864.588

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Világosság 1999. január-december

Bölcsészeti-akadémiai folyóirat - XL. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

Az emberi génállomány és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 2/5-11
Balogh István: A (posztklasszikus) modern demokrácia két koncepciója
Habermas és Rawls vitájához 4/3-29
Ben-David, Joseph: A német tudományos hegemónia és a szervezett tudomány megjelenése 8-9/152-165
Benedek András: Farkas Gyula, a "mathematikai" fizikus
Adalékok a századforduló fizikájának megalapozási kísérleteihez 1/74-84
Borbély Gábor: Doktrinális konfliktusok a késő középkori egyetemeken
Az 1277-es elítélő határozat és az 1474-es párizsi nominalistaellenes rendelkezés 8-9/26-34
Böhringer, Hannes: Pascal - minden inog 6/48-54
Csányi Vilmos: A racionalitás korlátai 2/69-73
Donáth László: Mit cselekedhet az igaz? 3/66-68
Endreffy Zoltán: A katolikus egyetemekről 8-9/115-122
Fábri György: Egyetemi átalakulás és tudományos gondolkodás a mai Magyarországon 8-9/105-114
Farkas János László: Logika, de 12/65-87
Fejtő Ferenc: Közép-Európa és közös Európa 10/29-41
Ferencz Sándor: A középkori egyetem
Egyetem - universitas - studium generale 8-9/11-25
Ferry, Luc: Az Ördög átváltozásai 70-77
Fodor Géza: A mór Velencéje 5/38-54
Gábor György: Legtávolabb az Örökkévalótól
Az ókori zsidóság halál- és túlvilág képe és a héber Biblia 10/42-60
Galántai Zoltán: Szoftvert építeni 11/19-30
Gantner Brigitta: Zsidók a német Parnasszuson 10/61-66
Gedeon Péter: Racionalitásfogalom és evolúciós elméletek 7/77-87
Gelenczey-Miháltz Alirán: Néhány mondat a zsarnokságról
Xenophón Hierónja 6/40-47
Gellert, Claudius: Elit és tömeg a felsőoktatásban
Egy rosszul felfogott dichotómia 10/67-73
Gyurgyák János: A polgári radikálisok és a zsidókérdés 3/29-39
Hajdú Tibor: 1905 - az utak szétválnak 3/5-10
Hajós József: A bölcselettörténész Domanovszki 4/40-48
Halász László: Az emberi lét harmadik tere 11/31-48
Have, Henk ten: A genetika és a társadalom
A genetizálódás és a genetikai információ társadalmi-kulturális hatása 2/59-68
Hegedűs B. András: Litván György az 1956-os forradalomban és a börtönben 3/74-80
Kapronczay Károly: Tilalmak és szükségletek
A medicina fejlődéséről 2/74-82
Karády Viktor: Zsidó identitás és modernizáció, avagy az asszimiláció paradoxonjai
A csoportazonosság mint sors és mint választás 7/15-31
Kende Péter: Godot-ra várva
Jászi Oszkár ajánlásai és reményei kilencven év távlatából 3/11-22
Kiss Endre: A posztmodern filozófia mint metafilozófia 10/14-28
Komoróczy Géza: Levél Varga Károlynak 11/52-56
Krasztev Péter: Az amnézia ára
Értelmezések az albán vendettára 11/3-18
Kuhn, Thomas: Természettudomány, társadalomtudomány 1/60-65
Lackó Miklós: Az ifjúkonzervatívok és az ellenkultúra 3/40-46
Laki János: Racionalizált zsenialitás
A tudományos fölfedezés fázisai 1/41-59
Lendvai L. Ferenc: Egy transzcendentális materializmus lehetőségéről 7/67-76
Lenoir, Noelle: Az étet tisztelete és az élőlény joga 2/22-41
Losoncz Alpár: Ljotic pravoszláv nacionalizmusa
és a jobboldali radikalizmus 6/10-29
Márkus György: Tíz széljegyzet a filozófus felelősségéről 5/3-17
Márkus György: Vélekedéseink rendszertelensége 10/3-13
Newman, John Henry: Az egyetem eszméje
A tudás célja önmaga 8-9/139-151
Nyíri Kristóf: A virtuális egyetem felé 8-9/123-138
Ohnsorge-Szabó László: Libertariánusok marxista kísértete 6/55-73
Palló Gábor: Egyetem és tudószsenik-a magyarországi eset 8-9/92-104
Perecz László: Maszkok mögött
Pauler Ákosról 12/37-50
Picht, Georg: A történelem tapasztalata 1/70-73
Pók Attila: A javíthatatlan girondisták
A radikális demokrácia alternatívája 1945 után 3/47-54
Pótó János: Litván György műveinek bibliográfiája 3/81-92
Radnóti Sándor: Majd emlékezni jó lesz
Variációk a művészet vége témájára, idézetek és széljegyzetek
Rainer M. János: A közelmúlt feldolgozása és az "ötvenhatos hagyomány" 3/61-65
Redl Károly: A fakultások vitájának előtörténetéhez 8-9/35-52
Rostoványi Zsolt: Identitás és integráció
Kulturális és strukturális törésvonalak Európában 12/3-22
Rózsa Mihály: Bevezető 2/3-4
Rugási Gyula: „Száműzlek ezért titeket Babilonon túlra"
A Babilon-szimbolika értelmezése 6/30-39
Rugási Gyula: „Szövetségük összetört..."
Az óegyház antijudaizmusának eredetéről 11/66-76
Sándor Judit: Megrengetik-e a genetika új felfedezései
hagyományos emberi jogi szemléletünket? 2/42-58
Scheffer, Paul: A becsület védelme nem ismer határt 6/3-9
Schein Gábor: „S etesd a kertek madarát..."
Tragédiák és tragédiaelméletek 1910 körül 12/51-64
Smith, Gregory Bruce: Ki volt Leo Strauss? 7/54-66
Strauss, Leo: Jeruzsálem és Athén
A Biblia kezdete és a görög megfelelők 7/32-53
Szabadfalvi József: Megújulás és tradíció
A magyar jogbölcseleti tradíció szerepe
a jogi gondolkodás megújításában 5/55-69
Szabó Gábor: Idő és igazság a logikában 1/66-69
Szabó Miklós: A meggyalázott forradalom hagyatékgondozója 3/69-73
Szántó R. Tibor: Paul Feyerabend: Élet, mű, ember 4/49-65
Szarka László: Lehet-e elébe dolgozni a jövőnek? 3/23-28
Szegedi Péter: Metafizika és fizika a kvantummechanikában
Az Einstein-Podolsky-Rosen-paradoxon és a Bell-egyenlőtlenség esete 1/5-19
Székely László: Bevezetés 1/3-4
Székely László: Kopernikusz és a "dogmatikus" Kuhn
Thomas Kuhn tudományfilozófiája a legújabb tudománytörténeti kutatások fényében 1/20-40
Szögi László: A közép-európai egyetemek a XVII-XIX. században és a magyar egyetemjárás 8-9/53-65
Szummer Csaba: Pszichoanalízis: a modernitás mítosza 4/74-85
Thys-Clément, F.-Wilkin, L.: Egyetemek stratégiai irányítása: oktatás és kutatás 10/74-80
Tóth Tamás: Az európai egyetem filozófusszemmel 8-9/3-10
Tóth Tamás: A napóleoni egyetemtől a humboldti egyetemig 8-9/66-91
Törő András: A megrágalmazott Kossuth 6/74-76
Tugendhat, Ernst: A filozófusok tehetetlensége 4/66-73
Ungvári Tamás: A mártír és a bolygó zsidó
Kompenzációs mechanizmusok, tabuk, amnéziák 4/30-39
Vajda Mihály: Menthetetlenek vagyunk-e? 3/55-60
Vajda Mihály: Töredékes kommentárok Heller Ágnes személyiségének etikájához 5/18-28
Varga Károly: Világnézet-szociológiai kísérlet
Baráti levélváltás „szekértáborok" között 11/49-65
Vásárhelyi Miklós köszöntője 3/3-4
Vattamány Gyula: A szótér és a noszosz
A császár és a zsidó 11/77-87
Venetianer Pál: Etikai kérdések az ezredforduló biológiájához 2/12-21
Völgyes Iván: Politikai szocializáció és kultúra Magyarországon 7/3-14
Weber, Sámuel: A döntés mint kivételes eset:
Walter Benjámin és Carl Schmitt 12/23-36
Wilkin, L. - lásd Thys-Clément, F.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Világosság 1999. január-december Világosság 1999. január-december Világosság 1999. január-december Világosság 1999. január-december Világosság 1999. január-december

Könyvtári újságok voltak. Az újságok borítója enyhén kopott és az 1. szám borítója sérült.

Állapot: Közepes
4.200 Ft
1.680 ,-Ft 60
8 pont kapható
Kosárba