A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kémikusok Lapja 1977. január-december

A Magyar Kémikusok Egyesülete mint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége tagjának lapja - XXXII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Kémikusok Egyesülete
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 672 oldal
Sorozatcím: Magyar Kémikusok Lapja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal, kihajtható mellékletekkel illusztrálva.

Tartalom

Andriska Viktor: A peszticid formálás műveleti vonatkozásai 31
Antal István - Doktor Károly - Csillag László - Cselik György: Lakkipari epoxigyanták gyártástechnológiájának néhány kérdése 483
Árva Péter - Szeifert Ferenc: Timföldgyári kikeverő rendszer matematikai modellezése I. 255
Árva Péter - Szeifert Ferenc: Timföldgyári kikeverő rendszer matematikai modellezése II. 297
Árva Péter - Szeifert Ferenc: Timföldgyári kikeverő rendszer matematikai modellezése III. 428
Árva Péter - Szeifert Ferenc: Timföldgyári kikeverő rendszer matematikai modellezése IV. 545
Árva Péter - Szeifert Ferenc: Timföldgyári kikeverő rendszer matematikai modellezése V. 654
Árvai Miklós, lásd Szergényi István, Kindl Ervin 225
B
Balogh Béláné - Halmos Istvánné: Vegyipari szakmunkásképzés a vegyipari szakközépiskolákban (Hozzászólás) 106
Banai Endréné: Az 1976. évi őszi Lipcsei Vásár 292
Bassa Róbert: Robbanóanyagok (ACHEMA beszámoló) 671
Batta István, lásd Csányi László, Labádi Imre 613
Bálintné dr. Ambró Irén, lásd Keszler József 330
Báthory József, lásd Csikós Csaba 585
Bencze Lajos, lásd Farády László 303
Benedek Pál, lásd Farkas Péter, Fikry H. Ghobrial 118
Benkő Gézáné - Geleji Frigyes: Az ojtásos kopolimerizáció alkalmazása vegyiszálak tulajdonságainak módosítására 236
Berak M. Jozef: Az ipari katalízis fejlesztési irányai 337
Bésán Jánosné, lásd Gór Nagy Sándor, Flóra Teréz, Szántó András 10
Bésán Jánosné, lásd Gór Nagy Sándor, Flóra Teréz, Szántó András 57
Bésán Jánosné, lásd Gór Nagy Sándor, Flóra Teréz, Szántó András 169
Bésán Jánosné, lásd Gór Nagy Sándor, Flóra Teréz, Szántó András 515
Békássyné Molnár Erika, lásd Sawinsky János, Pekovits László, Rezessy Gábor 413
Blazsó Marienne: A gázkromatográfia orvosi-biológiai alkalmazása 467
Blazsó Marienne: A gázkromatográfia alkalmazása a környezetvédelemben 475
Brücher Ernő: Lantanoidok, aktinoidok és gyakorlati jelentőségük 248
Cs
Csákvári Béla: A szerkezeti szervetlen kémia jelentősége a kémiai tulajdonságok értelmezése, a reakciók mechanizmusának vizsgálata szempontjából 37
Csányi László - Batta István - Labádi Imre: A peroxid-benzoesav bomlásának tanulmányozása fém-oxidok jelenlétében 613
Cselik György, lásd Antal István, Doktor Károly, Csillag László 483
Csikós Csaba - Báthory József: n-Hexán katalitikus dehidrogénezésének vizsgálata 585
Csikós Rezső - Welther Károly: Reaktorok és katalizátorok 498
Csillag László, lásd Antal István, Doktor Károly, Cselik György 483
D
Dallos Endre: Ülepítő centrifugák kiválasztása 449
Dallos Endre: Centrifugák (ACHEMA beszámoló) 549
Déri Márta: A szilikátkémiai kutatások eredményeinek hatása a szilikátiparokra 214
Dobolyi Elemér: Szennyvizek nitrogéntartalmának eltávolítása I. 532
Doktor Károly, lásd Antal István, Csillag László, Cselik György 483
Farády László - Bencze Lajos: Módszerek folyadékok hővezetési tényezőjének mérésére és számítására II. 303
Farkas Péter - Fikry H. Ghobrial - Benedek Pál: A fermentációs kinetika újabb eredményeinek alkalmazása az eleveniszapos szennyvíztisztítás modellezésében 118
Fáy László: Számítógépes folyamatirányítás a timföldgyártásban 84
Fehérvári Ágota - Földesné Berezsnich Tamara - Tüdős Ferenc: Sztirol és etil-akrilát polimerizációs rendszerek vizsgálata 561
Fekete Gyula, lásd Vigh István 553
Fikry H. Ghobrial, lásd Farkas Péter, Benedek Pál 118
Flóra Teréz, lásd Gór Nagy Sándor, Bésán Jánosné, Szántó András 10
Flóra Teréz, lásd Gór Nagy Sándor, Bésán Jánosné, Szántó András 57
Flóra Teréz, lásd Gór Nagy Sándor, Bésán Jánosné, Szántó András 169
Flóra Teréz, lásd Gór Nagy Sándor, Bésán Jánosné, Szántó András 515
Földesné Berezsnich Tamara, lásd Fehérvári Ágota, Tüdős Ferenc 561
G
Gaál Zoltán, lásd Timár László, Machács Miklós 1
Gagyi Pálffy Edit, lásd Rédey László, Szebényiné Győri Enikő 17
Gagyi Pálffy Edit, lásd Rédey László, Szebényiné Győri Enikő 61
Garzó Tamásné: Korszerű gázkromatográfiás oszlopok 453
Geiszbühl Mihály - Klementisz Lajos: Szűrőberendezések (ACHEMA beszámoló) 493
Geleji Frigyes, lásd Benkő Gézáné 236
Glasz Endre: Nagy térfogatú steril fermentorok gépészeti fejlesztésének néhány kérdése 149
Gondáné Kovács Ibolya: Háromkomponensű rendszerek fázisdiagramjai 443
Gór Nagy Sándor - Bésán Jánosné - Flóra Teréz - Szántó András: Vizsgálatok polifoszforsavak köréből I. 10
Gór Nagy Sándor - Bésán Jánosné - Flóra Teréz - Szántó András: Vizsgálatok polifoszforsavak köréből II. 57
Gór Nagy Sándor - Bésán Jánosné - Flóra Teréz - Szántó András: Vizsgálatok polifoszforsavak köréből III. 169
Gór Nagy Sándor - Bésán Jánosné - Flóra Teréz - Szántó András: Vizsgálatok polifoszforsavak köréből IV. 515
Grabarits István: Hozzászólás Móra László: Az első magyar kémiai folyóiratunk, a „Vegytani
Lapok" című cikkéhez 266
Gulyás Mihály: Örlőberendezések (ACHEMA beszámoló) 555
H
Halász János: Diacetil-tetrahidro-bipiridin oxidációja gázalakú oxigénnel, kevert tank- és turbófilm-csőreaktorban 565
Halmos Istvánné, lásd Balogh Béláné 106
Hangos Katalin - Holderith József: Gáz-folyadék reaktorok hierarchikus modellezése 598
Hannus István: A ciklo- propán izomerizációjának vizsgálata Y-típusú zeolit katalizátoron 594
Heil Bálint: Átmenetifém-organikus vegyületek szerepe szerves kémiai szintézisekben 88
Herzfeld Rozália - Nagy Pál: Az amincsere reakciókinetikai vizsgálata a Schiff-bázisok fémkomplexeinél 588
Hevesy György - Zechmeister László: Egynemű atomok intermolekuláris kicserélődéséről 262
Hódosy Lajos - Horváth Imre - Szántó Lajos: A műtrágyaipar katalitikus folyamatai 390
Holderith József, lásd Hangos Katalin 598
Honti György: Közép- és nagynyomású eljárások és eljárástechnika (ACHEMA beszámoló) 668
Horváth Imre, lásd Hódossy Lajos, Szántó Lajos 390
Horváthné Kovács Zsuzsanna: A pH-szabályozás dinamikája 269
I
Iván Béla, lásd Tüdős Ferenc, László Barna 578
J
Járai Miklós: Levegőztetett fermentorok méretnövelését befolyásoló tényezők 129
Jelinek László, lásd Szekeres Gábor 645
K
Katona Sarolta: Ca-Na-bentonit szuszpenzió folyamatos ülepítése 601
Keresztes János: Szerkezeti anyagok (ACHEMA beszámoló) 321
Keszei Ernő, lásd Lelik László 619
Keszler József - Bálintné Dr. Ambró Irén: Általános irányzat a laboratóriumi műszerek fejlesztésében 330
Kindl Ervin, lásd Szergényi István, Árvai Miklós 225
Kiricsi Imre: A polipropilén NaHY-típusú molekulaszitán lejátszódó reakciói 605
Kiss Sándor - Pozsár Béla: A túlzott nitrogénműtrágyázás a magnéziumhiány karcinogén
veszélyessége 175
Klementisz Lajos, lásd Geiszbühl Mihály 493
Koltainé Mátyássy Judit - Lehelné Jakab Éva - Szentirmai Zsolt: Injekciós készítmények lejárati idejének meghatározása predikciós-kinetikai módszerrel 608
Kovács Ervin:
A növényi sejt- és szövettenyészetek biokémiai alkalmazásai 418
Költő László: Új vegyipari eljárások (ACHEMA beszámoló) 666
König Péter - Naszódi László: Kémiai kinetikai kísérletek tervezése 625
Kremmer Tibor: Korszerű kromatográfiás módszerek a biokémiában 71
Kroó Erik, lásd Putirszkaja G. V. Matus Lajosné, Rockenbauer Antal, Kovács László 230
Kuszmanné Borbély Anna, lásd Nagy József 433
L
Labádi Imre, lásd Csányi László, Batta István 613
László Barna, lásd Tüdős Ferenc, Iván Béla 578
László Elemér: Enzimek biomérnöki kutatása és alkalmazása 113
Lehelné Jakab Éva, lásd Dr. Koltainé Mátyássy Judit, Szentirmay Zsolt 608
Lelik László - Keszei Ernő: Bromometánok heterogén pirolitikus bomlásakor keletkező gyökök tömegspektrometriás azonosítása 619
Lukács Júlia: Peroxidgyökök és kobalt (II)-acetil-acetonát kölcsönhatása 570
M
Machács Miklós, lásd Timár László, Gaál Zoltán 1
Magyar Kémikusok Egyesülete 1977. évi nagyrendezvényei 23
Magyar Kémikusok Egyesületének 1977. évi közgyűlése 285
Matus Lajosné, lásd Putirszkaja G. V., Kroó Erik, Rockenbauer Antal, Kovács László 230
Mészáros Sándor: Kísérletek paraformaldehid előállítására mikrohullámú technika alkalmazásával 487
Móger Dezső, lásd Nagy Ferenc 374
Molnár Attiláné: Nagynyomású impulzus mikroreaktor berendezés alkalmazása katalitikus folyamatok tanulmányozására 573
N
Nagy Ferenc - Móger Rezső: Platina katalizátor öregedésének néhány problémája 374
Nagy Ferenc: Segédberendezések az ACHEMA '76-on 557
Nagy József - Kuszmanné Borbély Anna: A szilikonelasztomerek 433
Nagy Pál, lásd Herzfeld Rozália 588
Nagypataki Gyula: Aromások gyártása (Világhelyzet - világszínvonal) 658
Naszódi László, lásd König Péter 625
Németh András: Olefinelőállítás (Világhelyzet - világszínvonal) 539
Németh Jenő: Szárítás és szárítókészülékek (ACHEMA beszámoló) 313
Ö
Ötvös András: Beszámoló a Magyar Kémikusok
Egyesületének 1976. évi tevékenységéről 281
P
Paál Zoltán - Tétényi Pál: Szénhidrogének vázizomerizálása fémkatalizátorok jelenlétében 405
Pauling Linus: A kémiai tudomány és a vegyipar küszöbönálló harmadik évszázada 5
Petkovits László, lásd Sawinsky János, Békássyné Molnár Erika, Rezessy Gábor 413
Petró József: Fémkatalizátorok elméletének és alkalmazásának helyzetéről 342
Pfeifer Gyula: A növényvédőszer maradványanalízis fejlődési irányai 186
Pillitz Herta, lásd Szebeni Szabolcs 524
Pogány Gabriella - Székelyne Pécsi Zsuzsa: Dietilén-glikolbisz-(allil-karbonát) polimerizációjának vizsgálata 505
Pólya Kálmán: Fermentációs paraméterek szabályozásának jelentősége antibiotikumok előállításánál 154
Pozsár Béla, lásd Kiss A. Sándor 175
Putirszkaja G. V. - Matus Lajosné - Kroó Erik - Hockenbauer Antal - Kovács László: Néhány
szénhidrogén sugárhatáskémiai vizsgálata iminoxil stabilis szabad gyökkel 230
R
Haskó János - Solymosi Frigyes: A katalízis szerepe a levegőszennyeződés csökkentésében 366
Rédey László - Szebényiné Győri Enikő - Gagyi Pálffy Edit: Elektroszintézis - növekvő fontosságú szerves vegyipari technológia 17
Rédey László - Szebényiné Győri Enikő - Gagyi Pálffy Edit: Elektrokémiai szintézisek a szerves vegyiparban 61
Répás László: Vegyipari Szakmunkásképzés a vegyipari szakközépiskolákban (Hozzászólás) 440
Rezessy Gábor, lásd Saivinsky János, Békássyné Molnár Erika, Pekovits László 413
J. C. Robertson: Energiamegtakarítás régebben épült üzemekben 76
Rockenbauer Antal, lásd Putirszkaja G. V., Matus Lajosné, Kroó Erik, Kovács László 230
Rohrsetzer Sándor: A tixotrópai kvantitatív jellemzése 67
Rezessy Gábor, lásd Sawinsky János, Békássyné Molnár Erika, Pekovits László 413
S
Sawinsky János: Axiális keveredés keverős extraháló oszlopokban 25
Sawinsky János - Békássyné Molnár Erika - Pekovits László - Rezessy Gábor: Keveredési viszonyok vizsgálata szelepes tányéron 413
Sawinsky János - Simándi Béla: Nem newtoni (Prandtl-Eyring) folyadéktartózkodási idő eloszlása körkeresztmetszetű csőben lamináris áramlásnál 642
Sárik Tibor: Az általános iskolai kémiaoktatás korszerűsítésével kapcsolatos kísérletek eredményei, problémái 221
Simánál Béla, lásd Sawinsky János 642
Solymosi Frigyes, lásd Raskó János 366
Speier Gábor: Molekuláris oxigén aktiválása fémkomplexekkel 381
Steingaszner Pál: Újabb eredmények a heterogén katalitikus kőolaj feldolgozás területén 348
Sz
Szabó Ferenc: Műanyagok termelésének és felhasználásának alakulása 206
Szabó Ferenc: A poliolefinek és a PVC felhasználásának alakulása az ipargazdasági adatok
tükrében 423
Szarvas Pál: A bór kémiájának újabb gyakorlati eredményei 165
Szántó András, lásd Gór Nagy Sándor, Bésán Jánosné, Flóra Teréz 10
Szántó András, lásd Gór Nagy Sándor, Bésán Jánosné, Flóra Teréz 57
Szántó András, lásd Gór Nagy Sándor, Bésán Jánosné, Flóra Teréz 169
Szántó András, lásd Gór Nagy Sándor, Bésán Jánosné, Flóra Teréz 515
Szántó Lajos, lásd Hódossy Lajos, Horváth Imre 390
Szebeni Szabolcs - Pillitz Herta: Nitrogénműtrágyák termelésének és felhasználásának világhelyzete 524
Szebényiné Győri Enikő, lásd Rédey László, Gagyi Pálffy Edit 17
Szebényiné Győri Enikő, lásd Rédey László, Gagyi Pálffy Edit 61
Szeifert Ferenc, lásd Árva Péter 255
Szeifert Ferenc, lásd Árva Péter 297
Szeifert Ferenc, lásd Árva Péter 428
Szeifert Ferenc, lásd Árva Péter 545
Szeifert Ferenc, lásd Árva Péter 654
Szejtli József: Hozzászólás Szabó László „Vegyipari szakmunkásképzés a vegyipari szakközépiskolában" c. cikkéhez 52
Szekeres Gábor - Jelinek László: Ciklopentadien a benzinpirolizis potenciális mellékterméke 645
Szentirmai Attila: Mikrobiológiai szteroid transzformációs kutatások Magyarországon 136
Szentirmai Zsolt, lásd Lehelné Jakab Éva, Koltayné Mátyássy Judit 608
Szergényi István - Kindl Ervin - Árvái Miklós: A C4-frakció, mint a szerves vegyipar egyik potenciális anyagforrása 225
Székelyné Pécsi Zsuzsa, lásd Pogány Gabriella 505
Szőr Péter: Reológiai folyamatok molekuláris mechanizmusa 287
T
Timár László - Gaál Zoltán - Machács Miklós: A megbízhatóságelmélet vegyipari alkalmazásai 1
Tóth János: A gázkromatográfiában használt töltetes és kapilláris kolonnák hatásosságának
összehasonlítása 194
Török Ferenc: Szervetlen molekulák és ionok elektronszerkezetének molekulapálya-elmélete 44
Trócsányi Zénó - Varga Zsolt: Etilén-diamin előállítása 1,2-diklór-etán ammonolízisével 637
Tüdős Ferenc, lásd Fehérvári Ágota, Földesné Berezsnich Tamara 561
Tüdős Ferenc - Iván Béla - László Barna:
AB + C -> A + BC egyenessel jellemezhető reakciók Polányi-típusú, kétdimenziós potenciálfelületének vizsgálata 578
Tüske Márton: A peszticid-kutatás újabb irányzatai 190
U
Udvardy N. Éva: Anyarozs-alkaloid fermentáció 145
Vajda Sándor: Programrendszer homogén reakciók sebességi állandóinak meghatározására 581
Varga Zsolt, lásd Trócsányi Zénó 637
Varsányi György: A kémiai egyensúlyok molekuláris értelmezése, I. 96
Varsányi György: A kémiai egyensúlyok molekuláris értelmezése, II. 159
Vértes Éva: Lángálló vegyiszálak 631
Vigh István - Fekete Gyula: Kompresszorok, szivattyúk (ACHEMA beszámoló) 553
Vorsatz Brúnó: Korszerű módszerek csekély mennyiségű nemfém elemek meghatározása színesfémekben és ötvözeteikben 182
W
Welther Károly, lásd Csikós Rezső 498
Z
Zechmeister László, lásd Hevesy György 262
Zemplén Géza: Redukáló diszacharidok lebontása és a diszacharidok szerkezetének közvetlen bizonyítása 258
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem