A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Audio-Vizuális Közlemények 1978/1-6.

Oktatástechnikai, tájékoztatástechnikai és szervezéstechnikai szakfolyóirat - XV. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1. szám
Polinszky Károly: Az Országos Oktatástechnikai Központ székházának ünnepélyes átadása3
Koren István: A szocialista országok III. Tudományos Taneszközkonferenciája7
Gyarmati Elek: Zala megye oktatásügye fejlődése, eredmények, gondok11
Katona István: Oktatástechnikai továbbképzés Zala megyében13
Hompó Ferencné: Programozott oktatás általános iskolában16
Tóth István: Írásvetítő a középiskolai matematikaoktatásban18
Hangosdia-sorozatok gépészeti szakközépiskolában21
Nemes István: AV-eszközök a szilárdtest-fizika oktatásában26
Piller Imre: Írásvetítő az alapfokú műszaki rajz tanításában27
Szebenyi Mária: AV-anyagok a gimnáziumi kémia tanításában31
Kiss Jenő: Írásvetítő a fizika tanításában35
Balázs Sándor: Geometria tanítása írásvetítő segítségével általános iskolában42
Szilajka József: Írásvetítő az egyenlő szárú háromszög tanításában48
Fehér Lajos: Írásvetítő az általános iskolai matematika oktatásában52
Rohonyi András: Oktatástechnológiai fejlődés az USA-ban és Kanadában57
Füle Sándor: Az iskolai taneszközök jóváhagyásánal új rendjéről62
Filmek az oktatásban és a szakmai ismeretterjesztésben64
Gyurjács András: A KRESZ ABC AV-programon68
Zoltán Géza: A mikrofilm jelentősége az egészségügyi dokumentumok archiválásában83
OOK-tájékoztató92
Tanért-hírek93
Szakfilmgyártás hazánkban94
Műszaki-tudományos és oktatófilm fesztivál, Katowice 197795
XX. Velencei filfesztivál95
Hazai sajtófigyelő96
2. szám
Sz. G. Sapovalenko: A tanulók nevelésének komplex szemléltetése és a taneszközök103
Bodó László: Terminológia és klasszifikáció106
Werner András: Oktatás és technika Tolna megyében110
Tóth Gyula: Pedagógusok oktatástechnológiai képzése, és továbbképzése113
Szekér József László: Oktatóprogram az általános iskola 4. osztályának gyakorlati foglalkozásához116
Vajnai János: Nyelvi szaktanterem gimnáziumban118
Endrédi Lajos: Oktatástechnikai eszközök biológiai kabinetben121
Jurisics József: Saját készítésű tanulókísérleti eszköz fizikaórán123
Bosch József: Multi-média rendszer a szakképzésben127
Srege Mária: Nyelvoktatás, nyelvtanulás132
Mestyán Zsófia: Nyelvoktatás a Szekszárdi Megyei Kórházban133
Marosi Gáborné: Zeneműtár Szekszárdon135
Rehák Róbert: S8-as oktatófilm készítése amatőr eszközökkel138
Magyar Miklós: Kiadványszerkesztők és oktatástechnológusok II. tanácskozása141
Farkas Gyula: Hozzászólás a mozgóképi technika az oktatásban c. cikkhez145
Yves Lainé: "De Vive Voix"- a legújabb francia AV-nyelvoktatási módszer149
Mohr János: Oktatástechnika a beszédterápia szolgálatában155
Kaszás László - Szekeres Tamás: ZTV a műszaki pedagógiaképzésben157
Dezső László: Mikroképtechnika a tudományos-műszaki információ területén a Szovjetúnióban160
Pintér Lajosné: A mikrofilm és más reprográfiai eljárások alkalmazása a BME Központi Könyvtárában173
A magyarországi oktatástechnikai képzés és továbbképzés helyzete a prágai Tanártovábbképzés a taneszközök alkalmazásáról c. nemzetközi szimpózium tapasztalatai tükrében184
Beszámoló a Magyar Pedagógiai Társaság Didaktikai és Oktatástechnológiai üléséről185
A Tanért szaktantermi bútorairól186
Hazai sajtófigyelő189
3. szám
Henri Dieuzeide beszéde az Országos Oktatástechnikai Központ ünnepélyes megnyitásán195
Bodó László: A szaktantermi rendszer fejlesztésének kérdései199
Vajthó Endre: Az oktatástechnológiai továbbképzés helyzete Győr-Sopron megyében201
Hajdú Elemér: Egy oktatástechnikai tanfolyam tapasztalatai203
Főző Jenő: Modulrendszerű szaktantermi berendezések általános iskolában205
Csejtey Györgyné: AV-szemléltetés a gimnáziumi magyartanításban209
Bedécs Gyula: Filmek a gimnáziumi földrajztanításban213
Várnai György: AV-technika a kémia tanításában217
Pápai Gyula: Matematikatanítás szaktantermeben220
Pápay Gyuláné: Fizika-kémia szaktanterem kialakításának szempontjai224
Biczi László: ZTV az oktató-nevelő munkában227
Kaszás László: Gépipari méréstechnika tanítása AV-módszerekkel229
Konsza Ferenc: AV-anyagok intézeti nyilvántartása232
Kiss László: Írásvetítő vasipari szakrajzórán234
Horváth István: AV-eszközök alkalmazása a szakmunkásképzésben235
Bordács Lajos: Írásvetítőmodellek használata a szerelő szakmák oktatásában241
Fűzfa János: oktatástechnikai eszközök szakmunkásképző intézetben243
Tigelman János: Szaktanterem szakmunkásképző intézetben245
Schlosser Gusztáv: Az írásvetítő szerepe a kertészeti szakmunkásképzésben246
Kaszás László: ZTV alkalmazása szakközépiskolában248
Szabados László: AV-oktatórendszer óvónőképző intézetben251
Nádasi András - Vári Péter: Az oktatócsomagok szerepe az oktatástechnológiai képzésben257
Oláh Emőd: Hozzászólások a Filmek az oktatásban és a szakmai ismeretterjesztésben c. cikkhez264
Hollós János: Programozott oktatás forgácsoló szakmunkások továbbképzésében266
Várostervezés tudományos filmelemzés segítségével279
Helyreigazítás285
Oktatástechnikai tanfolyam TIT előadók résézre285
Hazai sajtófigyelő286
4. szám
Székely János: Vállalati oktatóbázis gyfajta modellje291
Péterfy Lajos - Mező Árpád: Az AV-technika, szerep és jelentősége a munkavédelmi oktatásban294
Dezső Zsigmondné: AV-eszközök a könyvtárhasználók oktatásának szolgálatában298
Újhegyi Lajos: Egy oktatástechnikai felmérés eredményei és tanulságai303
Nanszák Andrásné: AV-eszközök az Úttörőmozgalom pedagógiája oktatásban308
Zsúdel László: Írásvetítő alkalmazása a fizikai optika tanításában311
Szedlay Péter - Kristály Mátyás: Hozzászólások a Filmek az oktatásban és a szakmai ismeretterjesztésben c. cikkhez320
Nagy-György László: Dokumentumfilmek alkalmazása a politikai oktató-nevelő munkában325
Holcsa László: Írásvetítő anyagok alkalmazása a műszaki rajz oktatásában329
Ábent Ferenc - Szűcs Pál: Az AV-módszerek szerepe új ismeretek feldolgozásának folyamatában339
Soós Imre: A diaporáma alkalmazása az oktatásban345
Gulyás József - Székely Béla: Néhány törekvés szaktantermi pedagógia hatásának fokozására349
Schaffer Katalin - Joó Ágnes: Orosz nyelvi szakjegyzet képi feldolgozásának kérdései354
Stark Ferencné: AV-szemléltetés a komplex esztétikai oktatásban357
Hajdú Imre: A COM-rendszerek felépítése és alkalmazásuk lehetőségei361
Bútor- és taneszközbemutató377
A Technical Film Cards 1977/3. számának filmjei377
Hazai sajtófigyelő379
5. szám
Árkos Iván: A Kossuth Könyvkiadó szemléltetőanyagai387
Az AV-eszközök helyzete az oktatásban392
Pál László: Írásvetítő alkalmazása függőleges síkú vetítőként394
Bazsó Zoltán: Egy BEAG nyelvi labor alkalmazásának tapasztalatai a műszaki felsőoktatásban398
Bartsch Iván - Hegedűs Péter: A vizuális szemléltetés kérdései401
Tompa Klára: Állóképek és alkalmazásuk a tanításban (OOK-oktatócsomag)407
Gyéres Pál: Szakmai továbbképző oktatóprogramok411
Szabó János: Frontális tanulókísérletek segítése AV-módszerekkel415
Ugaros Lászlóné: Írásvetítő a matematika tanításában418
Tóth Béláné: Ábrák szemléltetése kettős diaképek segítségével424
Barta Jenő: A politikai gazdaságtan összefüggéseinek szemléltetése írásvetítővel426
Gollowitzer György: Hozzászólások a Filmek sz oktatásban és a szakmai ismeretterjesztésben c. cikkhez432
Kövesi Józyefné: AV-szemléltetés a középiskolai magyartanításban433
Béky Lóránd: A nyelvi struktúrák laboratóriumi oktatásának kérdései441
Barta Bertalan: NCR-COM berendezések445
Kovács Péter: Mikrofilmtechnikát alkalmazó tájékoztatási adatbankok449
VIII. Nemzetközi Diaporáma-Biennálé467
Hazai sajtófigyelő468
A Technical Film Cards 1977/4. aszámának filmjei469
6. szám
Harsányi Lászlóné: Eredmények és gondok a Komárom megyei oktatástechnika fejlesztésében479
Juhász Mihály: Oktatástechnika Komárom megyében482
Bognár István: Központi oktatástechnikai műhely484
Farkas Lászlóné: Film az óvodában485
Kardos Ferenc: AV-módszerek a nevelési tanácsadás szolgálatában488
András Mihály: Számrendszerek szemléltetőkészlete490
Bíró József: Mozgásfolyamatok modellezése492
Cseh Lászlóné: AV-módszerek kémia órán494
Ősz György: A számonkérés vizuális lehetőségei 7. osztályban499
Bognár Istvánné: A programozott tanulás lehetőségei501
Emmer György: Oktatástechnika a pályaválasztás szolgálatában503
Árendás Vera: Oktatógép alkalmazásának tapasztalatai506
Bodnár László: Mezőgazdasági szakmunkásképzés írásvetítővel510
Jenei Lajos: Dia- és írásvetítő szakrajzórán513
Kora Antal: Képmagnó a szakközépiskolai történelemtanításban516
Pápai Gyula: AV-technika az elektrotechnika tanításában519
Turbuk István: Írásvetítő az épületgépészeti rajz tanításában522
Szendi Gábor: ZTV tanítóképző főiskolán525
Pozsonyi Gabriella: ZTV a képzésben és továbbképzésben531
Szóda Ferenc: Oktatástechnika a tanítóképző főiskola oktatásában536
Süveges Mihály: A szemléletesség kérdései a politikai képzésben543
Kovács Istvánné: Felnőttoktatási stúdió megyénkben544
árendás Vera - Csaba Attila - Skoflek István: A szakköri munka AV-lehetőségei546
Aknai Ferenc: Programozott felsőoktatás az ATI-nál550
Buday Lajos: A moszkvai Lomonoszov egyetem nyelvi laboratóriumai554
Krisztián Béla: Hozzászólás a Filmek az oktatásban és a szakmai ismeretterjesztésben c. cikkhez556
IX. Építésügyi Filmszemle558
Oktatástechnikai tanfolyam TIT-előadók részére558
XVI. Pardubicei Tudományos és Műszaki Filmfesztivál559
Tudományos és Műszaki filmek vetítéssorozata559
A Technical Film Cards 1978/1. számának filmjei560
Hazai sajtófigyelő563
INDEX 1978.568
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Audio-Vizuális Közlemények 1978/1-6. Audio-Vizuális Közlemények 1978/1-6.

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
3.800 Ft
1.900 ,-Ft 50
15 pont kapható
Kosárba