Közel 7 000 kötet Életmód témakörben, 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az Erdő 1960. január-december

Az 1862-ben alapított Erdészeti Lapok 95. évfolyama - IX. évfolyama 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 480 oldal
Sorozatcím: Az Erdő
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal és ábrákkal illusztrálva.

Előszó

Részlet a kötetből:

A Hanság szerepe népgazdaságunk célkitűzéseiben
Balsay László erdészetvezető

A Hansági különleges erdőgazdasági viszonyainak ismertetésével már többször igénybevettem... Tovább

Tartalom

Az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlése - Kaposvár 1960. július 2-3. 281
Az 1960. évi Bedő Albert díjasok 284
Andor József - Bősze Aladár - Demeter Sándor: Stabilizált gyűjtőutak építése a Délzalai Állami Erdőgazdaságban 258
Balsay László: A Hanság szerepe népgazdaságunk célkitűzéseiben 1
Barthos Gyula: Hozzászólás a „vadselejtezés", a „selejtes vad" szóhasználathoz 272
Bánky Gyula: A Mátrai Erdőgazdaság távlati tervéről 401
Bencze Lajos: Erdőgazdasági vadkárok és a vadkárelhárítás helyzete Magyarországon 161
Bencze Lajos - Kiss László: Mykorrhiza oltásban rejlő lehetőségek 274
Béky Albert: Az erdőművelés új elszámolási rendje 468
Borsay Ferenc: Erdőnevelési munkák hibái és kiküszöbölésük 373
Borsay Ferenc: Felújítóvágások helyzete erdőgazdaságainkban 139
Bondor Antal: Erdőnevelés a göcseji bükktájon 423
Csordás Miklós: Hozzászólás az alomszalma felhasználásához 116
Dérföldi Antal - Szász Tibor: Munkaszervezési kísérlet tarvágásos fakitermelésben Pusztavacson 361
Fejér István: Hasznosítsuk a meddőhányókat 217
Fekete Zoltán: Az akácosok újrafelvételével kapcsolatos tapasztalatok 81
Firbás Oszkár: Száz éve született Kiss Ferenc, a „szegedi erdők atyja" 145
Galambos Gáspár: Eljárás az állományok ágfabecslésére 429
Gáspár H. Géza: A Keszthelyi-hegység erdőfelújítási problémái 156
Harkai Lajos: Dugványkihozatali vizsgálatok a bajti országos nyártörzs anyatelepen 201
A. Sz. Jablokov: Kinek kell a gazdálkodást irányítania erdeinkben? 5
Jáhn Ferenc: Hosszúpályás, drótköteles kiszállítás a Bükk-hegységben 223
Járó Zoltán: A nyárak termőhelyi igénye 32
Jérome René - Halász László: Az alátelepítésekről 152
Jérome René: Az őzkárokról 251
Keresztesi Béla: Mit köszönhet a magyar erdészet a Szovjetuniónak? 241
Keresztesi Béla: Néhány adat nyárasainkról 171
Keresztesi Béla: Tizenöt év erdőgazdálkodása 121
Dr. Keresztesi Béla: Erdőnevelés a KGST országokban 451
Kocsárdy Károly: Vadkárok csökkentése palánkos kerítéssel a valkói erdészetben 377
Dr. Kollwentz Ödön: Thüringiai tapasztalatok 213
Dr. Kollwentz Ödön: A pécsi erdőművelési gépesítési bemutató tanulságai 355
Kopeczky Ferenc - Majer Antal: Jugoszláviai nyárfa- és fűzgazdálkodási tapasztalatok 43
Kovács Jenő: Optimális nemesnyártermőhely 50-es Arany-féle kötöttségen felül 78
Kovács József: Erdők a Nyírségben 18
Kulcsár Viktor: Az erdőállomány értéke megállapításának módszerei szocialista gazdasági viszonyok között 175
T. D. Liszenko akadémikus válasza az MTA által rendezett szakmai konzultáción 125
Madas András: Az európai fahelyzet 36
Madas András: Beszámoló az 5. Erdészeti Világkongresszusról 441
Madas László: Néhány gondolat az erdőnevelési konferencia után 97
Dr. Magyar János: A V-fás állománynevelés forradalmi változása fatermesztésünkben 128
Dr. Magyar János: Néhány megjegyzés a „Néhány gondolat az erdőnevelési konferencia után" című tanulmányhoz 104
Manninger Ernő - Soós Tivadar: Rhizóbium baktériumok hatása az akác növekedésére 233
Marjai Zoltán: Vörösfenyő magpergetésünk és magellátásunk helyzete 41
Marjai Zoltán: Néhány észrevétel maggazdálkodásunkkal kapcsolatban 437
Marjai Zoltán: Nyár csírázásélettan, ökológia és magvetés 471
Marton Tibor: A Középsomogyi Állami Erdőgazdaság jelenlegi helyzete és főbb célkitűzései a második ötéves terv időszakára 286
Márkus László: A robbantásos tuskó termelés 60
Márkus László: Az erdőgazdasági talaj laboratóriumok üzemeltetése 448
Mátyás Vilmos: Magtermelő állományaink célja, értelme és kezelése 183
Mészöly Győző - Héder Sándor: Balatonkörnyéki fásítás 231
Murányi János: Néhány gondolat a csemetekerti gazdálkodásról 29
Nagy Aladár: Karácsonyfa-termelés 199
Nagy László: A tövis nélküli akác elterjesztése 7
Nádor István: Tessedik Sámuel szerepe az Alföld fásításában 380
Dr. Nemky Ernő: A növények vízgazdálkodásának néhány alapvető kérdése az erdőgazdálkodásban 368
Dr. Pagony Hubert: Egészséges álgeszt - beteg álgeszt? 409
Papp László: Szükséges-e a gyomtalan talaj lazítása 265
Páll Endre: Rontott erdők átalakítási besorolása 420
Dr. Páris János: Akácmagok és csíranövényeik nukleinsav foszfor tartalma 416
Polster H. - Weise G. - Neuwirth G.: Termőhely tipológiai vizsgálatok a Magyar Alföld homokos és szikes területeinek fafajain kísérleti-fiziológiai módszerekkel 387
Radics László: A Középsomogyi Állami Erdőgazdaság második ötéves fakitermelési és fagyártmánytermelési tervéről 297
Rónai Ferenc: Előregyártott vízlevezető berendezések erdei utakon 165
Dr. Róth Gyula: Megemlékezés dr. Ambrózy Istvánról 413
Dr. Sali Emil: A fafajok arányának alakulása az utolsó tíz év erdősítésében 465
Schneider Jenő: Terelőkerítéses vadbeugró 385
Solymos Rezső: Az őrségi erdőgazdálkodás 9
Solymos Rezső: A rezgőnyárcsemete termelés új módszere 68
Dr. Soó Rezső: Magyarország erdőtársulásainak és erdőtípusainak áttekintése 320
Sümegh Nándor: A Középsomogyi Állami Erdőgazdaság második ötéves tervének üzemtervi vonatkozásai 289
Szabolcs József: Szarvasállományaink szabályozása vadkárcsökkentés céljából 341
Szepesi László: A traktor helye a faanyagmozgatásban 89
Szepesi László: Egyszemélyes motorfűrészek a Szovjetunióban 391
Szél Ede: Korszerű erdőnevelés a Vértesi Állami Erdőgazdaságban 349
Szilágyi József: A Középsomogyi Állami Erdőgazdaság feltárási terve a második ötéves terv időszakára 300
Szilágyi László: A nyárfarák a Román Népköztársaságban 393
Szodfridt István: Nemesnyárak telepítésének lehetőségei a Déli Pannonháton 220
Szodfridt István: Tolnaszigeti késeinyár hálózatkísérlet 247
Szontagh Pál: Bükkcsemeték gomba okozta pusztulásáról és a védekezés módjáról csemetekertjeinkben 4
Tallós Pál: Az erdőtipológia és növénytársulástan kapcsolatairól 205
Teszárs Géza: A légifénykép mint térképezési alapanyag 71
Teszárs Géza: Fotogrammetria úton készült erdőgazdasági alaptérképek méretaránya 434
Tompa Károly: A fűzvesszőtermelés néhány kutatási eredménye 108
Tóth Béla: Nyárfatermelési tanulságok a püspökladányi szikkísérleti telepen 49
Tóth Imre: A dunaártéri erdőgazdálkodás egyes kérdései 253
Tóth Károly: Alföldfásítás-nyárfásítás Szolnokmegyében 191
Tuskó László: Vörösfenyő fajtakísérlet első megfigyelései 457
Vajda Sándor: A Középsomogyi Állami Erdőgazdaság második ötéves tervének erdőművelési vonatkozásai 293
Varga Béla: Megjegyzés a „Hanság szerepe népgazdaságunk célkitűzéseiben" című
cikkhez 182
Vlaszaty Ödön: Vegyszerek alkalmazása az erdőművelésben 269
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem