A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

V. Országos Sporttudományi Kongresszus

Válogatott tanulmányok/Budapest, 2005. október 27-28. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar

Előszó

Az V. Országos Sporttudományi Kongresszus több szempontból is többlet-értékeket hordozott a reményeink szerint színvonalas hazai sporttudományos események sorában.
A korábban eldöntőitek szerint... Tovább

Tartalom

Frenkl Róbert:
Bevezetés 8
Ángyán Lajos:
Testkultúra és műveltség
Body culture and erudition 9
Bíró Melinda:
Tanár - tanuló interakció sajátosságai az általános iskolai úszásoktatásban
Swimming Teacher and Student Interactions for the Teaching of Swimming 15
Földesiné Szabó Gyöngyi:
A magyar sport változási tendenciái a poszt-államszocializmusban
Tendecies in Transformation of Hungárián Sport in Post-State Socialism 20
Gaál Sándorné - Farmosi István:
Szomatikus fejlettség és motorikus teljesítmény az óvoda és az iskola közötti
átmenet időszakában
Somatic Development and Motor Performance during the Transition Periodbetween
the Nursery and the School 24
Keresztes Noémi - Pluhár Zsuzsanna - Vass Imre - Pikó Bettina:
Szegedi és székelyudvarhelyi iskolások sportolási szokása és pszichoszomatikus
egészsége a kultúra tükrében
Sport practies and psychosomatic health among youth from Szeged and Székelyudvarhely 28
Kertész István:
A makedón királyi ház és Olympia kapcsolatai
The Connections between the Macedonian Royal House and Olympia 35
Kneffel Zsuzsanna - Kispéter Zsófia - Horváth Patrícia - Christofi Kyriaki - Sidó Zoltán - Pavlik Gábor:
Az E/A hányados a nyugalmi pulzusszám függvényében edzett és nem edzett férfiakban és nőkben
Resting heart rate and the E/A quotient in athletic and non athletic persons 39
Kovács Ágnes:
The leisure personality: relationships between personality and leisure satisfaction
A "szabadidős személyiség": összefüggések a személyiség és a szabadidős elégedettség között 44
Mayer Ágnes - Bretz Károly - Tihanyi József:
Amputáltak stabilometriás jellemzői
Tibial amputees' stabilometric characteristics 47
Mészáros Zsófia - Photiou Andreas - Zsidegh Miklós - Mészáros János:
Lakókörnyezet, szomatikus és motorikus fejlődés
Environment, somatic and motor development 51
tMohácsi János - Frenkl Róbert - Prókai András - Vajda Ildikó - Mészáros Zsófia - Photiou Andreas - Zsidegh Miklós - Tatár András - Mészáros János:
A testösszetétel és a kardio-respiratorikus állóképesség generációnkénti különbségei
Generation differences in body composition and cardiorespiratory endurance 55
Ozsváth Károly:
Két motoros tesztrendszer eredményeinek összehasonlító elemzése
Comparing Analiysis of the Results of two Psychomotor Test Batteries 60
Páli Jenő:
Mesterséges érző és mozgató rendszerek integrácója az emberi szervezettel
Integration of sensory and motor devices with the humán body 64
Pavlik Gábor - Kneffel Zsuzsanna - Németh Hajnalka - Osváth Péter - Mohácsi János - Horváth Patrícia:
Sportolók nyugalmi vérnyomása és a vérnyomást meghatározó tényezők
Resting blood pressure and its determining factors of different athletes 68
Photiou Andreas - Mészáros János - Mészáros Zsófia - Zsidegh Miklós - Tatár András - Prókai András - Frenkl Róbert:
Azonos testzsírtartalmú ciprusi és magyar fiúk motorikus teljesítménye
Motor performance of Cypriot and Hungárián boys with identical relatíve body fat content 72
Pikó Bettina - Keresztes Noémi - Pluhár Zsuzsanna:
Sportmotivációk általános iskolások körében
Sport motivation among primary school children 76
Szepesi László:
Edzés és versenyterhelés vívásban
Training and competitive work in fencing 81
Takács Ferenc:
Az emberi test filozófiai megközelítése
A Philosophical Approach of Humán Body 86
Martina Uvacsek - Viktor Borbély - János Mészáros:
A fizikai aktivitás és antropometriai jellegzetességek közötti összefüggés középiskolás fiúk körében
Relationship between physical activity patterns and anthropometric characteristics
in high-school boys 90
Vajda Ildikó - Mészáros Zsófia - Photiou Andreas - Prókai András:
Testméret, testarány és teljesítménykülönbségek gyermekkorban
Differences in size, body proportions and performance in childhood 95
Völgyi Eszter - Kyprianou P. - Mészáros Zsófia - Sipos Kornél
Ciprusi fiúk antropometriai tulajdonságainak és ACSI-28 teszteredményeink összehasonlítása
Comparison between anthropometric properties and coping strategies in Cypriot school boys 100
Zsidegh Miklós - Mészáros Zsófia - Photiou Andreas - Vajda Ildikó - Zsidegh Petra - Mészáros János:
Méretkülönbségek vagy eltérő fejlődési sebességek
Size differences of various developmental speeds 107
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
V. Országos Sporttudományi Kongresszus
Állapot:
1.240 Ft
620 ,-Ft 50
3 pont kapható
Kosárba