A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Valóság 1989. január-december

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata - XXXII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.536 oldal
Sorozatcím: Valóság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

1. szám
Berend T. Iván: Az orosz kommunista forradalom új utakra tér1
Kolosi Tamás: Esélyeink22
Tóth I. János: A fogoly dilemmája: együttműködés vagy dezertálás34
Kilátó
Arthur Koestler: Költői közjáték (Fordította Barabás András)43
Annie Cohen-Solal: Flaubert és a maoisták között (Jean-Paul Sartre utolsó évei) (Fordította és bevezette Ádám Péter)60
Garai László: Moszkvai napló, 196470
Szemle
Borsányi György: A budapesti munkások választási magatartása (1922-1945)87
Hozzászólás
Hajdu János: Reflexiók Duray Miklós nyilatkozatára100
Koloszár László: Gyorskép egy mertoni ecsettel festett reprodukció mellé102
2. szám
Vámos Tibor: Meditáció az Új Márciusi Front ürügyén1
Hankiss Elemér: A "Nagy Koalíció" avagy a hatalom konvertálása15
Tallár Ferenc: Sztálinizmus és reszakralizáció32
Dokumentum
Bibó István: 1956. október 23. - november 6. (Huszár Tibor interjúja)52
Markos György: Kimaradt fejezetek a Vándorló fegyházból68
Beszélgetés Bay Zoltánnal (Inzelt Annamária interjúja)80
Szemle
Klimó Hedvig: Eötvös és Bibó liberalizmusa93
Napló és kritika
Balogh Tibor: Vissza Freudhoz104
3. szám
Varga Csaba: Mi kell a joghoz?1
Schlett István: Politikai programtöredékek, 198818
Sárközy Tamás: A társasági törvény előkészítése (Szubjektív beszámoló egy törvényhozás anatómiájáról)40
Fórum
Keresztury Dezső: Emlékezés az Eötvös Collegium utolsó éveire61
Műhely
Balázs Tibor: A halál rejtélye85
Horányi György: Élősködők a tudományban (Egy tudományos kutató tűnődései)94
Napló és kritika
Pethő Bertalan: Heidegger:A műalkotás eredete105
Perecz László: Az erkölcs dialektikája108
Külföldi folyóiratból
L. Mlecsin: A népfront - mi mellett és ki ellen?112
N. Matukovszkij: A vizsgálat lezárult115
A lelkiismeret hatalma118
M. Csegodajeva: Provokáció a Manyezsban119
A világ legjobban képzett dolgozói121
P. Bourdieu: A tekintélyuralmi stílus123
Gerard Smith: Világok egy szemhéj alatt126
Mathias Döpfner: "Miért nem szereti a nyolcvanas éveket?" - Interjú Joan Baezzel127
Képek
Csáky Ida: rajzai
4. szám
Kulcsár Kálmán: Az embei jogok ma Magyarországon1
Ferge Zsuzsa: A negyedik út7
Magyar világ
Örkény Antal: A társadalmi mobilitás történelmi perspektívái20
Heltai Péter:
Szakolczai Árpád: Erőltetett modernizáció és elhanyagolt tolerancia (Összehasonlító értékvizsgálat)35
Hernádi András: A hazai automobilizmusról (Egy meg nem jelent interjú margójára)48
Tóth László: A bomlás virágai - egy magyarországi faluban59
Kilátó
Gereben Ágnes: Miért halt meg Iszaak Babel?68
Nikolaj Bergyajev: Picasso81
Dokumentum
Vígh Károly: A Hovédelmi Minisztériumban történt... (Tombor Jenő halálának és Almásy Pál eltávolításának körülményei)85
Az Új Márciusi Front 1989. február 24-i vitaülés (Rövidített jegyzőkönyv)95
Napló és kritika
Takács Géza: Szabad-e a pedagógusnak szólnia?107
Bereczkei Tamás: Az evolúció általános elmélete112
Balogh Tibor: A modern tudományok emberképe115
Külföldi folyóiratokból
Világméretű korrupció118
Les Misérables120
"Tiltakozom a féktelen önkény ellen" (Pavlov levelezése Molotovval)123
A törvény és a lelkiismeret 124
Stuart Hampshire: Elkötelezett filozófus126
William Gass: Johns127
5. szám
Péter László: Volt-e magyar társadalom a XIX. században? (A jogrend és a civil társadalom képződése)1
Márkus István: A hierarchizált ember és a többé-kevésbé autonóm ember (Társadalomtörténeti vázlat)25
Simai Mihály: Útvesztő vagy "tisztítótűz"?45
Lengyel László: Reformdiktatúra vagy bürokratikus autoritarianizmus61
Fórum
Tamás Gáspár Miklós: Kolozsvártól Oxfordig, az anarchizmustól a konzervativizmusig (Széchenyi Ágnes interjúja)68
Műhely
Tütő László: Lukács György reformkoncepciója88
Román József: Nem! (Párttörténeti mellékszálak)99
Hozzászólás
Szigeti József: Megjegyzések Kis János interjújához113
Vígh Károly: Válasz Hajdu Jánosnak114
Külföldi folyóiratokból
Scott Sullivan: Eljött a revizionisták ideje116
Jeffrey C. Alexander: Vissza Lippmanhoz118
Visszatérés a liberalizmushoz (Interjú ifjabb Arthur Schlesingerrel)120
Klaus Natorp: "Miért csak államférfi akar lenni, s nem politikus?" (Interjú Radzsiv Gandhival)121
A 90 éves Francois de Closet (Alfred Sauvy interjúja)122
Dmitrij Gubin: Interjú egy antihőssel123
Szergej Averincev: Vlagyimir Szolovjov 126
Képek
6. szám
Róna-Tas András: Nép és nemzet (Viták fogalmakról)1
Romsics Ignác: A parasztság és a forradalmak kora14
Kiss Endre: A pozitív politikai metafizika rekonstrukciója28
Ruzsányi Tivadar: Tiltott dimenziók40
Fórum
Vitányi Iván: Tanulság és várakozás (Egykorú töprengések 1956 ügyéről)51
Kilátó
Custine márki: Oroszországi levelek (1839) (Fordította és bevezette Pelle János)65
Joszif Brodszkij: Dosztojevszkij (Az előszót írta Köczöl Csaba; fordította Szőke Katalin)82
Kostas Axelos: A fegyveres ellenállástól a planetáris gondolkodásig (Csizmadia Sándor interjúja)87
Műhely
Kállai Géza: Kövek, koronák, címerek93
Napló és kritika
Buda Béla: Látlelet és vágyfantázia az orvoslásról101
Balogh Tibor: A civilizáció bűnei104
Külföldi folyóiratokból
Jonathan Clark: 1688 meg a többi 109
Igor Kljamkin: Az öncsalás hasznáról és káráról110
Az emberi lélek ökológiája - Dmitrij Lihacsov és Pityirim metropolita beszélget112
Robert S. McNamara: Egy bennfentes emlékei a kubai válságról115
Jacques Delors: Miért van szükségünk Európára az európaiaknak? (Jürg Altwegg interjúja)116
Tatjana Zaszlavszkaja: Hosszú állóháborúra kell berendezkedni (K. S. Karol interjúja)118
Jurij Karabcsijevszkij: "Nem alacsonyodunk le az egykori vakságig..."119
Milan Kundera: A kritikáról 120
I. Eventov: Vita a költészetről122
Khomeininak befellegzett (Beszélgetés Bani Szadarral)124
Ivan Sanders: "Boom town" a Duna mentén127
Képek
7. szám
Ágh Attila: A kisciklusok örvénylése1
Krokos János: A tulajdonlás szuverenitása12
Blasszauer Béla: A betegek érdekképviselete21
Szemle
Kuczi Tibor: Egy ideológia "logikája"32
Szilágyi István: Politikai rendszer a nyolcvanas években: a magyar eset43
Szabó Máté: A politikai nevelés Magyarországon52
Műhely
Szabó A. Ferenc: Az apokalipszis mérlege (Magyarországon második világháborús embervesztesége)62
Kovács Géza: Lilafüred - 1942. november78
Szokolay Katalin: A Pitsudski-kérdés "újragondolásához"93
Hozzászólás
Heller Krisztina - Zöld Sándor: Parazitizmus vagy szimbiózis a tudományban 102
Petrik Ferenc: A siker sodrában105
Napló és kritika
Csizmadia Sándor: Vissza Descartes-hoz108
Külföldi folyóiratokból
Képek
8. szám
Mezei Géza: "Stettintől Triesztig" (Kelet-Közép-Európa és a szovjet modell 1947-1953) (I. rész)1
Csizmadia Ervin: Reform vagy társadalmi önfejlődés (Meghaladható-e a reformparadigma?)22
Hoch Róbert-Radnóti Éva: A veszteglés nélküli kibontakozás (A stagnálásból kivezető út egy koncepciója)38
Becskeházi Attila: A világképpé kövült ráció mítosza (Szimbolikus és narratív elemek a sztálinizmus észhasználatában)52
Magyar világ
Enyedi György: Településformáló folyamatok és településpolitika Magyarországon62
Ladányi János: A lakásrendszer változásai és a cigány népesség térbeni elhelyezkedésének átalakulása Budapesten73
Műhely
Oltványi Ambrus: Alternatívák és értékpluralizmus Bibó István gondolatvilágában90
Varga Domokos: Bibó István eszményei és a finn fejlődés útja102
Napló és kritika
Szigethy Gábor: Kászonyi András körülnéz és hazamegy110
Külföldi folyóiratokból
Képek
9. szám
Mezei Géza: "Stettintől Triesztig" (Kelet-Közép-Európa és a szovjet modell 1947-1956) (II. rész)1
Daniel Bell: Első szerelem és kora bánat (Fordította Hernádi Miklós)24
Sükösd Miklós: Egy amerikai mensevik útja a XXI. századba (Daniel Bell és a posztkommunizmus)37
Fricz Tamás: Egy Marx-tanulmány tévedése (Marx politikai-elméleti nézeteinek bírálata a Bonaparte-tanulmány alapján)41
Dokumentum
Bokor Péter: A harmadrendű vádlott (Párizsi beszélgetés Lazar Brankov egykori jugoszláv diplomatával)48
Vitézy László: Komor ég alatt (Részletek)71
Szemle
Bereczkei Tamás: Biológiai evolúció - kulturális evolúció80
Magyar világ
Telekes Annamária:
Rechnitzer János: A "vidék" a mozgások évében (Helyi-térségi társadalmi-politikai innovációk, 1988)97
Forray R. Katalin: "Visszakörzetesítés"? (Aprófalvak harca az iskoláért)109
10. szám
Kolosi Tamás: Jegyzetlapok 1989 nyarán1
Garai László: A "hivatal" és az "ész" (A bürokrácia gazdaságpszichológiájához)10
Soros György: A pénzcsinálás boszorkánykonyhája (A szerző előszava könyvéhez)18
Magyar világ
Horváth Ágnes:
Szakolczai Árpád: A párt különös hatalma (A politikai instruktorok tevékenységéről)26
Leslie Némethy: A magyar kohászatról - világperspektívában (Varga Domokos interjúja)38
Illés Iván: Válságkép zöldben-feketében48
Műhely
Lányi András: A javak és a jó (Egy örömóda titkos záradéka)60
Czeizel Endre: A tudomány két modellje74
Szemle
Kocziszky Éva: Ünnep és történetiség a művészet költői alapvetésében (Martin Heidegger a műalkotás eredetéről)85
Tolcsvai Nagy Gábor: A nyelvművelés esélyei95
Napló és kritika
Jeffrey C. Alexander: Kína jelenkori társadalmi viszonyairól104
Varga Károly: A románok furcsa elektronikus forradalma108
11. szám
Diószegi István: A nemzetek Európája1
Sárközy Tamás: Jogalkotás - tulajdonreform11
Elkán Péter: Az új mintájú gazdaság28
Árva László: A regionális méretű társadalmi-gazdasági reform esélyei az európai szocialista országokban48
Kiss Endre: Sztálinizmus és kultúrforradalom között (Gondolatok a neomarxizmus szociológiájáról)56
Böröcz József: Két szék között (Motívumok egy társadalomképhez)72
Kilátó
Alekszandr Szolzsenyicin: A Nobel-díj alkalmából (Fordította Bakcsi György)83
Műhely
Bart István: Elemér utca 3.93
Napló és kritika
Nagy Béla: Egészségügyi illúziók109
Balogh Tibor: A pszichológiatörténet-írás lehetőségei113
Külföldi folyóiratokból
Jan Kott: A guillotine mint tragikus hős115
Jürg Altwegg: Miért ér véget a francia forradalom? - Interjú Francois Furet-vel120
Alexander Smoltczyk: Az utolsó jakobinus távozása122
Joszif Brodszkij: Isaiah Berlin nyolcvanéves124
Így halnak meg az árulók! (A Fényes Ösvény gerillái között)126
12. szám
Berend T. Iván: A bolsevik forradalom a "pártállam" diktatúrájába torzul1
Tálas Barna: A tízéves kínai reformfolyamat megtorpanása 1989 nyarán15
Fórum
Huszár Tibor: Konszolidáció vagy/és restauráció?28
John B. Hall: Hogyan segíthet a nemzetközi közösség Kelet-Európán? (Fordította: Balázs Győző)43
Műhely
Szántó R. Tibor: A tudományos siker természetrajzához55
Szemle
Vadas József: A stílbútortól a korpuszbútorig (A Lingel-gyár fejlődéstörténete)66
Kengyel Miklós: A deprivált jogkeresők és az esélyegyenlőség axiómája az igazságszolgáltatásban77
Századok
R. Várkonyi Ágnes: "Folyóvizünk, amelyből élünk..." (Történeti ökológia)85
Kilátó
Kántor Lajos: A birtok határai (Hitek, vélemények [1902-1980])95
Napló és kritika
Matolcsy György: Egy naplóolvasó - egy "olvasónapló"-ról (Lengyel László: Végkifejlet)107
Takács Péter: A szabadság erkölcsisége113
Külföldi folyóiratokból
Michael Zöller: Miért válik meddővé a politika? - A demokrácia üresjáratban117
Michael Stürmer: Korunk népvándorlása120
Hanni Konitzer: Bécs szerepe a változásban121
Interjú Lennart Merivel122
Vjacseszlav Smirov: Mefisztó élte alkonyán124
Vlagyimir Cvetov: Érdeklődés volna, de...125
David Gates: Lázadó - élethossziglan: Abbie Hoffman126
Maya Slater: Az élet játéka127
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Valóság 1989. január-december Valóság 1989. január-december Valóság 1989. január-december Valóság 1989. január-december Valóság 1989. január-december

A kötetek borítója és néhány lapja kissé foltos, elszíneződött.

Állapot:
4.200 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba