A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Papi lelkiség 1942-43/1-4.

Kiadvány sorozat - 1-4. szám

Előszó

Mindig előbbre.

A lelkiség komoly szolgálata mélységet sürget. Semmi sincs ettől J az eszményi elgondolástól távolabb, mint a felszínesség és könnyedség. Ügy vélik sokan, szellemes keretben... Tovább

Tartalom

1. szám
Glattfelder Gyula: Mindíg előbbre1
Páter Ernő: Fejlődési alapok3
Oslay Oswald: A teljesebb élet felé9
Lelki élet:
Hunya Dániel: világi papok lelki fejlődése18
Szakács József: fölkelés36
Szakács József: elmélkedés40
Páter Ernő: "Nem tudok elmélkedni!"51
Timaffy Endre: A papi lélek fejlesztése55
Dr. Farkas Lajos: A lelki összeszedettség begyakorlása56
Jópásztori szellem:
Hunya Dániel: "Jobb, hogy egy ember haljon meg a népért..."60
Timaffy Endre: Omnibus omnia fieri67
Dr. Vécsey József Aurél: A katolikus pap hivatása a másvallásúak felé70
Engeszteljünk! Vezekelljünk!76
Önképzés
Dr. Szentiványi Róbert: Önművelés78
Dr. Berkes László: Szentírásos papi lelkiség81
Egység:
Dr. Dénes Nándor: A francia papság egységmozgalmai85
Perényi József: Az Unio Apostolica története, szervezete és lelkisége88
Liturgia:
Müller Lajos: A lelkivezetés98
Szerzetespap:
Szerzetesi lelki fejlődés113
Halász Pius: A ciszterci lelkiség117
Igények támadnak a lélekben. Levél130
Magyar népünk papja:
Lajos Balázs: Erdélyi képek135
Van-e a mai magyar papnak nemzetmentő feladata?140
Vegyesek:
Dr. Erőss Alfréd: "Julianus barát" és a papi jellem148
Vácz Jenő: A jellem napszámában152
Felsődiósi Gyula: Gondviselésszerű mozgalom158
Szeminárium:
Hunya Dániel: Kispapi fejlődés161
A kispapegység felé:
Jánosi Imre: Kispapegység elvi alapjai168
Kövesi István: Máriabesnyő170
Tóth János: Ut omnes unum sint...172
Rózsa Sigmond: Igy látom174
Májer Tibor: Egy kis önbírálat176
2. szám
Annak nevében és szeretetében1
Dr. Erőss Alfréd: az eszmény pedagógiája2
P. Oslay Oswald: Eszményiségünk reális forrásai9
Hunya Dániel: Régi és új papi eszmény14
Lajos Balázs: A papi fejlődés kérdései28
Lelki élet:
Müller Lajos: Per Ipsum et cum Ipso et in Ipso32
Páter Ernő: Min múlik?37
Dr. Kozma Ferenc: Szelézi Szent Ferenc lelkisége43
P. Severinus: Szent papok példája52
Jópásztori szellem:
Dr. Pakocs Károly: Szent lelkipásztorok hatékonysága58
Dr. Pfeiffer Miklós: Papi valóságérzék66
Dr. Pfeiffer Miklós: Turchányi Sebestyén atya emlékére70
Magyar István: Papi szívvel71
Önképzés:
Dr. Hajós József: A papi önművelés eszménye74
Lajos Balázs: A falusi pap önképzése79
Berkes László: Szentírásos papi lelkiség82
Egység:
Kerkai György: Új Cluny kell88
Perényi József: az Unio Apostolica története, szervezete és lelkisége95
Confiteor:
Valódi Megváltó és hamis megváltók100
Lélekjárás orosz földön106
Liturgia:
Schnattner Szigfrid: A zsolozsma és a papi életszentség111
Szerzetespap:
P. Halász Pius: A szerzetesi eszmény120
Páter Ernő: Az életszentség kis ösvénye129
Futunk az Isten után. Levél134
Magyar népünk papja:
Őrállás riadója139
Hunya Dániel: A nyáj a pásztorért145
Havass Géza: 1943 az engesztelés éve147
Szeminárium:
Hunya Dániel: Kispapi fejlődés. III. rész148
A kispapegység felé:
Csutak László: Közösségi tudatunk legmélyebb alapja162
Nagy Tibor: Ifjúsági mozgalmak világszerte164
Király István: Reflexiók168
Szerzetesek169
Szilléry László: Kegyelmi tőkék170
Erőss Lajos: Katonatábor (Kolozsvár)172
Marosszéki Zsolt: Énekeljünk korálist!173
Pályázat175
"A kispapegység felé" íróinak - A veszprémiek175
3. szám
Hunya Dániel: A papi fejlődés küzdelmei1
Dr. Pakocs Károly: Az aposztázia fleé15
Lelki élet:
Dr. Erdey Ferenc: A papság engesztelése22
Jézus az engesztelő áldozat papjaiban26
Dr. Radó Polikárp: A Bárány, kit a szűzek követnek30
Dr. Farkas Lajos: Eucharisztikus keresztviselés36
Legyen ilyen!40
Jópásztori szellem:
Dr. Vécsey József Aurél: Protestánsok sóvárgása az egységre41
Lantos-Kiss Antal: A jövendő vezetőréteg és a mi felelősségünk49
Hunya Dániel: A keresztény családok erőssége57
Magyar István: Szentek szívével63
Önképzés:
Dr. Dénes Nándor: A papi önképzés és a papi fejlődés67
Lajos Balázs: A pap és könyvei71
Dr. Berkes László: Szentírásos papi lelkiség75
Egység:
Kerkai György: Cluny titka82
Bertron Ferenc: Táborhegyi órák Szegeden90
Confiteor:
Ki ragad meg engem?97
Boldogok a tisztaszívűek99
Ernő atya: Gaudete in Domino107
Réthy Apollinárisz: Pap a betegágyban112
Liturgia:
Schnattner Szigfrid: Nehézségek a szent zsolozsma körül115
Upponyi József: Valami a breviáriumról127
Szerzetespap:
Halász Pius: A szerzetesélet küzdelmei130
Marcell atya: Összeszedettség141
Az arcátlan tolakodó. Levél150
Magyar népünk papja:
Lajos Balázs: A jövő magyar papja156
Schnattner Szigrfid: Echo159
Másik visszhang164
Szeminárium:
Hunya Dániel: A Krisztus-apród keresztútja166
Elmélkedj a keresztútról175
Falusi István: Közösségi aszkézis178
A kispapegység felé:
Párkányi József: Kispapi lélek - Áldozatos lélek182
Szilléry László: Feladatok184
Bölcsvölgyi Zoltán: Csak mi maradnánk le?187
Windauer István: Bátran neki!...188
Levélrészletek190
Szemináriumi apróságok191
Vádolom magam...193
Kérés194
Szerkesztőségünkbe küldött könyvek
4. szám
Dr. Pakocs Károly: A katolikus pap: a Szentlélek erejének férfia1
Dr. Erdős Mátyás: A pap egészen Krisztusból van6
Oslay Oswald: A papi erők színvonala12
Hunya Dániel: A magyar papság átütő ereje18
Lelki élet:
Páter Ernő: A Jézus Szíve-tisztelet lelke30
Az Oltáriszentség lelki életünkben35
Dr. Tiefenhaler József: Kanter Károly, a modern pap eszményképe42
Timaffy Endre: Lélekerősítés48
Jópásztori szellem:
Dr. Vécsey József AurélAnglikán közeledések51
Schnattner Szigfrid: Iskolában Jézus Szívénél61
Önképzés:
Dr. Erdey Ferenc: Legjobb barátunk66
Berkes László: Szentírásos papi lelkiség70
Egység:
Kerkay György: Cluny titka II.76
Confiteor:
Dr. Zemplén György: Magánosság87
Ernő Atya: A tisztulási folyamat97
Lantos-Kiss Antal: A papi lélek erőcsökkenése102
Liturgia:
Schnattner Szigfrid: A zsolozsma lelke106
Élő mise113
Szerzetespap:
Halász Pius: Az Egyház ereje a szerzetesség122
Dr. Dám Ince: A ferences szellem forrásainál132
Magyar népünk papja:
Van-e a mai magyar papnak nemzetmentő feladata?145
Lajos Balázs: Merjünk nagyot Krisztusért!157
Szeminárium:
Hunya Dániel: A kispapi önnevelés eredményei159
A lelkivezetésből meríthető papi erő167
A kispapegység felé:
Csatár István: Igazán nagyot csak a kegyelem alkothat174
Bakos Ottó: Püspökök, Elöljárók mozgalmunkról177
Rudasi Henrik: Nem is gondoltunk rá...178
Varga Imre: Egyedül vagyok?180
Faddy József: Kispap és a népzene-gyűjtés181
Hölvényi Olaf: "Ut omnes unum sint..."183
Dávid Lajos: Lehetetlen ötletek - vagy zelus apostolicus?186
Pályázati eredmény189
Szunyogh Xav. Ferenc: Pályázati tanulságok189
Kalocsai missziós pályázat191
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem