1.018.260

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalmi Szemle 1977. január-december

A Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata/XXXII. évf. 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.680 oldal
Sorozatcím: Társadalmi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójára
Az SZKP Központi Bizottságának 1977. január 31-i határozata a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójának megünnepléséről44
Lenin eszmei örökségéből. Lenin beszéde J. M. Szverdlov emlékére80
Bálint József: Lenin a gazdaság és a politika viszonyáról39
Elbert János: A szovjet irodalom útja hozzánk39
Fekete E. Imre: Napjaink szovjet tudományáról47
Győri Imre: Elvi alapokon nyugvó, internacionalista barátságunk3
Józsa György:
Kőhalmi Ferenc: Marxista helyzetelemzés - forradalmi cselekvés (Az Áprilisi Tézisekről)43
Hajdu Tibor: A 60 éves Állam és forradalomról68
Kis Csaba: A Szovjetunió új alkotmánya19
Lőrincz Lajos: A szovjet államigazgatás fejlődésének hatvan éve55
K. Nagy Sándor: Az SZKP agrárpolitikája16
Nemes Dezső: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom s a világ változásának hat évtiezede3
Puja Frigyes: Hatvan év a társadalmi haladás és a béke szolgálatában10
Serény Péter: Pártmunka és hatékonyság (A szovjet pártszervezetek életéből - A Nagy Október 60. évfordulójának esztendejében)59
Sós Péter: A Szovjetunió új alkotmányának tervezetéről29
Veress József: A szovjet filmművészet a hetvenes években88
Gondolatok a Nagy Októberről
Ancsel Éva, Andics Erzsébet, Bereczki László, Király István, Vámos István írása47
Ajkai Lajos, Illyés Gyula, Kállai Gyula, Lukács József, Mesterházi Lajos, Nagy Béla, Pozsgay Imre, Vajda György írása59
Boldizsár Iván, Jánossy Lajos, Marx György, Szabó István, Ujfalussy József, Varga Imre, Benjámin László írása28
Hatvan év. Szovjet politikai plakátok. Műmelléklet
Cikkek
Gondolatok a pártoktatásról (Pártmunkások hozzászólásai a Központi Bizottság 1976 októberi határozatához17
Ancsel Éva: Szocializmus és ifjúság3
Balassa Ákos: A vállalati középtávú tervezés eredményei és tanulságai14
Bálint József: Lenin a gazdaság és a politika viszonyáról39
Ballai László: A 15 éves lakásépítési terv teljesítésének tapasztalatai14
Barinkai Oszkárné: Gondolatok a pártoktatásról20
Berecz János: Az enyhülés üteme18
Biró Ferenc: A tanácsi tervező munka fontosabb tapasztalatai49
Breuer János: Szó, hang, elkötelezettség50
Buda István: A munkaerő-gazdálkodás és a bérgazdálkodás időszerű feladatai38
Drecin József: A gazdasági szerkezet kérdései a távlati gazdaságpolitika tervezésének homlokterében32
Elbert János: A szovjet irodalom útja hozzánk39
Ernszt Antal: Gondolatok a pártoktatásról23
Földesi Tamás: A meggyőzés szerepe a propagandamunkában35
Gyenes András: A békéért, az együttműködésért és a társadalmi haladásért3
Győri Imre: Gazdasági építés és tudatformálás3
Győri Imre: Elvi alapokon nyugvó, internacionalista barátságunk3
Hajdu Tibor: A 60 éves Állam és forradalomról68
Hoch Róbert: Fogyasztáspolitikánk elméleti alapjaihoz13
Huszár Tibor: Szellemi mukások, értelmiségiek, diplomások36
Józsa György: A társadalmi viszonyok történetisége és a történelmi szemlélet26
Kádár János: A szocializmus építésének néhány magyarországi tapasztalata3
Katona István: Pártunk fő irányvonalának húszéves alapelvei3
Keserű Jánosné: A könnyűipari rekonstrukciók tapasztalatai és további feladatai12
Kis Csaba: A Szovjetunió új alkotmánya19
Kornidesz Mihály: A felsőoktatás a társadalmi célok szolgálatában38
Kornidesz Mihály: Tudománypolitikai tennivalóink47
Korom Mihály: Jogpolitikai célok és eszközök a gazdaság irányításában30
Kurucz István: A propagandamunka rangja17
Lakos Sándor: A szocialista demokrácia egyes kérdései17
Lőrinc Lajos: A szovjet államigazgatás fejlődésének hatvan éve55
Lukács József: A marxizmus világnézete és a mai vallásosság27
Makó Csaba: Az érdekegyeztetés és a cselekvési egység az üzemben58
Maróthy László: Történelmi lecke, eszmei szilárdság. Kádár János Internacionalizmus, szolidaritás, szocialista hazafiság című könyvéről26
Nagy János: Számvetés Helsinkiről - felkészülés Belgrádra23
K. Nagy Sándor: Az SZKP agrárpolitikája16
Nemes Dezső: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom s a világ változásának hat évtizede3
Németh Károly: Minden erőt az V. ötéves terv teljesítésére!3
Németh Károly: Feladataink a hossző távú külgazdasági politika és a termelési szerkezet fejlesztése irányelveinek megvalósításában3
Óvári Miklós: Kulturális politikánk időszerű kérdéseiről13
Pálos Tamás: Az ideológiai harc korunk objektív jelensége29
Párdi Imre: A foglalkoztatás és a munkaerő-gazdálkodás fejlesztésének feladatai35
Puja Frigyes: Hatvan év a társadalmi haladás és a béke szolgálatában3
Rácz Albert: A lakossági jövedelmek és a jövedelemarányok alakulása37
Sós Péter: A Szovjetunió új alkotmányának tervezéséről29
Sőtér Edit: Gondolatok a szocialista brigádmozgalomról9
Szabó Bálint: Proletárdiktatúra - szocialista demokrácia (A magyarországi fejlődés néhány tanulsága)23
Szalai Béla: A mezőgazdaásgi export és a külkereskedelmi mérleg egyensúlya24
Szikszay Béla: A gazdasági szabályozórendszer módosításának főbb tapasztalatai28
Szlamenicky István: A szövetkezeti demokrácia fejlesztéséről49
Vajda Péter: A fegyverkezési verseny megfékezéséért58
Várkonyi Péter: A kölcsönös bizalom légkörében3
Záhorzik Teréz: Gondolatok a pártoktatásról17
Zsuffa ERvin: Eltérések a mezőgazdasági nagyüzemek gazdasági helyzetében39
Dokumentum
Az SZKP Központi Bizottságának 1977. január 31-i határozata a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójának megünnepléséről44
Lenin eszmei örökségéből - Lenin beszéde J. M. Szverdlov emlékére80
Marx, Karl: Gondolatok (Marx kéziratos hagyatékából)56
Társadalomtudomány és ideológia
Friss István: A társadalomtudományok növekvő jelentőségéről50
Kéri Elemér: Ösztönösség és tudatosság (Lenin Mi a teendő? című művének 75. évfordulójára)64
Szabó P. Imre: Munka és életmód49
Tőkei Ferenc: Jegyzetek Lukács György posztumusz művéről72
Szemle
Bánházi Gyula: Mezőgazdaságunk gépesítésének helyzete, fejlődése112
Bossányi Katalin: Termékváltás - lépésváltás (A termékszerkezet átalakításának tapasztalatai a gépipar három vállalatánál)63
Bossányi Katalin: Szerkezetváltozás és fejlődés a közúti járműiparban (Beszélgetés Betlej Sándor miniszterhelyettessel)50
Egerszegi Csaba: Teljesítménybérezés és szervezettség (Tapasztalatok a Kontakta Alkatrészgyárban)59
Fülöp Sándor: Hogyan fejlődik egy nem kiemelt iparágba tartozó vállalat?106
Horányi Lajos: Munkánk termelékenységének gondjai (Interjú Juhász Ádám nehézipari államtitkárral)66
Kahulits László: Az elmélet és a gyakorlat egysége a propagandamunkában122
Kéri Tamás: A többműszakos mun karend, az ösztönzés és a szervezettség (Beszélgetés három nagyvállalati vezetővel)73
Kéri Tamás: Hogyan szervezzük a brigádokat? (Beszélgetés a Vas megyei Állami Építőipari Vállalatnál)71
Kovács Benedek: A műszakpótlék rendezés és a vállalati erőforrások jobb hasznosítása102
Kozma Judit: Mitől túlterheltek a vállalati vezetők? (Egy csepeli vizsgálat beszédes adataiból)102
Marosi János: A válallati tervezés továbbfejlesztéséről80
Németh Ferenc: A zöldség- és gyümölcsfelvásárlás és -értékesítés helyzete a forgalmazás továbbfejlesztése75
Raft Miklós: A helyi államigazgatás62
sikula György, Szabó István: Agrár-ipari Egyesülés a Hajdúságban60
Eszmecsere - az üzemi demokráciáról
Hogyan látjuk ma az üzemi demokráciát? (A szerkesztőség bevezetője)64
Akszentievics György: Ki hogyan érdekelt az üzemi demokrácia gyakorlásában?94
Balogh József: A vállalat gazdasági és politikai funkcióinak kapcsolata67
Buza Márton: Az üzemi demokrácia érvényesítése: a gazdaásgi vezetők kötelessége67
Egerszegi Csaba: Termelési tanácskozás és üzemi demokrácia (Beszélgetés a Magnezitipari Művek igazgatójával)81
Fehér János: Diósgyőri munkások az üzemi demokráciáról76
Ferenczi István: Az üzemi demokrácia: fokozott társadalmi ellenőrzés72
Hegedüs István: Az üzemi demokrácia és az egyszemélyi vezetés78
Héthy Lajos: A szakszervezeti bizalmiak megnövekedett szerepe és az üzemi pártirányítás (Tapasztalatok a főváros IX. kerületéből)80
Horváth László: Üzemi demokrácia és vállalati stratégia72
Keserű Ernő: Az üzemi demokrácia tartalmi és formai gazdagításáért (Beszélgetés Juhász Ottóval, a SZOT titkárával)70
Marosi János: Nem csak a gazdasági vezetők dolga...70
Mónus Antal: Üzemi demokrácia és belső irányítási rendszer73
Poros Tamás: A vezetési rendszer fejlesztése és az üzemi demokrácia89
Simonyi Ágnes: Munkásrészvétel üzemi bérezési döntésekben (Kutatói tapasztalatok a Magyar Vagon- és Gépgyárban)99
Évforduló
Barláné K. Nagy Magda: A "100 %" - ötven év távlatából137
Erényi Tibor: Szabó Ervin - a szocialista forradalmár és ideológus130
Józsa György:
Kőhalmi Ferenc: Marxista helyzetelemzés - forradalmi cselekvés (Az Áprilisi Tézisekről)42
Koczkás Sándor: Ady Endre századik születésnapjára60
Kőhalmi Ferenc:
Józsa György: Marxista helyzetelemzés - forradalmi cselekvés (Az Áprilisi Tézisekről)42
Nemzetközi szemle
Fekete E. Imre: Napjaink szovjet tudományáról47
Győri Sándor: Szocialista építőmunka Vietnamban84
Halász György: Együttműködés és ellentétek a nyugati szövetségi rendszerben86
Horn Gyula: Megvédeni és továbbfejleszteni a forradalmi vívmányokat (A Portugál Kommunista Párt VIII. kongresszusáról)71
Kis Tibor: Harci cél: "második függetlenség" és demokratikus megújulás (Latin-amerikai körkép)98
Köves Tibor: Az emberi jogok az Egyesült Államokban86
Mosóczy Róbert: A KGST-országok gazdasági fejlődése (1976-1980)86
Radnai Zoltán: Milyen arab egység?81
Réti Ervin: Felgyorsult mozgásfolyamatok az afrikai kontinensen81
Salgó László: A vietnami kommunisták IV. kongresszusa74
Serény Péter: Pártmunka és hatékonyság (A szovjet pártszervezetek életéből - a Nagy Október 60. évfordulójáának esztendejében)59
Serény Péter: India a kormányváltás után96
Várnai Ferenc: Változó és változatlan elemek a kínai politikában98
Iskola és társadalom
Cravero Róbert: A népgazdaság munkaerő-szükséglete és az oktatás távlati fejlesztése79
Galicza János: Az iskola változásai és a pedagógus munkája78
Loránd Ferenc: Szocialista demokratizmus a közoktatásban78
Közművelődés
Kun József: Küzdelem a felemelkedésért97
Kulturális életünkből
Almási Miklós: Színházművészetünk öt éve (1970-1975)73
Fukász György: Az érthetőség a művészetben105
Rényi Péter: Az emberformáló filmért (Magyar játékfilmek 1976-ban)82
Kritika
Nagy Péter: Író és kritikus. Egy különös könyv alkalmából95
Szabó György: Filmkritikánk helyzetéről89
Művelődéspolitikai jegyzetek - A művelődési otthonokról
Beke Pál: Közönséget? Közösséget!95
Gyarmati Kálmán: A fluktuáció és ami mögötte van100
Lipp Márta:
Varga Tamás: Otthonná válni98
Varsányi Gyula: Szünnap104
Tájékozódás
Nemes Gábor: Munkanélküliség a tőkés világban82
Veress József: A szovjet filmművészet a hetvenes években88
Fórum
Jordán Miklós: Loránd Ferenc "Szocialista demokratizmus a közoktatásban" című cikkéhez108
Vörös Gyula: Megjegyzések Hajdu Tibor cikkének egyik megállapításához106
Hajdu Tibor: Válasz Vörös Gyula elvtárs megjegyzésére107
Könyvekről
Aczél György: A szabadság jelene, jövője a szocializmus (Tóth Dezső)142
A hetvenes évek. Válogatás a szovjet kritika irodalomból (Zappe László)106
A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv 1977. (Székely Gábor)107
Az emberi jogok dokumentumokban (Bányász Rezső)110
Berlinguer, Enrico: Válogatott beszédek és írások (Radnai Zoltán)89
Erdei Ferenc: Agrárgazdasági tanulmányok (Varga Gyula)115
Erdős Péter: Bér, profit, adóztatás (Mátyás Antal)95
Fazekas Béla: A mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalom Magyarországon (Takács József)96
Gazdaságpolitikánk tapasztalatai és tanulságai 1957-1960 (Forgács Katalin)113
Gedő András: Válságtudat és filozófia (G. Márkus György)92
Hoós János: Műszaki fejlődés - struktúraváltozás - gazdaságirányítás (Simán Miklós)104
Illés Lajosné: A szovjet pedagógia története (1917-1972) (Kovács Géza)90
Komját Irén: A kommunista mozgalom világlapja. Az Inprekorr történette (Fábián Ferenc)100
Koszigin, A. N.: A szovjet gazdaság a nép szolgálatában (Káplár JÓzsef)89
Kovács Ferenc: A munkásosztály politika-ideológiai műveltségéről és aktivitásáról (Molnár László)104
Palánkai Tibor: Új termés a szocialista integráció és a kelet-nyugati együttműködés irodalmából:89
N. V. Faggyejev: KGST
Nyilas József: A világgazdaság és fejlődésének főbb tendenciái
Kozma Ferenc: Gazdasági integráció és gazdasági stratégia
Bognár József: Világgazdasági korszakváltás
Szita János: Az összeurópai gazdasági együttműködés távlatai
M. M. Makszimova: A tőkés integráció alapvető problémái
Salgó László: Gyarmatpolitika Napóleontól De Gaulle-ig (Marton Imre)146
H. Sas Judit: Életmód és család (Zelenay Anna)106
Szalmenicky István: Állati termékek a hazai és a világgazdaságban (Keserű János)103
Tanúságtevők (Magyar internacionalisták a szovjetországért vívott harcban) (Józsa Antal)106
Új termés a szocialista integráció és a kelet-nyugati együttműködés irodalmából (Palánkai Tibor)89
Vo Nguyen Giap: A népi háborúról (Bögös László)109
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társadalmi Szemle 1977. január-december Társadalmi Szemle 1977. január-december

Könyvtári könyvek voltak.

Állapot:
4.900 Ft
2.450 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba