1.027.432

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Uj Idők 1912. október-1913. március (fél évfolyam)

Szépirodalmi, művészeti és társadalmi képes hetilap - XIX. évfolyam, 1-24. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Singer és Wolfner
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 648 oldal
Sorozatcím: Uj Idők
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 31 cm x 23 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fél évfolyam. Fekete-fehér képekkel, ábrákkal illusztrált. Budapesti Hirlap nyomdája nyomása.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:

VII. Emánuel és kora

Mák István, a budapesti „Krajcáros Igazság" párisi levelezője egy enyhe szeptemberi estén tanácstalanul és elmélázva ült műmárvány Íróasztala előtt a párisi Café... Tovább

Előszó

Részlet:

VII. Emánuel és kora

Mák István, a budapesti „Krajcáros Igazság" párisi levelezője egy enyhe szeptemberi estén tanácstalanul és elmélázva ült műmárvány Íróasztala előtt a párisi Café Terminus terasszán. Az asztalon a költői ihlet összes szerszámai: papiros, tinta, toll, cigaretta és konyak, testvéries egyetértésben, példás türelemmel várakoztak arra, hogy a párisi levelező munkához lásson. A párisi levelező azonban konokul tovább merengett és megértés nélkül bámult a levegőbe, a villamos hirdetések kigyúló és elalvó betűire, az asztalok között ide-oda cikázó pincérekre, a szomszéd asztaloknál ülő lármás burzsoákra és bizonytalan kis nőkre, a nyikorgó omnibuszokra és az esti újságokkal száguldozó rikkancsokra, az egész életre, amely üres tekintete előtt elrobogott.
Mák Istvánnal ezen az estén kábító és hajmeresztő, félelmetes és mulatságos, fantasztikus és szenzációs dolog történt. A cirill tudományos akadémia megválasztotta dísztagjának. Félórával azelőtt kapta meg az oklevelet, óriási, ötpecsétes borítékban, amelynek jobb sarkában, fönt, cifra és olvashatatlan cirill betűk feketéitek, bal sarkában pedig öt, részint zöld, részint sárga cirill bélyeg sorakozott egymás mellé. A bélyegeken, úgy a zöldeken, mint a sárgákon, egy szőke fiatal ember képe volt látható, az új királyé, ama VII. Emánuelé, akit két hónap előtt koronáztak meg a grovai Szent-Szűz templomában. Az oklevél mellett egy másik levél is volt, minden ok nélkül és cirillül, amely bonyodalmas nyelvről a jeles párisi levelezőnek a leghalványabb sejtése sem volt.
Nem meglepő, hogy egy kicsit elszédült ettől a nagy kitüntetéstől. Szerény ember volt, akit az élet eddig nem nagyon kényeztetett. Irodalmi sikerei inkább mérsékeltek voltak. Az édes magyar haza rosszúl bánt vele. Nem volt tagja a Petőfi-társaságnak. Nem volt tagja a Kisfaludy-társaságnak. Sőt egyetlenegy vidéki irodalmi társaságnak sem. A magyar tudományos akadémia nem érdeklődött munkássága iránt. Sem elegyes, sem összes költeményeinek nem talált kiadót. Drámáit a Nemzeti Színház drámabiráló bizottsága ridegen, de csökönyösen visszautasította. És most a cirill tudományos akadémia megválasztotta még csak nem is rendes, hanem dísztagjának! Egy nyomorúságos balkáni akadémia látta meg benne a nagy embert. Öreg kecsketolvajok megemelték előtte a kalapjukat, érző szivükre ölelték, megkoszorúzták a legszebb jutalommal. Hiába, az ilyesmi még-is csak jól esik az embernek. Vissza

Tartalom

I. kötet
Regények, elbeszélések, rajzok, színdarabok
Abonyi Árpád: A lényeg 451
--Szent Sebestyén kigúnyoltatása 603
Andor József: Vak szerelem 179
Balla Ignác: Ballada egy aranyfogról 534
Bársony István: Esik az eső 277
--Zulejka 651
Berény Imre: Vasárnap i53
Biró Lajos: Lola 36
--Müncheni emlék 685
Caramel Claudius: Pál esete
Chantepleure Guy: Az utas 391, 420, 445-
469, 497, 521, 545, 569, 697, 621, 646,
669, 701
Corday Michel: A tenorista 641
Czóbel Minka: A Metró regénye
325, 359
Erdődi Mihály: Hétfőké kisasszony 409
Falu Tamás: Két hét 53
Farkas Pál: Az utolsó Bourbon14
- - Egy körorvos föl jegyzései 43, 77,
97, 127, 149, 175, 204, 251, 280, 314, 349,
380, 431, 455, 479, 508, 530, 557, 579,
698, 634, 655, 682
Gagyhy Dénes: Amire születünk 102
Gárdonyi Géza: Egy nehéz krajcár 334
- - Csakugyan ember! 369
--Pöhölyék látogatása 676
Gorkij Maxim: A Senzamani-család 489
Heltai Jenő: VII. Emánuel és kora 1,
33, 65, 89, 113, 137, 165, 193. 221, 245.
273, 305, 329
Herczeg Ferenc: Ösz a városban 4
- - IV. Napoleon 67
- - Asszonyváros 139
--A hódítók 337
--Hináros 365, 397, 425, 449, 473, 501,
525, 549, 573, 601, 625, 649
Kádár Lehel: Metamorfózis 287
--A bóbitás Krausz kisasszonyok 435
Kertész Miksa: Öt szál piros rózsa 589
Krúdy Gyula: Rumfy Artúr 196
- --A folyóparton 308
--Szarvasgomba-emberek 577
Lakatos László: A baronet 209
Lengyel Menyhért: Róza néni 512
Lőrinczy György: A hajtó 695
Lövik Károly: Haláltánc 168
- - N . . . 249
--A hajó 383
--Márta, vagy: a richmondi vásár 503
Makay Béla: A Győri-Bükkben 345
- - Huszonöt virgács 582
Móricz Zsigmond: Kamélia és muskátli 9
--A peregrinus 353
--Interieur 428
--Papnék a piacon 679
Nagy Endre: La béte hongroise 677
Nielsen E.: A fogadás 260
Ohnet György: A sas karmai 85, 109, 132,
160, 189, 217, 240, 267, 299
Somlay Károly: A nagyhegyek alján 316
--A Sztipán 611
- - Öszi harmat 460
Szemere György: Házasítjuk a kapitányt 91
Szini Gyula: Vallomások a házasságról 41
-¦- Boszorkánytörténet 120
- - Az üvegcső 223
--Napihír 400
-- Fedor nagyherceg aranypohara 527
--A titokzatos házaspár 628
Szomaházy István: Jancsi külügyminiszter lesz 377
Tömörkény István: Kavarodás az útszélen 475
Vágó Mária: Liliom kisasszony 484
Újhelyi Nándor: Lavotta visszatérése 661
Vándor Iván: Ember a pusztában 49
Zilahy László: Mr. O'Wayne öröksége 230
Zsoldos László: A pirosszallagos 405
Társadalmi, ismeretterjesztő cikkek, genreképek, leirások
A francia forradalom. (Farkas Pál
könyve) 257
A pesti cukrászda 488
Az Uj Idők háza 284
Adorján Andor: Mária Lujza férjei 46
--Szófia a háború alatt 123
--Amit visznek és amit hoznak 208
--A japán példa 234
Balla Ignác: Marconi 237
---Szerelem 401
--A futuristák 510
---Észak nomádjai 559
--Napszállat felé (Rudnyánszky
Gyula versei) 617
- - A sarkvidék Robinsonja 688
Budapesti specialitások 407
Carpaccio: Edison (Balla Ignác
könyve) 293
Dömötör: Kések és kanalak 211
Du Prel: A grafológiáról 73
Edison és a tréfás milliomosok
(Balla Ignác könyvéből) 318
Erdély Jenő: Haditudósítók Bel-
grádban 101
Ewers Hans: A szent sziget 254
Farkas Pál: XVI. Lajos pere és
halála 226
Gereblye: Nagy asszonyok élete 184
Gineverné Györy Ilona: Ami nincs
nálunk 458, 587
Haraszti Emil: Hubay Jenő 144
Herczeg Ferenc: Őszinteségek Budapest ócsárlásáról - 170
Hg. F.: Rákosi Jenő hetven esztendős 167
Horkayné 7, 118, 247, 276, 342
Huszonöt író (A Mikszáth-Almanach) 201
Jávorka Sándor: A havasok világából 637
Kárpáti Aurél: A Rothschildok
(Balla Tgnác könyve) 23
Kémeri Sándor: A dalai láma utazik 606
Kilényi Gyula: Chile 659
Kisbán Miklós 507
Nemeskéri Kiss József: Az orosz
ballet 433
Konstantinápolyi képek 177
Kozmutza Kornélné: Ha jön a'tájfun 80
--Irowa 486
Krónika 654
Lyka Károly: Fényes Adolf új képei 153
--Búcsú 591
--Ferenczy Károly 636
L.: Messze van odáig (Gárdonyi
Géza könyve) 351
Móricz Zsigmond 352
Nádai Pál: A gyermek és a játék
(Nógrády László dr. könyve) 514
Nógrády László: A modern gyermek
karácsonya 382
ö-ö.: Az Orczy-ház 151
P. A.: Repülőgép hatvankilenc év
előtt 17
Reéz Pál: Szegény trappisták 639
Sárváry Dezső: Bonaparte Paulina 690
Seress Imre: Világkatasztrófa-jövendölés 55
Számadó János: Az utolsó virág 13
--Az új szerzet 463
Szederkényi Anna: Látogatás Mrs.
Sirdar Umrao Singh úrnőnél 533
Szerkesztői üzenet 694
Sz. I.: A mi póstánk 412
Sztrokay Kálmán: Tudományos
mozgófényképek 95
---A mozi műhelyéből 374
--A modern alchimia 631
Tábori Kornél: Az utolsó légionárusok 615
Teleki Sándor gr.: A Tátra 19
Vas vármegye kincsei 52
Vészi Margit: Szomorú emlékezés
egy vidám visegrádi délutánról 555
Vojnich Oszkár: Elefántháton tigris
után 310
--A dzsokcsai szultán hat lányának menyegzője 539
Költemények
Angyal Emil: Alkony-órán 212
itallá Ignác: Fehér hajó az éjben 67
__Déli séták a fiammal 307
__A villamosnál 478
Baja Mihály: Hazasóhajtás Amerikából 293
Czóbel Minka: Bibelot 373
Dingha Béla: Dankó szobránál 116
Doleschall Ervinné: Esős, ködös
hangulat 320
Dutka Ákos: Nyáresti ének 91
--A húgom 167
--Kimúl a dal, a mosoly, - s
minden . . . 503
Endrödi Béla: A hegytetőn 451
Falu Tamás: Hotelszoba 34°
--Régi ház 509
--- Téli vers 608
--Pesth 685
Farkas Imre: Adriai mese 40
---Operette 148
--Beszélgetés 575
Farkas István: Notturno 464
Feleki Sándor: örök vágy 253
Franyó Zoltán: Czenet egy távoli
leánynak 126
--Februári séta 582
Gábor Andor: Capriccio 483
Gács Demeter: Ma este 614
Gallovich Károly: Napáldozás 592
Gyökössy Endre: Dal 408
Haraszthy Lajos: Hó 530
Havas István: Köszeghy Zsuzsika 586
Jakab Ödön: Ösz 195
--Sokat hallom 373
Juhász Gyula: A császár 223
--Igy szólt Michel Angelo 373
--Falusi éjszaka 556
--Mindenkinek 651
Juhász Jenő: Ne vond meg tőlem 351
Koppány Andor: Legyen azé a rózsa 642
Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani ? 3
Lampérth Géza: Szent zene 602
Lőrinczy György: Dankó Pista 116
Majthényi György: Téli szimfóniák 377
Móra Ferenc: Dankó köszönté-e 116
Novák Sándor: Este 223
Oláh Gábor: Vesztett csaták 636
Osváth Eszter: Az ősz Urához 77
--Reggelén a nyárnak 373
--Hangulat 475
--Ha meghalok 696
Pap Zoltán: Hortobágyi pusztán 454
Peterdi Andor: Ösz felé 35
Pósa Lajos: Este van már ... 12
Pósa Lajosné: Versek 427
Reichard Piroska: A régi szoba 631
Rudnyánszky Gyula: Alkonyszínek 349
--Virágnaptár 675
Sas Ede: Mednyánszky 367
Somlyó Zoltán: Hazafelé 313
--Évszámolvasó 399
Szabolcska Mihály: Az ősz sem az
már ... 139
--Évfordulón 247
--Karácsonykor 335
- - Versek 551
Szávay Gyula: Túl a rézhegyeken 682
Szávay Zoltán: Dal 22
Legifj. Szász Károly: Az öt fiú 275
B. Szász Piroska: A fiam 514
Varságh János: In memóriám 527
Vértesy Gyula: Nagy kitörések s alakja 100
Ifj. Wlassics Gyula: Az ég 578
A cárevics téli szórkozása Carszkoje-Szeloban 430
„A cigányprímás" a Király-szinházban 506, 590
A cserkészfiúk 4i3
A csorbái fensík 435
A delegációs ebédre fölteritett asztal a budai várban 235
A delegáció ülése 251, 257
„A farkas" a Magyar Színházban 203,
204, 205
„A faun" a Nemzeti Színházban 260
A francia elnök-változás 608
A fészek 47
A francia hadsereg legújabb kormányozható léghajójának építése 411
A galbatói keresztesek 593
A gazella bosszúja 437
A Gárdonyi-utca Egerben 370
A Grépon megmászása 41
A gyermektanulmányi kongresszus
kiállítása Budapesten 690, 691
A „Hamupipőke" az Operában 146, 147,
149
A háborús Balkán 70, 71, 72, 73, 94, 122,
123, 124, 144, 179, 180, 181, 182, 206,
207, 234, 235, 251, 252, 253, 254, 281,
282, 283, 309, 310, 350, 353, 378, 379,
558
A hegyoldalon 100
A híres trappista-sajt expediálása 641
A hűvösvölgyi ródli-pályáról 482
A jövő operettgárdája 414
„A kedves Augusztin" a Népoperában 316, 317, 318
A „Lakájok" a Vígszínházban 661
„A lányom" a Nemzeti Színházban 456
457
A legmodernebb tüzérség a balkáni
háborúban 125
A legújabb légi-vasút 102
A legújabb szerkezetű vasúti motorkocsi 635
A levegő meghódításának ára 18
A „Lila dominó" a Népoperában 200
A magyar trón legifjabb váronyosa: Ferenc József Ottó kir.
herceg 508
A „Medúza" a Nemzeti Színházban 663
A mezőkövesdiek kiállításából 403, 405
„A mexikói leány" a Király-Színházban 319, 404
„A miniszterelnök" a Magyar Színházban 119
Amit a balkáni háborúból Budapesten láttunk 145
A mozi műhelyéből 375, 376, 377
A Művészház új palotájának első kiállításából 504
A nagybányai ág. ev. templom fölszentelési ünnepélyéről 278, 279
A nagybányai jótékony nőegyesület
50 éves jubileumának díszelőadásából 44
A nagybeteg orosz trónörökös 174
A nagykövetek konferenciája Londoniján 477
„A nagyúr" a Magyar Színházban 406
A német császár kétféle kiadásban 13
¦ A német trónörökös és két fiacskája
az első katonai gyakorlaton 479
A nizzai karneválból 481
A „Novara" gyorscirkáló vízrebocsájtása iMuméban 583, 584
A parnói nagy vadászatokból 336, 337
„A pásztói pap" a kolozsvári Nemzeti Színházban 591
A Romanov-jubileum levélbélyegekben 665
A Rothschild-dinasztia megalapítója, felesége és öt fia 24
"A sarkantyú" a Nemzeti Színházban 202
A szabadkai új városháza 17
A szegedi Rákóczi-szobor 22
A szüffrazsettek londoni hadjárata 540
A „Róza néni" a Magyar Szinházban 532, 533
A „Tengerész Kató" a Népoperában 21
A „Tavaszi ünnep" a Magyar Színházban 660
A tél fantáziája 659
A trónörökös-pár az oroszvári vadászaton -50
A tűzoltók napja Budapesten 97
A vasvármegyei műtörténelmi kiállításból 15, 16
A vezetéknélküli telefon 354
A zobori réten 104
Az „Aranykalitka" a Vígszínházban 228,
229
Az „Aranyeső" a Népoperában 614, 663
Az állatkert télen 484. 485,
Az „Ármány és szerelem" reprize a
Nemzeti Színházban 292
Az első aviatikus-hadifogoly 75
„Az első és második" a Nemzeti
Színházban 531
Az első női közúti kocsivezető
Washingtonban 43
Az ellenségtől fenyegetett Konstantinápoly 177
„Az Erinniszek" a Nemzeti Színházban 434
Az Eszterházy-pincéből 50, 51, 52
Az 1848-as, hatezer főnyi bécsi diáklégió élő tagjai 615
Az imádság 115
Az orosz ballet vendégjátéka az Operában 432, 433
„Az ostrom" a Vígszínházban 150, 151
Az ősi Rothschild-ház Frankfurtban 592
Az úrfiak 540
Az új Gellért-fürdő 294
Az új Tátra-otthon Széplak mellett 441
„Az utca bűnei és erényei" az Uránia-Színházban 515, 516
Adám ősapánk emlékszobra 417
Agyagból emelt orosz katonai őrház 354
Akvinkumi újdonságok 491
Alfonz spanyol király az „Espana"
nevű kormányozható léghajón 580
Alkonyodik 564
Állat-babyk 460, 461, 462, 463, 464
Angol katonai léghajó 263
Andrássy Dénes gróf a halottas
ágyon 654
Automobil, aeroplán és lovasok versenye Brooklandsban 562
Aviatikai baleset a Dunán 199
Aviatikai képek 262
A villám 603
Ázsia legnagyobb gleccsere 74
Baleset a Dunán 411
Bér Dezső: A zsúr 530
Bethlen Gyula: Férfi íjjal 653
Bánffy Miklós gróf díszlettervei 248, 249
„Berg-op-Zoom" a Vígszínházban 410
Bory Jenő: A Petőfi-család síremlékére készült koszorú 513
Bozontos szőrű tevék, amelyeket az
oroszok a mongol-kinai határmenti
vidékeken katonai célokra használnak 350
Bricard: Minden kezdet nehéz 552
Budapesti specialitások 407, 408, 409
Bulford Elza, az első női zsoké a
káposztásmegyeri versenytéren 183
Caruso Puccini operájában, a „Nyugat leányá"-han. Trubeckoj herceg
szoborműve 476
„Cézár és Kleopátra" a Nemzeti
_ Színházban 613
Cipőtisztító-automata Budapesten 129
Deák-Ébner Lajos: Búcsúzás a szülői háztól 168
Delmár Walter, az idei tátraszéplaki nemzetközi
ski-műverseny győztese 614
Dráma egy afrikai pusztán 45
Déli sarkvidéki táj 587
Dudits Andor: A napkeleti bölcsek 170
Dobai Székely Andor: Piactér Vannesban 527
Drinápoly előtt bolgár katonák állatszobrokat mintáznak hóból 685, 686
Dzsokcsakartai képek 539
Edison a menloparkbeli laboratóriumában 320
Ifj. Edvi Illés Ödön: Zsuzsánna és
a vének 225
Egy föltámadt falu temploma 155
Egy hamburgi modern tánciskola 631
Egy indiai nagyúr otthona Budapesten 534, 535, 536
Egy magyar hegedűművész ötlete 610
Egy nagy művész divatötlete 616
Egy világváros emberforgatagában 684
Elefántháton tigris után 311, 313, 314
Erdei út a Tátrában 436
Evőeszköz-gyűjtemény 211, 212
Fadrusz János szobra a pozsonyi
Dunaparton 415
Falkavadászat Andrássy Géza gróf
parnói birtokán 371
Falkavadászat Szentlőrincen 174
„Falusi bohémek" a Nemzeti Színházban 380, 381, 382
Fenner-Behmer: A névjegy 39
Ferdinánd, a bolgárok cárja, a kavalai erőd romjai fölött 454
Fényes-kiállitás az Ernst-muzeumban 153, 154
Fejérvári-Körmendi-Frim: Fayence 659
Gassaway: A pajtások 68
Garay Ákos: Halottak napján 140
Gárdonyi Géza „Karácsonyi álom"-
jának reprize a Nemzeti Színházban 400
Glatz Oszkár: Libapásztorok 171
Graham White a magyar aviatikusok között a Rákoson 17
Hadseregünk ski-csapatai téli gyakorlaton 665
Halmi Artúr amerikai arcképei 37, 38
Halottak napja 172
Harmatzy Lóránt: Padova 630
Hazafelé 105
Hegedűs Gyula mint soffőr 661
Hogyan készül a színházi díszlet 438, 439
Holló Barnabás: Körösi Csorna Sándor képmása 92
Husvét Palesztinában 683
Hűvös László: báró Wodiáner Albert szobra 93
Igásló-kiállítás Budapesten 609
Innocent Ferenc: Ave Maria 368
Japáni gyermekek 487
Jávorka Sándorné: Részelt a Hunyadmegyei Páreng-havasról 637
Jendrássik Jenő: Csöppike arcképe 169
---Arckép 679
Jégzajlás a Balatonon 606
Kaulbach H.: Megvan! 677
Készülődés a jövő légi háborúra 126
Királyfalvy magyar festő Londonban festi a Lord Mayor arcképét 200
„Királyfi és királyleány" az Operában 76, 77
„A fejedelem" a Magyar Színházban 692, 693
Kis barátok 55
Kisfaludi-Stróbl Zsigmond: Bárczy
Bertuska és Piroska 198
Kiss József: Zilahi Simon szobra 197
Kövér Gyula: Arcképtanulmány 685
Krasznahorka vára 655
„Lajos király válik" a Magyar Színházban 695
Laszgallner Oszkár: Ozsonna után 680
Lappok az állatkertben 459
Lawson Wood: A lopott kincs 369
Legelőn 315
Lesben 186
Lucien Bull készüléke 95
Magyar cow-boyok a Gellérthegyen 458
Magyarország várai 452, 453, 578, 579
Margó Ede: Dankó Pista szobra 117
Mosparti árvíz Algyógyon 42
Matmata, a földalatti város Tripoliszban 5O0
Medgyessy Ferencz: Táncolók 528
Meleg pattogatott kukorica árusítása Budapest utcáin 457
Mezey Margitka, aki a Tátrafüredi
nemzetközi ródliversenyen a vándordíjat nyerte 555
Mérő István: Veteményes ker.ben 196
Micike tanul 27
Miért juthattak el a norvégek a déli
sarkra 617
Modern alagút-fúrógép 23
Modern ló-szálló Berlinben 321
Mucuhitó japáni császár temetése 75 ;
Mosás 563
Mühlbeck Károly fejlécei: 11, 14, 16, 22,
24, 43, 45, 47, 53, 7i, 73, 74, 78, 81, 95, .
97, 103, 120, 125, 127, 128, 147, 148, :
151, 152, 177, 179, 183, 206, 207, 210, :
230, 232, 234, 236, 258, 261, 276, 290,
291, 295, 312, 315, 318, 338, 342, 346,
348, 370, 371, 383, 410, 412, 415, 432,
433, 440, 460, 463, 465, 466, 482, 483,
485, 492, 510, 512, 514, 517, 518, 532,
535, 538, 541, 556, 557, 560, 565, 582,
585, 588, 592, 609, 613, 618, 635, 636,
658, 659, 676, 689, 692, 694
Mű-jégpálya a szabadban 292
Műkedvelő-előadás Balatonföldváron 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10
Művészi fényképek a Foto-klubban 208,
209, 231, 233
Művésznők otthona 340, 341, 344, 345,
347, 559, 560, 561, 581, 605, 632, 633
Nádler Róbert: Oszlopos ház Drávasztárában 308
Nemzetközi motorcsónakverseny Bécs
és Orsova közt 19, 20
Nemzetközi jég-hockey mérkőzés Budapesten 537
„Ne váljunk el" a Nemzeti Színházban 78
Nielsen Asta egy mozgókép fölvételekor 628
Nikita király babusgatja az unokáját 205
Olvad a jég 688
Óriási Krupp-féle teherkocsi 101
Orosz repülőgép kémlelő úton Romániában 615
Osztrák-magyar labdarúgó-match Budapesten 173
Ozmán sírok 178
Pasics szerb miniszterelnök és Mosztics ellenzéki vezér, miután kibékültek 416
Pap Emil: Vallomás 224
Páncéloshajó fényszóróval kémleli a
repülő ellenséget 629
Pásztorjáték 36
Pásztorok a Keleten 333
X. Pius pápa a legutóbbi konzisztóriumon 412
Poll Hugó: Hazafelé 226
Poszepku Péter 57
„Primerose kisasszony" a Vígszínházban 79, 80
Rákosi Jenő unokáival 259
Rákosiné Geönczy Ilona: Arcképtanulmány 402
„Rembrandt" a Magyar Színházban 693
Reviczky-fája a pozsonyi ligetben 152
Román temető Lónyán 46
Róna József: Tull Ödön sírja 26
Rónay Kázmér: Erdőmélye 576
Rothschild Náthán a londoni tőzs-
dén 24
Rózsavölgyi Gyula: A Nemzeti Szín-
ház terve 682
"Salone" az Operában 372, 374
"Sappho" a Nemzeti Színházban 150
Andrea del Sarto: Madonna-kép 332
„Savitri" a Nemzeti Színházban 455
Sámuel Kornél: Horn Ede emléktáblája 428
Scott kapitány hajója 587
Singer és Wolfner új könyvesháza 284
285, 286, 287, 288, 289, 290
Skutari hősi védelme 611
Speenhoff: A kubista festők karrikatúrája 657
Svéd parasztnép a leksandi templom
előtt 54
Szarvasszan a Fekete-erdőben 387
Száz év a budapesti cukrászda múltjából 488, 489, 490
Szüret 48, 49
Takács Sándor lezuhanása 99
Tanulmány 627
„Teddy barátom" a Vígszínházban 283
Tél 481
Téli élet Davosban 634
Tibeti bonc 607
Törpe növényvilág a havasokon 638, 639
Trappisták imája a kápolna előtt 640
Tripoliszi menekülök gyermekei Fiuméban 236
Tudományos mozgófényképek 96
Uj síremlékek a kerepesi temetőben . 141, 142, 143
Ujváry Ignác: Hajóépítés 277
Vakana Utagava: Mucuhito császár
temetése 14
Vasúti szerencsétlenség Ercsi mellett 121
Védekezés a repülő ellenséggel szemben 612
Világpolitika az erdőben 279
Villamos hókotrógép 483
Virágvasárnap Rómában 652
Vojnich Oszkár könyvéből 385, 386
Wah-Hah-Gun-Ta, a „feketelábú indiánok" legöregebb élő főnöke 557
Wegner: A doktor 678
Arcképek
Ábrányi Kornél 658
Amundsen Roald 120
Balla Ignác 697
Balogh Jenő 429
Barcsay Domokos 511
Bánffy Miklós gróf 50?
Miss Corbett és Teleki Sándorné
grófné 401
Csáky Albin gróf 349
Csernoch János 280
Enver bey 541
Evva Lajos 106
Falk Zsigmond 6S9
Ferdinánd bolgár király 69
György görög király 69
Hall Caine és felesége 589
Heltai Ferenc 554
Jadlowker Hermann 384
Jankovich Béla 529
Jászai Mari és buga Jászai Gizike 687
Kerzl, a király udvari orvosa 256
Matilda Krzesinska 556
Mészáros Imre 403
Miklós montenegrói király
Móricz Zsigmond és felesége 352
Péter szerb király
Poincaré 478
Prohászka Oszkár 252
Prohászka Ottokár 351
Rákosi Jenő 167
Scott kapitány 586
Takács Sándor 98
Teleki Géza gróf 517
Van der Osten Éva 384
Vaszary Kolos 280
Viktória Lujza hercegnő és Ernő Ágost herceg 577
Wodrow Wilson 227
Zsolnay Miklós 604
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Uj Idők 1912. október-1913. március (fél évfolyam) Uj Idők 1912. október-1913. március (fél évfolyam) Uj Idők 1912. október-1913. március (fél évfolyam) Uj Idők 1912. október-1913. március (fél évfolyam) Uj Idők 1912. október-1913. március (fél évfolyam) Uj Idők 1912. október-1913. március (fél évfolyam) Uj Idők 1912. október-1913. március (fél évfolyam) Uj Idők 1912. október-1913. március (fél évfolyam) Uj Idők 1912. október-1913. március (fél évfolyam) Uj Idők 1912. október-1913. március (fél évfolyam) Uj Idők 1912. október-1913. március (fél évfolyam)

Néhány lap foltos.

Állapot:
7.480 Ft
3.740 ,-Ft 50
19 pont kapható
Kosárba
konyv