálata
Tribological examination between grains and steels
Karácsonyi Zoltán:
Vizes élőhelyek kialakításának műszaki-tervezési kérdései természetvédelmi
területeken
Technical aspects of planning process of water-habitat rehabilitation on
Nature Protected Areas
Löffler László - Tamás János:
Oldatműtrágyázás csepegtetve öntöző berendezéssel
Fertigation by drip irrigation
Neményi Miklós - Sárkány Zoltán - Kacz Károly - Méhes László:
A barázdás öntözés hatékonyságának fokozása speciális talajművelési
eljárással
Efficiency increase of furrowéd watering with specific soil cultivation
method
Pálinkás István:
A talajművelő gépek tömegcsökkentésének matematikai modellje
Mathematical model of mass reduction of tillers
Pék Lajos:
Szarvasmarhák csülökápolásának jelentősége, a munkát segítő új eszközök,
berendezések kifejlesztése
The significance of hoof treatment and developing new implements and
equipment to help work
Sziki Gusztáv - Papp Gábor:
Hidromelioratív műszaki eljárások fejlesztési kérdései a kötött talajok
nedvesség-szabályozásában
Problems of developing melioration techniques for controlling the moisture-content of heavy soils
Előadások, poszterek szerzőinek névsora 647
Tartalomjegyzék 669
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Debreceni Agrártudományi Egyetem 125 éve II. A Debreceni Agrártudományi Egyetem 125 éve II. A Debreceni Agrártudományi Egyetem 125 éve II. A Debreceni Agrártudományi Egyetem 125 éve II.

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
3.400 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba