TémakörökLezárt aukciók


I. Ferencz József hivatalos meghívólevele gróf Széchenyi Ödönnek az 1865-ös országgyűlésre (I. Ferenc József császár és király, valamint Mailáth György országbíró és Barthos János helyettes államtitkár által aláírt példány.)

Kapcsolódó személy
Gróf Széchenyi Ödön
Ferenc József császár
Mailáth György
Barthos János
(Bécs) , , Papír , 1 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 53 cm x 36 cm
ISBN:
Aukció vége:
2022-10-23 20:00

Aukciós tétel adatai

[Bécs], [1865], k. n., 1 p. (hajtogatott levél)

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

I. Ferenc József császár és király, valamint Mailáth György országbíró és Barthos János helyettes államtitkár által aláírt példány.
I. Ferencz József hivatalos meghívólevele gróf Széchenyi Ödönnek az 1865-ös országgyűlésre.
A levél alján I. Ferenc József császár és király tollal beírt, saját kezű aláírása, valamint Mailáth György országbíró és Barthos János, a király személye körüli minisztérium helyettes államtitkára tollal beírt, saját kezű ellenjegyzései láthatók.
1865. Szentmihályhó [szeptember] 17-ére datált, hivatalos, 14462. számmal iktatott, nyomtatott szövegű országgyűlési meghívólevél, sérült és hiányos császári szárazbélyegzéssel, postai bélyegzésekkel, tollal írt címzéssel, hajtogatott papíron. A levél a hajtások mentén több helyen sérült.

A meghívólevél a történelmi jelentőségű 1865-68-as országgyűlés kezdetére szól. Ez volt az az országgyűlés, amely 1867-ben megkötötte az uralkodóval a kiegyezést, megkoronázta I. Ferenc Józsefet, létrehozva ezzel az Osztrák-Magyar Monarchiát.

A levél címzettje gróf Széchenyi Ödön (Pozsony, 1839. december 14. – Isztambul, 1922. március 24.) magyar származású oszmán pasa (a "tűzpasa"), gróf Széchenyi István kisebbik fia, az állami tűzoltóság megszervezője Magyarországon és az Oszmán Birodalomban. Az 1862-es londoni világkiállításon került kapcsolatba a szervezett tűzoltással, és hazatérése után kezdett bele a honi tűzvédelem megszervezésébe. Az 1870-es években a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség első elnöke lett, majd törökországi látogatása után, a szultán kérésére hozzáfogott az oszmán tűzoltóság megszervezéséhez is. Első felesége halála után végleg Konstantinápolyba telepedett, és ott alapított újra családot.

A dokumentum aláírói:

I. Ferenc József (Bécs, 1830. augusztus 18. – Bécs, 1916. november 21.) osztrák császár, magyar és cseh király, az Osztrák–Magyar Monarchia első, egyben a Habsburg állam leghosszabb ideig regnáló uralkodója. Uralkodásának kezdetén verték le orosz segítséggel az 1848-49-es magyar szabadságharcot. Az 1850-es/60-as évek külpolitikai kudarcai és vesztes háborúi nyomán előálló válsághelyzet Ferenc Józsefet a Magyarországgal való kiegyezésre és az állam átszervezésére kényszerítette: 1867-ben, az ő uralkodása alatt született meg a dualista Osztrák-Magyar Monarchiát létrehozó kiegyezés, amely hosszú évtizedekre biztosította a monarchia viszonylagos stabilitását. Uralkodása végén, Ferenc Ferdinánd trónörökös szarajevói meggyilkolása következtében tört ki az első világháború, amelynek végét és a nevével összeforrt dualista monarchia bukását már nem érte meg.

Ifjabb székhelyi Mailáth György (Pozsony, 1818. december 8. – Budapest, Várnegyed, 1883. március 29.) országbíró, a főrendiház elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatótanácsának tiszteleti tagja. Az 1840-es években lépett politikai pályára, de a forradalom idején visszavonult a nyilvánosságtól, és majd csak az 1850-es évek végén, a Bach-rendszer bukása után vállalt újra nyilvános szerepet. Részt vett az 1859-ben összehívott birodalmi tanácsban, és nagy része volt az 1860-as októberi diploma létrejöttében. 1865-ben magyar udvari főkancellárrá, majd az alkotmányosság 1867-es visszaállítása után országbíróvá és a főrendiház elnökévé nevezték ki.

Barthos János (1821–1894) királyi táblai bíró, a király személye körüli minisztérium helyettes államtitkára, az udvari kancellária tanácsosa, az 1873-as a bécsi világkiállítás szabadalmi biztosa, Habsburg Rudolf trónörökös közjog tanára.
Tétel sorszám:
089

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
170.000 Ft Licitek száma: 42Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!