TémakörökLezárt aukciók


Andrews, Ted: Az állatok szimbolikája

Spirituális beszéd ember és állat között

Szerző
Ted Andrews
Fordító
Szalontai Szonja
Grafikus
Winston Allen
Lektor
Dr. Hoffmann Gyula
Fotózta
Margaret K. Andrews
Alexandra Kiadó (Pécs)
Ragasztott papírkötés , 446 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 963-367-938-9
Aukció vége:
2022-01-23 20:00

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

A borító belső oldalán ragasztás nyoma látható.

Fülszöveg

Az állatvilágtól sokat tanulhatunk. Némelyik állat igazi mestere a környezeti feltételekhez való alkalmazkodásnak, más fajoknál nem létezik rákos megbetegedés, némelyek az erőt és bátorságot... Tovább

Fülszöveg

Az állatvilágtól sokat tanulhatunk. Némelyik állat igazi mestere a környezeti feltételekhez való alkalmazkodásnak, más fajoknál nem létezik rákos megbetegedés, némelyek az erőt és bátorságot testesítik meg, mások játékosak és gyengédek. Az állatok megmutatják számunkra azokat a bennünk rejlő lehetőségeket, amelyeket mi magunk is kiteljesíthetünk. Ám ahhoz, hogy tanulhassunk tőlük, először azt kell megtanulnunk, hogyan kommunikáljunk velük.
Ez a könyv segítségére lesz az olvasónak abban, hogy az állatokkal mint totemekkel és mint szellemlényekkel kerüljön kapcsolatban - pusztán azáltal, hogy képessé válik az állatok viselkedését nyelvként (kommunikációként) értelmezni. Gyakorlati módszereket nyújt a természetben tapasztalható jelek és előjelek értelmezéséhez, és ezzel áttételesen hozzásegíti az olvasót a megismerés és az észlelés magasabb formáinak - így akár a jövendölés képességének - a kifejlesztéséhez.
A könyvben közreadott gazdag szimbólumlexikon 45 emlős, 60 madár, 8 rovar és 6 hüllőfaj tényszerű leírását és misztikus vonatkozását tartalmazza.
Az állat része lesz az ember lényének, és rányitja szemét a létező dolgok isteni és fenséges mivoltára. Visszaadja neki a világra való gyermeki rácsodálkozás elveszített képességét, és megerősíti a mágiába, az álmokba és a lehetségesbe vetett hitét.

"A fő célom az volt, hogy az alábbiakhoz adjak útmutatást az olvasónak:
- Meg tudja határozni saját totemállatát, és képes legyen azonosulni vele:
- Fedezze fel önnön rejtett erőit a totemállat segítségével, amely mint tükör, megmutatja igazi arcunkat és lehetőségeinket;
- Ismerkedjék meg száznál is több különböző állat (emlős, madár, rovar és hüllő) varázserejével és spirituális jelentéstartalmaival;
- Legyen képes megidézni totemállata oltalmazó erőit;
- Sajátítsa el a madarak nyelvének négy értelmezési technikáját;
- Tudja alkalmazni az állatrítusok öt módszerét, köztük az alakváltoztatást és a szent táncot;
- Ismerkedjen meg a hüllők egzotikus nyelvének jelentéseivel;
- Tanuljon meg olvasni a természetből - ismerje fel a személyre szóló üzeneteket,
- Ismerkedjen meg a ragadozó és zsákmány négy alaptanításával;
- Lelje élvezetét személyes élményeim leírásában!" Vissza

Tartalom

Előszó: Az állatok nyelvéről7
A természet szimbólumai
A természet spirituális és mágikus funkciója13
A totem szellemének megidézése19
Az állattotemekkel kapcsolatos alapismeretek22
Találkozás a totemállattal27
Varázserő a ragadozó és zsákmánya misztériumában35
Az élet, a halál és az újjászületés tanítása38
Az alkalmazkodás tanítása43
A lehetőségek kihasználásának tanítása47
Az összefüggések felelősségének tanítása53
Előjelek és jóslatok a természetben59
Bálint-napi babona60
Az állatjelzések olvasása63
A fák és cserjék szimbolikus tulajdonságai64
A virágok szimbolikus tulajdonságai65
A színek67
A számok69
Égtájak70
A környezet jelentéstartalmai75
A táj szimbolikája77
Madárvarázslat
Madártotemek - Beavatás a levegő titkaiba87
Madárvarázslat a gyakorlatban95
Gyakorlatok a madarak nyelvének megértéséhez101
A madarak szimbolikus tulajdonságai105
A toll és a repülés misztikuma115
Kísérletek a repülés előidézésére120
A tollban rejlő erő bizonyítása122
Tollvarázslat125
Fétisgyakorlatok126
A madártotemek kislexikona143
Az emlősök varázsereje
Az emlőstotemek iránti tisztelet249
Az állatszellem megidézése253
Állatrítusok259
Az állatrítusok előkészítése262
Az emlőstotemek kislexikona283
A rovarok és hüllők egzotikus nyelve
Betekintés a rovarok világába385
A rovartotemek kislexikona393
A hüllővilág varázsereje409
A hüllőtotemek kislexikona413
Zárszó
A modern világ és a totemek429
Bibliográfia433
Tárgymutató437
Vissza
Tétel sorszám:
010

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
78.000 Ft Licitek száma: 225Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!