A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Tudomány 2006. január-december/Akadémiai tagajánlások

A Magyar Tudományos Akadémia Folyóirata - 166. évfolyam 1-12. szám/decemberi szám melléklete

Szerző

Kiadó: Akaprint Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.666 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Összesített tartalomjegyzékkel. Fekete-fehér fotókkal. Teljes évfolyam.

Tartalom

Tematikus számok, összeállítások
A KUTYA MINT AZ EMBERI VISELKEDÉS MODELLJE:
MÚLT, JELEN, JÖVŐ
Vendégszerkesztő: Miklósi Ádám
Miklósi Ádám: Bevezető 2 130
Topál József: Tanítható társunk: a kutya 2 133
Gácsi Márta: A kutya mint az emberi kötődési viselkedés modellje?
Egy sajátos interspecifikus kapcsolat: kötődés a gazdához 2 141
Richárd W. Byrne: Állati kommunikáció evolúciója:
hogyan képes a kutya megérteni a gazdáját? 2 151
Juliane Kaminski - Josep Call: Vokális jelek megértése a bordér collie kutyafajtánál 2 157
Júlia Fischer: A kutya mint modell az emberi nyelv eredetének kutatásához 2 161
Pongrácz Péter - Molnár Csaba: Akusztikus kommunikáció
kutya és ember között - milyen információt hordoz a kutyaugatás? 2 165
Amanda C. Jones - Sámuel Gosling: A kutyaszemélyiség vonásai
és kapcsolatuk az emberi ötfaktoros modellel 2 174
Miklósi Ádám - Kubinyi Enikő: A kutya szociális viselkedésének genetikai alapjai 2 181
Karén L. Overall: A kutya kóros viselkedése: egy magatartásra
és kognícióra épülő természetes állati modell lehetőségei 2 189
GENOMIKA A XXI. SZÁZAD ORVOSLÁSÁBAN
Vendégszerkesztő: Gimes Júlia
Gimes Júlia: Bevezető 3 258
Venetianer Pál: Mi a farmakogenetika? 3 259
Füst György - Kramer Judit - Kiszel Petra - Blaskó Bernadette - Szalai Csaba -
Gudmundur Jóhann Arason - Chack Yung Yu: A C4BQ0, egy génvariáns,
amely jelentősen csökkenti az esélyt az egészséges öregkor megélésére 3 266
Oláh Edit: Molekuláris onkológia a rákgenomika első évtizedében 3 276
Kopper László: Molekuláris célpontok a daganatokban 3 286
Korányi László - Pánczél Pál: A cukorbetegség (diabetes mellitus) genetikája 3 295
Nagy Károly: Az AIDS genomikája:
a HlV-fertőzés iránti fogékonyság genetikai háttere 3 305
Falus András - Búzás Edit - Petrányi Győző:
Az immungenomika alapjai és jövője - rendszerszemléletű biológia 3 313
Bán Zoltán - Papp Zoltán: Prenatális és preimplantációs diagnosztika 3 322
A NYELVTUDOMÁNYA TÁRSTUDOMÁNYOK TÜKRÉBEN
Vendégszerkesztő: Kenesei István
Kenesei István: Szerkesztői bevezető 4 386
Csányi Vilmos: A kommunikációs kényszer 4 393
Raskó István: Genetika - a 20. századi „csodafegyver"
szerepe a populáció-eredetvizsgálatban 4 402
Vámos Tibor: Nyelvek és agyak az informatika korában 4 411
Szabó Miklós: Jogelmélet és nyelvelmélet 4 419
KULCS A TERMÉSZET MEGISMERÉSÉHEZ
Bemutatkozik az MTA XI. (Fizikai Tudományok) Osztálya
Faigel Gyula: Előszó 5 522
Balog Erika - Fidy Judit: A genomikától a proteomikáig
és a molekuláris dinamikáig 5 526
Domokos Péter: Az atom-foton molekula 5 531
Fodor Zoltán: Az erős kölcsönhatás fázisdiagramja 5 536
Gránásy László - Pusztai Tamás - Tegze György:
Polikristályos megszilárdulás számítógépes modellezése 5 536
Groma István - Lendvai János - Ungár Tamás:
A röntgendiffrakciós spektrum mint a mikroszerkezet ujjlenyomata 5 544
Horváth Dezső: Szuperszimmetrikus részecskék keresése a CERN-ben 5 550
Kamarás Katalin: Szén nanocsövek optikai spektroszkópiája 5 555
Kertész János - Vicsek Tamás: Komplex hálózatok
a természetben és a társadalomban 5 558
Kolláth Zoltán: Rezgések együtthangzása - a csillagbelső diagnosztikája 5 565
Lévai Péten Kvark-tomográfia: femtométeres anyagminták vizsgálata a magfizikában 5 569
Maróti Péter - Gerencsér László: Protonvezetés fehérjékben 5 575
Ricz Sándor: Új jelenségek az atomi fotoelektronok szögeloszlásában 5 579
Surján Péter: Útban az óriásmolekulák felé:
„lineárisan skálázódó" elméleti kémiai módszerek 5 585
Szegő Károly: Űrkutatás - űrtevékenység-űrfizika 5 589
Temesvári Tamás - Tél Tamás: Rendezetlenség, komplexitás és káosz:
mindennapos fogalmak a modern statisztikus fizikában 5 593
TERMÉSZETVÉDELMI BIOLÓGIA: '
A BIODIVERZITÁS MEGŐRZÉSÉNEK TUDOMÁNYA
Vendégszerkesztő: Báldi András
Báldi András: Bevezető 6 650
Standovár Tibor: Biológiai megfontolások
az erdei életközösségek hatékony védelméhez 6 656
Padisák Judit - Ács Eva - Borics Gábor - Buczkó Krisztina - Grigorszky István -
Kovács Csilla - Mádl-Szőnyi Judit - Soróczki-Pintér Éva: A Víz Keretirányelv
és a vízi habitatdiverzitás konzervációbiológiai vonatkozásai 6 663
Báldi András - Batáry Péter - Erdős Sarolta - Sárospataki Miklós: A biológiai
sokféleség megőrzésének lehetőségei az agrár-környezetvédelemben 6 670
Szép Tibor - Halmos Gergő - Nagy Károly: Madarak monitorozása -
lehetőség a természeti állapotot befolyásoló regionális,
országos és globális hatások nyomon követésére 6 675
Barta Zoltán - Feró Orsolya: Optimális éves viselkedési modellek -
a konzervációbiológia új eszközei? 6 680
Jordán Ferenc: Kritikus térszerkezeti elemek élőhelyhálózatokban 6 688
Margóczi Katalin: Életközösségek védelme és helyreállítása -
a közösségi szintű természetvédelem szükségessége és jelentősége 6 694
Bereczki Judit - Pecsenye Katalin - Varga Zoltán: A genetikai variabilitás szerkezete
a szürkés hangyaboglárka fajcsoport Kárpát-medencei populációiban 6 700
Magura Tibor - Tóthmérész Béla - Hornung Erzsébet:
Az urbanizáció hatása a talajfelszíni ízeltlábúakra 6 705
Varga Zoltán: A konzervációbiológia helyzete Magyarországon -
Összegzés: eredmények és hiányok, feladatok és perspektívák 6 709
HUMÁN TUDOMÁNYOK
AZ MTA ELSŐ OSZTÁLYÁNAK TEVÉKENYSÉGE
Vendégszerkesztők: V. Bálint Éva és N. Sándor László
Maróth Miklós: Bevezető 7 784
Szegedy-Maszák Mihály: Magyar irodalomtudomány
a huszonegyedik század elején 7 787
Ritoók Zsigmond: Ókortudomány 7 794
Kiefer Ferenc: A nyelvtudomány ma 7 800
Balogh Balázs - Borsos Balázs: A magyar néprajztudomány jelene
(intézmények - kutatási irányok - tudományközi kapcsolatok) 7 806
Tallián Tibor: A zenetudomány hasznáról 7 813
Monok István: A művelődéstörténeti kutatásokról 7 818
Bartók István - Golden Dániel - Horváth Iván - Káldos János - Mayer Gyula -
Mártonfi Attila - Tóth Tünde - Vadai István - Vaskó Péter: Digitalizálás 7 831
PLANETOLÓGIA
Vendégszerkesztő: Szabados László
Almár Iván: Bevezető gondolatok 8 912
Illés Erzsébet: Miért nem olyan az egyik, mint a másik? A naprendszerbeli
bolygótestek összehasonlító planetológiai áttekintése 8 918
Horváth Ferenc: Lemeztektonika és az új globális geodinamika 8 930
Keresztúri Ákos: Fejezetek a Mars fejlődéstörténetéből 8 946
Erdős Géza: A Szaturnusz és környezete 8 955
Szegő Károly: Az üstökösök fizikus szemmel 8 963
Szatmáry Károly: Exobolygók 8 968
EURÓPAI ÉS MAGYAR FELZÁRKÓZÁS A LISSZABONI FOLYAMATBAN
Vendégszerkesztők: Török Ádám és Halmai Péter
Török Ádám: Quo vadis, Európa?
A Lisszaboni Stratégia értelméről és tanulságairól 2006 tavaszán 9 1040
Palánkai Tibor: A lisszaboni program megvalósíthatósága 9 1045
Halmai Péter: Európa esélye: a Lisszaboni Stratégia.
Az integrált strukturális reformok hatásai 9 1057
Csaba László: Gazdasági növekedés, egyensúly
és foglalkoztatás az Európai Unióban 9 1072
Kecskés László: Az EU-csatlakozás magyar alkotmányjogi problémái 9 1081
A REUMATOLÓGIA ELMÉLETI ALAPJAI
ÉS GYAKORLATÁNAK PERSPEKTÍVÁI
Vendégszerkesztő: Poór Gyula
Poór Gyula: Bevezető 10 1168
Falus András - Búzás Edit: Új lehetőségek a korszerű reumatológiai kutatásban:
genomika és immuninformatika/immunomika 10 1170
Poór Gyula: Szöveti destrukció, korai diagnosztika
és célzott terápia reumatoid artritiszben 10 1178
Szegedi Gyula: A poliszisztémás autoimmun betegségek patogenezisének
ismerete, korszerű kezelésük feltétele 10 1185
Tajti János - Vécsei László: Mozgásszervi megbetegedéseket utánzó
neuropátiás fájdalmak patomechanizmusa és terápiája 10 1191
Bálint Géza: Az artrózis patogenezise és fizioterápiás kezelése 10 1197
HÁLÓZATOK
Vendégszerkesztő: Vicsek Tamás, Szabados László
Vicsek Tamás: Bevezető 11 1296
Barabási Albert-László: A hálózatok tudománya: a társadalomtól a webig 11 1298
Csermely Péter - Sőti Csaba: Az öregedésről - a hálózatok szemszögéből 11 1309
Kertész János: Súlyozott hálózatok: a tőzsdétől a mobiltelefoniáig 11 1313
Derényi Imre - Farkas Illés - Palla Gergely - Vicsek Tamás:
Csoportosulások szociológiai, technológiai és biológiai hálózatokban 11 1319
Benczúr András - Bíró István - Csalogány Károly - Rácz Balázs - Sarlós Tamás -
Uher Máté: PageRank és azon túl: hiperhivatkozások szerepe a keresésben 11 1325
Tóth István János - Szántó Zoltán: Magyar közgazdászok szerzőtársi
kapcsolathálói és tudományos teljesítménye 11 1332
Vedres Balázs: Politikusok a magyar nagyvállalatok hálózatában, 1987-2001 11 1339
Falus András: Rendszerszemléletű biológia; posztmodern genomika túl a géneken? 11 1345
Szvetelszky Zsuzsa: A társas mezőktől a hálózattudatig 11 1353
A TERROR AKTIVITÁSA
Vendégszerkesztő: Valastyán Tamás
Valastyán Tamás: Bevezető 12 1424
Trembeczki István: Terrorizmus és globalizáció 12 1426
Balogh László Levente: A terror metafizikája 12 1432
Valastyán Tamás: A terror metaforái 12 1438
Pólik József: Demokratikus guillotine 12 1444
125 éve született Bartók Béla
Számomra minden nap Bartók-évforduló -
Teimer Gábor beszélgetése Kocsis Zoltán zongoraművésszel 5 598
Wilheim András: Az ismeretlen Bartók 5 603
Tanulmányok
Bárdossy György - Lelkesné Felvári Gyöngyi: Gondolatok és kételyek
Földünk szénhidrogén-készleteivel kapcsolatosan 1 64
Berencsi György - Kis Zoltán - Rózsa Mónika - Benkovich Sarolta -
Jankovics István: Valóban rettegnie kell az emberiségnek
az influenza A/H5N1 madárvírusoktól? 9 1106
Bobrovszky Jenő: Rejtélyek és fortélyok. Hozzászólás az üzleti titok
és a know-how kérdésköréhez a Polgári Törvénykönyv reformja kapcsán 11 1385
Braun Tibor: Idézettségi szövegkörnyezet-elemzés kutatók és kutatócsoportok
teljesítményének értékelésére a nanoszerkezetek kutatásán bemutatva 7 862
Brusic Vladimír: Számítógépes modellek a molekuláris orvostudományban
és bioinformatikában - alkalmazás és távlatok 7 872
Domokos Péter: A finnugor kongresszusok története és szerepe 1 51
Elek Gábor: Misha Gromov matematikája 7 870
Fóris Ágota: A magyar terminológia helyzete és fejlesztésének feladatai napjainkban 6 737
Fritz József: Lax Péter életéről és munkásságáról 5 614
Gárdián Gabriella - Vécsei László: Neurodegeneráció a neurológiai kórképekben 1 59
Halmos Tamás: Partneri viszony az orvos-beteg kapcsolatban, és ennek hatása
az egészségi állapotra - A demokratikus elvek
érvényesülése a klinikai gyakorlatban 9 1099
Hámori József: Az emberi agy fejlődésének története 12 1453
Hárdi István: Az agresszió képi kifejeződése 1 15
Hargittai István: Adalék Einstein 1939-es,
Roosevelt elnökhöz intézett levele történetéhez 7 845
Hargittai Magdolna: Egy örökmozgó fizikus 8 991
Horváth András - Gánti Tibor - Bérezi Szaniszló - Pócs Tamás - Keresztúri Ákos -
Sik András: Marsi sötét dűnefoltok: az élet lehetősége a Marson? 11 1357
Horváth Zalán: Einstein és a fizika nemzetközi éve 7 837
Jillesz Máté: Egy modern jogi eszköz a környezet védelmében 12 1476
Kemény Tamás - Vincze Imre: A magyar K+F ráfordítások
a nemzetközi trendek tükrében 9 1128
Kerékgyártó György: Az innovációs folyamat főszereplői 4 458
Kölesei Tamás: A környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi K+F helyzete és pályázati rendszere 1 74
Köpeczi Béla: A Thököly- és Rákóczi-hamvak felkutatása Törökországban 10 1205
Kordos László: Környezeti változások és az emberré válás:
a múlt és a jövő madártávlatból 4 453
Körmendy Kinga - Mázi Béla: A „G. Telekiek alapítványa" -
180 éves a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 3 356
Kroó Norbert: Néhány gondolat a matematikáról 5 610
Kürti László: Határkutatás - a regionális tudományok új ága? 1 31
L. Rédei Mária: Külföldön tanulni 6 746
M. Bujdosó Györgyi - Sótonyi Péter A borosjenői Kádár család története 2 212
Marosán György: Az „aranyszabályok" evolúciója 12 1489
Mészáros Ernő: Levegőistenek: ember és időjárás a vallási hiedelmek korában 10 1236
Mészáros Ernő: Ókori meteorológia - ahogy Arisztotelész gondolta 2 197
Mészáros Rezső: A társadalomföldrajz
és a regionális tudomány Magyarországon 1 23
Nagy Attila: Az olvasás mint kiváltság? - Adatok és töprengés
A Nagy Könyv akció ürügyén 9 1113
Nováky Erzsébet: Jövőkutatás és felelősség 9 1090
Nyíri Kristóf: Mobiltárs a szélessáv sordában 7 847
Pasternák Alfréd: Holokauszt és bioetika 4 445
Pásztor Emil: A koponya tudós kutatója és az antropológia
megalapítója hazánkban - Lenhossék József (1818-1888) 1 2
Polónyi István - Tímár János: Oktatáspolitika 1 41
Pomázi István - Szabó Elemér: Anyagáramlások a világ legfejlettebb országaiban
az Egyesült Államok és Japán példáján 10 1225
R. Várkonyi Ágnes: Visszatérés Európába.
II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai hamvainak temetéséről 10 1211
Romics Imre: Prosztatabetegségek 3 330
Salma Imre: A légköri aeroszol szerepe a globális éghajlatváltozásban 2 205
Seres István: A törökországi bujdosók sírhelyei és a magyar tudóstársadalom 12 1464
Simái Mihály: Világegyházak és globális kihívások a XXI. században 6 715
Szalai Miklós: Hume Dialógus-aink időszerűsége 8 980
Szlávik János: A környezet gazdasági értékelése 1 80
Szolcsányi János: 56-os szegedi kiáltvány a Nature-ben 10 1222
Tamási Péter: Néhány gondolat a tudás- és
gazdasági klaszterek kialakulásáról és működéséről 7 857
Tigyi József: Hol teremnek az akadémikusok? - Az MTA tagjai számokban 3 344
Török Ádám: A krétakör közepén:
K+F és innovációs stratégiai dilemmák Magyarországon 2006-ban 4 432
Török Katalin: A biodiverzitás-kutatás stratégia platform:
egy kísérlet a kutatók és döntéshozók együttműködésére 4 468
Tószegi Zsuzsanna: A könyvdigitalizálás egyes kérdései 11 1376
Vargha Domokosné - Balázs Lajos: Kövesligethy Radó „tetemrehívásáról" 12 1499
Veliky János: A Kárpát-medence modernizációjának útja 9
Voigt Vilmos: Egy új tudományközi feladatkör - terminológia/nevezéktan.
A fogalomról és a MaTT megalakulásáról, nemzetközi összefüggésekről 6 728
Tudós fórum
A Magyar Tudományos Akadémia 2006. május 30-i,
rendkívüli elnökségi ülésének állásfoglalása 7 886
A NOVOFER Alapítvány a műszaki-szellemi alkotásért 4 499
A Royal Society állásfoglalása az evolúcióról, a kreácionizmusról
és az értelmes tervezettség elméletéről 9 1139
Állami kitüntetések: az MTA által felterjesztett
kitüntetettek okt. 23-a alkalmából 12 1538
Az MTA 2006. okt. 30-i rendkívüli közgyűlésén elfogadott határozat szövege 12 1508
Bencze Gyula: H-index: egy új javaslat
az egyéni tudományos teljesítmény értékelésére 1 90
Beszámoló az MTA 2006. évi rendes Közgyűléséről (Jéki László) 6 758
Charles Simonyi kutatói ösztöndíjak, 2006 12 1538
Fábri György: Az egyetemek és az MTA reformja 10 1266
Hargittai Magdolna: Hozzászólás 1 108
Intelligent Design - értelmes tervezettség
Teremtéselméletek és tudósok - Elek László interjúja Kampis Györggyel 9 1134
Jéki László: Tudománypolitikai fordulat Brüsszelben -
Az Európai Unió már az alapkutatásokat is támogatja 3 367
Kálmán Alajos: Hatástényező és még mi(k)? Mert: „publicare necesse est..9 1141
Kertész János: Nyílt levél Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz 1 106
Kiss Rózsa - Marton János: Nyolc európai ország
idegtudományi publikációs aktivitása 9 1148
Kitüntetések és kitüntetettek a Magyar Tudomány Ünnepén 2006-ban 12 1536
Március 15-i állami kitüntetések 4 495
Marton János - Pap Kornélia - Hulesch Helga:
Impakt faktor és kutatási teljesítmény - az értékelés gyakorlata 1 94
Meskó Attila - Pléh Csaba: Tájékoztatás a támogatott kutatócsoporti pályázatról 10 1245
Nyílt levél Kóka János ügyvezető miniszter úrnak 7 888
Pálinkás Gábor: Tudomány, innováció, életminőség -
Az MTA intézethálózatának kiadványa 2 221
Papp Zoltán: Mire és hogyan nem lenne szabad használni az impakt faktort 1 101
Pléh Csaba - Fábri György - Radácsi László: Az átalakuló Akadémia:
háttér és távlatok az MTA reformfolyamatában 12 1510
Pléh Csaba: A tudomány szabadsága a pénz világában
Polónyi István - Tímár János: Az Akadémia és az egyetemek reformjai 10 1261
Vinkler Péter: Javaslat az MTA tudományos
kutatóintézeti hálózatának átalakítására 10 1253
Vizi E. Szilveszter: Új értékek teremtése,
régiek megtartása: az átalakuló Akadémia 6 766
A világ tudománya magyar diplomaták szemével
Grosschmid Péter: A finnek és a tudomány -
az innováció támogatásának társadalmi elfogadottsága Finnországban 1 109
Interjú
Mindig belülről vezérelt ember voltam -
Chikán Ágnes beszélgetése Venetianer Pállal 4 470
Közös nevező: a matematika -
Gimes Júlia beszélgetése Lovász László matematikussal 11 1397
Vélemény, vita
Balla László: Hozzászólás az MTA állásfoglalásához a génmódosított,
a hagyományos és a biotermesztett növények együttes termesztéséről 4 478
Bencze Gyula: A tudomány szabadsága kinek a szabadsága? 8 1008
Boda Miklós hozzászólása 7 890
Boda Miklós: Hozzászólás 10 1274
Czelnai Rudolf: Szélparkok és légköri akusztika 4 492
Enyedi György: Alkalmazkodás a 21. század világához:
az MTA szükséges megújulása 3 361
Fári Miklós: A biotechnológiai forradalom és a kertészet 4 488
Nagy Károly: Az alapkutatások hasznosságáról (Néhány meggyőző példa arra,
hogy az elméleti alapkutatásoknak milyen fontos hasznosulásuk lehet,
amikor az idő megérik rá) 9 1153
Papp Zoltán: Az idézettség szakterületi változékonyságáról 10 1269
Pepó Pál: Hozzászólás az MTA állásfoglalásához a génmódosított,
a hagyományos és a biotermesztett növények együttes termesztéséről 4 484
Róna-Tas András: Tudomány, akadémia és a piac 8 996
Török Ádám: Mi a baj a tényekkel? 7 892
Vértes Attila: Néhány gondolat és javaslat a Hogyan válasszunk akadémikust?
című, az MTA elnöksége által közzétett ajánlásokhoz 3 365
Megemlékezés
Fonyó Zsolt (Markó László) 2 235
Garay András (Ormos Pál) 2 237
George Gerbner (Terestyéni Tamás) 4 500
Hermán József (Kiefer Ferenc) 2 239
Klement Zoltán (Kőmíves Tamás) 3 370
Kormányos József (Bucsi Szabó Zsolt) 3 372
Magyar János (Solymos Rezső) 4 501
Peschka Vilmos (Lamm Vanda) 11 1410
Ribár Béla (Berényi Dénes) 6 773
Rózsa György (Vámos Tibor) 3 373
Sándorfy Kamill (Náray-Szabó Gábor) 10 1275
Szabadváry Ferenc (Inczédy János) 8 1022
Szablya János Ferenc (Helen Szablya) 5 625
A jövő tudósai - tudós női
(Csermely Péter gondozásában)
Bevezető (Csermely Péter) 2 224
A nők helyzete a magyar tudományban (hozzászólások) 2 224
Magyar Fiatal Tudósok Társaságának megalakulása (Antos László) 2 227
Tehetséggondozás az egyetemi oktatás
hagyományos keretei között (Czakó Erzsébet) 2 230
Bevezető (Csermely Péter) 5 616
A fiatal tudós nők az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon
és a Pro Scientia Aranyérmesek körében (B. Réti Gabriella, K Török Erzsébet) 5 616
Egy mozgalom a kutató tanárokkal a kutató tanárokért. A Kutató Tanárok Országos
Szövetsége (Fodor Erika, Kiss Gábor; Pljesovszki Zsuzsanna, Lagzi I. László) 5 622
Bevezető (Csermely Péter) 8 1011
Tíz éves a kutató diák mozgalom (Csermely Péter) 8 1011
Miért marad továbbra is alacsony a nők aránya a magyar tudományban
az EU-csatlakozás után is? (Pető Andrea) 8 1014
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének
tehetséggondozó programjai (Pék László) 8 1017
Bevezető (Csermely Péter) 11 1405
Megalakult a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (Csermely Péter) 11 1405
„BioGén" tehetséggondozó tábor (Tátrai Ágnes) 11 1409
Kitekintés
(Jéki László és Gimes Júlia gondozásában)
114 (1); 242 (2); 374 (3); 504 (4); 627 (5); 775 (6); 893 (7);
1025 (8); 1158 (9); 1277 (10); 1413 (11); 1539 (12)
Könyvszemle
(Sipos Júlia gondozásában)
A fizika százada - A Természet Világa különszáma (Szabados László) 9 1165
A hatalom nyelvei (Almási Miklós) 8 1036
A magyar szocialista pedagógia kialakulása és első évtizedei (Géczi János) 10 1292
A nyelv „cseles csalafintaságai" a tudomány tükrében (Daczi Margit) 8 1034
Az alkalmazott filozófiáról (Balogh Róbert) 7 899
Beck Mihály: Parajelenségek és paratudományok (Görög Sándor) 4 508
Bertók Lóránd - Donna E. Chow: Természetes immunitás (Petrányi Győző) 5 643
Berzeviczy Gergely: A közgazdaságról (Bekker Zsuzsa) 11 1417
Cong Cao: Kína tudományos elitje (Ved Prakash Kharbanda) 2 249
Csaba László: A felemelkedő Európa (Györffy Dóra) 10 1285
Dénes Iván Zoltán (szerk.): Liberty and the Search for Identity.
Liberal Nationalisms and the Legacy of Empires (Kecskeméti Károly) 8 1031
Dr. Buda Béla: Pszichoterápia (Duró Zsuzsa) 5 640
É. Kiss Katalin: Anyanyelvünk állapotáról (Kiefer Ferenc) 2 247
Életmű Metaszintről (Varga Károly) 10 1281
Erwin Kuntz - Hans-Dieter Kuntz: Hepatology,
Principles and Practice (Berencsi György) 11 1418
Fehér Márta - Békés Vera (szerk.):
Tudásszociológia szöveggyűjtemény (Zemplén Gábor) 1 127
Hamza Gábor: Die Entwicklung des Privatrechts auf römischrechtlicher
Grundlage unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsentwicklung
in Deutschland, Osterreich, der Schweiz und Ungarn (Nótári Tamás) 9 1164
Heller Farkas: Etikai tudomány-e a közgazdaságtan? (Bekker Zsuzsa) 12 1548
Hírem a világban - Egy tudományos kutató
és szakirodalmi hírszerző alig kódolt üzenetei (Bencze Gyula) 9 1162
Honismeret felsőfokon (Nagy Miklós Mihály) 5 631
Iktári Gróf Bethlen Domokos: K Nemzeti Jól-létről (Horváth László) 2 253
Inflációs kozmológia (Szabados László) 2 254
Járjuk körül a tudományt! (Szentgyörgyi Zsuzsa) 5 638
John Lukacs: A történelmi tudat avagy a múlt emlékezete (Faragó Péter) 3 378
Kautz Gyula: A nemzetgazdaságtan és irodalmának
történeti fejlődése (Madarász Aladár) 7 905
Kefi, az építész (Simon Mariann) 5 646
Kiss Elemér: Matematikai kincsek
Bolyai János kéziratos hagyatékából (Dénes Tamás) 5 634
Kiss Endre: Magyarország és a globalizáció (Szabó Máté) 6 779
Korunk etikája (Ohnsorge-Szabó László) 6 781
Köteles György (szerk.): Sugáregészségtan (Tigyi József) 4 519
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem