A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szentnek kiáltjuk!

Emigráns magyarok Mindszenthy bíborosról halála 10. évfordulóján

Szerző

Kiadó: Katolikus Magyarok Vasárnapja
Kiadás helye: Youngstown
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 587 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, illusztrációkkal. Emigrációs kiadás.

Fülszöveg

Ez a hatalmas könyv: SZENTNEK KIÁLTJUK!, melyhez hasonlót korunk egyházi - sőt világi - nagyjai, hősei, szentjei közül eddig egy sem kapott, minden tekintetben elismerésre méltó alkotás dr. Füzér Julián ferences atya szerkesztésében. Noha minden sora, betűje Mindszenty bíborosunkról szól, mégsem életrajz! Sőt emlékalbum sem. Inkább Mindszenty „Virágoskertje", amely lényegében magában foglalja mindazokat a „virágokat", amiket írásban, beszédben, művészetben halálának 10. évfordulójára a világ minden tájáról - elsősorban - magyarok mártírhősünk sírjára helyeztek: mert csodálják, szeretik és szentnek tartják!
Ez a könyv 80 írójával és művészével, akik között szerepel pápa, királyi sarj, bíboros, országelnök, zeneszerző s egyszerű ember, a magyar nép „hárfája", amelyen Psalmus Hungaricusát játssza a sarló-kalapácsos rabláncába fűzött Magyarország - illetőleg korunk legnagyobb fiának, hősének, mártírjának, szentjének dicsőítésére. Ezek a megemlékezések nem felkérésre, tiszteletdíjért... Tovább

Tartalom

AJÁNLÁS - Irányi László püspök...........................5
ELŐSZÓ..........................................................................7
Füzér Julián: Összegyűjtött morzsák........................ 9
1. BEVEZETŐ.................................................................13
Mindszenty bíboros sírfelirata..................................... 15
Illyés Gyula: A lapda..............................................16
Prohászka Ottokár: Kő az úton.................................. 17
Harangozó Ferenc: Mindszenty József utolsó napjai.......18
Cser-Palkovits István: A bécsi Irgalmasok kórházában........................ 22
Közi-Horváth József: Temetési gyászbeszéd................. 25
Füzér Julián: ,,Kő, amit az építők elvetettek"...............27
Gereben István: Levél a katolikus magyar egyházközségekhez...................32
2. DOKUMENTUMOK.......................................................35
Esztergomi székfoglaló..............................................37
Engesztelés.............................................................41
Ima a békeszerződés napján.......................................48
A nyugat-kanadai magyarokhoz..................................51
Mária népe.............................................................53
A szerzetesek elhagyják az iskolákat.............................56
Búcsú a papoktól......................................................59
XII. Pius pápa az Egyház bíborosaihoz.....................63
Rádiószózat 1956. november 3-án................................65
Washingtonban a Kongresszushoz...............................69
Az észak-amerikai magyarokhoz.................................72
Az utolsó körlevél.....................................................74
Mindszenty bíboros végrendelete................................77
3. EGYHÁZI ÉS VILÁGI VEZETŐK DICSÉRIK MINDSZENTY BÍBOROST...................................................81
Pio Laghi érsek, apostoli pro-nuncius............................83
Ronald Reagan, az Egyesült Államok elnöke...................84
Franz König, Bécs bíboros érseke.................................85
Habsburg Ottó, az Európa Parlament tagja.....................87
Philip M. Hannan, New Orleans érseke.........................88
Irányi László, a külföldi magyarok püspöke....................90
Közi-Horváth József, volt országgyűlési képviselő............93
Bertalan Imre, az AMRE elnöke....................................95
William Seth Shepard, az Egyesült Államok Bordeaux-i főkonzula..................97
4. JELLEMZÉSEK..............................................................99
Békés Gellért: Mindszenty bíboros, a próféta..............101
Közi-Horváth József: „Holtában is beszél . . ."...........104
Habsburg Ottó: Milyen ember volt a prímás?.............. 107
Habsburg Ottó: A jövő győztese............................... 111
Cser-Palkovits István: Ki volt Mindszenty?...................113
Vecsey Lajos: Mindszenty, a szabadság és vallás hőse, vértanúja.......................123
Krupa Sándor: Aki karácsonykor is könnyez................131
Füzér Julián: Milyen püspök volt Mindszenty?.............132
Filippi István: A száműzetés keresztje........................135
Flórián Tibor: Előszó egy meg nem jelent Mindszenty-könyvhöz................... 140
Flórián Tibor: Az igazság tanúja............................... 142
Halmos Milán: A bíboros, ahogy én láttam.................144
Legárd László: Mindszenty emlékezete......................147
Miskolczy Kálmán: Élményeim Mindszenty kardinálissal kapcsolatban........ 150
MINDSZENTY, A SZENT..................................................155
Werenfried van Straaten: Szentet jöttünk temetni........ 157
Harangozó Ferenc: A máriacelli sír...........................165
Közi-Horváth József:Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért............................167
Mihályi Gilbert: Mindszenty József, a szent magyar......169
Mihályi Gilbert: Hozzászólás Mindszenty József szentté avatásának kérdéséhez..............173
Palágyi Natália: Mindszenty bíboros példaképünk..................176
Kiss Barnabás: Példaképünk a hitben: Mindszenty József.............................................177
Könnyű László: Mindszenty bíboros mártíriuma........... 180
Pogány András: Miért kívánjuk, hogy Mindszenty József hivatalosan is
a magyar szentek sorába lépjen?.................................................182
Főglein István: Miért volt hős? Miért volt szent?........... 187
Filippi István: Mindszenty, a béke hercege.................190
Filippi István: Mindszenty a rózsafüzér útján............... 192
Krupa Sándor: Mindszenty bíboros szentté avatásának ügyében.......................196
Füzér Julián: Mindszenty bíboros szentté avatásáért.....198
Füzér Julián: Szentek és pápák..........................207
Füzér Julián: Szent volt-e Mindszenty József?......212
Füzér Julián: A köztudat kialakítása Mindszenty atya szentté avatásához...........216
Füzér Julián: A tanúvallomások Összegyűjtése Mindszenty bíboros szentté avatásához....218
Füzér Julián: Direktívák a tanúvallomásokhoz.............220
Füzér Julián: Interjú a Szabad Európa Rádióval...........225
Mindszenty boldoggá avatásáért - A Clevelandi Magyar Katolikus Tanács....................228
Miért nincs több szentünk, amikor lehetne - Ligeti Angelus..................................... 229
6. HOMÍLIÁK, SZENTBESZÉDEK..........................................235
Irányi László: Az örökkévalóság felé vezető út......................236
Irányi László: Új közbenjáró, új magyar szent.......................239
Mehrle Tamás: Minél dühösebb a pöröly, annál nyugodtabb az üllő....................243
Közi-Horváth József: Mindszenty-emlékbeszéd Máriacellben..................................250
Werenfried van Straaten: Keresztre vele!.........................254
Füzér Julián: Mint dúsan termő szőlővessző...................257
Füzér Julián: Próféta, apostol, tanítvány........................261
Füzér Julián: Mint a kisemmizett Krisztus...............267
Füzér Julián: Az evangélium hirdetője............................272
Békési István: Anyák napján......................277
Kiss Máté: A nagy tanúságtevő......................281
Zsoldos Imre: Nekünk is van Mózesünk!....................285
Radics János: Mindszenty, az üldözött egyház prototípusa................................ 289
Barna Sándor: Mindszenty, a magyar fenyőóriás.........292
IMÁK....................................................................297
Kerny Géza: A hívek imája Máriacellben...................299
Harangozó Ferenc: Ima Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért..................... 299
Könnyű László: Litánia Mindszenty József szentté avatásáért.................................300
Kiss Barnabás: Könyörgés.......................................301
Steven Dunker: Ima Mindszenty bíboros szentté avatásáért............................... 302
Horváth Benedek: Ima Mindszenty bíboros oltárra emeléséért............................302
Kiss Máté: Könyörgés a szentté avatásért...................304
Henkey Károly: Ima Mindszenty bíboroshoz................304
Rózsfüzértized Mindszentyért - A Clevelandi Magyar Katolikus Tanács....................... 305
Bordeaux Ottó: Imádság a magyarok máriacelli Nagyasszonyához.............................305
Füzér Julián: Ima Mindszenty atya szentté avatásáért.......................................306
Füzér Julián: Ima................................................306
Magyarországi magyarok imája Mindszenty bíboroshoz............................. 306
8. IMAMEGHALLGATÁSOK. ..............................................307
Gubik Mihály.........................................................309
Kádár Jolán...........................................................313
Mensáros László....................................................314
Gábeli Péterné.......................................................315
J. Nagy................................................................. 316
Farkas Margit.........................................................317
9. KÉPEK......................................................................319
10. MINDSZENTY BÍBOROS ÉS A MAGYAROK....................... 337
Jaszovszky József: Mindszenty, a magyar ideál...........339
Közi-Horváth József: A szegény Mindszenty gazdag hagyatéka................................340
Harangozó Ferenc: A Mindszenty-per margójára.........343
Harangozó Ferenc: A koronatanú halálára.................349
Szőke János: A csökönyösség és az állhatatosság különbözőségéről.........................353
Stirling György: Hogyan jött létre a megegyezés a magyar
katolikus egyház és az állam között?..............................359
Stirling György: 1956. november 3. este 8 óra.............366
Kertész Tamás: Mindszenty legitimizmusa..................370
Mihályi Gilbert: Mindszenty József: ,,A nemzetben él a nyelv"....................................373
Mihályi Gilbert: A Mindszenty-évforduló szentmiséjén....................................376
Filippi István: Mindszenty ereje...............................377
Filippi István: Pilátus mossa kezeit ............................380
Batthyány Iván: Mérhetetlen kincs............................385
v. Endrey Antal: Budavári Boldogasszony...................387
v. Endrey Antal: Tíz éve.........................................389
Füzér Julián: Szellemi anyaság...............................390
Füzér Julián: Miért szeretnek bennünket a franciák?........................................395
Kalló Erzsébet: Mindszenty József hercegprímás..........398
Borbás Károly: „Szent ügy ez..." ......................400
Borbás Károly: Mindszenty József élete a zalaegerszegi plébániától Máriacellig...............................403
Ligeti Angelus: Emlékezés......................................407
Sajgó Szabolcs: Helyét keresi bennünk......................410
T. F.: Negyven esztendő után.................................414
Bognár Kálmán: Megkésett adalék a XX. század legnagyobb magyarjának alakjához...............................419
KÖLTEMÉNYEK, ZENEMŰVEK........................................423
Flórián Tibor: Velünk maradtál................................425
Flórián Tibor: Ébresztő hajnal előtt............................427
Tollas Tibor: Mindszenty........................................429
Négyesy Irén: Mindszenty......................................430
Tarné Lévay Pálma: Mindszentyhez..........................430
Zsoldos Imre: Mindszenty ma is él............................431
Zsoldos Imre: Hódolat Mindszenty nevének................433
Miskolczy Kálmán: Új Emmausz...............................435
Harkayné Somkuthy Józsa: Krisztuskövetés................436
Miskolczy Kálmán: Csonka piramis...........................437
Bujdosó Bálint: A mártír Ágnes nevenapján................438
Bujdosó Bálint: Az elmúlt éjből................................439
Bujdosó Bálint: Felirat a máriacelli sírra.....................440
Soproni Bálint: Mindszenty.....................................441
Hieronymi Pál: Valamennyi magyar szentek imádkozzatok!.............................444
Horváth Auguszta: Mindszenty halálának 10. évfordulójára........................................445
Könnyű László: Ének Mindszentyről.......................... 447
Szabó Magda: Ének Mindszentyről (zene)..................448
Horváth László: Egy látogatás emléke........................450
Horváth László: Ének Mindszentyről (zene).................453
12. IRODALOM.............................................................461
Krupa Sándor: A megpróbált férfi............................463
Eszterhás István: És az agapé...................................472
Töttösy Ernő: A bíboros védője.................................482
Bálint Imre: A plébános dinnyéi...............................490
13. MEGEMLÉKEZÉSEK.....................................................493
Bevezetés.............................................................495
1. A máriacelli ünnepély
Harangozó Ferenc: Ezrek a máriacelli sírnál...............496
Skultéty Csaba: Mindszenty sírjánál Máriacellben........500
Plank Benedict: Ünnepi beszéd...............................503
2. Megemlékezés Washingtonban
Harkay Róbert: Az egyházi ünnepély........................508
Gereben István: Koszorúzási beszéd.........................512
Márer György: Amerika Hangja a washingtoni ünnepélyről...................................514
Harkay Róbert: A kongresszusi megemlékezés............516
Harkay Róbert: Beszéd a kongresszusi fogadáson........519
A „Cardinal Mindszenty Society" ünnepi megemlékezése.....................................521
3. Ünnepély Bécsben
G. E.: Emléktábla a Pázmáneum falán.......................522
Gianone Egon: Beszéd az emléktábla leleplezésekor..........523
4. Megemlékezés Clevelandben
Kiss Barnabás: Szentmise a székesegyházban.............525
Papp Gábor: A Mindszenty-pályázat eredménye.........527
5. A Volt Magyar Politikai Foglyok Világszövetségének
megemlékezései Amerikában
Helcz Tibor: Mindszenty József, századunk legnagyobb magyarja..........................528
Csóka Jenő: Mindszenty bíboros - eszményünk.........530
S. Koósa Antal: Örökös díszelnökünk, Mindszenty József bíboros...............................532
6. Megemlékezések az Egyesült Államokban és Kanadában
Könnyű László: A Szabadföldi Magyarok Világkongresszusa kéri Mindszenty József szentté avatását.................................534
Kiss Máté: Mindszenty-kultusz New Brunswickon.........535
Harkay Róbert: Ünnepélyes megemlékezés New Yorkban................................536
Kiss Barnabás: A youngstowni búcsún.......................538
Horváth Mihály:Szentmise Mindszenty Józsefért Floridában.................................540
Fáy István: Mindszenty-emlékünnep Wellandon..........541
7. Megemlékezések Európában
Fejős Ottó: Szobrot állítottak Mindszentynek Stuttgartban..................................542
Nádasy T. Jenő: Kegyeletes megemlékezés Londonban............................................545
Herold Magdolna: A svédországi magyarok megemlékezése....................................546
Szenttamásy Béla: Ünnepi beszéd Malmőben.............547
Kerny Géza: A máriacelli ünnepség hirdetései Innsbruckban....................................551
Mindszenty-mise Párizsban.......................................552
Kovách Angelusz: A máriacelli ünnepély hirdetése Rómában.................................553
AZ ÍRÓK NÉVSORA ÉS RÖVID ÉLETRAJZA.............................555
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ........................569
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem