A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Határok szabdalta közérzet

Fülszöveg

E kötettel megszületett a 21. századi nemzeti (délvidéki) értelmiségünk, pontosabban e könyv egybegyűjti a közösségben, nemzetben gondolkodókat, és bebizonyítja, hogy a délvidéki magyarság képes megfogalmazni és megjeleníteni kollektív érdekeit. 36 szerző 56 írását veheti kézbe az olvasó: tényeken alapuló elemzések közérthető, olvasmányos formában, személyes hangú magánvélemény közügyben, érdes jegyzet vagy a rettenetet szépen kimondó vers, mind-mind azt fejezi ki, hogy milyen ennek a Kárpát-medencei s elsősorban is a délvidéki magyarságnak a trianoni határok szabdalta közérzete. Kétségbeejtő a kisebbrendűségi érzésünk, zavarodott a nemzettudatunk, s hogyha nem leplezzük le, hogy ennek előidézője a politikai-történelmi körülményeken kívül a titoista magyar értelmiségi „elit" (amely még mindig hatalmon van) és a köpönyegforgató, mindig átvedlésre kész politikai pozícionáltak rétege, ha nem harcolunk ellenük, akkor hiába fogalmazzuk meg a magyarként való megmaradásunk stratégiáját.... Tovább

Tartalom

Vajda Gábor: Bevezetés 5
I. fejezet
NEMZET ÉS NEMZETTUDAT 9
Csorba Béla: Provokáció 9
Tari István: Szorongó fehérségben 11
Bicskei Zoltán: Aracs 13
Gubás Jenő: Magyarságtudat-hasadás ' 15
Hódi Sándor: Zavarodott nemzettudat 35
Ács Károly: Kérelem magyar igazolványért 39
Vekerdi József: Regnum unius linguae 43
Hornyik Miklós: Személyes sorsközösség 49
Ágoston Mihály: Elindultunk szép hazánkból 63
Tari István: Aranytartalékaink csodája 75
Mirnics Károly: Magyarország külpolitikája: satuban a jószomszédsági viszonyok
fenntarthatósága és a délvidéki magyar kisebbségvédelem között 79
Bata János: Széljegyzetek egy ország megszűnéséhez 85
Dévavári D. Zoltán: Gyászmagyarok 89
Dr. Gábrity Molnár Irén - dr.T. Mimics Zsuzsanna: Mennyire érett ifjúságunk a Vajdaságban? .93
Hegedűs Antal: Hol tart ma a zsinati megújhodás? 101
Szűcs Ferenc: Adalék a magyar nemzetstratégia kidolgozásához 109
II.fejezet
TRIANON-SZINDRÓMA 111
Bogdán József: Rábéi vers 113
F. Cirkl Zsuzsa: Van még mit feltárnunk 115
Szloboda János: Hogyan „szanálni" Trianont? 123
Bata János: A költő, aki tette a dolgát és elmondta, amit mondania kellett 135
Csorba Béla: A pontosság érdekében 145
Bata János: Az Béla kerálnak, másodszor 149
Sági Zoltán: A kisebbrendűség-érzés fogságában 155
Bata János: Illyés Gyula időszerűsége 159
Vajda Gábor: Akit igazoltak a fejlemények 165
B. Foky István: Hetvenkedő 173
Vicei Károly. Hol tartok? 177
Domonkos László: Egy anyaországi posztromantikus Fantomországban 185
III.fejezet
SINEIRA ET STUDIO 193
Tari István: Egymást kiegészítve 195
Mészáros Zoltán: A sine ira et studio elve a jugoszláv történetírásban
és egy értelmezési kísérlet 197
Bata János: Nagy magyar vörös októberek 215
Mimics Károly: Auschwitz nemcsak zsidó fájdalom 217
Dr. Páll Sándor Új szempontok hatvan évvel később - Csuka Zoltán: A visszatért
Délvidék .223
Csorba Béla: A járeki gyűjtőtábor 241
Szemerédi Magda: Mindenszentek napján 245
Szűcs István: Az utolsó napszám 249
Csorba Béla: A helyi monográfiák készítésének jelentősége és nehézségei 251
IV. fejezet
ZSENDÜLHET-E A VETÉSÜNK? 261
Marcsók Vilma: Tudatos asszimilációs politika a közoktatásban Trianontól napjainkig 263
Ágoston Mihály: A délvidéki magyarság oktatásügyének anyanyelvűségi és egyéb vitális
problémái az utóbbi tíz évben 275
Vajda Gábor: Egy önálló magyar egyetem nélkül nyugtázzuk beolvadásunkat 291
Vajda Gábor. Az alku belenyugvás a pusztulásba 299
V. fejezet
KISEBBSÉGI LÉTHELYZETEK 307
Bogdán József: A Kérdezőnek 309
Mimics Károly: „Porlik, mint a szikla" 311
Gubás Jenő: Tiltakozom! 319
Tornán László: Nálunk még nem múlt el a kommunizmus 323
Gubás Jenő: „Intés az őrzőkhöz" 327
Vajdasági értelmiségiek fölszólító nyilatkozata a Magyar Tanszék visszaélése kapcsán .337
Tornán László: Mi nem vagyunk magyarok? 339
Mimics Károly: Fő a kakaspaprikás 341
Kávai Anna: Elindultunk a Posta úton 347
Kerekes József: Az átvilágításról 351
Beke György: Kisebbségi léthelyzetek 355
Mimics Zsuzsa: Mágusok varázspálcája 365
Mimics Károly: A regionális autonómiák tagadása a szerb állampolitika
gyakorlatában 381
Szloboda János: Eurorégiók és magyarság 391
Czakó Gábor: Különös békepont 397
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Határok szabdalta közérzet Határok szabdalta közérzet
Állapot:
4.180 ,-Ft
33 pont kapható
Kosárba