Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.352

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Valóság 1990. január-december

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata - XXXIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.536 oldal
Sorozatcím: Valóság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Néhány fekete-fehér illusztrációt tartalmaznak.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Ágh Attila: A demokratizálás útvesztői 11 30-43
Ágh Attila: Választások előtt (Vázlatpontok a választói viselkedésről) 1 42-53
Antall József lásd Három politikus
Aradi Béla: Alkalmi levél a szocializmus állásáról - nemcsak Ignotusnak 5 100-106
Arcidiacono, Bruno: Az angolszász hatalmak és a szovjet biztonsági övezet (Mezei Géza interjúja) 3 32-39
Ash, Timothy Garton: Az igazság éve Kelet-Európában 6 17-29
Asztalos László György: A pénz szerepe a magyar rendszerváltásokban 9 32-42
Balázs Nándor: Óriásokhoz sodort a sors (Staar Gyula interjúja) 12 54-71
Balázs Sándor: Önfeladás nélkül (Páll Árpád interjúja) 12 72-85
Balogh Tibor: Hogyan befolyásolja a számítógép a gyermeki gondolkodást? 7 103-105
Balogh Tibor: "Viszi az idő a ködöt..." 8 109-112
Bánfalvy Csaba: Egy szakszervezeti kudarc természetrajza (Vállalati és szakszervezeti válság a Péti Nitrogénművekben) 2 84-95
Benda József: Miért humanizáljuk az iskolát? 9 79-88
Berend T. Iván: Nemzeti utak - és tévutak 10 1-9
Besenyi Sándor: Értelmiség, regionalitás, önkormányzat 8 63-75
Bodri Ferenc: Párhuzamos magántörténetek 6 68-78
Bogár László: Változatok egy modernizációs stratégia megalapozásához 3 1-10
Borsody István: "A két világháború közötti sztereotípiák felütik a fejüket..." (Miszlivetz Ferenc interjúja) 8 55-62
Bozóki András lásd Szelényi Iván
Böröcz József: A posztmodern társadalomtudomány (Marx-tótágast) 6 38-48
Bródy András: A hon védelméről 6 30-37
Bródy András: Tűnődés egy indulatos röpirat kapcsán 3 11-15
Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota 1 91-101
Cloke, Paul John: Társadalom és vidékiség (Néhány észrevétel a magyarországi átalakulásról) (Fordította Keresztes Nagy Csilla) 6 79-83
Czapski, Józef: "Embertelen föld" (Nyomozás a Szovjetunióban eltűnt lengyel hadifogoly tisztek ügyében) (Fordította és a bevezetőt írta Mezei Géza) 4 91-100
Csaba László: Kelet-Európából Közép-Európába 11 18-29
Csapody Tamás: Kelet-európai anziksz 9 64-72
Császi Lajos: Az orvos mint életrajzíró 12 111-114
Csillag Ádám lásd Krassó Miklós
Csizmadia Ervin - Fricz Tamás: A rendszer nélküli rendszer 2 10-19
Csizmadia Ervin lásd Dalos György lásd még Kenedi János
Dalos György: Szalonkommunistaság, disszidencia, radikális kispolgáriság (Csizmadia Ervin interjúja) 9 43-63
Dániel Zsuzsa: 15 pont a lakásgazdálkodási rendszer átgondolásához 2 73-83
Ditrói Ákos: Szabadkőművesség, hatalom, geopolitika 10 31-38
Elektronikus vita a kisebbség jogairól (Közreadják Hanák M. Gábor és Róna-Tas Ákos) 10 39-56
Enyedi György: A csodák városa 5 107-110
Fehér Ferenc: Veszendőbe megy a forradalmi hagyomány? (A francia forradalom 200. évfordulója kapcsán) (Fordította Félix Pál) 4 101-107
Fehér M. István: Heidegger és Lukács (Száz év mérlege) 3 99-110
Fényi Tibor lásd Három politikus
Fricz Tamás: Generációk és politikai értékek 4 8-17
Fricz Tamás: Milyen rendszer lesz? (Az új rendszerteremtés esélyei Magyarországon) 8 1-12
Fricz Tamás lásd Csizmadia Ervin
Fukuyama, Francis: A történelem vége? 3 16-31
Gábor László - Győri Péter: Adósságok kicsinyben (Budapesti háztartások közüzemi hátralékairól) 2 96-102
Gábor R. István: A magánvállalkozás és a polgárosodás kilátásairól (Pesszimista töprengés Szelényi Iván kontinuitás-prognózisa és Kornai János diszkontinuitás-programja nyomán) 6 49-55
A. Gergely András: Modern nemzet - etnikai tradíció - ellenkultúra 8 23-37
N. Goller Ágota: Az orosz irodalom lovagrendje: a Szerapion testvérek 11 89-100
Gyarmati István: A hadsereg a demokratikus társadalomban 4 18-25
Gyertyán Ervin: Az én bűnös nemzedékem 6 56-67
Győri Péter lásd Gábor László
Hajdú Tibor: 1956 - Magyarország a szuperhatalmak játékterén 12 40-53
Hanák M. Gábor lásd Elektronikus vita a kisebbség jogairól
Harmat Pál: Kezelésre szorulsz, elvtárs (A pszichiátria a politikai megtorlás szolgálatában) 7 74-85
Három politikus: Antall József, Petrasovits Anna, Szabó Miklós (Fényi Tibor interjúi) 1 54-77
K. Havas Géza: Beszélgetések Pikler J. Gyulával a telek- és földérték-adóról 5 43-60
Hernádi András: Termelés és fogyasztás: tyúk vagy tojás paradoxon a közgazdaságtanban? 10 19-30
Horváth M. Tamás: Pártok a főtéren (A pártok intézményes szerepéről a helyi kormányzatok működésében) 11 44-57
Illés Iván: Egy közép-európai integráció lehetőségéről 8 13-22
Jemnitz János: Egy örökifjú, megtörhetetlen brit szocialista (Fenner Brockway, 1888-1988) 2 64-72
Jemnitz János lásd Jemnitz Sándor
Jemnitz Sándor: Naplótöredékek, 1924-1956 (Bevezette Jemnitz János) 8 95-108
Kenedi János: Emberekről, eszmékről, politikáról (Csizmadia Ervin interjúja - I. rész) 3 53-69
Kenedi János: Emberekről, eszmékről, politikáról (Csizmadia Ervin interjúja - II. rész) 4 33-51
Kiss Endre: A Csécsy-vonal avagy a politikai optimum dicsősége és nyomorúsága 7 52-59
Kiss Károly: A zöld ügy helyzete Angliában 9 11-18
Kopátsy Sándor: Mire tanít a modern társadalmak tulajdonosi struktúrája? 1 16-28
Kornai János: A tulajdonformák és a koordinációs mechanizmusok affinitása (A reformszocializmus néhány tapasztalata) 1 1-15
Kovács András: Zsidó és nem zsidó vegyes házasságok a második világháború után született generációban 9 89-95
Kovács Nándor: Örök nomádok 1 102-113
Kőbányai János: „Elszállt egy hajó a szélben" (Fejezetek a Beatregény című készülő műből) 7 60-73
Köpeczi Béla: Eminescu és az 1848-1849-es magyar szabadságharc 7 38-51
Krassó Miklós: Három töredék (Fordította és a bevezetőt írta Csillag Ádám) 3 40-52
Kun Zsigmond: A szabadság kérdésköréről 5 23-29
Lakner Judit: Tanatológia 9 73-78
Lázár István: Közbeszólás (A földkérdésről) 5 84-87
Lázár István: Miért? (A „létező szocializmus" szétesése) 2 1-9
Lengyel Zsuzsanna: Miért válunk, miként válunk? 8 76-84
Lenkovics Barnabás: A társadalmi tulajdonjog reformja 7 1-14
Lenkovics Barnabás: Földosztás - hatalomosztás 5 77-83
Levendel László: Még egyszer az agyonbeszélt alkoholizmusról (Uj utak, új remények) 11 83-88
Liska Tibor: A munkapiaci reform vállalkozói koncepciójának kiterjesztési lehetőségei a keleti átalakulásban 11 1-17
Lukács Gergely Sándor: Vilmos gazda mondja 7 86-96
Magas István: Bioökonómia - szociobiológia: áltudomány? 4 66-80
Márkus István: Egy régi reformer üzenete (Henry George) 5 30-42
Marno János: Hazatalálni 9 101-105
Marosvári Attila: Egy káder meghasonlásának természetrajza 10 87-98
Mezei Géza lásd Arcidiacono, Bruno lásd még Czapski, Józef
Micskó Zsuzsa - Nagy Béla: Az egészségügyi reform és az orvosok bérezése 6 84-95
Miszlivetz Ferenc lásd Borsody István
Mocsáry József: A földkérdésről (Illúziók és realitások) 4 26-32
Nagy András: Lukács és a szovjet mítosz 6 107-114
Nagy Béla lásd Micskó Zsuzsa
S. Nagy Katalin: Voltak ünnepek? (Kulturális identitás az 1945 után született zsidó nemzedéknél) 6 96-106
Nagy Mihály-Tóth Endre: A Seuso-kincs és Pannónia 8 85-94
Nyíri Kristóf: Heidegger és Wittgenstein 3 111-117
Páll Árpád lásd Balázs Sándor
Pataki Ferenc: Társadalomlélektani tényezők a magyar rendszerváltásban 6 1-16
Patkós János: A nagy válság kezelése után - „kis" válságunk kezelése közben 5 19-22
Pelle János: Zsidók egy óriásközségben (Mátészalka 1945-ig) 10 76-86
Péter Mihály: A komplex szövegvizsgálat új modellje 7 100-102
Petrasovits Anna lásd Három politikus
Petrik Ferenc: A fogalomalkotás nehézségei - a tulajdonjog 9 19-31
Petrik Ferenc: Hiánycikk: a hatékony tulajdon 2 33-43
Pléh Csaba: Válaszúton a filozófus 2 114-116
Porosz Tibor: Modernizáció és önkormányzat 5 11-18
Rácz József: A '80-as évek ifjúsági szubkultúrái Magyarországon 11 69-82
Róna-Tas András lásd Elektronikus vita a kisebbség jogairól
Rudas János: A hatalomról - másképp 2 20-32
Rushdie, Salman: Tollal kard ellen 12 101-110
Saád József: Feljegyzések egy pesti bérházból 10 99-107
Sándor Pál: Deák Ferenc és a vallásszabadság 8 38-43
Sándor Pál: Vörösmarty Mihály Deák Ferencz című epigrammája a történeti vizsgálatok tükrében 12 86-100
Schmidt Péter: A hatalommegosztás és a köztársasági elnök jogállása 5 1-10
Simái Mihály: Környezetbarát fejlődésünk feltételeiről 9 1-10
Somogyi Ferenc: Az emberi tőke válsága 12 30-39
Soros György: Tények és tévhitek a pénzpiacon 2 44-47
Staar Gyula lásd Balázs Nándor
Sükösd Mihály: Az életrajzírás nehézségei (Horthy Miklós) 1 78-90
Szabó Miklós lásd Három politikus
Szaharov, Andrej: Béke, haladás, emberi jogok (A Nobel-békedíj alkalmából; Nyílt levél Leonyid Brezsnyevhez) (Bakcsi György fordítása) 4 81-90
Szalai Erzsébet: Szereppróba 12 14-29
Szalai Erzsébet: Útelágazás 8 44-54
Szalai Júlia: Miből építjük a „reformjövőt"? 4 114-118
Szalai Pál: Végkifejlet előtt (A magyar közvélemény alakulása a sajtó és a parlamenti naplók tükrében, 1943-1944) 10 57-75
Szalavetz Andrea: A globális konfrontáció esélye az új világrendszerben 10 108-111
Székely János: „Itt, az íróasztalom mellett..(Vinkó József interjúja) 5 61-76
Szelényi Iván: Polgárosodás Magyarországon: nemzeti tulajdonos polgárság és polgárosodó értelmiség (Bozóki András interjúja) 1 29-41
Szilágyi István: A spanyol átmenet 7 26-37
Szőke György: A szabad asszociációtól a költeményig 4 52-65
Szummer Csaba: Pszichoanalízis és hermeneutika 11 58-68
Szummer Csaba: Természettudomány-e a pszichoanalízis? (A pszichoanalízis és az empíria viszonyáról) 5 88-99
Takács Géza: Az empíria fátylai 7 97-100
Takács Géza: Kulcskereső 4 108-114
Tanka Endre: Földforgalom és földreform 10 10-18
Tokaji András: Menny és pokol találkozása New York zenéjében (A Lincoln Center, a hip-hop és Róbert Moses) 3 70-81
Tökéczki László: Konzervatív reform a legkorszerűbb eszközökkel (Klebelsberg Kuno) 2 48-63
Tőkes Rudolf: Az új magyar politikai elit (Fordította Tábori Zoltán) 12 1-13
Törő Károly: Reformtörekvéseink és jogszabályalkotásunk ellentmondásai 7 15-25
F. Várkonyi Zsuzsa: Normális szülés 3 92-98
Vinkó József lásd Székely János
Vitányi Iván: Kelet forradalma 4 1-7
Vörös László: A pszichiátria határvonalai 2 110-114

HOZZÁSZÓLÁSOK
Emőke József: A hadseregről 11 101-109
= Gyarmaty István: A hadsereg a demokratikus társadalomban 4 18-25
Farkas János: Mítoszok és ellenmítoszok 2 103-107
= Csizmadia Ervin: Reform vagy társadalmi önfejlődés (Meghaladható-e a reformparadigma) 1989 8 22-37
Ficsor Gyula: Czeizel Endre cikkéhez 2 107-109
= Czeizel Endre: A tudomány két modellje 1989 10 74-84
Kovács Teréz: A földkérdésről - ismételten 9 96-100
= Lázár István: Közbeszólás (A földkérdésről) 5 84-87
= Lenkovics Barnabás: Földosztás - hatalomosztás 5 77-83
= Mocsáry József: A földkérdésről (Illúziók és realitások) 4 26-32
Szilas István: A hon védelmének védelme (Válasz Bródy Andrásnak) 8 104-108
= Bródy András: A hon védelméről 6 30-37
Tisztelt Szerkesztőség! 11 109-110

KÖNYVEKRŐL
Bencze Lóránt: Putatív szövegvizsgálati modell és alkalmazásának kísérlete. Előadásvázlatok. Bp., 1988. (Péter Mihály) 7 100-102
Falus Iván - Golnhofer Erzsébet - Kitschy Beáta - M. Nádasi Mária - Szokolszky Ágnes: A pedagógia és a pedagógusok. Bp., 1989. (Takács Géza) 7 97-100
Időben élni. Történeti-szociológiai tanulmányok. Válogatta Gellériné Lázár Márta. Bp., 1989. (Balogh Tibor) 8 109-112
Kőbányai János: Magyar siratófal. Bp., 1990. (Marno János) 9 101-105
Lukács, John: Budapest, 1900. A Historical Portrait of a City & Its Culture. New York, 1988. (Enyedi György) 5 107-110
Lukács Péter - Várszegi György (szerk.): Csak reformot ne... Szakértők az iskola megújításáról. Bp., 1989. (Takács Géza) 4 108-114
Nyíri Kristóf: Keresztút. Filozófiai esszék. Bp., 1989. (Pléh Csaba) 2 114-116
Pethő Bertalan (szerk.): Részletes psychiatria. Bp., 1989. (Vörös László) 2 110-114
Seymour Papért: Észrengés. A gyermeki gondolkodás titkos útjai. Bp., 1988. (Balogh Tibor) 7 103-105
Szalai Erzsébet: Gazdasági mechanizmus, reformtörekvések és nagyvállalati érdek. Bp., 1989. (Szalai Júlia) 4 114-118
Várszegi György lásd Lukács Péter

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
Adamovics, Georgij: Kommentárok (Znamja) 7 124-125
Ascherson, Neal: Az európai ház (The New York Review of Books) 1 119-121
Ash, Timothy Garton: Tíz gondolat az új Európáról (The New York Review of Books) 9 112-114
Avtorhanov, A.: A X. kongresszus és az ostromállapot a pártban (Novij Mir) 10 125-127
Az Orosz Hazafias Erők választási felhívása (Lityeraturnaja Rosszija) 2 126-128
Bell, Dániel: Küzdelem a XX. századért (Raymond Aron harca Jean-Paul Sartre ellen) (The New York Times Book Review) 6 115-119
Bradles, B. C.: A kelet-európai szabad sajtó (International Herald Tribüne) 11 114-117
Brjuszov, Valerij: A szólásszabadság (Lityeraturnaja Gazeta) 11 111-114
Brodszkij, Joszif: A zsarnokságról (Iszkussztvo Kino) 11 119-122
Casanova, Jean Claude: Visszatérés a kapitalizmushoz? (L'Express) 2 117-118
Castoriadis, Cornelius: A marxizmus-leninizmus összeomlása (Le Monde) 9 122-127
Crichton, Sarah-Shapiro, Laura: Rendhagyó telefonbeszélgetés Salman Rushdie-val (Newsweek) 12 124-128
Csernyecovszkij, Ju.: Hogyan mentette meg Sztálin Napóleont? (Szovjetszkaja Kultura) 3 124-126
Deák István: Az érthetetlen Holocaust (The New York Review of Books) 2 118-120
Decaux, Alain: Európa: a nyelvek kihívása (Le Monde) 4 121-123
Dönhoff, Marion-Schmidt, Helmut: A Keletnek szüksége van szolidaritásunkra (Die Zeit) 9 114-116
Dönhoff, Marion: Berlin vagy Bonn legyen a főváros? (Die Zeit) 8 120-121
Dumoulin, Jérome lásd Hassner, Pierre
Dürr, Bettina lásd Eco, Umberto
Eco, Umberto: Miért olyan nagy az érdeklődés napjainkban a filozófia iránt? (Bettina Dürr interjúja) (Frankfurter Allgemeine Zeitung Magazin) 6 120-122
Edwards, Thomas R.: Földalatti ember (New York Review of Books) 12 118-119
Foucault, Michel: Oidipusz király: az ember, aki sokat tudott (Lettre International) 7 119-123
Galbraith, John Kenneth: Új prioritásokra van szükség (Le Monde Diplomatique) 5 115-117
Gisselbrecht, André: A germán neopatriotizmus nyugtalanító érvei (Le Monde Diplomatique) 8 117-119
Gorz, André: Merre van a baloldal? (Lettre Internationale) 11 122-125
Gould, Julius: Az ellenzék dühödt hangjai (Encounter) 4 123-124
Grass, Günter: Egy hazátlan bitang rövid beszéde (Die Zeit) 6 122-124
Grill, Bartholomaus: Újra Temesváron (Die Zeit) 10 116-119
Guirchon, Henri: Hogyan kezdte munkáját egy Szolidaritás-miniszter? (Le Nouvei Observateur) 1 122-123
Habermas, Jürgen: DM-nacionalizmus (Die Zeit) 8 115-117
Hádári-Radzs, Jona lásd Steiner, George
Hassner, Pierre: Francia szemmel... (Jérome Dumoulin és Jacques Renard interjúja) (UExpress) 12 115-118
Havel, Václav: Egy közellenség története (The New York Review of Books) 9 106-112
Havel, Václav: Szavak a szavakról (The New York Review of Books) 4 119-121
Hénard, Jacqueline: Ki törődik a bolgárokkal? (Frankfurter Allgemeine Zeitung) 7 126-128
Hertzberg, Arthur: Az amerikai zsidóság jövője (The New York Review of Books) 2 120-122
Horuzsij, Szergej: Hogyan zsuppolták ki az orosz filozófiát? (Lityeraturnaja Gazéta) 9 121-122
Ivanova, Natalja: Cserélődik a nyelv (Znamja) 4 126-127
Ivry, Benjámin lásd Lévi-Strauss, Claude
Izjumova, Jelena: Diagnózis vagy ítélet? (Ogonyok) 3 126-127
Jankov, K. lásd Orlovszkij, E.
Jevtusenko, Jevgenyij: Zöld hajtások a baljós árnyékban (Lityeraturnaja Gazeta) 1 124
Julién, Claude: Utazás a „létező kapitalizmus" országaiba (Le Monde Diplomatique) 5 117-120
Kaverin, Venyiamin: Epilógus (Nyeva) 2 122-123
Kérdés válasz nélkül (Ogonyok) 3 122-124
„Kikapcsolódás" (Interjú Alekszandr Tyihomirov tévékommentátorral) (Ogonyok) 10 123-125
Kolakowski, Leszek: Az információ hatalma (Encounter) 1 123-126
Lapham, Lewis L.: Játék a szavakkal (Harper's Magaziné) 8 121-125
László Ervin: Kelet-Európa harca a gyarmatosítás kísértete ellen (Die Presse) 7 106-108
Lévi-Strauss, Claude: „Öreg anarchista vagyok" (Benjámin Ivry interjúja) (Newsweek) 7 125-126
Lewis, Flóra: Marshall-terv és Kossuth-terv (International Herald Tribüné) 1 121-122
Lihacsov, Dmitrij: Az oroszok nemzeti jelleme (Voproszi Filoszofii) 9 118-121
Marcsenko, Anatolij: Taruszától Csunáig (Junoszty) 6 125-128
Minkin, Alekszandr: Álszentek rabszolgája (Ogonyok) 12 122-124
Nyeizvesztnij, Ernszt: Zseni a piacon (Iszkussztvo Kino) 4 125-126
Orlovszkij, E.-Jankov, K.: Az átkeresztelések történetéből (Nyeva) 2 123-124
Oroszország, 1990 (Ogonyok) 10 119-123
Raddatz, Fritz J. lásd Semprun, Jorge
Reitblat, A.: Egy irodalmi reputáció története (Bulgarin) (Voproszi Lityeraturi) 10 127-128
Renard, Jacques lásd Hassner, Pierre
Rostow, W. W.: A regionalizmus közelgő kora (Encounter) 10 112-114
Roth, Philip: Prágai beszélgetés (The New York Review of Books) 7 111-119
Rozsnov, Georgij: „Mi vagyunk azok, Urajn!" (Ogonyok) 2 124-126
Sachs, Jeffrey: Mi a teendő? (The Economist) 5 111-115
Schmidt, Helmut lásd Dönhoff, Marion
Semprun, Jorge: Az utolsó kaland (Fritz J. Raddatz interjúja) (Die Zeit) 3 118-122
Shapiro, Laura lásd Crichton, Sarah
Skvorecky, Josef: Kegyetlen színház (The New York Review of Books) 12 119-122
Ssachno, Jelen von: Nemzethalál, oroszgyűlölet, a zsidók szerepe - eszmei viharok Szolzsenyicin körül (Süddeutsche Zeitung) 1 126-128
Steiner, George: Kötéltáncos háló nélkül (Jona Hádári-Radzs interjúja) (Kútfő, Tel Aviv) 5 122-128
Stove, Dávid: A felvilágosodás titka (Encounter) 9 116-118
Sullivan, Scott: Nagy Európa vagy kis Európa? (Newsweek) 8 113-115
Szinyavszkij, Andrej: Egy nap Paszternakkal (Junoszty) 5 120-121
Tolsztaja, Tatyjana: Feljegyzések a föld alól ( The New York Review of Books) 11 126-128
Trockij két levele törökországi száműzetéséből (Znamja) 11 117-119
Tyihomirov, Alekszandr lásd „Kikapcsolódás"
Tyihonov, Vlagyimir: A földet - a parasztoknak? (Junoszty) 4 127-128
Uljukajev, Alekszej: Jobbra indulj! (Ogonyok) 10 114-116
Vége van-e a szocializmusnak? (Die Zeit) 1 114-119
Wallraff, Günter: Az írás nem minden (Die Zeit) 8 125-128
Watson, George: A bölcs visszatér (Encounter) 11 125-126
Wills, Garry: Az impotencia hatalma (The New York Review of Books) 3 127-128
Wilmer, Clive: Mindennapi kenyér (Encounter) 9 127-128
Zaligin, Szergej: Szolzsenyicin éve (Novij Mir) 6 124-125
Zanker, Alfréd: Ki szelíditi meg a szörnyet? (Die Welt) 7 108-111
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Valóság 1990. január-december Valóság 1990. január-december Valóság 1990. január-december Valóság 1990. január-december Valóság 1990. január-december Valóság 1990. január-december Valóság 1990. január-december Valóság 1990. január-december Valóság 1990. január-december Valóság 1990. január-december Valóság 1990. január-december Valóság 1990. január-december

A kötetek borítói kissé elszíneződtek, lapéleik és néhány lap foltos. Az 1. szám néhány lapján aláhúzás, jelölés látható.

Állapot:
4.400 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba