1.016.677

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Valóság 1978. január-december

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata - XXI. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.524 oldal
Sorozatcím: Valóság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Összesített tartalomjegyzék-mutatóval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1978. január
Marosán György: Globális problémák, globális modellek1
R. Várkonyi Ágnes: Jobbágykatonák tehermentessége Rákóczi rendeleteiben és a valóságban17
Kilátó
Köpeczi Béla: Társadalomtudomány, ideológia, politika az Egyesült Államokban32
Ivan Sanders: A regény lehetőségei (Az amerikai próza újabb hajtásáról)40
Fórum
Levendel László: Feszültségek az egészségügyben (Az egészségügy demokratizmusa)52
Hun Nándor: Az idősek szociális és egészségügyi ellátása64
Magyar Világ
Héthy Lajos: "Bérvita" az építkezésen (Az érdekérvényesítési képesség problémája)76
Simonyi Ágnes: A középpontból a perifériára (Struktúraváltás és munkásmagatartások egy üzemben)89
Könyvekről
Huszár Tibor: Hej, a mi lobogónkat fényes szelek fújják... (Népi kollégiumok 1939-1949)101
Biernaczky Szilárd: V. J. Bromlej: Etnosz és néprajz107
Harmat Pál: A foglalkozások presztízse109
Külföldi folyóiratokból
E. G. Konsztjaskin: Milyen lesz az iskola 2000-ben?111
Y. Agnes: Ki jár egyetemre Franciaországban?112
Pierre Bourdieu: A parasztok önpusztító magatartása114
V. E. Sjapentoh: Az idő szerepe a szociológiai vizsgálatokban116
Walter Lequeur: Beszélgetés H. Kissingerrel117
Rich-Heyse: Interjú Willy Brandttal az észak-déli konfliktusról119
India iparosításának új szakasza120
Afrikai építészet: eltérő szemlélet?122
Filmgyártás és kultúra (Interjú Ousmane Sembene szenegáli filmrendezővel)123
Michael Wood: Az erőszak ikonográfiája124
A televízió fülként használja a szemet (Beszélgetés McLuhannal)126
Gésák, teaházak, bárhölgyek127
Képek
Borbás Tibor: Kosztolányi - Ady16
Borbás Tibor: Krúdy - Babits31
Perhács László rajza39
Stefanovics Péter: A török - A tábornok75
Nemes Attila szobrai88
Sági István: Templomban - Üveggyár98
Péterfy László: Anya és gyermek110
Péterfy László szobra128
Nagyító99
1978. február
Világhy Miklós: A jogászi hivatás problémája1
Polonyi Péter: Városiasodás vagy falusiasodás? (Településstruktúra és politika kölcsönviszonya Kínában)17
Századok
Pritz Pál: A Hitler-Gömbös találkozó és a magyar külpolitika 1933 nyarán34
Vargyai Gyula: Katonapolitika és külpolitika Magyarországon a harmincas évek első felében49
Fórum
Erdélyi Sándor: Munkaerő-gazdálkodásunkról egy gyakorló mérnök szemével61
Szemle
Csizmadia Ernőné: A háztáji termelés új vonásai78
Mihályi Péter: Egy tipikus veszteségforrás, avagy az ingatlankezelés helyzete Budapesten87
Magyar Világ
Berkovits György: Történelmeink - önértékeléseink (Három arckép)97
Könyvekről
Tóth Béla: Békességet magamnak, másoknak (Pápai Páriz Ferenc munkái)112
Andrási Gábor: Szabó Ervin levelezése: 1893-1904113
Voigt Vilmos: Roman Ingarden: Az irodalmi műalkotás116
Külföldi folyóiratokból
Eric Hobsbawn: A nacionalizmusról119
Interjú Michel Faucault-val a terrorizmusról121
André Fontaine: Árnyak a Rajna felett122
H. Bauman: Az apák nyomdokain - felmérés Nyugat-Európa új nemzedékéről124
A szociológia veszít népszerűségéből Angliában125
Steven Box: Hiperaktivitás: a botrányos csönd126
John W. Aldridge: Faulkner levelei127
Képek
Csíkszentmihályi Róbert: A csiga bemutatása 16
Szelényi Lajos: Ödipusz király 48
Korolovszky András: Oroszlán - Kentaur77
Mészáros Tibor86
Gonda Zoltán: Motívumok111
1978. március
Berend T. Iván - Ránki György: Az állam szerepe az európai "periféria" XIX. századi gazdasági fejlődésben1
Romsics Ignác: Neotomizmustól a proletárdiktatúráig (Buday Dezső portréjához)12
Ferge Zsuzsa: Keresetek, jövedelem, adózás27
Művészet, esztétika
Vitányi Iván: Művészet - érték - realizmus (Kísérlet az esztétikum, az esztétikai érték, a realizmus és a művészetszociológia egységes értelmezésére - Első rész)42
Fórum
Kolin Péter: A bioritmus-mítosz61
Magyar Világ
Csákó Mihály - Liskó Ilona: Szakmunkásképzés és társadalmi mobilitás80
Merth László - Matzon Mariann - Erős Ferenc: "Szakmunkástanuló-olvasótábor, figyelem!" (Tudósítás a "szigeti társadalomról")89
Krónika
Fazekas György: Az én világháborúm98
Könyvekről
Gerő András:Szabadságok helyett szabadság (Szabad György: Kossuth politikai pályája ismert és ismeretlen megnyilatkozásai tükrében)108
Vekerdi László: Kommunikáció I. (A kommunitatív jelenség)111
Pályi András: Katona Ferenc: A színjáték113
Külföldi folyóiratokból
A La Pensée új arculata 115
John Berger: Parasztok és a haladás115
M. Bullock: A tudomány helyzete Hua Kínájában117
André Breton de Gaulle, Malraux (Claude Mauriac emlékirataiból)118
R. Jones: Interjú a 84 éves Henry Millerrel119
A legjobb tőkebefektetés: a művészet (Interjú W. Bongarddal)122
Költő vagy énekes? (Vita Bulat Okudzsava verseiről)123
V. Szahnovszkij: Vita a szovjet színházak látogatottságáról125
Vita a fiatalokról a Szovjetunióban126
Képek
Afrikai ébenfa faragványok (a fényképeket Móser Zoltán készítette) (11, 26, 60, 79, 88, 114, 128)
1978. április
Kurucz Imre: Társulatunk múltjáról, jelenéről és fejlődéséről (A Társulat újjáalakulásának negyedszázados évfordulójára)1
Bessenyei István: A magyar és a nyugatnémet társadalom szerkezetéről10
Magyar Kálmán: A magyarországi állam- és egyházszervezés kérdéseihez (Egy ispánsági, nemzetiségi központ kutatása)26
Fórum
Gánti Tibor: Gondolkozzunk együtt!35
Dokumentum
Beszélgetés Boldizsár Ivánnal (Faragó Vilmos tv-interjúja)45
Művészet, esztétika
Vitányi Iván: Művészet-érték-realizmus (Kísérlet az esztétikum, az esztétikai érték, a realizmus és a művészetszociológia egységes értelmezésére - Második rész)58
Szerdahelyi István: A verstan is közügy75
Garai László: Két interjú színházról, rendezésről (O. J. Jefremovval és J. P. Ljubimovval)79
Magyar Világ
Patonai Adrienne: Emberszolgálat - 229-60089
Tüskés Tibor: PF-100100
Hozzászólás
Molnár Gyula: Levendel László Feszültségek az egészségügyben című cikkéhez107
Rádi Péter: Széljegyzetek Berend T. Iván - Berend Zsuzsa - Sárosi Mária: Jegyzetek a lábjegyzetekről című tanulmányához108
Könyvekről
Kronstein Gábor: Elfogult elfogulatlansággal a Habsburgokról109
Halász Péter: Zám Tibor: Tanyabejáró110
Bíró Klára: Ausztria - 1985112
Harmat Pál: Ivan Illich: Orvosi nemezis - Az egészség kisajátítása113
Külföldi folyóiratokból
J. Maziarski: Az "új lengyel gazdasági manőverről"116
Nagyarányú növekedés és visszalépés118
Munkásbizottságok (Interjú Nicolas Sartoriusszal)119
M. Mcintosh: Modern irányzatok a szociológiában121
Nyelv és társadalom (A Langue francaise különszáma)123
Egy zseniális skót fedezetlen csekkjei (Interjú Edgar Faure-ral)125
Magányos férfiak (Interjú Miroslav Plzak cseh pszichológussal)126
A. Makarov: A kiszolgáltatottak kiszolgáltatottsága127
Képek
Kőfaragványok Magyar Kálmán nagyecsedi ásatásából (M. Hrotkó Zsuzsa fényképei és rajzai): Szalagfonatdíszes párkánytöredék9
Vastag szalagfonatos mészkőfaragvány, Varkocsfonatos díszű kőfaragvány25
Szalagfonatos töredék34
Palmettadíszes oszlopfő töredéke44
Ékmintás töredék57
Palmettadíszes sarokoszlop töredéke74
Palmettával és madáralakkal díszített kőfaragvány 88
Palmettadíszes oszlopfejezet töredéke115
Alakos kőfaragvány töredéke128
1978. május
Ortutay Gyula, 1910-19781
Bognár József: Búcsú Ortutay Gyulától2
Ducynska Ilona: A cselekvés boldogtalan szerelmese (Néhány adalékom Szabó Ervin emlékéhez)8
Nyíri Kristóf: Kemény, Eötvös és Madách20
Fórum
Enyedi György: Gazdaságpolitika és területi fejlődés36
Major Máté: Az építész helye az építészetben - ma46
Preisich Gábor: A városrendezési koncepciók hatékonysága53
József Dénes: Egy gazdaságos lakásépítési rendszer60
Magyar Világ
Sági Mária: A táncház68
Mészáros Mária: Életmód és világítás77
Siklós László: Gyerekek veszélyhelyzetben83
Iskola és társadalom
Csoma Gyula: "Kizökkent az idő" avagy hogyan kell tanítani?93
Bársony Jenő: Audiovizuális eszközök és a pedagógia (Egy kiállítás margójára)103
Könyvekről
Vekerdi László: Huszár Tibor: Fejezetek az értelmiség történetéből109
Bacsó Béla: Hankiss Elemér: Érték és társadalom113
Garai László: Ágh Attila: Tudományos-technikai forradalom és művelődés115
Biernaczky Szilárd: Gramsci dialektikája117
Lukácsné Mezei Éva: Előzzük meg!120
Lakatos László: Történelemelméleti és módszertani tanulmányok122
Voigt Vilmos: Solomon Marcus: A nyelvi szépség matematikája123
Lányi Gusztáv: I. Kon: A barátság126
Képek
Matkócsik András: Fotó7
Magyar József rajzai19
Stefanovits Péter rajza35
Stefanovits Péter rajza45
Barnaföldi Gábor: Fotó52
Tardi Sándor rajzai59
Ajtós Éva: Fotó67
Dorosz Károly rajza82
Jenkovszky Iván: P. Howard-illusztrációk102
1978. június
Péter János: Három béketárgyalás tanulságai hat évtized távlatából1
Beszélgetés Szentágothai Jánossal (Kardos István tv-interjúja)18
Magyar Világ
Csanádi Gábor - Ladányi János - Gerő Zsuzsa: Az általános iskolai rendszer belső rétegződése és a kisegítő iskolák30
Váriné Szilágyi Ibolya: Pályakezdő építészek szemlélete45
Fórum
Hankiss Elemér: Változatok a korrupcióra (A "környezetszennyeződés" egyik legveszélyesebb formájáról)56
Lukács Lajos: Tudományos kutatók - tudományos minősítés74
Hozzászólás
Vörös László: A körzeti orvos-lét és az orvos-tudat problémái (Levendel László cikkéhez)86
Veress Sándor: Orvos az egészségügyben90
Könyvekről
Fügedi Erik: Györffy György: István király és műve94
Horváth Tamás: Ima az Akropoliszon (A francia esszé klasszikusai)96
Varga Vera: Film és filmtudat99
Kronstein Gábor: Isten küldötte stukkerral, puhakalapban (A gengszterizmus mint társadalmi modell)101
Külföldi folyóiratokból
Thomas Balogh: Becsattan az adósságcsapda 105
A. Pine: Az USA belép a lassúbb gazdasági növekedés korszakába?107
S. Lannes: Beszélgetés a terrorizmusról Walter Laqueur angol történésszel108
Májusban mindent szabad! (Maurice Grimaud emékirataiból)111
B. Magee: Interjú Herbert Marcuséval 113
Alexander Mitscherlich: Alkalmazkodás és agresszivitás a mai társadalomban114
E. Weber: Az új francia agrártörténet117
Philippe Ariés: A város és a család118
A társadalompolitika új egyetemi kutatóközpontjában120
A szovjet mezőgazdaság feladatai122
Vélemények a szovjet kritikáról122
Vita egy új Dosztojevszkij-monográfiáról124
D. Heymann - C. Laporte: Beszélgetés Francois Truffaut-val126
Képek
Acél-kompozíciók a dunaújvárosi szabadtéri tárlat anyagából: Ifj. Zámbó István: Acélszögek17
Seregi József: Két-hasábos figura29
Csáji Attila: Acélpiramis44
Szőllősy Enikő: Lemezplasztika55
Samu Géza: Temetési menet73
Bohus Zoltán: Csőplasztika93
Galántai György: Lemezplasztika104
Szeift Béla: Júdás-tányér128
1978. július
Friss István: Tíz év gazdasági reform1
Berend T. Iván: Tíz év - mérleg helyett (Töprengések a gazdasági reform évfordulóján)15
Balassa Béla: A magyar gazdasági reform tíz év után27
Simai Mihály: Gazdasági reformunk és egy amerikai megítélés (Kritikai megjegyzések egy tanulmánykötethez)42
Művészet, esztétika
Török Endre: Utópia és célszerűség (Az öreg Tolsztoj etikájáról)51
Gyertyán Ervin: Értékrend és kritika66
Krónika
Bona Gábor: Az 1848-49-es szabadságharc katonai vezetésének nemzetiségi összetételéről80
Talpassy Tibor: A földalatti miniszterelnök94
Hozzászólás
Kézdi Balázs: Patonai Adrienne Emberszolgálat - 229-660 című tanulmányához98
Bánlaky Pál - Havas Katalin - Somorjai Ildikó: Olvasótáborokról - általánosabban (Hozzászólásféle a Szakmunkástanuló-olvasótábor, figyelem! című cikkhez)101
Kecskés András: Szerdahelyi István A verstan is közügy című cikkéhez105
Könyvekről
Hanák András: Eörsi Gyula: Gazdaság - Jog - Jogrendszer-tagozódás108
Kronstein Gábor: Inkei Péter - Kozma Tamás: Célok és stratégiák a köznevelés fejlesztésében110
Milosevits Péter: Dionyz Durisin: Összehasonlító irodalomkutatás112
Külföldi folyóiratokból
Jan Tinbergen: Egyenlő esélyek és a mai társadalom 114
E. van Lennep: Drámai változások a világ mezőgazdaságában116
V. Taraszevics - V. Leskievics: A háztáji és kisegítő gazdaság jelentősége118
R. Taylor: Rhodéziai gazdasági realitások120
Értelmiségiek és tábornokok121
Francia szakszervezeti vezetők benyomásai Amerikáról123
Interjú Said Hammadi algériai vendégmunkással124
A. Cocknurn: Mindenki együtt csinálja?126
Beszélgetés Georges Simenonnal127
Képek
Németh Endre: Ex libris50
Matkócsik András: Fotó65
Csurgó Erzsébet rajzai79
Németh Endre rajza93
Matkócsik András: Fotók97
1978. augusztus
Hermann István: Dialektika és tudományos fejlődés (Fichte és Schelling)1
Polinszky Károly: A hazai vegyészképzés és a kémiai kutatás - történeti áttekintésben10
Kilátó
Jean-Paul Sartre: A kollégium (Részlet a Flaubert-monográfiából)21
Klaniczay Gábor: Öltözködés és ideológia a középkorban35
Műhely
András László: Federico García Lorca és József Attila51
Polcz Alaine: A halál iskolája63
Magyar Világ
Réger Zita: Cigányosztály, "vegyes" osztály - a tények tükrében77
Kőbányai János: Beat-ünnep90
Könyvekről
Zimányi Vera: Immanuel Wallerstein: Az új világrendszer 99
Rudas János: Új Kinsey-jelentés?105
Külföldi folyóiratokból
J. Chlopecki: Intézményesítés és társadalmasítás109
Anthony Sampson: Miért nincs Angliában emberrablás?111
Az olaszok és az erőszak - Beszélgetés Alberto Moraviával112
Egy volt terrorista nyilatkozik 113
John Rex: Az angol szociológia115
A szimbólumteremtő majom - Beszélgetés Desmond Morris angol etológussal116
V. Szolovjeva: Az akceleráció117
M. Laget: Így születtek a XVIII. században119
Susan Sontag: A betegség mint metafora121
Umberto Eco: A Superman mítosza125
Beszélgetés egy torreádorral126
Vendégmunkások Olaszországban127
Képek
Sírkövek, temetők - Móser Zoltán felvételei: 9, 20, 34, 50, 62, 76, 89
1978. szeptember
Kulcsár Kálmán: A jog etnológiai kutatásának problémája - ma1
Blahó András: A szocialista országok és a transznacionális monopóliumok12
Művészet, esztétika
Ungvári Tamás: Brecht és Lukács vitája a harmincas években27
Tallás Ferenc: Bahtyin és a polifonikus regény koncepciója42
Pelle János: A francia rokokó világképe55
Fórum
Perjés Géza: A "Mohács-kérdés" módszertanához68
Szemle
Pataki Ferenc: Új fejlemények a csoportkutatásban80
Halász László: Önáltatásaink körforgása (Rendhagyó esettanulmány)93
Hozzászólás
Lengyel László: Kölcsönös társadalmi-gazdasági függőség a XIX. századi európai gazdasági fejlődésben (Gondolatok Berend T. Iván és Ránki György tanulmánya ürügyén)100
Berend T. Iván - Ránki György: Néhány megjegyzés Lengyel László cikkéhez a pontos vita érdekében107
Czeizel Endre - Lányiné Engelmayer Ágnes - Rátay Csaba: Még egyszer az értelmi fogyatékosokról109
Könyvekről
Papp Zsolt: Amor fati - avagy az intenció keresése (Lukács fiatalkori műveiről)112
Tütő László: Berend T. Iván: Öt előadás gazdaságról és oktatásról 115
Andrási Gábor: "...fejünkből töröljük ki a regulákat" (Kassák-Moholy-Nagy: Új művészek könyve, Moholy-Nagy László: Festészet, fényképészet, film)118
Kővágó László: Arató Endre: Tanulmányok a szlovákiai magyarok történetéből121
Vekerdi László: Az értelmi fogyatékosságról (Az értelmi fogyatékosságok kóreredete a "Budapest-vizsgálat" tükrében) (Szerkesztette Dr. Czeizel Endre, Dr. Engelmayer Ágnes, Rátay Csaba)123
Kozma Tamás: Társadalmi részvétel a tervezésben - Angolszász tapasztalatok126
Képek
Ajtós Éva: Felület11
Csurgó Erzsébet rajzai 26
Csáky Ida rajza41
Magyar József rajza79
Gulyás Gyula: Változatok92
Kosnas Roland rajza99
Vágó Márta szobrai108
Csáky Ida rajza111
1978. október
Angelusz Róbert: Aktualitás, információszükséglet, nyilvánosság1
Polonyi Péter: Nivellálás vagy differenciálás? (Az elosztási rendszer néhány problémája a Kínai Népköztársaságban)16
Műhely
Hankiss Ágnes: Martinovics Ignác (Egy sorskonfliktus szerkezete)31
Bajomi Lázár Endre: "Párizs önnön rabságát szétvető"50
Magyar Világ
Fekete János - Hortobágyi Tibor - Nagy György: Új lehetőségek az alkoholizmus megfékezésére68
Fábri Ferenc: Egy beruházó vállalatról - szubjektív szemmel87
Hozzászólás
Kosáry Domokos: Módszertan vagy bűvészkedés?94
Csanádi Gábor - Ladányi János - Gerő Zsuzsa: Még egyszer a kisegítő iskolába járó gyerekekről97
Könyvekről
Lengyel László: Széchenyi és Kossuth vitája (Lackó Mihály könyve)99
Földényi F. László: Németh G. Béla: Az egyensúly elvesztése101
Bacsó Béla: Johann Joachim Winckelmann: Művészeti írások103
Kiss J. László: Robert Jungk: Az atomállam105
Külföldi folyóiratokból
I. Pogoszov: Az intenzifikálás döntő láncszeme109
A. Markovics: "Vége a gazdasági romantikának"110
G. Mathieu: Interjú René Monory francia gazdasági miniszterrel111
Georges Duby: A mentalitás és a társadalomtudományok112
Bryan Magee: Bernard Williams A nyelvi filozófia pontos jelentéséről114
A. Bolaffi: Az új terrorizmus ideológiája és technikája116
Interjú - illegalitásban117
Nyugat-európaiak Afrikában (Beszélgetés egy zsoldoskatonával)120
A regény helyzete122
Az éden kapujában (Interjú Morris Dicksteinnel)124
J. Rolicki: A lengyel írók helyzetéről126
Képek
Havas Eszter rajzai15
Magyar József rajzai30
Dohnál Tibor: Alakok49
Ajtós Éva: Lépcsők86
Barnaföldi Gábor: Fotók108
1978. november
Valki László: A nemzetközi jog társadalmi funkciói1
Milei György: Október és a leninizmus eszméjének terjedése Magyarországon, 1917-191914
Dokumentum
Véber Károly: Laczkó Géza emlékezése a régi Eötvös-kollégiumra 22
Laczkó Géza: Csillag u. 2. (1903-1907)24
Magyar Világ
Csákány György: Korszerű medicina - magyar egészségügy41
Balikó Márta - Kézdi Balázs - Laky Zsuzsa: "Családi zárka"54
Szemle
Püspöki Nagy Péter: Nagymorávia fekvéséről60
Kristó Gyula: Kán László és Erdély83
Könyvekről
Végh Ferenc: A tudománytörténet népszerűsítése - felső fokon (J. D. Bernal: A fizika fejlődése Einsteinig, ifj. Gazda István - Sain Márton (Szerk): Fizikatörténeti ABC, Ch. A. Whitney: A Tejútrendszer felfedezése)102
Nagy Sz. Péter: Esszépanoráma 1900-1944106
Voigt Vilmos: Faragó József: Balladák földjén107
Tütő László: Tadeusz M. Jaroszewski: Gondolatok a gyakorlatról109
Külföldi folyóiratokból
G. P. Szmirnov: A politika Antonio Gramsci műveiben112
Kazimierz Kozniewski: Párhuzamos gondolatok113
Biztató hanyatlás117
V. Tyihonov: A mezőgazdaság ágazatközi kapcsolatainak fejlődése117
A. B. Blejhman: Építkezés és föld119
Szovjet és amerikai írók találkozója120
Egyetemi felvételi panamák az USA-ban122
Átitatja-e a kábítószer az USA társadalmát? (Interjú Robert L. Dupont Jr.-ral)123
J. P. Stern: Adalékok a nácizmus eszmetörténeti előzményeihez125
Egy amerikai az őserdőben127
Képek
Csíkszentmihályi Róbert Lenin-sorozatából (13, 21, 23, 40)
Németh Endre rajza53
K. Kovács Imre rajzai101
1978. december
Almási Miklós: A szellemi divat kultúraközvetítő szerepe1
Szilágyi Ákos: A Vagy-vagy szerelemfilozófiája14
Nyíri Kristóf: Wittgenstein késői munkássága a konzervativizmus tükrében23
Radnóti Sándor: A művészetfogalom historizálása (Max Dvorak)34
Krónika
Niederhauser Emil: Az albán nemzeti mozgalom kezdetei (1878-1912)51
Beszélgetés a debreceni fiatalokról (Tóth Pál Péter interjúja Újhelyi Szilárddal - Részlet)61
Andrásfi Gyula: Újpesten küzdöttünk (Mód Aladár emlékének)69
Magyar Világ
Horváth Zsuzsa: Vélemények a társadalmi különbségekről78
Lencsés Ferenc: Az ingázásról89
Milyen pénz a forint? (Lipovecz Iván vitaműsora)98
Könyvekről
Jeszenszky Géza: Juhász Gyula: Magyar-brit titkos tárgyalások 1943-ban 104
Pelle János: Mindennapi élet Franciaországban, a XVII. századtól a XIX. századig108
Külföldi folyóiratokból
G. Smeljov: Háztáji gazdaság a KGST-országokban113
David Riesman: A szervezetellenes szindróma114
A. Quinton: A brit egyetemek válsága116
J. G. Crookes: Szimulációs központ Angliában117
C. Hitchens: A szürke farkasok: fasiszta veszély Törökországban119
William Styron: Az újraértelmezett pokol121
V. J. Zsarikov: A személyiségtipológia kriminológia jelentősége123
Beszélgetés Joseph Needhammel124
G. Agde: Interjú Andrzej Wajdával125
Ingmar Bergman Csehovról127
Beszélgetés Isaac Singerrel128
Képek
Papp Oszkár Krúdy-illusztrációi (22, 33, 50, 77, 88, 97, 103)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem