1.017.143

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Valóság 1977. január-december

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata - XX. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.536 oldal
Sorozatcím: Valóság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
M. Kiss Sándor - Vitányi Iván: A magyar progresszió szétválása és egysége a két világháború között1
Romsics Ignác: A Duna melléki ellenforradalom (I. rész)18
Dokumentum
Haraszti Sándor: Baranyai Köztársaság (Önéletrajzi részlet)36
Fórum
Erdélyi Sándor: Külkereskedelem - egy beruházó mérnök szemével50
Szemle
Halász László: A helyzet hatalma61
Tallár Ferenc: A szórakozás veszélyei (A Sakál napja ürügyén)68
Kilátó
Köves András: Amerika és Nyugat-Európa: megszűnőben a műszaki rés?77
Joó Rudolf: Quebec és a kanadai franciák87
Könyvekről
Pogány Frigyes: A szép emberi környezet (Szerdahelyi István)95
Spielmann József: A közjó szolgálatában (Vekerdi László)96
Szovjet közgazdasági könyvek (Dobozi István)98
Chile: a Népi Egységtől a fasizmusig (Todero Frigyes)102
Külföldi folyóiratokból
I. V. Besztuzsev-Lada: A szovjet életmód szociális problémái105
J. Giraud: A Római Klub, a harmadik világ és a jövő107
F. M. Lappé - J. Collins: Több élelem - több éhező109
Margaret Mead és Barbara Ward: A településtervezés emberi eleme111
Közel-keleti építési láz113
A. Kitajgorodszkij: A kutatómunka értéke114
Pierre Bourdieu: A tudományos mező116
Beszélgetés Aragonnal117
Philippe Ariés: Halálszemléletünk fejlődésének korszakai120
Vita Bahtyin könyvéről122
A. Bocsarov: A pokol bugyraiban123
John Berger: A rajzolás metamorfózisáról124
Képek
Magyar József rajza49
Szabó M. László rajza60
Csikszentmihályi Róbert: Olajággal86
Panner László rajza94
Nagyító126
2. szám
Berecz János: Hazafiság, nemzetköziség, békés egymás mellett élés1
Bognár József: Világgazdasági korszakváltás és magyar külgazdasági stratégia11
Ferencz Zoltán: Bűnmegelőzés és közvélemény24
Műhely
Fekete Éva: Lukács György az első világháború éveiben33
Nyíri Kristóf: Az impresszionizmus osztrák filozófiája (Mach és Mauthner)45
Romsics Ignác: A Duna melléki ellenforradalom (II. rész)56
Magyar világ
Váriné Szilágyi Ibolya - Dankánics Mária: Orvosok, ahogy magukat látják69
Hajnal László Gábor: "Ha a hivatásomnak élek..." (Fiatal orvosnők párkeresése)80
Hozzászólás
Honnan került ki az a 30%? (Regős Zsuzsa)89
Fórum
Kleineisel János: A társadalom jellege és a környezet értékelése90
Budai Aurél: A hagyomány szerepe mai építészeti világunkban100
Könyvekről
Várady Géza: Ezernyolcszáznegyvennyolc, Te csillag (Vörös Károly)107
Heller Ágnes: Portrévázlatok az etika történetéből (Angyalosi Gergely)109
Interjú - nagy írók műhelyében (Belohorszky Pál)111
Szerdahelyi István: A magyar esztétika története (1945-1975) (Kelecsényi László)114
Külföldi folyóiratokból
Képek
3. szám
Huszár István: Közgazdaságtudomány és gazdaságpolitika1
Simai Mihály: Gazdasági kapcsolataink az iparilag fejlett tőkésországokkal9
Szentes Tamás: A fejlődő országokhoz fűződő gazdasági, műszaki és tudományos kapcsolataink19
Műhely
Huszár Tibor: A Korunk és a magyar szellemi áramlatok (I. rész)29
Kovács Sándor Iván: Az Ulysses.metafora48
Tóth Béla: Hatvani István filozófiai munkája62
Magyar világ
Harsányi Ildikó: Társadalmi kapcsolatok az Allende park KISZ-lakótelepén69
Saád József: A lakosság területi szegregálódása a városnövekedés folyamatában78
Figyelő
1975 dokumentumfilmjei (Vita a Balázs Béla Stúdióban)88
Nádasy László: Filmművészetünk első nemzedéke99
Hozzászólás
A Baranyai Köztársaság pénzei (Kupa Mihály)110
Könyvekről
Magyari Beck István: Mi a tudományos alkotás? (Vekerdi László)111
Lackó Miklós: Válságok - választások (Romsics Ignác)113
A munkásosztály-kutatás műhelyéből (Kolosi Tamás)115
Mednyánszkytól Kondorig (Bodri Ferenc)116
Külföldi folyóiratokból120
4. szám
Kállai Gyula: A magyar népfront négy évtizede1
Faluvégi Lajos: Az ország népe (Lázár István interjúsorozata - 7.)14
Műhely
Huszár Tibor: A Korunk és a magyar szellemi áramlatok (II. rész)27
Sarkadi Imre: Vázlat és riportok (Közreadta és bevezette: Meggyesi János)47
Kilátó
Roland Barthes: Mitológiák (Fordította és bevezette: Ádám Péter)59
Élet és nevelés
Daróczy Sándor - Szvétek Sándor: A tanulók pályaválasztásának fontosabb motívumairól71
Csalog Judit: Kollégistákról, nevelésről80
Hozzászólás
Ernst Ervin: Külkereskedelmünk egészéről (Erdélyi Sándor cikkéhez)92
Könyvekről
Duczynska Ilona: Bécs - 1934 - Schutzbund (Jemnitz János)98
Németh G. Béla: Létharc és nemzetiség (Kulcsár Szabó Ernő)100
Bán Imre: Eszmék és stílusok (Végh Ferenc)103
Maurois és az életrajzi regény (Horváth Tamás)104
Szovjet fordításelméletek (Klaudy Kinga)106
Külföldi folyóiratokból
C. P. Kindleberger: Kereskedelmi növekedés és ipari forradalom109
U. Grudinski: Kína - népesedés és gazdasági növekedés110
M. F. Rakowski: Tartsunk mértéket!112
Az egyedül élők megváltoztatják az USA-t114
E. Eliaschev: Venezuela a kivétel?116
J. C. Olmi: A francia pornó természetrajza118
J. Sarapov: Dzserzsinszkij utóda119
A. Münster: Beszélgetés Régis Debray-vel a francia szocialista pártról120
M. Chapsal: Utolsó interjú André Malraux-val121
L. Finas: Beszélgetés Michel Foucault-val122
J. Ristat: Beszélgetés Cvetan Todorovval124
Beauvoir a nőkérdésről faggatja Sartre-t126
T. Critchley: A hollandok jobban csinálják128
Képek
Vilt Tibor szobrai (A felvételeket Móser Zoltán készítette)
Krucifix (részlet)13
Orfeusz (1965)58
Orfeusz (1970)58
Változatok II.70
Változatok V.79
Relief91
A kentaur halála (részlet)96
Nagyító95
5. szám
Szabó Imre: Az emberi jogok jövője1
Kulcsár Kálmán: A konzisztencia problémája a jogi rendszerben11
Szemle
Gór Nagy Sándor: A mezőgazdaság kemizálása mint szolgáltatás22
Vince Péter: Gazdálkodás és fejlesztés (A Ganz Villamossági Művek példája)29
Máriás Antal: Befejezetlen tanulmány a Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár megszüntetéséről37
Fórum
Mihályi Péter: Történeti szempontok a magyarországi lakáshiány értékeléséhez48
Mueller Othmár: Munkáslakás-építés Budapesten60
Halmos Béla: Több kisebb lakást vagy kevesebb nagy lakást?71
Magyar világ
Vitézy László - Szegvári Katalin: Mai telepesek78
Patonai Adrienne: "...mint az időjárás vagy a rózsa"87
Figyelő
Gondos Ernő: Tény? Érték? Ideológia? (A "pozitivizmus"-vitáról)95
Hernádi Miklós: A mindennapi élet mint szociológiai téma101
Könyvekről
Rényi Alfréd: Napló az információelméletről (Vekerdi László)108
Klaniczay Tibor: Hagyományok ébresztése (Végh Ferenc)110
Lóránd Ferenc: A Kertész utcaiak (Kronstein Gábor)112
Arnold Gehlen: Az ember természete és helye a világban (Voigt Vilmos)113
Külföldi folyóiratokból
J. Golovanov: A súlytalanság építészete116
Beteg-e a francia társadalom - Beszélgetés Alain Touraine-nel118
D. Wedderburn: Az angol munkásigazgatók kérdése120
Státusszimbólumok változása Amerikában122
Utóirat a Casanovához... és a többihez - Beszélgetés Federico Fellinivel122
Klaus Harpprecht: A Broadway hanyatlása124
J. M. Cameron: Simone Weil élete és halála126
Képek
Nemes Attila szobra21
Hornyánszky Gyula rajza47
Szervátiusz Jenő: Az élet fejlődése (részlet)59
Barnaföldi Gábor: Fotó100
Dorosz Károly: Illusztráció - Groteszk107
Kertész László rajzai128
Nagyító69
6. szám
Lengyel László:
Papp Zsolt: Válság- és társadalomelméletek: kihívás és válaszkísérletek1
Műhely
Kiss Ferenc: Kosztolányi és a Pardon-rovat (Jelenlét és függetlenség konfliktusai - Anno 1919)18
Belohorszky Pál: A Hamlet Duns Scotus skolasztikus bölcselete fényében36
Magyar világ
Zám Tibor: "Javasoljuk a kongresszusnak..." (A termelőszövetkezetek III. kongresszusa előtt és után - Beszámoló és interjú)52
Tánczos Gábor: Népi kollégisták útja64
Fórum
Kalicz Nándor:
Raczky Pál: Új-e az "újrégészet"? (Megjegyzések a diffúzió, adaptáció és innováció kérdéseihez)76
Trogmayer Ottó: Szertől Pusztaszerig (Régészeti problémák a Dél-Alföld középkorának kutatásában)95
Könyvekről
Palánkai Tibor: A nyugat-európai integráció (Gál Péter)100
A gyakorlattól a hitig (J. G. Fichte: Az erkölcstan rendszere; Az ember rendeltetése) (Bacsó Béla)102
Külföldi társadalomtudományi könyvek a válságjelenségekről (Andorka Rudolf)104
Külföldi folyóiratokból
B. A. Grusin: A szocialista életmód: a fogalom és empirikus kutatásának lehetséges irányai111
I. Ivanov: Saját K&F a kulcs112
V. Kozsinov: A történelem tekintélye114
Dominique Julia: Oktatásszociológia - történeti szemmel116
Oktatás Nagy-Britanniában - a nagy vándorcirkusz118
A. Gelinan: A siker mozgatói és gátjai118
40 év után - haza119
"Aki megtanult diktatúrában élni, a demokráciát is el fogja tudni viselni" - Interjú Fernando Arraballal121
H. H. Stuckenschmidt: Festészet és zenei gondolkodás a modern művészetben - Kandinsky és Schönberg122
J. Newell: Félig növény, félig állat123
P. Calvocoressi: Az Enigma titkai125
Nagyító127
7. szám
Lengyel László - Papp Zsolt: Legitimációs válság vagy a szerkezet válsága?1
Sinkovics Alfréd: Struktúrapolitika (A vállalati termékszerkezet-politika orientálása)21
Műhely
Beszélgetés Mesterházi Lajossal (Jovánovics Miklós tv-interjúja)31
Beszélgetés Czeizel Endrével (Győri György interjúja)47
Szemle
Pelle János: A lelkiismeret (Egy etikai kategória változásai)55
Garai László: A racionalizáló lény (Gondolatok Elliot Aronson A társas lény című könyvéről)71
Magyar világ
Szitányi György: Mit csinál a hetvenes évek magyar reklámja?82
Medgyes Péter - Horváth M. Tamás: Beszámoló egy szociográfiai táborról97
Hozzászólás
Aktuális hozzászólás (Gáspár Pál)104
Levél Máriás Antalhoz (Csajkovszky Tibor)106
Könyvekről
Bakcsi György: Forradalmak, háborúk, irodalom (Zappe László)107
Mihail Bahtyin: A szó esztétikája (Oroszi István)108
André Malraux: Az obszidián fej (Horváth Tamás)111
Külföldi folyóiratokból
Tudomány és áltudomány114
Ralph Dahrendorf: Modell és különleges eset?115
Dennis Gabor: Az egyéni undor legyőzése119
V. Kalinkin: A "kivitel" értékelése121
Csingiz Ajtmatov: Az újítás összetevői123
John Berger: Márquez türelmes elnézése124
Saul Bellow: Művészet és emberség126
Képek
Vilt Tibor: Bohóc gitárral20
Panner László rajza54
Rocskay László: Bábok70
A magyar reklám a hetvenes években - illusztrációk Szitányi György cikkéhez
Magyar József rajza103
Barnaföldi Gábor: Fotó113
8. szám
Pozsgay Imre: Mit akar ez a minisztérium? (Lázár István interjúsorozata - 8.)1
Dokumentum
Al-Ahram - a piramisok (Chrudinák Alajos tv-interjúja Hasszanein Heikallal)18
A Római Klubról (Kardos István tv-interjúja László Ervinnel)27
Szemle
Köves Erzsébet: A szlavofil ideológia keletkezése33
Várdy S. Béla: Az amerikai magyarságtudomány kifejlődése, nehézségei és feladata49
Magyar világ
Őrszigethy Erzsébet: Hévízgyörk párt választ63
Mátyus Alíz: "Végtelen óta folynak a percek..." (Lányok a munkásszálláson)77
"Nekem az élet teccik nagyon" (Macskássy Kati filmjének szövege)88
Hozzászólás
Szabó Béla: Vállalati adóztatás, nyereségelvonás91
Könyvekről
Suki Béla: Martin Heidegger filozófiájának alapkérdései (Kerékgyártó István)96
Isaac Newton: A világ rendszeréről és egyéb írások (Vekerdi László)97
Lucien Goldmann: A rejtőzködő isten (Angyalosi Gergely)99
Marcelino Camacho: Beszélgetések a börtönben (Jemnitz János)101
A kívánt jövőtől a lehetséges jövőig (Hideg Éva)104
Három új etológiai könyvről (N. Tinbergen: Az ösztönről; Konrad Lorenz: Salamon király gyűrűje; Jane van Lawick-Goodall: Az ember árnyékában) (H. Orlóci Edit)105
Filmről - film nélkül (Bikácsy Gergely: Wajda; Győrffy Miklós: Bergman; Nemeskürty István: Fellini) (Varga Vera)109
Külföldi folyóiratokból
E. Rosset: Hihetünk-e a demográfiának?113
Margaret Mead: A fanatizmus: pán-emberi rendellenesség114
V. Ramalingaswami: Gén-manipuláció: lelkendezés és szorongás116
A. D. Svejcer: Az amerikai szociolingvisztika filozófiai alapjai118
Alain Touraine: 1968. május: ahogyan a rendőrfőnök látta...119
Legalább háromévi konjunktúra áll előttünk (Interjú W. Michael Blumenthallal)121
R. Alan: Spanyolország más, mint a többi ország - még önmagától is különbözik!122
J. Muro: A spanyol hadsereg Franco után124
Az USA új polgárai125
L. Kraar: A szaúd-arábiai szuperközvetítő126
D. Sz. Lihacsov: Irodalomtörténet és pontosság127
Képek
Csízszentmihályi Róbert: A Berzsenyi-sorozatból17
Matkócsik András: Metamorfózis26
Balla Margit: Léda48
Kő Pál: Szobor76
Kosnas Roland rajza90
Balla Margit: Lilith95
Sági István: Gyermekláncfű112
9. szám
Stark Antal: Gazdaságunk szerkezetéről1
Barta Imre: Gondolatok a gazdasági hatékonyságról10
Polányi Károly: A oplisz és az agora politikai gazdaságtana22
Kosáry Domokos: Strukturalizmus és történettudomány39
1917-1977
Vadász Sándor: Az 1917-es oroszországi forradalmak és a történelmi reminiszcenciák49
Ránki György: A hit, az illúzió és a politika (Károlyi Mihály önéletrajzából)59
Szemle
Csiszér Ágnes: Fegyverkezés és gazdasági háttér66
Lévai Imre: Az indiai választások után75
Műhely
Gerevich József:
Ungvári Gábor: Gulácsy Lajos személyiségének vázlata86
Könyvekről
Tökéletes Lexikon A-tól E-ig (Vekerdi László)97
Polányi Károly: Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet (Lengyel László)99
A gyorsuló idő sodrában és ellenében (Patkós János)101
Új francia történelem-elméleti könyvek (Klaniczay Gábor)105
Külföldi folyóiratokból
Szerelem és demográfia116
I. Sachs: Eretnek nézet két világmodellről119
I. Lezsava: A jövő városának szükségletei121
G. D. Andrusz: Angol politika és skót nacionalizmus124
A. Scüler: Az új maffia125
S. M. Miller: Gazdasági válság és ellenzési mozgalmak az USA-ban127
Ny. Bannyikov: Makszimilian Volosin127
10. szám
1917-1977
Nemes Dezső: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom, a magyarországi forradalmi harc kibontakozása és a Magyar Tanácsköztársaság1
Népművelés, kultúra, forradalom (Október művelődéstörténeti dokumentumaiból) (Összeállította Varga Mihály)18
Fórum
Hoffmann Tamás: Parasztok (Vázlat a termelés és fogyasztás ellentmondásairól a prekapitalista Európában)34
Komló László: Parasztok vagyunk - parasztok maradunk?53
Magyar Világ
Bánlaky Pál: Buktatók a startnál (Pályakezdő értelmiségiek beilleszkedésének nehézségei kisvárosokban)61
Solymosi Zsuzsanna: Orvosok és települések (Az orvosok területi elhelyezkedéséről és demográfiai társadalmi összetételéről)73
Váriné Szilágyi Ibolya: Építészmérnökök a pálya kezdetén87
Hozzászólás
Valóság és látszat (A mezőgazdasági gépgyártásról) (Heiczman János)97
Vita Czeizel Endre interjúja nyomán (Csepeli György: 101, Panuska Mária: 102, Czeizel Endre: 103, Szondy Mária: 105)101
Könyvekről
Almási Miklós: A kultúra mint politika (Aczél György: A szabadság jelene, jövője a szocializmus)107
Mark Ervin: Fejlődés és stagnálás a kínai történelemben (Vekerdi László)110
K. H. Tjaden: Szociális rendszer és szociális változás (Bacsó Béla)112
Jakó Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség (Tanulmányok Erdély történelméhez) (Csorba Csaba)113
Joó Rudolf: Nemzetiségek és nemzetiségi kérdés Nyugat-Európában (Kósa László)116
Külföldi folyóiratokból
Képek
11. szám
Mozaikok a VII. küldöttgyűlés anyagából1
Október tízéves évforudlóján (Szántó Zoltán emlékirataiból)13
Műhely
Ágh Attila: A szabadidő fétise18
Diószegi István: Andrássy és Anglia 1877 nyarán30
Berend T. Iván - Berend Zsuzsa - Sárosi Mária: Jegyzetel a lábjegyzetekről (Vizsgálódás három folyóirat ötévi "lábjegyzet-termésében")42
Magyar világ
Béki Gabriella - Zétényi Zoltán: "Szocialista módon dolgozni, tanulni, élni" (Helyzetkép a brigádmozgalomról)53
Major Iván: A hírközlés és a híradástechnika "nekilendülése" a 60-as években (Egy licencvásárlás története)64
Figyelő
Bódy Gábor: A fiatal magyar film útjai73
Nácsa Klára: Balázs József regényei79
Dobai Péter: Honvágy a bátorságra, az odaadásra és az igazságra (Hajnóczy Péter novellái)85
Palotai Erzsi: A szavalásról - műkedvelő szavalóknak91
Könyvekről
Szociológiai könyvek (Berényi Gábor)95
Jörg Ramseger: Elleniskolák a gyakorlatban (Bálint Mária)97
Külföldi politikai és közgazdasági könyvek (Dobozi István)101
Külföldi folyóiratokból
A. Kirilenko: Október útján109
Gunnar Myrdal: Szegénység a fejlett országokban112
Raymond Williams: Baloldal és reformizmus Britanniában115
J. K. Galbraith: A német ellenállás története118
Újjáéled-e a fasizmus Németországban? (Beszélgetés Günter Grass-szal)120
Francois Furet: Kétszáz év harc Párizsért121
Hová tűntek a parasztok? (Beszélgetés Henri Mendras-val)123
J. Maziarski: Az információ korlátai126
N. St. John Stevas: Pál pápa révbe ér127
Képek
Kiss Attila: Mecsek12
Magyar József rajzai17
Boros Lajosné Endresz Teréz munkáiból29
Perhács László rajza41
Móser Zoltán: Fejfák63
Csíkszentmihályi Róbert: Fejek72
Barnaföldi Gábor: Ősz78
Csáky Ida rajza84
Matkócsik András: Kígyó94
12. szám
Bojtár Endre: A kelet-európai felvilágosodás1
Szilágyi Ákos: Líra és forradalom19
Krónika
Borsányi György: Az emigráció első éve. (Fejezetek Kun Béla életéből)36
Haraszti Sándor: Emigrációban (Önéletrajzi részlet)50
Salamon Konrád: A Márciusi Front előzményeihez63
Magyar világ
Magyar László: Ibafa73
Darányi Marianna: Julika néni iskolája81
Hozzászólás
Lakáspolitika, lakbér, lakáshiány (Svédországi tapasztalatok) (Dániel Zsuzsa)93
Nem látszat, hanem valóság (Hozzászólás a BMG-vitához) (Szamosi Károly)101
Hol volt a tábor? (Quittner László)103
Könyvekről
Donáth Ferenc: Reform és forradalom (Gunst Péter)105
Luigi Longo - Carlo Salinari: Torinói szárnybontás (Jemnitz János)107
Előítélet és utóítélet (G. W. Allport: Az előítélet című könyve kapcsán) (Szerdahelyi Szabolcs)109
Külföldi folyóiratokból
I. Szmirnov: Az Eurokölcsönpiac113
I. Dryll: Szembefordulás a látszatcselekvéssel114
E. Pietrzak: Élet és hitel116
C. Hitchens: Egy új amerikai baloldal117
Beszélgetés Georges Friedmann-nal118
Nyugatnémet terrorizmus119
Legyen a művészet underground tevékenység! Beszélgetés David Hare-rel121
Beszélgetés Pierre Bourdieu-vel125
J. Andrejev: Alekszej Remizov útjai és kitérői126
Képek
E számunk képei a szkíták a mai Szovjetunió területén talált régészeti emlékeiről készültek. Rácz István fényképei
Nagyító98
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem