A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére I-II.

Szerző

Kiadó: Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága
Kiadás helye: Szentendre
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 1.185 oldal
Sorozatcím: Studia Comitatensia
Kötetszám: 23-24
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal és illusztrációkkal, kihajtható melléklettel. Német nyelvű tartalomjegyzékkel.

Előszó

Részlet az 1. kötetből:

"Emlékmorzsák Ikvai Nándorról (ajánlás)

Középmagas termet, fekete, hátrafésült haj, határozott kontúrú szögletes szemüveg, sürgő és célszerű mozdulatok, energikus... Tovább

Tartalom

Az 1. kötet tartalomjegyzéke:

BODÓ SÁNDOR: Emlékmorzsák Ikvai Nándorról. Ajánlás 11
BÓDI ERZSÉBET: A népi empíria egyik kísérlete 13
NAGY VARGA VERA: Benedek Péter gyűjtemény a Kossuth Múzeumban (néprajzi forráselemzés) 23
ZOMBORKA MÁRTA: Tragor Ignác munkásságának néprajzi vonatkozásai 38
VIGA GYULA: A Felföld népi műveltségének ökológiai feltételeiről 55
SZTRINKÓ ISTVÁN: Paraszti tájalakító tevékenység a Duna-Tisza közén (vázlat) 65
HOFFMANN TAMÁS: Erdő és kultúrtáj - Európai vázlat 73
DINNYÉS ISTVÁN: XIII. századi ház a tápiógyörgyei Ilike-parton 101
SABJÁN TIBOR: Gondolatok az alföldi tüzelők történetéhez 119
FEJÉR GÁBOR: Az apátfalvi festő asztalosság kialakulásának kérdése 131
K. CSILLÉRY KLÁRA: Néhány adalék az ácsolt gabonás ládák középkori történetéhez 141
K. CSILLÉRY KLÁRA: Adatok az asztalszék múltja és továbbélése kérdéséhez 149
NOVÁK LÁSZLÓ: Szabadalmas mezővárosok az Alföldön 165
BAKÓ FERENC: Kompolt község településnéprajzának vázlata 173
BAGU BALÁZS: Batyú község földrajzi nevei és néprajzi vonatkozása 187
TORMA ISTVÁN: Bernece és Baráti a középkorban 211
TARI EDIT: Késő középkori temetkezések Cegléd határán 223
HÍDVÉGI LAJOS: Sírok a határon. Középkori határjelek Cegléd és vidékén 233
ASZTALOS ISTVÁN: Határhasználat Ikladon a XVIII. század közepén 243
T. BERECZKI IBOLYA: Vezseny határhasználata a XVIII-XIX. században 259
MESTERHÁZY KÁROLY: Pénzekkel keltezett későcsászárkori eszközlelet Hajdúnánás-Tedejről 273
TOPÁL JUDIT: Vaseszközök a szentendrei római villából 293
SIMON LÁSZLÓ: Középkori vaseszközök Nagykőrösről 313
BELLON TIBOR: A Nagykunság földművelő gazdálkodása a XVIII-XIX. században 339
P. MADAR ILONA: Alsó-Garam mente földművelése 359
OROSZ ISTVÁN: A dinnyés kertekről 407
S. LACKOVITS EMŐKE: Gazdasági naplótöredék a háromszéki Esztelneken 143
BALASSA IVÁN: Az ásó és a vele végzett munka Magyarországon 423
P. MADAR ILONA: Gazdasági eszközök az abonyi Falumúzeumban 459
NOVÁK LÁSZLÓ: Adatok a Sóvidék határhasználatához és hagyományos
paraszti gazdálkodásához (sarlós aratás) Parajdról 247
SZILÁGYI MIKLÓS: Az aratógépek az alföldi paraszt gazdaságokban 477
LUKÁCS LÁSZLÓ: A szekérrel nyomtatás területi elterjedéséhez 495
PÁLL ISTVÁN: Gabonástermek az Észak-Tiszántúlon a XVIII-XIX. században 505
SELMECZI KOVÁCS ATTILA: A tök termesztése Magyarországon 515
BALANYI BÉLA: A nagykőrösi szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermesztés múltja 529
BENCSIK JÁNOS: A szőlő monokultúra kiépülésének évtizedei Tokajban 553
BURÁNYI DEZSŐ: Az ugyeri eperfák. Egy elfelejtett gyümölcstermő faj termesztési hagyományai 567
PETERCSÁK TIVADAR: A fa az Északi-Középhegység paraszti gazdaságaiban 595
PALÁDI KOVÁCS ATTILA: Szlovák falvak szénagazdálkodása Pest megyében és az Északi-Középhegységben 613

A 2. kötet tartalomjegyzéke:

NOVÁK LÁSZLÓ: A jószágállomány fajtaösszetételének változásai a XVII-XIX. században és a XX század első felében 11
HALÁSZ PÉTER: A ló és a szarvasmarha gazdasági jelentősége a moldvai magyaroknál 25
S. LACKOVITS EMŐKE: A juhtej feldolgozása Esztelneken 37
LABADI KAROLY: Ártéri halászat a Drávaszögben 43
KOTICS JÓZSEF: Méhészet és paraszti életmód Kertészeti vásártípusok a Kárpát-medencébe
(XVIII-XIX. század) 61
FÜVESSY ANIKÓ: A tiszafüredi cserépedények értékesítése a XVIII-XIX. században 69
KOCSIS GYULA: Molnárok, és malombirtokosok a XIX. században Cegléden 77
GUNDA BÉLA: A teherhordóeszközök néprajzához 93
HÁLA JÓZSEF: Emberi erővel mozgatott kerekes és csúszó járműve Perőcsényben 99
LISZKA JÓZSEF: Adalékok a hátikosárra vonatkozó ismereteinkhez 109
PAP ISTVÁN: Szállítás, anyagmozgatás és eszközei Nagykőrösön (adatközlés) 119
GRÁFIK IMRE: Levéltári forrás a népi hajózás kutatásában 129
FARKAS PÉTER: Néprajzi vonatkozások a múlt századi nagykőrösi sajtóban 137
N. BEREZNAI ILONA - NOVÁK LÁSZLÓ: Nagykőrös népélete a századforduló idején 167
KODOLÁNYI JÁNOS: Uráli nyelvű vadászok Észak-Eurázsiában 187
SZABÓ LÁSZLÓ: Család-, üzem- és munkaszervezet Kecelen a XIX. század végén és a XX. század elején 201
SZABÓ ISTVÁN: Egy alföldi falu - Kecel - társadalmának rétegződés a XX. században a népi megítélések tükrében 233
ZAKARIÁS ERZSÉBET: Asszonymunkák Erdőfülében 277
SZENTI TIBOR: A nő szerepe a dél-alföldi betyárvilágban 285
BÓDI ZSUZSANNA: A Pest megyei cigányok 1768. évi összeírása 313
GULYÁS ÉVA: A nagykunsági református eklézsiák XVIII. századi anya könyveinek ábrázolásai 313
BÁRTH JÁNOS: XVIII. századi parasztábrázolás egy összeírás hátlapján 321
MOLNÁRNÉ HAJDÚ MARGIT: Nagy tárcsái kötények 325
FLÓRIÁN MÁRIA: Halóruha - gyászruha 359
UJVÁRY ZOLTÁN: Interetnikus kapcsolat vagy asszimiláció? 361
HOPPAL MIHÁLY: A hagyomány szava 369
SZABADFALVI JÓZSEF: A tudós méhész alakja a magyar néphagyományban 381
SÁNDOR MIHÁLYNÉ: A varázskör Berettyóújfaluban 387
POZSONY FERENC: Húsvéti határkerülés Fesőháromszéken és történeti előzményei Erdélyben 399
FÜGEDI MÁRTA - DOBROSSY ISTVÁN: A kender és len szerepe a XVIII-XIX. századi népi gyógyító gyakorlatban 407
IKVAI ENIKŐ: Petőháza népéletéből és hagyományvilágából 415
IKVAINÉ SÁNDOR ILDIKÓ: A lakodalom előkészületei Petőházán 469
H. BATHÓ EDIT: Adatok a Tápió-mente lakodalmi szokásaihoz 493
IN MEMÓRIA IKVAI NÁNDOR 513
GUNDA BÉLA: Emlékezés Ikvai Nándorra 515
DOMONKOS OTTÓ: A pályára indulás 521
DANKÓ IMRE: Ikvai Nándor és a néprajzi muzeológiánk 525
IKVAINÉ SÁNDOR ILDIKÓ: Ikvai Nándor munkásságának bibliográfiája 543
CÍMTÁR 551
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére I-II. Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére I-II. Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére I-II. Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére I-II. Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére I-II. Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére I-II. Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére I-II. Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére I-II. Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére I-II. Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére I-II.

Az alsó lapélek enyhén foltosak. A könyvek kötései megtörtek.

Állapot:
15.000 Ft
7.500 ,-Ft 50
60 pont kapható
Kosárba