A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nyitott könyv

Százharminc közlemény

Szerző

Kiadó: Országos Közegészségügyi Egyesület
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félbőr
Oldalszám: 319 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Száz fekete-fehér illusztrációt és színes reprodukciót tartalmaz. Nyomtatta Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Valóban szükséges az Egészség könyvét kinyitni és alapvető igazságait a nagyközönség elé tárni. Mert a költők ékes versekben és a bölcselők mélyjárású gondolatokban eléggé kifaragták ugyan a boldog... Tovább

Tartalom

Betűrendes tárgymutató1
Dr. Vass József: népjóléti és munkaügyi miniszter: Előszó3
József főherceg: Gyermekáldás5
Gondolatsorokat írtak:
József Ferenc főherceg, az Orsz. Közegészségügyi Egyesület védője
Gr. Betlehen István: miniszterelnök
Gr. Csáky Károly: honvédelmi miniszter
Gr. Klebelsberg Kuno: vallás- és közoktatásügyi miniszter
Magyar János: földművelésügyi miniszter
Ripka Ferenc: Budapest székesfőváros főpolgármestere
Dr. Sipőcz Jenő: Budapest székesfőváros polgármestere
Dr. Br. Wlassics Gyula: a Felsőház elnöke
Dr. Balogh Jenő:
Bernát István:
Dr. Bókay János:
Dr. Czakó Elemér:
Dr. Demény Károly:
Dr. Földes Béla:
Dr. Gaal Jenő:
Geöcze Sarolta:
Dr. Grabovszky Miklós:
Dr. Karafiáth Jenő:
Dr. Kovács Alajos:
Dr. Kovrig Béla:
Mille Géza:
Dr. Nékám Lajos:
Dr. Oláh Gusztáv:
Purgly Emil:
Dr. Rácz Lajos:
Rákosi Jenő:
F. Szabó Géza:
Szilágyi Sándor:
Tormay Cécile:
Dr. Br. Wlassics Tibor:
Cikkek és íróik:
Dr. Prohászka Ottokár: püspök: Felvilágosítás, mint védelem17
Huszár Károly: volt miniszterelnök: Magyar családok védelme18
Dr. Ravasz László: püspök: A magyar gyermek védelme21
Ilosvay Lajos: ny. államtitkár: Nagyobb műveltség javítja népünk egészségügyét24
Dr. Dréhr Imre: államtitkár: Társadalombiztosítás25
Dr. Csilléry András: v. miniszter: Az orvos hivatása és az orvos iránt való bizalom27
Dr. Br. Korányi Sándor: egyetemi tanár: Kuruzslás és orvosi tudomány29
Dr. Id. Imre József: ny. egyetemi tanár: Egészségügyi nevelés és az orvos31
Dr. Tauffer Vilmos: ny. egyetem tanár: Orvosi működésem néhány emléke35
Dr. Verebély Tibor: egyetemi tanár: Élet és halál39
Dr. Belák Sándor: egyetemi tanár: Óvintézkedések. Jogszabályok41
Dr. Id. Imre József: ny. egyetemi tanár: A beteg magatartása az orvossal szemben44
Dr. Mutschenbacher Tivadar: egyetemi m. tanár: Gondolatok46
Dr. Gortvay György: egyetemi m. tanár: Az egészségvédelem, mint hasznos beruházás47
Dr. Atzél Elemér: egyetemi m. tanár: Magyarország egészségügyének rövid története51
Dr. Melly József: egyetemi m. tanár: Miben van a kuruzslás veszedelme56
Dr. Temesváry Rezső: egyetemi m. tanár: Kuruzslás és babonák58
Dr. Fenyvessy Béla: egyetemi tanár: A falu egészségügyéről61
Dr. Aujeszky Aladár: állatorvosi főiskolai tanár: A baktériumokról63
Dr. Hutyra Ferenc: az állatorvosi főiskola rektora: Vonatkozások az ember és az állat betegségei között65
Dr. Kaiser Károly: műegyetemi tanár: Az emberben élősködő állatok67
Dr. Székelyhidi Hammer Dezső: fertőtlenítő int. igazgató: A férgek, rovarok szerepe a fertőző betegségek terjesztésében71
Dr. Gerlóczy Zsigmond: egyetemi tanár: A fertőő betegségek és az azok ellen való védekezés75
Dr. Székelyhidi Hammer Dezső: fertőtlenítő int. igazgató: A fertőtlenítésről83
Szederkényi Anna: író: A magyar nőknek88
Ruffy Pál: ny. államtitkár: Anyaság89
Dr. Somogyi Zsigmond: főorvos: Házasság előtti orvosi vizsgálat90
Keller Lajos: Orsz. Stefánia-Szövetség ügyv. igazgatója: Magyar anya- és csecsemővédelem91
Dr. Kovacsis Sándor: vármegyei főorvos: Csecsemővédő tanácsok92
Dr. Heim Pál: egyetemi tanár: a csecsemő szoptatásáról98
Neugebauer Vilmos: az Orsz. Gyermekvédő Liga igazgatója: Néhány szó a gyermekvédelemről101
Dr. Fekete Sándor: igazg. h. főorvos: Néhány szó a csecsemők betegségéről103
Doby Ida: tanárnő: Magyar Ifjúsági Vöröskereszt106
Dr. Torday Ferenc: egyetemi tanár: A beteg gyermek109
Dr. Horváth Mihály: egyetemi tanár: Testi elferdülések és megelőzésük113
Dr. Tóth Zoltán: tanárképző int. igazgató: A gyógyító nevelés és a közegészség117
Dr. Tóth Tihamér: egyetemi tanár: Az ifjúsághoz119
Bálint Antal: laboratórium-vezető: Pályaválasztás és képességvizsgálat126
Dr. Siklóssy László: író: Testnevelés és sport a régi világban128
Bernáth János: főiskolai tanár: Testnevelés131
Dr. Szukováthy Imre: testnevelési főiskola igazgatója: A sportok egészségügyi jelentősége133
Dr. Dalmady Zoltán: egyetemi rk. tanár: A sportok egészségtana135
Dr. Szemess Miklósné: Szórakozások, játékok és az egészség143
Quint József: tanítóképző int. igazgatója: Játékok145
Dr. Prém Loránt: Túristaszövetség ügyv. elnöke: Túristaság és egészség148
Dr. Ottó József: klinikai orvos: Cserkészet és egészség152
Leventeügy és az egészség156
Schuschny Henrik: az "Egészség" szerkesztője: Utazás és egészségápolás159
Dr. Mandler Ottó: főorvos: Testápolás és fürdés161
Dr. Sághy Ferenc: egyet. tanársegéd: Néhány rossz szokásról163
Dr. Siklóssy László: író: A fürdés történetéből165
Dr. Seiger Kazal Dezső: egyetemi tanársegéd: Levegőfürdők167
Dr. Juba Adolf: egyetemi m. tanár: A nyaralásról171
Andriska Tibor: gyógyszerész: Gyógyító hatású tápszerek173
Kovácsné Tüdős Ilona: szerkesztő: A tej a háztartásban180
Barótiné Stegmüller Mária: ny. tanítónőképző int. igazgató: Az egészséges konyha181
Dr. Zemplényi Imre: bányaorvos: A gyomorbajokról183
Dr. Tüdős Kálmán: tiszti főorvos: Ivóvíz és vízellátás185
Dr. Dalmady Zoltán: egyetemi tanár: Az ásványvizekről188
Dr. Hajós Lajos: egyetemi m. tanár: A lelki élet egészségtana191
Dr. Ranschburg Pál: egyetemi tanár: Ideg-, kedély- és elmebetegségek192
Dr. Kluge Henrik: egyetemi m. tanár: A test és lélek épségéről194
Dr. Moravcsik Ernő Emil: egyetemi tanár: A neuraszténai megelőzése és leküzdése198
Dr. Fabiniyi Rudolf: egyetemi m. tanár: A lelkibetegek gondozásáról199
Dr. Donáth Gyula: egyetemi tanár: Az alkoholizmus és annak leküzdése208
Dr. Risztis Lázár: rendőrtanácsos: Gondolatok208
Dr. Nánássy László: orvos: Öngyilkosság és életúntság elleni védekezés211
Dr. bátorkeszi Kiss Ödön: int. igazgató: Fájdalomról és fejfájásról212
Dr. Gerlóczy Géza: egyetemi m. tanár: A meghűlésről217
Dr. Hasenfeld Arthúr: egyetemi tanár: Szív- és érbetegségek egészségtana220
Dr. Parassin József: főorvos: A tuberkolózisról224
Dr. Csapodi István: egyetemi m. tanár: Gyakoribb szembajok231
Dr. Grósz Emil: egyetemi tanár: A trachoma239
Zemplényi Imre: bányaorvos: Bányász- és Építési tízparancsolat241
Pfisterer Lajos: igazgató: Balesetek elhárítása242
Dr. Friedrich Vilmos: egyetemi tanár: Ipari balesetek és betegségek megelőzése243
Dr. Vitéz Bernárd Ágost: v. miniszter: Gyakoribb sérülések kezelése251
Dr. Vámossy Zoltán: egyetemi tanár: Mérgezések esetén első teendőink252
Dr. Merétey Sándor: főorvos: Az anya259
Dr. Körmöcyz Emil: B. Ö. Mentőegyesület vezető főorvosa: Teendőink hirtelen támadt rosszullétnél és balesetnél260
Ibrányi Alice:, a Vöröskereszt főnökasszonya: Egészségügyi védőnői intézmény előkészítése265
Dr. Wenhardt János: egyetemi tanár: A betegápolás szabályai267
Dr. Dalmady Zoltán: egyetem tanár: Éghajlati kúrákról270
Dr. Zemplényi Imre: bányaorvos: A kórház271
Dr. Soós Aladár: egyetemi m. tanár: Gondolatok275
Dr. Gergely Jenő: főorvos: Egészség városa276
Dr. Liber Endre: székesfővárosi tanácsnok: Lakásépítés és egészségügy279
Gerlóczy Gedeon: műépítész: Egészséges lakás, fűtés, világítás282
Dr. Práger Márton: főorvos: Egészséges műhely287
Dr. Szabó József: egyetemi tanár: Fogápolás289
Dr. Grúsz Frigyes: műegyetemi szakelőadó: Testi szépség ápolása294
Dr. Perkanovich István: kórházigazgató: Gondolatok298
Dr. Tamásy Béla: székesfővárosi tisztiorvos: Divat, ruházat, és az egészség299
Dr. Simonné Jankovich Adél: egészségtanár: Néhány apró tanács302
Koiss Géza: min. tanácsos: Kereset és megélhetés javítása304
Dr. Tormay Béla: Postatakarékp. vezérigazgató: Takarékosság és egészség 307
Népegészségügyi Múzeum308
Dr. Bodor Antal: egyetemi m. tanár: Községfejlesztés és az egészségügy309
Gyürky Tibor: szfővárosi tisztiorvos: Egészség tízparancsolata312
Dr. Feleki Sándor: szf. tisztiorvos: Hogy neveld fel gyermeked313
Dr. Gyürky Tibor: szf. tisztiorvos: Nagy kincs az egészség315
Képmellékletek
Gaál Ferenc: Falusi keresztelő
Szőtsné Szilágyi Piroska: Magyar jövő
Spányik Kornél: Boldog otthon
Rudnay Gyula: Régi templom
Glatz Oszkár: Tavasz a falun
Hoepfner Pál: Egészség háza Gödöllőn
Dr. Csánky Dénes: Kuruszlónő
Áldor J. László: Hazafelé a napsütésben
Nyilassy Sándor: Tánc a szabadban
Herman Lipót: Kisgyermek a nagy természetben
Szőtsné Szilágyi Piroska: Mit kívánnak a kisbabák?
Undi Mariska: Szorgalmas leánykák
Vaszary János: Napfürdőzés
Szlányi Lajos: Síelők a budai hegyekben
Horn Antal: Lilafüredi kirándulók
Nádler Róbert: Balatoni fürdőzők
László József: Széchenyi-fürdő
Udvary Géza: Kirándulás
Gergely Imre: Virágoskertben
Szőtsné Szilágyi Piroska: A kis emberke megérkezett
Iványi-Grünwald Béla: Virágok
Edvi Illés Aladár: Házimunka a jó levegőn
Nádler Róbert: Alkonyat a DUnán
Baransky E. László: Útépítő kubikusok Tihanynál
Dr. Kunffy Lajos: Tanyaház verőfényben
Gábor Móricz: Ifjúság és egészség
Déry Béla: Badacsonyhegy
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Nyitott könyv Nyitott könyv Nyitott könyv Nyitott könyv Nyitott könyv Nyitott könyv Nyitott könyv Nyitott könyv Nyitott könyv Nyitott könyv

Könyvtári könyv volt. A gerinc kissé kopottas.

Állapot:
4.200 ,-Ft
63 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!