A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kötött formájú költemények antológiája

Szerző

Kiadó: Balassi Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 396 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-506-177-3
Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

A gyűjtemény különböző terjedelmű ritmikai-szerkezeti egységekből (sorokból, periódusokból, strófákból) építkező, kötött formájú költeményeket tartalmaz a következő csoportosításban: 1. időmértékes sorok, 2. időmértékes periodikus sorok, 3. időmértékes strófák, 4. időmértékes versszerkezetek, 5. ütemhangsúlyos sorok, periódusok és strófák, 6. szimultán ritmusú sorok, periódusok és strófák. A kötetet verstani magyarázatok kísérik, szerencsésen egyesítve a kötészeti antológiák olvasmányosságát az oktatási-ismeretterjesztési célokkal.

Tartalom

BEVEZETÉS
A VERSFORMA KÖTÖTTSÉGÉNEK KATEGÓRIÁI 5
AZ ANTOLÓGIÁRÓL 10
VERSTANI FOGALMAK, KIFEJEZÉSEK 11
Néhány elemi fogalom neve és jelölése 11
Verslábak 12
Kólonként is értelmezhető lábak 13
Kólonok 13
Önálló sorként (is) használatos kólonok 13
Sorok 14
Rímképlettel, illetve szótagszámmal kifejezhető versszerkezetek 16
Aiol kólonok és sorok összehasonlító táblázata 17
KÖTÖTT FORMÁJÚ KÖLTEMÉNYEK
IDŐMÉRTÉKES SOROK 18
Hexameter 18
Homérosz: Íliász. (Részlet) Ford.: Devecseri Gábor 19
Johann Christian Friedrich Hölderlin: A tölgyek.
Ford.: Bernáth István 23
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi (Részlet) 24
Vörösmarty Mihály: Utóhang Cserhalomhoz 26
Petőfi Sándor: Levél Arany Jánoshoz 26
József Attila: Flóra. Hexaméterek 29
Radnóti Miklós: Hetedik ecloga 30
Rímes hexameter 31
Dsida Jenő: Miért borultak le az angyalok Viola előtt... 31
Pentameter 33
Juhász Gyula: Ovíd tavaszdala 34
Kis aszklépiadészi sor 35
Quintus Horatius Flaccus: Maecenashoz.
Ford.: Kardos László 35
Illyés Gyula: Az ítéletmondóhoz 37
Nagy aszklépiadészi sor 38
Quintus Horatius Flaccus: Élj! Ford.: Kardos László 38
Phalaikoszi sor (phalaikoszi tizenegyes, hendecasyllabus) ... 39
Caius Valerius Catullus: A jó baráthoz.
Ford.: Devecseri Gábor 39
Janus Pannonius: Távozóban búcsúzik Várad
szent királyaitól. Ford.: Kerényi Grácia 40
Dsida Jenő: Éjszakák 41
Dsida Jenő: Alkony 42
Dsida Jenő: Szerelmes ajándék 42
2 reiziánusból álló sor 43
Csanádi Imre: Kitérő 43
Jambikus trimeter 43
Caius Valerius Catullus: Caesarhoz.
Ford.: Horváth I. Károly 44
Babits Mihály: A gazda bekeríti házát 45
Sánta jambus (szkázon, choliambus) 46
Caius Valerius Catullus: A rossz költő.
Ford.: Devecseri Gábor 46
Szilágyi Domokos: Xéniák.
Játékok antik metrumban. Derű 47
Anakreóni hetes 47
Csokonai Vitéz Mihály: Keserédes 48
4 szótagos jambikus sor (jambusi négyes, kettős jambus) 48
Petőfi Sándor: Est 49
5 szótagos jambikus sor (jambusi ötös, harmadfeles jambus) . . 50
Tóth Árpád: A kút 51
6 szótagos jambikus sor (jambusi hatos, hármas jambus) 52
József Attila: Harmatocska 52
7 szótagos jambikus sor (jambusi hetes, negyedfeles jambus) . . 53
József Attila: Sas 53
8 szótagos jambikus sor (jambusi nyolcas, négyes jambus) ... 54
Babits Mihály: Messze... messze 54
József Attila: Altató 55
Jancsik Pál: Elszabadult egy ló 57
9 szótagos jambikus sor (jambusi kilences, ötödfeles jambus) . . 58
József Attila: Mama 58
10 szótagos jambikus sor (jambusi tízes, ötös jambus) 59
Vörösmarty Mihály: Emlékkönyvbe.
[Setét eszmék borítják...] 59
Pilinszky János: Harmadnapon 59
11 szótagos jambikus sor (jambusi tizenegyes,
hatodfeles jambus) 60
Áprily Lajos: Tetőn 60
Trochaikus tetrameter 61
Ismeretlen latin költő: Venus éjszakái.
Ford.: Horváth I. Károly 61
6 szótagos trochaikus sor
(trocheusi hatos, hármas trocheus) 67
József Attila: Száradok, törődöm 67
9 szótagos trochaikus sor
(trocheusi kilences, ötödfeles trocheus) 68
Babits Mihály: Vers a csirkeház mellől 68
10 szótagos trochaikus sor (trocheusi tízes, ötös trocheus) 70
Petőfi Sándor: Az alföld 71
22 (8+8+6) szótagos trochaikus sor 72
Babits Mihály: Énekek éneke.
Salamon király könyvéből 73
6 szótagos, 1 anapesztust tartalmazó sor 74
Komjáthy Jenő: Diadalének 74
9 szótagos, 2 anapesztust tartalmazó sor 76
Kosztolányi Dezső: Boldog, szomorú dal 76
4 anapesztusból álló sor 77
Petőfi Sándor: Forradalom 78
8 szótagos, 2 daktilust tartalmazó sor 79
Weöres Sándor: Rongyszőnyeg 31 79
1 krétikusból álló sor 80
Szilágyi Domokos: (Alkohol) 80
12 szótagos, 1 choriambust és 2 daktilust tartalmazó sor 80
Mihai Eminescu: Est a hegyen.
Ford.: Franyó Zoltán 80
IDŐMÉRTÉKES PERIÓDUSOK 82
Disztichon 82
Szimónidész: A thermopülai hősök emlékezetére.
Ford.: Ponori Thewrewk Emil 82
Rhuphinosz: Gyűlölöm. Ford.: Somlyó György ... 82
Caius Valerius Catullus: Szerelem és gyűlölet.
Ford.: Szabó Lőrinc 83
Kriza János: Úrbér 83
Kölcsey Ferenc: Emléklapra 83
Nyilas Atilla: Epizód 83
Anakreón: Gyűlölöm. Ford.: Radnóti Miklós 84
Aszklépiadész: Epigramma. Ford.: Radnóti Miklós 84
Onesztész: Nem kell. Ford.: Radnóti Miklós 84
Markosz Argentariosz: Keblem az ő kebelén.
Ford.: Babits Mihály 85
Caius Valerius Catullus: Leányhűség.
Ford.: Szabó Lőrinc 85
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete.
Ford.: Berezeli Anzelm Károly 85
Vörösmarty Mihály: Vashámor 86
Vörösmarty Mihály: Pázmán . 86
József Attila: Egy spanyol földmíves sírverse 86
Paulosz Szilentariosz: Vetkőzzünk hamar.
Ford.: Somlyó György 86
Kölcsey Ferenc: Huszt 87
Johann Wolfgang Goethe: IX. római elégia.
Ford.: Radnóti Miklós 87
Johann Christian Friedrich Hölderlin: Diotima
Ford.: Rónay György 88
Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albumba 88
Albius Tibullus: A béke dicsérete.
Ford.: Kardos László 89
Kisfaludy Károly: Mohács 91
Vitézslav Nezval: Búzavirágok és városok.
Ford.: Orbán Ottó 94
Rímes disztichon (leoninus) 98
Babits Mihály: Új leoninusok 98
Horatiusi epódosz-forma 99
Quintus Horatius Flaccus: Parvenü.
Ford.: Kardos László 99
Babits Mihály: Balázsolás 100
Aszklépiadészi párvers (harmadik aszklépiadészi versszak) 102
Quintus Horatius Flaccus: ... Nem lesz elég soha.
Ford.: Kardos László 102
Berzsenyi Dániel: A megelégedés 104
Hippónaxi versszak 105
Quintus Horatius Flaccus: A fösvényhez.
Ford.: Kardos László 105
Kovács András Ferenc: Hajnali himnusz 107
Rímes hippónaxi versszak 108
Csokonai Vitéz Mihály: Újesztendei gondolatok 108
7 és 6 szótagos trochaikus sor kapcsolata 112
Archipoeta: Kóbor poéta vallomása.
Ford.: Franyó Zoltán 113
8 és 6 szótagos jambikus sor kapcsolata (chevy chase-strófa) 118
Johann Wolfgang Goethe: Könnyek vigasza.
Ford.: Szabó Lőrinc . 118
Vörösmarty Mihály: Szózat 119
8 és 9 szótagos jambikus sor kapcsolata 121
Ady Endre: Az eltévedt lovas 122
13 és 12 szótagos jambikus sor kapcsolata 123
Arthur Rimbaud: A részeg hajó.
Ford.: Kardos László 123
12 és 11 szótagos, 3-3 anapesztust tartalmazó sor
kapcsolata 127
Petőfi Sándor: Szeptember végén 127
Tóth Árpád: Tavaszi holdtölte 128
Stefan Augustin Doinas: Ezüst agyarú vadkan.
Ford.: Veress Zoltán 130
2 jónikusból, vagy 1 jónikusból és 1 anapesztusból
álló sor kapcsolata 131
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 132
5 szótagos jambikus és 12 szótagos, 3 anapesztust
tartalmazó sor kapcsolata 132
Kosztolányi Dezső: Litánia 132
6 szótagos, 1 choriambust tartalmazó és 7 szótagos,
1 choriambusból meg 1 anapesztusból álló sor kapcsolata 134
Radnóti Miklós: Kisfiú 134
6 szótagos, 1 choriambust tartalmazó és 9 szótagos,
2 anapesztust tartalmazó sor kapcsolata 134
Radnóti Miklós: Halott 135
7 szótagos, 1 choriambusból meg 1 anapesztusból álló és
9 szótagos, 1 jónikust meg 1 choriambust tartalmazó sor
kapcsolata 135
Radnóti Miklós: Éjszaka 135
IDŐMÉRTÉKES STRÓFÁK 136
Szapphói versszak 136
Szapphó: Úgy tünik nékem.
Ford.: Devecseri Gábor 136
Quintus Horatius Flaccus: Faunushoz.
Ford.: Radnóti Miklós 137
Virág Benedek: Békesség-óhajtás 138
Fazekas Mihály: A kelletekorán jött csendes esőhöz 139
Fazekas Mihály: A debreceni első kalendáriumba 140
Csokonai Vitéz Mihály: A békekötésre 142
Berzsenyi Dániel: Osztályrészem 144
Berzsenyi Dániel: Barátimhoz 145
Vörösmarty Mihály: A lanthoz 147
Babits Mihály: Medve-nóta 148
Kosztolányi Dezső: A bús férfi panaszai.
Annyi ábrándtól 149
József Attila: (Én, ki emberként...) 151
Babits Mihály: Óda a bűnhöz 152
Szilágyi Domokos: Xéniák. Játékok antik
metrumban. Ólommadár 153
Rímes szapphói versszak 154
Giosué Carducci: A szabadsághoz. Vittorio Alfieri
műveinek újraolvasásakor Ford.: Hárs Ernő. 154
Alkaioszi versszak 157
Quintus Horatius Flaccus: Nézd a Soractét!
Ford.: Szabó Lőrinc 157
Johann Christian Friedrich Hölderlin:
Egykor és most. Ford.: Rónay György 158
Batsányi János: Tűnődés 158
Csokonai Vitéz Mihály: Dr. Földi sírhalma felett 160
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz 162
Vörösmarty Mihály: Berzsenyi emléke 164
Kosztolányi Dezső: A bal lator 166
Radnóti Miklós: Nyugtalan órán 167
Szabó Lőrinc: A nyárvégi naphoz 168
Rímes alkaioszi versszak 169
Babits Mihály: Októberi ájtatosság. Távozzál el,
Uram, éntőlem. - Jób könyve 169
Tóth Árpád: Lomha gályán 171
Pszeudo-alkaioszi strófák 172
Berzsenyi Dániel: Az igazi poézis dicsérete 173
Kosztolányi Dezső. Februári óda 174
Első aszklépiadészi versszak 176
Quintus Horatius Flaccus: Hagyd ma az üzletet.
Ford.: Kardos László 176
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél 178
Tóth Árpád: Óda az ifjú Caesarhoz 179
Dsida Jenő: Szobor és drágakő 180
Dsida Jenő: Miért borultak le az angyalok
Viola előtt... Harmadik fejezet 182
Második aszklépiadészi versszak 185
Quintus Horatius Flaccus: Játékszer ádáz szélben...
Ford.: Kardos László 185
Johann Christian Friedrich Hölderlin: A rövidség.
Ford.: Rónay György 186
Fazekas Mihály: A tavaszhoz 186
Babits Mihály: Zsendül már a tavasz 187
Pszeudo-aszklépiadészi strófák 188
József Attila: Harc a békességért 189
Radnóti Miklós: Mint a halál 190
Glükóni versszak 190
Caius Valerius Catullus: Himnusz Dianához.
Ford.: Devecseri Gábor 191
Babits Mihály: Laodameia. Semichorus 192
Kovács András Ferenc: Semper eadem 193
Stanca (ottava rima, stanza) 194
Adalbert von Chamisso: A Bering-szorosban.
Ford.: Rónay György 194
Edgar Allan Poe: Stancák. Ford.: Tellér Gyula 196
Arany János: Bolond Istók (Részlet) 197
Arany László: A délibábok hőse (Részlet) 198
József Attila: Koldus 199
Dsida Jenő: A tükör előtt. A pántos kapukon túl
(Részlet) 199
Anyegin-strófa 201
Alekszandr Szergejevics Puskin: Jevgenyij Anyegin
(Részletek) Ford.: Áprily Lajos 202
12 és 10 szótagos jambikus sorokból álló,
refrénes strófaszerkezet 207
Czuczor Gergely: Riadó 207
8 és 9 szótagos jambikus sorokból álló,
ölelkező rímes strófaszerkezet 209
Paul Verlaine: Költészettan.
Ford.: Kosztolányi Dezső 209
2,8 és 9 szótagos jambikus sorokból álló,
ismétléses strófaszerkezet 211
Petőfi Sándor: Mi kék az ég! 211
8 és 10 szótagos jambikus sor(ok)ból álló strófaszerkezet 212
Petőfi Sándor: Pacsirtaszót hallok megint 212
10 és 6 szótagos jambikus sor(ok)ból álló strófaszerkezet 213
Ady Endre: Parisban járt az ősz 214
Négyféle jambikus sorból álló strófaszerkezet 214
József Attila: Kései sirató 215
5 és 6 szótagos trochaikus sorokból álló strófaszerkezet 216
Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez 217
9 és 10 szótagos trochaikus sorokból álló strófaszerkezet 219
Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka 219
IDŐMÉRTÉKES VERSSZERKEZETEK 224
Ballada (ballade) 224
Charles d'Orléans: A francia partok felé tekintve.
Ford.: Illyés Gyula 224
Christine de Pisan: Magam vagyok és csak
magányra vágyom. Ford.: Illyés Gyula 225
Geoffrey Chaucer: A jótanács balladája.
Ford.: Szemlér Ferenc 226
Eustache Deschamps: Ballada a háború ellen.
Ford.: Somlyó György 227
Francois Villon: Ballada tűnt idők asszonyairól.
Ford.: Szabó Lőrinc 229
Paul Verlaine: Ballada az úgynevezett dekadensek
és szimbolisták védelmében.
Ford.: Szabó Magda 230
József Attila: Haszon 231
Vítézslav Nezval: Harmincnyolcadik ballada
a jóra való szándékról. Ford.: Illyés Gyula 232
Charles d'Orléans: A Soká-Várás Erdejében.
Ford.: Illyés Gyula 233
Francois Villon: Ellentétek. Ford.: Szabó Lőrinc 234
Eustache Deschamps: Púpos lettem és görnyeteg.
Ford.: Somlyó György 234
Francgois Villon: Ballada a vastag Margot-ról.
Ford.: József Attila 237
Eustache Deschamps: Ballada a Magyarországra
ment franciákról. Ford.: Illyés Gyula 238
Babits Mihály: Ballada írisz fátyoláról 240
Kettős ballada 241
Francois Villon: Kettős ballada a bolond
szerelemről. Ford.: Mészöly Dezső 241
Borisz Paszternak: Második Ballada.
Ford.: Fodor András 243
Baranyi Ferenc: Ballada az elkényeztetett ifjúságról 244
Kányádi Sándor: Kettős ballada.
Ad notam Francois Villon 246
Algernon Charles Swinburn: A terhek balladája.
Ford.: Somlyó György 248
Triolett 251
Guillaume de Machaut: Liljomfehéren, pirosan,
mint rózsa. Ford.: Illyés Gyula 251
Rondel 251
Charles d'Orléans: A világ torkig van velem.
Ford.: Rónay György 251
Charles d'Orléans: Köröcskéző.
Ford.: Illyés Gyula 252
Alexandru Macedonski: Körvers az aranyról.
Ford.: Szemlér Ferenc 253
Rondó 253
Francois Villon: Rondó az elsiratott szerelemről.
Ford.: Szabó Lőrinc 254
Francois Villon: Rondó. Ford.: Mészöly Dezső 254
Clément Marót: Rondó Ysabeau hűtlenségéről.
Ford.: Rónay György 255
Clément Marot: Rondó arról, aki éjjel járt
a kedveséhez. Ford.: Rónay György 255
József Attila: Dal 256
Szonett 257
Francesco Petrarca: Nincs békém.
Ford.: Sárközi György 259
William Shakespeare: 66. szonett.
Ford.: Franyó Zoltán 260
William Shakespeare: Az vagy nekem,
mint testnek a kenyér 75. szonett
Ford.: Szabó Lőrinc 260
Percy Bysshe Shelley: Óda a nyugati szélhez.
Ford.: Tóth Árpád 261
Verancsics Antal: Pietro da Cartagine orvos
táncáról. Ford.: Geréb László 264
Pákolitz István: Törvény 265
Faludy György: LVII. szonett 266
Radnóti Miklós: Ó, régi börtönök 266
Somlyó György: Tavaszi hó 267
Lászlóffy Csaba: Nagytata háza 268
Faludy György: CVI. szonett 268
Simor András: Szonett, 1972 269
Jánosházy György: Fürdőhelyi idill.
Villon-ballada modorában 270
Kiss Jenő: Tóban tükröző szonett 271
Ferenczes István: Félszonettek 272
József Attila: Részeg a síneken 272
József Attila: Leánykérő ének 273
Fábri Péter: Ars poetica doloris 274
Jánosházy György: Szapphó 275
Jánosházy György: Hajh, egyre fogynak 275
Szonettkoszorú 276
France Preseren: Szonettkoszorú.
Ford.: Csuka Zoltán 276
Markó Béla: Költők koszorúja 285
Tercina (terzina) 294
Dante Alighieri: Isteni Színjáték. Pokol. Első ének.
A sötét erdőben. Ford.: Babits Mihály 294
Johann Wolfgang Goethe: Schiller koponyája.
Ford.: Képes Géza 298
Giovanni Pascoli: A hattyúdal. Ford.: Lator László 300
József Attila: Ki-be ugrál 301
Dsida Jenő: Miért borultak le az angyalok
Viola előtt... Negyedik fejezet 302
Szilágyi Domokos: Don Quijote szerenádja 305
Glossza 310
Mihai Eminescu: Glossza. Ford.: Szabédi László 310
Villanella (villanelle) 313
Oscar Wilde: Pán. Kettős villanella.
Ford.: Garai Gábor 313
Dylan Thomas: Ne ballagj csöndben amaz
éjszakába. Ford.: Vas István 315
Várady Szabolcs: Minta érték nélkül 316
Pantunlánc 316
Charles Baudelaire: Esti harmónia.
Ford.: Tóth Árpád 317
Arany János: Bor vitéz 318
Ghazal (gázel, ghazel) 320
Háfiz: Pohárnok, hozd a telt kancsót...
Ford.: Képes Géza 320
Rubái (robái) 321
Omar Khajjám: (Lélek meg a test...)
Ford.: Képes Géza 321
Haiku 321
Matsuo Basho: Hirtelen. Ford.: Illyés Gyula 322
Tanka ..322
Fábri Péter: Estée Lauder, avagy Adonisz
tankáténekei 322
ÜTEMHANGSÚLYOS SOROK, PERIÓDUSOK
ÉS STRÓFÁK 324
3 szótagos sor 324
Horváth Imre: Előtte ballagok 324
4 szótagos sor 325
Szarka fészkén... (A Dalok könyvéből)
Ford.: Nemes Nagy Ágnes 325
3112 tagolású ötös 326
Hopp, ide, tisztán... (Népköltészet) 326
Máté Imre: Szabadnap. (Ingázók) 326
3113 tagolású (felező) hatos 326
Megkötöm lovamot... (Népköltészet) 326
Ady Endre: Az ágyam hívogat 327
4113 tagolású hetes 328
Adott Isten szekeret... (Népköltészet) 328
József Attila: Tiszta szívvel 328
4114 tagolású (felező) nyolcas 329
Gyere velem, Molnár Anna... (Népköltészet) 329
Petőfi Sándor: Befordúltam a konyhára 331
Arany János: Rege a csodaszarvasról.
(A Buda halálából) 332
3II3II3 tagolású (harmadoló) kilences 340
Szabó Lőrinc: Szeretlek 340
4II2II3 tagolású kilences 340
Arany János: Az elhagyott lak 340
4II3II3 tagolású tízes 341
Csütörtökön hajnalba', hajnalba'... (Népköltészet) 341
Arany János: Török Bálint 342
4II4II2 tagolású tízes 347
Nincs is annál betyárosabb élet... (Népköltészet) 347
Arany János: Az orthológusokra IV. 348
4II4II3 tagolású tizenegyes 348
Arra alá, a szendrei határba'... (Népköltészet) 348
Petőfi Sándor: Hegyen ülök 349
4II4II4 tagolású (harmadoló) tizenkettős 350
Weöres Sándor: Magyar etűdök 62 350
4II4II4II2 tagolású tizennégyes 351
Jaj de széles, jaj de hosszú a gadányi utca...
(Népköltészet) 351
4II4II4II4 tagolású tizenhatos 351
Székely János: Csillagfényben 351
4II4 (felező) nyolcas és 3 szótagos sor kapcsolata 352
Petőfi Sándor: Szeget szeggel 352
3II3 tagolású (felező) hatos és 3 szótagos sor kapcsola 355
Juhász Ferenc: Himnusz-töredék 355
A Balassi-versszak sajátos válfaja 356
Beniczky Péter: Közönséges magyar
példabeszédek 32 356
Faludi Ferenc egyéni strófaszerkezete 357
Faludi Ferenc: Forgandó szerencse 357
Himfy-versszak 358
Kisfaludy Sándor: A kesergő szerelem. 126. dal . . 358
SZIMULTÁN RITMUSÚ SOROK, PERIÓDUSOK
ÉS STRÓFÁK 360
4II4II4II3 tagolású trochaikus tetrameter 360
Weöres Sándor: Ballada két testvérről 360
2II3 tagolású anapesztikus sor 361
Tamás Mária: Fecsegés 361
3II3II2 tagolású anapesztikus sor 361
Weöres Sándor: Magyar etűdök 46 361
4II4 tagolású, 2 jónikusból álló sor 362
Weöres Sándor: Rongyszőnyeg II. 79 362
4II4 tagolású choriambikus sor 362
Weöres Sándor: Magyar etűdök 54 362
4II4II4II4 tagolású choriambikus sor 363
Endre Károly: Elsodort éj 363
József Attila: Várakozás 364
3II3 tagolású hatos és 4114 tagolású nyolcas
- sajátos időmértékes színezettel 364
Weöres Sándor: Szán megy el az ablakod alatt . . 365
Weöres Sándor: Magyar etűdök 56 365
4II4 és 4II3 tagolású trochaikus sorok kapcsolata 366
Fazekas Mihály: Nyári esti dal 366
Két Weöres Sándor-féle strófaszerkezet 367
Weöres Sándor: Magyar etűdök 103 368
Weöres Sándor: Rongyszőnyeg 2 369
FÜGGELÉK
VERSTANI JELEK 371
KÖNYVÉSZET 372
MUTATÓK 374
A kötet költői 374
A kötet fordítói 377
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem