Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Néprajzi Hírek 2005/1-2.

A Magyar Néprajzi Társaság tájékoztatója/34. évfolyam, 2005. 1-2. szám

Tartalom

Külföldi tanulmányutak, expedíciók
Simon András: A vizuális antropológia Németországban. Egy tanulmánjait tapasztalatai 3
Lukács László: Göttingeni tanulmányutam 7
Társaságok, cgj csületek, szenezetek
Geszti Zsófia - Pákay Viktória: A Jankó János Néprajzi Egyesület 12
Kutatások
Klamár Zoltán: Interetnikus kontaktzóna-kutatások a vajdasági Szerémségben 15
Tudományos rendezvények, konferenciák
Biró Anna: Non-European ethnographical collections in Central and Eastem Europe. Workshop in the framevvork of ECHO-project
(Budapest, 2004. március 26-27.) 20
Tótli Aniold: Tudományo? kutatás és a múzeumok. Néprajzos muzeológusok országos
konferenciája
(Mezőkövesd, 2004. szeptember 29.-október 1.) 21
Geszti Zsófia - Pákay Viktória: Kultúrakutatás Kárpátalján
(Beregszász, 2004 október 15-17.) 23
Klamár Zoltán: Hagyományos értékeink a 21. század elején. XIV. Néprajzi Tanácskozás
(Zenta, 2004. október 16.) 25
Kiss Réka: Erdély és Moldva népi vallásossága
(Kolozsvár, 2004. november 5-6.) 27
Batári Zsuzsanna: Típustervek a 20. századi magyar falusi építészetben. Lakás és társadalom
(Szentendre, 2004. november 18 ) 29
Nemzetiségi néprajzi konferencia Szegeden 30
Eperjessy Ernő: A Dél-Alfold nemzetiségi néprajzi és történeti kutatásainak helyzete
(Szeged, 2004 december 9-10) 30
Eperjessy Ernő: A 75 éves Mándics Mihály köszöntése 31
Frazon Zsófia: MaDok-napok. Észrevételek a jelenkutatásról és az intézményi együttműködésről 32
Domokos Mariann; Konferencia a kisepikai műfajok kutatásában elért eredményekről
(Budapest, 2005. március 11.) 36
Takács András: Népi orvoslási kutatások a Kárpát-medencében és Moldvában az ezredfordulón
(Budapest, 2005. április 6-7.) 38
Múzeumok, gyűjtemények
Munda Hirnök Katalin: Séta a ljubljanai Kiállítások Házában 41
Lukács László: Gyűjteménygyarapodás 1995-2005. Új szerzeményi kiállítás a Szent István
Király Múzeumban 44
Kiállítások
A szó elszáll, a kép megmarad
(Klapka György Múzeum, Komárom, 2004. szeptember 17.-2005. március 31.) 47
Gelle Dóra: Viselet- és fotótörténeti kiállítás Komáromban 47
Horsa Istvámié: Nagy Lajos, a volt naszvadi fényképész 48
Méry Margit: „A szó elszáll, a kép megmarad" című kiállítás megnyitója 52
Kepéné Bihar Mária: Munkák és napok. A munkába való belenevelődést szolgáló paraszti
játékszerek a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely gyűjteményéből
(Kecskemét, 2004. október 15.-2005. február 28.) 55
Demeter Éva: Az utolsó harangszó. Balassa Iván emlékére
(Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2004. október 29.-2005. április 30.) 57
Oktatás
Hont Angéla - Kemény Márton - Küllős Imola: Néprajzi előadások a XXVII. Országos
Tudományos Diákköri Konferencián
(Budapest, 2005. március 21.) 62
Téka
Riskó Kata: Ürge Mária népzenegyűjtései 66
H. Bathó Edit: Könyv a jászok viseletéről 67
Brezsnyánszky Károly - Hála József: Köpénzek és egyéb kővé váltak 69
Tötszegi Tekla: Tanulmánykötet a hatvanéves Gazda Klára tiszteletére 71
Évfordulók, megemlékezések, köszöntések
Szulovszky János: „Szívem legjobb vérével írtam meg nemzetemnek". 150 éve, 1854-ben
jelent meg Ipolyi Arnold „Magyar mythologiá"-ja 75
Kettős jubileum Szegeden 79
Simon András: 75 éves a Néprajzi Tanszék, 100 esztendeje született Bálint Sándor 79
Bárkányi Ildikó: Kiállítások és konferencia Bálint Sándor emlékére 85
Küllős Imola: Emlékezés Ortutay Gyulára születésének 95. évfordulóján 87
Köszöntések, 2004 89
Tari Lujza: Almási István 70 éves 89
Eperjessy Ernő: A 70 éves Knipa András köszöntése 92
Keszeg Vilmos: Gazda Klára köszöntése 93
Szulovszky János: Köszöntjük P. Szalay Emőkét 94
Köszöntések, 2005 96
T. Bereczki Ibolya: Barsi Ernő köszöntése 96
Küllős Imola: Köszöntjük Görög Veronikát 97
Bárkányi Ildikó: Juhász Antal hetvenéves 99
Kettős ünnepség Voigt Vilmos tiszteletére 100
Bárth Dániel: A hatvanöt éves Voigt Vilmos köszöntése 100
Lanczendorfer Zsuzsanna: Virágének egy virágnevűnek. (Küllős Imola 60 éves) 102
S. Lackovits Emőke: Szacsvay Éva születésnapjára 107
Verebélyi Kincső köszöntése 109
Török Katalin: Emlékezetcsokor Verebélyi Kincső születésnapjára 109
Verebélyi Kincső: Emlékezés és köszönetnyilvánítás 111
In memoriam
K. Csilléry Klára emlékezete 115
Selmeczi Kovács Attila: K. Csilléry Klára életrajza 115
Szalados Béla: Emlékeim K. Csilléry Kláráról 116
Flórián Mária: K. Csilléry Klárára emlékeztünk 119
Kósa László: Kicsi Sándor halálára 120
Paládi-Kovács Attila: Búcsú Varga Gyulától 121
Mindenféle
Hála József (összeáll.): Rövid hírek, tudósítások 125
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem