996.549

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Valóság 1968. (nem teljes évfolyam)

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirata - XI. évfolyam 1-8.,10-12. szám

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 1.408 oldal
Sorozatcím: Valóság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal. Nem teljes évfolyam. Hiányzik a 9. szám.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

JANUÁR
Gazdasági mechanizmus és kultúra (Interjú Orbán Lászlóval és Garamvölgyi Károllyal)1
Tőkei Ferenc: Hadsereg és társadalom (Marx és Engels gondolata a hadsereg történelmi szerepéről)7
Fórum
Diószegi István: A kiegyezés - magyar szemszögből (előadás a grazi történésztalálkozón)17
Heller Ágnes: Az etika helye a marxizmusban27
A pszichológia útjai
Vekerdi László: Sántha Kálmán, a magyar idegsebészet úttörője33
Halász László: Az érzelmek korszerű elmélete és az emberkép44
Farkas László: A freudizmus ideológiai tartalmáról50
Szemle
Zoltán Zoltán: Az Alföld-kutatás múltja és jövője62
Lőrinc Lóránd: A "lényegre törő színház" krónikája70
Külföldön
Bence Vera: Mexikó - 1967 (Az 1968-as olimpiai játékok országában)77
Dokumentum
Palmiro Togliatti: Előadás a pisai Tanárképzőn 1946-ban85
Figyelő
Lázár István: Példaképünk- e Che Guevara? 93
Horvát János: Ernesto Che Guevara: A gerillaháború 96
Könyvekről
Ferge Sándorné: Zygmunt Bauman: Általános szociológia 98
Andorka Rudolf: A gazdasági növekedés feltételei99
Vitányi Iván: Új könyv a színelméletről100
Benkő Ákos: Mathilde Niel: Az ifjúság válsága102
Jemnitz János: A XX. század angol munkásmozgalma az újabb önéletrajzi irodalom tükrében 104
Külföldi folyóiratokból
Képek
FEBRUÁR
Kende István: Új vonások a fejlődő országokban1
M. A. Lifsic: Herzen olvasása közben11
Garai László: Az emberi szükségletek kutatásának dilemmái21
Fórum
Márkus István: Mezőgazdaságfejlesztés és helyi erőviszonyok (Egy problémakör vázlata)33
Magyar világ
Laky Teréz: Szakma és képviselet (Községi tanácsoknál végzett fluktuációs vizsgálat néhány tapasztalatáról)46
Konrád György - Szelényi Iván: Új lakótelepek szociológiai vizsgálata61
Csurka István: Lóverseny - és erkölcs?80
Szemle
Bence György: A tudományszociológia újdonságai90
Kozma Tamás: A korszerű pedagógiai gondolkodás lehetőségei (Roger Gal Hol tart a pedagógia? című könyvéről)96
Könyvekről
Kolumbusz Kansasban (Truman Capote: Hidegvérrel) (Lázár István)102
Almási Miklós: Ellipszis (Sükösd Mihály)104
Wolfgang Abendroth: Antagonisztikus társadalom és politikai demokrácia (Háber Judit)105
Michael Banton: A szereplők (Buda Béla)107
Az érték problémája a filozófiában (Nagy Emil)109
Külföldi folyóiratokból
T. A. Szaharova: Francia marxisták a Tőkéről 111
I. V. Blauberg - E. G. Jugyin: A szisztematizálás a társadalomkutatásban 113
G. Mounin: Lingvisztika, strukturalizmus, marxizmus 115
Franz Marek: Feltételezések a forradalomról116
V. Mihajlov-V. Perevegyencev: Nagy várakozások118
Fordulat a szovjet gazdasági stratégiájában 120
J. Kahn: Az arany 120
M. Bosquet: Gazdagok és szegények Európában122
R. Lekacham: Galbraith, a laikusok közgazdásza?123
O. K. Flechteim: Futurológusok kongresszusa Oslóban125
Akszjonov generációja125
F. Novikov: Az építészet útja126
Képek
Kósza-Sipos László: Hegyek és fák10
Németh Endre rajza20
Donáth Péter: Tükörkép 60
Tardi Kovács Sándor: Szerelmesek 79
Winkelbauer Pál: Szőlőhegy101
MÁRCIUS
Földes Károly: A gazdasági szabályozás új módszerei1
Magyar Világ
Kunszabó Ferenc: A negyedik hullám (Változások a termelőszövetkezeti mozgalomban)9
Varga Domokos: Fahiányunk és fafölöslegünk (Egy népgazdasági paradoxonról)18
Vita
Rádi Péter: Oktatásgazdaságtan és oktatástechnológia25
Fórum
Dennis Gábor: Álom vagy lidércálom? (A nyugati civilizáció jövője és a természettudósok felelőssége)34
Ny. Ny. Szemjonov: A természettudomány és technika fejlődése - holnap40
Művészet, esztétika
Eörsi István: Jegyzetek a költészetről45
Tóth Imre: A matematikai formák mint a szép forrásai54
Fókusz
Lázár István: Kicsi pogány ünnep67
Vitányi Iván: Zene és hangerő69
Szemle
Tilkovszky Lóránt: A szlovák kérdés a magyar uralkodó osztályok politikájában, 1938-194571
Sarlóska Ernő: Bolyai János híre80
Figyelő
O. Nagy Gábor: Szókincsünk eredetének feltárása (A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára)93
Breuer János: Két zenei könyv97
Könyvekről
A Magvető almanachról102
Diószegi István: Klasszikus diplomácia - modern hatalmi politika104
Csatári József: Brüsszeltől Budapestig105
Henri Lefébvre: A technicizmus veszélyei106
A hatvanas évek amerikai kultúrája107
Két könyv Majakovszkijról108
Külföldi folyóiratokból
I. Kon: Az ember és munkája112
E. C. Pollard: Erwin Schrödinger és a molekuláris biológia113
Politikai antropológia114
N. Maxwell - L. N. Mishra: Nyelvi ellentétek és foglalkoztatottság - India két akut problémája115
W. Linder: Multinacionális konszernek117
A coca-cola-invázió118
H. Brestel: Csillagjóslás120
J. Garai: Szexuális forradalom?120
F. M'rabet: A svéd nők122
D. V. Mehus: Virágzik a "graffiti" Amerika nagyvárosaiban123
M. Broady: Intelem a világjavítóknak124
John Berger: Az erdőből jött szobrász125
F. Bondy: Sartre és a politika126
ÁPRILIS
Kozma Ferenc: Kiegyenlített és polarizált fejlődés a világgazdaságban (Néhány elméleti kérdésfelvetés)1
Sándor Pál: Martinovics Ignác filozófiája12
Fórum
Gyenes Antal: "Munkások" és "parasztok" a mezőgazdasági termelőszövetkezetben26
Pete Géza: Paraszti monopólium vagy kooperáció36
Magyar Világ
Végh Antal: Állóvíz (Jelentés Penészlekről, egy elmaradott faluról)41
Művészet, esztétika
Vitányi Iván: Lukács György esztétikája és a zeneesztétika54
Sándor Iván: Társadalom és színjátszás65
Fukász György: Technika és művészet (Az esztétikai technoicizmus bírálatához)73
Élet és nevelés
Gubi Magda: Illúziók és gondok az iskolában81
Dezséry László: Gépesített továbbképzés89
Dokumentum
M. I. Trus: Lenin Összes Műveinek új dokumentumairól94
Könyvekről
Gordon Childe: Az ember önmaga alkotója (Egy kései kiadás ürügyén)100
Kassák irodalma és festészete104
Kortársak szemével (Írások a magyar művészetről)106
Arcok és vallomások107
A naturalizmus109
Szemmértékkel111
Émile Durkheim: Az öngyilkosság112
Külföldi folyóiratokból
J. Lederberg: Az evolúció krízise115
H. J. Vogel - R. H. Vogel: A fajfejlődés kémiája116
H. H. Pates: Az átöröklés és a kvantummechanika118
H. Zuckerman: A Nobel-díjak szociológiája119
A. Vologyin: A történelem dialektikája és a kutatás logikája120
Arthur Miller: A lemondás kora122
Mary McCarthy interjúja123
Dr. Spock123
Fulbright könyvéből124
Munkásosztály, társadalom, irodalom124
Vita Truman Capote Hidegvérrel című könyvéről126
MÁJUS
Világhy Miklós: Jog és gazdaságpolitika1
Fórum
Mód Aladár: Szocializmus - magyarság - szocialista hazafiság12
Ránki György: Az Osztrák-Magyar Monarchia gazdasági fejlődésésének néhány kérdéséhez28
Művészet, esztétika
Losonczi Ágnes: Magyar nóta, népdal, dzsessz - és a közönség (Társadalmi orientációváltás a köznapi zene használatában)38
Dániel Ferenc: Zeneiség a drámában49
Orbán Ottó: Füst Milán61
Műhely
Sükösd Mihály: A kívülálló (Igaz történet)69
Kilátó
Victor Vasarely műveiből (Összeállította és fordította: Köves Erzsébet)81
Szemle
Komját Irén: Gramsci és Togliatti86
Iszlai Zoltán: A könyv változásai91
Erdélyi Sándor: "Relativisztikus festészet" - avagy felszínesség (Megjegyzések egy korjelenséghez)96
Könyvekről
Tilkovszky Lóránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon. 1938-1945 (Berend T. Iván)98
Ádám György: A műszaki haladás problémái (Kemény István)100
Schöpflin Aladár: Válogatott tanulmányok (Végh Ferenc)101
Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete (Kiss Ferenc)103
Ungvári Tamás Poétikája (Bata Imre)105
Hagyomány és egyéniség (Az angol esszé klasszikusai) (Széles Klára)107
Három új pszichológiai könyvről (Buda Béla)109
Külföldi folyóiratokból
Karel Kosik: Értelem és lelkiismeret 111
L. Pavolini: Egy kubai interjúval kapcsolatban112
R. Barnard: Frantz Fanon életműve 114
W. Douglass: Kényeztetett tudósok 116
J. Redlich: Szociológust keresünk!117
A. Volkov - G. Liszicskin: Képesség az emberek aktiválására118
P. Stubbs: Hogyan működik a memória?119
E. Shankleman: A Wampanoag-effektus120
I. M. Ball: A fekete hatalom érvényesülésének konstruktív módja121
Ahol "mini-kisebbség" az ifjúság 67%-a122
Ph. French: "Távol Vietnamtól"123
M. Hrapcsenko: Az irodalom tipológiai tanulmányozása és ennek elvei124
C. Geertz: Claude Lévi-Strauss munkásságáról125
JÚNIUS
Grastyán Endre: Útban az emberi emóciók megértése felé1
Lukácsy Sándor: A francia forradalom történetírása és a magyar értelmiség (1810-1849)17
Várhegyi György: Pályák vonzásában (Pályaválasztás és társadalmi rétegződés)25
Fórum
Szücs Jenő: A nemzeti ideológia középkori historikuma37
Vita
Tolnai György: Önálló gazdasági fejlődés vagy tőkés függés?50
Magyar világ
Solymár József: A parasztasszony és a szerelem (Krónika)61
Naményi Mária: Új női munkavállalók problémái69
Hatvani Dániel: Gazdák a homoki borvidéken75
Szemle
Magyarország népességszáma és népmozgalma a honfoglalástól a XIX. század végéig (A. R.)83
Figyelő
Beke László: Merre tart a művészettörténetírás? (Egy tanulmánykötet kapcsán)92
Bojtár Endre: Arcképvázlat Vladimir Páralról96
Könyvekről
A kormányzati tevékenység ésszerűségéről (Bognár József: A gazdasági növekedés irányítása a fejlődő országokban) (Bácskai Tamás)99
Horváth Zoltán: Irodalom és történelem (Fenyő István)103
Ránki György: 1944. március 19. (Loránd Imre)105
Rácz László: Porszem a viharban (Lázár Vilmos)106
A világháború előtti világ (Jeszenszky Géza)107
Az ázsiai fejlődésről (Biró Klára)108
Leo J. Wollenborg: Olaszország lassított felvételen (Todero Frigyes)109
Santiago Carillo: Napjaink problémáinak új megvilágítása (Jemnitz János)111
Külföldi folyóiratokból
Dosztojevszkij és Einstein113
F. Jacob: Mai ismereteink az élő anyagról116
Spanyolország gazdasági problémái118
A. N. Moszejko: A "negritude" elmélete120
Egy francia község szociográfiájáról122
G. Armstrong: Az olasz diáksztrájkolók123
Jefim Lojcker: A jiddis irodalom megalapítója 124
G. Parca: Olasz nők vallomásai125
Két hét Georges Simeonnál127
Elektronikus szuggesztió128
JÚLIUS
Hankiss Elemér: Kvantitatív módszerek az irodalomtudományban1
Vekerdi László: A nyelvészet útja a historizmustól a strukturalizmusig19
Pataki Ferenc - Várhegyi György: Pályák vonzásában (II. rész: Pályaválasztás és társadalmi rétegződés)26
Ágh Attila: Gehlen cselekvésantropológiája37
Fórum
Szűcs Jenő: A nemzeti ideológia középkori historikuma (II. rész: A patriotizmus historikuma)49
Magyar Világ
László Lajos: A busók földjén (Jegyzetek Mohács szigetéről)67
Benedek István: Tiltott műtét81
Vita
Bánki György: Sémák és hamis alternatívák (Megjegyzések Tolnai György vitacikkéhez)98
Szabó László: A háztáji gazdaságok szerepe a munkaerő-gazdálkodásban90
Könyvekről
László Ervin: Túl skepticizmuson és realizmuson (Vitányi Iván)93
Nietzsche és a hatalom kérdései (Megjegyzések Heidegger könyvéhez) (Vámos Vera)96
Adam Schaff: Bevezetés a szemantikába (Nyíri János Kristóf)99
Válaszúton a civilizáció (Stemler Gyula)100
Szántó Miklós: Életmód, művelődés, szabad idő (J. Tóth Dezső)102
Nagy magyar előadóművészek (Feuer Mária)103
Külföldi folyóiratokból
M. Chorváth: Nemzeti öntudatot, nem nacionalizmust105
Nemzetiségi problémák, nemzetiségi távlatok109
Claude Roy: Fekete négerek és fehér négerek112
Stokely Carmichael kifejti nézeteit113
I. Unger: Az "Új Baloldal" és az amerikai történelem115
Herbert Marcuse 116
A diákok. A Lettres Francaises különszáma119
W. Lepenies: Kevés kritika, nyílt viták a nyugatnémet szociológuskongresszuson121
Gunnar Myrdal: Elkéstek már a tervezéssel?122
R. Balangyin: A tudományos-technikai forradalom és társadalmi kihatásai125
A tudománygazdaságtan: a közgazdasági tudomány új ágazata126
AUGUSZTUS
Ferge Zsuzsa: Az életmódról1
Magyar Világ
Zircz Péter: Szentpéter kapujában12
Hanák Katalin: Iskola és életközelség (Tudósítás egy kísérletről)21
Farkas János - László József - P. Szabó József: Életút-vizsgálat Veszprém megyében26
Kulturális Figyelő
Dienes Gedeon: Balett Sophianae (Koreográfiai elemzés)31
Bata Imre: Egy versmodell természetrajza (Weöres Merülő Saturnusának néhány formai vonása)41
Lázár István: Kisfilmek gondjainkról - kisfilmesek gondjairól49
Horgas Béla: Anna Margit képei55
Hernádi Miklós: Mit ér a költő, ha fiatal? (Az Első ének ürügyén)60
Fókusz
Vitányi Iván: Nem Seress védelmében64
Maróthy János: Nem Vitányi ellenében66
Műhely
Déry Tibor: Az önvallomás akadályairól (Részlet Önéletrajzi jegyzeteimből)69
Krónika
Jász Dezső: Átkelés a Tiszán74
Külföldön
Tomka Miklós: A flamand kérdés75
Ungvári Tamás: A legnagyobb és a legkisebb (Jegyzetek Nyugat-Németországból)88
Sándor Iván: A pesarói történet (Adalékok egy mozgalom szerkezetéhez)92
Könyvekről
Mi az ember? Milyen az ember? Heller Ágnes A reneszánsz ember c. könyvéről (Sarkadi László)97
Christopher Hill: Az angol forradalom évszázada 1603-1714 (Balázs György)99
A Wilhelmstrasse és Magyarország (Lóránd Imre)100
Röviden új közgazdasági könyvekről (Andorka Rudolf)101
Külföldi folyóiratokból
D. V. Kuharcsuka: Marx Károly a durva-egyenlősítő kommunizmus ellen105
G. K. Asin: A vezetés problémája a mai empirikus szociológiában106
S. G. Hooker - Kürti M.: Mérnökök és kutatók az iparban107
A. Harcsev: Házasság és család a Szovjetunióban108
"Mit tettél, hogy növeld a nemzeti jövedelmet?" - Interjú Galbraithtel109
"Csináljuk meg az agyak Európáját!" - Beszélgetés Rudolf Mössbauer Nobel-díjas fizikussal111
J. d'Ormesson: A tudomány világuralma felé113
R. Alp: A londoni antiegyetem115
Giorgio Amendola: A kommunisták és a diákmozgalom116
Jean-PaulSartre beszélgetése Daniel Chon-Bendittel118
Michel Foucault121
Miguel Angel Asturias nyilatkozata123
R. Seelmann-Eggebert: Egyre emelkedik az analfabéták száma 125
Két amerikai író Robert Kennedy meggyilkolásáról125
Az elektronikus számítógépek művészete126
OKTÓBER
Gáspár László - Sarkadi László: Gondolatok a nevelés forradalmáról1
Vekerdi László: Az Annales történetírásáról9
Sükösd Mihály: Változatok a regényre (Bevezetés egy regényelmélethez)19
Szemle
Becsky Róbert: A gazdasági integráció néhány polgári elmélete33
Zakir Husain: Oktatásügy a változó világban (Az Indiai Köztársaság elnökének beszéde díszdoktorrá avatása alkalmából Budapesten)41
Magyar Világ
Kunszabó Ferenc: A világnak nincsen közepe45
Külföldön
Lázár István: Mongóliai témák52
Figyelő
Breuer János: Merre halad az új zene? (Fiatal zeneszerzők hallgatása közben)63
Ember Mária: Műhely? Csoport? Klikk? (Dokumentumkötet a Gruppe 47 húsz esztgendejéről)69
Csoóri Sándor: A teremtő nyelv75
Műhely
Mezei Éva: Új műfaj vajúdása (Részletek egy rendező naplójából)77
Krónika
Kósa László: Orbán Balázs könyvének évfordulójára88
Schlett István: Szabó Ervin és az "etikai idealizmus" vitája 1918-ban95
Könyvekről
Szita János: Magyarország gazdasági kapcsolatai a fejlődő országokban102
Munkaszociológia103
S. Hall - P. Whannel: A népszerű művészetek104
J. Fpurastié: A 40 000 óra105
Peter Lewis: Társadalmi átalakulás Afrikában105
Három politikai klézikönyvről106
Michael Argyle: Az interperszonális viselkedés lélektana107
Külföldi folyóiratokból
Vita a Rinascitában a filozófia tudományosságáról109
Walter Gropius: A modern építészet útja és korunk111
V. A. Malinyin: Az ember mint a Tőke kutatási tárgya113
V. Boncs-Brujevics: Lenin - könyvekről és írókról114
Dziga Vertov a híradófilmekről117
Öreg baloldaliak az új baloldaliakról118
Angol szociológiai problémák120
Az egyetemisták megmozdulásai és a kommunisták (Hozzászólások Amendola cikkéhez)121
E. L. Quarantelli - H. R. Dynes: A fosztogatás mint társadalmi index 123
K. P. Krause: Szubvencionált szemét- és vajhegyek a Közös Piac országaiban124
M. MoLuhan: Egyetem falak nélkül124
Sz. I. Tyihvinszkij: Pu Ji excsászár emlékiratai126
Czeizel Endre: A civilizáció genetikai hatásai1
Miklós Ágnes: Az NDK gazdasági fejlődése 1957-65-ben15
Fórum
Szanyi László: Mozgásformák és kibernetika24
Heller Ágnes: A szabadság fogalmáról35
Művészetről, művészekről
Kiss Ferenc: "Káromkodásból katedrális" (Nagy László költészete)43
Vitányi Iván: A Jancsó-filmek szociológiája57
Magyar világ
Csiky Ottó: Jegyzetek a bíróról és munkájáról72
Szentgyörgyi Zsuzsa: Érdemes-e mérnöknőnek lenni Magyarországon?81
Summa cum laude (Riport egy legendás öregemberről)86
Fókusz
Lukácsy Sándor: Futurológia100
Meggyes János: Budapest építészete a két világháború között102
Lázár István: Miként osztályozzuk a várakat?104
Külföldi folyóiratokból
L. Bljahman: A reform harmadik éve106
V. Kudrov: Az Egyesült Államok gazdasági szerkezetének változásai107
Olaszország szörnyen közel van Franciaországhoz110
Francia statisztika a bérviszonyokról111
A. Nyekraszov: A Mao Ce-tung-csoport gazdasági külpolitikájáról113
Cecil King: A tudósokat érdekeletté kell tenni a társadalomban116
A. R. Lurija: A visszatükrözés folyamata a modern neuro-pszichológia fényénél117
J. Spoorenberg: Teilhard után McLuhan?119
J. Doquesne: Isten és a franciák120
M. Gusz: Végzet és akarat - Dosztojevszkij és a perszonalista filozófusok123
Nadine Gordimer: Milyen problémái vannak egy írónak Dél-Afrikában125
S. Melchinger: Hogyan írjanak rosszat a jól élők? - Készül Dürrenmatt Baseli dramaturgiája126
P. O. Chotjewitz: Drakula- és vámpírboom világszerte127
DECEMBER
Simai Mihály: Közgazdaságtudomány és futurológia1
Mód Aladár: Politikai és ideológiai alternatívák Csehszlovákiában11
Polonyi Péter: A kínai társadalom struktúrájának kérdéseihez23
Gombár József: Amerikai tudomány - amerikai militarizmus40
Vita
Major Máté: Az "építészet" fogalma és fogalomköre48
Granasztói Pál: Levél Major Mátéhoz55
Műhely
Kolozsvári Grandpierre Emil: Találkozás a szakbarbárral57
Varga Domokos: Tapintható történelem (Egy irodalmi kísérlet tapasztalatai)68
Magyar Világ
Fekete József - Pócs Gyula: A falusi ifjúság társadalmi mozgása78
Szemle
Petőfi S. János: A strukturális nyelvészet91
Könyvekről
Tóth Aladár válogatott zenekritikái106
Én. Szovjet írók önéletrajzai110
H. Sas Judit: Emberek és könyvek111
Nemes Ferenc - Szelényi Iván: A lakóhely mint közösség112
Zbigniew Pietrasinski: A vezetés pszichológiája113
I. Majszkij: B. Shaw és a többiek114
Külföldi folyóiratokból
G. Klaus: A játékelmélet filozófiai vonatkozásai116
E. B. Roberts: A kutatásigazgatás mítosza118
A. M. Hazanov: A rejtélyes couvade119
Tizennyolc országban jelenik meg a "germán Danton" első műve120
G. Rühle: Dürrenmatt János királyának baseli ősbemutatója121
R. Gilbert: John Peel Illatozó Kertje122
P. Johnson: Ki Ralph Nader?123
Az engedetlenség dicsérete123
Közélet és irodalom. Angol írók az elkötelezettségről125
A. B. Szaharov: A bűnöző személyisége127
Szibéria 2000-ben128
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Valóság 1968. (nem teljes évfolyam) Valóság 1968. (nem teljes évfolyam) Valóság 1968. (nem teljes évfolyam) Valóság 1968. (nem teljes évfolyam) Valóság 1968. (nem teljes évfolyam) Valóság 1968. (nem teljes évfolyam)

A kötetek borítói és néhány lapja kissé foltos.

Állapot:
4.100 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba