A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén

Slovensko-madarská aglomerácia v okolí Bratislavy

Előszó

Pozsony városának különleges adottságai vannak. Talán egyetlen főváros a világon, amely egyszerre két szomszédos állammal is határos: Ausztriával és Magyarországgal. Történelmi meghatározottságai... Tovább

Tartalom

Előszó 9

Hardi Tamás: A szuburbanizáció jelensége és hatásai - határon innen és túl 11
1. Bevezető 11
2. A szuburbanizáció folyamata 13
3. A szuburbiák jellemzői 18
3.1. A szuburbia 18
3.2. Az ingázás jelensége 18
3.3. A társadalom 21
4. Az okok 21
5. Hatások 23
6. A szuburbanizációs csapda - tapasztalatok 24

Devan Jagodic: Határon átívelő lakóhelyi mobilitás az Európai Unió belső határai mentén 27
1. Bevezető 27
2. Határon átívelő lakóhelyi mobilitás az EU belső határai mentén.
Négy esettanulmány elemzése 28
2.1. A holland-német határvidék 29
2.2. A német-francia határ menti övezet 30
2.3. A dán-svéd határvidék 31
2.4. A szlovák-magyar határvidék 32
3. Elméletikeretek 33
3.1. A határon átívelő lakóhelyi mobilitás mint a határ menti városok
szuburbanizációjának következménye 33
3.2. A határon átívelő lakóhelyi mobilitás mint a rövid távú transznacionális
migráció esete 34
4. Határon átívelő mobilitás a Felső-Adria körzetében 35
4.1. A lakosság mozgása a múltban és ma 36
4.2. Az európai integráció és a lakosság határon átívelő mobilitása 36
4.3. Mellékhatások és a közvélemény reakciója 38
5. Zárszó 40

Szörényiné Kukorelli Irén: A rurális tér átalakulása: szuburbanizáció, rekreáció 43
1. A rendszerváltás előtti évek 43
2. A rendszerváltástól az EU-ba történő belépésig 45
3. Az EU-ba történő belépéstől napjainkig 48

Gábriel Zubriczky: Pozsony szuburbanizációja 50
1. Pozsony térbeli fejlődése 50
2. A népesség alakulása 50
3. Pozsony pozíciója 52
4. Szuburbanizáció 52
5. Pozsony szuburbanizációja az 1991-2001 közötti időszakban 53
6. Pozsony lakóhelyi szuburbanizációja az 1991-2001 közötti időszakban 54
7. A Pozsony funkcionális városi térség népességalakulásának elemzése
a 1991-2001-es időszakra vonatkozóan 58
8. Szuburbanizáció 2001 után 59
9. Lakásépítés a Pozsonyi kerületben 62
10. Befejezés

Lampl Zsuzsanna: Túl a város peremén (Esettanulmány a Pozsonyból kiköltözött
felső-csallóközi és Rajka környéki lakosságról) 77
1. Bevezetés 77
2. A minta jellemzése 80
3. A kutatás eredményei 85
3.1. A migráció előzményei és okai 85
3.2. Ingázás és közlekedés 89
3.3. Új élet az új lakhelyen 92
3.4. A mindennapi tevékenységek helyszíne 96
3.5. Közösségi élet 99
3.6. Nemzetiségi vonatkozások, a nyelvhasználat lehetőségei 103
3.7. Életérzés az új lakhelyen 110
4. Záró gondolatok 114
5. Melléklet 118

Somlyódyné Pfeil Edit: Közigazgatási eszközök a szuburbanizáció hatásainak
kezelésére a pozsonyi agglomeráció területén 132
1. Bevezetés 132
2. A határon átnyúló mobilitás nemzetközi kontextusa 132
3. A letelepedő szlovák állampolgárok státuszával összefüggő jogi kérdések 135
4. A közszolgáltatások igénybevétele során irányadó néhány ágazat szabályozásáról 138
5. Az adójog és a közteherviselés egyes szabályai magyar-szlovák viszonylatban 141
6. Összegzés 142

Csizmadia Zoltán: Hálózatosodás mint lehetőség 144
1. Bevezetés 144
2. Hálózatfejlesztési célok és prioritások 144
3. A hálózatosodás előnyei, sikerességi kritériumai és a lehetséges veszélyforrások 146
4. A hálózatépítés szakaszai és komponensei 148
5. A hálózatfejlesztés eredményei és tapasztalatai 151

Somlyódyné Pfeil Edit: Lehetőségek a szuburbán önkormányzatok intézményesített
együttműködésére
1. Bevezetés
2. Az intézményes együttműködés választható formái 154
3. Közszolgáltatás-fejlesztési hálózat a szuburbanizáció hatásainak kezelésére 155
4. A magyar belső jog szerinti szervezeti megoldások a határ innenső oldalán 157
4.1. Magánjogi szervezeti formák 158
4.2. Közjogi szervezeti megoldások 159
5. Konklúzió. Javaslat egy kétszintű szervezet létesítésére 161

Prileszky István: Közforgalmú közlekedés a határon átnyúló agglomerációban 163
1. A közlekedés szerepe az agglomerációs övezetekben 163
2. A határon átnyúló jelleg kérdése 164
3. A pozsonyi agglomeráció határon átnyúló jellege 165
4. A határon átnyúló közlekedési szolgáltatások fejlesztése 167
4.1. Autóbusz-közlekedés 167
4.2. Vasúti közlekedés 169
4.3. Hajózás 170
5. Az egységes agglomerációs közlekedés kialakításához megoldandó
szabályozási feladatok 170
6. Példák az EU-gyakorlatból 172
7. Összefoglalás 176

Lelkes Gábor: A régió gazdasága 178
1. Primer szektor 179
2. Ipar 181
3. Tercier szektor 184
4. Vállalkozások 188
5. Humán erőforrás 190
6. A holnap 192

Baj Gabriella: A területhasználat átalakulása 196
1. Bevezetés 196
2. Győr-Moson-Sopron megye, a vizsgált határ menti térség területhasználatának
bemutatása 197
2.1. A Dunakiliti duzzasztómű 200
3. Külföldi állampolgárok ingatlanszerzése Magyarországon 201
3.1. Törvényi szabályozás 201
3.2. Szlovák állampolgárok ingatlanszerzése Győr-Moson-Sopron megyében 202
3.3. Pozsony magyarországi szuburbán térségének legkedveltebb települései 203
4. Összefoglalás 207

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy 210
1. Bevezetés - Problémafelvetés 210
2. Külföldi állampolgárok a magyar közoktatási rendszerben 211
2.1. Törvényi szabályozás - felmerülő problémák 211
2.2. Néhány jellemző adat 212
2.3. Óvodai tapasztalatok 214
2.4. Általános és középiskolai tapasztalatok 214
3. Felsőoktatási helyzet Magyarországon a külföldi állampolgárságú hallgatók
helyzetét vizsgálva 216
3.1. Törvényi szabályozás - a külföldi állampolgárok jogai 216
3.2. Néhány jellemző adat 216
3.3. Gyakorlati tapasztalatok 218
4. Egészségügy 219
4.1. Törvényi szabályozás 219
4.2. Gyakorlati tapasztalatok 219
5. Összegzésjavaslatok 220
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem