Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Uj Idők 1914. szeptember-1915. március (fél évfolyam)

Szépirodalmi, művészeti és társadalmi képes hetilap - XXI. évfolyam, 1-26. szám

Szerző

Kiadó: Singer és Wolfner
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 672 oldal
Sorozatcím: Uj Idők
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 30 cm x 23 cm
ISBN:
Megjegyzés: A címlapon feltüntetettel ellentétben az 1. szám szeptemberrel kezdődik. Fél évfolyam. Fekete-fehér képekkel, ábrákkal illusztrált. Budapesti Hirlap nyomdája nyomása.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:

Egy elkésett lovag

Az a jóindulat, amellyel némelyik olvasóm az Egy régi gavallér visszaemlékezéseiből cím alatt megjelent elbeszéléseket fogadta, arra bír, hogy e sajátságos... Tovább

Előszó

Részlet:

Egy elkésett lovag

Az a jóindulat, amellyel némelyik olvasóm az Egy régi gavallér visszaemlékezéseiből cím alatt megjelent elbeszéléseket fogadta, arra bír, hogy e sajátságos följegyzésekből a fönti cím alatt a többit is közzé tegyem. Önálló mesék ezek, de összességeikben mégis egy szerencsétlen ember életének sajátságos regényét adják. Mondjam-e, hogy e naplót a véletlen juttatta kezembe? Az olvasó mosolyogni fog, és úgy lehet az író is. Megvallom tehát, hogy áll a dolog!
A régi gavallér csak félig élt, félig a szerző költötte alakját. Alapot rá egynéhány levél adott, amelyet egy furcsa életű, immár elhalt barátom" írt hozzám, hol a Fokföldről, hol az Antillákból, hol a nagy magyar Alföldről, hol a világ más részeiből. Nagy nőbarát volt, és nőnek köszönhette a vesztét is. Kár érette, mert az élet iskolájában megtanult gondolkodni, látni és ítélni. Amit más a lét javainak megmunkálására fordít: a szem nyíltságát, az értelem erejét, az akarat öntudatát és a lélek színkeresési vágyát, azt ő mind a nőknek szentelte, bennök merült ki az élete célja; de ő sohase volt elégedetlen sorsával. Az íráshoz is volt hajlandósága, ám leveleinek csak egy kis töredékét tudtam fölhasználni, mert, mint sok ember, aki beszéd közben kételkedő, józan, sőt gúnyos, amint tollat vett a kezébe, érzelgőssé és áradozóvá lett, úgy, hogy sokan e visszaemlékezéseknek hibául rótták föl, hogy a gerincük puha. Mikor most kiegészítem a sorozatot, arra is gondom volt, hogy e fogyatékosságot kiköszörüljem, és az olvasó figyelmét előre fölhívom A vak ember felesébe című elbeszélésre, amely elhunyt barátomat más oldalról - jobbról, vagy rosszabbról ? igazán nem tudnám megítélni, - fogja bemutatni. Ennek az elbeszélésnek a váza egy, csupán huszonöt soros, Németalföldről keltezett levél, mégis meg kell vallanom, egész írói pályámon ez a pár sor volt a legsúlyosabb emberi bizonyíték, amely a kezembe került.
Igy áll tehát a dolog a régi gavallérral, ennyi az ő része a jelen munkában, a többi, a felelősséggel együtt az enyém; és most térjünk a tárgyra! Vissza

Tartalom

Regények, elbeszélések, rajzok,
színdarabok
Abonyi Árpád: A kadét 411
Balla Ignác: A csodatükör 195
Bársony István: A Lubin útvesztőin 279
--Kapitány úr Szvengáli 484
Bónyi Adorján: Sarolta koszorúja 9
--A michelsburgi utazás 172
--A Szent Anna-utcai hölgy 285
- - Könnyek 417
----Vasmezei kisasszony karperece 537
- - A herceg tavaszi álma 634
Cowdery Alice: Hogyan gyógyúlhat
meg egy fejfájás 260
Croker: Egy váratlan meghívás 590
Czenk: A hazugság 519
Erdődi Mihály: Tavasz volt... 317
Farkas Imre: Abdullah 310
Heltai Jenő: A térkép 61
Herczeg Ferenc: A fiú 36
--Gyémántkirálynő 222
-- Magdaléna két élete 350, 381,
409, 433. 457. 481, 505, 529, 553.
577, 601, 625
Howard Bronson: A rejtelmes sziget 376, 40Ó, 429, 455, 478. 503,
526, 550, 575, 599, 622, 646, 670
Jarboe Kathryn: Az 1611. számú
soffőr 95
Jelliney Dezső: Marcsa néni 608
Józsa Jenő: Romantika 338
---Szabó úr, meg a nővérei 563
Kádár Lehel: Elvesztett játszma 491
Krúdy Gyula: Szeréna 3
--A 42-ős mozsarak 33, 57, 81,
109, 133, 161, 186, 213, 241, 269,
297, 325
---„Éltem és szerettem'"' 460
---Amadé téli lovaglása 580
Lampérth Géza: Rendületlenül! 200
Lovik Károly: Egy elkésett lovag
1, 43, 86, 114, 136, 165, 189, 215,
245, 273, 302, 328
-----Áts és Ács 649
Malonyay Dezső: Pogányság 508
Móricz Zsigmond: Lopják a szőlőt 144
--A Borzlyuk 396
- - Erzsébet 628
Nagy Endre: Feleségem, a Zsuzsi 358
Pekár Gyula: A vőlegény válópöre 436
---Az utolsó Osztróczy 556
Rákosi Viktor: A hodrusi lábasóra 384
Scossa Dezső: Zoltán úrfi lovai 586
Somlay Károly: A picilábú menyecske 532
----Bécsi kaland 657
Szikra: Ez az! 29, 54, 78, 105, 130.
158. 183, 209, 239, 266. 294, 323. 346
Szomaházy István: Levél egy öreg
és egy fiatal csirkefogóról 252
-- A jegyesek 603
Tormay Cécile: Ő volt 354
Urban Henry: Amandina találkája 15
--Sem 69
- - Tim tábornok szerelme és
halála 152
-----A dám, a drámai hős 230
--Bubbles, a vőlegény 333
Lula 445
Vándor Iván: Idegen földön 93
Borzos 516
Zilahy Lajos: A rongyos katona 360
Zöldi Márton: A bronzhajúak 469
Zsoldos László: A javíthatatlan 121
Társadalmi, ismeretterjesztő cikkek, genreképek, leírások
Agyvelő és szellemi képesség 535
A Csataképekből 465
A képrombolók. (Végh Gyula
könyve.) 541
Kileau tűztava 23
A nagy háború anekdotakincse 420
A Tábori levelekből 442
Az anekdotakincsből 420
Balla Ignác: A robbanó hal 118
Bársony István: A vadászat és a
háború 90
Cholnoky Jenő dr.: Az elsülyedt
hajó 631
Csataképek 464
Divald Kornél: Régi magyar csipke 497
Ego: A háború asszonya 39
Egy katonaorvos: Katona-pszichológia 12
Előszó. (A ,,Csataképek"-hez.) 464
Előszó. (A nagy háború anekdotakincséhez.) 420
Ewers Hans: Az operett-ország 392
--Haitii igazságszolgáltatás 513
Forradalom és Császárság 64
Gáspár Ferenc dr.: Az Aja Szófia - 616
Herczeg Ferenc: Előszó. (A Mikszáth Almanach-hoz.) 277
Hermán Ottó 402
Jó és rossz ízlés 366
Kémeri Sándor: Lótusz 314
--A forrongó Indiából 653
Lázár Béla dr.: Munkácsy özvegyének halála 665
Losonczy Ferenc: Képek az Ormánságból 593
Lőrinczy György: Az özvegy falu 414
L-k - K-ly: A ló a háborúban 258
