1.016.673

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szöveggyűjtemény a fonetika tanulmányozásához

Elméleti, kísérleti és alkalmazott beszédkutatás

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:

BESZÉDKÉPZÉS ZÖNGE NÉLKÜL
Gósy Mária: A fonáció

A beszéd létrehozásához a beszédszerveink ép működésére és a beszédképzés bonyolult folyamatainak megfelelő... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:

BESZÉDKÉPZÉS ZÖNGE NÉLKÜL
Gósy Mária: A fonáció

A beszéd létrehozásához a beszédszerveink ép működésére és a beszédképzés bonyolult folyamatainak megfelelő irányítására, a kívánt idegrendszeri működtetésre van szükségünk. Az emberi hang keletkezésének alapja legáltalánosabban: a) a kilégzés okozta levegőáramlás, b) a hangszalagok fonációs beállítása, tónusa és rezgése, valamint c) a toldalékcső rezonátortevékenysége (Balázs 1993). Nélkülözhetetlen a hangképző apparátus izmainak igen pontos koordinációja. Ha a gégefőt függőleges irányban kettévágnánk, akkor a belső falon két beugró részt láthatnánk. Közülük az egyiket az álhangszalagok, a másikat a valódi hangszalagok alkotják. Egy üreg, az ún. Morgagni-tasak választja el őket egymástól, amely szabad helyet biztosít a valódi hangszalagok mozgásának, s emellett bizonyos rezonátorszerepe is van. A hangszalagok nagysága egyénenként, nemenként és életkoronként is változik. Felnőtt férfiaknál a hangszalagok hossza 1,9 és 2,9 cm közötti. A nők hangszalagjai rövidebbek és vékonyabbak, kb. 1,5-2 cm-esek; a gyerekeké pedig még a nőkénél is rövidebbek, hosszuk mintegy 1 cm (átlagosan 10 éves korig). A gégefőnek a hangszalagok és a kannaporcok magasságában levő köze az ún. hangrés (glottis). A hangszalagok rezgőmozgása vízszintes irányban történik, de van egy kevésbé kifejezett függőleges irányú mozgáskomponens is. A hangszalagrezgéskor a beidegző izmok megváltoztatják a hangszalagok hosszát, formáját és rezgő tömegét. A hangszalagok rendkívül mozgékonyak, különböző állásokat vehetnek fel, amelyek meghatározhatják a beszédképzés minőségét. Az emberi hangképzés ma elfogadott elmélete az ún. mioelasztikus-aerodinámiás (vagy más kifejezéssel aerodynamiás-muscularis) teória, amelyet először Tonndorf fogalmazott meg 1925-ben (a neurochronaxiás vagy neuromusculáris elméletek már túlhaladottnak tekinthetők, vö. Surján-Frint 1982). A mioelasztikusaerodinámiás elmélet lényege az, hogy a hangszalagok rezgésfolyamata öngerjesztett rezgés. A hangképzésben a rezgő hangszalagok egy energiaforrásból származó és folyamatosan pótlódó energiát (ez a levegőáramlás) szabályoznak, ez az energia ugyanakkor biztosítja a hangszalagok rezgését. A rezgésfolyamat megindulása előtt a hangszalagok fonációs állásba kerülnek (ekkor megfeszülnek), s a kilégzett, hangrés alatti levegő nyomása nyomja szét a hangszalagokat. Amint a hangrés megnyílik, a levegő nyomása csökken, a hangszalagok elaszticitása következtében a hangszalagélek ismét érintkeznek, és a hangrés zár. Ebben a zárási periódusban - a feltételezés szerint - aerodinámiás hatás is érvényesül, ami a hangrés zárását elősegíti. Ez a folyamat mindaddig ismétlődik, amíg a hangképzés tart. A hangszalagok megfelelő beállítása az idegrendszer szabályozása alatt áll. Vissza

Tartalom

Szegmentális fonetika
Gósy Mária: Beszédképzés zönge nélkül 1
Olaszy Gábor: Kísérlet a magyar beszédhangok specifikus időtartamainak
meghatározására folyamatos beszédre 17
Szalai Enikő: Az [u:], [a:] és [i:] hangok koartikulációs mezőiről 27
Gósy Mária: A zöngésségi hasonulás a spontán beszédben 34
Menyhárt Krisztina: Az akcentus a magánhangzók tükrében 48
Gósy Mária: A [p, t, k] mássalhangzók zöngekezdési ideje 59
Balázs Boglárka: Az időskori hangképzés jellemzői 70
A. Jászó Anna: Változott-e húsz év alatt a főiskolások kiejtése és olvasása? 78
Siptár Péter: Egy jottányi fonológia 84
Markó Alexandra: Útmutató az IPA, a finnugrisztikai és a magyar
egyezményes jelölések használatához 96
Kovács Magdolna: A spektrális minőség és az időtartam szerepe a magánhangzók
percepciójában 106
Szupraszegmentális fonetika
Varga László: Stilizált beszéddallamok a magyarban 116
Hunyadi László: Mondathangsúly a magyarban 123
H. Tóth Zsuzsa: Mi a laboratóriumi fonológia? 133
Kassai Ilona: Gyorsult-e a magyar beszéd tempója az elmúlt 100-120 évben? 142
Gósy Mária: A beszédszünetek kettős funkciója 149
Varga László: Brassai Sámuel és kortársai a magyar mondat hangsúlyozásáról 158
Menyhárt Krisztina: Nyelvi meghatározottság a beszédszünetek észlelésében 169
Péter Mihály: Az érzelemkifejező intonáció nyelvi státusáról 178
Olaszy Gábor: A kérés, a figyelmeztetés, a felszólítás és a kérdés prozódiája
a kijelentő mondat tükrében 188
Alkalmazott fonetika
Nikléczy Péter - Olaszy Gábor: Kempelen Farkas beszélőgépének rekonstrukciója 197
Gósy Mária - Nikléczy Péter: A beszélő felismerése a beszéde alapján: elméleti háttér
és módszertani megközelítések 207
Olaszy Gábor - Kiss Géza - Németh Géza - Olaszi Péter: Profivox - a legkorszerűbb hazai beszédszintetizátor 221
Németh Géza - Zainkó Csaba - Bogár Balázs - Szendrényi Zsolt - Olaszi Péter - Ferenczi Tibor: Elektronikuslevél-felolvasó 231
Sallai János - Szende Tamás: Spontán közlések beszédszüneteinek pszicholingvisztikai
értelmezése 243
Gósy Mária: A testalkat és az életkor becslése a beszéd alapján 257
Menyhárt Krisztina: Óvodás és iskolás gyermekek beszédhallásának vizsgálati
eredményei 269
Magyarázó szójegyzék a fonetika tanulmányozásához 282
Ajánlott irodalom a fonetika területéről 298
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem