Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.956

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Váci könyv

Szerző

Kiadó: Pestvidéki Nyomda
Kiadás helye: Vác
Kiadás éve:
Kötés típusa: Varrott papírkötés
Oldalszám: 526 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: A Váci Hirlap jubileumára írták a váciak. Készítette a Pestvidéki Nyomda Vácon.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az olvasó előtt olyan könyv fekszik, mely bátran hirdeti, hogy barátai unszolására látott napvilágot.
Mikor a Váci Hirlap negyven éves lett, büszkeséggel konstatáltam, hogy a vidéki sajtóban ez... Tovább

Előszó

Az olvasó előtt olyan könyv fekszik, mely bátran hirdeti, hogy barátai unszolására látott napvilágot.
Mikor a Váci Hirlap negyven éves lett, büszkeséggel konstatáltam, hogy a vidéki sajtóban ez tekintélyes kor. Vác kulturája régi, sok jó újságja volt, de egy sem érte el Benjáminjuk korát, bizonyos tehát, hogy ebben a ima olvasóközönségét nagy része illeti meg.
Ezt az olvasótábort pedig maga az újság nevelte szívós hittel, mélységes meggyőződéssel, hogy Vác el tud tartani egy újságot s nem kell annak néhány küzdelmes esztendő, vagy évtized után a küzdőtérről elvonulnia a Nirvánába.
Emlékezem, milyenek voltak ezek a sajtó viszonyok diákkoromban. Háziurunk minden vasárnap megvette a Képes Budapestet és litánia után körbe ülve boldog ábrázattal meghallgatták a regényt. Az nem zavarta őket, hogy a közbeeső hat napon megjelent regényfolytatásokat nem olvassák. Vissza

Tartalom

Előszó-féle 3
Podhorányi József: Hecc-káplán koromból . .17
Dr. Degré Miklós: A honvédszobornál . . . .27
Gombos Antal: A lévai kegyestanitórendi gimnázium megszűnése 20
Horváth Elemér: Városunkért . . . . . .26
Szommer Gyula: A Hontalanok 28
Korpás Ferenc: A váci gimnázium a magyar kultúrfölény végvára 29
Gajáry Gézáné: Emlékeinket felújítani...33
Täuber Ferenc: »A nép itélt!« 35
Dr. Tragor Ignác: A lepke 36
Rudnay Józsefné: Utóhangok »Emlékeim«-hez 39
Dr. Gabona Lajos: Emlék az iskolából . .42
Kassai Vidor: Volt 44
Borbély Sándor: Hogy lettem én váci lakos? 45
Dr. Dobó László: Autójáratot Vácnak! . .47
Dr. Grósz Ármin: Hogyan kerültem Vácra? .49
Fridrich Sándor: Emlékeimből 51
Borsody Gyula: Az első bál 52
Jelinek Ágoston: Az élő halott 54
Kisfaludy Pikéthy Tibor: Életem legdrágább emléke 55
Dr. Acsay István: Emlékül 56
id. Farkasfalvi Imre: K. Marihoz 57
Boros Samu: Egy hirlapiró emlékeiből . . .58
Györgyfy Ákos: Húsz év előtt 59
Dr. Révész Jenő: A magyar Ruhr-vidék . . .60
Gosztonyi Tibor: Rablók között 62
Menzyk Gyula: Az én fájdalmam 65
Pintér Imre: Bohózat a drámában 66
Tarnay Alajos: Brahms asztalánál 68
Ivánka Pál: Bizva bizom 69
Solthyné Bentze Margit: Emlék 70
Dr. Magyar János: Három jóképű garabonciás 71
P. Parlagi Kornélia: A váci vers 73
Dr. Schoeplin Lajos: Két anyós 76
Menzyk Gyuláné: A legboldogtalanabb perc . . 77
Nagy Péter: Oláh cenzúra a megszállás idején . 78
Dr. Miskolczy Jenő: Szeressük ellenségeinket is! 81
Nagy Sándor: Esztergomi honvédszobornál . . 85
Schöpflin Hugó: Robogó vonat alatt 90
Özv. Dr. Németh Péterné: Váci emlék . ... 92
Molnár Péter: Két emlék 93
Biczó Pál: A hited el ne hagyjon 95
Szungyi Gábor: A trónörökös kézszoritása . . 96
Szakácsi Sándor: Váci kórházról 98
Juliska néni Köhler Arturné: Mások öröme, az én
boldogságom . 100
Dr. Knoblauch Rezső: Hogyan lettem biró? . . 102
Dr. Vadas József: Levél a Szerkesztőhöz - Egy
régi munkatárs üdvözlete - 104
Bálás Károly: Eljön biztosan! . 106
Dr. Majer József: 40 év előtt 107
Sáfár Béláné: Magyar anyák 109
Kasza Pál: A fegyenc-vonat 110
Ősz Kurdi Pál: Az én kivánságom 111
Heródek Károly: Két Filantróp . . . . 112
Latkóczy Pál: A fegyenc-vonat 114
Dr. Németh György: Az én legszebb emlékem . 118
Dr. Jakabffy Károly: Váci emlékeim 119
Matlaskowski Róbert: A hármas hegy visszhangja 121
Sáfár Béla: Mindennapi imádságom 123
Szabó Jenő: A Váci Hírlapért - egyszer én is
szenvedtem 124
Révai József: A Hétkápolna neve 129
Dr. Fárnek László: Nem jubilálok! 130
özv. Korpás Lajosné: A legszebb emlék 132
Dr. Rusztek Lajos: A fegyencek is sirtak . . 133
Dr. Dóra Sándor: A Váci Hirlap múltja és jelene 135
Vörös Tihamérné: A váci asszonyok 136
Dr. Jakabffy Kálmán: Az intelligencia jövője . . 138
özv. lovag Fodor Imréné sz. Nagy Berta: Jó szívvel 140
Zalánffy Gizella: Isten kertje 141
Singhoffer Sándor: A fáradt katona 142
Kornis István: Szülőföld és hadifogság . . 143
Zsivanovits Józsefné: Vác az ország szivében . 195
Aszódi Sándor: A halál torkában 146
Kövi Istvánné: Az első könyv 148
Dr. Huber József: Érdekes-e az élet? 149
Özv. dr. Morlin Zsigáné: Az én emlékeim . . . 150
Miokovich Antal: A nemzet napszámosa 151
Horváth Aladár: A váci bor . 153
Teritzky Ferenc: Az én életem 154
Kemény László: Tárlaton . 155
Sáfár Elemér: Szent János 157
Dr. Cselőtei Lajos: Üzenet haza 158
Dr. Szilassy Tibor: Halmi apánk 159
Dr. Neumann Adolf: Három szép emlékem . . 161
Vörös Tihamér: Vác turistái . 162
Katona Mór: Modern fürdőt is kérünk! . . . 164
Dr. Perényi István: Vác a csecsemővédelemben . 165
Szarka Gyula: Nekem még csak lesz legszebb emlékem . 168
Kulcsár Ilona: Váci emlék 169
Olasz Ödön: Az oláh trónörökös magyar huszár-
tisztek között 171
Záborszky Árpád: Vácot megszeretni 174
Gáli József: A pápa előtt 176
Farkasfalvi Kornél: Hogyan születik meg az első
földrajzi olvasmány 177
Dr. Horváth Károly: Dán példa 180
Dr. Gergely Mihályné: A nő titka 182
Stamberger Rezső: Itt nem szeretném megállítani
az időt! 183
Fazekas Imre: A betű élet - a betű öl ... . 185
Lacsny Ferenc: »Magyar kalász« 187
Darnay István: A névnapok városa 190
Krutschnitt Aurél: Vác - a legszebb emlék . . 191
Pártos Ferenc: Montello-Kisszeben-Hidasnémeti 192
Ryll Viktor: Vácnak idegenforgalmat! 193
Agárdi László: Dunaparti alkony 195
Radványi Béla: Fogadtatáson 196
Juth Béla: Az ország határán 198
Pottornyay Gyula: A váci sport fölénye 203
Gogola Aladár: Szeretem Vácot 205
Liebesberg Józsefné: Mi is megszerettük Vácot . 206
Gedeon Emil: Türelemtől - a szeretetig . . .. 208
Czimerer Istvánné: Szenic elfoglalása 209
Budinszky Jenő: Hogyan jött Vácra a Bódenlósz-gyár . 213
Blahó Antal: Zöldszalagos »Harctéri leveleim« . 215
Dr. Panajoth-Fejér Gyula: Pozsony sorsdöntő órái 219
Dr. Zádor János: Hajnalhasadás a tengeren, Riposto előtt 229
Rassovszky Kálmán: A magyar szent korona . . 211
Gácser Emmy: Emlékül 243
Éder Kálmán: A vörösök alatt 244
Sajó Aladár: Figura. - Egy ujságiró jegyzőkönyvéből ; 249
Hirmann István: Munkám - Vágyam 253
Dr. Gergely Mihály: A Barabás-nóta 254
Szepesi Bódog: Mikor a Szepességtől búcsúztam 260
László Árpád: Éjszaka Uzsoknál 268
Zsigmond János: A görög világ emlékei . . . 272
Juhász Ferenc: A király előtt 273
Kállay Ubul: A váci püspöki egyházmegye ősi
egyházközigazgatási beosztása . . . . . 274
Dr. birodalmi lovag Floch-Reyhersberg Alfréd: Hadgyakorlati emlékem . . . 286
Szűcs-Szomor Lajos: ... hiszen meghalsz! Igaz
történet 289
Reitter Ödön: Ködben, a befagyott Dunán . . 303
Molnár Lajos: Piarista atyák közt 304
Wolkóber János: Hogyan kapott Deákvár állami
iskolát? 305
Zeller Árpád: Mikor még a király táviratát is meg
merték hamisítani . . . . . . . . . . 315
Dr. Csongor Gergely: A poprádi tó szelleme . . 322
Nagy Sándor: Kedves Dezső Bátyám! 324
Gr. Pejacsevich Albertné, szül. Almásy Irma: A
váci Stefánia 327
Wirnhardt Ágoston: Eocénkorbeli ősbarlang feltárása . . 330
Dr. Kisparti János: A Váci Diákszövetség . . . 339
Veres László: Gyúró 341
Bajkó Vilmos: Székelyföldre gondolok 346
Kondra Mihály: Betörés az igazgatóhoz . . . 347
Nyáry Károly: Wladiwosztoktól Triesztig . . . 350
Szőnyi László: Mélyen tisztelt Főszerkesztő Uram 357
Báskay Dezsőné: Az ezüst óra 359
Roller Gusztáv: 40 évem . . . . . .361
Sík Sándor: A Csávolszky-liget 364
Matkovich Emmi: A hetedik leány . . . 365
Klein Zsiga: Visegrádi emlékeimből 366
Pawlas István: A török-georgiai békekötés a
világháborúban . 369
Schandl Miklós: Váci emlékek . 387
Andor Károly: Mese a Kőkertről 388
Váró Andor: Cirkusz a Vásártéren . . . . . 390
Dr. Kunitzer Sándor: Hogyan óvhatjuk meg önmagunkat és gyermekeinket a tüdővésztől és
egyéb gümökóros betegségektől? 394
Bardócz Árpád: Ribizliszüret 400
Borbély Andor: Igen Tisztelt Szerkesztő Ur! Kedves Dezső Bátyám! 402
Kvassay István: Mégis mozog . . . . . 408
Schiller Ferenc: Az orosz hómezőkön 410
Sajó Sándor: Szeretettel gondolok Vácra . . . 413
Sudár-Schuller Sándor: »üzenet a Szerkesztőnek« 414
id. Farkasfalvi Imre: Görgei utolsó találkozása
Kossutthal . 417
Mogyoróssy István: Milleniumi díszfelvonuláson 426
Forgó György: Tanári életem 429
Schaub István: Jubileumra 432
Kövi István: Három kép 433
Schiller Henrik: Megszállott területen . .436
Lukátsovits Sándor: Utca, vagy otthon? .439
Filó József: A Váci Hírlapnak 440
Kálló Antal: Hogyan fogtam el Torma Mihályt? 441
Dr. Nagy László: Hogyan készül a vidéki újság? 443
Gulyás Antal: Kép a forradalomból 444
Székely Nándor: Mese a két farkasról, meg az őzikéről . 446
Dr. Bihari Károly: Mit kivánt a Váci Hirlap? . 449
Domokos Andor: Megmentettem egy életet . . 454
Boday Aurélné: Fájó emlék 458
Boday Aurél: Édes emlékem 458
Dr. Révész Sándor: Édes apámról 459
Dr. Széky Antalné Farnady Ilona: Váci emlék 462
Szentgyörgyi Gusztáv: Szibériából haza 465
Bakos József: Emléksorok 467
Kaldenecker József: A csendes tragédiákból . . 469
Termann Antal: Képzelet és valóság 470
Talpass János: Az élet 471
Klapaty János: Ifjú iparostársaimnak irom! . . 472
Udvardy János: Nehéz munka után 473
Blau Miksa és Társa: A lapkiadás is üzlet . . 474
Matkovich János: Önvizsgálat 475
Dercsényi Dezső: Miatyánkot tanítottam . . . 476
Vác Hírlapirodalma, a Váci Hirlap szerkesztői 481
Dr. Tragor Ignác: Vác Hírlapirodalma 483
Dercsényi Dezső: A Váci Hirlap szerkesztői . . 491
Csányi Ferenc: Dr. Csányi János 493
Dercsényi Dezső: Dr. Falcsik Dezső 495
Gyarmathyné-Kiss Ella: Dr. Kiss József . . . 497
Gajáry Gézáné, galsai Kovách Elvira: Galsai Kovách Ernő . 502
Kulcsár Ilona: Kulcsár Ernő 508
Dr. Krakker Kálmán: Mire a Váci Hirlap megint jubilál... . . . . . 521
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem