TémakörökLezárt aukciók


Juhász Gyula: Testamentom (aláírt, számozott példány)

Szerző
Juhász Gyula
Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat Rt. (Szeged) ,
Kiadói varrott papírkötés , 112 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 17 cm
ISBN:
Aukció vége:
2021-10-24 20:00

Aukciós tétel adatai

Szeged, 1925, Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat Rt. kiadása és nyomása, 112 p. + [2] p., ill.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Szerző által aláírt példány. Első, számozott, bibliofil kiadás. Testamentom. Írta: Juhász Gyula.
A költőt ábrázoló fekete-fehér, egész oldalas címlapkép alatt Juhász Gyula tollal beírt, jól olvasható aláírása látható.
Juhász Gyulának ez a könyve Szegeden, a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat Rt. kiadásában és könyvnyomdájában, 220 számozott példányban, nehéz famentes papiron készült, a második oldalon a költő legujabb arcképével. A szerző minden könyvet aláírt. Ennek a könyvnek a száma: 101
Tartalomjegyzékkel ellátott kötet.
Kiadói varrott papírkötésben lévő példány, feliratos, enyhén foltos, kissé sérült címfedéllel, feliratozatlan, kissé sérült, javított könyvgerinccel, feliratozatlan, nedvességtől foltos, kissé sérült hátlappal, néhol enyhén foltos belívekkel, hiánytalan állapotban, kötészetileg belülről megerősített kivitelben.
A kötet szerzője Juhász Gyula (Szeged, 1883. április 4. – Szeged, 1937. április 6.), a 20. század első felének egyik legelismertebb magyar költője, a Baumgarten-díj egyik első díjazottja (1929). Első versei a Szegedi Naplóban jelentek meg. 1903 és 1906 között a Pesti Tudományegyetem magyar–latin szakos hallgatója, a legendás hírű Négyesy-szemináriumok titkára volt. Itt kötött barátságot többek közt Babits Mihállyal és Kosztolányi Dezsővel is. Az egyetem elvégzése után vidéki gimnáziumokban, köztük pl. Makón és Nagyváradon tanított. 1918-ban tagja lett a szegedi Nemzeti Tanácsnak, a Tanácsköztársaság idején pedig a szegedi színházi direktóriumának, amiért később meghurcolták. Életét anyagi nehézségek és lelki összeomlások szegélyezték. Boldogtalansága, társtalan magánya sohasem oldódott fel, és pesszimista kedélyvilága csaknem a kezdetektől rányomta bélyegét verseire. Költői stílusát már kevésbé hatja át a szimbolizmus, nyelve konkrétabb, reálisabb, érthetőbb; költeményei általában rövidek, kompozíciójuk zárt. Az impresszionista hangulatlíra művelője volt: mélyen hitt a szépségben és a művészetben, amely az elveszett Édent jelentette neki.
"Mint egy-egy levél, melyet az ősz lehellete sodor tova, szállanak Szegedről a magány költőjének versei szerte az országban. Juhász Gyula, aki negyedszázaddal ezelőtt a nagyváradi Holnap költőivel indult útnak, nemsokára a saját ösvényére tért, s azóta társtalanul énekli a maga halk, de a fogékony szív mélyében visszhangot keltő dalait. Bár még fölcsendül bennük itt-ott az élet szeretete és reménye, hangulatuk általában csüggedt s az »elfáradt legény« ujjai a lemondás csöndes sirámát csalják ki lantjából. [...] Az állandó borongás már majdnem nyomasztóvá tenné a Testamentom gyűjteményét, ha »az ősi, éji puszták pásztortüzeinek« biztató világába nem merülne szeme, várva az új nap virradatát, s ha nem szólalna meg ez a ború oly tökéletes művészettel, mint A fekete Máriában, A magyar idillben, A magyar télben, a Gyónásban, a Credóban, a Finikéhez intézett szonettekben, melyek egy szövevényes költői lélek egyszerűnek és mesterkéletlennek látszó, de nagy mélységeket sejtető megnyilatkozásai." (Tolnai Vilmos: Juhász Gyula: Testamentom. In: Napkelet, 3. évf., 5. sz., 1925. május. 1., 479.)

Tartalom

Örök művészet
Testamentom7
Ars longa9
Önarckép10
Gulácsy Lajosnak11
Madách Sztregován15
Berzsenyi17
Vörösmarty18
Arany Jánoshoz19
Nefelejcs Kiss József sirjára20
Tömörkény asztalánál21
Bartók Bélának23
Magyar tájak
Ballada a honi tájakról27
Emese álma29
A szeri pusztán31
Ének Kupa vezérről33
Regős az udvarban35
Ének Kőrösi Csomáról37
A Fekete Mária39
Kossuth szobor41
A szent szarvas42
Ancsa él44
Alkony a Tisza hidján46
Árvaságom47
Budapest48
Dúdolgatok49
Budapesti béke50
Magyar idill51
Tápai lagzi53
Epitáfium54
Magyar tél55
Szakállszárító57
Tutajok a Tiszán58
A Tápai Krisztus59
Az utolsó magyar61
Április bolondja63
Élet, halál
Apámra gondolok67
Gyónás68
Lámpások69
A gyászmagyarok71
Terzinák73
Hajnalban a naphoz74
Credo75
Jó volna76
Temetők77
A föltámadt Lázár79
Lázár az éjben81
A távozó82
Jól van így83
Szent Sebestyén84
Halálos ének85
Tavaszvárás86
Marcus Aurelius88
Szerelmek
Szigeti emlék91
Őszi stanzák92
Annának94
Esti fények95
Szerelem96
Kérdések97
Fohászkodás98
Szonettek Finikének99
Az ivó101
Imádság103
Új vallomás104
Japán módra
Japán módra109
Vissza
Tétel sorszám:
089

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
300.300 Ft Licitek száma: 103Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!