Mikszáth Almanachja 1915-re 277
Nagy Béla dr.: Talizmánok a háborúban 283
Nagy Endre: Előszó. (A tábori levelekhez.) 441
Náday Pál: Divatművészet és világháború 606
Néhány marék mag 568
Pillanatfölvételek 19, 49, 73, 98, 123,
149, 175, 192, 225, 248, 288, 308,
331, 369, 400, 448, 471, 487, 518,
544, 560, 583, 611, 640, 663
Régi pesti ruhák 21
Sarcey: Páris megadja magát 6
Szabó Ödön dr.: A szuezi csatorna 202
__A pyramisok 569
Szász Zoltán: A jövő zenéje 72, 142, 220
Szobáink télizöldje 423
Ujhelyi Péter: A világ első katonája 170
- A tüzérség bölcsőkora 356
Költemények
Angyal Emil: Csata után 136
Balla Ignác: A „Zenta" 43
- - Hajók a Dunán 92
Benedikt Ilus: Az ördög hegedűl 599
Büky György: A mi jegenyénk 234
- A honvéd 490
Czóbel Minka: Ung felöl 95
- - Tartalék 507
Doleschall Ervinné: Szomorú örök-
ség 617
Emőd Tamás: A fekvő regiment 244
- - Ha visszajönnek... 582
Endrődi Béla: Hazatért harcos éneke 637
Falu Tamás: Tábori posta 120
----Levél 328
---Album 495
Farkas Imre: Nóták 147
---Haláltánc 436
Franyó Zoltán: Megtért kalandor
éneke 590
Ifj. Gaál Mózes: Egy hinmuszról 447
Gács Demeter: A térkép 424
Góbi Imre: Imre 562
Gyóni Géza: Ima a lengyel dombon 555
Jászay - Horváth Elemér: Katona
öcsémhez 416
Jakab Ödön: Az álmok most nem
ülnek itthon 414
--Túl a Kárpátokon 531
Kántor Mihály: A tábor alszik 459
Kelen László: Szonett a szerelemről 312
Kosztolányi Dezső: Öszi síp 112
- - Arckép 657
Lampérth Géza: Egy sebesült katona levele 69
---A villamosban 341
- - Trén 579
Lenkei Henrik: Végitélet 225
Margit: Így élek... 248
Háború szimfóniája 391
Molnár Jenő: Viszik, viszik... 63
Oláh Gábor: Reggel 168., 483
Osváth Eszter: Őszi esti fohász 3
- Oh béke, jöjj... 3
-----A túlsó partról 468
Pásztor Árpád. A Naphoz 534
Peterdi Andor: Katonák... 140
Reichard Piroska: Közös gyász 194
Somlyó Zoltán: A hős 603
Szabolcska Mihály: Hadhaszálláskor 36
---Legenda a csatatérről 188
----Ének a csatatéren 349
Szász Károly: Két honvéd 653
Szávay Gyula: Elmerült hajók 300
Szávay Zoltán: Üzenet 367
---Esti beszélgetés 627
Vértesy Gyula: Indulóban 92
- - Télhívás 276
Ifj. Wlassics Gyula: Lángok a viharban 341
--Messze sirok felé 634
Gróf Zichy Géza: Német sógor 531
Zilahy Lajos: Emlékül 272
-----Requiem 512
Ónálló képek
Abbazia hó alatt 596
Acélnyil 259
Albert belga király és Emmich tábornok 95
Gróf Andrássy Sándor és fia 341
Anglia rémei 635
Angol automobil-ágyúk 71
Antwerpen ostroma 13. 70, 04, 174, 357
Auguszta-doboz 236
Auguszta kir. hercegasszony a hadikórházban 9
Ausztráliai csapatok a pyramisok al-
jában 498
A „barbárok" Belgiumban 662
A „Bodrog" monitoron 277
A budai várbeomlás 520
A budapesti autobuszok 614
A budapesti polgárőrség 116, 117,
195, 230
A Calais-i csatorna térképe 148
A „Courbet" 446
A „Curie" 468
A Dardanellák 125
A Dardanellák bombázása 630
A déli csatatér ereklyéje 64, 66, 194, 289
A déli harctérről 37, 38, 39, 216,
257, 258, 259, 260, 261, 273, 274,
275, 277, 301, 302, 303, 304, 305,
306, 307, 308, 300, 493, 196
A falvak ajándéka 68
A főváros hadikórházából 41
A halálfejes huszárok 296
A háború ékszerei 24
A háború legkisebb munkatársa 102
A háborús Konstantinápolyból 631
A három király találkozója Malmőben 398
Ahol olcsó lisztet kapni 544
A hős sírja 42
A jó és rossz ízlés 367
A jövendő Rothschild 467
A jövő katonái 142
A katonák vendégei 614
A kettős szövetség és ellenségei 150
A Kileau tűztava 23
A legfiatalabb stratéga 26
A legújabb divat 76, 154
A legujabb hadieszköz 662
A lőweni könyvtár romjai 40
A lőweni városház 15
A makrancos táltos 26
A magyar-osztrák-német-orosz háború térképe 141
A Mazuri-tavak 471, 613
A Márton-napi lúdak 234
A megfogyatkozott budapesti kávéházi hadi zsemlye 643
A „Metkovich" kórházhajó 278
A mi mozsaraink 89, 90, 311. 336,
389, 464, 514, 515, 516. 583
A ,,nagy Tom" 36
A 42-ős mozsár és hatása 97, 147, 337
A 42-ös mozsár lövege 181, 199
A német császárné egy kórházvonaton 519
A német császár és hat fia 360
A német trónörökös négy fia 361
A nisi II. sz. Vöröskereszt-kórház 447
A nyugati harctérről 14, 70, 71, 89,
123, 124, 146, 175, 176, 197, 232,
249, 250, 252, 253, 283, 284, 286,
313, 35^, 359. 3O2. 396, 418,
473, 495, 519, 544, 565
A párisi csőcselék pusztítása 17
A pilóta üdvözlete 198
A pyramisok országából 570.
A repülőgép őrsége 612
A Révész-utcai hadikórház 9, 10, 91, 93
A rheimsi székesegyház 16
A román királyi család 84, 85
A római árvíz 615
A svadron kedvence 637
A Száva madártávlatból 522
A szerbiai harcok szintere 255
A Szuez-i csatorna 203
A tábori konyha 514
A tábori posta 120, 372, 373, 453, 464, 656
A „Temes" 172
A tenger és a levegőég harca 421
A terézvárosi kaszinó hadikórháza 67
A tizenötös huszárok átkelnek egy befagyott folyón 660, 661
A torpedo 118, 119
A török háború térképei 177, 205
A török parlament háborús ülése 341
A trónörökös az északi harctéren 557
A trónörökös Berlinben 508
A "vashonvéd" Bécsben 641
A Vilmos császár-út 114
A „Zita-kórház" 340
A „Zrínyi" 278
A „Zrinyi" bombázza 314,
339, 399, 400, 401
Az Aja Szófia : . 616
Az amerikai Jézuska ..403, 404
Az angoloktól elvett municios kocsik 338
Az arrasi városháza 315
Az Auguszta-alap kórházvonata 567, 568
Az Auguszta-alap orosz ágyúja 520
Az Állatkert új kaktusz-gyüjteménye 424
Az ,,entente" pénzügyminiszterei 615
Az "Emden" 97, 234, 473
Az Erzsébet-malom égése 19
Az I. honvédhuszárezred ereklyezászlaja 547
Az ,,1000 karácsonyfa"-ünnep 375
Az északi harctérről 4, 5, 6, 7. 8.
40, 46, 90, 139, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 189, 190, 191, 217,
218, 219, 245, 246, 279, 280, 281,
282, 310, 311, 332, 333, 334. 335,
336, 337, 354, 355, 356, 385, 386,
387. 388, 389, 393, 394, 395,
412, 413, 414, 415, 417, 437, 438,
439, 440, 441, 442, 444, 445,
463, 465, 466, 469, 486, 487, 488,
489, 491, 492, 510, 511, 512, 513,
518, 542, 543, 563, 564, 565,
566, 581, 582, 583, 584, 585, 587.
588, 589, 590, 604, 605, 606, 607,
608, 609, 610, 611, 639, 640, 651, 652
653, 657
Az ifjú hős sírja 562
Az olaszországi földrengés 521
Az orosz aviatikus baja 50
Az oroszok lembergi paripén 416
Az orosz uralom emlékei 636
Az U. 9 69
Az új hármasszövetség 172
Az uzsoki szorosban minden csöndes . 569
Bárczy István az északi harctéren 558
Bárczy István polgármester képei
az északi harctérről 532, 533, 534, 535
Befestik a lovat 62
Belga erőd bombázás után 46
Belgium új bélyege 156
Belgrádi képek 300, 301, 328, 329,
330, 331, 523
Berlin-Budapest labdarúgó-mérkőzése 152
Biedermeyer divatlapokból 426
Biedermeyer-székek 426
Cattaro kikötője 62
Cukorkát a hősöknek! 371
Csernovici képek 193, 221, 222
Csingtau 20
Dávid: Egy órával a párbaj előtt és
után 425
De Wett elfogatása 591
Dinant 45
Disznóölés a harctéren 492
Duklai német hősök Kolozsvárott 642
Egészségügyi hadikutyák 99
Egy magyarországi fogolytáborból 63, 64, 65
Egy tartalékos hadnagy családja 618
Egy orosz hódítás 92
Egy szárazföldi akna 473
Egy ,,Zeppelin" hangárja 122
Elfogott francia municiós-szállitmány 98
Elfogott orosz páncélosvonat 93
Eskü a zászló előtt 560
Égő fahíd Mezőlaborcnál 609
Egy angol plakát 668
Fényszóró behajózása 564
Fogoly szerb róka 75
Földnélküli Albert és Joffre 629
Francia foglyok 286
Francia hadifoglyok munkában---- 44
Franciaországban rekedt magyarok 66
Frigyes főherceg. Károly Ferenc József trónörökös és Hötzendorfi
Conrád 88
Garay Ákos: Magyar világ Muszkaországban 145
Gépfegyver 77
Grossbach Vencel kitüntetése 139
Gyűjtő-kocsik 666
Hadi autogrammok 368
Hadi-bélyegek 666, 667
Hadiflottánk Dél-Dalmáciában 474
Hadifoglyok postája 592
Hadsegélyző bélyegek 237, 238
Harc a kiéheztetés ellen 642
Harc a léghajók ellen 51
Havas út Meránban 644
Hazatérő internáltak 288
Háborús babakiállítás , 228
Háborús szükségpénz 149
Herczeg Ferenc Aranyhajú Szfinksz
című mozidrámájából 451
Hidroplán kihajózása a „Zrínyi"-ről 314
L. Hilberth Irén: Anya és gyermeke 144
Hindenburg és vezérkara 300
Hindenburg nagyfalu 537, 538
Hindenburg szobra 95
Hindenburg tábori levelezőlapja 291
Hoen Miksa vezérőrnagy kitüntetése 605
Hogyan dolgoznak a kémek 202
Hóköpenyeges silbak 490
Hősök temetése 641
Idill a csata után 196
internáltak a Pyreneusokban 416
Invázió Angliába , 499
,,Isten áldd meg a magyart" 353
Istentisztelet a lövészárokban 461
Japán lövészárok Csingtau előtt 233
Jenő kir. herceg az Erzsébet királyné
dombormű avatásán 248
Karácsony a ,.Zrinyi"-n 427
Karácsonyi érdeklődők 374
Katonai léghajó 204
Kémszemle 517
Képek az Ormánságból 593, 594
Képek Przemyslből 638, 659
Kétezer méter mélyen elsülyedt hajó 633
Kétszáz méter mélyen elsülyedt hadihajó 632, 634
Kézigránát 595
Kozákok 155
Kórházhajó 40
Leleplezett orosz hadicsel 492
Linek Lajos rajzai 126
Loncin-erőd romjai 12
London éjjel 149
London plakátjai 318
Lovasított gyalogság 612
Lüttich ostrom után 47
Március idusa Budapesten 665
Mayer Lajos: A vörös ördögök 87
Mária Terézia paplana 290
Mádl Márton kitüntetése 195
Mednyánszky László báró a galíciai
harctéren 256, 654
Mednyánszky László báró: Menekülők 556, 580
Mesélnek a kötőtűk 143
Még az Északi sark is mozgósít 422
Monoplán golyószóróval 17
Mühlbeck Károly rajzai: 15, 18, 22,
42, 44, 48, 72, 73, 102, 103, 115.
122, 127, 128, 147, 151, 171, 173.
174, 198, 199, 230, 235, 236, 237,
250, 252, 262, 285, 290, 315, 317,
319, 338, 340. 355, 368, 369, 390,
398, 412, 417. 419, 420, 443, 448,
449, 452, 467, 468, 475, 499, 500,
512, 516, 541, 546, 559, 568, 586,
591, 617, 618, 632, 643, 654, 657
- - Illusztrációk a „42-ős mozsarak"-hoz 57, 58, 60, 81, 83, 109,
111, 112, 133, 134, 135, 161, 162,
163, 186, 187, 213, 214, 241, 242,
243, 269, 270, 271, 297, 298, 299,
325, 326, 327
Művészek mint betegápolók 339
Német főtisztek a király névnapi
ünnepén 59
Német internáltak Man-szigetén 287
Németek lelőnek egy orosz repülőgépet 91
Német tengeralattjárók raja 363
Neógrády Antal: Tűz 353
Orosz foglyok 39, 171, 312, 392, 511
Orosz garázdálkodások Bukovinában 222, 223, 224, 225, 226
Orosz garázdálkodás Máramarosban 113
Önkéntes ápolónők a harctéren 536
Papirpaplan készítése 569
Páncélvonatunk 485
Paris repülőgépről 45
Péter Ferdinánd főherceg föltűzi a
vitézségi érmeket 485
Repülőgép-posta Przemyslből 500
Régi magyar csipke 497
Régi pesti ruhák 21, 370
Roth altábornagy vezérkarával 655
Rubens „Mária mennybemenetelét"
elszállítják 452
Sabác égése 38
Sebesültek transzportja 658
Sebesült lovak 138
Stróbl Alajos századparancsnok 220
Szederlevelek 53
Szederlevélgyüjtés 69
Szerb hadifoglyok 333
Szerb kézibomba 207
Tannenbergi hadizsákmány 18
Tábori iroda 487
Tábori újság Przemyslben 192, 572
Telefonjelentés a léghajóról 121
Tengeralatti aknák 72, 100, 204
Tengerbe ömlő lávafolyam 23
Tereptanulmány 423
Tél a Városligetben 352
Tisza István a király névnapi ünnepén 59
Tollfosztás és szederlevél-gyüjtés 231
Törökország háborúja 178, 179,
200, 201, 235, 254, 318
Tüzérségünk hatása Belgrádban 61
Tüzérségünk munkában 584
Tűz „nieder''-ből 93
Udvarol a huszár 22
Üdvözlet Varsó számára 310
Varsó előtt - .. 470
Varrnak a sebesülteknek 247
Vass Viktor: A Martinovics-család
sírja 153
Vilmos császár hajléka a csatatéren 96
Vilmos császár Orosz-Lengyelországban . 628
Visszaélés a Vöröskereszt jelvénynyel 232
Zichy Géza gróf előadást tart a félkarúaknak 173
Zabrze-Hindenburg város 396
Zounguldak kikötője 233
Zsákmányolt orosz ágyúk és
fegyverek Kolozsvárott 450
Zsákmányolt orosz puskák 43
Arcképek
A király 384
A német trónörökös 206
Beöthy Pál 374
Beseler tábornok 117
Boroevics Szvetozár 11
Burg Ferdinánd és felesége 663
Burián István báró 460
Carmen Sylva (Erzsébet) királyné 85
Csernoch hercegprimás 59
Enver pasa 180
Erdélyi Zoltán 571
Erzsébet román királykisasszony 86
Fogarasi Tamásy Árpád 137
Ferenc József 384
Fischer Ede csendőrezredes 193
Frank Libóriusz tábornok 319
Hermán Ottó 402
Hindenburg 11, 613
Jenő kir. herceg 397
Joakim porosz királyi herceg 11
Kern Aurél 545
Kuzmanek Hermann altábornagy 137
Lerch Egon 523
Limán von Sanders tábornok 180
Madarász József 522
Mária román királyné 85
Márkus József 664
Mednyánszky László báró 256
Müller kapitány 251
Munkácsy Mihályné 665
Nagy Endre 358
Potiorek Oszkár tábornok 276
Rudolf trónörökös és Vilmos császár 509
Szebeny Antal dr. 546
Stefa Falica 206
Taussig Aladár főhadnagy 140
Vilmos császár 484
Vilmos császár Tirpitz miniszterrel
és Hoetzendorft admirálissal 629
Weddingen sorhajóhadnagy ... ..69
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem