1.016.626

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Valóság 1968. január-december I-II.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirata - XI. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.536 oldal
Sorozatcím: Valóság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

JANUÁR
Gazdasági mechanizmus és kultúra (Interjú Orbán Lászlóval és Garamvölgyi Károllyal)1
Tőkei Ferenc: Hadsereg és társadalom (Marx és Engels gondolata a hadsereg történelmi szerepéről)7
Fórum
Diószegi István: A kiegyezés - magyar szemszögből (előadás a grazi történésztalálkozón)17
Heller Ágnes: Az etika helye a marxizmusban27
A pszichológia útjai
Vekerdi László: Sántha Kálmán, a magyar idegsebészet úttörője33
Halász László: Az érzelmek korszerű elmélete és az emberkép44
Farkas László: A freudizmus ideológiai tartalmáról50
Szemle
Zoltán Zoltán: Az Alföld-kutatás múltja és jövője62
Lőrinc Lóránd: A "lényegre törő színház" krónikája70
Külföldön
Bence Vera: Mexikó - 1967 (Az 1968-as olimpiai játékok országában)77
Dokumentum
Palmiro Togliatti: Előadás a pisai Tanárképzőn 1946-ban85
Figyelő
Lázár István: Példaképünk- e Che Guevara? 93
Horvát János: Ernesto Che Guevara: A gerillaháború 96
Könyvekről
Ferge Sándorné: Zygmunt Bauman: Általános szociológia 98
Andorka Rudolf: A gazdasági növekedés feltételei99
Vitányi Iván: Új könyv a színelméletről100
Benkő Ákos: Mathilde Niel: Az ifjúság válsága102
Jemnitz János: A XX. század angol munkásmozgalma az újabb önéletrajzi irodalom tükrében 104
Külföldi folyóiratokból
Képek
FEBRUÁR
Kende István: Új vonások a fejlődő országokban1
M. A. Lifsic: Herzen olvasása közben11
Garai László: Az emberi szükségletek kutatásának dilemmái21
Fórum
Márkus István: Mezőgazdaságfejlesztés és helyi erőviszonyok (Egy problémakör vázlata)33
Magyar világ
Laky Teréz: Szakma és képviselet (Községi tanácsoknál végzett fluktuációs vizsgálat néhány tapasztalatáról)46
Konrád György - Szelényi Iván: Új lakótelepek szociológiai vizsgálata61
Csurka István: Lóverseny - és erkölcs?80
Szemle
Bence György: A tudományszociológia újdonságai90
Kozma Tamás: A korszerű pedagógiai gondolkodás lehetőségei (Roger Gal Hol tart a pedagógia? című könyvéről)96
Könyvekről
Kolumbusz Kansasban (Truman Capote: Hidegvérrel) (Lázár István)102
Almási Miklós: Ellipszis (Sükösd Mihály)104
Wolfgang Abendroth: Antagonisztikus társadalom és politikai demokrácia (Háber Judit)105
Michael Banton: A szereplők (Buda Béla)107
Az érték problémája a filozófiában (Nagy Emil)109
Külföldi folyóiratokból
T. A. Szaharova: Francia marxisták a Tőkéről 111
I. V. Blauberg - E. G. Jugyin: A szisztematizálás a társadalomkutatásban 113
G. Mounin: Lingvisztika, strukturalizmus, marxizmus 115
Franz Marek: Feltételezések a forradalomról116
V. Mihajlov-V. Perevegyencev: Nagy várakozások118
Fordulat a szovjet gazdasági stratégiájában 120
J. Kahn: Az arany 120
M. Bosquet: Gazdagok és szegények Európában122
R. Lekacham: Galbraith, a laikusok közgazdásza?123
O. K. Flechteim: Futurológusok kongresszusa Oslóban125
Akszjonov generációja125
F. Novikov: Az építészet útja126
Képek
Kósza-Sipos László: Hegyek és fák10
Németh Endre rajza20
Donáth Péter: Tükörkép 60
Tardi Kovács Sándor: Szerelmesek 79
Winkelbauer Pál: Szőlőhegy101
MÁRCIUS
Földes Károly: A gazdasági szabályozás új módszerei1
Magyar Világ
Kunszabó Ferenc: A negyedik hullám (Változások a termelőszövetkezeti mozgalomban)9
Varga Domokos: Fahiányunk és fafölöslegünk (Egy népgazdasági paradoxonról)18
Vita
Rádi Péter: Oktatásgazdaságtan és oktatástechnológia25
Fórum
Dennis Gábor: Álom vagy lidércálom? (A nyugati civilizáció jövője és a természettudósok felelőssége)34
Ny. Ny. Szemjonov: A természettudomány és technika fejlődése - holnap40
Művészet, esztétika
Eörsi István: Jegyzetek a költészetről45
Tóth Imre: A matematikai formák mint a szép forrásai54
Fókusz
Lázár István: Kicsi pogány ünnep67
Vitányi Iván: Zene és hangerő69
Szemle
Tilkovszky Lóránt: A szlovák kérdés a magyar uralkodó osztályok politikájában, 1938-194571
Sarlóska Ernő: Bolyai János híre80
Figyelő
O. Nagy Gábor: Szókincsünk eredetének feltárása (A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára)93
Breuer János: Két zenei könyv97
Könyvekről
A Magvető almanachról102
Diószegi István: Klasszikus diplomácia - modern hatalmi politika104
Csatári József: Brüsszeltől Budapestig105
Henri Lefébvre: A technicizmus veszélyei106
A hatvanas évek amerikai kultúrája107
Két könyv Majakovszkijról108
Külföldi folyóiratokból
I. Kon: Az ember és munkája112
E. C. Pollard: Erwin Schrödinger és a molekuláris biológia113
Politikai antropológia114
N. Maxwell - L. N. Mishra: Nyelvi ellentétek és foglalkoztatottság - India két akut problémája115
W. Linder: Multinacionális konszernek117
A coca-cola-invázió118
H. Brestel: Csillagjóslás120
J. Garai: Szexuális forradalom?120
F. M'rabet: A svéd nők122
D. V. Mehus: Virágzik a "graffiti" Amerika nagyvárosaiban123
M. Broady: Intelem a világjavítóknak124
John Berger: Az erdőből jött szobrász125
F. Bondy: Sartre és a politika126
ÁPRILIS
Kozma Ferenc: Kiegyenlített és polarizált fejlődés a világgazdaságban (Néhány elméleti kérdésfelvetés)1
Sándor Pál: Martinovics Ignác filozófiája12
Fórum
Gyenes Antal: "Munkások" és "parasztok" a mezőgazdasági termelőszövetkezetben26
Pete Géza: Paraszti monopólium vagy kooperáció36
Magyar Világ
Végh Antal: Állóvíz (Jelentés Penészlekről, egy elmaradott faluról)41
Művészet, esztétika
Vitányi Iván: Lukács György esztétikája és a zeneesztétika54
Sándor Iván: Társadalom és színjátszás65
Fukász György: Technika és művészet (Az esztétikai technoicizmus bírálatához)73
Élet és nevelés
Gubi Magda: Illúziók és gondok az iskolában81
Dezséry László: Gépesített továbbképzés89
Dokumentum
M. I. Trus: Lenin Összes Műveinek új dokumentumairól94
Könyvekről
Gordon Childe: Az ember önmaga alkotója (Egy kései kiadás ürügyén)100
Kassák irodalma és festészete104
Kortársak szemével (Írások a magyar művészetről)106
Arcok és vallomások107
A naturalizmus109
Szemmértékkel111
Émile Durkheim: Az öngyilkosság112
Külföldi folyóiratokból
J. Lederberg: Az evolúció krízise115
H. J. Vogel - R. H. Vogel: A fajfejlődés kémiája116
H. H. Pates: Az átöröklés és a kvantummechanika118
H. Zuckerman: A Nobel-díjak szociológiája119
A. Vologyin: A történelem dialektikája és a kutatás logikája120
Arthur Miller: A lemondás kora122
Mary McCarthy interjúja123
Dr. Spock123
Fulbright könyvéből124
Munkásosztály, társadalom, irodalom124
Vita Truman Capote Hidegvérrel című könyvéről126
MÁJUS
Világhy Miklós: Jog és gazdaságpolitika1
Fórum
Mód Aladár: Szocializmus - magyarság - szocialista hazafiság12
Ránki György: Az Osztrák-Magyar Monarchia gazdasági fejlődésésének néhány kérdéséhez28
Művészet, esztétika
Losonczi Ágnes: Magyar nóta, népdal, dzsessz - és a közönség (Társadalmi orientációváltás a köznapi zene használatában)38
Dániel Ferenc: Zeneiség a drámában49
Orbán Ottó: Füst Milán61
Műhely
Sükösd Mihály: A kívülálló (Igaz történet)69
Kilátó
Victor Vasarely műveiből (Összeállította és fordította: Köves Erzsébet)81
Szemle
Komját Irén: Gramsci és Togliatti86
Iszlai Zoltán: A könyv változásai91
Erdélyi Sándor: "Relativisztikus festészet" - avagy felszínesség (Megjegyzések egy korjelenséghez)96
Könyvekről
Tilkovszky Lóránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon. 1938-1945 (Berend T. Iván)98
Ádám György: A műszaki haladás problémái (Kemény István)100
Schöpflin Aladár: Válogatott tanulmányok (Végh Ferenc)101
Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete (Kiss Ferenc)103
Ungvári Tamás Poétikája (Bata Imre)105
Hagyomány és egyéniség (Az angol esszé klasszikusai) (Széles Klára)107
Három új pszichológiai könyvről (Buda Béla)109
Külföldi folyóiratokból
Karel Kosik: Értelem és lelkiismeret 111
L. Pavolini: Egy kubai interjúval kapcsolatban112
R. Barnard: Frantz Fanon életműve 114
W. Douglass: Kényeztetett tudósok 116
J. Redlich: Szociológust keresünk!117
A. Volkov - G. Liszicskin: Képesség az emberek aktiválására118
P. Stubbs: Hogyan működik a memória?119
E. Shankleman: A Wampanoag-effektus120
I. M. Ball: A fekete hatalom érvényesülésének konstruktív módja121
Ahol "mini-kisebbség" az ifjúság 67%-a122
Ph. French: "Távol Vietnamtól"123
M. Hrapcsenko: Az irodalom tipológiai tanulmányozása és ennek elvei124
C. Geertz: Claude Lévi-Strauss munkásságáról125
JÚNIUS
Grastyán Endre: Útban az emberi emóciók megértése felé1
Lukácsy Sándor: A francia forradalom történetírása és a magyar értelmiség (1810-1849)17
Várhegyi György: Pályák vonzásában (Pályaválasztás és társadalmi rétegződés)25
Fórum
Szücs Jenő: A nemzeti ideológia középkori historikuma37
Vita
Tolnai György: Önálló gazdasági fejlődés vagy tőkés függés?50
Magyar világ
Solymár József: A parasztasszony és a szerelem (Krónika)61
Naményi Mária: Új női munkavállalók problémái69
Hatvani Dániel: Gazdák a homoki borvidéken75
Szemle
Magyarország népességszáma és népmozgalma a honfoglalástól a XIX. század végéig (A. R.)83
Figyelő
Beke László: Merre tart a művészettörténetírás? (Egy tanulmánykötet kapcsán)92
Bojtár Endre: Arcképvázlat Vladimir Páralról96
Könyvekről
A kormányzati tevékenység ésszerűségéről (Bognár József: A gazdasági növekedés irányítása a fejlődő országokban) (Bácskai Tamás)99
Horváth Zoltán: Irodalom és történelem (Fenyő István)103
Ránki György: 1944. március 19. (Loránd Imre)105
Rácz László: Porszem a viharban (Lázár Vilmos)106
A világháború előtti világ (Jeszenszky Géza)107
Az ázsiai fejlődésről (Biró Klára)108
Leo J. Wollenborg: Olaszország lassított felvételen (Todero Frigyes)109
Santiago Carillo: Napjaink problémáinak új megvilágítása (Jemnitz János)111
Külföldi folyóiratokból
Dosztojevszkij és Einstein113
F. Jacob: Mai ismereteink az élő anyagról116
Spanyolország gazdasági problémái118
A. N. Moszejko: A "negritude" elmélete120
Egy francia község szociográfiájáról122
G. Armstrong: Az olasz diáksztrájkolók123
Jefim Lojcker: A jiddis irodalom megalapítója 124
G. Parca: Olasz nők vallomásai125
Két hét Georges Simeonnál127
Elektronikus szuggesztió128
JÚLIUS
Hankiss Elemér: Kvantitatív módszerek az irodalomtudományban1
Vekerdi László: A nyelvészet útja a historizmustól a strukturalizmusig19
Pataki Ferenc - Várhegyi György: Pályák vonzásában (II. rész: Pályaválasztás és társadalmi rétegződés)26
Ágh Attila: Gehlen cselekvésantropológiája37
Fórum
Szűcs Jenő: A nemzeti ideológia középkori historikuma (II. rész: A patriotizmus historikuma)49
Magyar Világ
László Lajos: A busók földjén (Jegyzetek Mohács szigetéről)67
Benedek István: Tiltott műtét81
Vita
Bánki György: Sémák és hamis alternatívák (Megjegyzések Tolnai György vitacikkéhez)98
Szabó László: A háztáji gazdaságok szerepe a munkaerő-gazdálkodásban90
Könyvekről
László Ervin: Túl skepticizmuson és realizmuson (Vitányi Iván)93
Nietzsche és a hatalom kérdései (Megjegyzések Heidegger könyvéhez) (Vámos Vera)96
Adam Schaff: Bevezetés a szemantikába (Nyíri János Kristóf)99
Válaszúton a civilizáció (Stemler Gyula)100
Szántó Miklós: Életmód, művelődés, szabad idő (J. Tóth Dezső)102
Nagy magyar előadóművészek (Feuer Mária)103
Külföldi folyóiratokból
M. Chorváth: Nemzeti öntudatot, nem nacionalizmust105
Nemzetiségi problémák, nemzetiségi távlatok109
Claude Roy: Fekete négerek és fehér négerek112
Stokely Carmichael kifejti nézeteit113
I. Unger: Az "Új Baloldal" és az amerikai történelem115
Herbert Marcuse 116
A diákok. A Lettres Francaises különszáma119
W. Lepenies: Kevés kritika, nyílt viták a nyugatnémet szociológuskongresszuson121
Gunnar Myrdal: Elkéstek már a tervezéssel?122
R. Balangyin: A tudományos-technikai forradalom és társadalmi kihatásai125
A tudománygazdaságtan: a közgazdasági tudomány új ágazata126
AUGUSZTUS
Ferge Zsuzsa: Az életmódról1
Magyar Világ
Zircz Péter: Szentpéter kapujában12
Hanák Katalin: Iskola és életközelség (Tudósítás egy kísérletről)21
Farkas János - László József - P. Szabó József: Életút-vizsgálat Veszprém megyében26
Kulturális Figyelő
Dienes Gedeon: Balett Sophianae (Koreográfiai elemzés)31
Bata Imre: Egy versmodell természetrajza (Weöres Merülő Saturnusának néhány formai vonása)41
Lázár István: Kisfilmek gondjainkról - kisfilmesek gondjairól49
Horgas Béla: Anna Margit képei55
Hernádi Miklós: Mit ér a költő, ha fiatal? (Az Első ének ürügyén)60
Fókusz
Vitányi Iván: Nem Seress védelmében64
Maróthy János: Nem Vitányi ellenében66
Műhely
Déry Tibor: Az önvallomás akadályairól (Részlet Önéletrajzi jegyzeteimből)69
Krónika
Jász Dezső: Átkelés a Tiszán74
Külföldön
Tomka Miklós: A flamand kérdés75
Ungvári Tamás: A legnagyobb és a legkisebb (Jegyzetek Nyugat-Németországból)88
Sándor Iván: A pesarói történet (Adalékok egy mozgalom szerkezetéhez)92
Könyvekről
Mi az ember? Milyen az ember? Heller Ágnes A reneszánsz ember c. könyvéről (Sarkadi László)97
Christopher Hill: Az angol forradalom évszázada 1603-1714 (Balázs György)99
A Wilhelmstrasse és Magyarország (Lóránd Imre)100
Röviden új közgazdasági könyvekről (Andorka Rudolf)101
Külföldi folyóiratokból
D. V. Kuharcsuka: Marx Károly a durva-egyenlősítő kommunizmus ellen105
G. K. Asin: A vezetés problémája a mai empirikus szociológiában106
S. G. Hooker - Kürti M.: Mérnökök és kutatók az iparban107
A. Harcsev: Házasság és család a Szovjetunióban108
"Mit tettél, hogy növeld a nemzeti jövedelmet?" - Interjú Galbraithtel109
"Csináljuk meg az agyak Európáját!" - Beszélgetés Rudolf Mössbauer Nobel-díjas fizikussal111
J. d'Ormesson: A tudomány világuralma felé113
R. Alp: A londoni antiegyetem115
Giorgio Amendola: A kommunisták és a diákmozgalom116
Jean-PaulSartre beszélgetése Daniel Chon-Bendittel118
Michel Foucault121
Miguel Angel Asturias nyilatkozata123
R. Seelmann-Eggebert: Egyre emelkedik az analfabéták száma 125
Két amerikai író Robert Kennedy meggyilkolásáról125
Az elektronikus számítógépek művészete126
SZEPTEMBER
Nyers Rezső: Gazdasági irányítás - vállalati nyereség (Beszéd a veszprémi közgazdász vándorgyűlésen)1
Kovalcsik József: A tudományos ismeretterjesztés gondjai és feladatai (Küldöttgyűlés előtt)9
Gazsó Ferenc - Pataki Ferenc: Pályák vonzásában (III. rész: Elképzelések a sikerről és a kudarcról)21
1818-1968
Karl Marx: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai (Részletek)34
Marx A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai című művéről (Bertalan László)43
Tordai Zádor: A modern kapitalizmus lényege és az elidegenedés46
Marxizmus + humanizmus (A Marxistische Blätter különszámából)55
Krónika
Lukács György: Utam Marxhoz67
Lázár Vilmos: Madzsar Józsefről szólva70
Dersi Tamás: Kun Béla publicisztikája 1917-18-ban79
Vita
Tolnai György: Tudományos szemlélet és vitakészség történetírásunkban (Amire Ránki György cikke nem válaszolt)86
A szerkesztőség megjegyzései vita közben89
Figyelő
Barta András: Egy határtalan életmű határai (Jegyzetek a Krúdy-kiadásokról)90
Szemle
Ádám György: Automatizálás, 196897
Könyvekről
Rehák László: A kisebbségek Jugoszláviában (Tomka Miklós)106
Horváth Pál: A kelet- és közép-európai népek jogfejlődésének főbb irányai (Kállay István)107
Perényi Imre: A korszerű város (Kósa Zoltán)108
Pándi Marianne: Száz esztendő magyar zenekritikája (Feuer Mária)110
H. Cleckley: Az egészség álarca - Kísérlet az úgynevezett pszichopata személyiségek problémáinak tisztázására (Simon Györgyi)110
Matematikai módszerek a szociológiában (Marék Dénes)111
Tas Sol: Az antropológia távlatai (Hoppál Mihály)112
Külföldi folyósiratokból
D. Zarine: Társadalmi struktúra a fejlődő országokban114
F. Burlackij: Kína válaszúton115
J. Hobsbawn: Mi következik Wilson után?117
M. Lesz: A matematikusok és a közgazdászok jobb együttműködéséről119
V. Laksin: A siker fiziológiája120
L. Marcou: A vizsgák vizsgálata124
T. Palmer: Az Undergound hangja125
Párizs és Moszkva városfejlesztési problémái126
OKTÓBER
Gáspár László - Sarkadi László: Gondolatok a nevelés forradalmáról1
Vekerdi László: Az Annales történetírásáról9
Sükösd Mihály: Változatok a regényre (Bevezetés egy regényelmélethez)19
Szemle
Becsky Róbert: A gazdasági integráció néhány polgári elmélete33
Zakir Husain: Oktatásügy a változó világban (Az Indiai Köztársaság elnökének beszéde díszdoktorrá avatása alkalmából Budapesten)41
Magyar Világ
Kunszabó Ferenc: A világnak nincsen közepe45
Külföldön
Lázár István: Mongóliai témák52
Figyelő
Breuer János: Merre halad az új zene? (Fiatal zeneszerzők hallgatása közben)63
Ember Mária: Műhely? Csoport? Klikk? (Dokumentumkötet a Gruppe 47 húsz esztgendejéről)69
Csoóri Sándor: A teremtő nyelv75
Műhely
Mezei Éva: Új műfaj vajúdása (Részletek egy rendező naplójából)77
Krónika
Kósa László: Orbán Balázs könyvének évfordulójára88
Schlett István: Szabó Ervin és az "etikai idealizmus" vitája 1918-ban95
Könyvekről
Szita János: Magyarország gazdasági kapcsolatai a fejlődő országokban102
Munkaszociológia103
S. Hall - P. Whannel: A népszerű művészetek104
J. Fpurastié: A 40 000 óra105
Peter Lewis: Társadalmi átalakulás Afrikában105
Három politikai klézikönyvről106
Michael Argyle: Az interperszonális viselkedés lélektana107
Külföldi folyóiratokból
Vita a Rinascitában a filozófia tudományosságáról109
Walter Gropius: A modern építészet útja és korunk111
V. A. Malinyin: Az ember mint a Tőke kutatási tárgya113
V. Boncs-Brujevics: Lenin - könyvekről és írókról114
Dziga Vertov a híradófilmekről117
Öreg baloldaliak az új baloldaliakról118
Angol szociológiai problémák120
Az egyetemisták megmozdulásai és a kommunisták (Hozzászólások Amendola cikkéhez)121
E. L. Quarantelli - H. R. Dynes: A fosztogatás mint társadalmi index 123
K. P. Krause: Szubvencionált szemét- és vajhegyek a Közös Piac országaiban124
M. MoLuhan: Egyetem falak nélkül124
Sz. I. Tyihvinszkij: Pu Ji excsászár emlékiratai126
Czeizel Endre: A civilizáció genetikai hatásai1
Miklós Ágnes: Az NDK gazdasági fejlődése 1957-65-ben15
Fórum
Szanyi László: Mozgásformák és kibernetika24
Heller Ágnes: A szabadság fogalmáról35
Művészetről, művészekről
Kiss Ferenc: "Káromkodásból katedrális" (Nagy László költészete)43
Vitányi Iván: A Jancsó-filmek szociológiája57
Magyar világ
Csiky Ottó: Jegyzetek a bíróról és munkájáról72
Szentgyörgyi Zsuzsa: Érdemes-e mérnöknőnek lenni Magyarországon?81
Summa cum laude (Riport egy legendás öregemberről)86
Fókusz
Lukácsy Sándor: Futurológia100
Meggyes János: Budapest építészete a két világháború között102
Lázár István: Miként osztályozzuk a várakat?104
Külföldi folyóiratokból
L. Bljahman: A reform harmadik éve106
V. Kudrov: Az Egyesült Államok gazdasági szerkezetének változásai107
Olaszország szörnyen közel van Franciaországhoz110
Francia statisztika a bérviszonyokról111
A. Nyekraszov: A Mao Ce-tung-csoport gazdasági külpolitikájáról113
Cecil King: A tudósokat érdekeletté kell tenni a társadalomban116
A. R. Lurija: A visszatükrözés folyamata a modern neuro-pszichológia fényénél117
J. Spoorenberg: Teilhard után McLuhan?119
J. Doquesne: Isten és a franciák120
M. Gusz: Végzet és akarat - Dosztojevszkij és a perszonalista filozófusok123
Nadine Gordimer: Milyen problémái vannak egy írónak Dél-Afrikában125
S. Melchinger: Hogyan írjanak rosszat a jól élők? - Készül Dürrenmatt Baseli dramaturgiája126
P. O. Chotjewitz: Drakula- és vámpírboom világszerte127
DECEMBER
Simai Mihály: Közgazdaságtudomány és futurológia1
Mód Aladár: Politikai és ideológiai alternatívák Csehszlovákiában11
Polonyi Péter: A kínai társadalom struktúrájának kérdéseihez23
Gombár József: Amerikai tudomány - amerikai militarizmus40
Vita
Major Máté: Az "építészet" fogalma és fogalomköre48
Granasztói Pál: Levél Major Mátéhoz55
Műhely
Kolozsvári Grandpierre Emil: Találkozás a szakbarbárral57
Varga Domokos: Tapintható történelem (Egy irodalmi kísérlet tapasztalatai)68
Magyar Világ
Fekete József - Pócs Gyula: A falusi ifjúság társadalmi mozgása78
Szemle
Petőfi S. János: A strukturális nyelvészet91
Könyvekről
Tóth Aladár válogatott zenekritikái106
Én. Szovjet írók önéletrajzai110
H. Sas Judit: Emberek és könyvek111
Nemes Ferenc - Szelényi Iván: A lakóhely mint közösség112
Zbigniew Pietrasinski: A vezetés pszichológiája113
I. Majszkij: B. Shaw és a többiek114
Külföldi folyóiratokból
G. Klaus: A játékelmélet filozófiai vonatkozásai116
E. B. Roberts: A kutatásigazgatás mítosza118
A. M. Hazanov: A rejtélyes couvade119
Tizennyolc országban jelenik meg a "germán Danton" első műve120
G. Rühle: Dürrenmatt János királyának baseli ősbemutatója121
R. Gilbert: John Peel Illatozó Kertje122
P. Johnson: Ki Ralph Nader?123
Az engedetlenség dicsérete123
Közélet és irodalom. Angol írók az elkötelezettségről125
A. B. Szaharov: A bűnöző személyisége127
Szibéria 2000-ben128
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem