1.017.388

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Valóság 1967. (nem teljes évfolyam)

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata - X. évfolyam 1-6., 8-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.398 oldal
Sorozatcím: Valóság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: A 7. kötet hiányzik.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Január
Valóságismeret és alkotás1
R. Várkonyi Ágnes: Rákóczi és a jobbágyság4
Vita
Voight Vilmos: Szaktudományos antropológia és filozófiai antropológia14
Wirth Ádám: Az antropológiai vitához24
Magyar világ
Szesztay András: Az egyetem után (A veszpérmi egyetem végzett hallgatóiról)33
Művészet és közönség
Körkérdés (folytatás) - Nemes György, Vajkai Aurél, Vikár Sándor, Szabó György válasza52
Granasztói György: A feszültség a dzsesszben és a detektívregényben
Szemle
Szecskő Tamás: Apokaliptikus játék vagy tudományos szemlélet? (A konfliktuskutatás lehetőségei)59
Sütő Ottó: Osztályviszonyok és politikai polarizálódás a Közös Piac vezető országaiban67
Világgazdaság
Simai Mihály: A tőkés termelés fejlődésének fő tendenciái a hatvanas évek derekán74
Fórum
Mód Aladár: Révai József történetszemléletéről91
Könyvekről101
Külföldi folyóiratokból
Képek
Február
Kozma Ferenc: Fejlettségi különbségek és fejlődési sajátosságok a KGST-ben1
Granasztói Pál: Városépítészetünk időszerű értéktényezői11
Józsa Péter: Determinizmus és társadalmi tudat24
Tőkei Ferenc: A társadalmi alapformák33
Művészet, esztétika
Bata Imre: A költészet metamorfózisai (Magyar líra, 1966)48
Szilágyi Júlia: Gondolatok a modern román líráról63
Művészet és közönség
Veres Péter válasza a körkérdésre68
Magyar Világ
Végh Antal: Kétpé, 196672
Vita
Fekete József: Töprengés két tanár töprengésein83
Kilátó
Jean-Paul Sartre: Flaubert90
Kazimierz Brandys: Emlékezések a jelenkorból94
Könyvekről
A. J. P. Taylor történetírása (Loránd Imre)99
A szocializmus perspektívái Olaszországban (Todero Frigyes)100
Nyugati könyvek a munkásmozgalomról (Gyurkó László)102
Leszek Kolakovski: Történelmiség és időtlenség a humanisztika problémáiban (Forintos György)103
Erich Hahn: Társadalmi valóság és szociológiai ismeret (Marék Dénes)104
A modern viselkedéstudományok (Földvári Tamás)105
Roger Bastide: Az elmebetegségek szociológiája ( Buda Béla)106
Az amerikai Dél "híres emberei" (Sükösd Mihály)107
Március
Csoma Gyula-Gellért László: Az iskolarendszerű felnőttoktatás jelene és várható perspektívái1
Hankiss Elemér: Pszichológia és irodalomtudomány10
1917-1967
V. G. Afanaszjev: A szocialista társadalom tudományos irányítása23
Művészetről - művészekről
Csoóri Sándor: A megmaradás írója (Arcképvázlat Veres Péterről)30
Orbán Ottó: Dylan Thomas37
Figyelő
Almási Miklós: Színház - 196643
Perneczky Géza: A magyar fotoművészet 125 éve51
Magyar világ
Kósa Ferenc: Két ember (Anyagyűjtés filmhez)56
N. Sándor László: Nyúl fiúk a Béke téren (Egy negyedosztályú galeri tündöklése és bukása)65
A magyar mezőgazdaság számokban (A. R.)71
Fórum
Diószegi István: A nemzeti átalakulás feltételei és a forradalmi út76
Szemle
Pölöskei Ferenc: Hagyomány és tanulság90
Kávássy Sándor: Két világ határán (Somogy 1919. augusztus 1 és 31 között)95
Könyvekről
Négy önéletrajz (Lázár István)101
Egy műfaj lehetőségei - Simone de Beauvoir önéletrajza (Nácsa Klára)105
Gilbert - Kuhn: Az esztétika története (Ferenczi László)107
Zoltai Dénes: A zeneesztétika története. Éthosz és affektus (Huszár Tibor)109
Granasztói Pál: Az építészet igézetében (Tölgyesi János)111
Ádám György: Új technika - új struktúra (Patkós János)112
