TémakörökLezárt aukciók


Wehlte, Kurt: A festészet nyersanyagai és technikái

Szerző
Kurt Wehlte
Szerkesztő
Borus Judit
Fordító
Maria Magdalena Fischer
Balassi Kiadó-Magyar Képzőművészeti Főiskola (Budapest) ,
Fűzött kemény papírkötés , 799 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-5062-73-7
Aukció vége:
2022-01-23 20:00

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

A védőborító kissé elszíneződött. Az előzéklap enyhén foltos.

Fülszöveg

Kurt Wehlte előadás-sorozatának több évtizedes anyagából állt össze az a méltán nagy hírű könyv, amely most kerül először magyar fordításban a közönség elé.
A szerző stílusa világos,... Tovább

Fülszöveg

Kurt Wehlte előadás-sorozatának több évtizedes anyagából állt össze az a méltán nagy hírű könyv, amely most kerül először magyar fordításban a közönség elé.
A szerző stílusa világos, olvasmányos, tudatosan kerüli a tudományos munkára általában jellemző száraz fogalmazásmódot. Anyagát a legelemibb alapoktól kezdve építi fel, és a gyakorlati-technikai tudnivalók mellett megadja a szükséges elméleti magyarázatot is.
E tankönyvet haszonnal forgathatja a művészhallgató, a gyakorló művész, a tehetséges autodidakta, a műértő és a "nagy mesterek titkait" kutató közönség is. Vissza

Tartalom

Technológiai alapismeretek
Bevezetés25
Miért született meg ez a könyv25
Hogyan használjuk ezt a könyvet a legcélszerűbben?28
Alapvető megjegyzések29
Szükség van-e ma még festéstechnikára30
A festétechnika fogalma34
A mestreségbeli tudás a szabad és az alkamazott művészetben37
A festétechnika kutatások40
Pedagógiai kérdések41
A festétechnika alapelemei44
A 3 alaptényező44
Az utókezelés kérdéséhez46
A megmaradást meghatározó alaptényezők46
A receptek csak támpontok47
A festőalap mint fundamentum49
A festőszerek51
Természetes, szervetlen festőszerek53
Mesterséges, szervetlen festőszerek53
Természetes, szerves festőszerek54
Mesterséges, szerves festőszerek55
A művész festékekkel szembeni elvárásai56
A restaurátor követelményei56
A festőszerek karakterisztikája57
A pigmentek lexikális jegyzéke73
A kötőanyagok186
Kötőanyagrendszerek187
A kötőanyagok optikai befolyása190
A kötőanyagok kémiai és fizikai tulajdonságai194
A kötőanyagok elnevezési nehézségei201
Szerves és szervetlen kötőanyagok202
Gyorsvizsgálatok202
A kötőanyagok elemzése202
A falfestészet alapjai
A falfestészet, a művészet anyja209
Építészeti előfeltételek211
Műterem helyett helyszín214
Az állványzat216
A falfestészet nyersanyagai
A falfestészet festőalapjai221
Alapozásfajták falra221
Műanyag alapú simító vakolat222
A mennyezet mint a képalap hordozója224
A falfestészet festőszerei228
Természetes és mesterséges festőszerek229
A művészek festékskálája230
A pigmentek kiválasztása231
A épületfestő festőládája233
Az épületfestő vázlatfestékei234
A szabad művészek vázlatfestékei235
A falfestészet kötőanyagai236
Történeti összefoglalás236
Rövid áttekintés a falfestészet kötőanyagairól237
Oldó és hígítószerek247
Maratószerek248
A falfestészet technikái
Secco-technikák253
Enyves festés falra253
Kazeines festés falra259
Mész-secco-festészet265
Temperafestés falra265
Diszperziós (kötő-) festékek alkalmazása falra267
Simítólapát-technikai falra269
Szilikáttechnikák270
Száraz sgraffito277
A beton marómetszése278
Freskótechnikák280
Bevezetés a freskótechnikába280
Freskófestés, anyagok és munkamódok281
Spatulyás technika színes habarcsokkal302
A stuccolustro-technika302
A sgraffito- technikák304
Sejtvakolat311
A scagliola-technika314
Mozaiktechnikák319
Agyagyszegecs-mozaik321
Kőmozaik321
Üvegmozaik330
Aranymozaik332
Síküvegmozaik333
Átlátszó üvegmozaik334
Kombinált mozaiktechnikák335
Kerámiamozaik336
Vastagüveg-technikával készült transzparens mozaik337
Falfestmények másolása343
A falfestmények ápolása és tartósítása
Alapismeretek353
A falra vonatkozó tartósítási intézkedések354
A falfestmények tisztítása354
A fiatalabb festmények tisztítási munkálatai355
Régi fal- és mennyezetfestmények tisztítása356
Sérült falfestmények tisztítása356
Útmutatások hivatásos restaurátoroknak357
Régi falfestmények feltárása358
A laza vakolatrétegek rögzítése361
Vakolatkeményítő szerek362
A laza festékrétegek rögzítése363
Átfestések eltávolítása363
A freskók levétele363
Retusálás a falon365
A táblafestészet alapjai
A táblafestészet fogalmi köre369
A táblafestészet nyersanyagai
Alapismeretek a táblaképek nyersanyagaihoz373
A táblaképek festőalapjai374
Különféle képalaphordozók374
A papír mint képalaphordozó, és mint festőalap401
Alapozóanyagok403
Merev táblák alapozása411
Rugalmas felületek alapozása427
A táblafestészet festőszerei429
A táblafestészet kötőanyagai430
Zsíros, oxidálható olajok444
Szikkatívok455
Balzsamok457
Gyanták463
Nitro-cellulóz-lakkok474
Viaszok475
Oldó- és hígítószerek479
Emulziók, diszperziók, szappanok489
Maratószerek494
A táblafestészet technikái
Átalános tudnivaló a rajzolásról és a festészetről497
Rajztechnikák500
Pasztellfestés534
Vízfestés544
Akvarellfestés545
Fedőfestékes festés556
A temperafestészet technikái562
A temperafestmény festőalapjai563
Temperaemulzió-rendszerek565
Szintetikus emulziók570
Műanyag-diszperziók570
Festésmódok575
A tempera közbülső firniszei és befejező rétegei585
A régi mesterek temperatechnikái588
Az olajfestés technikái591
Az olajfestés festőalapjai592
Az olajfestés festőszerei593
Az olajfestés kötőanyagai595
Az olajfestés szerszámai603
Az olajtechnikák festésmódjai608
Végáthúzások621
Üveghátlap-festés634
Lakkfestés638
Enkausztika644
A táblaképek másolása654
A táblaképek ápolása és tartósítása
Saját képeink ápolása664
Idegen festmények ápolása665
Régi műalkotások konzerválása666
Festményrestaurálás668
Régi festmények tiszítása669
Sérült táblaképek kezelése670
Sérült táblaképek kezelése670
Sérült lenvászonfestmények kezelése671
Dublírozási módszerek672
A retusálás művészete675
Festményátültetés680
Leválasztás a képtábláról682
Firniszlevétel683
A föléfestések levétele687
Utánfirniszelés688
Különleges tábla- és faltechnikák
Kollázsok693
Bizmutfestészet696
Bizmut696
A bizmutfestészet technikája697
Univerzális tábla- és faltechnikák699
Gyantaöntő technika701
Cachetage- technika707
Aranyozás és más fémborítások
Az aranyozástechnikák alapelve711
Az aranyozás alapjai712
A fémek712
Fényes aranyozás715
Felrakás716
Polírozás717
Polimentaranyozás pergamentre és papírra718
Poncolás718
Rézkarcolat aranykeretek719
Festés aranyalapokra719
Aranybrokát ábrázolása720
Modern változatok721
Matt aranyozás721
Olajaranyozás722
Egyéb fémfólia-borítások724
Festés fémporokkal725
Aranyfirniszek726
Patinásítás727
Aranyozások restaurálása730
Az aranyozási munkák további fajtái730
Vakolat és kő aranyozása732
Technológia festményvizsgálatok
Fizikai vizsgálati módszerek735
Vizsgálat dermatoszkóppal736
Mikroszkópos vizsgálatok737
Makro- és mikrometszetek737
Vizsgálatok szűrt ultraibolya sugárzással737
Festéstechnikai röntgenográfia738
Technológiai dokumentációs fényképezés741
Kémiai vizsgálati módszerek749
Kvalitatív és kvantitatív analízis750
Kromotogram750
Jegyzékek
A szakkifejezések magyarázata755
Beszerzési forrásmutató757
Szakirodalom758
Forrásjegyzék759
Színtan (Függelék)
Előszó a színtanhoz763
A szín mint fogalom764
Fizikai alapszínek764
Tárgyszín és megvilágítás765
Nem színes színek766
Színlátás767
A festők színkeverékei770
A színek rendje773
A színek jelölése775
A színkör775
A színtan és a művész777
Színharmónia780
Színhigiénia782
Színek a fényképezésben783
Zárszó, köszönet és kitekintés784
Mutató
Vissza
Tétel sorszám:
403

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
50.000 Ft Licitek száma: 41Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!