Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.421

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Uj Idők 1910. október 1.-1911. szeptember 30. I-II.

Szépirodalmi, művészeti és társadalmi képes hetilap - XVII. évfolyam, 1-52. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Singer és Wolfner
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 1.312 oldal
Sorozatcím: Uj Idők
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 31 cm x 23 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér képekkel, ábrákkal illusztrált. Budapesti Hirlap nyomdája nyomása. Korabeli hirdetésekkel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:

Nyári zivatar.

Félkilenc volt. Magda fölállott a reggelizö asztaltól és lement a kertbe. Az asztal végén Fein úr, a nevelő szintén mozgolódni kezdett, kihúzta a sovány derekát és... Tovább

Előszó

Részlet:

Nyári zivatar.

Félkilenc volt. Magda fölállott a reggelizö asztaltól és lement a kertbe. Az asztal végén Fein úr, a nevelő szintén mozgolódni kezdett, kihúzta a sovány derekát és elszánt pillantásokkal buzdította a két fiút a megmozdulásra. A két fiu azonban vidáman beszélgetett a nagyapjával. Az öreg Markó tréfált velük, a nagyanyjuk pedig hallgatva és mosolyogva nézte őket. Az ebédlő ajtaja ekkor kinyílott és bejöttek Kádár ék. Kádár Sándor és a felesége.
- Jó reggelt, álomszuszékok, - kiáltotta jókedvűen az öreg Markó, - ma ugyancsak kialudtátok magatokat.
A két fiu fölugrott, megölelték és megcsókolták az anyjukat, azután az apjukat. Az anyjuk visszacsókolta és mosolyogva szorította magához őket; az apjuk szótlanul és komolyan simogatta meg a fejüket, azután halkan mondta:
- Most menjetek tanulni, fiúk.
Fein úr az asztal végén fölpattant és szemrehányó pillantással várta a két fiút. A két fiu engedelmesen indult feléje, azután együtt kimentek az ebédlőből és elindultak a tanulószoba felé.
Kádárék leültek a reggeliző-asztalhoz. Az öreg Markó elkomolyodva, vizsgálódva nézegette őket. Az asszony lesütött szemmel töltött kávét, a férje összeszorított szájjal és borús tekintettel nézte a mozdulatait.
- Hát mi az? - kérdezte végre türelmetlenül és aggódva az öreg.
Kádár fölnézett és bosszankodva, panaszosan és keserűen mondta:
- Ilona megint egész éjjel nem aludt. Éjféltájban fölébredtem és akkor láttam, hogy ül az ablaknál és néz ki a kertbe. Azután hat óráig nem is tudott elaludni. Az asszony zavarodottan és szégyenkezve mosolygott, félrehajtotta fejét, mint egy gyerek, akit meg akarnak büntetni és bocsánatot kérő mozdulattal fordult az apja felé.
- De nemcsak ennyi van, - mondta Kádár panaszosan, - hanem azt is bevallotta nekem, hogy egy hete nem alszik már rendesen. Állandó szívdobogása van . . . Nézzetek rá . . .
Az asszony elpirult. Finom, barna fejét mélyen lehajtotta a tányérjára, a szeme lassan megtelt könynyel.
- Nézzetek rá,.- mondta Kádár, - most tudhatjátok, mitől beesett a szeme és miért van már megint az a szenvedő vonás a szája körül.
Az asszony könyörögve nézett föl a férjére. Vissza

Tartalom

I. kötet
Regények, elbeszélések, rajzok,
színdarabok
Ambrus Zoltán: Füzértánc kulturával 120
--Lullaby 371
d'Annunzio Gabriele: A megostromolt ég-bolt 586
Balla Ignác: A csodálatos váza ---- 505
Berger Marcel: Bonichon úr kutyája 409
Biró Lajos: Nyári zivatar i, 33, 61, 89,
117, 145, 169. 197, 221, 249, 273
--Róza 337
--Ágnes 428
----A borsvári mandátum 599
--Bárány Péter különös házassága 671
Bródy Sándor: Hún Angéla 64
---Tót Emerencia . 180
- - A medikus 536
Danrit Capitaine: A levegő hajótöröttjei 389, 418, 442. 467, 491, 516, 540,
566, 592, 616, 641, 664, 680
Egy jogász naplója 11, 46, 100, 153, 204,
277, 335. 377, 434, 482, 557
Ewers Hans Heinz : C. 3. 3. 654
Farkas Pál: Fenélon abbé 43
--Ghiberti gróf 70
--Camille Desmoulins 129
--Theobald úr vége I74
----A forradalmár 251
- - Viszontlátás 376
- - Lanjuinais 452
---Bailly 531
--Doktor Hartmann 623
--Az erősebb 674
Gábor József: A jegyzőné regénye .. 96
Gárdonyi Géza: Kék leányka, zöld legényke 4, 36
--A pintyőkék 325
--Finum Ilka 361, 397, 425, 449, 473,
_ 497, 521, 545< 573, 597, 621, 645, 669
Heltai Jenő: Főnyeremény 400
--Floridor 549
Herczeg Ferenc: Becsületérzés 7
--Pályaválasztás 126
--Szürkület 333
--Hópelyhek 575
--Osztályharc 223
Howard Bronson: A tenger aranya 25,
53, 81, 108, 137, 162, 190, 213, 240, 264,
288, 315, 347
Kanizsai Ferenc: Rögtönzés 304
--Kinek van igaza? 499
--Az álomszuszék főherceg 648
Kádár Lehel: Anyaság 484
Koronghy Dénes: Gyöngyike királykisasszony 185
Kortsák Jenő: Hadrián 228
--Anna 581
Krúdy Gyula: Egy régi fogadó utolsó
napjai 275
--Misley pipázott 630
Legioner: A sivatagban 257
Lengyel Géza : Kaland . 406
Lövik Károly: Gazság 297
--Falevelek 367
--Éjféli séta 476
Lőrinczy György: A kisbőgös 436
Mikszáth Kálmán: A rekeszek 149
Milotay István: A hangverseny 634
Nógrádi László: Egy kopott 611
Pékár Gyula: A cukorgyár 553
Pintér László: Élet 18
Rákosi Viktor: Kornai Pál éjszakája 524
Reéz Pál: Tanyai vér , 207
Scossa Dezső: Mályva 462
Szomaházy L: Tusi protekciót kér.. 199
Szőllősi Zsigmond: Kondorék 278
Tömörkény István: Évődés 92
Urban Henry: Samuka 234
--A jéghegy 606
Vándor Iván: A pusztában 338
Wells: Az ellopott bacillus 77
Williers de l'Isle Adam : Natália nővér 157
Társadalmi, ismeretterjesztő cikkek, genreképek, leírások
A férfi szerelme (Szőllősi Zsigmond
könyve 278
Alexander Bernát: Lyka Károly . . 603
Állatgyűjtés Afrikában 653
Babarczyné Jósa Jolán: Húsmezők . . 280
Balla Ignác: Talán igen, talán nem
(d'Annunzio új regénye) 584
Balogh Jenő - Négyessy László 260
B. J.: Heltai Jenő 659
Biró Lajos: Októberi krónika ...155
--Pro gentilezza 370
Budapesti színházak . :. ..526
Csatangolás Afrikában 74
Élő világtörténet 384
Falk Miksa pályakezdése 41
F. P.: Kultura füzér tánccal (Ambrus
Zoltán könyve) 309
--Két új Napoleon-dráma 341
--Allah Akbar (Legioner könyve) 583
Fráter Aladár : Tibet Európában . .12
--Az ibériai szfinksz 67
- - A kiárendált ország 254
--Szervezkedő cézárok 403
--Montecuzohma országából 680
Frankenberg Adolf: Milyen volt a
kontumác régen 578
G.: Milyen legyen a jó ifjúsági könyv 310
Gereblye: Öt könyv 206
- - Veronkáék szerencséje 236
--Dalok hazulról 437
Gáspár Ferenc dr.: Hogyan kerestek
legelőket Ausztráliában 379
Gró István: Apa vagyok . 627
Hearn Lafcadio: Hakatában 307
Hegyen-völgyön (Makay Béla könyve) 411
Herczeg Ferenc: Mikszáth-Almanach 148
Horkayné 40, 95, 172, 366, 503
Huszonnégy év 148
Jávorka Sándor dr.: Sovinizmus a
tudományban 507
Kálnoki Izidor: A mester (Újházi
Ede) 382
K. B,: Budapest kávéházai egykor
és most 486
Keresztesi József: A magyar korona
visszajöveteléről 459
Kozmutza Kornélné: Látogatás az
első akadémikus asszonynál 202
Könyv a gyermekről (Nádai Pál
könyve) 455
Legendák nagyapámról (Kiss József
új verseskönyve) 504
(Így.) : Neked írtam (Szilágyi Géza
legújabb verseskönyve) 637
Lyka Károly: Két nemzedék 49
Lyka Károly: A Műcsarnok téli kiállítása 232
--A mester hagyatéka 535
Rippl-Rónay József 658
Loti Pierre: Philae halála . 101
--Luxor . 509
L.: A magyar kultúra vezérei (Szily
Kálmán) 283
Magyar Figyelő 408
Magyar írók otthonukban: Kóbor
Tamás 179
Makay Béla: Ég a berek 411
Nádai Pál: A gyermekszoba 456
Novella (Bródy Sándor könyve) .. 180
Pesti áruházak 131
Salgó Ernő: Orvosok 182
Sven Hédin: A batumi sztrájk --------479
Számadó János: A budai lepkészek 15
Sz. J.: Észak Paradicsomából 560
Szász Zoltán: Tolsztoj 225
Szerb Zsigmond: Öszi fürdőlevél . . 20
Sztrokay Kálmán: Az égi testek lakhatósága . 301
--A naprendszer jövője 433
--A föld belseje 551
Tábori Kornél: Elfelejtett emberek.. 632
Tömörkény István: Könyvtári divatok 628
Uhde Frigyes Munkácsy Mihályról. . 609
Költemények
Balla Ignác: Levante az Adrián--------35
--Sirokkó az Adrián 451
Borbély József: A kis zenélő óra .. 599
Borbély Sándor: Melankólia 651
Czóbel Minka: Denevérek 155
---Fürdőidény 233
--Köszöntő 427
--A tél 547
--Hazatérés 671
Dutka Ákos: Sárga interieur 46
Endrődi Sándor: Tanács 432
Farkas Imre: Találkozás 7
---Dal 385
Feleki Sándor: Csak a nótát hagyd
meg! 99
Gró István: Álmok palotája 530
Gyökössy Endre: Szépország száműzöttje 276
Harsányi Lajos: A névtelen vár aszszonya 553
Horváth Ákos : Ördögtallérok 623
Jakab Ödön : Én a jövendőnek vetek 507
J. Draskóczy Ilma: Régi vasárnap . . 523
Juhász Gyula: Versek 91
Koronghi Lippich Elek: Öszi ködben 254
Krüzselyi Erzsike: Ócska dobozban 605
Kún József: Tátrában 561
Kuthy Sándor: Hegedüszonáta 580
Lenkei Henrik: Mesék 274
Lőrinczy György: Az én asztalfiókom 534
Maday Gyula: Titkok 479
Majthényi György: Esteli énekek .. 561
Miklós Jutka: Gobelin-szövés 69
Móra Ferenc: Dankó sírján 172
Pakots József: Fiamhoz 10
Rédey Tivadar: Viharvárás i53
--így, egyedül 583
Reichard Piroska: Senki szigetén .. 128
Sas Ede: A siratókat vigasztalni . . . 223
Somlyó Zoltán : Komp a Dráván . . 407
Szabolcska Mihály: Vágyaink 63
---Késői virágok I99
--Gyilkosság 303
--Karácsonykor 331
--Magány 499
--Vasúton 575
--Kályha mellett 647
ifj. Szász Béla: Tőlem szived rég elhajolt bár 250
Szávay Gyula: Örzse néni 364
--Hölgyek a kirakat előtt 475
Tábori Piroska: Kis anyám, édes 307
Telekes Béla: Csak pénzt ne akarj! 119
- Tündérszigeten 399
Vértessy Gyula: Őszi tenniszpálya 178
Önálló képek
Afrikai idill 556
Anglia legújabb hadihajójának vasváza 583
Angol expedíció a perzsa tengeröböl
partján 586
D'Annunzio Gabriele, Peko-szobor
karrikaturája .. 584
Argentina exportja 558, 560
A babakiállítás 298. 299, 300
A bobsleigh teljes futamban 528
A brazíliai flotta lázadása 253, 254
A budapesti lakásnyomor 128
A budapesti japán kiállítás 458, 460
461, 462
A budapesti szakácskiállitásból 404
A budapesti tanszerkiállitás emlékplakettje 506
A fecskék búcsúja 48
A ferencvárosi tornaklub új verseny-
pályájának megnyitó játéka 557
A fővárosi gazóméterek 332, 333
A Gelb-féle bútorgyár romjai 437
A Hakanson-féle új norvég motoros szán-vonat 610
A hirlapirók szobája a budapesti főpostán 457
A katonai lovaglóverseny Budapesten 209
A Képzőművészeti Társulat jelmezes
estéje 661
A kerepesi-úti temető árkádsirboltjai 120
A kígyók kertje San-Paolóban 501
A kir. hercegasszony babája 440
A kisjenői vadászatok 251, 252
Állatgyűjtés Afrikában 652, 653
A legújabb kotillon-figura 376
A legújabb párisi téli divat 176
A linzi bazalthegy 16
A "Maine" hadihajó roncsai a havannai kikötőben 234
A mexikói forradalomból . . 302. 303, 304
A nadrágszoknya 579
A nagykőrösi Arany-szobor leleplezése 4
A nyiregyházai Kossuth-szobor 648
A Panama-csatorna építése 483
A paraguayi húsmezökről 281
A „Parseval" kormányozható léghajó 156
A politika 98
A Popokatepetl-vulkán 675
Apponyi Albert gróf Amerikában . . 650
A portugál forradalom 66. 67. 68. 69. 93.
94. 95. 1-24
A régi Pest pusztulása 381
A római Viktor Emánuel emlékmű
egy része 432
A Segantini-múzeum St.-Moritzban 429
A sivatag sírja 284
A spanyol király és királyné korcsolyázik _ 531
A száműzött portugál király 479
A szászvárosi új Kuún-kollégium . . 180
A technika csodái 18
A temető felé 610
A Tisza-Csáky nász 453
A toalettek boszorkánykonyhájából.. 628
A veszprémi újjáalakított székesegyház felavatási ünnepe 73
A világ legnagyobb petróleumtartója
Obiszoban 538
A világ legnagyobb tengeri pókja . . 608
A zalaegerszegi Csányi-szobor pályázata 576
Az anarkista-ház ostroma Londonban 431
Az Andrássy-Pallavicini nász 502
Az aradi gyászünnep október 6-án . . 65
Az első football-szobor 528
Az okapi a hazájában 413
Az ököritói tűzkatasztrófa áldozatainak közös sírja 335
Az ujságárus 10
Az új állami főgimnázium a Hungária-úton 232
Az új nagybányai Lendvay-szinház. . 207
Baleset a levegőben 341
Bartók Lajos síremléke 411
Benszülött amatőr-fényképészek Abessziniában 611
Beszédes László: Pásztorember 276
Béri Balogh fája Szekszárd mellett.. 175
Betlen Gyula: A biblia 400
Berán Lajos: Fenyvessy Adolf emlékplakettje 538
Besnyői búcsú 159
Bécs polgármestere Budapesten 37, 40
Blaha Lujza emléktárgyai 649
Bonaparte Viktor Napokon herceg
és Klementina hercegnő 239
Budapest új motoros gözfecskendője 96
Chavez a Simplon átrepülése előtt . . 43
Chavez röpte a Simplon fölött 44
Chulalongkorn és tizenegy fia 183
Cipőtisztitó-automat Newyorkban . . 683
Columbus szobra Zocchi műtermében, Buenos-Airesben 5.Í3
Czigány Dezső: Hollósy Géza arcképe 122
Dankó Pista sírja 172
Dohányültetvény Porto-Ricoban 408
Edvi Illés Aladár: Alföldi táj 279
Egyedül 476
Egy modern budapesti árúház 131
Egy régi pesti árúház 130
Egy óriási csillagvizsgáló-készülék. . 604
Egy párisi ultramodern festő műve
s annak eredeti modellje 564
Egy modern kávéház 487
Egy régi pesti kávéház 486
Egy tenger alatt járó hajó belseje,
épülőfélben 624
Eleven paradicsommadarak szállítása 380
Elsley: A testvérek 329
Emma hollandi anyakirálynő Budapesten 151
Erdő szélén 237
Eugénia excsászárné Mentoneban . . 526
Farkas Pál Ghiberti grófja a Nemzeti Színházban 71. 72
Fönt és alant 342
Gaby Deslys hangfelvevőbe énekel. . 125
Gémes-Gindert Péter: Andorkó
Gyula sírja . 64
--Lung György sírja 120
Glatz Oszkár: Gárdonyi Géza 369
Gyermekbál előtt 480
Gyermek-karnevál a Vigadóban 532, 533
534. 535
Halottak napja Cornwallban 174
Hallal telt háló a mauritaniai vizekben 230
Holló Barnabás: Rákóczi síremléke 548
Hogyan szántanak Amerikában 614
Hubertus vadászverseny 282
Hubub, a karthumi sivatagok homokviharja 607
Iff vára 79, 135
Innocent Ferenc: A boszorkány 203
Izabella-bál az Operában 550, 551
Indiai búcsúsok megszabadulnak bűneiktől 563
Jankovics Gyula: A tápióbicskei honvéd-emlék 121
Jávorkáné Bloch Nelly: Telekia speciosa az erdélyi ligetekben 507
--Bánffya petraea az erdélyi havasokon 508
Jégzajlás a Dunán 562
Jendrassik Jenő: Dorka kisasszony
arcképe 275
Kallós Ede: Falk Miksa síremléke.. 41
Karácsony Délafrikában 401
Kaucsukkészítés 9
Kilényi Gyula: Royne Saenz Pena
mellszobra 410
Királyfiak vakációja 478
Knopp Imre: Anya gyermekeivel . . 224
Kisfaludi-Stróbl: Szentirmay Elemér
_ sírja 258
Környei és Szamosi 477
Krutsay Ferenc: Főpróba 428
Kuun Géza és Kuun Kocsárd grófok
szobrainak leleplezése 181
Latham mint katona 7
Lánczy lika sírja 174
Levelek hullása idején 311
Libapásztorok 612
Luxor 510, 511
Maffia-por Olaszországban 673
Magyar-Mannheimer Gusztáv: Az erdőben 256
Magyar tipus 414, 578, 635
Március 15-ike Budapesten 672
Marimbált pengető zapoték indiánok 676
Matyó lányok Mezőkövesden 552
Mentőkészülék a repülő ember számára 23
Meunier Constantin: Bányásznők . . 365
Mexikó város látképe 674
Mexikói tüzérek hegyi üteggel 676
Mexikói mezei munkás 317
629, 630, 633, 651, 654, 658, 680, 681
Modern asztalterítés a Park-klubban 454
Modern primitívek 636
Mühlbeck Károly fejlécei: 6, 49, 74, 76,
78. 97, 98, 99. 126, 127, 129, 152, 153,
155. 177, 178, 186, 204, 206, 225, 229,
235. 280, 285, 286. 301, 306, 311, 333.
338, 343. 404. 405, 409, 456, 482, 501,
505, 507. 508, 509, 526, 529, 530, 555,
556. 557, 580, 582. 603, 605, 609, 627,
629, 630, 633
Münzer: A nyiresben 17
Ney Dávid síremléke 148
Oroszlánvadászat Afrika belsejében 308
Ősvilág a Hudson környékén 626
Paál László: Erdő széle 184
Pap Emil: Ablaknál 201
Pataky László: Krumpliszedés 13
Pentelei Molnár János: Ego sum . . 232
Pestis a szélső Keleten 681
Philae 102, 103, 104
Philipp István: Bohusné Szögyény
Antónia szobra 92
Pisztoly-assaut - 132
Repülőverseny 208
Régi budai és pesti órák 514
Répin: Tolsztoj
Roosevelt afrikai pillanatfényképei 74- 75
Rotschild báró 100.000 koronás adományának kiosztása Budapesten 585
Rozmaring, nagyanyó kabaréja Nagy
Endre kabaréjában 577
Spányik Kornél: No, ne izéljen 327
Strauss Rikárd ,,Rózsagavallér"-jának két hőse 513
Stróbl Alajos: Arany János szobra
Nagykőrösön 5
--Medve a prédájával 503
„Szalon-nemzetiségek'' szász és román ünneplőben 157
Székely Aladár : Ersys 147
--Manci 335
Tanulmányfej 368
Székely Bertalan: Az anya 524
--A nőrablás 525
Szinyei Merse Pál: A park 200
Tarján Oszkár: Zsélyi Aladár emlékplakettje 97
Telepy Károly sírja 173
Téli sport a Zugligetben 529, 530, 554, 555
Téli sport Algírban 631
Tenger alatt járó hajó torpedót lő ki 625
Teve-itató az oázisban 334
Tolnay Ákos: Érdekes olvasmány , .364
Tolsztoj a betegágyán 228
Tolsztoj Leó gróf és nővére 227
Tolsztoj a jasznája-polyánai parkban 255
Tolsztoj utolsó útja 305
Tölgyessy Artur: Eső után 36
Uferbach Jenő: Madonna 452
Uhde: Karácsonyéj 326
--Hazafelé 600
Újfajta jelmezbál Szombathelyen 588
Újházi mint Crampton mester 383
Újházi otthon 382
Új kalapdivat 105
Újrendszerű amerikai gyorsvonat-lokomotiv 339
Úszerkezetű utcai homokszóró-gép. .581
Ünnepies fogadás V. Mohamed szultán udvarában 403
Vasárnap az Iparművészeti Társulat
kiállításán 313
Vaszary László: Izsó Miklós 500
Velence a Széchenyi-telepen 367
Vidor Pál sírja 173
Vilmos császár Bécsben 45
Vilmos császár és a cár, vadászatra
menet 185
Virághaj tatás meleg fürdővel 439
Vörösmarty Mihály szülőháza 283
Wellmann léghajójának gépháza 123
William Finley sasfiókákat fotografál 8
Zergevadászat a Pietroszon 160
Arcképek
Balogh Jenő 260
Bánffy Dezső báró 602
Birger Schöldström 344
Bródy Lajos 590
Czóbel Minka 37i
Gautier Judith 202
Gerenday László 583
Geyer Stefi 231
Gombaszögi Frida - 182
Grünwald Klára . 181
Hatvany József báró i33
Heinrich Gusztáv I33
Hengelmüller László báró 133
Ivánffy Jenő 331
Jászai Mari 330
Kaas Ivor báró 415
Károly Ferenc József királyi herceg 601
Kóbor Tamás 179
Kovácsi Miklós Ede 684
Lánczy Leó 527
Lánczy Gyula 489
Lipcsey Ádám 312
Lónyay Sándor 133
Madarász Viktor 331
Magelhaes Lima 70
II. Mánuel király 67
Márkus Emilia 330
Mészáros Gizella 606
Miksa szász herceg 416
Miksa Mexikó első császára 678
Négyesy László 260
Oláh Gábor 412
Porfirio Diaz, Mexikó köztársaság elnöke 679
Radó Sámuel 590
Rotschild Albert báró 589
Suttner Berta bárónő . 309
Szemere György 412
Schiller Zsigmond 590
Szily Kálmán 283
Szokolay Kornél 591
Teofilo Braga 136
Thuróczy Vilmos 455
Ugron Gábor 481
Újházi Ede 383
Ullmann Adolf 133
Vaszary Kolos 549
Vámbéry Ármin 65
Zempléni Árpád 527

II. kötet
Regények, elbeszélések, rajzok,
színdarabok
Balásházy Péter : Flir. 140
--Automobil-kirándulás 570
Bársony István: Nikoláj 29
Biró Lajos: Jenőke 231
--A gőg 552
Borbély Sándor: Busaszökető 338
Castell Alexander: A magános gavallér 556
Csermely Gyula: Boldog asszony hegye 475
Danrit Capitaine: A levegő hajótöröttjei 19, 45, 73, 101, 124, 149. 172.
220, 251, 277, -298, 323, 348, 372, 396. 417,
437. 461. 481, 505, 526, 545. 567
Egy jogász naplója 15
Erdődi Mihály: Egy perc 413
Falk Richárd: A budai molnár 498
Farkas Pál: Doktor Hartmann 58, 131
--A császár hazatér 180
--Aspremonte 241
---Az első konzul 306
--Utazás Sziciliában 329, 353, 377, 401
421, 441, 465, 485, 509, 529, 549. 573. 597
Gárdonyi Géza: A belső szoba 52
Hearn Lafcadio: Egy beszélgetés . . 162
Ifj. Hegedűs Sándor: A Máriás húszas
Heltai Jenő: Az én második feleségem 1, 25, 49. 81, 105, 129, 153,
201, 225,
--- Szép halál 575
Hevesi József: A dingo 365
Hg. F.: A felfér medve 55
Herczeg Ferenc: Kondor, a csavargó 228
--Hősi rege 332
- - Klára első bálja 489
Homok: Húznak a ludak 517
Irsay Albert: Az a kis, görbe utca 116
De l'Isle Adam: Sylvabel 292
Kanizsay Ferenc: Gitta és a gróf .112
---Károly megváltozik 266
--Árulás 386
--A szénaember 444
--A kisfiú imádkozik 511
--Az első és igazi . . 599
Kádár Lehel: Aki el fog jönni 429
Koronghy Dénes: Mikor a lángok
lassan kialusznak 190
Kortsák Jenő: A bál napja 89
Kóbor Tamás: Adél és Alfréd 314
Krúdy Gyula: A kétfejű Kertyi Pál 305
--Egy régi házasság . - 468
Legioner: A légion d'honneur 12
--A kis sous-lieutenan 155
--Egy az Isten 381
- - A sivatag szélén
Lengyel Géza : Egy csendes ház 37
--Rokonok 289
Lövik Károly: Scherzo 4
--Zsarolás . 108
--Levél a szélben 35Ó
--Egy vadász elbeszélése 533
Majthényi György: A kétszázadik
fehér ló 615
Marcel Prévost: Asszonyi dolgokról 450
491, 515, 554. 584, 613
Molnár Jenő: Éjjel a Tiszán 343
Móricz Zsigmond: Füsti fecskék . . 2ói
Nagy Jenő: Aliz 184
Osborne Diiffield: Szőkék és feketék 65
Pakots József: A tekintetes úr- 203
--Vallomások 538
Pékár Gyula: A boldogság útjai 281
Péczely József: András, a fnrfangos
ember 317
Schweriner T. Oscar: Lepecsételt parancs alatt 348, 372, 396, 417, 437, 461,
481, 505, 526, 545, 569, 591, 617
Smiley Howard Dwight: Egy kis
babona 409
Strindberg: Aki hétkor alszik 145
Tömörkény István: Libái ügyben . . 84
- - A nép nem tréfál 405
Urban: A riporter és a lord házassága 431
Vágó Mária : Opus I. 586
Vándor Iván: Az ördög 424
Wells: Peycraft csodálatos kúrája .. 211
Zilahi László: Az utolsó turáni 390
---Paprika Jancsik 493
Zombai Viktor: Emlékezés 454
Társadalmi, ismeretterjesztő cikkek, genreképek, leírások
A cserebogár (Kanizsay Ferenc
könyve) 385
A Károlyi-palota tör.énetéből 168
A Lloyd-épület történetéből . 523
A magyar kultura vezérei 583
A pesti bérkocsi 502
Az örök nomádság (Bozóky Dezső
dr. könyve.) 471
Az örök rejtély 449
Balla Ignác: A kétezredik esztendő 63
--A kiállítások városa 243
--Látogatás a múltba 453, 501
Bezdek József dr.: A japáni középiskolákról 433
Biró Lajos: Budapest fölfedezése .. 57
Czóbel Minka: A párisi szalon 183
Csoór Gáspár: A magyar Tolsztojnál 309
Dánielné Lengyel Latira: A női
munka 165
Endrödi Sándor: Szabolcska Mihály
otthona 235
Egy megnyírt virág 316
F. P.: Lovik Károly 111
--Uj könyv a Shakespeare-problémáról 291
Fráter Aladár: Montecuhzoma országából 39
G. A.: A budai népszínház 210
Gereblye: Edison ujságja 363
- Az orangei bűvész laboratóriuma 603
Gyertyától a villanyig 456
Hevesi József 365
Hieronymi Károlyról 159
Horkayné 28, 272
Index-tanulmányok 341
Iván Ede: Munkácsy elsö szerelme 367
--Profil intimé 541
K.: Uj honfoglalás 369
Kilényi Gyula: A pampáról 426
Kirchner József: A chicagói halálos
repülés 561
Kondor Alfréd: Az első norvég nőképviselő 92
Kozmutza Kornélné: A parfümkirálynál 67
Kóbor Tamás novellái 313
l'Aignac: Egy körmönfont dollárkirály 34
--Asszonyok városa 478
Legioner: Valami Marokkóról 236
Loti Pierre: Egy bronztestü nép . . 577
Dr. Lendl Adolf: Állatkerti képek 118
Lyka Károly: A nyolcak 138
--Középszerű művészet 264
--Mona Lisa 537
Lyra (Bródy Sándor új könyve.) .. 287
Macchia 215
Molnár Elek: Hőérzékünkről 497
Nádai Pál: A teritett asztal 87
--- Regatta 407
Offenbach Pesten 389
Rudnay Aladár: Egy indókinai házasságkötés 519
Salgó Ernő: A jótékonyság biológiája 115
--Találkozás a természettel 336
Sz. J.: Asszonyok forradalma 559
____ Protekció 612
Szigma: Vándorciák-Egyesület --------384
Szikra: Báró Harkányi Béláné emlékére 193
Sztrokay Kálmán: A napfoltok 143
__A rádium 189
--Az éter . 447
__Az anyag- szétbomlása 562
Vértes József: II. Napoleonról --------8
__A folyékony gázok csodái 270
Költemények
Balla Ignác: Két kéz 3
Borbély József: Oda a hazugsághoz 227
Czóbel Minka: Árny-színház 27
--Arányok 379
--Optimizmus 423
--Álarcosok 575
Domby Béla: Szeretet 158
Dutka Akos: Virágvasárnap . 54
Endrődi Béla: Hajnali-út 260
Endrödi Sándor : Elítéltek 116
Erdélyi Zoltán: Tíz év 107
Farkas Imre: Empire-dalok 240
--Ének 443
Feleki Sándor: Nagy, fekete lepke .. 137
Grallertné Martini Hilda: Pósa bácsinak 287
--Röntgen-sugarak 551
Harsányi Lajos: A végzet ----- .. . 337
Hevesi Margit: Oh, hogyha tudnád.. 475
Horváth Ákos: A nagy pohár históriája 179
Jörgné-Draskóczy Ilma: Május 203
Juhász Gyula: Elégia 89
--Fegyverszünet 319
--Beszéd régi valómmal 487
Kádár Mihály: Tristia 131
Kiss Menyhért: Egy báli legyezőre . . 209
Kosztolányi Dezső: Uj versek 362
Krüzselyi Erzsike: Miért van az . . . 14
--Tilalomfák közt 434
Kim József: Mélységek 38S
Lampérth Géza: Dalok a fészekből 428
Mezey Lajos: Hajnal hasad 12
Nógrádi Pap Dezső: Dal 498
Osváthy Eszter: Havasok 41
--Az első asszonyhoz 216
Peterdi Andor: A búzaföldeken . . . 599
Pósa Lajos: Este van már 56
Réthy László: A napimádó éneke . . 403
--Versek 531
Szabolcska Mihály: Dal az endrédi
kis bojtárról 83
--- Idehaza 234
--Falusi himnusz 331
- - Jégviharfehők 467
Ifj. Szász Béla: Bár tudnálak halottnak 155
Telekes Béla: A vak gitáros . 313
Varságh János: A költészethez 34
--Jóslat 511
Zilahi László: Koldus-ének 522
Önálló képek
Achim András háza 206
Achim András temetése 207
Arrétan francia hadnagy lóhátról
egyszerre negyven lovat hajt galoppban 474
Asszonyok városa 478
Azték régiségek a mexikói múzeumban 38, 39
Ács Ferenc: Arckép 109
Állatok kútja Bécsben 166
Ázsia szívéből 89, 91. 92
A bécs-budapesti repülőverseny 334. 335
A bécsi dalosok Budapesten 30
A biblia mellett 500
A budapesti X. kerületi új zsinagóga 116
A budapesti kutyakiállítás 263. 264, 265
A budapest-újlaki téglagyár égése 216
A cehei necieja 194
A cstklészi Eszterházy-kastély ---- .559
A Csonka-féle új postai levelgyűjtö
gépkocsi 289
A diktáló fonográf 170
Dugla-szorosnál 611
A Dunapartoin 406
A felsőbb légrétegekben uralkodó
szélirány és sebesség megállapitására szolgáló léggömb követése távcsővel 336
A felvidéki nagy hadgyakorlatokból 607
A felvidéki hadgyakorlatok 608
A feszület előtt 57
A folyékony gáz csodái 270, 271
A főváros kislakásos bérházai 495
A franciaországi repülőverseny áldozatai pár perccel a katasztrófa előtt 241
A Gyermektanulmányi Muzeumból. .218
A Gyurkovics-lányok Amerikában
195, 247
A hadseregi díjugratás második dijá-
nak nyertese 248
A haiti-i forradalom 475
A kassai Dessewffy-kastély égése 163
A kassai királyi javító-intézetből 188
A kecskeméti gazdakongresszus 333
A kecskeméti földrengés 380. 381, 382, 383,
384. 385, 386, 387
A kecskeméti zsinagóga 603
A kétezredik esztendő . . 63, 64, 65, 66
A kétféle Németország 601
A kispesti Kossuth-szobor 286
A kissármási földgáz 186
A lebontásra szánt Lloyd-épület 523
A legmelegebb és leghüvösebb kalap
292, 293
A legújabb párisi divat 390
A legújabb párisi őszi divat . 540
A ni. kir. önkéntes gépkocsi testület
hét tagja 610
A magyar műcsarnok a római világkiállításon 59
A modern partvédelem újításai 11
A németperegi gazdasági kiállításból 248
A pampán 427. 428, 429
A Panama-csatorna védelmére szolszolgáló ágyú 604
A Páris-Róma-Turin-i repülőverseny 273, 274, 275,
A Páris-Róma-Turin-i repülőverseny óriás térképe 272
A párisi divat műhelyeiből 287
A párisi női léghajó-klub tagfölvétele 314
A pozsonyi Petőfi-szobor leleplezése 5S1
A reichstadti herceg gyermek- és
ifjúkorában 9
A régi budai nép.szinház . 210
A római kiállításból 243, 244, 245
A római Colosseum kivilágítása 142
A szepesszombati vasúti katasztrófa 535
A Székely-Wertheim-Barcza-féle
levélkézbesítő automata 459
A székesfehérvári Napoleon-kiáliításból 294
A szolnoki új Tisza-híd 338
A trónörökös szemléli a tüzérség elvonulását 612
A turini világkiállítás magyar pavillonja 156
A vén pipás 500
A ,,Viribus Unitis'' tengerre bocsátása 333
A Viribus Unitis, az osztrák-magyar
monarchia első Dreadnoughtja 310
A világ leggazdagabb gyermeke 295
Az angol királyné koronázási palástjának készítése 139
Az angol királyné otthonában 211
Az angol királyné koronázó palástjában 156
Az angliai nagy sztrájk 514
Az aradi vértanuk csontjainak megkeresése 208
Az Eiffel-torony mint drótnélküli
táviró állomás 88
Az első Népház Budapesten .. 95, 96, 97
Az első magyar gyermekszanatórium
Balaton-Almádin 456
Az olasz királyi pár a római világkiállítás magyar műcsarnokának
megnyitásán 58
Az 1827. évi első pesti lóverseny . , , 113
Az udvar Gödöllőn _ 182
Az új budapesti szeretetház 205
Az új kaposvári színház 585
Az Újságkiadók Otthona fogadtatása
Körmöcbányán 272
Az Újságkiadó Tisztviselők Egyesületének banketje 61
Az új fővárosi állatkertből 118, 119, 120
Az újpesti új Népszínház 555
Az új Népszálló az Aréna-úton 344
Az új tavaszi divat 122
Az új temesvári püspök bevonulása 262
Az upsalai és stockholmi egyetemi
hallgatónők kongresszus-rendező bizottsága 407
Badger Baldwin-féle biplánja 562
Bánffy Dezső báró temetése 229, 230
Barát Gizella dr., az első fogorvosnö
Magyarországon 217
Báthory László pálosrendi szerzetes
barlangja 469
Bier főhadnagy Budapestre érkezik. . 335
Mr. Breen idomított macskái a távcsőnél 524
Burgesz, amint a La ]Manche-csatornát átússza 603
Búcsúsok 98
Budapest látóképe a Párisi Áruház
tetejéről nézve 169
Miss Bullock Workmann a Himalája
egyik csúcsának megmászása közben 114
Bunny Rupert: Creve.te-halászok .. 180
Carrére René: Mlle Spinelli 181
Cséplés egy kecskeméti trnyán 557
Edison és legújabb találmánya ... 363
Edison a hotel terraszán 602
Essö Erzsébet faragott bútorai 284
Egy megnyírt világ .. 316, 317, 318, 319
Egy japáni középiskolából 433, 434
Egy ország története levélbélyegekben 296
Egyptomi iskolásgyerekek 558
Egy 95 éves vőlegény és menyaszszonya 361
Eszkimók agancs-piaca Grönlandban 560
Fantasztikus havasi flóra Afrikában 410
Fára mászó óriás rák 268, 269
Függőhíd a Himalája vidékén 501
Fürdőélet a palotaszigeti strandon.. 435
Gaiduschek Erzsi: Arcképtanulmány 404
Gémes-Gindert Péter: Síremlékterv 379
Glatz Oszkár: Megérkezés 132
Glücklich S.: Andante 468
Gróf Monté Cristo barlangja 41, 42
Gyertyától a villanyig---- 456, 457, 458
Gyilkos repülőgépverseny Franciaországban 242
Gyuszi 543
Hajlékony lokomotív 537
Haynau íróasztala 168
Három nemzedék 564
Hegyi Aranka sírja 17
Hidroplán 111
Hieronymi Károly temetése . . 160, 161
Húsvéti locsolás 32
Iskolai céllövészet a Székelyföldön . . 431
Italo Brass: A gondolás leánya 576
--Kis divatárus leány 577
--Sottoportico 578
Jobbágy Miklós : József nádor szobra 183
--Pihenő vadász 307
Johnstone Moisant-féle monoplánján 561
József nádor szobrának leleplezése az új műegyetemen 157
József kir. herceg családja az Apollómozgókép-színházban 312
Jubiláris olasz levélbélyegek 246
Kacziány Ödön: Est 5^8
Kaucsukfa Mexikóban 37
Keményffy Jenő: íróasztalnál 84
Kerékpárverseny Budapesten 433
Két év Keletázsiában 471. 472, 473
Knopp Imre: P. S. E- baronessz arcképe 6
Komáromi Kacz Endre: Nehéz lecke 108
Kopits János: A kaposvári Kossuthszobor 553
Koronázás Londoniban 339, 340. 341,
342, 361
Középiskolai tanulók tornaversenye 267, 268
Közlekedés a régi Pesten 502
Lacombe Louis párisi fodrász legújabb hajviselet modellje 195
La fon: A páva 261
Lebrun: Maria Antoinette gyermekeivel 51
Lefényképezett mesterséges villámlás 474
Legújabb párisi nyári toalettek 450
Lipót Szalvátor kir. herceg és kísérete 607
Markó Ernő: Török kávéház Ada-Kaléban 424
Mascagni amerikai útja 291
Magyar főurak vadászútja Afrikában 134
135.. 136., 137
Marconi-féle drótnélküli távírókészülék szolgálatban 606
Mednyánszky László báró: Tátrai táj 539
Monstre hajtóvadászat nyulakra 411
Mexikói gavallér 36
Munkácsy első szerelme 368
Munkácsy síremléke a Kerepesi-temetőben 308. 309
Mühlbeck Károly fejlécei: 8, 12, 35, 39,
60, 67, 86, 87, 88, 90, 93. 110, 112, 115,
117, 138, 144, 162, 164, 166, 185, 187. 189.
208, 209, 215, 236, 238, 246, 286, 289, 290,
311, 312, 314, 316, 337, 339.< 341. 343. 358,
3Ó0, 364, 366, 388, 389, 391, 409, 412, 413.
426, 430, 432, 434, 451, 453, 470, 476, 477,
496, 497, 499, 516, 519. 534. 536, 538, 542,
554. 556, 563, 579. .581, 586. 605, 613
Müller Béla: Guszti 600
Mylius Erichsen északsarki expedíciójának emlékműve Koppenhágában 192
Nagy Vilmos : Nem szabad ! 28
- - Tilosban 228
Napfoltok . 143
Népgyűlés a Tattersallban . 448
Nyomorék gyermekek otthona a Mexikói-úton 430
Olimpiai ünnepek a Margitszigeten 231
232. 233
Őskelta bárdok és druidák a XX.
században 521
Pannónia-korszakából való kőkoporsó 429
Pap Emil: Téli estéken 7
Pataky László: Dél 306
Párisi húsvéti bonbonniére-k készítése 69, 70
Petőfi emléktáblájának leleplezése
Nagyszebenben 133
X. Pius pápa és kezelő orvosai 533
Pöstyéni népipar London szalonjaiban 138
Radnai Béla: A pozsonyi Petőfiszobor 55Ó
Repülőgépek bombavető próbája Angliában . . 214
Régi pesti karrikaturák 454, 455
Röntgen-sugárral készült radiografiák 588
Rubletzky Géza: Anya és gyermeke 53
Rudnay és Pásztor kiállítása 29
Sajátszerű versenyúszás Londonban 559
Sodorna sósziklái 584
Stetka Gyula: A kuruc-világból 204
Stróbl Alajos: József kir. herceg vadászruhában 4
--Arany János szobra 33
--A szegedi Széchényi-szobor . . 355
Szerecsen-keresztelő Budapesten 288
Széchen gróf Falliéres elnökhöz hajtat 13
Székely Aladár: Arcképtanulmány . . 87
--Auguszta kír. hercegasszony és
kisleánya, Magdolna 357
--A képeskönyv 408
---A pajtások 512
--Arcképtanulmány 541
Székely Mihály mérnök monoplánján 425
Tábori telefon munkaközben 606
Tavaszi vásár Budapesten 31
Teleki Tibor gróf aviatikus a fölszállás pillanatában 315
Templom előtt 94
Tél a tavaszban 62
Tolnai Ákos: Lacika 362
Tóth András: Kazinczy Lajos szobra 313
Török Irma és Berényi János gróf 162
Török mentők gyakorlatai 285
Történelmi képek kiállítása Firenzében 444, 445- 446, 447, 489. 490. 491.
492, 493. 494
Triquet: A tükör 552
Udvary Géza: A fészek 52
Új párisi kalapkülönlegességek 167
Úszó jéghegyek . .. 191
Úszóverseny a millenáris versenypályán 266
Utcabeomlás Budapesten 393
Vajda Zsigmond: Auguszta kir. hercegasszony 4
Veszedelmes hegymászás az Alpokban 520
Vidor Pál sírja 17.
Da Vinci: Mona Lisa 532
Zemplényi Tivadar: Levétel a keresztről 5
Zenta fekete húsvétja 145
Arcképek
Áchim András 194
Ambrus Zoltán 140
Asbóth János 370
Auguszta királyi hercegasszony 357
Balthazár Dezső dr 338
Barát Ármin I94
Bayer József 140
Bánffy Dezső báró 205
Bódiss Jusztin 140
Bourbon Zita hercegkisasszony 332
Cherven Flóris 165
Divald Kornél 140
Dömötör Ilona 237
Emich Gusztáv 370
Eötvös Loránd báró 583
Forster Gyula báró 393
Harmat Hedvig 213
Hieronymi Károly 159
Károly Ferenc József kir. herceg . .
Kemenes-Kempf Józsefné, Borostyáni
Irma 43
Láng Nándor 140
Lenkei Henrik 14
Lovik Károly 111
Mahler Gusztáv 212
Manuel de Arriaga 542
Montecuccoli Rudolf gróf 85
Pékár Gyula 140
X. Pius pápa 488
Rogstad Anna . .. .92
Sándor Erzsi 239
Schmidt József 140
Szabolcska Mihály .235
Szilágyi Géza . 14
Tull Ödön 615
Váradi Antal 184
Vikár Béla 140
Zichy Géza gróf 140
Zsófia kir. hercegnő 356
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem