Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.270

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Uj Idők 1912. október-1913. szeptember I-II.

Szépirodalmi, művészeti és társadalmi képes hetilap - XIX. évfolyam, 1-52. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Singer és Wolfner
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 1.372 oldal
Sorozatcím: Uj Idők
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 31 cm x 22 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér képekkel, ábrákkal illusztrált. Budapesti Hirlap nyomdája nyomása.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:

VII. Emánuel és kora

Mák István, a budapesti „Krajcáros Igazság" párisi levelezője egy enyhe szeptemberi estén tanácstalanul és elmélázva ült műmárvány Íróasztala előtt a párisi Café... Tovább

Előszó

Részlet:

VII. Emánuel és kora

Mák István, a budapesti „Krajcáros Igazság" párisi levelezője egy enyhe szeptemberi estén tanácstalanul és elmélázva ült műmárvány Íróasztala előtt a párisi Café Terminus terasszán. Az asztalon a költői ihlet összes szerszámai: papiros, tinta, toll, cigaretta és konyak, testvéries egyetértésben, példás türelemmel várakoztak arra, hogy a párisi levelező munkához lásson. A párisi levelező azonban konokul tovább merengett és megértés nélkül bámult a levegőbe, a villamos hirdetések kigyúló és elalvó betűire, az asztalok között ide-oda cikázó pincérekre, a szomszéd asztaloknál ülő lármás burzsoákra és bizonytalan kis nőkre, a nyikorgó omnibuszokra és az esti újságokkal száguldozó rikkancsokra, az egész életre, amely üres tekintete előtt elrobogott.
Mák Istvánnal ezen az estén kábító és hajmeresztő, félelmetes és mulatságos, fantasztikus és szenzációs dolog történt. A cirill tudományos akadémia megválasztotta dísztagjának. Félórával azelőtt kapta meg az oklevelet, óriási, ötpecsétes borítékban, amelynek jobb sarkában, fönt, cifra és olvashatatlan cirill betűk feketéitek, bal sarkában pedig öt, részint zöld, részint sárga cirill bélyeg sorakozott egymás mellé. A bélyegeken, úgy a zöldeken, mint a sárgákon, egy szőke fiatal ember képe volt látható, az új királyé, ama VII. Emánuelé, akit két hónap előtt koronáztak meg a grovai Szent-Szűz templomában. Az oklevél mellett egy másik levél is volt, minden ok nélkül és cirillül, amely bonyodalmas nyelvről a jeles párisi levelezőnek a leghalványabb sejtése sem volt.
Nem meglepő, hogy egy kicsit elszédült ettől a nagy kitüntetéstől. Szerény ember volt, akit az élet eddig nem nagyon kényeztetett. Irodalmi sikerei inkább mérsékeltek voltak. Az édes magyar haza rosszúl bánt vele. Nem volt tagja a Petőfi-társaságnak. Nem volt tagja a Kisfaludy-társaságnak. Sőt egyetlenegy vidéki irodalmi társaságnak sem. A magyar tudományos akadémia nem érdeklődött munkássága iránt. Sem elegyes, sem összes költeményeinek nem talált kiadót. Drámáit a Nemzeti Színház drámabiráló bizottsága ridegen, de csökönyösen visszautasította. És most a cirill tudományos akadémia megválasztotta még csak nem is rendes, hanem dísztagjának! Egy nyomorúságos balkáni akadémia látta meg benne a nagy embert. Öreg kecsketolvajok megemelték előtte a kalapjukat, érző szivükre ölelték, megkoszorúzták a legszebb jutalommal. Hiába, az ilyesmi még-is csak jól esik az embernek. Vissza

Tartalom

I. kötet
Regények, elbeszélések, rajzok, színdarabok
Abonyi Árpád: A lényeg 451
--Szent Sebestyén kigúnyoltatása 603
Andor József: Vak szerelem 179
Balla Ignác: Ballada egy aranyfogról 534
Bársony István: Esik az eső 277
--Zulejka 651
Berény Imre: Vasárnap i53
Biró Lajos: Lola 36
--Müncheni emlék 685
Caramel Claudius: Pál esete
Chantepleure Guy: Az utas 391, 420, 445-
469, 497, 521, 545, 569, 697, 621, 646,
669, 701
Corday Michel: A tenorista 641
Czóbel Minka: A Metró regénye
325, 359
Erdődi Mihály: Hétfőké kisasszony 409
Falu Tamás: Két hét 53
Farkas Pál: Az utolsó Bourbon14
- - Egy körorvos föl jegyzései 43, 77,
97, 127, 149, 175, 204, 251, 280, 314, 349,
380, 431, 455, 479, 508, 530, 557, 579,
698, 634, 655, 682
Gagyhy Dénes: Amire születünk 102
Gárdonyi Géza: Egy nehéz krajcár 334
- - Csakugyan ember! 369
--Pöhölyék látogatása 676
Gorkij Maxim: A Senzamani-család 489
Heltai Jenő: VII. Emánuel és kora 1,
33, 65, 89, 113, 137, 165, 193. 221, 245.
273, 305, 329
Herczeg Ferenc: Ösz a városban 4
- - IV. Napoleon 67
- - Asszonyváros 139
--A hódítók 337
--Hináros 365, 397, 425, 449, 473, 501,
525, 549, 573, 601, 625, 649
Kádár Lehel: Metamorfózis 287
--A bóbitás Krausz kisasszonyok 435
Kertész Miksa: Öt szál piros rózsa 589
Krúdy Gyula: Rumfy Artúr 196
- --A folyóparton 308
--Szarvasgomba-emberek 577
Lakatos László: A baronet 209
Lengyel Menyhért: Róza néni 512
Lőrinczy György: A hajtó 695
Lövik Károly: Haláltánc 168
- - N . . . 249
--A hajó 383
--Márta, vagy: a richmondi vásár 503
Makay Béla: A Győri-Bükkben 345
- - Huszonöt virgács 582
Móricz Zsigmond: Kamélia és muskátli 9
--A peregrinus 353
--Interieur 428
--Papnék a piacon 679
Nagy Endre: La béte hongroise 677
Nielsen E.: A fogadás 260
Ohnet György: A sas karmai 85, 109, 132,
160, 189, 217, 240, 267, 299
Somlay Károly: A nagyhegyek alján 316
--A Sztipán 611
- - Öszi harmat 460
Szemere György: Házasítjuk a kapitányt 91
Szini Gyula: Vallomások a házasságról 41
-¦- Boszorkánytörténet 120
- - Az üvegcső 223
--Napihír 400
-- Fedor nagyherceg aranypohara 527
--A titokzatos házaspár 628
Szomaházy István: Jancsi külügyminiszter lesz 377
Tömörkény István: Kavarodás az útszélen 475
Vágó Mária: Liliom kisasszony 484
Újhelyi Nándor: Lavotta visszatérése 661
Vándor Iván: Ember a pusztában 49
Zilahy László: Mr. O'Wayne öröksége 230
Zsoldos László: A pirosszallagos 405
Társadalmi, ismeretterjesztő cikkek, genreképek, leirások
A francia forradalom. (Farkas Pál
könyve) 257
A pesti cukrászda 488
Az Uj Idők háza 284
Adorján Andor: Mária Lujza férjei 46
--Szófia a háború alatt 123
--Amit visznek és amit hoznak 208
--A japán példa 234
Balla Ignác: Marconi 237
---Szerelem 401
--A futuristák 510
---Észak nomádjai 559
--Napszállat felé (Rudnyánszky
Gyula versei) 617
- - A sarkvidék Robinsonja 688
Budapesti specialitások 407
Carpaccio: Edison (Balla Ignác
könyve) 293
Dömötör: Kések és kanalak 211
Du Prel: A grafológiáról 73
Edison és a tréfás milliomosok
(Balla Ignác könyvéből) 318
Erdély Jenő: Haditudósítók Bel-
grádban 101
Ewers Hans: A szent sziget 254
Farkas Pál: XVI. Lajos pere és
halála 226
Gereblye: Nagy asszonyok élete 184
Gineverné Györy Ilona: Ami nincs
nálunk 458, 587
Haraszti Emil: Hubay Jenő 144
Herczeg Ferenc: Őszinteségek Budapest ócsárlásáról - 170
Hg. F.: Rákosi Jenő hetven esztendős 167
Horkayné 7, 118, 247, 276, 342
Huszonöt író (A Mikszáth-Almanach) 201
Jávorka Sándor: A havasok világából 637
Kárpáti Aurél: A Rothschildok
(Balla Tgnác könyve) 23
Kémeri Sándor: A dalai láma utazik 606
Kilényi Gyula: Chile 659
Kisbán Miklós 507
Nemeskéri Kiss József: Az orosz
ballet 433
Konstantinápolyi képek 177
Kozmutza Kornélné: Ha jön a'tájfun 80
--Irowa 486
Krónika 654
Lyka Károly: Fényes Adolf új képei 153
--Búcsú 591
--Ferenczy Károly 636
L.: Messze van odáig (Gárdonyi
Géza könyve) 351
Móricz Zsigmond 352
Nádai Pál: A gyermek és a játék
(Nógrády László dr. könyve) 514
Nógrády László: A modern gyermek
karácsonya 382
ö-ö.: Az Orczy-ház 151
P. A.: Repülőgép hatvankilenc év
előtt 17
Reéz Pál: Szegény trappisták 639
Sárváry Dezső: Bonaparte Paulina 690
Seress Imre: Világkatasztrófa-jövendölés 55
Számadó János: Az utolsó virág 13
--Az új szerzet 463
Szederkényi Anna: Látogatás Mrs.
Sirdar Umrao Singh úrnőnél 533
Szerkesztői üzenet 694
Sz. I.: A mi póstánk 412
Sztrokay Kálmán: Tudományos
mozgófényképek 95
---A mozi műhelyéből 374
--A modern alchimia 631
Tábori Kornél: Az utolsó légionárusok 615
Teleki Sándor gr.: A Tátra 19
Vas vármegye kincsei 52
Vészi Margit: Szomorú emlékezés
egy vidám visegrádi délutánról 555
Vojnich Oszkár: Elefántháton tigris
után 310
--A dzsokcsai szultán hat lányának menyegzője 539
Költemények
Angyal Emil: Alkony-órán 212
itallá Ignác: Fehér hajó az éjben 67
__Déli séták a fiammal 307
__A villamosnál 478
Baja Mihály: Hazasóhajtás Amerikából 293
Czóbel Minka: Bibelot 373
Dingha Béla: Dankó szobránál 116
Doleschall Ervinné: Esős, ködös
hangulat 320
Dutka Ákos: Nyáresti ének 91
--A húgom 167
--Kimúl a dal, a mosoly, - s
minden . . . 503
Endrödi Béla: A hegytetőn 451
Falu Tamás: Hotelszoba 34°
--Régi ház 509
--- Téli vers 608
--Pesth 685
Farkas Imre: Adriai mese 40
---Operette 148
--Beszélgetés 575
Farkas István: Notturno 464
Feleki Sándor: örök vágy 253
Franyó Zoltán: Czenet egy távoli
leánynak 126
--Februári séta 582
Gábor Andor: Capriccio 483
Gács Demeter: Ma este 614
Gallovich Károly: Napáldozás 592
Gyökössy Endre: Dal 408
Haraszthy Lajos: Hó 530
Havas István: Köszeghy Zsuzsika 586
Jakab Ödön: Ösz 195
--Sokat hallom 373
Juhász Gyula: A császár 223
--Igy szólt Michel Angelo 373
--Falusi éjszaka 556
--Mindenkinek 651
Juhász Jenő: Ne vond meg tőlem 351
Koppány Andor: Legyen azé a rózsa 642
Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani ? 3
Lampérth Géza: Szent zene 602
Lőrinczy György: Dankó Pista 116
Majthényi György: Téli szimfóniák 377
Móra Ferenc: Dankó köszönté-e 116
Novák Sándor: Este 223
Oláh Gábor: Vesztett csaták 636
Osváth Eszter: Az ősz Urához 77
--Reggelén a nyárnak 373
--Hangulat 475
--Ha meghalok 696
Pap Zoltán: Hortobágyi pusztán 454
Peterdi Andor: Ösz felé 35
Pósa Lajos: Este van már ... 12
Pósa Lajosné: Versek 427
Reichard Piroska: A régi szoba 631
Rudnyánszky Gyula: Alkonyszínek 349
--Virágnaptár 675
Sas Ede: Mednyánszky 367
Somlyó Zoltán: Hazafelé 313
--Évszámolvasó 399
Szabolcska Mihály: Az ősz sem az
már ... 139
--Évfordulón 247
--Karácsonykor 335
- - Versek 551
Szávay Gyula: Túl a rézhegyeken 682
Szávay Zoltán: Dal 22
Legifj. Szász Károly: Az öt fiú 275
B. Szász Piroska: A fiam 514
Varságh János: In memóriám 527
Vértesy Gyula: Nagy kitörések s alakja 100
Ifj. Wlassics Gyula: Az ég 578
A cárevics téli szórkozása Carszkoje-Szeloban 430
„A cigányprímás" a Király-szinházban 506, 590
A cserkészfiúk 4i3
A csorbái fensík 435
A delegációs ebédre fölteritett asztal a budai várban 235
A delegáció ülése 251, 257
„A farkas" a Magyar Színházban 203,
204, 205
„A faun" a Nemzeti Színházban 260
A francia elnök-változás 608
A fészek 47
A francia hadsereg legújabb kormányozható léghajójának építése 411
A galbatói keresztesek 593
A gazella bosszúja 437
A Gárdonyi-utca Egerben 370
A Grépon megmászása 41
A gyermektanulmányi kongresszus
kiállítása Budapesten 690, 691
A „Hamupipőke" az Operában 146, 147,
149
A háborús Balkán 70, 71, 72, 73, 94, 122,
123, 124, 144, 179, 180, 181, 182, 206,
207, 234, 235, 251, 252, 253, 254, 281,
282, 283, 309, 310, 350, 353, 378, 379,
558
A hegyoldalon 100
A híres trappista-sajt expediálása 641
A hűvösvölgyi ródli-pályáról 482
A jövő operettgárdája 414
„A kedves Augusztin" a Népoperában 316, 317, 318
A „Lakájok" a Vígszínházban 661
„A lányom" a Nemzeti Színházban 456
457
A legmodernebb tüzérség a balkáni
háborúban 125
A legújabb légi-vasút 102
A legújabb szerkezetű vasúti motorkocsi 635
A levegő meghódításának ára 18
A „Lila dominó" a Népoperában 200
A magyar trón legifjabb váronyosa: Ferenc József Ottó kir.
herceg 508
A „Medúza" a Nemzeti Színházban 663
A mezőkövesdiek kiállításából 403, 405
„A mexikói leány" a Király-Színházban 319, 404
„A miniszterelnök" a Magyar Színházban 119
Amit a balkáni háborúból Budapesten láttunk 145
A mozi műhelyéből 375, 376, 377
A Művészház új palotájának első kiállításából 504
A nagybányai ág. ev. templom fölszentelési ünnepélyéről 278, 279
A nagybányai jótékony nőegyesület
50 éves jubileumának díszelőadásából 44
A nagybeteg orosz trónörökös 174
A nagykövetek konferenciája Londoniján 477
„A nagyúr" a Magyar Színházban 406
A német császár kétféle kiadásban 13
¦ A német trónörökös és két fiacskája
az első katonai gyakorlaton 479
A nizzai karneválból 481
A „Novara" gyorscirkáló vízrebocsájtása iMuméban 583, 584
A parnói nagy vadászatokból 336, 337
„A pásztói pap" a kolozsvári Nemzeti Színházban 591
A Romanov-jubileum levélbélyegekben 665
A Rothschild-dinasztia megalapítója, felesége és öt fia 24
"A sarkantyú" a Nemzeti Színházban 202
A szabadkai új városháza 17
A szegedi Rákóczi-szobor 22
A szüffrazsettek londoni hadjárata 540
A „Róza néni" a Magyar Szinházban 532, 533
A „Tengerész Kató" a Népoperában 21
A „Tavaszi ünnep" a Magyar Színházban 660
A tél fantáziája 659
A trónörökös-pár az oroszvári vadászaton -50
A tűzoltók napja Budapesten 97
A vasvármegyei műtörténelmi kiállításból 15, 16
A vezetéknélküli telefon 354
A zobori réten 104
Az „Aranykalitka" a Vígszínházban 228,
229
Az „Aranyeső" a Népoperában 614, 663
Az állatkert télen 484. 485,
Az „Ármány és szerelem" reprize a
Nemzeti Színházban 292
Az első aviatikus-hadifogoly 75
„Az első és második" a Nemzeti
Színházban 531
Az első női közúti kocsivezető
Washingtonban 43
Az ellenségtől fenyegetett Konstantinápoly 177
„Az Erinniszek" a Nemzeti Színházban 434
Az Eszterházy-pincéből 50, 51, 52
Az 1848-as, hatezer főnyi bécsi diáklégió élő tagjai 615
Az imádság 115
Az orosz ballet vendégjátéka az Operában 432, 433
„Az ostrom" a Vígszínházban 150, 151
Az ősi Rothschild-ház Frankfurtban 592
Az úrfiak 540
Az új Gellért-fürdő 294
Az új Tátra-otthon Széplak mellett 441
„Az utca bűnei és erényei" az Uránia-Színházban 515, 516
Adám ősapánk emlékszobra 417
Agyagból emelt orosz katonai őrház 354
Akvinkumi újdonságok 491
Alfonz spanyol király az „Espana"
nevű kormányozható léghajón 580
Alkonyodik 564
Állat-babyk 460, 461, 462, 463, 464
Angol katonai léghajó 263
Andrássy Dénes gróf a halottas
ágyon 654
Automobil, aeroplán és lovasok versenye Brooklandsban 562
Aviatikai baleset a Dunán 199
Aviatikai képek 262
A villám 603
Ázsia legnagyobb gleccsere 74
Baleset a Dunán 411
Bér Dezső: A zsúr 530
Bethlen Gyula: Férfi íjjal 653
Bánffy Miklós gróf díszlettervei 248, 249
„Berg-op-Zoom" a Vígszínházban 410
Bory Jenő: A Petőfi-család síremlékére készült koszorú 513
Bozontos szőrű tevék, amelyeket az
oroszok a mongol-kinai határmenti
vidékeken katonai célokra használnak 350
Bricard: Minden kezdet nehéz 552
Budapesti specialitások 407, 408, 409
Bulford Elza, az első női zsoké a
káposztásmegyeri versenytéren 183
Caruso Puccini operájában, a „Nyugat leányá"-han. Trubeckoj herceg
szoborműve 476
„Cézár és Kleopátra" a Nemzeti
_ Színházban 613
Cipőtisztító-automata Budapesten 129
Deák-Ébner Lajos: Búcsúzás a szülői háztól 168
Delmár Walter, az idei tátraszéplaki nemzetközi
ski-műverseny győztese 614
Dráma egy afrikai pusztán 45
Déli sarkvidéki táj 587
Dudits Andor: A napkeleti bölcsek 170
Dobai Székely Andor: Piactér Vannesban 527
Drinápoly előtt bolgár katonák állatszobrokat mintáznak hóból 685, 686
Dzsokcsakartai képek 539
Edison a menloparkbeli laboratóriumában 320
Ifj. Edvi Illés Ödön: Zsuzsánna és
a vének 225
Egy föltámadt falu temploma 155
Egy hamburgi modern tánciskola 631
Egy indiai nagyúr otthona Budapesten 534, 535, 536
Egy magyar hegedűművész ötlete 610
Egy nagy művész divatötlete 616
Egy világváros emberforgatagában 684
Elefántháton tigris után 311, 313, 314
Erdei út a Tátrában 436
Evőeszköz-gyűjtemény 211, 212
Fadrusz János szobra a pozsonyi
Dunaparton 415
Falkavadászat Andrássy Géza gróf
parnói birtokán 371
Falkavadászat Szentlőrincen 174
„Falusi bohémek" a Nemzeti Színházban 380, 381, 382
Fenner-Behmer: A névjegy 39
Ferdinánd, a bolgárok cárja, a kavalai erőd romjai fölött 454
Fényes-kiállitás az Ernst-muzeumban 153, 154
Fejérvári-Körmendi-Frim: Fayence 659
Gassaway: A pajtások 68
Garay Ákos: Halottak napján 140
Gárdonyi Géza „Karácsonyi álom"-
jának reprize a Nemzeti Színházban 400
Glatz Oszkár: Libapásztorok 171
Graham White a magyar aviatikusok között a Rákoson 17
Hadseregünk ski-csapatai téli gyakorlaton 665
Halmi Artúr amerikai arcképei 37, 38
Halottak napja 172
Harmatzy Lóránt: Padova 630
Hazafelé 105
Hegedűs Gyula mint soffőr 661
Hogyan készül a színházi díszlet 438, 439
Holló Barnabás: Körösi Csorna Sándor képmása 92
Husvét Palesztinában 683
Hűvös László: báró Wodiáner Albert szobra 93
Igásló-kiállítás Budapesten 609
Innocent Ferenc: Ave Maria 368
Japáni gyermekek 487
Jávorka Sándorné: Részelt a Hunyadmegyei Páreng-havasról 637
Jendrássik Jenő: Csöppike arcképe 169
---Arckép 679
Jégzajlás a Balatonon 606
Kaulbach H.: Megvan! 677
Készülődés a jövő légi háborúra 126
Királyfalvy magyar festő Londonban festi a Lord Mayor arcképét 200
„Királyfi és királyleány" az Operában 76, 77
„A fejedelem" a Magyar Színházban 692, 693
Kis barátok 55
Kisfaludi-Stróbl Zsigmond: Bárczy
Bertuska és Piroska 198
Kiss József: Zilahi Simon szobra 197
Kövér Gyula: Arcképtanulmány 685
Krasznahorka vára 655
„Lajos király válik" a Magyar Színházban 695
Laszgallner Oszkár: Ozsonna után 680
Lappok az állatkertben 459
Lawson Wood: A lopott kincs 369
Legelőn 315
Lesben 186
Lucien Bull készüléke 95
Magyar cow-boyok a Gellérthegyen 458
Magyarország várai 452, 453, 578, 579
Margó Ede: Dankó Pista szobra 117
Mosparti árvíz Algyógyon 42
Matmata, a földalatti város Tripoliszban 5O0
Medgyessy Ferencz: Táncolók 528
Meleg pattogatott kukorica árusítása Budapest utcáin 457
Mezey Margitka, aki a Tátrafüredi
nemzetközi ródliversenyen a vándordíjat nyerte 555
Mérő István: Veteményes ker.ben 196
Micike tanul 27
Miért juthattak el a norvégek a déli
sarkra 617
Modern alagút-fúrógép 23
Modern ló-szálló Berlinben 321
Mucuhitó japáni császár temetése 75 ;
Mosás 563
Mühlbeck Károly fejlécei: 11, 14, 16, 22,
24, 43, 45, 47, 53, 7i, 73, 74, 78, 81, 95, .
97, 103, 120, 125, 127, 128, 147, 148, :
151, 152, 177, 179, 183, 206, 207, 210, :
230, 232, 234, 236, 258, 261, 276, 290,
291, 295, 312, 315, 318, 338, 342, 346,
348, 370, 371, 383, 410, 412, 415, 432,
433, 440, 460, 463, 465, 466, 482, 483,
485, 492, 510, 512, 514, 517, 518, 532,
535, 538, 541, 556, 557, 560, 565, 582,
585, 588, 592, 609, 613, 618, 635, 636,
658, 659, 676, 689, 692, 694
Mű-jégpálya a szabadban 292
Műkedvelő-előadás Balatonföldváron 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10
Művészi fényképek a Foto-klubban 208,
209, 231, 233
Művésznők otthona 340, 341, 344, 345,
347, 559, 560, 561, 581, 605, 632, 633
Nádler Róbert: Oszlopos ház Drávasztárában 308
Nemzetközi motorcsónakverseny Bécs
és Orsova közt 19, 20
Nemzetközi jég-hockey mérkőzés Budapesten 537
„Ne váljunk el" a Nemzeti Színházban 78
Nielsen Asta egy mozgókép fölvételekor 628
Nikita király babusgatja az unokáját 205
Olvad a jég 688
Óriási Krupp-féle teherkocsi 101
Orosz repülőgép kémlelő úton Romániában 615
Osztrák-magyar labdarúgó-match Budapesten 173
Ozmán sírok 178
Pasics szerb miniszterelnök és Mosztics ellenzéki vezér, miután kibékültek 416
Pap Emil: Vallomás 224
Páncéloshajó fényszóróval kémleli a
repülő ellenséget 629
Pásztorjáték 36
Pásztorok a Keleten 333
X. Pius pápa a legutóbbi konzisztóriumon 412
Poll Hugó: Hazafelé 226
Poszepku Péter 57
„Primerose kisasszony" a Vígszínházban 79, 80
Rákosi Jenő unokáival 259
Rákosiné Geönczy Ilona: Arcképtanulmány 402
„Rembrandt" a Magyar Színházban 693
Reviczky-fája a pozsonyi ligetben 152
Román temető Lónyán 46
Róna József: Tull Ödön sírja 26
Rónay Kázmér: Erdőmélye 576
Rothschild Náthán a londoni tőzs-
dén 24
Rózsavölgyi Gyula: A Nemzeti Szín-
ház terve 682
"Salone" az Operában 372, 374
"Sappho" a Nemzeti Színházban 150
Andrea del Sarto: Madonna-kép 332
„Savitri" a Nemzeti Színházban 455
Sámuel Kornél: Horn Ede emléktáblája 428
Scott kapitány hajója 587
Singer és Wolfner új könyvesháza 284
285, 286, 287, 288, 289, 290
Skutari hősi védelme 611
Speenhoff: A kubista festők karrikatúrája 657
Svéd parasztnép a leksandi templom
előtt 54
Szarvasszan a Fekete-erdőben 387
Száz év a budapesti cukrászda múltjából 488, 489, 490
Szüret 48, 49
Takács Sándor lezuhanása 99
Tanulmány 627
„Teddy barátom" a Vígszínházban 283
Tél 481
Téli élet Davosban 634
Tibeti bonc 607
Törpe növényvilág a havasokon 638, 639
Trappisták imája a kápolna előtt 640
Tripoliszi menekülök gyermekei Fiuméban 236
Tudományos mozgófényképek 96
Uj síremlékek a kerepesi temetőben . 141, 142, 143
Ujváry Ignác: Hajóépítés 277
Vakana Utagava: Mucuhito császár
temetése 14
Vasúti szerencsétlenség Ercsi mellett 121
Védekezés a repülő ellenséggel szemben 612
Világpolitika az erdőben 279
Villamos hókotrógép 483
Virágvasárnap Rómában 652
Vojnich Oszkár könyvéből 385, 386
Wah-Hah-Gun-Ta, a „feketelábú indiánok" legöregebb élő főnöke 557
Wegner: A doktor 678
Arcképek
Ábrányi Kornél 658
Amundsen Roald 120
Balla Ignác 697
Balogh Jenő 429
Barcsay Domokos 511
Bánffy Miklós gróf 50?
Miss Corbett és Teleki Sándorné
grófné 401
Csáky Albin gróf 349
Csernoch János 280
Enver bey 541
Evva Lajos 106
Falk Zsigmond 6S9
Ferdinánd bolgár király 69
György görög király 69
Hall Caine és felesége 589
Heltai Ferenc 554
Jadlowker Hermann 384
Jankovich Béla 529
Jászai Mari és buga Jászai Gizike 687
Kerzl, a király udvari orvosa 256
Matilda Krzesinska 556
Mészáros Imre 403
Miklós montenegrói király
Móricz Zsigmond és felesége 352
Péter szerb király
Poincaré 478
Prohászka Oszkár 252
Prohászka Ottokár 351
Rákosi Jenő 167
Scott kapitány 586
Takács Sándor 98
Teleki Géza gróf 517
Van der Osten Éva 384
Vaszary Kolos 280
Viktória Lujza hercegnő és Ernő Ágost herceg 577
Wodrow Wilson 227
Zsolnay Miklós 604

II. kötet
***: Edith 369, 397, 421, 445, 449, 493,
517, 541, 565, 593, 617, 641
Abonyi Árpád: Párbaj a tengerparton 132
Avercsenko Arkadij : Mozaik 529
Bracco Roberto: A kehely széle 219
Chantepleure Guy: Az utas 21, 49, 77,
loi, 125, 149, 205, 232, 257, 281,
305, 335
Conan A. Doyle: Eltűnt világ 365, 393,
417, 441, 465, 489, 513, 537, 561,
589, 613, 637, 666
Diplomata: Az uzsorás 549
Erdödi Mihály: Piroska visszajön 384
Farkas Gizella: Jegyesek 524
Farkas Pál: Egy körorvos föl jegyzései 13, 31, 59, 87, 105, 129, 153, 185, ,
209, 237, 261, 285, 313, 341 :
--Kitty levelei 350, 377, 429, 478,
522, 603, 652
--Durand képviselő utolsó üze-
nete 401
Farkas Imre: Részlet „A hónapos
szoba" vígjátékból 653
Ferenczi Magda: Fehér árnyak 294
Heltai Jenő: A bólé 188
--A márki kalapja 264
--A tizenhármas 316
- - Az utolsó kívánság 473
Herczeg Ferenc: Hináros 1, 25, 53, 81
- - Szivárványbogár 156
--Fészekrakás 345
- -- Szánkázás 447
--A gyöngeszívű király 571
Kádár Lehel: Az ezüstforint 482
Kilényi Gyula: Tenger, a kedves 582
Krudy Gyula: Szarvasgomba-emberek 27, 85, 172, 274 i
--Francia négyes 430
- - Árvalányhaj 520
--Roncsy úr 647
Kun Andor: Halálos szerelem 660
Lakatos László: Louis 577
Legioner: A whisky 250
Lemonnier Camille: Az üvegház 387
Dánielné Lengyel Laura: A feleség 409
Lövik Károly: Velencei kaland 10
-- Nyúl Márton 424
--Éjféli beszélgetés 623
Lucka Emil: Dosztojevszki halála 68
Ludwig Emil: Az aranyváros 432
Mikszáth Kálmán: A Berci fogai 160
Mille Pierre: A kinai 117
Móricz Zsigmond: A kappan 288
Nagy László: Bosszú 435
Péczely József: Honfoglalás , 37
- Bíró előtt 298
--Az aratógép 475
Pekár Gyula: Haza! 239, 267
Philips F. C.: Aki utoljára nevet... 144
Rákosi Domokos: Az örök szerelem 554
Richepin Jean: A jó bolond 631
Scossa Dezső: Izé 507
Somlay Károly: A parnói diófa... 92
---A mesemondó Hicsik ... 191
--Az incédi tiszteletes 358
--A bélai lakodalom 503
Szemere György: A hercegné nem
tud reprezentálni 165
Szini Gyula: Az empire-óra 56
--A műbarát 212
-- A férjhezmenés titka 544
Szmrecsányi Béla: A láthatatlan
Strumpf 141
Szomaházy István: A nagykövet
leánya 108
--A fiatalság szigete 497
Tömörkény István: A barom körül 5
--Pénzetlen világban 373
- - Búcsú Bogártól 599
Úrban Henry: A fehér macska 325
--Mopszli 451
---Csörgőkigyó-Tim 604
Vándor Iván: Edit, az erösebb 196
Váradi András: Topáz Ibolyka esete 456
Zöldi Márton: Vizslahistória 64
Zsoldos László: Az okker-sárga 627
Társadalmi, ismeretterjesztő cikkek, genreképek, leirások
A füstölés 607
A gyógyszertár múltjából 72
A gyomor esztétikája. (Brillat-Savarin könyvéről) 62
A hétről. (Ellesett párbeszédek) 162
A jégsivatagban. (Mikkelsen kapitány könyvéből) 246
A kiadók 273
A nagy mumus 223
A piaristák háza 580
A szerelem (Szász Zoltán könyve) 379
Adorján Andor: Drinápolyban 90
- --A nagy költő barátja 546
Balla Ignác: Atlantisz 194
--Romantika 454
Barta Berta: Virágcserép az ablakban 66
Bársony István: A csúni szarvasok 655
Bogdánfy Ödön: Amit a kultúrmérnökök csinálnak 245
Cholnoky Jenő: Auto-kirándulás
Arizonában 290
--A Yellowstone Nemzeti Parkban 572
Czvittinger 387
Dömötör: A régi Nemzeti Színház 356
Egy budapesti self-made-man 324
Gáspár Ferenc dr.: Hopp Ferenc 189
Gineverné Győry Ilona: Ami nincs
nálunk 200 500
Hegymászás a föld alatt 175
Herczeg Ferenc: régi Nemzeti
Színház 650
Hogyan készül a mozidarab ? 329
Horkayné 319, 399, 576
Ivan Ede: Egy ledőlt oszlop törté-
nete 30
Jegesmedve-vadászat Grönlandban
(Mikkelsen kapitány könyvéből) 34
Kémeri Sándor: Emlékek a kinai
copfról 480
--Látogatás a fellahoknál 629
Lakatos László: A lomhaság szigete 216
--A szlivnicai hős 426
Lesskó Béla: Régi magyar házasságközvetítők 277
Lyka Károly: Tavaszi kiállítás a
Műcsarnokban 16
Molnár Elek: Az arckifejezésről 532
Nagy Endre: Conférence-ok a közönségről 158, 265, 348, 407
--Conférence-ok a conférenceről 601
Nádai Pál: Modern kertek 624
Paál Jób: A kereskedelem - vitrinákban .. .. : 552
--A „régi" Nemzeti 659
Sárváry Dezső: Murát Joachim 169
Számadó János: Pest, 1813 120
Sztrokay Kálmán: Az asztrológia
romjai 137
Tábori Kornél: Déli korzó 96
--Budapesti specialitások 527
Tizennégy év az őserdőben 410
Tünő házak 506
Vészi Margit: Berlin tavaszi lázban 145
--Az utolsó zeneszalón 449
Vojnich Oszkár: Sumatra szigetén 42
- - Elefántvadászat holdvilágnál
Sumatra szigetén 225
--A távol Indiákon 353
Zombory István: Mexikó válságos
évei 8, 114
--Asszonyország 320
Költemények
Ambrus Balázs: A régi város 318
---Aranypor 471
Balla Ferenc: A fénykép 450
Balla Ignác: Pünkösd 162
- - Roisinante 519
--Szeptember 9. 626
Falu Tamás: Oh, mulandóság 143
--- Kaleidoszkóp 435
--Emlék 495
Farkas Imre: Don Rodrigo Veneziába 55
--Mese 113
--Színházban 352
- -Régi levelek 423
--Dal 575
--Az Adlon-hotelban 576
Farkas István: Lili-melódiák 131
h'eleki Sándor: A kórház macskája 140
Gj-ökössy Endre: Tavasz üdvözlése 187
Horváth Ákos: Pusztulás 531
Jászay-Horváth Elemér: Dalok 107
Jelliney Dezső: Nyárvég 650
Juhász Gyula: Robogva jön 224
Juhász Jenő: Egy éjszakára meghalok 4
Jörgné-Draskóczy Ilma: Virágzás 85
--Szent bánatok 647
--Temetés 647
Kiss József: Perronon 622
__Intermezzo 623
Kosztolányi Dezső: Gőgös, meddő
virágok 543
Körmöczi Mária: Valaki szenved 432
Krüzselyi Erzsike: Kern igaz 325
--Az én magányom 478
--Az ősz regénye 554
Lampérth Géza: Est-várás 600
Lányi Sarolta: Versek 288
Lenkei Henrik: A tetőn 212
Lőrinczy György: A héthársi temp-
lom 500
Lovászy Károly: Egy csöndes erdő
belsejében 263
Majthényi György: Nyári délután 407
Molnár Jenő: Az árvizi ember
éneke S07
Nil: Szeretném tudni 244
Osváth Eszter: Be szép ... 174
Pásztor Árpád: Játék szavakkal 598
Pósa Lajosné: Költemények 548
Rédey Tivadar: Kislány 89
Rudnyánszky Gyula: Örök tűz 168
---Esti csendben 371
Somlyó Zoltán: Ez vagyok én 355
Szabolcska Mihály: Hazulról 27
--Virágos akácfák I5S
--Aratáskor 447
--Szomorú nyárban 570
.Szentpétery Béla: Vágyak a harmincadik évfordulón 377
Szép Ernő: Szonett 527
Szikra: A szikla és a víz 267
Sz. Tóth Sándor: Ha szívemen... 300
Tábori Piroska: A boldogság 223
Varságh János: Addio 399
--három bálvány 658
Vértesy Gyula: Vers a versről 13
Zivuska Andor: Mi lettem... . 41
Sas Ede: Az én imádságom 346
Vincenti Gusztáv: Amikor az udvari
szobák dalolnak 249
Önálló képek
Adakalehi képek 216, 217, 218
Agyag-galamb lövés 39
Alagi képek 58, 59, 60
Alkonyat 555
Angol süffrazsett-merénylet a nagy
Derby-futtatásnál 323
Aranymosó oláh Erdőfalván 487
Arizona pusztáin 291, 292
A balatonföldvári yacht-verseny 570, 571
A belgiumi általános sztrájk 110
A beteg pápa 111
A Bialka-patak szabályozása 247
A botanizáló Rousseau szobra Montmorencyben 557
A budapesti állatkertből 164, 165, 166,167
A budapesti dunaparti korzó 33, 95, 96
budapesti kutyakiállításból 227, 228
A budapesti tavaszi vásárról 196, 197
A budapesti új telefon-központ palotája 139
A bujdosó szobor : 525
A „Buksi" című operett a Király-Színházban , 582
A „danyisiak" 502, 503
A Délvidék árvízveszedelme 407, 429, 457
A dunai monitor-flotta távozása Péterváradról 628
A düsseldorfi Rajna-híd vastornyának terve 13
A felsőgallai vasúti szerencsétlenség 87
A fiumei gyorsvonat katasztrófája 88
A földrengés pusztítása Bulgáriában 379
A "Franz Karl" tengernagyi hajó 111
"A Gyurkovics-lányok" a londoni Savoy-Színházban 268
A haraszti patak forrásvidékének
vízmosásai 246
A hágai békepalota 610
A Helgoland mellett fölrobbant Zeppelin-léghajó 653
A helsingőri dán királyi palota 634
A Hubay-Albumból 119, 120
A Hungária Evezős-Egylet új klubháza 197
A japán ,,chorus girl" 663
A kettévágott ház 144
A „Kék madár" a Magyar Színházban 219, 220
A kiadók nemzetközi kongresszusa
Budapesten 272, 273
A kinematográf új alkalmazása 476
A kiránduló Budapest 192, 193, 433
A Király-díj 221, 222, 223
A Király-Színház Bécsben 220
A kulisszák mögül 37
A Lánchíd pillérének építése a Dunán 1842-ben 461
A lebontásra kerülő debreceni Komáromy-ház 383
A legszebb magyar gőzös 479
A legszebb matyó-leány Mezökövesden 450
A legszomorúbb sorozás 329
A legújabb párisi kalapdivat 275
A legrégibb budai királyi lak 29
A M. A. C. nemzetközi viadala 325, 320
A Magyar Atlétikai Szövetség bajnoki viadala junius 22-én 354, 355
A margitszigeti új gyermekjátszótér 404
A május 5-:ki gyermeknap legkedvesebb pénzgyűjtői 199
A Mezőhegyes-vidéki tájfajta lótenyésztők 970 kilométeres távhaj tóversenye 276
A Molinári-bakák fogadtatása Kecskeméten 603
A montenegróiak bevonulása Szkutariba 215
A műkereskedés szenzációja: Romney egyik festménye 378
A „nagyhatalmak várfoka" Szkutariban 250
A német trónörökös két kis fia a tengerparton 623
A Nemzeti Lovardának díjugratása 226
A Nemzeti Színház jövendő palotája 3S7
A Nemzeti Színház második előadásának szinlapja 661
A nemzetközi hajóraj, amint blokád
alá veszi Montenegró partvidékét 145
A nemzetközi kiadói kongresszuson
résztvevő hölgyek ajándék retiküljei 253
A négyszázéves héthársi templom 500
A Niagara-vízesés zuhatagai közt-- 383
A nők budapesti világkongresszusának emléke a grammofonban 402
A nyár divatja 428
A pápa nyaralása 498
A pécsi országos művészi fényképkiállításból 112
A piaristák háza 581
A régi balatonfüredi színházról 31
A régi magyar patika 60, 70
A régi Nemzeti Színház 356, 357
A Romanov-ház jubileuma 359
A spanyol király ellen április 13-án
elkövetett merénylet 109
A svéd ginmasztika 330
A szegedi országos tennisz-verseny 451
A Szent István-napi körmenet a
budai Várban 368, 569
A Szent István-napi repülőversenyről 575. 577
A szombathelyi Szent-Márton-ünnep
junius 15-ikén 324
A szolnoki művésztelep jubileuma-- 252
A szorgalom 97
A Tátra-Adria túra 252
A Tátra-Adria auto-túra győztese 328
A távol Indiákon 353
A vasárnapi első alagi lóverseny 32
A vándorútra kelt villa 117
A világjáró Hopp Ferenc budapesti
kertjéből 190, 191
Az akácosban 558
A Yellowstone parkból 572, 573, 574
Az „Aida" ünnepi előadása a veronai arénában 578
Az „Arany Bika" szálló végnapjai 296
Az Arany János-ciklus Medgyaszay
Vilma kabaréjában 605
Az „autótaxi" 295
Az automobil-templom 40
Az április 13-iki hóvihar pusztitása
Budapesten 85
Az első női kőművestanonc Budapesten 458
Az első csók 635
A Nemzeti Színház első szinlapja 660
Az Ermitage, Rousseau lakása 557
Az Erzsébet-emlékmű pályázata 241, 242,
243, 244, 245
„Az isteni szikra" a Magyar Színházban 38
Az óbudai óriásbarlang 175, 176
Az Opera és Nemzeti Színház Nyugdíjintézetének zászlószentelése június 16-án 327
Az orosz cár és leányai 602
Az országos alkotmánypárt megalakulása Budapesten 651
Az ugrai „Gyurkovics-leányok" 662
Az új balkáni háborúból 499
„Az új földesúr" a Magyar Színházban 620, 621
Az új napernyő-divat 586
Az új református templom a budapesti városligeti fasorban 266
Az újvidéki repülő-ünnep 212, 213, 214
Az új Széchenyi-fürdő Budapesten 317,
318, 319
Árvavárvölgyi képek 630, 631
Barabás Miklós: A Lánchíd ünnepélyes alapkőletétele 1842-ben 460
--Clark Ádám vitorlása a Dunán 461
Barna Izidor síremléke 390
Báró Eötvös József születésének
100-ik évfordulójához 649
Begas: A villamos szikra 138
Bego Musztafa, az annektált Adakaleh-sziget tipikus őslakója 277
Bernhard Shaw új darabja, az „Androclus és az oroszlán" 629
Biedermeier-kiállítás az Ernst-múzeumban 158, 159
Boccaccio születésének 600-ik évfordulójához 608, 609
Bogarak a budapesti állatkertben 298, 299
Boutet de Mouvel: Jeanne d'Arc
Orléansba indul 373
Bubi 330
Budapesti „cserkészfiúk" ebédet főznek Szent-Lőrincen 34
Budapest első Kossuth-szobra 346
Budapesti specialitások 140, 141, 528,
529, 530, 531
Carmen 118
Carmen Sylva, a románok királynéja
Konstanzában 497
Chabas Paul: A fürdő 400
Cicák 558
Concours Hippique Budapesten 224
Csendélet 586
Csók István: Virágok közt 152
Debussy „Tékozló fiú" című operájából 171
Desenzano 384
Oélamerikai szépségek 229
Diákok repülőgép-modelljeinek kiállítása a Vigadóban 624, 625
Divatkép 362, 476
Divatujdonságok 657
Dollmann: Ámor diadalmenete 316
Drinápoly 35
Drinápolyi képek 90, 91, 92
Egy modern stílű patika 71, 72
Egyiptomi múzeum Budapesten 532, 533
Emberi hiúság 550
Éjféli nap, Norvégia legészakibb
partjáról nézve 401
Erdő csendje 352
Esernyő mint tábori szék 549
Esti harangszó idején 607
Fakéregszárítás a zólyommegyei erdöközön 551
Fantasztikus hajdiszek 585
Fényképezés a levegőből 388, 389
Gajduschek Erzsi: A művésznő 57
Gróf Széchenyi István levele a Nemzeti Színház építő küldöttségéhez 659
Gyermekarckép 545
György görög király az Akropoliszon 9
Hamlet állítólagos szobra Helsingörben 634
Hazafelé 655
Hálaadó istentisztelet Cetinijében,
Szkutari elfoglalása után 189
Heltai Ferenc temetése 540, 547
„Heten Téba ellen" a Nemzeti Színházban 170
Hidroplánok versenye Monakóban 94
Híres budapesti szobor-állatok 483,
484, 485
Horvai János: A budapesti Kossuthszobor részlete 132
Horvai kiállításából a Nemzeti,Szalonban 156, 157
Horváth Géza: Markovits Iván
szobra 534
„Így mulat a szegény ember magába" _ 459
József Ferenc királyi herceg festeni
tanul 375
József királyi herceg vadászata Chotek gróf birtokán 214
Kada Elek temetése 376
Kalapmodellek özv. Pataky Lászlóné
műterméből 661
Kanno Makoto japán tanár és családja 274
Karusszel a Nemzeti Lovardában 161
Kazánkö-lecsapó készülékkel ellátott
gyorsvonatmozdony 297
Kemény Nándor: Pá fiacskám! 449
Kereskedelemtörténeti kiállítás Budapesten 552, 553, 554, 583
Kilényi Gyula: Argentínai nő 278
---A szfinksz 430
Kínaiak Budapesten 480, 481, 482
Királyidill Afrikában 454
Királyunk szarvascserkészetre indul 647
Klárika a babái közt 358
Konstantin görög király és minisz-
terelnöke 36
Küzdelem a stockholmi kiküldetésért 195
Lechner Ödön aranyérme 362
Legujabb párisi divat 406
Löbl E.: Tanulmány 380
Lengyel diákok Budapesten 267
Ligeti Miklós: Kút 56
- - Alvó nő 56
Madársziget a Csendes-óceánban 504
Magyarország várai 136, 137, 424. 472, 520
Magyar őrszemek 360
„Marion vétke" a Magyar Színházban 583
Márton Ferenc: Gátkötő csiki szé-
kelyek 5
Maxence: A béke könyve 372
„Május királynője" az Operában 38
Mesedélutánok az állatkertben 403
Mesterséges Niagara Afrikában 427
Meunier: Pillantás a tükörbe 344
Mexikói képek 8, 114
Mlikkelsen kapitány „A sarkvidék
Rubinzonja" cimű könyvéből 247, 248
Modern művészi divat 15, 16, 41, 43, 44
Mühlbeck Károly fejlécei: 14, 17, 36, 41,
61, 64, 66, 89, 93, 97, 113, 116, 121, 141,
145, 162, 166, 169, 174, 195, 198,
200, 217, 218, 249, 250, 253, 254, 269,
275, 277, 293, 295, 297, 300, 320, 323,
326, 327, 350, 358, 360, 378, 380, 382,
385, 405, 408, 410, 413, 431, 435, 437,
453, 456, 458, 475, 477, 478, 501, 503,
505, 508, 525, 527, 549, 550, 554, 556,
574, 582, 584, 601, 604, 606, 609, 625,
627, 630, 652, 654, 656
Müller Méla: A suhanc 264
Nagy tavaszi erdei futóverseny Grunewaldban 62
Nagy Vilmos: Mit mond a tükör 84
--Virágaim 496
Nemzetközi atlétaverseny az üllőiúti versenypályán 452, 453
Nemzetközi rendőr-kutya verseny
Esztqrgomban 432
Nicolet: A talány : 473
Nogi tábornoknak és feleségének
sírhelye Tokióban 65
Nők világkongresszusa Budapesten 300,
301, 302, 322, 348, 349
Nyári árvizek 526, 527, 548, 579
Nyári divat 386
Ő felsége vadászatra indul 646
Öt nemzedék 67
Őskori bazaltömlés maradványai
Somoskeőn 521
Palkó titkos dohányzója 409
Parabino: A tavasz Madonnája 4
Perczel Sári a „János vitéz" 400-ik
előadásának Iluskája 269
Pegoud szenzációs repülése 626
Pillanatképek Afrika vadonjaiból 381,
436, 437, 474
Pünkösdi királyság a Margitszigeten 270, 271
Rajkók 63
Rápolty Lajos: Husz Dávid plakettje 610
Révész és Biró: Tanulmány 6
Rimini 507
Rossetti: Trisztán és Izolde 448
Rózsák a tükörben 556
Sárközi lányka 434
Segantini: A szerelem istennője 644
--Két anya 645
Seignac: Kedveskedés 28
--Pierrot győzelme 425
Stuck Ferenc: Körbe-körbe 544
Sumatrai képek 42, 225
Szamosi Soós Vilmos: Kis gyermek 68
- - Hajnal 108
--- Lilike 374
Szegő Sándor „Báthory Erzsébet" c.
operájából 172
Szentgyörgyi István: Tisza Kálmán
nagyváradi szobra 288
Székely Aladár: Tanulmány 584
Tápéi gyékényfonó asszony 142
Tátrai legelő 143
Tehuantepeci képek 321
Telcs Ede: Allegoria 188
- Erzsébet királyné 240
Tél a tavaszban 86, 115, 116
Tennisz-képek 510, 511
Tolnai világlapja háza 324
Tisza István gróf a feleségével . 289
Tizennégy év az afrikai őserdőben 411
Üdülés a szalmakazlon 477
Vadrucák 434
Vasárnapi politikusok 359
Vasúti szerencsétlenség Szerajevo
és Mosztár közt 405
Védekezés a hadi repülőgépekkel
szemben 174
Vidékiek Budapesten 11, 12
Vidéki szinészek börzéje 623
Vigée-Lebrun: önarckép (a firenzei
Uffizi-képtárban) 596
- - Flóra grófnő arcképe 597
--Erzsébet cárnő arcképe 598
- -- Cernin-Schönborn grófnő arcképe 599
--Önarckép, leányával 600
Virágdíszes lokomotiv a munkácsi
pályaudvaron 227
Vörösmarty Mihály levele Nyáry
Pálhoz 659
Wagner Rikárd sírja Bayreuthban 250
Zala György: A millenáris emlékmű új domborművei 347
Zsuzsika 351
Arcképek
Abdul Baha 98
Antal Erzsi 93
Bakai Temesközy Bella 278
Bartkó Etelka 475
Berzeviczy Albert 290
Bogdanovics Lucián 633
Bródy Sándor 455
Buttykay Ákos feleségével és fiával 173
Chiba, japáni újságíró 74
Duncan Isadora és két gyermeke 163
Eleonora bolgár királyné 133
Esszad basa 177
Ferenczy Magda 294
Fónagy József 46
Gorkij Maxim és leánya 32
Hampel József 46
Harkányi János báró 426
Hegedűs Gyula 10
Heltai Ferenc 522
Hohenberg Zsófia I33
Kada Elek 376
Kalmár Jenő 412
Kiss József 622
Korányi Frigyes báró 251
Kóburg Lujza hercegnő 134
Kőnig Gyula 98
Lónyay Stefánia grófné 134
Meer Margit 535
Mikszáth Albert és felesége 630
Nagy Endre 265
Nyijinszky és felesége Pulszky Romola 648
Péterfy Sándor 585
X. Pius pápa 296
Popper Dávid 524
Rajnai Gábor és Gombaszögi Frida 37
Rőder Sarolta I94
Ruttkay Miksa 451
Sándor Erzsi 7
Sándor István 610
Singer Zsigmond 377
Sükri basa 35
id. Szinnyei József 523
Takács Mihály 580
Vámbéry Ármin 659
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem