TémakörökLezárt aukciók


Eco, Umberto: A szépség története

Szerkesztő
Umberto Eco
Girolamo de Michele
Barna Imre
Fordító
Sajó Tamás
Európa Könyvkiadó (Budapest) ,
Vászon , 438 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN: 963-07-7804-1
Aukció vége:
2022-01-23 20:00

Fülszöveg

Noha minden idők remekműveinek százai illusztrálják, mégsem művészettörténeti könyv ez. A képek, akárcsak a Püthagorasz szövegitől a legmaibb írásokig terjedő hatalmas szemelvénygyűjtemény, azt... Tovább

Fülszöveg

Noha minden idők remekműveinek százai illusztrálják, mégsem művészettörténeti könyv ez. A képek, akárcsak a Püthagorasz szövegitől a legmaibb írásokig terjedő hatalmas szemelvénygyűjtemény, azt kívánják rekonstruálni, hogy a görög ókortól máig miféle elképzeléseket alkottak maguknak, hogyan gondolkodtak és hogyan vitatkoztak az emberek a Szépségről. Ez a könyv bemutatja, mennyire sokféle módon fogták fel a természet, a virágok, az állatok, az emberi test,a csillagok, a matematikai viszonyok, a fény, a drágakövek, a ruhák, Isten és az Ördög Szépségét. Bár csak a filozófusok, írók, tudósok, misztikusok vagy teológusok írásai s a művészek tanúságtételei maradtak ránk, e dokumentumok segítségével azt is rekonstruálhatjuk, milyennek érezhették a Szépséget az egyszerű emberek, a társadalom számkivetettjei, az utca emberei. Láthatjuk, hogy nem csupán más-más korokban, de egyazon kultúrán belül is feszültség lehetett a Szépség különféle formái között Az olvasóra bízzuk, hogy e könyv átlapozása után maga döntse el, vajon a Szépség e különféle megjelenési formáiban fellelhetőek-e közös és állandó vonások. Annyi bizonyos, hogy mindenképpen lenyűgöző szellemi és érzelmi kalandra invitálnak bennünket. Vissza

Tartalom

Bevezetés8
Összehasonlító táblák
Meztelen Venus16
Meztelen Adónisz18
Felöltözött Venus20
Felöltözött Adónisz22
Venus arca és haja24
Adónisz arca és haja26
Mária28
Jézus30
A király32
A királynő34
Arányok34
Az ókori görög szépségeszmény
A Múzsák kórusa37
A művészek Szépsége42
A filozófusok Szépsége48
Az apollóni és a dionüszoszi Szépség
A delphoi istenek53
A görögöktől Nietzschéig57
A Szépség mint arány és harmónia
Szám és zene61
Az építészet arányosság64
Az emberi test72
A kozmosz és a természet82
A művészeti traktátusok86
A célnak való megfelelés88
Az arány a történelemben90
Fény és szín a középkorban
Fény és szín99
Isten mint fény102
Fény, gazdagság és szegénység105
Díszítés111
A színek a költészetben és a misztikában114
A mindennapi élet színei118
A színek szimbolikája121
Teológusok és filozófusok125
A szörnyek Szépsége
A Rút szép ábrázolása131
Legendás és csodás lények138
A Rút az egyetemes szimbolikában143
A Szépséghez szükséges Rút148
A Rút mint természeti kuriózum152
A pásztorlánytól az angyali hölgyig
Szent és profán szerelem154
Hölgyek és turbadúrok161
Hölgyek és lovagok164
A költők és a reménytelen szerelem167
A reneszánsz mágikus Szépsége
A Szépség a természet utánzása és újjáalkotása között176
A képmás180
Az érzékek fölötti Szépség184
Venusok188
Hölgyek és hősök
A hölgyek....193
....és a hősök200
A gyakorlatias Szépség...206
....és az érzéki Szépség209
A bájosságtól a nyugtalanító Szépségig
A szubjektív és sokféle Szépség felé214
A manierizmus218
A tudás válsága225
Melankólia226
Agudeza, wit, concettismo....229
Törekvés az abszolút felé233
A ráció és a Szépség
A Szépség dialektikája237
Szigor és szabadság241
Paloták és kertek242
Klasszicizmus és neoklasszicizmus244
Hősök, testek, romok249
Új eszmék, új témák252
Nők és szenvedélyek259
A Szépség szabad játéka264
A kegyetlen és sötét Szépség269
A Fenség
A Szépség új fogalma275
A Fenség a nagy lélek visszhangja278
A természet Fensége281
A romok költészete285
A "gótika" az irodalomban288
Edmunk Burke290
Kant Fensége294
A romantikus Szépség
A romantikus Szépség299
Romantikus Szépség és regényes Szépség304
A "nem is tudom" különös Szépsége310
Romantikus és forradalom313
Igazság, mítosz, irónia315
Zaklatott, groteszk, melankolikus321
Operai romantika325
A Szépség vallása
Az esztétika vallása329
A dandy333
A test, a halál, az ördög336
L'art pour l'art338
Á rebours341
A szimbolizmus346
Az esztétikai miszticizmus351
A dolgok eksztázisa353
Az impresszió356
Az új tárgy
A viktorianizimus szolid Szépsége361
Vas és üveg: az új Szépség364
Az Art Nouveau-tól az Art Décóig368
A szerves Szépség374
Használati tárgyak: kritika, áruvá válás, sorozatgyártás376
A gépek Szépsége
Szép gép?381
A középkori gépek385
A quattrocentótól a barokkig388
A 18. és 19. század392
A 20. század394
Az absztrakt formáktól az anyag mélyéig
"Szobrot keresni a kövek között"401
Az anyag kortárs átértékelése402
A talált tárgy406
A reprodukált anyagtól az ipari anyagig: az anyag mélye felé407
A média Szépsége
A provokáció Szépsége, vagy a fogyasztás Szépsége?413
Az avantgárd, avagy a provokáció Szépsége415
A fogyasztás Szépsége418
A felhasznált fordítások forrásai431
Az idézetek szerzőinek jegyzéke434
Művészek és illusztrációk jegyzéke435
Vissza
Tétel sorszám:
105

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
32.000 Ft Licitek száma: 38Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!