Külföldi folyóiratokból
A. Sz. Kardaseva: A biológiai aktivitás problémájának filozófiai analízise 115
V. Szmoljanszkij: A Szovjetunió gazdasági reformja 117
B. Rowthorn: A kapitalizmus és munkáspárti "korszerűsítői"117
I. Grisanko: Az "olcsó" háború apológiája 118
H. Zdanowski: Az Economist119
C. Macinnes: Dekolonizációs téveszmék121
A mai Lengyelország történetszemléletével lelőhelyeiért124
R. E. Giles: Korán kell kezdeni a computer-oktatást 124
A. Gyementyev: Az első szovjet írókongresszus125
Lengyel József műveinek angliai visszhangja127
Április
Hermann István: A modernség tartalma1
Ágh Attila: Teilhard de Chardin filozófiai antropológiájához (A Le Phénoméne Humain olvasása közben)11
Fodor Ilona: A fából faragott királyfi: elidegenedés és művészi teremtmény22
1917-1967
Földes Károly: Értéktörvény és gazdaságelmélet (A szocialista árutermelés elméletének történetéhez)34
Magyar Világ
Erdélyi Sándor: Új mechanizmus egy mérnök szemével45
Németh Ferenc: "Középhőmérséklet"53
Fókusz
Tolnai György: Polgári forradalmak és a nemzetközi helyzet a XIX. század második felében59
Márkus Mária: Büszkeség és előítélet63
Lázár István: Mire legyünk büszkék?66
Wirth Ádám: Szocialista nemzeti tudat illúziók nélkül68
Vita
Komló László: Más módon látunk72
Lázár Vilmos: Komló László cikkéhez80
Szemle
Pataki Ferenc: Jegyzetek a moszkvai pszichológiai kongresszusról83
A.N. Leontyev: A visszatükrözés jelentősége a pszichológiában93
Jean Piaget: A pszichológia és a tudományok rendszere99
Könyvekről
Antonio Labriola: Tanulmányok a materializmus köréből (Huszár Tibor)108
Vojin Milic: A szociológia módszerei (Burányi Nándor)110
P. Francastes: A művészet szociológiájának szerkezeti elemei (Halász László)111
Jánossy Ferenc: A gazdasági fejlődés trendvonala és a helyreállítási periódusok (Kemény István)113
Jessica Mitford: Ravatalbárók (Köves Erzsébet)114
Külföldi folyóiratokból
A szociológia a mai világban117
L. I. Grekov: A "metafizika" és a szaktudományok viszonya a modern tomista filozófiában119
G. Weise: Pszichológiai kísérletek mesterséges előítéletekkel és halo-effektussal120
N. Zotova: A külkeresdedelmi struktúra fejlesztése121
Diplomások bevándorlása az USA-ba122
Lepra: 12 millió áldozat123
P. Lacreux: Aubervilliers. Egy peremvárosi színház portéja124
Oscar Lewis: Még a szentek is sírnak125
Képek
Lukoviczky Endre: Madarak10
Protkay Péter rajza44
Csutoros Sándor: Arc58
Hornyánszky Gyula rajza82
Szenes Zsuzsa rajza98
Papp Oszkár rajza116
Koncz Csaba: Felület (foto)128
Május
Román Zoltán: Termelékenység és gazdasági növekedés1
Kozma Ferenc: A gazadsági kapcsolatok hajtóerői és akadályai Kelet és Nyugat-Európa között10
1917-1967
Gyurkó László: Lenin, Október (Részlet)19
Műhely
Tőkei Ferenc: A kapitalizmus előtti formák dinamikája33
Művészet és közönség
Mezei Éva: Színház és közönsége - vidéken48
Gondos Ernő-Polonyi Péter: Írók és olvasóik55
Bényei József: A mai költők és a falu60
Szemle
Ádám György: Amerika Európában64
Kolozsvári Gyula: Oktatás gépi eszközökkel75
Magyar Világ
Apáti Miklós: Németország a múlt és a jövő közötti senki földjén (Könyvek - vonatablakból)86
Dolmányos István: Károlyi Mihályné emlékirata95
Könyvekről
Ortutay Gyula: Halhatatlan népköltészet (Voigt Vilmos)100
Benedek István: Bolond világ (Horgas Béla)101
Komlós Aladár: Táguló irodalom (Pomogáts Béla)103
Műveltség és társadalmi tudat Nyugat-Németországban (Kallós Béla)104
Raymond Bayer: Beszélgetések az absztrakt művészetről (Mezei Ottó)106
Wolfgang Büchel: A fizika filozófiai problémái (Szalai Pál)107
Elméletek a személyiségről számológép-nyelven (Hajnal Albert)108
B. F. Porsnyev: Szociálpszichológia és történelem (A. Kazsdan)109
Külföldi folyóiratokból
Sz. Kon: A modern szovjet szociológiáról110
L. N. Danyilov: Marx platonista interpretációja112
Élet magánélet nélkül113
L. A. Arcimovics: Korunk fizikusa114
Claude Lévi-Strauss: Válasz a bírálatokra115
A. M. Mosztyepanyenko: Az idő dimenziójának problémája117
L. C. Prestes: Forradalom nincsen parancsszóra119
K. S. Karol: A "szociálgaullizmus" mítosza120
C. Deffarge-G. Troeller: Akikről a világ megfeledkezett121
E. Heimendahl: A főiskolások dilemmája123
J. Voigt: Iroda az útkereszteződésnél124
S. Ohnsorge: Nehéz rendet teremteni a mecénások kartelljében125
D. Kulinyics: Anna Jaroszlavna - Franciaország királynője125
I. Kozlov: Interjú Grigorij Baklanovval 126
Képek
Kertész László: Fák18
Topor András metszete47
Gonda Zoltán: Táj74
Szabó Ákos: Madár85
Német András: Férfifej 94
Urbán György: Falu99
Bálint Ildikó metszete128
Június
Hódos Tibor: Folyamatos termelés, futószalag-munka és korszerű pszichológia1
Marx György: Az anyag fejlődéstörténete7
J. D. Bernal: Az élet definíciói13
Művészet és közönség
Breuer János: Magyar zene 196620
Kovács András: Egy film drámája (A közönség mint társszerző)27
1917-1967
Koltai Tamás: A szovjet színház 50 éves történetéből47
J. H. Lawson: A megvilágosodás: a húszas évek szovjet filmművészete56
Kilátó
Keszthelyi Tibor: A modern afrikai irodalomról63
Marton Imre: Aimé Cesaire, a néger öntudat költője és ideológusa72
Külföldön
Kulcsár Kálmán: Szociológiai és társadalmi problémák Amerikában (Egy tanulmányút tapasztalatai)80
Magyar világ
Batár Attila: Lakásszükséglet - életfolyamatok a lakásban89
Tóth Ildikó: Albérlők és ágybérlők problémái96
Könyvekről
A Filozófiai Írók Társa Új Folyamáról és utolsó kötetéről (Vitányi Iván)101
Heller Ágnes: Az aristotelesi etika és az antik ethos (Huszár Tibor)103
Csatári Dániel: A Vásárhelyi Találkozó (Pogány Mária)106
Magyarország régészeti topográfiája, 1 (Lázár István)107
Élmények és gondolatok. Szovjet esszék (Ferenci László)109
A szocializmus felé való haladás problémái Angliában (Andorka Rudolf)109
Josef Wulf: Irodalom és költészet a harmadik birodalomban (Loránd Imre)111
Kommunikációs elméletek (Halász László)111
A nemzetközi szervezetek számadása (Maller Sándor)112
Külföldi folyóiratokból
Olasz publikációk Antonio Gramsci halálának harmincadik évfordulóján114
G. Liszicskin: Két év után116
J. Judanov: Kis országok nagy monopóliumai 117
R. Oppenheimer: A személyes és az általános 119
Polémia az űrkutatásról120
A realizmus ma 121
Bernard Malamud: Téma, tartalom és az "új regény"122
H. Fischer: Interjú Peter Weiss-szel 124
A "Sachbuch" sikerét elemzik ismeretterjesztő könyvek legsikereseb szerzői125
Michel Butor moszkvai interjúja 127
Képek
Lakner László rajza12
Masznyik Iván: Ősrovar19
Tilles Béla: Két figura 46
Kőhegyi Gyula rajza62
Panner László rajza71
Szabó L. Viktor rajza79
Magyar József rajza113
Kertész László: Sába királynője128
Augusztus
Varró József: Gondolatok az ismeretterjesztés időszerű kérdéseiről1
Erdész Tiborné:
Timár János: Családi-társadalmi környezet, pályaválasztás, továbbtanulás5
Művészet, esztétika
Kvétoslav Chvatík: A modern művészet21
Perneczky Géza: A kortárs nyugati képzőművészet fő irányai30
Fülöp László: A Körkép 67 novelláiról42
Magyar világ
Kunszabó Ferenc: A szekszárdi kísérlet49
Berényi Andrásné: Emlékeim a Tarnagyöngye Tsz életéből61
Tüskés Tibor: Mindennap Balaton (A déli part)69
Fórum
M. G. Jarosevszkij: Sigmund Freud78
Buda Béla: Szempontok a pszichoanalízis értékeléséhez81
H. J. Eysenck: Mi a pszichoanalízis hibája?96
Könyvekről
Mit olvastam a faluról? (Gyurkó László)104
Szabó István: A falurendszer kialakulása Magyarországon (Kávássy Sándor)106
H. Balázs Éva: Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus (Balázs György)108
Rényi Alfréd: Levelek a valószínűségről (Schück Tamás)110
Hajdú Győző: Műhely. Egy szerkesztő feljegyzései (Veress Dániel)110
A. M. Nyekrics: Így történt... 1941. július 22. (Lengyel István)112
Lucien Goldmann: A regényszociológiáért (Szenczei László)114
Külföldi folyóiratokból
E. Neyman: Peremcsoportok a társadalomban és szerepük a társadalmi átalakulásban116
J. Habermas: Az egyetem demokratizálása117
J. Rosenhead: Baktériumháború a Pennsylvania Egyetemen118
G. Szerebrjakova: Történészek119
Rolf Hochhuth: Churchill-montázs121
Beszélgetés Andrej Voznyeszenszkijjel123
H. Steinert: Afrika bálványai a mai Dél-Amerikában125
A vagusz- és a wudu-halál126
R. Goldberg: "Láttam istent egy virágban"127
Szeptember
Göncöl György: Tőkemonopólium - tőkefetisizmus (A tőke megjelenésének 100 éves évfordulójára)1
Mérei Ferenc: A gyermek lelki fejlődése világképünkben (Henri Wallon, 1879-1962)11
Tolnai György: A nép demokratikus helyreállítási korszak kettős koncepiója és ellentmondásai19
1917-1967
B. M. Kredov: A tudomány szerepe korunkban31
Vekerdi László: Matematikus portré nem matematikusok számára41
Magyar Világ
Márkus István: Az agrárkérdés Karcagon48
Pünkösti Árpád: Hát a tudomány? (A kutatóintézetek vállalatszerű működéséről)70
Művészet, esztétika
Vitányi Iván: Korunk zenéje és esztétikája81
Hernádi Miklós: Az angol költészet "új kritikája"95
Szemle
Tőkei Ferenc: Utószó a Ázsiai termelési mód külföldi kiadásaihoz100
Olvasóink írják
Jakus Lajos: Ki volt a szerzője az 1849-es naplónak?103
Könyekről
Bartók összegyűjtött írásai, I. (Horgas Béla)105
Keresztury Dezső Arany-monográfiája (Németh G. Béla)107
Andork-Dányi-Martos: Dinamikus népgazdasági modellek (Kemény István)109
Max Born: A fizika az én koromban (Szalai Pál)110
N. Zorkaja: Portrék (Köves Erzsébet)111
Antonin Mokrejs: Művészet, valóság, megismerés (Bojtár Endre)113
Külföldi folyóiratokból
W. Wieser: A biológia kibernetikai aspektusai115
E. Pavlova: Új könyv Mihail Bakunyinról116
K. Hoffman. Henry Adams - egy konzervatív anarchista portréja118
A. Werth: Harrison E. Salisbury: A vonalak mögött119
B. W. Sigg: Pszichiátria és demokratizmus120
Utópiákkal és hibás tervekkel küzd a FAO a fenyegető éhínség ellen122
A modern élet zajai 123
M. Lamac: Az ismeretlen Malevics124
Jan Kott: Képzeletünk erdeje 126
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Országos Elnökségének felhívása a Társulat szervezeteinek vezetőségéhez és tagságához128
Képek
Bornemissza László: Suomi10
Mauer Dóra rajza18
Száz Endre: Don Quijote30
Csutoros Sándor: Akt41
Hornyánszky Gyula rajza47
Sáros András: Váróterem69
Dobronai Ferenc metszete80
Biró Ilona: Portré127
Október
Október öröksége
Wirth Ádám: Eszme, illúzió, valóság (Új társadalmi alakulat születése közben)1
Mód Aladár: Szükségszerűség és lehetőség a szocializmus fejlődésében14
Sükösd Mihály: Értelmiség, forradalom, regény (A Klim Szamgin struktúrája)25
Huszár Tibor: A filozófus Antonio Gramsei portréjához (Részlet)35
Nagy László: A forradalmi út régi és új "kritikusai"46
Művészetről, művészekről
A. A. Moles: Kibernetika és művészi alkotás54
Veres Péter: Mementó (Kassák Lajosról szólva)63
Fodor Ilona: Kassák Lajos és a Mesteremberek 67
Breuer János: 649008 (A táncdalfesztivál ürügyén)77
Szemle
Gombár Csaba: A politikai tudomány kérdéséhez85
Vörös Károly: Glosszák a történelmi regényről92
Könyvekről
Gyurkó László: Két könyvről (Lenin titkárainak naplója. Kerenszkij emlékiratai)99
Köves Erzsébet: Szovjet memoárok104
Az új szovjet irodalom (Végh Ferenc)110
A forradalom évfordulójára jelentek meg (Lakos Katalin)111
November
Ortutay Gyula: A szocialista művelődéseszmény kialakításának kérdései1
Somogyi István: Bonyolult rendszerek kutatási stratégiája11
Művészet, esztétika
Patkó Imre: Mit mond a hatvanas évek modern nyugati képzőművészete?25
Magyar világ
Végh Antal: Alma és gond44
László-Bencsik Sándor: Tizenhét kalapács (Tudósítás a ládák tetejéről)55
Csőregh Éva: A gyermek az osztályközösségben64
Kilátó
Arnold Toynbee és Nyikolaj Konrad levélváltása a történelem értelmezéséről71
Ágh Attila: Lévi-Strauss strukturalista antropológiája78
Claude Lévi-Strauss: A primitív gondolkodás (Szemelvények)88
Gera György: Látogatás az afrikai irodalomról96
Könyvekről
Gyurkó László Lenin-könyvéről (Berend T. Iván)102
Moldova György: Rongy és arany - avagy hogyan írjunk riportot (Lázár István)104
Ferdinand de Saussure: Bevezetés az általános nyelvészetbe (Vekerdi László)105
Röviden külföldi szociológiai könyvekről (Andorka Rudolf)107
Külföldi folyóiratokból
E. Rabinowitc: Tudománynépszerűsítés az atomkorban112
M. G. Jarosekszkij: A tudomány pszichológiája113
G. B. Dantzig: Vezetéstudomány a ma és a holnap világában114
F. H. C. Crick: A genetikus kód - tegnap, ma, holnap115
W. Linder: Irvine Campus, a komputerizált egyetem117
D. Garric: Az érzékszervek prófétája118
A. Kopkind: Az amerikai baloldal újjászületése119
Bhupesh Gupta: India húsz év után121
C. Katz: A fogyasztók életkora és a piac122
John Berger: Nincsen többé portré122
Peter Brook-interjú124
Franz Kafka: Levelek Felicéhez125
December
Brenner János: A városi és a regionális fejlődés Magyarországon1
Petőfi S. János: A matematikai gondolkodás változásának történetéből12
Hegedüs András:
Rozgonyi Tamás: Társadalmi konfliktusok az ipari üzemekben32
Magyar világ
Gondos Ernő: Két interjú meg egy harmadik egy nagyvállalat vezérigazgatójával42
"Nem tudom..." "Előre látható volt..." (Dolgos János, Gerencsér Ferenc és Vincze Péter riportja a büki fagylaltmérgezésről)50
Karácsonyi István: Egy Tisza menti termelőszövetkezet57
Művészetről, művészekről
Horgas Béla: Négy költő (Csoóri Sándor, Kalász Márton, Orbán Ottó és Tornai József verseiről)62
Kristó Nagy István: Pillantás a délszláv regényre71
Fókusz
Veres Péter: Továbbtanulás és szelekció81
Lázár István: A nyilvánosság eszkalációja84
Loránd Imre: Lélektani félműveltségünk és az álbolondok86
Szemle
Ádám György: Berkeley, London és Nyugat-Berlin lázongó egyetemistái88
Dokumentum
Gunnar Myrdal írásaiból (Összeállította és fordította Andorka Rudolf)99
Könyvekről
Szabad György: Forradalom és kiegyezés válaszútján (1860-1861) (Balázs György)107
Milan Kangrga: Etika és szabadság (Bányai János)108
Mario Bunge: Az okság (Szalai Pál)110
C. N. Bowra: A teremtő kísérlet (Eörsi István)111
Külföldi folyóiratokból
Szükség van-e emberkutató intézetre?114
Claude Lévi-Strauss: Húsz év után116
J. I. Laskevics: Az információ és a pszichikum introspektív megnyilvánulásai117
R. Dulbecco: Rákkeltő vírusok119
H. Simons: Öröklés és szkizofrénia120
B. Flierl: Gondolatok a holnap építészetéről121
A hipszterek. Egy szubkultúra filozófiája123
R. Ascott: Behaviorista művészet és kibernetikai szemlélet124
F. Dürrenmatt: Milyen legyen a modern színház?125
Piero Sanavio: Interjú Allen Ginsberggel125
N. Dreyfus: kép és nyelv a tanításban126
Afrika elsüllyedt peremvidéke127
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem