A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények 1976. február-december I-II. + 1976. évi 3. június havi számának melléklete

Budapest Műszaki Egyetem időszaki kiadványa - 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Budapesti Műszaki Egyetem
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.453 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: A melléklet 1200, a számok 1000 példányban kerültek kiadásra. Melléklettel. Angol, német és orosz nyelvű tartalomjegyzékkel.

Tartalom

1. szám
Dr. Vasvári Ferenc: A VI. Ankét után - a VII. Ankét előtt3
Hadas János: Növeljük a munkavédelmi oktatás hatékonyságát10
Tomcsányi Ernő: Munkavédelmi szempontok a növényvédelem tantárgy oktatásában21
Dr. Geréb György: A hallgatók megterhelésének és eegészséges életritmusának néhány pszihchológiai kérdése28
Váró György: Metodika gépek kezelési utasításának készítésére40
Dr. Váradi János: A Fővárosi Főügyészség munkavédelmi vizsgálatainak tapasztalatai (1970-1975)47
Dr .Balogh Imre: A tűzvédelmi felkészültség komplex ellenőrzési rendszere79
Dr. László Anna - Dr. Kastélyi Edit - DR. Kurucz Edit - Fauszt Imre: Munkaegészségügyi gyakorlatban végzett élettani vizsgálatok tapasztalatai97
Dr. Horváth László Gábor: A hazai közlekedéspszichológiai kutatások három évtizede106
Fialka Géza: Működő modellek a munkavédelem tantárgy eredményesebb oktatásához124
Dr. Walz Géza: Hozzászólás Kovács Ferenc "A biztonságtechnika feladatai és kapcsolatai" című tanulmányához141
Dr. Bálint István: Referátumok a munkalélektan, a munkaegészségtan és a munkavédelem nemzetközi szakiordalmából II.146
Kiss György: Új tankönyvek, jegyzetek167
Könyvismertetés
Élelmiszeripari munkavédelem és higiénia (Kiss György)179
Függélek
Munkavédelmi útmutatók184
1975. évi tartalommutató192
E szám szerzői, e szám lektorai205
Tartalomjegyzék (idegennyelvű fordítások)207
2. szám
Dr. Vasvári Ferenc - Dr. Juhász Károly: Az SZP. XXV. Kongresszusa a dolgozó ember testi épségének és egészségének védelméért3
Dr. Weltner Andor: A munkavédelem műszaki, szervezési, jogi és társadalmi eszközei I.21
Balaton Gyula: Ülést tartott az OKtatási Minisztérium Felsőfokú Munkavédelmi Bizottsága44
Kiss György: Kétszáz egyetemi, főiskolai jegyzet a munkavédelem oktatásának fejlesztéséért71
Dr. Balogh Imre: Tüzek, robbanások gyújtóforrásai109
Szabó László: Mezőgazdasági gépszerkesztők és minősítők munkavédelmi problémái128
Dr. Tóth Tibor: A prevenció szervezési lehetőségei a közúti balesetek elhárításában142
Török Szabolcs: A hidegártalom elleni védekezés a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban162
Dr. Bálint István: Referátumok a munkalélektan, a munkaegészségtan és a munkavédelem nemzetközi szakirodalmából III.183
Függelék
Az Egészségügyi Minisztérium és a Munkaügyi Minisztérium 30.073/1976. /Eü.K.5./EüM. számú irányelve: az üzemek munkaegészségügyi helyzetének vizsgálatához és a munka- és üzemegészségügyi hiányosságok megelőzését szolgáló intézkedési tervek felülvizsgálatához203
E szám szerzői, e szám lektorai209
Tartalomjegyzék (idegennyelvű fordítások)211
3. szám
Balaton Gyula: A Felsőoktatási Munkavédelmi Tanulmányok II. kötete3
Hámori Sándor: Az okatásügyi dolgozók munkavédelmére vonatkozó utasítás korszerűsítése23
Dr. Weltner Andor: A munkavédelem műszaki, szervezési, jogi és társadalmi eszközei II.54
Dr. Somogyi Irén - Dr. Járai Istvánné - Dr. Páter János: A pécsi Orvostudományi Egyetem Központi Sterilizálójának bioklíma és zajvizsgálata81
Dr. Bánsági József: A mezőgazdaság üzemegészségügyi helyzetének fejlesztése97
Dr. Szepesi László - Dr. Kákosy Tibor:A fagazdasági dolgozók rezgésártalma119
Váró György: Gépek munkavédelmi minősítő vizsgálata143
Klausz Csaba: A szindinamika és a biztonságtechnika158
Somogyi Dezső: "Helyesírás-védelem"176
Könyvismertetés
Hatályos óvórendszabályok és munkavédelmi szabványok jegyzéke (Hámori Sándor)199
A MÉM szervek tűzvédelmi szabályzata (Hámori Sándor)
Függelék
A Minisztertanács 1013/1976. számú határozata a Felsőfokú Munkavédelmi Tanfolyam Munkavédelmi Továbbképző Intézetté történő átszervezéséről208
E szám szerzői, szám lektorai222
Tartalomjegyzék (idegennyelvű fordítások)223
4. szám
Szögi László: A munkavédelmi oktatás kezdetei a Műegyetemen 1918-ig3
Somogyvári Istvánné: Munkavédelmi Szabályzat a Budapesti Műszaki Egyetemen53
Dr. Tamás András: A környezetvédelem néhány kérdése a munkavédelmi oktatás szemszögéből57
Hadas János: Az üzemi balesetekkel, ipari egészségkárosodásokkal kapcsolatos igazságügyi mérnökszakértői munka néhány ellentmondásáról69
Váró György: Veszélyforrások elleni védelem82
Dr. Simon Kálmán: A földalatti szénbányászat biztonságtechnikai kérdéseiről92
Dr. Pintér István: A zajártalom néhány higiénés vonatkozása106
Dr. Szász Tibor: Az erdőgazdasági dolgozók munkakörülményeinek javítási lehetőségei130
Dr. Gátos György: A bányászati szilikózis elleni védekezés néhány problémája és a kártérítési igények147
DR. Szentes József: A munkáranevelés és a munka biztonságos elvégzése a szocialista személyiség kialakításának tükrében161
Függelék
A Budapesti Műszaki Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (I. rész)179
E szám szerzői, e szám lektorai226
Tartalomjegyzék (idegennyelvű fordítások)228
5. szám
Dr. Vasvári Ferenc: A környezetvédelem jogi szabályozórendszerének kapcsolódása a felsőoktatási intézmények munkavédelmi oktatásához3
Öcsényi Dezső: Munkavédelem a Tanácsköztársaságban I.18
Batha Miklós: Oktatástechnikai készülékek és szakkabinettek munkavédelme31
Habert Gábor - Tóth Tamás: Antihavária a vegyipari üzemekben I:53
Varga Ferenc: A közúti közlekedés műszaki biztonságának munkavédelmi vonatkozásai I.65
Dr. Kiss László: Munkavédelmi feladatok a bányászatban93
Hadas János: Újabb adatok az emberi érzékelés küszöbértékeiről és mechanizmusáról111
Wachtler István - Radó András: Termelőszövetkezeti vezetők munkavédelmi oktatásának helyzete Heves megyében120
Suba Gábor: robanásveszélyes környezetben dolgozó mozdony munkavédelmi megoldásai143
Váró György: A biztonsági megbízottak továbbképzése a könnyűiparban140
Fialka Géza: A munkavédelmi szemle oktatása a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen I.152
Timári Imre - Török Szabolcs: A NaOH biztonságos alkalmazása az élelmiszeripari üzemekben és a flsőoktatási intézmények laboratóriumaiban168
Dr. Walz Géza: Berendezések, gépek munkavédelmi vizsgálata181
Függelék
A Budapesti Műszaki Egyetem Munkavédelmi Szabályzata II.191
E szám szerzi, e szám lektorai214
Tartalomjegyzék (idegennyelvű fordítások)216
6. szám
Dr. Gaál György: A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Munkavédelmi Útmutatója III.3
Öcsényi Dezső: Munkavédelem a Tanácsköztársaságban II.14
Magyary Jenő: Munkavédelmi tervek a mezőgazdaságban43
Dornai Tibor: Az egyéni védőfelszerlések fejlesztése59
Dr. Balogh Imre: Egy jól megtervezett üzem technológiai egyensúlyának megbontása; a Flixboroug-i katasztrófa67
Haubert Gábor - Tóth Tamás: Antihavária a vegyipari üzemekben II.89
Dr. Gremsperger Géza: hegesztési égéstermékek és hatásuk az emberi szervezetre119
Hadas Jánso: Helyiségek túlfűtésére visszavezethető halálos balesetek147
Beck Lajos: Munkavédelmi munkacsoport a KGST-ben154
Dr. Nikodemusz István: Balesetek az egészségügyi intézményekben159
Gerebenics Imre: Biztonságos termelés - biztosítás - kármegelőzés165
Fialka Géza: A munkavédelmi szemle oktatása a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen II.173
Dr. Walz Géza: Munkavédelmi szakmérnöki diplomatervek a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Munkaszervezési és Munkavédelmi Intézetében az 1975/76-os tanévben196
E szám szerzői, e szm lektorai214
Tartalomjegyzék (Idegennyelvű fordítások)215
1976. évi 3. június havi számának melléklete
Dr. Vasvári Ferenc: Bevezető3
I. rész
A Gépipari Tudományos Egyesület Munkavédelmi Szakosztályának I. Tudománys Ülésszaka
Megnyitó: Prockl László, a GTE. főtitkárhelyettese
Üdvözlés: Dr. Szabó Imre, a BME rektorhelyettese8
Előadások
Dr. Vasvársi Ferenc: Az üzemi tapasztalatok jelentősége a felsőoktatási intézmények munkavédelmi oktatásában9
Balaton Gyula: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Munkavédelmi Bizottsága és a munkavédelmi szakemberképzés17
Dr. Bartha Lajos: Munkavédelem-munkalélektan27
Bükkösy István: A munkavédelmi kutatás a termelést irányító műszakiak és az üzemi munkavédelem szolgálatában33
Hadas János: Tudományos egyesületek az üzemi munkavédelemért41
Dr. Walz Géza: A mezőgazdasági gépészmérnökök és a mezőgazdaság munkavédelme49
Hozzászólások
Ambrus János57
Kovács Pál László64
Tar Iván67
Dr. Timár Miklós68
Galambos László69
Gál Arzén72
A Munkavédelmi Szakosztály vezetőségének megválasztása
Prockl László zárszava78
II. rész
A Gépipari Tudományos Egyesület Munkavédelmi Szakosztályának munkájában részt venni szándékozók névsora83
A Gépipari Tudományos Egyesület alapszabálya (Kivonatos közlés)95
A Gépipari Tudományos Egyesület XV. Tisztújító Küldött-közgyűlésének határozata105
A Gépipari Tudományos Egyesület szervezetei (A titkárok neve és munkahelyük címe)111
Tartalomjegyzék115
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem