A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Valóság 1983. január-december I-II.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata - XXVI. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.524 oldal
Sorozatcím: Valóság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Tartalom

Cikkek - tanulmányok
Ágh Attila: Újraolvasva Marxot. Kísérlet a marxi politikaelmélet rekonstrukciójára
"...akkor már minden egyházfő asztalán ott volt az Auschwitzi Jegyzőkönyv..." Szenes Sándor interjúi Éliás Józseffel, Székely Máriával, Zakar Andrással, Török Sándorral
Andics Jenő: A politika és a gazdaság közötti kölcsönhatások a nyolcvanas évek elején
Angeli István: Az inzulin mint járványkeltő
Bábosik Mária - Csaba László: Új szakasz a csehszlovák gazdaság fejlődésében
Bácskai Tamás - Terták Elemér György: "Mesterséges" érdek - növekedési kényszer. Szegő Andrea cikkéhez
Bakcsi György: Gorkij kisregénye, a Lószúnyog
Balázs István: "Ama szerelmes nagy napon". Luigi Nono színpadi cselekményéről
Bart István: "Szerelmi regény". A boldogtalan sorsú Rudolf trónörökös - részlet
Bay Zoltán: Emlékeim Szent-Györgyi Albertről
Berényi Gábor: Mit látunk a műalkotásban? Georg simmel művészetfilozófiai kísérletei
Bíró Dávid: Újra a "női zsarolásról"
Bóc Imre: A könnyek diadala
Bogár László: Növekedés megtorpanásokkal
Bojtár Endre: A romantika a kelet-európai irodalmakban
Borsányi György: Ezernyolcszáz kartoték a budapesti baloldalról
Borvendég Béla: A patak és a portikusz. Szükség van-e "tervgyárakra?"
Brandt, Willy: "...vannak helyzetek, amikor a nagyapák az unokáikkal jobban kijönnek, mint a fiaikkal..." (Benkő Zsuzsanna interjúja)
Bruszt László: Konszenzus és stabilitás. Az osztrák szociális partnerség
Csaba László: Reform és pragmatizmus. A KGST-integráció továbbfejlesztéséről
Csalog Judit: Magatartása közepes
Csengey Dénes: A hérosz és a groteszk hős. A drámaíró Németh László és Örkény István
Csengey Dénes: A tényirodalom arculatai (Napló és kritika)
Csikós-Nagy Béla: Gazdaságunk tíz "kényes" kérdése
Csillag Istvgán: Az új "vállalati" szervezet alapvonásai
Csizmadia Sándor: Új tendenciák a francia szellemi életben
Dobos Ilona: Népszokások a városban
Erdélyi Sándor: Egy mintakatona értetlenségei - I. Libikókák
Erdélyi Sándor: Egy mintakatona értetlenségei - II. És a reform?
Farkas János: A tudományos kutatás korlátozásának okai és következményei
Frank Tibor: Marx Kossuth-képe. A Vogt úr és forrásai
Fehértói Katalin: Nyúzóvölgy (Hozzászólás)
Fejős Zoltán - Niedermüller Péter: Témák és irányzatok a városok antropológiai-néprajzi kutatásában
Ferber Katalin: Vita a húszas évek végén Magyarország eladósodásáról
Gadó Ottó: Érdek és gazdasági intézményrendszer. Szegő Andrea cikkéhez
Gallyas Ferenc: Katonai eskü, hazaszeretet, hadifogság
Gergely András: Németh László vitája Szekfű Gyulával
Gömöri Endre: Kína - egy stratégia és legendái
Granasztói György: Széljegyzet arról, hogy mi minek az oka
Gyáni Gábor: Szatócsok. Kisvállalkozók a múlt század végén
György István: Kutatók gondjai (Hozzászólás)
Gyurkó László: Családi regény. Részlet
Habermas, Jürgen - "Háttérbeszélgetés" Jürgen Habernasszal. Papp Zsolt interjúja
Hadas Miklós: "Úgy dalolok, ahogy én akarok". A popzenei ipar működésének vázlata
Hajós Ferenc: Magyarok a Szlovén Szocialista Köztársaságban
Háklár Noémi: Asszír világbirodalmak
Hankiss Ágnes: Bethlen Gábor. Adalékok a "kötéltánc" archetipikus képletéhez
Hegedűs T. András: Neveljük a nevelőket!
Hernádi Miklós: Szabad idő - ünnepi idő. Mit csinálunk nagyobb ünnepeinken?
Hoppál Mihály: A sámánizmusról
Huszár Tibor: Falu a társadalomban - társadalom a faluban
25 év adatai
25 éves a Valóság
Izinger Pál: A harmadik évtized. Az állami gazdaságok 1968-1980 között
Izinger Pál: Még egyszer az állami gazdaságok fejlődéséről
Kántor Lajos: A Termés és az "uralkodó eszmék"
Kapuscinski, Ryszard: A sahinsah
Kemény Csaba: Szabálytalan feljegyzés a munkavédelemről
Kertes Gábor - Sziráczki György: Munkásmagatartások a munkaerőpiacon
Kiss Dezső: Tudomány-e?
Kiss Endre: Eszmék, korszakok, mindennapok
Komlós, John: Az osztrák-magyar "közös piac" gazdasági fejlődése
Kornai János: A nemzetek egészsége. Esszé az orvostudomány és a közgazdaságtudomány analógiájáról
Kosáry Domokos: "Kárpát-Európa"-kutatás a Teleki Intézetben
Kotz László: Tulajdonelmélet - gazdaságszervezés
Köves Erzsébet: Orosz témák
Krasznai Zoltán: Multinacionális munkamegosztás: zsákutca vagy a felzárkózás esélye
Kulcsár Kálmán: A jogfejlődés sajátosságai: a jog mint eszköz
Kurucz Imre: Három évtized. A TIT újjászervezésének évfordulóján
Kurucz Gizella: Milyen volt Csibe? Emlékek 1943-1944-ből
Laczkó Miklós: Szekfű Gyula és kortársai
Lázár István: Kik voltak, mit akartak?
Lázár István: Közbeszólás
Lázár István: Meddig süllyed a bárka?
Lázár István: Régibb és közelebbi eszmék; Egy bestseller dícsérete
Lázár István: Területfejlesztésünk és a falu önkormányzata
Leenhardt, Jacques: Olvasók Párizsban és Budapesten. Erdődy Edit interjúja
Lengyel László: Szilágyi János György paradigmái
Lévai Imre: Hatékony népgazdasági fejlesztés és külgazdasági együttműködés a fejlődő országokkal
Levendel Júlia: Egy magyar - akit Katona József kifelejtett az összeesküvés nagyjelenetéből
Lukácsy Sándor: Szakmai kritika helyett: élménybeszámoló
Major Máté: Az "új építészet" legfontosabb tételei
Ifj. Marosán György: Versenyképesség és iparpolitika
Marosi János: Egy obsitos vallomása
Miklós Tamás: A "gazdasági ész" anatómiáihoz
Mocsáry József: Gazdasági környezet - vállalati magatartás - hatékonyság. Helyzetkép és kritika
Mocsáry József: Hatékonysági kényszerpálya
Murányi Gábor: "Hát kinek a barátja vagy te?"
Nácsa Klára: Egy színésznő visszaemlékezései
Ohati Nagy László: Somogyi Imre
Oláh Miklós: Értelmiség, információszükséglet és demokrácia
Osztojkán Béla - Puskás Péter: Nyúzóvölgy. Beszélgetés egy régi perről
Pápay Zsuzsa: Hakni
Pethő Bertalan: A pszichiátria létkérdése. Metapszichiátriai vizsgálódások az antipszichiátria kapcsán
Pető Katalin: Útvesztéseim. Naplótöredék
Petschnig Mária: Az orvosi hálapénzről - nem etikai alapon
Pokol Béla: Stabilitás és legitimáció
Polonyi Péter: Híradás Kína elveszett évtizedéről
Pölöskei Ferenc: Szemben az árral. Tisza István utolsó évei
Ránki György: Mozgástér és kényszerpálya. A Duna-völgyi kis országok a nemzetközi gazdaság és politika rendszerében
Román Zoltán: Betegségügy és egészségügy
Sándor Iván: A történelem megvilágítatlan jelenetei. A koncepciós perekről
Sárközy Tamás: Szervezetrendszeri adalékok az állam gazdasági szerepének újraértékeléséhez
Sükösd Mihály: Guevara naplója
Sükösd Mihály: Sors és sorstalanság
Szabó A. Ferenc: Vitatkozva a társadalompolitikáról
Szakály Sándor: A második világháborús magyar katonai felső vezetés összetétele. Tények és adatok
Szász János András: Ifjúsági mozgalmak - ifjúsági kultúra
Szezepanski, Jan: Egyéniség és társadalom
Szegő Andrea: Érdek és gazdasági intézményrendszer
Szepesi György: Egy "mintaolvasó" értetlenségei
Szilágyi Ákos: Vázlat az ornamentális lírai személyességről
Szinetár Miklós: Mozaikok Amerikáról
Szűcs Gábor: "Egyetlen mondat sem szól mellettem!"
Szűcs Gábor: "Vigyázz, ha jön a vonat!
Takács Györgyné: Szabálytalan észrevételek
Tárkány Szűcs Ernő: A mai magyar jogi népszokások értékelése
Tóth Ágnes: Törekedjünk harmóniára. Megjegyzések a népesedéspolitikához
Tömpe Zoltán: Hatékony-e a Mocsáry-féle hatékonysági kényszerpálya?
Tringer László: A lelki beteg útjai és útvesztői
Ungvári Tamás: Élő lélekcsere. A nemzetközi kulturális kapcsolatok elvi alapjairól
Vajda György: A döntésről, az emberi tényezőkről és a kockázatról
Valkó János: Bérek, keresetek, adók. Gondolatok a munkaerő értékéről és gazdaságos alkalmazásáról
Vámos Tibor: Kooperatív rendszere, új fejlődési távlatok
Varga László: A hazai nagyburzsoázia történetéből
Varsányi Erika: Liget példája
Végh Antal: Kenyér és vászon - I. Így éltünk Szatmárban - részletek
Végh Antal: Kenyér és vászon - II. Így éltünk Szatmárban - részletek
Végh Antal: Kenyér és vászon - III. Így éltünk Szatmárban - részletek
Veres András: Új törekvések a mai magyar irodalomszociológiában
"Vigyázz, ha jön a vonat" - Levelek és vitacikkek (Hozzászólások)
Vitányi Iván: Helyzetrajz a kultúra magyarországi intézményrendszeréről
Voigt Vilmos: Magyar folklórkiadványok a szomszédos országokban
Vörös László: Az orvoslásról egy új szakkönyv ürügyén
Zám Tibor: Még egyszer az állami gazdaságok történetéről
Könyvekről
A fiatal Hegel
A művészet ősi formái
Andorka Rudolf: Tanulmányok Varga István emlékezetére
Andorka Rudolf: Új társadalomtudományi könyvek
Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom
A sokarcú kép
Balassa Péter: A színeváltozás
Csepeli György: Alany, állítmány
Davidson, Basil: Portugál gyarmatok - felszabadított nemzetek
Fejlődéstanulmányok. Regionális sorozat
Field, F.: Az egyenlőtlenség Angliában: szabadság, jólét és az állam
Gunst Péter: Nyugatnémet munkák a magyar történetírásról
Gurevics A. J.: A középkor népi kultúrájának kérdései
Hajnády Zoltán: A középkorúak válságának megértése
Hirsch F. - Goldthorpe J. H.: Az infláció politikai gazdaságtana
Husén T.: Az iskola megkérdőjelezése. Az iskolák és jövőjük összehasonlító vizsgálata a nyugati társadalmakban
Irodalom és demokrácia
Karácsony András: A perspektíva varázsában
Karácsony András: Európa és Ázsia határán
Lackó Mihály: Helyét kereső Magyarország
Lukács György: Curriculum vitae
Marcuse Herbertz: Ész és forradalom
Paléologue, Maurice: A cárok Oroszországa az első világháború alatt
Peccei, Aurelio: Száz oldal a jövő érdekében
Schlett István: A szociáldemokrácia és a magyar társadalom
Scitovsky T.: Az örömtelen gazdaság. Vizsgálódás az emberi megelégedettség és a fogyasztói elégedetlenség kérdéseiről
De Séde, Gérard: A fátimai csoda
Tallár Ferenc: Az orosz történelem egyetemessége és különössége
Thurow L. C.: A zérus összegű társadalom. Jövedelemelosztás és a gazdasági változás lehetőségei
Új Mindenes Gyűjtemény
Vági Tibor: Településfejlesztési politika és területi egyenlőtlenségek
Változások, váltások és válságok a gazdaságban
Varga Jádnos: Helyét kereső Magyarország
Külföldi folyóiratokból
A család halála?
Ajaga Nji: Afrika "cumis" fejlesztése
Amikor az alkalmazottak megvásárolják a vállalataikat
Aron Raymond: Franciaország: ideiglenes mérleg
Asherson N.: Egy birodalom bukása
Ash Timothy Garton: Miért nem szeretnek minket a németek?
Balajan Z.: Hogyan csökkenthető a veszteség?
Bazell R.-Krauthammer: Az új pestis
Bednij M - Nyikolszkij A.: A sokgyermekes falu
Ben Bella Ahmed: Nem szabad gondolkodás nélkül másolnunk a Nyugatot
Benn Tony: Államkapitalizmus helyett tervgazdaságot
Berger John: Az otthon nem egyenlő a házzal
Berher John: A festészet helye
Biotechnika az európai Gazdasági Közösségben
Bohus T.: A cigányok Jugoszláviában
Borges Jorge Luis: "hazám állapota reménytelen"
Bradbury Malcolm: Nyugat felé igyekezve - a modernizmus amerikai térhódítása
Brassai J.: Le Corbusier verőfényes kalyibája
Brinkgrave C.: Modern kapcsolatok: az új szabadság kötelmei
Brooks Caroline St. John: Nagy intellektuális tétek hazardőre
Carré John Le legújabb könyve: A világtörténelem legkegyetlenebb tréfája
Chomsky Noan: A nagy sátán árnyéka
Corm Geroges: A Közel-Kelet balkanizálása
Dahrendorf Ralf: Ketten egy munkahelyen
Donoghue Denis: A magyarázkodás megszállottjai
Dumézil Georges - Interjú Georges Dimézillel
Dupont Joan: Daniel Cohn-Bendit 15 év után
"Egy jobb jövő jele"
English C. W.: Az USA-ban munkások vesznek át gyárakat
Epstein Joseph: Mailer mélyponton
Eyyseneck H. J.: Binet után, vissza Galtonhoz
Feldstein Martin: A fellendülés egyre erősödik
Fontaine André: figyeljünk a középosztályra
Garaudy és az iszlám hit
Gonzales Felipe: "Nem az államosítás útját járjuk"
Gordimer Nadine: "A jövő a feketéké"
Gosztonyi Péter: Magyarország katonai szerepe a második világháborúban
Grass Günter: Az ellenállás joga
Güney Yilmaz: "A felszabadulás olyan lesz, mint egy földrengés"
Imhoof Marcus - Svájc és a menekült-probléma a második világháborúban
Jackson Jasse amerikai fekete politikus az amerikai feketék helyzetéről
Jakusev V. M.: Hogyan függ össze a gazdasági mechanizmus és a munkaverseny?
Jankovics M. - Kraszics V.: Ködbe vesző tájak
Jenkins Peter: Mrs. Thatsher új Angliája
Jevtuk V.: A megtakarítás - 4 %
Jevtusenko Jevgenyij: A részletek költészetének szeretete
Kapralov P. B.: A harmadik kínai népszámlálás
Kaunda Kenneth: "Maguk, nyugatiak aggasztanak bennünket"
Keddie Nikki R.: Az iráni forradalmak
Keegan J.: Rosszabb dolgok is vannak, mint egy kis nukleáris bomba
Kissinger Henry: A fegyverkorlátozás új megközelyítésben
Klar Michael T.: A "majdnem atomfegyverek"
Kogan L. N. - Merenkov A. V.: Komplexbrigádok: a bevezetés tapasztalatai
Kozsevnyikova K.: Hova tűnt az agronómus?
Kugel Sz. A.: A mérnökképzés és a mérnöki munka
Küng Hans: "A Vatikán diktatórikus állam"
Lang Jack kultúrpolitikája
Van Lennep Emile: Mérlegkészítés
Leontieff Wassily: Interjú André Leroi-Gourhannal
Liebermann Rolf: Európa elvesztett háborúja
MacShane Denis: Újjáéledő fajgyűlölet Franciaországban
McCarthy Mary: Regény, mese, románc
McDonald L.: A bűnözés növekedése a XIX. században: elmélet és bizonyíték
Mine Alain: az "állami-anarchista" modell
Mudrick Marvin: Cuki Zsuzsi szeretkezik, nem háborúzik avagy mivel van tele Susan Sontag?
Nakasone Yasuhiro: Beszélgetés Yasuhiro Nakasone japán miniszterelnökkel
Naumov Nikola: Népesedéspolitika - aggodalom és remény között
Nyikityin A.: Zátonyok a tyereki parton
Oldokowski T.: Az eltűnt munkaerő nyomában
Orieux Jean: Talleyrand - szélirányban a történelemmel
Oszkolov V.: Aszfaltozott út a faluig
Osztapenko L. V. - Szuszokolov A. A.: Az értelmiség újratermelődésének etnikai és társadalmi sajátosságai
Otamuradov T. - Szalnyikova I. N.: A falusi értelmiség szerepe a korszerű mezőgazdasági termelésben
Ovszjannyikov A. A.: A fogyasztói viselkedés differenciálása
Palme Olof: "Európa balra tart"
Pan Cseng-ping: Konfucius újjáértékelése
Perevegyencev V. J.: A lakosság migrációja és a mezőgazdasági termelés fejlődése
Pokrovszkij V.: A tudomány a hatékonyság úótján
Reifenberg J.: Mekkora hatalma marad az amerikai kongresszusnak?
Ribalkovszkij L. - Taraszova N.: A migrációs és etnikai folyamatok kölcsönhatása
Ritterband Charles E.: A Harvard Egyetem utánpótlkási gondjai
Robert Marthe - Kafka és Flaubert: Interjú Marthe Robert-rel
Rubina L. J.: Az egyetemi hallgatók társadalmi összetételének változásai
Rugyenszkij N. E.: A magyarok száma és szóródása Európában
Rumbold Algernon: Politikai szent volt-e Gandhi?
Roques Valeska von: Szex és hatalom Washingtonban
Rouquié Alain: Latin-Amerika örök kísértése - a katonaság?
Samuelson Paul - In terjú Paul Samuelson Nobel-díjas közgazdásszal
Scheuch Erwin K.: A tömegkommunikáció végéhez közeledünk
Schmidt Helmut: Csúcstalálkozók: lehetőségek és veszélyek
Schumaker S. A. - Stokols D.: Lakóhelyi mobilitás Amerikában
Sinowatz Fred - Interjú Fred Sinowatz osztrák kancellárral
Spencer Martin E.: Társadalomtudományok és jövőtudat
Starr Paul: Az elektronikus olvasó
Stoklund Björne: Paraszti naplók interpretálása
Stoppard tom - Interjú Tom Stopparddal
Szemin N.: A munkamegosztás fejlesztése
Színház: A vártán minden csendes
Trifunovic Lazar: A kép eltárgyiasulása
Tyihonov V. A.: A föld gazdája
Vazsutovics V.: Szembejövő forgalom
Velikanova A.: Százszorosan megtérül
Vergin Nur: A török munkásosztály hosszú harca
Wajda Andrzej - Danton és Robespierre
Watkins John Elfreth JR.: Mire számíthatunk a következő száz évben?
Whitmer P. O.: Ken Kesey az amerikai frontiert keresi
Wilhelm P.: Hogyan alakult sorsuk a Nobel-díj után?
Winock M.: A franciák Amerika-ellenessége
Zapata A. Friedl: Kacika vagy gerilla - valamennyien kakasok
Zelinsky Hartmut - Szép hangokhoz brutális ideológia
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem