Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.090

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Valóság 1965. július-december (fél évfolyam)

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirata - VIII. évfolyam 7-12. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Valóság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fél évfolyam. Néhány fekete-fehér illusztrációval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

7. szám
Szentes Tamás: A nem-kapitalista fejlődés és az elmaradott országok 1
MŰVÉSZET ÉS TUDOMÁNY
Barta János: Marxista értékelmélet és esztétika (Tugarinov Az élet és a kultúra
értékei c. könyve kapcsán) 15
Papp Ferenc: Esztétika és kibernetika 29
Almási Miklós: Ami nem évül el (Jegyzetek Lengyel József Elévült tartozásáról) 41
SZEMLE
Benedek István: Az orvosi szemléletről 50
Benkő László: A stíluselemzés módszere 58
KRÓNIKA
Történelem dobszóra (Pünkösti Árpád összeállítása) 68
VITA
Szabó Bálint: A népi demokrácia és a kommunista politika néhány kérdése a
felszabadulás után 74
Rényi Péter: Sajátos vita a nemzedéki sajátosságokról (Válasz Hegedűs Andrásnak) 83
FÓKUSZ
Szecskő Tamás: Közéleti absztinencia - vagy a politikus tudós 90
Gyurkó László: Tanya világ 92
KÖNYVÉKRŐL
Ferge Sándorné: örökösök (P. Bourdieu és J.-C. Passeron könyvének margójára) 94
Bródy Imre: Kellemetlen párbeszéd egy új lexikonról 97
Granasztói Pál: Vallomás és búcsú (Tüskés Tibor) 99
Boldizsár Iván két útirajzáról (Keresztury Dezső) 101
Németh Lajos: Csontváry (Szabadi Judit) 103
Mario de Micheli: Az avantgardizmus (Horgas Béla) 105
Zala megye földrajzi nevei (Papp László) 107
Passuth Krisztina: A festészet műhelyében (Heitler László) 108
Budapest történetének biblográfiája (T. Gy.) 109
Az urbanizmus szociológiája (Marék Dénes) 110
Walter Allén: A mai angol és amerikai regény (Loránd Imre) 110
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
M. N. Rutkevics: A marxista filozófia struktúrájáról és egységéről (112), Sz. D.
Szkazkin - L. M. Bragina - N. P. Komolova: Szovjet-olasz történészkonferencia (113), D. Thomson: A mai történetírásról (115), Palmiro Togliatti:
A győzelem és korlátai (116), F. Marék: Max Adler (118), J. Trybusiewicz:
A vallás szerepe a fiatalság világnézetében (120), Mendes-France: A gaulleizmus a gyárosok uszályába került (121), C. Glayman: A fekete Afrika
egyik vezetője nyilatkozik (122), Kinek a részére? (Vita a szovjet könyvkiadás néhány problémájáról) (124), Pop és op (125), A pedagógia és az élet
követelményei (126).

8. szám
Korszerű ismeretterjesztés - szóban és írásban 1
N. V. Adfeldt: A népgazdaság irányításának szervezeti problémái 5
Carai László: Beszélgetés az emberről, az ösztönről meg az alkalmazkodásról 12
SZEMLE
Benedek Emma - Domonkos Anna: Vita a népi demokrácia fejlődéséről 24
Pálfy József: A vietnami „lépcsők" 37
KÜLFÖLDÖN
Major Máté: Yucatánban - a maják földjén 44
MŰVÉSZETRŐL, MŰVÉSZEKRŐL
Kassák Lajos: Emlékezés Kállai Ernőre 55
Albert Gábor: Német krónika 1945-1964 (A nyugatnémet dráma útjai) 61
MAGYAR VILÁG
Zám Tibor: Jelenkori népvándorlás (Gondolatok a parasztság átrétegződéséről) 69
TUDOMÁNY ÉS VILÁGKÉP
Heinz Zemanek: Kibernetika 80
Szanyi László: Válasz a „Megjegyzések egy kísérlethez" című cikkre 85
FIGYELŐ
Márkus István: A mezőgazdaság iparosodásának új foka és feltételei (Egy útinapló tanulságai) 90
Vekerdi László: A fizika története Magyarországon 96
KÖNYVEKRŐL
Tájak, gondok, emberek (Kiss Ferenc) 101
Elvek és utak (Horgas Béla) 103
Művészeti lexikon, I. (Mezei Ottó) 105
Erdey-Grúz Tibor: Filozófiai tallózás a természettudományokban (Farkas István) 106
Ralf Dahrendorf: Az alkalmazott felvilágosodás (Az amerikai társadalom és
szociológia) (Varga Károly) 108
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
K. Hlavon: Az ember és a társadalom etikai kritikájának problémái (111), V.
P. Polozov: - K. M. Varsavszkij: Technikai fejlődés és a „munka változásának" törvénye (112), Ernst Fischer: Marxizmus és ideológia (114), G.
Klaus: A neurokibernetika ismeretelméleti jelentősége (116), T. Parsons,
R. Bendix, P. F. Lazarsfeld, G. Roth stb.: Max Weber, a polgári szociológia egyik legjelentősebb képviselője, száz éve született (117), H. Markstein:
Kereszténység és marxizmus - A Paulus-Társaság salzburgi ülése (118),
S. Tutino: Centralizmus és népi összhang a kubai szocializmusban (121),
A „Konzorcium" segítsége Indiának (122), A. Közlik: Oktatók és hallgatók
(122), A. Bärwolf: Látogatás a Zero-ponton, ahol egyszer nyugaton kelt fel
a nap (123)
AZ OLVASÓ FÓRUMA
Néhány szó az anyagi javak elosztásáról (Király László) 126
Hozzászólás Szilágyi Vilmos: Gyermekvédelmünk néhány időszerű kérdéséről c. cikkéhez (Kolozsvári Gyula) 127

9. szám
Granasztói Pál: A városi közösség problémái városépítészetünkben 1
Stefan Zólkiewski: A mai irodalom fő kérdései 12
FÓRUM
Szamel Lajos: Demokratikus vezetés - bizottsági rendszer - társadalmasítás 22
MŰVÉSZETRŐL, MŰVÉSZEKRŐL
Mészöly Miklós: A tonalitás és atonalitás történetéről 34
Mezei Ottó: Dési Huber és a kritikai irodalom 50
MAGYAR VILÁG
Ferge Sándorné: Munkanapok és pihenőnapok 58
Elek Judit: Diploma után (Arcképek egy dokumentumfilmhez) 66
SZEMLE
Gulyás József: Mezőgazdasági protekcionizmus és a Közös Piac 78
Erich Hahn: Polgári és marxista csoportszociológia 85
Buda Béla: Az emberi csoport mint szociálpszichológiai probléma 91
KÖNYVEKRŐL
Ottó Bauer cenzúrázott öröksége (Gondolatok az ausztromarxista teoretikus mai értékeléséhez) (Betlen Oszkár) 101
A világ politikai és gazdasági fejlődése (Farkas György) 105
A polgárháború a Szovjetunióban (Gyurkó László) 107
A II. Internacionálé marxizmusa (Ágh Attila) 108
A munka és a civilizáció perspektívái (Halász László) 110
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
K. Janácek: A termelés növekedésének üteme néhány szocialista országban és
a népgazdaság irányításának modellje (113), G. L. Szmoljan: Technika és
agy (115), Marxizmus és ideológia (Osztrák vita) (116), R. Dyoniziak: A dolgozó csoportok közötti konfliktusok az ipari vállalatban (118), N. Macrae:
A „dinamók" hibái (119), G. Leach: Az egészségügyi világszervezet nagy
tervének meghiúsulása (121), C.-C. Troebst: Automatizált személyiségvizsgálat a Mayo-klinikán (122), R. Garaudy: A realizmusról és partjairól
(123), V. Razumnij: A hős és a hősi (126), H. Eimert: Az elektronikus
zene (126)

10. szám
Vekerdi László: Bugát Pál emlékezete 1
Mile Imre: Forradalom a biológiában 9
Réczei László: A diplomata szerepe és erkölcse a változó világban 19
Fórum
Nagy András: Devizagazdálkodási rendszerünk reformja elé 32
Ádám György: A tudomány ipari alkalmazásának vetületei a tőkés világgazdaságban 43
Vajda Imre: Ádám György cikkéhez 55
MAGYAR VILÁG
Beke László: Művészeti ízlésfelmérés" budapesti bölcsészhallgatók között 58
Mueller Othmár: Engedély nélküli építkezések Budapesten 65
MŰVÉSZETRŐL, MŰVÉSZEKRŐL
Korner Éva: Derkovits Gyula 71
VITA
Zoltai Dénes: A tonalitás és az atonalitás művészetfilozófiai értelmezése. (Megjegyzések Mészöly Miklós tanulmányához) 86
Varga Károly: Értékelmélet és empirikus értékvizsgálat 99
KÖNYVEKRŐL
Berend T. Iván: Gazdaságpolitika az első 5 éves terv megindulásakor, 1948-1950 (Lázár Vilmos) 106
Varga Jenő utolsó könyvéről (Rácz Károly) 108
A romantika (Fenyő István) 109
Mieczyslaw Porebski: Korunk határa (Bojtár Endre) 112
John Arderne Rex: A szociológiai elmélet kulcsproblémái (Kemény István) 113
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
J-A. Kronrod: A szocializmus gazdasági törvényei hatásának objektív mechanizmusáról (115), J. P. Vigier: A tudomány, az értelmiségiek és a forradalom (116), A. Shonfield: A gazdasági tervezés fejlődése (és veszélyei) (119), Segély az adósságok fedezésére (120), F. H. Rosentiel: Eladósodott dollármilliomosok (122), Bonni kormánymegállapítások a nyugatnémet ifjúságról (122), A. Alvarez: Levél New Yorkból (123), I. Balhasov: Nyelvtanulás álomban (125), A történelem legyőzte a regényt (125), J. M. Majszkij: A németek támadása előtt (126), Ch. Delbo: A huszadik évforduló (128).

11. szám
Erőss László: Vázlatok a szociálpszichológiáról 1
Gáspár László: Pedagógiai világképünk és Makarenko 10
Mile Imre: Forradalom a biológiában, II. (Molekuláris biológia.) 21
FÓRUM
Louis Althusser: Marxizmus és humanizmus 31
Ágh Attila: Marxizmus és antropológia 42
MŰVÉSZET, ESZTÉTIKA
Rozsnyai Ervin: Az esztétikai tárgyról
Ungvári Tamás: A tragédia jövője 70
Sükösd Mihály: Bábel novellái 75
SZEMLE
Gyurkó László: Gondolatok Gramsciról (A Marxizmus, kultúra, művészet olvasásakor) 81
Tóth Imre: Nicolas Bourbaki S. A. (A polikefál matematikus élete és cselekedetei, a saját maga által kitalált leghitelesebb adatok alapján) 85
MAGYAR VILÁG
Andorka Rudolf: A nyugdíjasok helyzete és problémái 95
KÖNYVEKRŐL
A magyar irodalom története, 3-4. (Kovács Győző)
Hankiss Elemér - Makkai László: Anglia az újkor küszöbén (Bisztray György) 105
Rényi Alfréd: Dialógusok a matematikáról (Schück Tamás) 106
Vértes László: Az őskor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon (Lázár
István) 103
Levendel László - Mezei Árpád: Személyiség és tuberkulózis (Buda Béla) 109
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
A. Kolman: Munka, kibernetika és kommunizmus (111), A. Sz. Ahiezer: A gazdasági modelltől a gazdasági kibernetikáig (112), G. Eisermann: Joseph
Schumpeter mint szociológus (114), Marxizmus és ideológia (Osztrák vita)
(115), K. Bednarik: A menedzsertől a programozóig (116), G. Goyder: Ki kell
alakítani a vállalatok új arculatát (117), P. O'Donovan: Amerikai tragédia
(119), S. Melman: A siker álarca mögött (120), G. Smeljev: A háztáji gazdálkodás hatékonysága (121), Csukovszkij az irodalomtörténészek feladatairól
(123), L. Bunuel: A botrányrendszerrel végeztem (124), Pier Paolo Pasolini
(125), M. Ragon: Merre tart az amerikai építészet? (127).

12. szám
Huszár Tibor: Gazdaság, érdek, erkölcs 1
Fukász György: A munka alkotó jellegéről 15
VITA
Mód Aladár: Vitával az egységért (A népi demokráciáról folyó vita eredményei és problémái) 24
Barna József: A marxizmus általános értékelméletéről (Barta János Marxista
értékelmélet és esztétika c. tanulmánya kapcsán) 40
ISKOLA ÉS TÁRSADALOM
Gazsó Ferenc - Várhegyi György: A művelődési egyenlőtlenségek és az iskola 54
Szopori Lajos: A tanulási morálról 62
MAGYAR VILÁG
Dolgos János - Vértes Csaba: Kinek a számlájára? 68
KÜLFÖLDÖN
Bence Vera: Tizenhatezer kilométer Amerikában 77
DOKUMENTUM
Oskar Lange írásaiból (Fordította és összeállította Andorka Rudolf) 93
KÖNYVEKRŐL
A szimbolizmus (Rayda Frigyes) 103
Konkrét szociológiai kutatások tapasztalatai és módszerei (Rozgonyi Tamás) 104
André Gorz: Munkásstratégia és neokapitalizmus (Szenczei László) 106
Egy új amerikai társadalomtudományi lexikonról (Rózsa György) 108
A francia nő társadalmi helyzete (Marék Dénes) 109
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
A szovjet felsőoktatás időszerű kérdései (110), M. Hrouda: A tudományosan
képzett ember szerepe a tudományos-technikai forradalomban (114), B. V.
Bogdanov - M. T. Jovcsuk: A szovjet filozófiatörténeti tudomány fejlődésének szakaszai (115), „Kényelmes" és „kényelmetlen" körzetek a Szovjetunióban (116), V. Jovanovics: A munkások és szakemberek külföldi
munkavállalása és az ország érdekei (118), J. Wain: Utazás az amerikai
Délen (119), Az uralkodó társadalmi réteg összetétele Nyugat-Németországban (121), A szó visszavonulása (122), Arthur Miller: Tömegfilozófia
vagy szervezett szórakozás? (123), A. Starkmann: Hatalmas gesztusok, parányi megnyilatkozások (124), V. Nyekraszov: Le Corbusier (125), J. Huxley:
Haldane (126), J. Marsault: Bikaviadal - gombnyomásra (126), J. Rostand:
Teilhard de Chardin, a biológus (127).
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Valóság 1965. július-december (fél évfolyam) Valóság 1965. július-december (fél évfolyam) Valóság 1965. július-december (fél évfolyam) Valóság 1965. július-december (fél évfolyam) Valóság 1965. július-december (fél évfolyam)

A borító enyhén kopottas.

Állapot:
2.280 Ft
1.140 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba